Skip to main content

Full text of "Musikalische RealZeitung für das Jahr .... 1789"

See other formats


9t e a I = B c i t u n ö 

füt Ul 3«[)t 1 789- 
<ät|tet Sant>. 

SGon 3innsc bis 25 r a $ m D n b. 
in bttSFMtHtion tiefst Stftuita. \ Digitizod t>y Google SS» « f i E alt c 

ÜtNI'Seifiiitö* 

iXfitnood}s ben jte» jßn. 1789. jurn anfange Bis lab'i* i?S9. 
eilnimt an mit »tlhm fiobmi fflanji 
etimmf an da» tirt SirEkNr; 
T 1 «! r.lUi'ikn ü-ar<rlj:i[l!(liPJn,! : 

Du« süalciM tan' I6n nitt«! 
Sit allin SSnr&rn Sil [.rinn ff, 3lf W&niiitiig;nb mir im* wiii'n i, und dihii und ful Und unfct Prftiit flic« und ou(, 
Und flrtS und gm Ni ivini'ii : 
llnij Jüdin, teil ii ~3aU»h IduU 
Diad) UMW« S))u' tw|?m! CTraprl dm 33, SinriHtir. 
Slafrlbfl ja ffto« im »nfanat 6((ftlf 
..3»dr<it <Ir< für M< ÜfltBKiit b(r Sw««™» 
Wi.ojtiat tfiild.fiiiM „riNjiOt ro ,T(v,i . (.-, ,;. 
frudtt Im diuircfjm (0u(ii[um t»rtrrif<( bitrtn 
»tun dit {Jincgridit daocn bjjda (inafrtcITfrt 
fä». aSoii fand nemlicb uitfK den aandforiT. 
im (mc mmnlKtm Iffffljlflm Blbijolpi! oi« 
«■in msütt osn dm «bliatObrn fjditiJiA 
ü6.-r<bin, n Sluß,™ mi andtt« rnntm A(ft ,. in Pin ■oii-ij.T .ib U1 ,u,i[, ( mio mn btiwitrqiiricj,. 
mim Bf(uiittri r ilj.ii ^isumt , Ki iirr. txr lirniii. 

t..-i i,:\tl:.T n.md di.i .■mirfjj !rBo(l( B , (ij( ,„ 
.1. rutouc , fr.]n,d)i(;t e .| icnfunfl «nWwnt« 
Sl.Lrl rt, ( ( 

""S.u. Irübriccm k,Iii,< TL[!-|. Gr»c. T III 
M. (i. in. biifrri ,«.,....,},,,... kJ 1 tS*miBrtiiT9 6ti Ribrä «Ifen gtnUtt ihftn r« 

Infi fo ftbc, bog [r fsjat bin rfflnofcb nuStrf" 
du« »u* mit fdjnjirrm (Solde Dir BtraifTeK 
fHir;i||i,i ji, fimtdi. Si.f, n (i d „„. rl |i , ' .. 
•4 bünplfaitjjjd) auf di( tchfiinlim «oniit 
P«wpbj>riu» und trb« n t>on emvinj bitfin oni. 

ffiÄL.'iKSWS ■"**" »"«'s« 

•nfJlM jum 3>nit, fD njitO firtj au« ihm da« 
«Mbni: n«, ! »ar fit IcnroilT.nrAaf! d«c©n,. 
gm und ■bclonliflm, b.fajaffen ? Sitmiiftt jiir 
*.|n<Pimiii.i „tUr Jcülriind auWru. Unire 
SEIätltt f f Ji. fifnn 3«n »»« <wr 3lu**ibi dufte! 

m »itlin dm 13. ©tumbtt. 
«o dtm d(ocr|lil) ( nd(ii SariKOalieird dm 

'■ srm 3aniwcc. ( ug< gtegt Op* ( nn» iwar 

□igilized b/ Google ITl-S;» »01 tTanmiift iirittsit, titt in: Borig«! ber jär(IirJ;[T(i1 ifriuiiliräiaff t<i SBollfiligtii 

JT.iritrvaf biflinirat nur, afxn ^nijtj.nüia do« bcSrt ja reut™. 

JiV'lrJ'aTiÄ fc ,r 0»ff»««(w.W«> Im 3«Sr"i7r4 Citri 

Äf SSL Ü&SSSS *>» ».•'»' !■. «LS!» »"'••. 3" a* ijSi rrbiill « bin Stuf naÄ ^ainturi. 

J!-)eiici,i!jeil Pei-XSin* tieSril tut mim nilew eni»J|)lrt . 

la-ruft glernMe, 6« bi< Ort« 0"l« «*« W" SS* Sf? **! "ÄA w, &8 *üL rf 

berget fl rg ( fxni»u t &(. SW*« «OTWwiltai wir- 8»l f*«'" lc™ % <"•! i«r Sommunwu. 
tili at« nu4 btini* 6i( 9<m,r ÖP*t fertig maa '" Jlil ,f "' 1 " 3utii tfolfftl« SurniBal |jol KcfdMrtiSo p W i« ooni jifii BIoiemlKr, 

6u( gut nt*t &i< einin. 

,!,-:i(ilnl^: rl tri ie ■ ir.i. 
m;:ü:i!: im ■ijjrir.i.i i ! i ltnirti,;m utit b.iflbmtm SRnin bdlslüto. Iii .- . . - 

ll.iiL ■fviltJ ^Jl'i. «rl^ihf^n,. om,,:| f ^ l-'^enn. ll(H Nt!) I U ei..,m SlsMO 

im,! ÜJäj ([.itillii-dlit' t Li 1 1- leil tfiii ;nr JO ein fii:L il0=ti 'INJ'!» ti"!<". I" (inncll 

SMrfullä «»(!*. «r Mi " «r «Wglffi «IM ft)t "in Hfl «« »r*fl«n *r4(ifiao Bor. 

*?L^j£$i'".J.?.!i 'Sl'!' aosmj aas IMniil tt^bb 1 . B«ra*iimsin frbir 

'mnJioe^OrtiriiiiiieMietr »irgwMfti n« o«twtiW|*afi t>« Pool* dhs «m(if. 

«Jjtir NrftlBiit , und im KlaDierfuiilir ■- ö« Slit^Riltrif; mit nMlditr tief) Sir niisriii.jfz 

[.i'iif Ui'ti*:.n :u 'liriü; r.--i; irt ctljoM l'r.I. igiljriii cmö L:r l'iiii.i ImriiiiJ;;"- m-rcr in: 

(f.ivn .'.i.rUL^ICj,!,-,! |T„b a';,:ü^ii^: ; - in! TO. if r- :l !d:i^fi. bcrtjrifsijir , Iii c:n.; fir re i,f)S m 
n.i trr irui'i:i:r|-|-,n 

Ciraim jcliiiflana [du fl |I »«flefilii f.in njirD. rmOl:«» PfK*«! 3l(|i<if<ifj ; üji :»«;f. t«fr 

£!lt icsidlltü (it/irt <l:i Ifjm r.::( Ibirr jr;~ h :[in o^i I) K.ivJc:fl, t-qi N -' iL' :.:iri|(,(r.. (?.[:,); 

Wurffii, ins 3!jiui tii;cö i. i-'L. 'iüimnl s-.i--.£ci =ij b.rfliö) :^lS'- lüii ■ n >;.,.,! a;. [: 

ihr iainiif billig f'in. II,n S aiMr i.t n nidJS l=ar) et!« rofldjn , IDi.m 

i'.'.ir it ein jiifjfiKfiEr miuiitr« flR.mii, Doli (Ii au« ftM ni^t.biitlltll, biniiod) fld) mit 6<n ' 

H;in iltv) 1] Hille; :« l(f iiml» f:c,i;;i III fir «ilVu- (St:i!lM>:ifll Kr ^iL!)tiiiNÜ F'br !|e:i.lii t'eMnrit 

t.ijifi rel'iei ÄreuiDe, in Seren 'il.iqill iitee leinen nn;i',^[ Ulfen, leine Ii Emilie: [min in:! rpeleUniin 

'.'j,!!;::; H.ii .null he i-iiui:ieii Ji!ifj|T<ui leeii tc:n;n. *I^T"e roüCiüfiür qSe: J;:^ se, 

t-.(i(( :ii. | iiej mifitivj c« C4*aW'l«»ti mit iiuibiflii in fern«!»«*' nwind« itf'«! ™« alfo bat Wtbbifä.. ..... 

fBfilrtm edlem San C 6 aufm, mtlcner mrfältbnt Statt Mt €4(110 imutrtj (J«| fcfl H(bt<inRlinr 

(üoIOISrnrr mrftilt , Ol* min oirr aii$i:ifiiil)!n inntia. btr 5KuiiI rar! dti EiiBttifidafti« (fitioi 

(ir* ti( 5H!Üt>' «fdit UaiT «r.'n.-ii'iii h\;m. it:ii:rn :i l; t,-trifl kam:i r.utit, ölc< <in( J.nrtmmm. 

aiJft'lifSciiCir dn*!U9, innliii man dir 5B»"i 6« flirtMijiins Ott Snorounäin. (Biirj Kor and» 

BcrtrttHBw eärtubtusifeei liibrfriMig Co »ief iBjoii Strit»rs SrBanft, »fflin fiimn«! ««(fr 

mHiib tci'jftolitn haf-, 1(1 alfo iD.'ter nnmi(t btr SKufurg tütbb bti birfirBiliBinb«' anfiiljrrj 

[S. i.) 3)t eittRuS, wdcftiti.tft SJJiifir gm ««af Waltet : 

S3l£?Snt Ct*! faxarnr-n un* m«. 

Rodtn tiimfci unöilufftaelgr itlbrflfB'flnrjBlr n) Sinfi (int rnijini geig' wrlünjirt« 

tPdj oDtmol in Brrlfgratrft, njtnn reit Blrfia Jirtf auf WfTflti*B<ri (Hui Fr, iwm W(fH«iii (I* 
UmRanB «rrfirin futlm, nur nt R> fa)ft»r W; unfrra ®ffffh WtflHilflt, unb.in MrjH-ftnm|lr 

'-■ L - ciirtr BJIfirliifitn U,- tl u.!,i;if,l.eti tri t2illl>finOBnO -'— Singen obrr nl*( in rauflfalif«)« Jlitdfifprafljr 

rh SVr Jidfafiir ( !rs(r;iiji:lt3(ii pr.it. 

«(ugrt nui btr IVtbbifilitn Scdrift liUuno tu inndien. SitW^fHIrr irWtjit rmb <mbutt<t, mt ibm 

CS. =0 3* ►,«*< Bimitfr, 6ü|I (in Älnb, bcfcrr (ins Mtänfj igt Quillt b«t ISrfc-abtnrn fft. 

trj<ra>* biftia filjtit, 6a t« fui e«oB fiuit 4) 3? *h ifaBaitana 6cr Xiic mtt bat 

£ti-!::p[fr bin;, ttniqs üü-nulin n.iäiijrr bei Cm (Tr&afcriiiii uf>e 

fjmno Jiniii i:it(f TaiiK tinn.fdj^lVic i(; .die rai; Ciiii.'itij.<ii !iic«ifi;jt;iu in «Srliniurift 

bot man lintn t>(urlid)rn a«tifß ( PoB Bit Er. fltfrrn, ictilct)« Bit Eibintfgiifl« niiBirffllastn. 

K^JEf^jS^H 3>i« tri« 0<V tat « M ri*ßft 6.6ürfffi 

Cir[f 1 ™«i-(n toillim, otjiii ^a.J ir.üliC ;!r:c a >., r fÜT i-,-'"ir Cri Hcl! ~i.r(i"uni[rt finö , rn,,- 

(,:iCtr. i,> , t : . j mafit.iIiftMr BuniirrraKt 
S»;jvfiirl.liri trr lüli^iilnitfll (ül.Cr.i!,- fcijürif [l! 

ri-.sdnijüji D,- .'..K ich (niii uCsidiMilill tirit ...„.,„...„„,.„,,„„, 

Hhtüinllrr-«! «i-mn Jffft ^K,» '. _ . 

(3- 4-) 3* r<l' mraurl, bal «) BirTOnfK 9ibbMMM)«nm(l^ltjMftln*ntiiBriit)ii:(iiin9 

n-ini ;■}, .i»nlid)t aütjtallonm (eairoingungiri, t ,ij(n luirb, roildjt lonFiJtt Dänin Bii itrtnSln 

iBttuugto) ju (rrejUi dtMJIdxeinigungiit tir biitin in nwdjtn üabm. fla gorlgl 1«. iljm, 

Üiitucn Diib fitlunSgiifttc miiintbtilni. mitft mit Won stftjt, bin 3n6aK Dir £J|i Bit i£na. 

iBorautSfiiUiig iß Bai». reaiJ man in Dir epraty IdüBirrJ MrRnnelidirr |U mad)«i. aDart Btrftllr 

fcr ßdirdtri tinc ^pMtjrTc aomd ihit »afr. im rrftuiea|t pliglirfit UibcrgÜns« nalit, Wfrf 

1 crj ri n I id)e ab« niojt gani a'WIT' Ssrauflftiunn, inCctmu)i(alif(i;rnitun|I|pracliiiiBt llnrarirbung 

inil nildjtc man Ha) 61« E-itrtftn mu6 , Um in rin( snBrrt Tonart, TOattl fld» atir Btr Xon> 

fld)iuiiIIJnniiMrmTOp(*li|AiIia|arunjnr/ fnir, flaii iimc long« SBartmiluitu Baju (pnu 

Dir fid) mit grnulf» üii Otii liljafltn uad anbirn. eb« Sarbtrtilung min |Ir btraniirliij (In grbl« 

ins Qibiit brt (sniffinbuiia arljiriain Xlingrit mt trlm ettiirbtil) nui dm; [u ri cn CtHrnt, . .in iini P.iki jf|i1;:.f:. ' Sit J; . 

fi":xS'S:S;"S"^"i\:':u. ,, p ei*»,,. 

neu nur Iii iin;r ,11 r r\ r r; ; i ri t'.T, üi.'.ir,] <k:)t, Stil SJUftluno folar. 

uvniir c- loiiM:; f t j.-ff;; ü.-.uir, 1 

tnngr, cen Whga lud Mini rec.r. anirise 

etnRiiKii ja «ilOMtmti! mO Ca:™« «ntn Iii* aVllirao aiiflVnominm »,[1^,7 f 

tlltf i.l.'ect.ir |i. ü.-.-ilKlel 

C.VI. l- oh.iu p.I,^. ■Ji,;|ir in ,„ l ,! ,.,,,<■„■„ Mir, ; j^,, ,. ; , . " > 

u-aiuml.i:MDir."JI!r:iit[ui,r-.U(l;:iia' l ;;ijJ.u:fil ^„^„„s „.^[„U 4 t i>i ,j , I 

r.-iffij^uSsi^iU fit in (iiKti ..(imi;V-i .SwinnS .- llt Vkiiiul iii-Uttri 't' > ,,, . "'" 

SMnsiIism; Hv. SS.".- ^-<^J^:;l.:..l„||. u , - , + 1 ■;. ' " ' ; ; ' "| J ;'■> 
l.d lit «rt tliM.K ,(t>H< l.;wn!,t iS!;i ,:i:i:ir, 

pfj-.üri K-ii'fl iii M3 ,W) üii nj.i, (ir ,iia .: ,., . ■ 

gfl*v«J?aiiiioui(. CrwrttititttciititttiaSitE« (m niU[( A(!a( , io „„„C sJ^rf "l L ra S 

UM nur" >V". 'in! Ü'-iMli n ;0!;.'"£-in ■,;„ 1 .r, , ,„",„ ' i~.,-, LV t -,. V,, 

iuird) nulli t '.i:>H i3;i::» '-Hl JiL.-ii.vllil^ii; t ,:i-, ||,ir,ilTili,f( r 

1 i S Ida««»««) «innen cNirfini 

,,!,[IU« Muni <■■ II' Ü.1iil:-.'iiiu1 r.irrlirt.TilMii.Kil, n 'S™! >« i.'.i..'.';! nir « Sl.lsi.r jirr/n, 

t,i, orid ilri'n 0, t.^'iti:n,:(ij n.iti: ;n tu- - . '■■">'■ .1 ' rt> : -, ir:tf;cn mit ■ uJm 

(infilriilciu! „ii. it!(. ist t'.r'ni .iüimi iiilH- „i ■- i-jJ-n;.-.[ = Mi.-r- MM.":!!;.™ ,\ t ; . L . V . 

DirMirfrn , n'i> " : ' U.üak.-.tim, ,n ;u • :r l-" ?(ini«ä Itf epeiet nimm! üSiflmu«, 

Pdjrnr, fit .Tl\>l>fri IlliiiiHit, lumn liiii.nlK.r, ö:. 3<" WtJul sn. 

lanafei l^bwt^ffljailltllligffl M aifortl*, ^ «In »n«l ws "frM «rir arjieltnj, de 

ttrri)Nrrii!ii.i' gft'äans e«i .j,iii|H|l ■ -iiieif n-.t -i-" ; .ü nüifj: ^.r,,, ,i,.. i:1 i-i', 1 -';' 

Bj.^iiiini i mir in;; a^irt frn.iwit ii ri i miriT. - , '"; li| : ; 'i -''i i<i nid)l bin* für (iioDlii alteinju fr^rii. *" «am am*« S tiN*iy Mibin Mim » hui 
„..ii, fiiif Seifii li, Cie i'inni eoie Die » ■ ' " m n Ülumero 2. SRuftf altfcj.e 

tnittwodjo öcn 3<ui. ijgs. 3)t< au* muftfüiirdjfti «»Urilm rnlfprin, "L 

ombtn ftnftüfuiib ru6ig«(3JiStBimnni roirfcm n . a9 ? n " I« WftmWiifl«« nfcbl, wild)r 6«. 

.Kit tri- <-: £ 6(, ml, fr är.-uiitpMf: u,i!) ((„, '''^»li^f 'imiijuf „i a;t «.-,■,:[,,■„ fl)j ,:,, " 

Süfijiissütit in >B([liin(uiiii flifm. * E U "J£ f"'*' !<'"i^'" »Mtf r*mttibafc nns 51° Etr äjuömb'rgiirbt uä' 9iaa)(i'f!runa. ** ' ' ji"ttn ft &2L*" 6 "" i * Ü!Ä°"* «Ji^^' n 6i(9|(rt>en naaHCiofllit unft Wkff Wo*«. . 

Mrant'f foftofm die !(hn«rWit in Ut natfm J 1 "* l»"F>«I« »i 
Sinnsuns«! Int Srourisfflt Start, CBftr« titi glwMi »I' o« <H5(«n mir ttn ßinfonir bon Somtllf »"(r S,A^ d,..r,..;.,, ......„,,.■. Jl.' nurljDtiLfr.j.r IC.'if; iiliC in j[i,t; j 

nir.'ütdiit-.n,:,., mit Jitrli^r,:,,,...; ... ...rljra.if,' iniuifl, irt>o;.n unn Mulri,..!, 

»af ßfftiär, M Sr&jDdK, bmt 3Jtlli*< S«w£o> (6. M.) 3* Wirt« in ti.,'tr äJMtiun n Cur[ft 

tbjt flcD err «rasftn,"i!itg nad) 0<m äBilkn bit t>it fternttaue HD« *i8» Mailar, u.ig iE 

S^ivsiü'ttn. ;V. fdVn ilu^iiN-rcil tn:-(il mir fl.-MM! , rpdd;; (in ,n!iiri.;,( y?,,^,,;,., ■, 

fr.Td) ffincti Nlimi^d, ip.-.iiit? Uli mUrrS Miln ilJflir liulL'üriTjftlt, u;r- .•]'„■■■ pj.J: 

'!.■(■. :;!.-liiiiri!:«: ,i ion 3f mi^jjj-ii iäii :1 ; in;i (it-nitriOJfi Iii, ntfii Wuf-.; Cr,«; j.'iicirni'; 

t(r <VMiinC> t>nut>n ifi dir, önf mir ftiniu fi(T*n Sä"c wnn ouflflibriltt mrttrn. (SO« Ktriiufc, " 

fflrgnff MH f« («omiiwft babüi, ( u «Um« au* bir ariflrnXonfawfliiO KfiWMMohrina 

tiift Urfwinfliailauna fltbirl. Sobaib ooer de KuflinMn.) 9UWn mullifttn, ootr n'i» aai* 

ipLTü-fTSIi.-K mit tv: Mnfit |i:jjli:(H !'Ji-.!( üsi( «It-itfli 1 1 (i:ti!ti>.-|l SrGllyijirtif, (,;, rc ... 

iKfii OP«-| Oini Ov-ironui.jj f,rJl,;iitji<u. f. m.) Utt asmi^irl itirü, Int ci:i, g[i (.(,,, h . ,V" 

uni Dai iiru'.r.uii.jsiiuiit (is(C Kim fiiu'irm "o('i!')ii.n;ii. (c. ) ß.iö ^itüi:,;. 

liiniiulij 'Iii Iii Om.'iid) nia*t, iV fiil-lm ii'ic barjtc in JirtRjiit im«i-,;[(ii; rb«-..| r v 

rin( qjOBimWrjjafi t ( a««aU(ö (MUlKtn Bin narbfifrmnfl, KiUM litl unD beldwift |«; t „ 
Ktit nun Mr EKidKigfift ttc ffictauna »ou Dir 6ia8W m'd)(, Dirti <t ifl nitida mh 

SSumibtaWt btr SUmfälabt*') mb b<t quälmb. ec«i biifif UnttrttirA (nbit iieirdim 

?i;rj;.iJK.l liiil i?r äniprinfuim, CtrHifLii,! b.'. t<ai 5«rif anb tfni -. J ) :i; 1i.:tt; tun. t'(r?3-n 
imb Dil ' Bi&SSfar '■" »s;,ä":ä;ää 

m s ss ',»*;.a,':a »Kr*- '-»«• - »» 

unfdftio find. Xinn r\i n; U: ^n'.,,,,,,' :\ifc„i. (1 = ■■ 

-P/S'"' wtiilJt ra.in sfiiKiiiislfa, fiit ramtrii Jt«fr 
t->>n fi'J&Cr palh^iül..- *>i 

IIjrrE «rtüfrrpmr (iJÖfSHlt 
■W in fctNtO m 6« etil' t«r. 

fg 91.) & n N fAmoiftorf Mit, roi 

ril :'i'n ib-flr|lTfirt|i 
«W( fltWusl. 6» t><" tifl« Sdlri 1 miliar itiätipa^M flnti, rj PH--" in [iniiirr 5Ji 

^!!.\'!! i.lrd! f.lS tT-Wcin fo »K , 

V.'lSfn !!(;■!(■;!.. !„(!!■■ ;.r r,|r[l|: f.NLlI ^ü;:! lj a rfg 

iüJjI I^^.S'i^i., fi!;i:j ,:)!;., fr iv, rf Lt-rf; 

""Tl *S £.,!( ■rM;)SL- i [(rVLt,ac.'. BilPit 
" ■=■■' -rf 5% „( !DI»fl( miRvnDin. Xmü A, 

°C.r tun nri|f.-r ( Ülitalioi:, 

PJ Sir [ 
I» WCi« titfi ajorftdluiio auf 
unt> lliana m fctr 
irfli Uno efarfi i|I (S. sä.) ffoDalti e| ( SraiirfaMt Ben 
fitFwng stniiltal tri», ijjt n ( trar n HnflrhS 
MB 11 0 Intimi 11. - S)t* ffiinii.rurrj „n "sA 
iojU und Irrt war, um,.^ j.t,-.r i™i tM rcir 
fti giiDl at-r wirrt «iinitnnt iiiu fl> anamtfiint 
SfiilUlüiij, uaS ßt in toSirit tri m'ciiir,,,,-,, 
S^r ■ irbc [icrbOril.,!. («. ,t ; CF.: d ,- pr .i.., r J c . rl . 

bjmi Iii ßt ©djaant, uns «SS 

,j> Iii- mit I« .Vernas k:;.},,, sedUmS.'Int! Iii 

fflKmlo, «ur.dntm afrflbmal uno l^cbrlie arm 
8*«irrj< jn. 

(©.30.) Unr«r orit «(tffljWmdi arflJtan. : ailrrtit flfimcrhnj ifl il ■ Wi. ,■ ..'■■h r, , I .... .'.^ (©• 33-1 El« inirl) dfo nrnftalintfirS, 
(iin (fi Mtüttlrirtim.i ot.rntN.iHn tit lh-z 
Digitizod b/ Google (8. 35.) Oh ti«f« Krt hf IMtra«,! SJ"""""? 1 * in 5, " r ' i ""' 9 M »«Wirt« 

M (ln< : 4rtr. .idK »crftieWB, ncMi« (ini „jj^fiO »■> *'"»» 9(BWft«f»«fWllttt 

fnitolfennM iraü MouSigi tUrintem« Od H ^ ■ ,1 "' 6 6o6,n ' urfdl«! uulh ER. 

»inno tm& gotfr. ;„ f([ m> l[)t[ [tis f j t a l"ri(iii.,icn mihmiii-.r ».-reiner fruC. . f muB SSSÄS'SSSS*" """'■»'■ SÄ"SÄÄ£"S:A« 

(in« an of« uon ihre emt tre SBttMiioö« F* ™ m " UBtnte*«ä« ano &ntr, 

EÜSSF!SiSBM!»S' s* SUMS ÄÄRafi » SS 

Sa» BtÖBH _ 

tta 
. _ - fcrfi Siinbdtl an, iDiil et barinii nlidj lioit bn nÄb Eiftimnl «mMni unDfl* mos iww «■= "i l 
■Sti i" miifiUrifüjd. H(«iiiujt<m ^ 
SaC M Oft 3«b°i< 06« toBrtiijhwj tn»" » 'gle»(MU n 
inttrsjoajdi "Ji"'. J-"» '.' ■ 
uai *:tu>it a-id m'f't'i s.Tii.|>-;"" ■■ 

&< MWi. H6« »it IlrtA« JP*fe»* «'S 1 Bdion am 5"» Sri«»*« »' 

KlifS SlWuiimmss fmin i3" Imtue rocITeii ^ ^ ^..^ i)1£ri .. iilt u,,,L.«iirJl Ln-,i„c,-„. 

wlt unü mit «Biori*« * i ™*2HS* '»'.'IJSLb? Sil IHK 3t«« »«* C" B'ta»«"»*»'«'» M« 

wV-wWW °™ ' 5 t „,m sisi,«!,™. J:^«™ p 

U „C jur iii.tu iä>"niiS Ml fm wir ""■ -J unrfaniiiixtf'Mil;':!'! b "f i'* 1 ac ürj,ci[(c 

Mt((i'MriBa»3?6« T ■ ,r - 

1! iinltr tfltiEiM: L 
chefea in brii »J1161B birauoa' DigiiizcdTi/ Google " ' SS'uftf alifc&e 
bat* «i 

SBirfUtn ....'< Sin< b«"i unfl'fäf »W« 

'.•■<* t -I« 

„tidmlGliM Our<» ttwpiiliptK"©«. So ' 
muniSI Cflimonn fcluti mit t><B Slotit flugin, 
Iti Alf £ä&'< <U>o mit Cent SEJM» fslim, in Iii 
- Sitfi(0"<b«- pm(ia,dq<ngiifrt<tK<!ni!)iini|l, 
—-■*-- it btjltiijf hrtrfu SVvtff dafr 
m LiiaufbCEjK&in Uml-u| von 
.. ,. ,.. .— JiMtatn hob Sim Xcitfiinfllrt ■nt£rn(?r Dil Sliir.Fi ladxn u 

■ r .,.»iMB, 3n ouSRmlf 'ü ■« «fitr, ; 
ini, «M falfd» 3W* in Di"«" i uno. f""»" 

tun.-'" R* a«f »'^M»f'«w» u B "«""S!? ; I,iB(, OWfiiP». ^ttt 

.-rtr B* auf dk bTjfli Sffiirfiwj 
iwrlnfftn, als auf Di' milfiflin issitltntr L 
flijil'ILilJfrMil (Imlj|[,'liti56frilff. l^, Ic:>.! S'l 
",( T rud)iii, De, OT^fif niiiD(rf(ii!.r[it(n((n -llld'fll rü):i 
.pjikV !>,(i:r H;ii.>:- :i|-.M,ni i;;!i:t;,-. ; ,;„'<, 
1 ü|7in(liJj(n ÖMicl[Khti "' Q.-tfu in ätn&iutunn (u Itjcn, nüium nie «ob,l 
loun, n>(nu mir 6fhaä)i<n, &o|i Die gjlufil il<"n 

■ linlrtmn eHaB auf fiiirt ni>M( Htf nnajaljnKn 
lnnn, .1« caiord), t ' " 

. B-Uäje jltn.iUjiitlfl; 

. (iti) fn)t R mit Oöi I 1 f>i:l Pfr IM. 
fi*' an eHiB auf 

• Daf fiifiltfi tu Smhi wtt, 

. , l; MIC (6(1. ft rtuji IvirS j!( 
: tun Hofen Bcgriffm Utfffiatiit* 
itfliitifj (tr ^itfi Ditoiiitiii. SBirf 

all* für SÜjirfuna Bon ütadjatpraun. 

gm oir([,nctrii, ni)t>rt fio} itrcir iFgtniH(||t iQell. 
Icwminbrit in tet BiKfflrang, ned) ErbiMtAliil 
in tim «cjdiltanix fintHT *' 

Sunilrid)i(nl übir dmat in fcit Slfp&üif 0« £011.- 
! und tinTdiloninCt fiqnflinti. 3nwr ftito Hi 
nut ditjetü Dunbn [Dele, tnil CTsfo |U ritfn, mil liiitra Ü3Ianiif(rii)[( au« 0 

i):il^rrtf ISfIrijiO C-Cit JiM d.;r : I il \ , 
.Ssi.'.L .■il.li.li. Xitri«. Sl« tlci'lhlfi 

lini fid) tnH ciuigm eiultn t>« *ti«tytt« ffir. 

o>nmnm uns hi m gotm ttn« is*fpni*rt e ( « 

StM( paml» nnl rfitfira Birfufii, 3)i, 

Aantfdjrift, aitff lw(il|tt ta FStCrul DitfjJ Hub 
Plrt brfor>i' roerttn, ntpirt tu* brdjthnrt ^itFjr. 
IwnNrr. Moraclio qan mctite fit pfiiNeujum, 
und JnSiturn l'itruni de modu p^llt^li iv 
ontaiidi |int t» SilJ s^c.a fiii-jinr rdüTJ:,-, 
tlKldji auf |(itn fularn, uub nd) Domil btfjj.if. 
tlStn, DiinrÄittfttnaffanstiidiitftiatlflüiOi unD 
Simplicilät |u (nipfibltn. 3<r: uti n ^(ifni-- 
»an eilt™ pni nl^l fiMrUffä tcMnnt. Ed r trtll(Cn(«i mumm« fltFxn JtKi rn jtSii[,I[\ärj(I n,i.,i. s.,-,v - 

n OmtOSi. Aui jn tntfTonuiiik i 
(Bon (Hlrr.ro qitcflUi :. Gnlsitfl Fragments de Muß™. V. tofcV VtrndnfWtini MuRcs. 
.Huf bir Mint b(« fiwfiiljnfffi 3Jbrbiinb<rrs. 

VI. ^™^fii/dsHiiE«,umi«3 , «jt'49J. 
■Wtfaflt. ■ 

WIL Cooltitutloues (jpclte Pontifa;«. 
Iwra denn $r fiittn Ciirrt) btn btrmalia«! pdbfl« 
lid^Rapiuiwift« (Biurippi^mMctlli (ugtfanM. 

[ feu' An pftl- lUilbnlr* 
III. Na 
rcheti dl jmpcdinr 3} * miroeris^ diii rag^ iic.lj et: f.: «Wj (Marn* Eiiilloli d» V0- 
L- 1 iii|.;L-jTi^r-,7jm ulit»!is. 

tjC|tt,[ub.-n um) 3.1(11 Br:' il)i,fj) m'io'l. 

! J fi<nt unimidtiitMti Stettin, tutldjtr in 6« 
! »(hä6ri«n 90 r b al|"d)f n Siitting bii b<inab< ffton W&itabutUt anntlilnbfpl tut, tonn« nie uidjt 
umift, 6(toi[fire(J(3<nfi(it iln«i Mtiit |u gibt«, 
i»L<erti<rt trirf}tl 4 c IhteKiM qltn muflUIlf*« 
Slufortri |u ItitKm Borbabm *eou(<o Innit. S" 
«niK|.*, tcir.btr fcbr uotKRiiniiii bad ffinfl« 
■ mnl b*ä rlnUfdjin fEMiful iBfliaCoro« <"> Com- 
ptndiuin. uaö «tibi niü)I tw, tob man Ii in fttnm 
f.linmiiid«! «*tfln mfurtun &M. BwAqnU*. 
nus Remenlis B(rl()l rr iaä (cbnlt MrtuqMi 
M iiirmciwii äiUlIjM tnariin iBdüf« Iba mit 
. rdftrs htlttba einfidiifit tu bas - Rcrnirt vnit. 
Ktifl. Sin XiKI biS Dufi« von NotkerusUsl- 
bului fMctft tiarlrWin an, uribt-on Notkerui 
Liben foflt « gor Ill*t«. SJt» btf Hucbaldui 
nm(it.![ii'ti;m J;'->rIrn (Vi!« ,v mihi diKinji-iiton, 
und bti biilini Slntoc tft grraot bu« (in flrogit 
Rttlrt. Stein Tonirini brf Regina PrumienEs 
Äufi« r birrourtt|itf) nid](S. Sind) Nbr, <r bti 
än<3>bo«on6ldänr) fun Sßirt de Alu En unb 
fiiitcnTonmius uidjt na. «rötlid) Btiatd)frl( 
Von ülccu* Mkeulogns unb boS 
ali« «pläriatione, jlauM, 
, imb'son filnt« übnitn Bb&im&. 

Sinn Snna txnt übt |u EKflajrnau mnnf a 
tarn ba$ S3nt do Mofi™ feu loiiis ad Pilegrinum, 
ben Xtaltal deinflrumentis mulicistltlb bnd Sud) 
de raenfuri monochotdi, aHrfn <r »«fttVjlgt aü( Mild Sonn. 8q Um, £>n a Ood) glllSiftnUil 
SBndJinau gifcirr. «igt Plalomon &at tr 
»«tf. 3a* Lucidarium ituto ptanni brtl tu«- 
4nt Mwtt HWt it |"d)l«l)lt»'J Lucldjrium, tf natra ün tBaimmfi Spitt, 
»i« ii«nn cc Un s n flu Injd »irt. Oi'ljjarmt. e:Dnf!iMnis:)lini(fi!i:rFilt.-. «Ben A^tüi.: ..K 
Julfl» Mim <t jronr ilniu 9Ji'ulm auf tiiirn niibif. 
faJ;[i|"it)iiiSirl af'Vjr, nilmr m«: i«in äG.Tl vjn 
0« OTaflf. Sind; fdjnxiot er mn BUtropTinm 
Cntopulus, olfl »mit Oir SKaiin miroalS in tut 
Wt\l sfWffm wJ«. 

tVAnbatgifiLi Xanjdinnijjriittm. 
Uitfirni aiiripTicbsn lufnlgf, IfigRI mir bin Wc 
In äBilr|lurji gtgfbmr. Soninrin an: UMhra 
Xmjcri bin-stm jxitmbir 1788. J Cbtil: ©in« 
fcnii »en SciiM. arii Bon gjaumann (TOim. 
Itlstr.) Saoori[on((ii Bnn JMdjt« (ftr. »rann) 
U0:i edn* OiMtr. tturt, EifJi.-fijrHü, 
Ar. murr. ) 11 Ebeil (Sinfonie lau $1.0(1. 
Sunbätfoon auf tu üpirilti; Sic Oorfoiyn' 
ifrim ton ecbubdu«. ewfon. Bon Sodinrift. 
BmiiiH Xonjm, Bin taten Brtbr. HS. 1 CbiiJ: 
ßinf. um ftoubn. Hrli oen (laoon. [SBfttr, 
«ttbH,.1 SiDfinfDBjnt'MU battilt CAr.Sttn. 
fliin.) »mit Bon Situajl taut™. in»n, ÜifSr. 
«nbAO 11 *W I Slnf. ufii Jliijfl. 9Jdifit.il. 
Mpolbttf 1 (Ii Xiirir iBIof. cinf. oen ffiofttti. 

mummt apororoft QU Siittt «Inf. (») 
ffilot fi«rb ! — 
guni e»''pt)ir;ni Ro» 
eil'fl 0« WIKtibi« «npsr, 
Und rtra fang fcir etrnblcn 3Rtn<je 

- '— •■r ^nntiitftcit ecfititgr-. (Er Wallt ba&in Bon bitfir grbf . 
«in jnr UnfKrbünjfiir, 
Buf Baß rr flanj tili (>ngil t»«b( 

BcrtMrt.roli «, tinat film Snjtjr 
Sin fflotinJ Jfton «npor. 

Bit! fingt ibm in en/gir 8(»ir 
3)« flininitiefajflar'n IJbjr. r " ■ 

In IWn.VlHhtFr ton l« 3*it<" M« ffirr- 

fldjtlsili IIb«, tl£ |lt «s< hilf ct.:l ".VUI! ili. 

ml »rtete u>i |t nHiti« BM, li( <nnS «t« 
■tlt (tUtiim (BtfiiOl a<> tiJ/iHo» «KimfK 

tll erilillEI t!r«lrljtr CfTirs, c.i) i.i;L:Ia [i;t(t 

SBMi. eteffm I MlDjMWn ««Hbjn. 
{•>!«■«« «tlflwn™ Ii»*, hifffl. Knill TmriMJit 
uat itiiit-sttir Sjuirin, c: oj; jr.;!tcj n: !■« 
CIBpMt " mii«im:*oi»3tt«n I7>1- tt« I" 
3<ttt 1717.11. Sit«. 

WWrjbnra tun Btm 3(nri(r. 
Blf!ti«(tnir l|i Born gärflul oan BtHnürfn 
titifm biittin 3 l, b" " n f"r f*°" tübmli* 

t'f r.lll 11 ( 111 tnnrirur-äiiiitrciü spf.itiirrii ^n.U>rr3 
oUSAsIiriH übtrjftun raorom; uorljcr 6m« 
fit -gir. t>jiiptmami Btih it. Nr tibri, flr bot (in 
8iir<9 grtcrfonr, tinf Mi Biatur bat (1; mit aVtn 
Sabin, twld)i fllriintgdniictliin irfe; irr rpiri^n, 
ctufjgcnill'f, 60* i'a>iint fii nnä iiüijr i.ik-nt ja 
. SlitiJfüürifflä l«»t Siriw iu eibtit, mIAi baS 

V^.WJ, VO«, niS Kn ( ...tV,l,l., r i : .,r[ ; -iM|- 

fagu Ulli Sil Jung tut 6« gtininis fcpirn i mil. 
iflf* ihtt Kibrtrinn au* ijliilHifi auibr cntbrll bat. 
□igilized b/ Google 9tiimcro 4. mittwochs 6m mm Jan. i?8S. 

ff [i 1 i ff 111 1 11 11. frftn, - ( 

«ioarapblrn ilrtc™ in Dir gRulThriffl» E^ftSt* 

Pfrtll.'itiiu.n: Htm tlffr ÜW.Hr.)|>[ii( fiil rifitj io >;,'* L '", 

SBorW UM Sf'll't - itiftr>|Tnnl rairf (Ii bofl) Aarttn tbtifimmn» SBim banroW bfi 

im im t fr in, twna nur Da aiann Wifttig OorM)Mlr.n (inlrjir irjirtiiofin am £0(1 gtfolfK, 

rr r rrfr " tU - ää's räss 

fcrr ür^anrtt ««f.* MiBrh* ab« ^,B '" £, "" *"*•»»«<»«. 
bin Suflano Oft tllnfr im Wömmbfrgiid™ UiiD ytnwrBin min «f; man nid)! u\iU 

fast »aftftflauf Dir 51 e-i« - «auf« Jirbubart Inalr bnrniifcl fttcn Dir (VfttdjK MAÖ|Mlf(tiB 

„finlic irtj i'll ■üturtimlrrtli ijct nur 11; d) .irLii, J>fl,i,i rt s in.lndj tr^;rV,-|r,a i*.f-|Vrr[ f<;if.;:lf;;!r 

„E>tr Ist i'tufi: njiifrM'ifm'Mi.lj r ,!i.jm.VI(. ts r ift bilU, mit manfinD , teil unfT;t tu« fflliit DU 

„tir, '"l*. «irr lillf fflli f.i:^(, mit- ld> :ntr [ei.1,11 tfnnlllir* fm. 

„Bl=in»i niAi ntnnni, m.ii n U* Irli-ft in fiirjfm Miwr iüc ilmn So&n, - bm ifntfiai, tot 

»tut« »in aSuflliililnji« JBtrf Manul madjm grlribriffid ; ferst man nabrtdft'j fofitWI 

„tairO.™ Mmniwrti für tSti« aBiftnfctiafrin Di. 

©trÜBann, bilfin Sitoi uno ej&araffrr idj Jileffrr ju S . . . . Oman MW Sil Station bft 

fjirr nurnm tun irfltn Srunblinltn jrl(*ii>ii min, «ifpitItnnfMiwQlürtj trcnhi|rm S"iit(n, Dit 

rsurri (il^titm |u tubmigffbnra, 1751. iru ©ib, fiifTdlrn Crbolunjtn fanD ir fdjgn CarnaliJ im 

.tiratrr. 6*0011 6« Kunfl. Hm Jtlaoiir cD« bti Dir 

m xmi mm 6 " »irb n« au* bn« s'.j'f ™|f »«s«* <r !™*"™ nt 'l2 'i""' S ' uä ' t " 

Jhififliai.nr «tit« SÄgllrigi »rit rV tnrrmfl.n, ! w " |UrfB ,c ii *'' ea M " """ m 

bmn («irbalc Dur« Den »Ii bir |wii (Diera f M * < ' l, 

i ein«, »on au, (n laujtnD BffsMffin«« «nb »nf, fBrfo)ofii s unjfn m(f brr Cmh. bi* 

©rlrginftiiHii Djju. n bloS ü[ö gtbolunflin anfoö, mit brnia a tili 

gut.« Xwilii bei «tmn, fn hm (ft.ni ASrm ,55 «.m Jl^..^ " profeff,> 

oul« IHuritin, obrr Biillrld)! <rad) nur Inbtn «rTO lMr«t Ii» fl«Witt 1 

Wirt äiflKtir- «- - -■ ■ iuris, sag Sil Saufbafcit b<4 iiiitgm «Kr stimmt U">ts s<mt ifci. 

■ •i:HiJn ! ^:i:t.Ti isaris; stlltSin m;r mitr'," je raiCr fn'n Wto.i[''iNi i^NM! 

Cflj! IK, (Ja llf.ranf uOJi.iidl) \i; uiKt'iif-j 1111* miiciM» : 

Iilliüd- fr.11 ml; .lüf" irr Our,.;,; i£ii< ( üliÜM' ii'ms 

f'ijr aiBimfti linii fit 311 n : Ii 1,3t, Mi fc «in Hüft aDjcnuiiM crtbi und mman, unb fjbtaitu im 

imi. i0 ,f„[ jur Jtiinii mi£ar:i;i!i:t, ronunf« ;'iL:n ; ilii:jt Sm 51) 1 Ji M .1 fn.. 1 1 

CferiflMMm, FSt SRmWfi! S^r-M [Hfei , 111:0 .Wmi 

Scrciqirr iiiil t«i efinitnlrn txr MIT«* -AUfMHtn IBiltCM, ** |u teftrten : 4- J>urfir Sa. - 

ff'jfl.'ll, tue. o~.Ml\ mit " liliii tl-lim IUI- r ''' :,fI ' £|H!P«"!I» | 1^ ,| I !I |.'::1I':) l'ÜKrju) 

n»et»t>I fto&$« tM»«nn hm«: nun f*™ ' ><™»» - ^[fe*"« 1 ' J",!!*'*"' 

nach f ii im im Htili»in Boitin. 0111 luMBoüiii Salo, bat HNTi 

m Z . * , nunStafBwÄtt,»« rtClidjiu, »ffau, an. 

3* »nuiff* tu< SeHtöia , 6« (r, »trll(f(6( tffiggiii«!, flctilblijijlKn 

Iii Sol.ii Dt« njorriKbori'u* friiitS (flnfiiflfn Bir. ~ h _ .„,„,. „ nB 

SSTS »?a«3BSMÄ »«Sä* ™ 

|M» <D«r tut et«, Mm ttMfkn ]« Hw, SM™»««« ■" 

«BD 04 m&l» |um Öril Uli» edöfttt, ««1« i|l |o fcfilimm, mlc bat aiibitc Dir 

VJitf fs cm: 'Baun, an ffljriri miau. itöi 1=111«« «rtunfttf ba 0<r Gluti ! dir t)j<|itjmiif, 

b;iTl;ji'], '".1:1 -ji|i; i; ti mdu v^ii-diirn', n:^ rei. Iii' W-t» « "> ii!l : A;; in';i,i 3)iiti. 

d)( ScJjJji nur 0i(3vluifi Ji« fojnnirJn. ftti*n 1 unö äHitnuonim, »l* »«■* w m iwaat, 

HB)*'fi« fdflrBt* f^mplfolfttfSU. * n "i ' ,„,,.„ . 
tun j. Dfi tur «HM BtamS^auna Moni, uufl SutitBo«! Ht t((?(ii STimtiti tn«£(bcni) 
ntebe iticir Boflintmiis Hintgra Mt flt wia[tic#o, - ** niiv urwatfru Jutfcn |h ' 

tut niftt attUBlirJuna »f 11 aufm M|u fünft. C»fiiii ! L 

$i« ftdifl <r an rl.Kin Xoniirttn für fiin ttrilftw»» "St on L f| , naeft jurifadraitn 

B&Utigihifkuwtit, m m t, oiiri« jl(|»i„(t,if( nratxitii[itia jjbtin, ÜJifac »1 Htm birutimirn 

Sftmi, cid u, fc mit Die Cnfunft ob«" «U< «P'iial *. i" *• 
oniifunj Bot fl* f,i j|i ol«, t( , mm mg Ära{( MUnL er W[ 

JDW Mi htMf tu guti. «kHttMtH rntn in fiints ISjkM jümft; ntU> (Wn So!« 

lu'ifirL 'BlTiMw'MretiSoBirc'iSi^itlm f "i iKaal1 ' ftnit 6« fl* nid)t ftil» 

SfliKiiltütl^I ntil« lilniT.n, i [: EL-ji(,ui (rdfr, «inilfl nilfl i;!i:J , lliKIll ilMÜD.'i'fdlt 

fnl:ji( il-lr.'i jdKidi Uli:. 3* hilf .[:|f, (i)<J'ü;(i!lf iVLMIiil.nl: '! Ss tu. Mjiiii. C.||u) .'Jtri 

cmie in üciin, (rt«n m entkt (it».n B (in[ fo nw,,« ,-,:r j,';an(!, f i: ääj)! rd.r-.Mi. hau ok 

f'Jf'H- 1:1,1,; in ..km, n iiji,(!( tu n>;rttn il.lj tK'lrü'iii ; 

*f(jj*ita*« hing H«i« nWrmaj:: cinittt |cilf( DKtjb ft eoJb aW issnlld), »in auSyi- 

ivri t..; f.,.-, ; r„ ii- E «ist . :n:r J™ ijluc. ,c. t ti mrtii ifjairiLii ciiriun in-Kit [ U ^ ( .i;-uim., 1 |[ 

OlAtteft tfl ftr Bt r'ffir-mi*, Ht «tt fit«« m gÜSS' ****** 0 *"' ^ " ,, 6 " ä 

Ct- toi; ; t ftiüJ JTIi/i.T wr[i,5, fi> L'.TlKf rr n'iifjiy:! äliJJ:( ni) tm jJoju.n rüminj öjiji.ili 

*W9 Sann«» tuil bcsi folit tani guiin OTtn. <iii«iqmtni, fo murCtii iikiiii Etftc (nmiMnu 

f:!Mi,. imi rciiSfiijiinj, ftjrj ti r.u ir.)dii mi:; v..;l: i--.T|.-| rti:;. ff s [;iq lorfM, 111 tv,lrt,tiii c:m.1 

etiliirtii[iji6j[[j*i(fS(raoi|[5iiiniHn))f[i[ita ict Cnf äU5[t i'6 m H 9« wird» tm<m^9 Diaitizcd b/ Google «Ilinttj SaratMf brf felMirt'i ouf dinm tf tit 3Wfi( tfrwr iMdjflt Cfabr, »I; 3uri(ti, fnt 

fdliijiirilfneih.lliWWliliNnffilhnjplno'Btnr. «uca mann, reit ffbriflmaim babmi - V 

N»!k(N tagt Off «tot Mm« WW« Er TStmUT «fr Mi 

'""K"- rtitii rr wit.. ^11 11: itit i..>fl: .im 1.1.; 

Slbir iBi( nur* mfniid! ■ fcfs 1 r r: ri 1- ,: S:!iit um ü.i 3i .litü.itiit im tcu i'iiuidiju ic::,i ; 

i'.vti 3'!l)r( 'in ; [i'ftiu £1;': |vm F-iMiitr, d>l;t .Inf l'.Hiilj .):!.; -JI.iil'Jüil üt ItorMbur, 11m fi.l) 

trr ctitfit 6(1» von S>im bsftlbfl iKiiffttnbm an grcgf JHpft in Jluii& J11 Ord119.11! un. Mm 

ai.iiiranS diijtfltli tu niftinii, im a-.if bir an. Da In JSifaiiniiibaft "Iii aHm ihn. im. 11 mit 

ttrn äal; o.n in fiiccn ■ürnijivi! u:i> f.u:it Ruiilürrn ; tun 4iiiiin>;id).ir;, jji fit <r iiuift, 

Wfliiiiutm (irti;:.il .itJlitiidi Jt«H! :n4( Ju ha. |i.'i| in, unb drei i< |t(J) timiitr mit 011» jiiiijclt 

Ii««!,- SJ*i,jniijiiii i'niicE ©«I* itfwft. 

®(3in Ittirn ftbilifi ir,« fein fjtruNr efftntr Ulm »Ii lurj (in» Immrc bit 3,19t ctfrcl, 

iiirnjifurtdrtSSmPjw. wueiillfl! OBit giJniin Oed) (man Ebrantil 

(«fUH Sc iji gWDfHid mit irtn Qtlbflftntn'r Puuern fa .aan) italjt an bii fliiginiilirc 0« 

iiL'i'niiislict m:i ri;itikii (li.ma ;it ■ ,r. Uüoun.' ! 

»IUI In aH;n £ln««i Or« alfriiHnrnffe, £ aiidj „ » a(jr (ol , fdJ0B ebüfimtmi 

ibrtn «ana 9 l*'*f»fW "*8 fcteB*ur. . t(llj , Qt( „ ^««5« ©r-Bn um bim tiiintna 

V.'it? i'itfnt fT.iitnt i|,n feig iiulir miTJÜ. U'int, .rljur js. 

f*tc Jtaroit«, PIK Bfttrtjlltfltlt, ftin UbMlImwn, «r, b.r B.* Srti« b« mrof* 

* BTJ nf*«.!!^, m auf (Ii, fr »m, „fc.r I|C| "" Cllf..m.:t uani -II Hindun nttt toir,!U)l(, - 

f 1 ";.«™ I^a,, lJlln »■ ""t"' 1 " 1 ««' »t»« bimatt a>q WM«i«l>ifl<ffl«4t na», bbcbfo, 

gtotint Siunbtn frtjltn ir>in tur (immtl itairtr. 

tftlrcbdt, in ci( mit tinViiudiliait nnb 6« S r<iD«V(V *T b„ m.r un.^li«« '«" ( »" 

. .jfil filbrK. -ffii; {11$ Uli liibüitr ilintiti Jt:f Ci(|t na:.. 

' Er blcli |i* mtei*cinf.itr|nii3«(riaM [ifl ' 8(ll( * tl * t toia ""l'"'- 

jjcfiniitl« auf; unb bir Bant, tun ir.btn SSi. Swift»»«. f«'3t. 

lim biifcc c. labt in fdnini VlmmmibiHli Btlt : ' 

JConrunn, für »ii «tiDfift i&«t ^ult» uuo Ütbc ■ >na ' iv^^L „.„ . 

irTiiiilno m^ata, Ü tSütot, mit nttl tt iba Bdiitibi« «os bim ^lpa*if*in BM» 3. 3«n.. 

Ca giinj; ipi> tnebt t« ibm »a gcftil. Unftre anfpattc $off«o<at btfitbr' nun) 

~~ mit Wnimm«, Vtt 6<U,ri -wänli bin. g««J» «u« -foUnfta« 

€ia>Idjtn Wintiiibut bcriaolio) (iiini unbich Wuntn: . "' 

mJdjK pin gfimbin immn, btr, ntnn ibn ftln ' atpiumtitt. ■ ■ 1« ,p*r 

HEtj babin fiibr«, nicöt Btfpr«tm [dm- *r. Satob gritbda) ltl<lnfn<tbf. - , 1 

„$kc f(i gm filn, la(T« un# ^ü«« Snifin:- . . tnffiR»-ii[ W r. * Sanjfnm«'|7«-. (tBi , , 

ßr. JfJtl ÜUJUli (intim. ai.-iiiirrE.ljt djf fctr ai.'li.i ■ )X » iel>;äf.iri 

r : cr;.r,rrtri. . tflauiMDirlHt , £r. anonsa ffiot.lab 

Arn. Jffrfü; K I ! - * n;l ::n ;y..io:r - f„ um; ou;l) yr, Ain.r 

fnrtK Sommnl>tt(ti»li[?(clfh r i Blonrfiepdibi auf bau -Stent. Bii ßri.. ^ägtr imt> ÄdjuMti 

BB.ilfb«; $«nt\; San; et&aj; Xtiuitrj IjohB (1(4 «H&.fajjon Int HniUnl!, txjniiajftft hl 

S-tuir; <&d)lnj:l. Äoneort, mit Mrffn Ssfim {Inn lafftti, unn 

tPbotffin. «rttinttn oud) niti IbnS ib«t fo mtlknbafttn 

£rn. ^im^riM>iifrntm«»irhn>ff>; JraBf; j>nr« als 1 frWlotHtiMtt Spill* wlffm »in 'juratfut Bit 

tartifi Seist, fall j<P«J »ntnirt. Bnf ahnte tri ftMii n m 

SJjuiiranrtlllTiri, [vtrnnrrvi ivr R 1nn.3n-j.vr.ee ivk ttr i.n,' .\i 

$r. Bfora Bollcjelf eitbtsTlmD, JaimtKreirtiioiV; Jim. Äifbfafino als äefiten SB.»;." Im-,; -V, 

'"T: 3cj, isw" Hlri:ihe:S:, jjemiiKrsirtun: K ni'nf n; ;.|V-n i:iiH!r;-i|<i;i lim (/■;:! ?n'0:;i 
Hlljlir.tr; fo tili, 111 :) t nii'lMi-Dl. .■i|(.iiiii.rv.vj[:r, 
*igt gttildMI, wrbunt>fu mil einen fuiillrolloi 

jjr. ^b(|e, . unc tiin!(l)r:i;ii^n Siirtmn t«S (>ni. X^mvi.t. 

eian'rull'fJtn. SJIrlHof.il Kirirjfnt.ljls juf f«r Eirlm. iiikU ;it( 

fcr. Sdjal; S*«D'r. aufuldfiohn non) iuugm nmfltJltfttn eiimd, 
»"■■ ti.... jd), fr. mir rinn) Don ciniam aitlwni 
— " i't tntttrerrf fugen irerue. 

BrattilTHi. ffitunbtrn njtrbni (If fla) »irtleitV, Caf b« 

flr. etiiatiufitri <>r. «ol». "«f«<r ShnWt« -tjoftopeHt für Wt PsFalmnfiF 

Uiolj-ijrllJ'Ir;i. sMr :HiMI gffjr ä l, -l.ir nnjimiir- n]i ;! .fr.'[,7 iff, 

5m. Baum«; Job, JadjarCai £«nr). Jäger; 3t™r a[(H «) um» Orr HoftaJw lattaWm 

Mlfr>rtlj ajaltljer. .Bitblrfli V;<&>tH«! scr^iü.V ir.iiin.-iinru , 

■ SontKi»fjifl(n. He b(t iicf 111 Kn-vi'fi . iulP in ft.iiüj. 

$r. Ru|fi »4u*rldn. |ifft<n 0»««rw, fit hr &c[>c iunj>il«i 

.Eli* i|{ tir s<ni)( EUt unftr« Äomra«. oft BctäiiC«n(iin €timinci urte frajlifln moni 

ttoS fiöfhlälKf nh flt «rtninl re«», tlt «Hol tDttiiälinifjia ab, tag tä olimrV.i, am 

apart hfoltrim JtiMtofrtlB auflirbnn 011a) nor() nnt Eüfrr in ba finfd 

juibr« aioijnuna tot. SaD fdmrnlHdPt »irfo. inftb«^litfhM I&i 

|IWCT l (*wn MiHtS? SdJflt ftBntt tn S'Si>i>. »«6(11 6arf ( C*inii 11 

KlIlTOMlitiU for, alt SiallnlFt uiiO al« JHa. . „„ n.n,ioB 

tittMi.»iwtf.3s-eiMMKCi ■•-<■'■■ ;, " 

;• iiiiiir Mtftn II) nun frillldi ntan^» tor. «ud> 6ltr rpirö bir «naur Bffbu.tHt faam nuf 
fm, n>ael uftlliid)! an fo cldtn önta (iiimlr, 
no BluRI SrcOfluCiiitii ig - Sunt bona mixt» 

lintR Mi fi«, UBT-nialrrfj atcftdcfinnilim it. 

(kn -. «r, ®im*to1&m™&*M». fRttfiJalifc&t 

.■ -. mittwerte btn 4teii Tarnung 178?. - 

Cbrilf mt *(r flift »ofl!« in »atlsruln miftirtl, UrtO 

« / nxbtmalm hivm Nif. 

SWÄWsSS » .... s ».,».,„ », » ,«.» 

.traun« miMtm. «*«t («u* &« n *5 , „J t ? !?'« ^™L,^!5 B ?',"J^ 1 " 1 ' 9 r 1 ^" ' 

rtoBJ f) ptfffiw (*'•<"* (in ' " lw '& ra »obrnfidna* fünf! Statut«, tut nlftt un< 

itßi in Karlsrnl)« aitiuniftraiu. »crübrt lafpii. 

1« fw railBkiS, »H fi'l ibm n>i«trtm: »agltr (fast «r) fin au|F«"btitMdj ittffliff« 

Dran <r MIN nadibit oi*I BW HtfärfH , mit fflwfefelftu, tarn rinmal on M11 »of tmrf 

jtfrr ÖWt rnffit»" «Ott" -. es !\i*nfl i»m d,tnf*fn g«r|?(n. M< Ja« Wirfci Spri nt. 6*.« Oy« »*«•.««* »J» !™OT^ä«P?l 

IM* im 6»djn<u ffiiO.cii.tn* ffpuDtn. » B(rrp(mB , ^ |(,Vf» W Um, r„ MS <r 

MtJMi ''Ifo Wn« Dofien | auf Mm r, Uodlfrn auf ti( f"bm fontil*. £c »it. 

(Htm IbBlittUiliini! nudj, nun« wirft« loumc, fah fid> f.wtr fchliraimri Süaianuns, u»i> 

nadj Sulaiif »on CrtiBitrtti g.ibtrn. blfibulp) cnbi« (tc&m. j 

: a»f t« antni. »«MWÄ SJar «lifmtrtfamftlf wurbt tr (« ni*l ar. 

^«WÄST"' »*; K s f,?ÄWM£¥ 

gr fant) Dl« e«faiiu)til, «nWrtip rjiai atfunMn 6««. ' . , 

Ä^^ÄrffÄff?»'»- •»■><£ »......«» 

am,, eins A*miitb.u.rs |n niiu; g; l^K ei« gj|ti:n u-'ii a.-ni um ilii: >".■!) 1:1 mit;"» nv.r, 

i,c ajrl.mblt Mr OliiMirt! i:i «IHjm TiNiSa f t:l ..„„ 11!,;:. gn^nl) r.,m IMII .Cr Sil!!' li-r 
"ranto« allÄßilDt«*!^« ütffW«»«. Cmi*f< 1* MfW» K*«^^ "SS 1 
£(in «Iii rem S«f« <? *W .... .nHm,,*. <l ( n« MifhiMlK Hd) auf «i« 

3,1t [.»« «ufM»tt« 01* »«Mjpr |Hi, m m. gSJjTi^ > gllI <c U 3 «*»"* Digitizcd b/ Google »rauf wr. man irrjw 

gutr Cf|(B(ui enyi&m! mtaettat bn Slüilidi ftlbiiir in iw miMum. tu* 

fc 0 .r. e 'SL ri S l, l Nt i''" I '," lPl,n3 ffi"i"i*!l!ff' M "^**** n ' | w^iJ? 
JWJjp >« . f ;Ä'Ä f,i "* ,ail0 ' i ' 

SJl.'N:]]J,jfr ( ii rclMl tu üt-rri,,,.,,,,! jm.nji 1 4 ' '"■'""-■> t l|..[ it |,.ilt B n Ä «i |0ra 

«J M 6«r, tMln^hiÄJSr/aiJSJ; «Wir i» *««»*, <WJw" 6«-««. 

'— fr ,|, >,•,(„,..,,(,.....*.„. . ._ - «™ ubii tMiiiMiÄiu":,;: """" " «■■» >«•«. 
SS6SP ~ " S '■■SÄS.TÄ'Äi, S tm m Iwiftm anfftrn. 6<rn MritjiHbflf nifnaf tjalw, CM ir in Hefa» auf« -«Urin 3""'M «diii fei 

g.lJj 'Mir t,;f hiü,: |,„J f,i 1:! f fT U,ll irunri m:ff .jinilr-ri l£[!:r, 1111 

Ci.f.T ffl.HHia.] für i(](!ii.Tb..i'T( etilCif, !)i< rill) v nKiüfirn. jic mirot Bin., ,»»,„„, uu ,„ ,„,,, 

6i:rüJ tcicl)(i-ll«II dl« iSfillj, und ridjliae ElliaiG. feil, Bsy rc ,IN.r Cr. f «HUlir :i iHiMrfceitd u;l|> 

Olms Bot Hilm anbrrn antfKicrintit. tit «Dluffrai. gdtung rnor. ' 

II«, m »fil i« rerift »offler In Spefer friru lieber Oad «leflirmerbird, der tranFunfr , 

ßmitttli4)<n 3S.ttiu[F(i))i( befljt, fp rannen tote 6(Pn er|l«r £&<il|u epeirr 178= bn ».11. 'K.itli 

h^lT.ii, l'oiiSiit tu'^t Kl.M fj![ti£nrdl[l!)rl!ll> ijolHif Hl« «i^üt lMn. pr.idifji., 'fci-i-iC-M 

Iä*in0[ JtorainifiIiCM(nirij'ilTnianmt|u(tta[t(n. «i'e)t<u : un» unfim tun™ j,ni i> ( : Wrc 

Z>j6 das Uri6.1l i)e*t<*tiS8nä OirWira ** "">'* in fug-nl äüein un^u 

ni«e nrrbmr, fonSitn pi AlcMotilsniiiib Ab 6 '*' rt »"S liu " l tJ l B J^» l" *«■ W"« bat 

b»OeJJtübrrjeuatral«di» g<ui( neu< «rfalOTna. " ral | : aBj.jern.utnN jj.iuli .i,if.„r:r.!,i:ii.n : „,.,„ 

3* ff«; C<n auriflcf^rlm Sborat , „ Of« «mMp»*** VT<tatrl% 

»ijimmrl rubm« (r* «iciarn e&ee» den irni tiwai.jtn Äciirrum. .'i«r Ifidjuri ferilimiiifthr girlei aulrtetoi; unb « «bitte «!• 
irn iBiifafF, , Sli:fr ■. . Cr« Xivtjt,4ca 

rilt"/" V'"' *™ * " 
j iu tiitlaSSÜ Vau «mj«Mtutr, ainl u» In ibt cmeit Wirra 111 <r. (™H 
MKn glaubet)' bff fco» jrefUSufln- einte) 3». 
tnrll. itj.l.m.tt-.n.n rui tviir.L.i: rr ,'rr m.nia. 

« (Iratbcrti und daDur* M t u .igen gemadjl dmjrr,, mSStt IBrtf, Co« ijjm Wtjtr „„„^ 

tJcc ' IlrJJ Cd WiCuic, SliLlje mit» üild) Jti|(„i vrr.it. 

Ba« bit »rcfcwisjbe, nie idg mir im ÜJst. f 0 *"' »« « in der STJorrrBr dr(T(ll)(n »ttt, 

filljtpiu rrirmrm WIU, fcni tirc Jiulur Bitfirrs M"fl*er foflm | -- IkUbiii« raaqjin [ un» 
(Cbrtliinann DrrlirijHi; uuo f«»6(, Sag er »irf öadura) IhUtt aatan ciedirlaM^bhÜ / 

»lunniif,ld tlwr die bitxia «rfKramingin, aier u» Sdi* ctr £cnmi||f ( nf«afi abdilfett. fct.. meinr.isjort tniiitol :n ^..^^K.türii un^ftllirr 
Ort Jtatafiir fein« bl«((nDn <S)ure IR - und defannl aema«[. Sitte ftt tt dritnc« er. 
teriliilji ar(tll)iDOlll3lnr, lacdtnde Unat , iBut. iaatt, du« no« einmal tu Iduo, {um S3orlbcl( 
rttücMrit; ..tinc JitrlifiMiisJi.iii 3J i, ( „„(, jairr M« r M' f«f< 3<itfH3 nid)! rdbfi Oal.rn 

jg«; ... «.,.,.„ ... . .„„„ a5W(Ä! rae, «WSS 

W(le an« CfftriflmrMi. , toir ,d> da« vir. »it BeßilnfJ im fotflfndrn SrdF. 
rrlulje, Irftttn flitstn anlftiil an btr ajiranlali 
fun.i 11:1t tüii-HMii fr: [iiiiflriil. K.alSdUinj, <iu 

gresiii, Cofi« «*be» (iert^HHM nillgeiltdgm »efrfiln#. 

fl , * • *nnt Uttfer StlatiflRer BiuiKrJfutrl t(I, »i. befannr, 

na6 ä O»J< iHjMCJcJ« J»»üa Sifft mtlm .{j<»b M cr ( »innetUBbCelcftnirBinlifetl, Weni« 

Digiiizod by Google utib fficrMmlhn i »t-f 6""»* WWflWft t"< «hni mu 6« ffiiftnfiftuft B-nftMiJ 

li.t.fr fitbiM'TC Hr OTufif "1 ivm ,;|7JÖ , M'J -it.- ,., : Lf.., e (t l H : rli „TH.'.itt.i ; yki. .II:.,;!.:. 

■l^jn .-;( f,i>.1;|i;: t v-mmz 

MM mW« »w6«i Dilrffl». &rt*rlWwo( P"e«Bta. - ■„ 

rt tftiÜAt Ocmb «MftiSuS fn .CMntn* P* 1 *■ ■. — — — 

mm, Dl< «nfiJ«*a -Jc-fl-p* "W "t fl-M SltWK* fliftm WiSDluSI ali rin SBtntwfj. 

l!rlm:ii! Mi iniP tl);i-.]fjttii! ibnr Iii iy.t\in s=r. [niM^niu,! 3I .i-„ L i,,-i t.iü.r im. H'.im t ! r-i 

f.-i siM-ili;. ;r. i--.«c6j mitf su r-cu 3:or Irtk-f, 531^0,-, | rJ (t f..- T'i Iii fi 3 ;iit[n-i:il:rf} iii, fr 

vi nMwn C l 1 ncfrrn, tivt Ni.i.an vMtir, t ,„- t 1-,, ,,,,.,, : |; i_-.r t ;ii. : Ii i; v, mfilimniE. :■;,■;( 

too atw SBufit - »i(D((dj[ ouO £.r,Miini.( - I P roiirft, ibo id) niijr nrr, flä-Iic mifi -pirt, !r.]iijt 

tu i'iifltn 1 |U"i liSill'J'": :!-'>c;iLt: mut 1 \., It \ t j-,utr in t-u .l.vi; mit n ül;i k.-.w i. 

ti,,dif ,1,'cnrmcii iff. Ilm* Otn EaRfln. 6i<£irl(, BJHdtti! uab güJO 

3* HjliltK 1 11 ' 11 l-"ljfilt Dfr-uSiiiiii , i tfnijailj )H 

■Lim irtbfl'-.-üüi äi.nnfiu «."• n- v1 ) "i : f;' 1 ' r"--™' (toi««. n!i ,i.,~Hf,.|!lLrö[:l! HS» ^* S J -, , ' | ';; rWtlt llO^I 'III.:,, M- tB t,r( Pf-, ,V,n;m. 

s s äsgw *säS eÄ»?^.* - 

max m fWmOm *» »i»»!* »' «<-■- äaftE )R Ni CK« Ort etbro« - Ornn J« 

3i;-ri(f ,-i:rcii,u f-tm ml* Kl. rsdll 1 ■>■'.' „,.,; : ,| cC f (: ;^|j in , f-.ri.vtll muH Ii« 

nvi, r . - M„[l ün »iiöOKKit u.i t.i . J- - . ))[li(f , ,„ ,j lV „k.,.^,.;.;,,.,,,,.,^ 
t 

ftn uiüIcd MWtW nid|i ouürilöioat. - H, ( .. q |jrf fin 5 | un 6 SaOJtTOtiji BtiftOmln. 

— ■ ■ ■ (11, ufrQngt» unB luintnK (listun. j 

ttPtm a:u 7(di 3«in(r. ~ ioftt*,i, 

iiBh ra'IPi »n ««WrliTHl «cjafo™» 6a< a»' [kr "-. ,, : ,- f „, a.:^ ^-u^ f ,> 1 '■■■■n'i--' ai« 

amtnona». m»fiiiäi dnr.il 
«ojWlf^tniüii)! , tcii t 

liiii f.i ic .vuii Oimil'ii .. 

tili; fcn'ii^'^H'" 11,11 

In 111 tU ümma M RatfirS, ...... 

(U,. ruf Ltiiriitai.it (7töiiiii li'ftn. IMtflriilt 

S£'Ä,'5;RÄS l « -! '" ä - ,? -' ? *- 
□ Igiiizod b/ Google | SKufif altfc&e 

0fear = £eiU!itk fflittipcnfte bat nun -Sorming 1783. .«triftmun». 

JW&fc* ... ."■ .. 
r *JEL5? Won N'C* M(,li »*w - 
1) Bit na* innificmatlnttn «rlnilpltit DK 

0mntw Cr fftinft brlwibiln. 
a) Tin ffr fijftftminftD, ur.t> in BftfXrihlU nifl 

Ul«r «u«u6uii 9 trfjanM». 
3> Bit Wc «tftr mt JHan«. mit aBtn Bafcn 
ntfciciNii W>i*iHfnn, « nm iq,. [n , 
(tont Wt stammen kcMDOrin, 
. 4) fflif«t>ttr4wint. 

5) 'Mtlieiltlfr. 

6) Jttifilcr. ■ - 

ll £ü'25lJ R * E «*HWMIw- 

« «(-HKfairclbunBtp. 

9) tataitaft) fed)ci(tlf(ffrt. 

R «iMrapl)i(n vraftrOnt Xrarunlitfr. 

1) Sic tut« iure »mt &>■><(» rm4ka 

a) Bit fclunc OrrtiniSf im Btjina <* n 
m Wc 3«B— ™ — — feto Biodn&wi bAnbnn-BciaiMtfii— 

Jd) 9?o« Iljc« SOirfwi«. 

IV. (B(ii( giflnbunocit. 
"* g^SüSL'Si' ' Ö ' Wt *Wftl»iT**„ tfe 

r ™Jr l £?«iS''" JÜ!5? , . J ","' W *W th {ff 
' ' "tun«« 

11) nt In Stauf' «..rirtHita Jaiim «ikbrlt, ,„ : r Jt,rjl.. ; '„ 
»««Nitrj s:n.„*, n . ..ii^i* i u:, '. l;jl ■5 (hm« tarSarifttjn sjli( (r . J™"*;. SB« firtrt jt'letb t>o( CbtHnum m c ,| n r„ 
BrtrtMtMSc» Mi UttKilbqnnt Würfe . 

ffr bat ff« mm Iferir ftton üb« fdat Staat. 
tPflcn otfunwn, In imt^t«t(ÄEtf„ 

Till, tntrtim In Üslopa 6[ft(, t u bolfin 

Digitizod by Cookie 41 > i - JHJ i j i. 4* 

■Sit Düffm, (it CbtlflmmiB nu* fii't ItfiijE «ufairfxitu In p&iit grfiigttfn Bri!fn»d)ft!i ä*t 

(HKinlld) tlOf!) lilltill Hi:;\ in.l: liultt.Jii iv.v. in i.üil.. 

'?.,?;"„??,::; Ii,;-;.;';,: Ii;: *■•;» ™ ™ *4S »nAtmttL . ... 

:. Xonft)lwi[I ufcitr. Suruuc mot citict P(t 6[fftn 
SomwiiiinllifKii fttutc 3nr, un& tutbdnH mit 
.ivinn.'iljni (riinjumn aulln Ö.fdjiBur. 9K# llt 
. n Ktitfmi in cüi etuüu.n, tu fr .utiltit ü»[, 
• " .. ...... -.j, et([|( [U[fll 

;ra an ««6 

., mit« Hjm, uiiD 

v.. «:»„■:„ -. rj . 1 * 1 1 ^ 

C-:L .InnM:*!; SfmiliHlVüi ffl.rnim.innn, ITH; <' ptwi Mü;u in ttt «leim, * .5? 

i :n mimiiu;>r;.'4 äi-.'ä t;r...ii nju , ; t .■ En:, IIJ 

oit ttinuim äflftf |u j(btu tiuiu'ftl; *" i ^'l-.iiUi, im .mlit.uiu in.-.-, t. in, t-l ,i.;io n Ji-.imininii.', 

•-. ■„■::;: ■.;■(.>! illLMJi 

»ein « iiKtffi 3«!, «räfltn uns Jtoilm BiunntiPa * ,I1B "' * le " iwt ',' ™ t - '™™ h J W 

*it*t.rt3 Ml, i. 2> (J tmt. 1788. l u """" »"*"• -■ H • DJ 

ff. *. r-ifcr. a „ (j „ fra mmt w rrinnn ffl[nj( ub 

; t»B!ofoi »wüfallwinniirf ttt miifriiiittr ectrjsit 

0djt(ib(ii flu Oi'i ^(rutsgcbcc Oir wufii (i* ftut.t: ■lt.n'iili* fnfni; rr (iitlit.ef 'ifli< 
falifüttn «raW°Hfl. ■ <"« « <■'• RuWdmH oWnfiin Mti;. |7ü WM all 

■' " 1 11 -"■'■■iij iirt.niiit ■Vt'i SCi S l'| ili'-lL-Uf, l'üLft KtlH.llii |. IT !'(J 

II -[!■.,! f.i:M i '.;s ■Ti.iMi.'ii. i':t.n., 
i c 'id> Vi.T-.1i i ;,i|[l(i'lrti l il tu IltMlinli. 
IMirüL'iti nrui-;!, i( ü:.[ i) :.::n üulj 
iv.].,i.,"..i:ii:. Hill tdii : i;::ivi!if ,u::i;!'.u;.f;.-|i, Dlgitlzod b/ Google oft. 

f(i'; ;a"\ i;^t riüiCi m ■ i u . v r LI l 1 1 £(■ I iifrä !■ :1M CN;:, |tt: tu-t ii: mmf.i Ci: rt mlmr- iL' W 

fatf idl Ilut ilii ffl* "CI ■ lütli, l-.-f "^ikihj- ■■-(..-. .ttiSu'islrtiuitrl ubii.-b (i ri.1 Uolj Mi i'iii i .-.i 

tutltnt midi ton Mn rrtlaiBfiu Ätmpell lentn W fi* Oatinti mit Uamtllt, mtlu^r w>r lim« tii' 

i'ilici in liiiuin btfoniiKii ;-.-.,uki:y .- :i .ei mmit.:. ra«iSuii.i .mg vi?M -K.ii^nnrai" '■ :■; llcn 

llf.m'il Pi.if* .1(1.1)1 lil'n- l'.it. Jlü l':ii!lill ni (i;-iL- <il uBiii (,i;ii il[.f(:u(f : frn ,'i.-ii)ri(l < *J) .'■). [H l ) 

Ii. ,llll",ltMjl['" .■>•!>'■ ü-i--.!::.! [;■:■■! TL i-lf lüiill U.:I1(. •> INi-irthiim Ct III OWtHK 

3 ii.i !.'(■! .n: ii» f (*(r,i.?in, :111t- fi: lillrii 1» l'untailim in Loire, iyrtli ruiL-b KWiP 

iii;ii.i liiiiiauir'jiit. f.: j-i'iruci: i:;n. Mr, oNr lim HU« tjiUtn IMtttt'fn r.:n (un- ti!.i;n.i iir.:uä 

P:n W.l;i.( ii. W i-Mf ttr ri.ni r n :m frotci, HI. IUH:;qJ t^Lii-it .[-.: ..Tt-miliT -Kiii.lll, 

1 1 1 m 1 f u r"c- l- t (tu 3m'0«[ ii--.!' ibi.T :-||Müii 3Lvii! .n nimilitM, -.i-.-. ,r c- - n Si-:li!ihh; unt Erue Cl- 
in ii.-,i.rii.iui:i imisMi. ili-.e Niijv.-.n ii-m p !c 11c. 1: it.ui.iir, 1:11; jünhii n-indt, mriäi« it)» 
l'tbt t.mtcifiiSinmMii W«K bni|ii: im <Smn» auf ftintt Stellt butdj »11 äiirtitinu: 1 nidjt 

(MJ iii um Ki-.ll-mi.V) Olrtr Jtjjniiorfiion rtirmt Ktlüf. St [in lln 3ol)t 1771 nillt AoilBon, 

ibm |'o oiil ifliirii (nibili.n ;u-|iiit, all m irrj.-na im tt DI) in tut! J.ilir i-(f= otririliü. '. J trtjS 

«in«-, Bit (rftn liintr jnfnn|W» 3nlKt) sübJrt 3*||K »11 litfco nlftn frtjuiirii ti( O^r riihitn 

twb<. Unt> mtnn ir DO« bfni nrättinidjigtii gr. nur fot iUii 0(|5(ijrn ju iprrt>(ti Ski i'ctDii 10 

fcl.| (in« in tu L'rT.n^riiJ;: .1:11 i VUyt Sjji mit fr: 5 iyr.f .if i-.im.- ;i u,-in.i ir-.ü 

Bira ilim «fUi fc flDStttltlc Ut(o«( tomi nloji nuiT« tirftiii nodj puf^ui, arjtncrlän, UtMiin, 

in fi- ;-lrb:it KS £!r.ffi«3 if-tü, t Mi[rm in :li;. irlarrsiimj, ii« , fviiui!, «:i.;I>j.- Lnt-i i; 

Bt nitdnUn , wDbiirdi ttwtbr f(br btflrflji* Lavinit, tnilbriboK» tfi'cbiitiiilcii bi< (tiifiliaf. 

IDitN ?)![ B0I1 lli'ü tili'litt.TI ü!ii::if."ihil( (itbl rm, |V::-.< isn:,i.Mtli(r::i f"«-: Una m t-ortf. Hit 

ct Mn Sang flliiclj mteb/KC mh ttm 3nrurab(li, Amorc Soldatu unb rii« Av>ro d^lufo [ff 11 (t 

IPfldJi toniiiU cSäluppi beinrmt. ft:nnr;i I.uü, .fli' i 111 fir [ciinüvn a.iniMii ijt kiii itl niit. 

rinibiM Mj^l-ib^i.iuiu rtl":i-! o.ii:, 11, ht.i: (rfliifif':- 1-ü <i-i:n ii-.T i=,iii.ii( mit L=.in,!([in' 

ttrtdtr (t tu tqicf.t- ■ f.'jiiMnt'i, nniisifin W.rl 11:11. 1 :i iil'ri.jci iü::i ,i.v,;n- j^uii n !>ii griiiVi! 

Tu' tt Jici tiii.iltni Mihi. U11D fin älnst B!an(i, frinrf .^IfiSEä, 11 nb lioti mii ntutn ajitltn (u (t. 

ii.ijujtt (KCl tc imH'dmi b(t OTuiif MS $Wt ■ rreanin, fuctK ti furrii e-u.iiiciüij cüitiunt 

jarlamtia (iimialutn -Diili'tt flu ftt eiiiairtjuir 111101« ticfit in t.vJ );>:ilij![;inii ttr .Suiiil üqN, 

■telEa Pieii) 1111O Per ven ^icdum (int ^ntullilt, Kintfiti. 

-t!.,H,,ru,.>,. s. „,.. „o , 3 , ,,,„.,„ ,-„,. zz:z"^">!S'i:v^'S: 

SBiitutn tittlitB uf (i «acdi'ni |tiri VfniDig uort 11110 DtiuunPtti tMiHii. itt Stifdli brn HH 

Uli? 1. '."i .:;t. : .1$ Hi 11 ilf.lilKil, f.!; 19 ju (; t l :t ?::if :i['[(i!, iv.if l;i-(ltl!;ill, Hilf flau! M 

Lili! r-ur-.-ili-.vi iiii'.i), il>n lim tit Uu'.utli in f;.:. =0; : i-if iIiii'Hüii^-:. t.i i-:l.ir.|-.ll:i'; t li ^i>(|i( f,> 

yfii, und tt m tül o.Erirfln.HTir, t-i. fem -tiiu [r! , ,i f ^ tun.,; ;,;:,ir ,- t-.i.-, -,-isi ■jt,ir.[iii.v: l|( ]i 

[tu iii;t fni'rtiiUiitt i^.ni: 111 l-,; ui;i;:i. tu, n-in iö'/ ii?tfi liiif-t tni r-idtm Ii.n;r,t 

?!ili ii Inlil .Itii-.l Ilmtal (iil t«,l.il-it.' :1t.--«: ,,j [:i;u:, ,.jO f:i l-;ii : .,H:iLI: :::li!:un ti; .mini 

21.^i:,:iii , 11..S (ii; :Li;iiirn ni.iv: '1 , :-.:i-n (ij ^|..(ji,ii;.-,ll.-r:- „■.-.,■■ |. r; i.(f. III ' . " i " ?ll-'T,l r .111 Uli 

niJjl nuc» liitt jtitütn i:m;(. 3:1 J.iiii..i,i.nO i:i,-.:i,::k:;:,-: .Sr.-.n.r.y, nv.it'it :it u.iiin-i.«!^ t,6 

ful t ü,:ut JJtif t, ; t^iiiii.tn-rifi::!, ^tidnuntn, :,: L i :! fi ; .:i... iim ;k? l;t [-[ludtfuiiutn, fiir taj 

Or.l.Mlill, j.::|i:IMf:.H:il, in JMII.I1 mit TlOatr f(.U'UMi([.( Ill'.ltll l-lllCECL: I .-C-.'r Hilf Hill llliuii! .i.-.i DlgitizGd by Google Ii 9 toi, Fuum&,^m» Uttttm t, Jtrcjrnt Txtl-ii^tiiiijKi Jf.n; lin. 
MiO'ifi^.iü.fK ii:s;;.ni( ia Uüslih,. S4:rt.w ,ltM V([t(,.|j,„i: ( i, ,„,.; uilt . m(t(l . t, (| - i[lf[li , [t 
Tsor anfdnjlict anuijt tam, roatb abtt hin* ™»b". 

ronruini tns F);iini:r> 

nn; I!) n ft (u.f.c ^r.f friinani,. Nj, JjNmtrr im. L "! f ' «inSf" CJK ffictr Srmiüiai f,v,[- jurrrl r, 

»(tri*!«« ea*t M(Di> nott put» jutittetfra 12™*!' ft du man ou* eKbMtnnb 

ntllflt. tlltllj |ir |.[[|tn. 

. mt„.> >M «ad, KM au ,:■ ,!«' gS"" , "" t '" 1 "' •'"»«»■ irijii bring«, mugi. , . 

,. nie ft tili IBtifoU tic ffolonit 
. i'iVU.-iTa;, f.'|iKu « Mr.: tic lim bOl6 unf r « t,tinIn »»»( f« ato. 

itMMftvr erfolg adcCmni»» im» OI™ P i=- 8 ""« '» tf< u«S< »■» l»*»l|m»rt 

<!■: (.1:1] '!((.•, IIM,:I 11.1(1) (iiMutc: „c," f.|( 5i,|„- ( -^M" 

" "" ""s:"i£^5 gfiiÄMsÄ *tbrfa« 0(0 Pvitn B oro» ra m- ttTnff. 3f n « t » o t r.' 

0 3«i DaXcnhnfl romntl « nidu nur tat _ 5 01 ?»" "oarr oft ium t(ng<6(l&Klfti HPtuflr« 
1 r . I- i 1 i 

tectu (ifflHv SJnbJlioitTt «. r tft 3 «? 1 "* 1 ' SSnthttSvct, »r» * 

btnmcd . .. , 

ü MI e<i|iä übnüttt; i »äs»» » 5WM>ÄÄ^^,,^e' ! * ,l,, " .„:;?.: Saaras wjhe wS'«ssvX£ 

'■ I:ni( tlddi: H(.'.!.:|.i|TilllVI:iKll n-J IrrHij,;,,« 

_ i) BffOaWftBlfll b(ttJn( ffnb «IwfbB, WW« *W>- »OB WOt er foltlt f mit Öffdiroin. 

Siac-:titf, Dlonpn*. «If »ttdalt« M reit Wihlt^rWhnfSIuntuiiä uuD Mnmmb «(masi, 

i 3 : «• 8- «. Oft Iw, >ir tltVttbMuWt »ii Ift fl " »I. 
«tat, Ig Hjp»« : Ht ttmtm Mtft: tu . Dlaliizcd b/ Google SWuftf altfcljc. 

9teaf = Bettung* 

mimuodjs bin mm ^ornuiig 17g?. Concerto pour le Clavecin oo Btono forte 

:W , .!,i , 5 'a°Co*™, B 'vioU & Baue" "cöm- 
poft pii J.N. Dennrager; 1 Minulicirn , 
, Munich & Dofleldorf chrz Gütz , Mar- 
cbmd & Editeur tit Muliquc. Prix * 0. 

et nngtnt6m '< toi SuSimn im AcnirrlMIc 
i|5, et« l'ii'[«lln((flimni( upr Imbun a^jrjfiitml 
l'j sctBc(>m:ii ; fr> inifftllw mu|i itttm .jiruMteli 
linönjin b<rl)niIi<it3)litiMu<t) MtJt*ft|KICN f'nii 
tir immer olutmiinrr unb Cnrfdjrnbir ju Mtttn 
besinnt. Äiniüdcio , iibtr btntn brr ©plrttt 
Si.i-s«, J"iil;n °&<r »t>j(utii icrbrrdirn «Jrmi; 
unb Sijrirltldnii bi( nur Sltl ««gm, madim 
Nti Juiiiilr iiiiftctt piifltn Konirmii oul. et iB 
atnc juiTü.i ii ii. ick [im, i>rnn ri> mancbf Romuc. 
ii ii: -.ii iiitNiii'i^oiijtrü in ii füll !■:-: 'tlrtj; Citn-it. 
rjiffl.n ,ii[i;,il;rri, tl( (61 lliiiM.il.il.'iiilni Kirn, 

t.tilnnm, um ?ia)l unb tSdMNttif um namrlidjl 2btl , --_ .,(>„ 
,n; nSü-ii^üiiMiinirii, um HS OT.inmi mit. 1 ™ t[ - ( " 

mifirt !■,(■! iirtniCi.lf 'ii.Uni.HriM min ,ii ■ ' 

yrtä bränilil» [i( fi* wrnii od« gat n ütulru cerfldniam wirb/ tij 
rj unb n?fl! Ifntitti unb iiu*ütkri> 
:i(rnbo unb Diminjitnbo fltuij in 3>lrf<ä Är>nj<tt car iplr surf tnlidi nun brtt. 
«fti Btirn (In ©it'if, 'In ailrgto, 2nDann unb 
Xonbran. Siit «(?< Stiit in oui »£S lur int 
SBifttimd Infi fln'rjt, unb fingt mit linim fdiia . 
nrn in (iDtn etitnmin i>nijl flnSfUirbtiHicn [tc.« 
Dilti unirlid) in Siitorntll im $ttu|>iicii[ nn , in 
RHt(t«ti rö iiA (111* inMqr. Sic 6oil finb out Olli tltlfn» tnlb 
t eirtunlrlt. 3m 
:.;.[[ mm nun t.iKuf t,;ii K !f£ 
ii.|i nit| ÄU)nJdiifr;jC(i[ üiol'l 

i Irjun Su!(l mit Dein inritta T 3t Mitjrt fllneiftfoni'rii »p 
ji::i:rr. :t rvu|i.j ü'. 0?i>:ii' 
<i:itc.-:i 3mif. Sdf.t ealionjitfiin, ftlnf Rrtnj- 
fiirirnjr, !;üi! ^.iil^;:[.:l;^ii,l)f Sl Hierum ttidjtvtj 
[in biiJ tutn tom etat». ©i( £i>lsfii(( fttit 
(Ulmet« (Ingfnb, ftn t.if £c!j:i'.fiit(iiiDf mcfj. 
frit mit bnamtdt, nulBbifrttn unb toritittiif*«! 
SCfllfMifti ab- Di( Slfubtit tiiltc «ibaufcn, dir 
iVi.riwVih-iitiii ^iicttllsiiin, unb bit St«r(( btJ 
«u<»u» nml CK b<|l( iBitdinä (mbbibclngmi Sol «tfiaio i(l jmni B!f*i'"t «ffthra ... 
üini mit oirtit in iiillrn, mnl 
ir Kn eitirtiiiiitiiiitvirri Sufj-ärctn n f 1 1 1 1 i i i ci : i r . j 

Cf* »"I ÜtKoKt flubtt: fn (al £r. •£>. Hir.Ut. 

Mrialfa) mia Mtftm ®»«nh ein ianfi«, idutli. 
ft<(, 9bllainilH(l anMitit Mri a 2>ur unb Im 
Smiiiiciidinti mit Ontiallonto (um lutiidifitüc 
(i;uijf,i|[, lUlilKt dum ttiüjbiiliigtn ©tof i . . barmtnii* |«|lt|lt ar„ 
baltmb unb ixttliiiüHdl SBub. 3n ttmDnFJir □igilized b/ Google nuitdi htttutUA nnjfirläicn StMmanittw bit ad ffliroufrfl unb ilntprdtiftitouibfniiliDr. Jfen 

;;ti;fiinj. Dir js'oti IVrJiiPrvinij (i(„l :tl l'ittl.Hl idjl fli!) L:i:| ir J>r. Si,,fel[,; iilc (in $1,11:11 

'Aii.\ v-j 11S l-it.j ( L':iii. l( i t! iurlrn ju U.liuf.J. r«> lätiii. u .0 ICciinlmiiüi, i(r [kl) auf ffti-cr 'o 

»fionarrs (tiuo&in ü* bi.'ibci 'bti dfi' Stngit t&rtniwlt flrrrtltntn ynuf ■«tu gtmfj tilliirtiik 

oa* iiibtr, unb tKcXMnntn *«i Utitttllffitti in Mit. nur ttnntu mir clajt unitmii mit |b 

']r: (it Prillin Jltrautrrui-.iJ l;.l^,l ti( .f,r.i:5c;i HiOiuliin JTc:.;tili[ltrj, Cirt>.l If CT. 3nS,>,(rii .(mit 

flu SKtlobit, unl bat JtlLiDirr bloi tint r>Tiii»n|p im Mori&fll bliibtu »ontii; {u münfaiti, tejolfr 

fflt Sijkliiina. Xlabci mbtu nun Sit ginift tr. |t* Keniat mit »idtn «nenn um elp QttnbtU 

ma* out, unb brt Suljäitt, brc noitntiu nttlla Hi|tt fÖjCf nnb frt.D. Mtüdfllt fdmr limfiijtn 

« ifffl DDim iirfmnmen mar ; fttlnmmtti, bit 61t Jtcnjtnt llWK*»b« d« SlirKIfluntt auit-tbnt" 

■"«" SecdnBeiunA mit lüiutoPtn gigutin aufi mba.it, um MtSuJanr tit Mlpim Uibittrufc ju 

'"" ' • Mgriw» |ama«i, mrtojtr lEhl (taull, fonbftu in nifioi 

■ Inirilitf« fliroiiicn .OvcvuntR |u ttW""- SHoi» «nbicnt 

it liiln Mfttntn in Baten, tat t\t süetrn Mtrtrt iuib 

:i Utbtr- (um UmiMKtn tquiuii »c(i»ttrta.bfr biciHtttn- 

..inai rann Unitn übtr 1111b unitc bttn Blottnplan immrc ca. 

n Sa|(, u)(!d)< wllrl unb ffiv >&i Blau «bjcf^i aifrartcn find 

cti Orr c(" it; — -1 

u t[ij;nCi Eianinu.- ... 

ror(lrot[;n folkn, uicb! btutliiB uab ju in in mm. BtrmiSI nstrtm fclllm. 
Uvkil!' I\~;nj. S.itd.i fa!,;r [lihi'um rrradjl 

■'•« fi: tiZCn*^ Enr't »üliv iVltldl 

• "It fünf« 9J( äJfnäiitttiiiij t'iirfirmobl' Sajtiibtn in ei( KnwMgdMt 0« m 
Intrigen unb brf fluftli« SalifdMn Ttrfiljttrnns. fir e^s 1 ; r fl ; ; 1 1 ; ; n : r.'i:;-,i:"ii[n unb (rä fluten, 
i'.ai Zaii':iUv.» tut SiuiiT ivtijtii ( bi( fdimrilte 
ftiv, imbmaoitbinilärfinetitt. Ctr gatlbo: (Kn4iio)[(n ton embini cni&alltnb.) iKuiT! l:> nun iicjt «i Samt; In ..... 

Otn BUS |l4 Iba m llbin tSrfajmar ttoal Übt! k,i &är*ini nffhl sünflii »Hl ilnBrr rmmnl 

- Itttnl tt.bratiiitnBcBTnItailinbaXtrfl« ^«»ffiAfll^JLÄ 
intrajtüittn »» Ä«l^!rm™*fÄ B 'S »mnttH, unb n nugfnnb nMt« mtjb 
|<aH>r«|tlub»tn biiSonmlut, ba* f fl iii <t ftitoillj iH>pim'» an. B.l «oft mm »Sft SMtütiMiro <u. 

ÄÄSt^trh. bÄiÄüh»-»,i a r«riF5s 

'!'■ er nutJHtrfnum Ml!eta>ntnKiennbt unb eajn. 

SU IcjriOtiif Ci;.[ä.i«i:;(r:f ii.in f^trj, (una liintc iN:i,i:,ili;.t.:i ilrrfifnfit , isfüscii Litsc 

6nfl(( unb luftigic Konotnn mirttr nu« Sä "i> b« MaltM M« fjunnrio). niitafnsniinm, 
1 f t l 

oi:c,Jfmi im luiifim, iiiiSt'i':s : iii'i[!:i:iiHi f :iii:i ^r'.iia.icUinnfn.' S<-.'.\:: ~J?'(:fb" '<<?■■: t.vs.Y.S 

■Äiir.! JIndi t;ri"itii:rcii;ri h-lumül. lat. 0:1 lu.iüti iiiirHiifl;cii ciir.M.jcr 111 })nri; m 

1 r j teil mii' ,iii,i;n<!)-inii 3:L--iü: ri-'.'^n, t-:m, l>.i!'. i'n.l', unkt^kIi ■;,!) alj Sniiic Kr Sonfn-i mci 

fiisirn bit Btfilmiiiifiilai mit: .::r.:iu:, n'irt ttt Sädjini ftwol »• 3HURI nntttanp: , ni« ano) 

.v:ii;'[|-!( f.Btiiiinl leiiKttflr, min ta; Snirtm,-.! t.>a lauen 'iütT.'a ml bctiitttt ; «ui ttiiüinii 

■ mit IpI«™ acKljl^itdi. Du ^fcMij-.u r.mu: 1 il.d.inain iTili:« Ii; fsaiiü.l;: .ijcfMu.-Jt (icm.il 

ü : nn'ji um: 3i(l:ii uXii;.i;i|!, ;r.<U J;.iv:i! mit (n:n ivn 9*rtjiru's bttiibirltHtR €t'wn in btt f?! 1 ?* 1 ^",,*''! "Jiän*« *«»;< *W» «nfi 0Wo«lW, lo) Sit!« betrlrn: uttfr t>rnn Die 
uns : f[ tm i 

einem Ärai&ltrjuiM m.m» tonn. , 

IJnjmifnjin ronllif-Hcti led> tn furo) r'frnt Ü! i Ua^-u . w 'iu.ii ;>!'■■ rm> mit f«;;n In 

Sr.i'i^ cf.ir rru.; iü i; [!..(.., ,i, m ac „, ' - . ' 'I" lümm:, tu i:m in 

«ffii l.i;T;iii <uc Ik T'O-iia ffillmr u fndirii, '"S- ä:,hiiJ;;- u.MLn.if.t.n ?ül): 

uiiti iBnr uon 3oi«Hfftin fair« am tfiitutut £™ «*»< w»l «ni trtwthn b<6""*i »w« 

Ware ewrta tiStbla, am tttftn *nn>lncrgtnniiii <»i»im. 

. ,, , , M „ t aiiteSSrliimmuniftlmiartKrtJBactu 

$aMiniiESm«gm-fwntitf»ttIoifitM unbXoa »wmii Ifl), ßät An nißnbe fflluflfMtor, 

f-jiifild, mit iin&;;iiKi„r "J.utl-fiiktinm neu tu, " ilf tlJfüKilriiii'siii'lni in IkiIkii n.idj 

- brn f(}( strMilRt miirtr. »rnffwin Krtbtilf m Jbnn SJcrbKnflm orDnen 

5tJi*b(tii ti.p. »■in,,» „Km,.,, Mii* ■i>»«6, I* Mi«<t l^ltofcwq^B !' 34mtlli. (Ol. 

« , , 6 & , V * , liimuwVn 

£»I*nmt t i ,i , i , ! ''" 3'"' i'^'i- >=" 

( (,*:,'''« \ " , ' "^<" ™tu- lomM* uJJfrh (irt t,-!l 

«äs»-— 

burflj [jn 3 < Jttiutli*((ri gtfajraiiititn Btift- oui, C» W™* »um»f Üton Itlturttf 3n9t( gtr 

■£««■» laÄ«, mohmt « bmun »ort, naflj *<? }" »JpMM. ©tineums ennjguTCBa 

HJftnrjmm „ on Kita 9ta«ricb(, Mit Qinsfoid J? StWifftmi Xlaoftwulii*«, in» nngrtmfl« 

lH4lmcil»cn,iiBb tag« <Ane#[t4 dIdr Sl' t,l,n I f » l«ff"«ltn «iBriKii |fiij(n, bnj t« 

aufiüäiMlta arfAg,: alt Itn bir Ith nett tue 9Hn " 11 Mfr tc oitipt.id. 

3ÄÄ , SIS.e,Ä2 ""•"»»■*"•'" ■ ■ 

etil rnbiste in mattf Zagen. jä« (uti.ttt ©litt 7" ^ _ 

üftLmSAifn l.i,i,:^r.ifl f n f6rt'«H<t(i> tiifm, unt. u .,, cr öi , m ,,. P 

cntiil i6> t«(4wii itthKfi Blt(tMB tio* tii»t m pt ■ 

funfüs 3ai)[(ii, Brn ftcbcntco Otutcr 1787, .34 Mt in <B.fprod«ii oanffiolt 

4) füi tit htnime aifi I Amnri in r.'™™ »»«ntin mltaHmwiiflmrlMfcin.* Unt> w«ii<run> 
16 Hon au« agcbHit]! (fltiihs, „mit meinim SJerfimibe Serec&Me tinb ntiflt. s-.filt SfäfttSQi&aii/wf Iii C^tir :■"[ 

nun nifi:: f.'.fl m.-inr tir;r.lll?:mf, fli'- r : ?!■■:; i: i. Cfirr Sir i-iJJc iVauniiil 

(f., MIF 

„ j!:i:r .jifliülili:: :ü'.'-Vii fi :tr:ri 33ic[ini.| thll, tat l'ir £wir»;[ Justum ( Oir iu"<tM;n;(r:;itV; 

„.lüfil :iia,1'i - vir ttn 9>.iriS ff! i:\ i;;r ivrl,Ti!ih ::1 t(7 H't. .-fit rilCjjirj^-.'n : 

„Cm üjfaisiiii e,1iiiii):tt l^-|;-,F:tr, rC fr:! , , . ( , , 

„»Sie {Huer »nnongiutvin Shift niltrt in. « r «-,-,-,— u r n ' 

aXeiw iwnit ooccj fein Ofn 1a (et Stell nnt> bot i'iH' i " a V im 

nUSfliii 6(r Süuflf MM ton (in™ mtnatn _ _ .„ ._ 

,.S.;i7ai-rt niM.tr ii'.iti; 10 n-nte t(t Cimrii 3- «I« neue OerG Silin ITd ir"" " 

„»Jild'Ki." - S'.l tliftü M, (mint finita r.!ai liitlüf Oü'-hi:" ■ 

S1n"3^™n%ffi^riT«M^i»^t«ii S>fe WBnB'*i b ■*« Ji T« muffe» mll i{jnt (ujKirl) 

BIjüii"^! ErtwiBllftF 3S» Thunum nnSlnm au* IMi SSttfefllmiffe äeUen : 

rr.ui.f :!!, fli Hill l -,?l['iiii:lliil:riuiiriiiif(ii f'illllMr. , IH 6 i a a 

n l . ä: t>ic t: tiriSnlinOm J!i;c:k nil.jMni iiit r- — u, f. f. — — — u. £ f. 

b, 1'. 5, Ii), *i). SD 

T,nZ t bl«^^^^MzTl t B'^6. ' + M «»• »ft«a«U.iil», WW« 
f. f. n(4t*!n •■- a namnAtmihfotant »erllej im* Bcnn S«W r «* »itr eiu Betuütuii nift! iran 

' ,MS ffnÄ: SS ' «* 7 * • E» «*• »■* 

m " 1 "* o^*«"»» 1 "' |J» 1 '<- nu ia t ta st«,!,, — E. u , c f. ot(r oui m , 

Du vv.-n ai-fV.;!. fü titt ,n-l::fi-rr u-.rtni, b . ■> 

pn6 tniiffferi ton :.t d-i; ii. imui Riitt btfie - » • s 

Stönnlen lönntn üdäljlt girrt tu, wtTm |le itidjl — , — », f, f. fmMm i uns- fallen. (3) 

11 m.uiiii- :.; Uli ■ ■!,.( niiTidrii ts.lMi <■■■■;. " ' ' , 

IWtilK cittMlen; ftittai wtli ritlem btrlrnftn Sit Sortf.jrjng ftlä'. 

S»T" ■fl[l;-.Kii;. , ii si(>fn fff.iifiL, L-.-.inr in n-:..fri 

11 .; wwai'.-i t;i;;ri W^.n Im in (c.'.r.r.'.i ;n ftut. 

.VI'. Di: U'lt Iii .UH" arii!>.miii:ii vir t >ili,l.I'lil 21 n ) «ig t, 

i«M tm< *ic6e analtmrjjii eH'tufie. .,. Jfil ti , :r t(lll ., , ;l( „ :1 .. 1 , J ; ,,- Jli;;:l . filr . 

I. ij.i!;; ■ ) ijinr ;i:it n-jJ .yitii S.iüerL'h .ii;i(r Ov/t : 

ahfibnwrOf 0.a nJ( Der &,m m k. ^Ou^Jriri^Opm^^l^^Ä 

». Sie ^annmit i[l rim tletdnijuti» tet uYJ. ,Sig;.- S.lII...,:. -:r.n.-i; ti .t Sltü tt.n 

IhitdIMiff«! «Miete kd &»Seii am ntituSiti Im- S6nl B ixar; unb 4) Hontl» r " 

nun , natu ttt OttnUHa unS Den «cn(m lUiil mio cot gli affeeto, befai-jiHW 

Ueivtuusl. lim. ütini mit bmiftit «a»Ci( fiintmr : fo t^t rann eben ble inr «anjen Qormriuie Digiiizcdb/Coogl faliiaitn ItMlJtlMIIS, feint <£[> Burliiri, (IgiiJhpfilWUfojjgtagrrfcJ raar, »i( 

'**■*> mir. (et »nraotl fertig; 

i uiiDl-Kl, u-iCSio, mriue- 
K.r.l („|l_it , 1 „. di„ j>| 5 j e { Üin^iittlen oen Bat*.™ r n tEjait.HC. > 

Wein JtmifaiiuM, Ntnftt ietorti fb nxnfc w«"(j;h fcotraiper, qitofann «Ibtwn Je™, 
, iriiU.f fd ä i... ab.c 

SJ.-.i, icu.rtf mifti i rra: .eilen r-nt, Jl( ■ rt -«°i"' 1 '»» rofm mir iSdrtil^n, ;ir,- f. ilr5 

(.vi mit -^M'tm Kit,,-, rnM i. iin,:. in murn 1 "S"'l">H'f »Ii» faAli'ib 'f?, mit. Sit fConfei« 

Sttviitn fiit V/nait, mrlintm AntsWflt&uia, ™ m 'l* p " 8.''hrqnj| als die »sen-rifuna 

nein eänc»r. oii- , „ « »c!i*tr e!>M 

nvif. ii-m moMne un (sein 1» ftrUfir • -«* ?Ä «"»«Oll 1= ätwcin, mrfleUKr« mdoeie» 
»aie Kirn tvr ,., l'.:„tc„ fm. :v„e j^anr. «*»( W (*' T'<* ™t* eB«.«, als 0( r, n-il, 
ChriUrtn Sieb. <Se.lv filier t'- u e.. t.„i, sl " - 1u ? rB *;': r < E1 """ </!'n"s™ in mien 

pli- i kra il'üt ifiiiiit tsriml, Cnfi Si tu Äunft ,,,, 'J ™ w ™' w !'ft i U , Bl " m *'*""» 
1U 1.,- Ot.jeii i iti 

.1), ,mi i,.,|Y l(r » „i in,-;:.,!,* .M-i^,, :.« £ f.„v.e 1 ., /.' ^ ^.nit.u.i ^.„nC., |i ull [ „ .u,,, 
SB.'j ,, im fimcu t>(* Mim ihMit Kia,. fetrielk- (.«eil <Bhni.fi von 1 6 Sorten, 

Steden f„ä ;ii>]er!juf(i!( in a uiütu- uuciiü., J J .'filn. ifdi:tfr.n:nl tttiiiüdte, r,iü ifr, mit 
fo fiD: ir,,i:n iT, >-. u jj ir.tre.-.i:, m :«> -i t.T ft:lM : t(c n ^ r"' cSj^f äj, ir..u; ,-.„(. 

SltfC [,[,>,, „„[ ' r "' (Swi 1 ];" tir.ff 11111,11 Ät rjirlelä 

q 1 n ,ii;in,ti|ü,t(„ [;n3lf. 

6ie enmiiK reä öinjiti unD (et eiiiitititi Nei. »urt «itf (flu ^fiinece fiitj, btnjanttttt [,e Sun(t 
Ki, ttfc r,n-:>:, u- i„t ir l; f.;in (.-■; ij.i.-i, uut i^' V-'^ Ü'<'; ^attlmii, ,,,:,'!|.,i P}ii 

rinn, duiti, isit ru'i*e(towflei)t<3uftiiitlil)tft »» «»t iteimal, unB Sh mne,n iba aurcbiultd) 

aiii,',, Jii.iien, Iciidtm mt etJtt gnaa^m rn0 "';„, . ,„. 

s.i M,i lf,it, <n,uh\dl iifcri.Kt.f [üiif üiiilituliiöci 

«.■.».*;.;:'. ,«.; •.«.- «.!-..._>,,:,».,. ,i r ; - ,:iäs;;;;; , ;£i.s l ? i ;s;'; > ;i;:: 

rf'HTi unö |tn:ft ;,i-.f;i,,ii?i'. nrr. fji in tu ÜSc. i.^k., lvap ; ( . .... .. m' . ... Digitizod by GtXIgle ii .timflfiftrfutGt in ftta« Citlf. 3'btm 
r.-iitiiii.lKt, u.il beiTen ;u;-ii:tii b:(,i!int 
Ii« .it §fi.n utb ocHCniiOis © rx e et) ( ty (cit 

emnn Ptr jjtuiiiat uno Ufr unjijni«r. uicb nwwftibrm. 

JjJ ™ Sin gciviipT Ktwfl« »o uulantMildiir 

f.'.. f.:;;-. ;•*' iloim-t t:,:n; it r.u.t; Ri->, |::= ^t.,;^,,: ii:,;^;,!,, im r> mit«- TwiWimt 'iiijo 

nen Mnljm nid;t ju «MrltKu. „ (n emm S0«fi" fall mimt, ftlbil 

©(In moMlifdift Gbdrafkr Itwr fo uailrrlliitrj üüMiilttrl. 33a ilm iiidinnt (Mr, rp ■ c 0 Ifljnjtrliclj 

nlä fü« iiniMIm. mm (iiwn 3<t<i aimifutcci, Kiu St c«« f„ dieg |iiiä<ii Uöcen, j«nr in 2(jt<i. 

tr lütt« «tiit, in uii ift ein Dur SStrH ton ntn Lbirju|H[|T<n. 

friin-r in il? .lud miljfiiMtDUfn Stt-n,*. Knien, ^jttii habt 10) tliK fdion (LroaJ 

iV:.lm Pir f.- n;:rjri[ PI: L: ; -| t-alj- 1 !■.(■( f il Slii'm^i [, ( .y„ [( fc- im-tini li.Lü .tl.Tlir, njildJC fill« 

bc:"i:(t!Mj:v S.iMlIiTfat u rrtii-.nT. ,;i;P ftrtli ^ii-iltcir, -|.',,i.-|,l n i! l1- iiif .'.!( = -.Villii: ,t\::. 

SK.ini,- .niilt tu fr r: £ot(; fluni«, mit ictj Pmdjtct &( („y,™,, n ij ,t, t tir 3)tmmd|i neu f;iii(in 

■».■■Ofll. llnii l'tilil iv.ir. 3r.ni, fo l.'l-i 'ir, T Jfi t!l ,;[. V( ,1: Hin,, ,h ■1;. .1 r c- u ö J :1 

nur .in .-MM .1 ITC, ti:V 

[;i:if ilün 'i:3iLhi ffiiitir >;(K'u-ii. Siiiifirhi M. rhl „„i ,„,-.,-.a:iii aJi.iihTiu^-liT. tu o;t. 

Civ.i H.irlnu in (iiniii (iinijfnütfiMtntn ibHrCdB •emiaim &K*(n( bcdinnl 111 iBtrfrfii, Iii! 1140011 

Di imrg. Du «Hm iiCtr fbld) Einen jnfliii SJrouft (, mn iunjtm Ijabmi bttTfl)tl(»<". 

.|,n ;u l*r. |; „. ^1:.I m.i ii'-tf -,■ P-im Mr-iui ud-IStn» fit <j.,it, |IJ |UH «. 

innnttlftliiKtiJtlll Mi tcfli« flnialMb i'o ntum 91.3. fjnunt tft bit! «cttriV" «»frnwn 

Öliimur ■ÄJuWEc* *** *"* n "* Wfftm nur m«, ftaratf«>n|o, ttt nwUMliri" Mmnmin'iii 

iw .|i mm ;.•!'!(, um <;t:i£ii 11 numtMi tifüi, l!( jiailortiiirn .u,." itinc 3i,M, :n; iiiiic-.ni t ;n 

Hvl-1 Ul f.u.t.!|r-." -1 I r P t i-.uu in :m;v Kl. mi ,. CJ , r ,,.,,.| ,„ ,(.,, n „ : m , ilrl aiTIKl,. 

firn 'Süt W* StitBf Mißt B[ÜN(lt4(n Bwtun» men mii Mni'db.n m.ir. 3« iis r tfi' 1:1 15 

aijNIriti.i:«;; ivourtr.f fit cunci (i'rd; fVn.sn 'jr.,;i,;.i,,i ,, „,.,5 im bin Norf* .mttl»™ *«» 

■In Sem lab« (enliwi, in Süitbig ofir n-.ir |,,;.,,. 1 -,, ; „, ft[1 . [ . . *.a« 

- ■■ - "■ »-■•"M ™« N.il im sn »nWSiftrmZ, Nllrn Kufrfn. — . . . 
tb.iiit Kina'flriV 
mit Untnnf furiobut «r.vntrt.jmVM!. L.uit'f ,i,n f : B.ln.uUujIat n.b f .,, cil a , ä Nll , j,,^,, „ f .,,,,„, 

Sidmu'najoblrbitniflTif Ot^nn | (l ™. «t rr. unb (nrdi 51nmti,iii W (ii .111 fiinriut* 60I6 «B> 

m.irt ,utj( ciimttMn 1 'Obn! un)"iu^fain ofrtr „„,1 ie räirti: i n tu 1 ■■■ *■■„■ -ir.iii m n>,m. 

ü.-li...! ,.; '.uriMn, mi; j(ri.;.i::if[( .vr^i: ^ l: 1:1111 .t;, (1 „.u.V, - ;i 

PI,,,- fiiTtn rnhtiti,. SP;; .,:,„■„,:, «:»;.■ ßir . ; „urj:,,:-, ;, x , 

in riincm «iinflu::,; mr; :r tti .'fnüdpii-.irf „„■,,„. i,-,,., „.,-, -..;,,„ .... ..:,„.„ m; 

tjiMin-, ui-.f iii.it-: p.uiIm: i:M Quillt- tu; m.ir; itni 

, ( ,,„-i:t ( , i;t.n .mit,, s„i[-, tii-. .in,, ::i-n .;f.t. . "-".^1 '<-■' 

. , m ■ , . „ mtSt mit ton Sikk »™ nlottft (amje iptrttn ju 

St ui)t< We a™Wj«*t ™« 601 Minuitj« mj-,,,, „, lt r-.-,i, t[ „.d i, , v <i:cr iti, nis um mit 

(ü-.iiinuL-.J.,, rilLfii Ijnlil,, ||;rs vt-c .p.lilij Jtif: , s:d .„y, , t E . , ■ r r ;.- ,,,;„; „j..,, t(1 ; (.=,,,. E ,., 

fonfron intl boi ilkii t.k.n tu-cs Ei.i'.-n Kunfl. f.ä.Tjjannrt Rh,«« talBTOmflBOjtmfthttSirtfc 

itni,!--.!. Ct (.ili n.i, [„ qviyi . iiirf-r ?},.,,,■; .n,ii , Jl t Jf u !i ■l.icriv-.i n^-«ii gi f;.)tb 11 1 et c nvi 

£11'« l'iutt ;.!;■■ üill.inr.f l-\5t|iii!o fit -iM-.,::i ili:r ji,.,,-,,,, . , nl til| ,. |lC , rn j„.,|-,. (c 

in toingoir «II ftlnt fifltnt Äcnipefliiun, £o rot. „ „(^ nm frirn Rt»jl»« 0*4 in □igifeed b/ Google .... ... „ , flii-.it intir P:( iftbr. vl'.Ht.] 

n i- 1" - 1 -. I .j üi n;;.viip:i *■ -<"- :?:KT\'i\ä:t:i: ul't! itsa 
Lincfi'H, ,il-l':ill, , I". i nf Jltbtll 0HP0l6(ll, 
iiii 1 . <;«:[ tf.roiii infinit, mtidjttfrin.iri'tEälifllltlJlt 
SnHwtrt Dui* |i int Eenftflh bE|Jft. brm ^uft 1111*, mf fuAI tb.ll tmi woTjfWn : .' 
1,1: W !ir.-,u(ü Kr 3nflrimiftitfn tie fSiiii«';! ' 
uCJJiitcn, it.'ll: :n:rt Mi llifllliM.l'üil S-iiil 
seit t>ni]rs)re lt. e« tuttfliMUiom Entlwiaiti 93on tra fiiijf nb(ti VrniUMi unb brt tnr. 
[«Hirt™ Cnfulion ton £ii«i fiiTfutlilitl::» 

fl0fpTi1.ffl.li, ff.i lull IMCH tl-.fittl.l BCI11 jl-HT(lT( 

Iciifli (rini . finittrii um cm JSttili Kinir >-:linS i:.-!t-.f-:l'1 ir fli.on [fäditfiirfri.'IMiniiiVljdi-BllilifMKdllrtllllb , 

K iL-: Ii in. KijN'ir itik Inn fjtiBttn Unfall , 

iuiV.diihr. cm;r cl;n: O-.i; ni iüi.'r: hr.. , 

■AnäliA an* <""> ii(f;i!'i(n ü::ti:i.\:bid;t i/i , 

Torquato Tüflb 6ctAnHI , n>fldjfS btr itcnihmK , 
3)10)1« Marco ColreUini (n il:.™ b(I furtrrfliä). 

Hai Irtltüin Smih« für W( SWbMt iencBdirtt. 

©it rauib( fiL)pn im ÜHmmI SwurnGn bEi , 
BftrlofiEnen 3a»rtH |u aläMIfuibum miibiitum. , 
f.li.-i tiifLtn eiiif.üi .-.uMfiiilitit, imb Bftbicttt t>f. i 
fdiiNJl fjtniljLiit in tif t.iutb.tvlr ffv.-ii- 

c.ii^siiil'li, Sem f. in i-.li biiin ^rniimi >31(i. 
i",i t ii)i;!d (t-.mfiii iBTS, ft,iiu][ 1111(6 |um rattt. 
ii t:-t: ■.iiii'ttc l"'.!n):i l.inf: riilim uliii br. ■ 
, [[|Trn aatfrufUfato > 
cbiift, bn t*ltlir<i. 

ij JBirgniiflfn bolK, 

(im.-lnr iin.iiii'.If pen fiiPtv Sftfjdi .im j>p,V rocp 
ftiijdi tu iitiüi , nuif üb.T .imrifbtiii .i.ii.ljtn, 
■ Dun irt wn Eeiiicc «Kiulf npdi ,s iitiir.if.M mib 
trjniibfic rotibiii, Uli Jon Nrf« l:ti«ttirniinlF ; tä 
(Kn-fttl bfitiniiEn butaut&tnbf eine n(ne £atmo. 
Hit, (mit 6(11 Ijflllr.l.illi:! ''kr.in.i.n IMtui-.ffiL, Mi: 
SOtifiiivib uiif^tti bffitdftiätn) lEmpfintiuiia. utiCi 
!>;t;t,:äi'fl>iTit , mt'.tkti f-inüi enttiii« bti bim 
inoiiriia)f,iiiijeri gtbinutb btc QEtiilnjlruiiHiitcn 
liWtrfEbJbfit madtic i bns oanit '?t bdub( unt Hbf 
aiiit.lliin.; ii; iiij.;i.ilii3ni (fltSJüfüi Cumimi 
t:\jt DP« bti miitmiM gmbilbiniiili.n'i uni ttn 
juuit (|an| hitaqrbtKbltri Qllati fiiiifä SÜfrlfi, 

Kiclm UlMt tatil (Im ich im mit (luäjtinjiiilr. Bt- 
chiiive ! itrifil floni anbitt, old bnl ticiqt Sintr. 
Iti (et rridjrtn umipt(rjicm unb [U 6dl Inngaiili 
[igen rodfaffn Ol""! fN({i(alti>m. Stinini ntnir 

tun J)tojl!t Amin; ftlsi wiif« ÄOr<Hm(ifl!t «f ;t"3iirCi It: tit fnrimfl, i fAöntti Ö(foii3ifltni(ii M nui Älnoitt Hon iUmf |u ID(I*( f(iw 

Ütfjfil iiiiittn m- ÜKll eeünjiKtll fit( t» (i. 
«iiifiiijnins bidtS timrn 3K ei |1 (trati Ii ouftiiEÜg» 
Äiiljiit (nijdjtii. 

AuBtcigalDfi bEn 4(;n {iimiiuiio, 
3)(t Mibifnfloodt ^ttipglid !B!ffltnSuriifr[li( 
güftMtita ^i(rt roiflintioli flntb aubin bin li, 
bEi B«ilo|T(ii£ii jrtinfii im soften 3<ibnf«n<( ai. 
Ktii mit tjobtti All ihm clixn gtfdjilrtn Äcraponii 
flm etdotnn, (tt (TtC b(|"Eiiittti im Jtirdjtnilll 
tuljmlitbft bttanil sfmarti. 9Bit bnbtn ihm oiilt 
ttitl P.MI ffliotÄli, Pftlmtn unb »Mton'tn, biC 
Öitt mit bciii grbtjtcn $tiftiU <uif$<fbi)n niutb«!, ilrfijsin bin =jfl([t 3(nn<t. 
3ii ejncm SiffiflEn $r«(iir«ijftt it ttlojar« 
bbtltliüAE OplT ; Ii Dun Giovanni nuf B Um Digitized bjr Google foitr 3nlltiim<(il( qifat, UlftttäW wstbin; tu 
eifilr, tun fit aufiir3u6Sitt iiiudjit, ift nitbt pi 
»röiratin. - Sa man failttn nur Suitm uub 
!K.icr*( auf tlffin "jniiriiratnKn iu Ijitfii atnjo&ni 
«.v.t.to in-utjH ci ftsjJIfcisnliii r.-ij rnrh^mb-if. 
grrjjiJi [nr-irii .üri Jii.!) M( .iro* H ^r; kn. tu rü 

roiU, n.mhtt): $r. Kirfjin auf Orr Obot, fint funotii wiit. Dutct bM Bttwrilin auf Kn 

äßoitrru bilomrai bas tut. Stirn n>ii(ltr(in |Prf« 
ftiniK, drjitilKrt lurnn mnu frtbjt in:,' 
rcci'.'iit SMit,_it!ir it.il- n!i ttim HV.n Min S.v. ii-;;i-:iv .in.- fdii ■3i.iiii.ru 
Huf b m MmIU mifl «ncidl 
(j bii Bill« litt" atfiiWi. 
empf^r 14 Cii — «mm um fflfnit 
e^nmibanr, eo&n prr (>a(ini>ni£! 
Uni! ri-in (t fit «in fcrn mib Ot'i 
6o fiitt ilm Kratm .WrHeu out 
51.!'!ii iil liiiüiil: !>■>:■ gr.iiiirrili.itl ifl.vrin 

■3n tibir» (Bnitm eambarra änn 
ÖiciiiflStB Im Jcnntr 17t«. tftttgCOorfrrM ffirtorfin äbir Oit «rimlt, iß 
brau* B'O ttoff b.a eüoin. 
Kill Ic-Faltt 3n 
Hui Km Stf. 3nt(Wq. Wo« ©t. XVil. 
Jattjatia 17SS. 
X>ii{t Öbfn ob« Kirtrr, nrl; im f.is i'i 
(iiittlii, tb.K midi ii 111 Jiivnir lliinr'ii!:iruii.?i 
ttidimi ob« anbfiü ruuul.iiiai.l w n-:U -Vit jj(j,„ n, 
Iii «hi k erfein u«3( .1 fl...-i ii-l-a^:.. 
•tltui .liiuntst, 

l'"r ■ 

[[( fiilill, [toi. !;:l. iwiil ■ offr loi'l.- 

$:t ( . Daäfnb imS miThi SHiui^in nl [>« l.i.l, 
ü i. in; iiinfilmiii; ■.'Irciinj ar.jfn allr fl.licrf'i. 
tm M Eiben*. ÜDff oft ikDki So) i»*i iint 
tutru Ir 1) i r m tabiirrtl t)0Hi4 niii.'ir auf J ilbtr 
tu WiftiK «itiiinti fini tiifitiiMf ükli null*!* 
|Ciill[d|riiili4 0011 Hcicu Stuft)'» i»äl(i'"t nVgo 1, m.lrr.. rriiii lj ( i. ;rl]tiici:, 
'CWljiii.iuiiinjrur 
1 uuf «u litten, (ifulloi. jfrOTiiiUiinn.iKi.itt na, imr'iljtiriV „ ,. t 
JMngnvuIr; b<r Krbdirr Dft|ii|7,t üdj Muri» ilt fant 
jHcsuti btr Stau'TW iidji.i tanni nul, 1111O 
hr rtmliajt - O. m;c u,i:i ( rri (r lim f.ib.i m ia, 
in:' ir.-.iM.i;a i'^icfäljien. D,i rjpoiir, fiijttr mib 
Slr.i 

fajalt utio Iii: W uou imem aibitisim •WniiMmcn 

(Hl tiiCdJtu »Tiitijcn, iit.ir (.1 luiini.,!), um, 

ruiifiboiKtüiiiif, riia nniijuur. Sutt brpnbrt 
S.U in diurr (.'nauf in iVnur Mimuj^n, nun br. 
tnuJiidi()ii[(, Stuiiioii M h,-i ftinir jn li(tf,|iu, 

1 finiiiiit^rn iili^rii (iilf i i,:ir[ 1 F.br. r .f. ll HVlii fitna rn, 
Kvbit rcflcC ip »(rijüiijnilB an i-nijil ^„inbi. yis 
3«f(|f, MrOliib. , ii'in;n[lMvii;r;li..,ii,.- 1 .-. 1 („,;. 
Uli 11.3 an ilü.rl aniijn.iH.-'.iiM.ii.lLil'fii h "L 1 1 ■ n ■ t> >: e 
SBtifti baooii um E»tl Ütnßn brfon,\'rr '.',ii;i.i 
(ijalilfn. 3Han (iiitci bttinii bit b(t aiiirbot 
o.tl ntaiitn toiti.iim, i.iiui.iii:,^, ln [ a ,i:li:3 
ns* diiljr }u Knpnnbmi »1 tima ttgiomum 
" Snlit uns Wljstnitiiiä. Sit tiiidi'Jjoi giltiirn|l(t 
C^oiOia's) Upn fla) nuifl auf bic ßiitHfuulr, un» 
rrmuniecn Cic Öoloattn auf btm ÜSatfiii butoj 
jjirir.oi^i.n .;r, iütldlf autT(iorbfnilir(i( EQniqM 

Frrrn E [ bd( Iiilt N<t)l llJOil btl b«lt HUfJj Hirjt 
■iiKil jrmbi in trr JJ.ijr. 5Q(,(i; tlilliiStniit 
! ftbra nie nlmi tat 
Saal 1 sb mit all Knaben 
Slitut DtMtbril biib<n( 
BU.nn tm i'nb rrJlangi 
Üüi: |i ii .inV.riVniiHtii, 
Ji.il.r.i i?iii 4 :ln 11 a.'ii, 
aOmn bis *hmk fW). 

Sil aetifrjurpj fjtjt. »nftf;a.u"f4>'c 

mimvodjft bm nun Vttäci 1799. 'Clufcppe VollilWrtl'Con 11 AU qi hrr, fi; 1111M r-t<v nin ^r^Liiaqfühn fmn , 

Ott einen Hebten (• ■ fTfiKu' (Mufl b.n lunilt«. 
djern -Xl^fii'iillwifii iln« fflimiiili uiif 
" luei» eot|i(t(iii icldjrn tinncr. wie bin'.* $tt*u 
(mitlitt bt* £(rrn 35. Pdjtr ttnpifblen, P.if 
nbeifita fo (wuftidjKI Diitt » auai nur (int 
«Ittftlimnlgc 6egleilunCj »EEtrilt. Zx. tiSm. li 1 1 1- !:i:.va:i|i['J fclin ' " : 'd.i i['ii;n 
r-niitllrn? tfe fti! itt) iriD irjnr gotMiuthi «je. 
Uli« [tun, «nP t&ntn fnc Jifinlist m;mii =l?Jd). 
brnKni übet biefrn im »idjt niimitljtiaiii ffie. 
flm|lanr> in einttn fut(fn »bri| milcgcn. 

IM (it<nuit( ju ben rrinflm flrtütten 0(r. 
anäiliiwti c» »um« srtert, Hl eine SDufcr&ür, 
Dir ta> incbt tid im! lang!" cCilofocbifcitn Dri 
menflrotionen untfr^iiBen bnrf. Die naritdidic 
jtn[<ijr |ut 'Btufil i fiiit lloiillAf flufütuti bit 
Wiiii.t «.Hur. rjnriüt ji( iIjt: rrnlenbi 33lfm Huf 
tieft Sri. fett, (,11111 niu ii-f:iiii(ii mbtn, tn| 
tu W.in.-ti Mir ibim Vif tif biiiimmt Iii; bn|j et de Uebtr ait Pflicht ftint nerflnnj ; 
. tintuf-litänFen. 
eine mornlifdje «bbrntlunfl, BOrdflfft« im friunb. 
rcboMiidieti SixM iniiii.t TMiranien. 
6ie {Detern ml* auf, meine Suren ! beule In ihetWei'-TOii t,f(iit„di nufwtrrltn, nur fit tan 
Mi %Mt, ftint üitinuni) jur loiirniift m mjiimn, 
ii.il !T iM.i;,i. («(.:-i f , ffüif inm.y Suf-viSr für enlffl! 3(6i (er leb fiidfl an bi( SiiuhtttlTrEn .. 
jfHitini'i.ie ic feil (jthuetM bin - ieft [er ich Felbfc 
oft 1* nc.1i oiii ri(i":r Duelle f es iSerjniiiteiiil 
meinen Beul fdtiiiitr, fte Immii mn neuem 3)ur(k 
»erlief — i*. brr 10) Teil ten Jnbren meiner ÄtirN 
teil Icintn jlnrCfrti JSunfib mritier etile tonnte, 
all ten äGun-'d.i öoianrw: 

Trui pnraliB & vilido mihi 
Laloe doncs, & precor '^ le E™ Ifen iierraibtn ifl , cinigtimoirio fajaMoj ju bob 
ten. Iiatifr tiair nttd) Mr9!aiur btt SRititi im 
QSei'tlibinung bin'ef ^cT^nü^cn ii meljr in unj ftltff, 
nH oufler unii nemlidi in unfttt Otilünirnlti>tii 
ofre mit andern ällorlen : fit nob un* — fflefono, 
biti't traute ffl.firtin tinfre« lieben«, melctje bie bru. 
fenbll! ■Hefliet'unqiiiratn »oit Sem £>erien brt'Ilc. 
iwitben binraMroii'iti unb bem uiettiitileti tnnb 1 
mma lerne« SfiOK fein Bhnbbrcd mirj.-: ; bic 
bim Äuinrilnoin Me eiferne JlibeiL ultidjtect, 
und M brnuni ödinitieimdbclien im thal He 
trennen tt tSeranenlimliii nue balb (iiijlen läj[, bir tBdjtttel fnum. tSibon tileiinn litfll tin fttublDOriiMf bin fidj 
biegiliilif tcr leter ont-rr n Smiiina bidSJeianü^iK 
tinmoiTei] tonn, ©elbll Ibc ®enu| tll son fcItBec 
Önffl.ui":nl'at. (.16 n r.-^er i!i;,iii[.ifiiiiii tu irrten 
36feu 4iibl, Mi mit ber >Dlcia[iiiit im ÜBttetipiuol 
ftiCen, no* baf er lemalii ielbfl mandMnul bn 
mfljtj no tr tuttf tinfgrmlji SRitltl Ptfiitlllgft □ igifeed by Google J. I .1. Ml:. UrNliru:,,,:,,, M< ,ni| hu 1^,; „;,!■ L ;> v^urrio „i i 

J.o;, tut; Z.3vJr:i,PrJt.i :o-lii, inif i:,- in; -^-.sv ■ii.ii - . ... 

H< H-ül i'N: 5-)" M'i.i L';!:i '.- ;i;>:i!C l^r iuo!-.!s ;„ r.-H,., fuul crrli deniriiie /irrt: 

.M'ära.fiirüiiitdmfifr-it.M- <i>-i.„„„, «v. , ■ ■ 

.^r,,,,;!, totlilMin ,|.t< ,: r,,rt: il.-^fWu;,., " 'V," Sj!r = 

■ SJUWrauign au« ü antxtn XunAvrctulttn "f^w 

eUnttaH^wucb »{»untern (uraHim* 6* III «tac «Icttlgc «jernnFung in HrQfrtfati 

« ; -.i:n.)'mtM i-'-ä rV •■V-;;.,,, *<< m^u^-um™ «.^h«, u; ,s ,„„-,.< 

«nfiw «S ita ffljt« m» «Sniftm <<" w«« um ftn »irt>, 

eHäfft»Hnta tddtt itn uafr« OrtWImi* {kbc- „ *« '""ä< («IfatinaftwBc 6d»d (in« 

■Kill. •■!.-!!;! UI-CIUlLMSßül, IV i' i '.J LJM'j iWI. " ?! , \ „. ' ',. f " L fi I 01 "" 1 ^ 1' 

Ii-, .uirt;« il, ntrHicii - Ocjlanj 3tiu man fSj., Kittr'r Jnb Inim SÄX* 

nr ond:: „„Ith-,: ,o jl j :1 f aP , :iI , „,. ' l ^ " ■ ■-' f ™ \" ^ I: "ftrttt™ ^ «*« »•■>» äst iU m 'äg; im«: £ JrÄTäÄM'ÄS! 

i i in Ii x- il j i (in i^i 

r'V^.^T 7,!^ 'V 1 .;. ; - ■^■^'■^■V-,^ 

, , 1 □igifeed b/Cüoglt; mifii fluni Ml Bbet .— . 

|.l;t V -T lj 1 -■ .1 1 ■ n -.15 iiS([ji!;t "i: ulnlilti; 1 r r l- l: , :;.rnt «:;( j^T.ü'rirs!:: 

cm, msam man ibu au i fnmm tlttrlidjtn £>aui« iti ttlmibcn. ««Ii mi&lt btt StdlMni fiter* SJIit. 

(«litt. imb E.itjriL ni.l: ;l rn i.ji li'n'Adi fOT '.-II : |» 

««ff mi i» (4 felF.fi ÜS<rlaiT«i, bin {Sg*« « >rt»«n>*™(iw6»lf [n M »^ftinn. 

(\uti.;;!ii,; iVni.r tirsü^niiuii ). !Erj(f ttr.i.ljlt K.'IW M.H fpü'if fiit -E'JMrrr nlu [i r i".:- : tx 

tic i.nu-nli: ttnn ir rsnirt. Mi ti I fii.i. i"= in, uls ii.iV. ti;n ünil.iii-U'tlxf j-.':--l M;n 

lldjf ^ccbndiKr Unite: abtr tn frn JTollfäifn £trt ubir fidj ftltli , unb filiit 3m -■ Mm t:s 

(djtitb et nirttt ttttKnt all bin «wilTt n f c& a^tl i * ( r Simfl mar unbibiuttnb ~ nnb inälidjt Sonfilnir 

SJuilrna ff in <t Iii Ort t nach vnb nur fiintm SM' «Uli tili tnadile feine hotbll anstatt™. 

WR)tau«R teuf nun \t» ifierl über o«n Sielen« Ütiä) in tut oTomnofiiion fanb er oen 4Rmiu und) 

pult, all ntn ha Vonbtlten an. 'Sraft mar ttr felnim ("rirn. So tttaimatn btrt Satin, all 

flrojit lonfunllltt auf tn bubin ®«iil(i aUK *«« icn btm gutftm, btt Wut r«i8f«llfi*f ta» 

brana, Mi |N iuni , unb immn mar tr Dtt (tfld Kurt fflWltf, nodj nrb<n frintn SHIiMltcini» [B 

an Em |idg rtiftnoi SJitluofcn anlttlofltnr Hm tut« anbin KbRdiMi fbUre n/braua» metben. Mbtr 

ibn ibt( offrnliidit Jtonjwru (ttanfialteit ;u ImTin. gerate Urft SJtrnnlaiTurig, ti( ii>m nod) aiänienbtre 

tSo in« tr fiui« eiubimtobre begann : «bell I» Wulfittilm fit Nt Snfnnft ttifnti tatie, roar bei 

tff$h)J (tflu(t((. Srol? braftit iroar3tU3ni[ft 0"fana (ffnt* nodjmnlljtn Hil«fä)tff. «rafl 

(inrt flfiBijtü 3itt)6rtt( mit iiddj £au«. unb iwt B(iln|j i<bt unatnif bin JTrei) ftintr blötjrrigfti 

Satte tr- rangen neHm, nj jltaulftt» in titfelbm tu 3 itmttn, mit Cm in er nun ftSsn Jahrelang in 

fein, alt rinn tr frtblt b[l Km 0ffugl (iinn tla«. Crr (iä(iiili«(ti Btfcruluiifl M SBon* fo (K — 

— - — ™— --— nrd)li P 1 — ntu Srftmadjr, uub b<iAiin SSmjuStfrin i «IcgM ■ aiftt irBlt, unt »mpiinfäri ftSsn oorbrr 
-jü iiii'-:iii(:rU( lf(i^:ni'Ti n nn er j-TSutc 1 1 (ii ii.iici? " ' 

Srfil Bnitr )rrßt>ftt i6m bull Ö.lr u mlieir, Ii* 

Ii Vrr IniniRlKn Brari tirrDariuitun. Sei Inns« Gtin n t[>?.ü:r ilun Mit OLIc^nDai, Hft Silicur ciiii.iui r-jiirft. ifinij; TOoin-.fr b. quetvte 

-"■mlliari tirrner,ui(un. Set Inn« tt HA in IWu nrorfartt, unb fcdou Ürna ge an, 

nn fiiti-ti nun Sroul 7 !, _ ü:«?t1f |it itjui orn sUrit e_ri[in i.'iri). vi ivttttiK tl.n frln: o^ ( |ut(r|lj illi iTt 1 

Sei Inns« et IIa 

,.„., fiibrte 9t i|)tit l 

:t .uirmmn litfcl.u n'jrr tod) mn ij:triU[itii:i sw*en,i( burfit rr , 

«Bttttnitleiii unb fibnir (Tdj Immrr bujlld;, fiine tr mdji befiit(j)tin n>i>llie, Bnfl cicfti edjnll all 

«iii'ini.l^n'.ilV irirN-Hr ^;.if,ai in ff L; m. *ral? ©fi ii^'^niinig Ui IJii-.-.tr fsin') Juüitn iiium'rbni 

mar iiimljnii^ndSiiliicj; balle allt SdjnjittU' rorrbtn ioOit. iflini blieb j^in nun übrij, all um 
f. ii:n |--nirs jiiiiriüudiij ulrviviinNii, ur.b im (JiiiLiiTliim jh hii:ii, tit ts osidj ti!i!i;t. 

Souiim fid) bin tDclHrn Stfdunaf bli auf leint Sehl Qkfft wir. nun nnrtt tfi» brdilbtigi UMM* 

fiini:' rl![[.ii:j(ri (ii «ifltn flematbl. Slbtrfeinr 9iii' tisEtili uub tuittj uiiimKtbrpd.'mdi ßdiuü |ii:n:i. 

slüfa f'istK I;;.' t.tai mr.to, unü trt:-iit in iCm »tr ^tvaiii'ijuniini üKtn-ll^ilC] yffJui'Kii ii;im;i 

»in lf-.il!"*liif, '■„!) o ii f t-ie jCfi:iBcii[:r-ri i:i li^n, ärnisrfiii, ,iic;K ji).:I |urt* li:ri:iö,i(iii f.nf, 

Hill wir r:ininl( innr £(([( m iim^ilii! ilkv, utidjn, Lisi i.iii Siiutt ( c C . l?tl:ir fKl.'ti ttttii*. 

tr bnä tritmnl mit rlgaitn 9)»futltontii im diu- ait a\i eolbat fiite ifjn aueb in Iti ttauriat 

tiJJlift&tii äJublifum mftnten fcnnlr, unb nie aimbibtntioftit, baf tr tut btt3tliestmaimuitb 

ftbmtlditlle il feinet ebtlirtO nlt Inn Wlanw Ö«W mint. Sinn verbarg ft« ble Sonnt bei 

Mitttofaf mit lanttm fjnbrf l«Ha)n unb ftini BHV* liinlir tile aielftn, uiib bit^rinnirung an 

atfäiiiat aoubo'* mit fttunblidjtn Buirteribllftn ble »traanumbtii unb fit SoilWInna btgrtv.tmtt 

*tlt|liitniitbeii|jr(iii!a3unr(t blieb ibm nun mtbi er lijt fein Ünitie, Kinn er bal^id ^attSeftini 

iibrtgi flll noffp bieier, bit münblfnjt linictilUca munj nlt nul b(in Selidjllpunii oerlobren l)Äitt ( 

elnii ^armom^n in ben Srnubfiljen betmuflta. itidttJKn ibm bttft biiaobitle Pafl« nurnetb fiibl' 

lifdjtn £btorit erbauen m tonnen, grill fanb batet, unb enlloflen in Gtunbeu bit Qini'amttil 

bnlt @tl(flrnbrii baju, 311 ftlmr ün!ii|labl pD fiimm 9lug« nunuje XlltJnti ftintm $tt|(n ntan> 

el |u ileltncttiilgtltfttaii tnftjjn «tat Wttt gnl. tttn Genfitr. Ännjl/ Pujt »nn iivar, gibt nidjt 

tm9t*Ht fit ttfftK ©tef«f«tiri6aitUra|lotib bmtlni ntu *Wfl ballt »so) Vmt* Mil linera □ igifeed by Google gtiuiiT'n Sri f6"t litt tief (ingMBirjtltni Heini 
b' £oiintut jp tdrapftn, d)t <t iiJj tntifl]l[;iTfii 
tum::, Um !iü:,it:i 5.1m, tv: ihn :i?,t LtirKNui, 
[in,-i'Llil.l.)in- mir iü:: lim.: ili.i:"I!.:liil|>li! y./M';. 
tut u/.s ■. L i<irt-..TLi .lific:, iilä Inn (mit ajtctro'jT'ii" 
l'ÖJilfl ,11 UHI-liim. !6r;li, Ci l.llflllcollf älailtl 
iu^r nun f.i; t-.n swi : 1 1 n l - n u:i> 'an htb\:r.$, 
Inj S:c!i„i,i:, 3ii|"Ll[iinc ihn niif Irinir |"D3rm jaj)i> 
vii^ni fam-.Ui mir :n :;'r,r,mi[l:a,tä ümiptnisici tüuibcn, 

[Jfii Iii nirinc j&frnii iljwm fifltntn Itiil fMril 5i:..:.t:-i: fteil: ! I UVtt«! f .!>'.'!. . 
Ctef[..iiifit[ OK i'i.ii..:; i . i L i-. : ; : 
lud in unimilrlb-ur SSin'itinmj tun tiL'iirii ,v.n- 
flrtn; un B DK 2i[f(iid'iung, fo mit Mi .Brut. 
B"«fl*)i 8'fnXbrn iiiuti <l"ti Cinö(f'i>«; ffiOn 
Ptt am>ol)iih[E.-ii ^.lrii-.tinio. -■■ ! iJ.r.-r cur 
(19 JCiiiicnS t/än}t an frittntn OanLinn, 
uiit> fajiixd fllnaJCiini in ttt tufl, ura Cut-mdi C-til 
iflülli'p C;: l>l'fti'-N.;L!ii.]M il Li f ti'.i Sii'i.vnr.V :-i 
nnttrhcttyn, unD Cm 3iiiu}tl)rii in tut-n, ;c n:i 
CnlgC|tn«crtlt<li gilLU' 'II i Cd' iOD t.v.nuB ilillBiir., 
um nnuc. " Sir (l.vIi-.Ul l)ilj,;n; Sil; t-cä «(It.. 
IttlftJtU l|l 0(tfll)[rCll(i OtsVulüLjLii r.ii:^, unf inr. SJ(t|üm>inC.uiig fltrilrl ibin fe grgcn Olli 
ninrolii'üif (Sinn ti'-iit, oH rir i-n^fi.j: i drmiit.ri 
1(1 (9 ijr*. Di(!Elliilirr 'i.ni JViü.urf i|t -tiif-s, man auf foiJ|(" Srfäbrimifa i< 
4d Ii), nl tu: Kilian, clt 31iiiji 

folt.raniii.il iiiniC (ii 3> SliiiHe iBorfiii)! man mir« attt mitlitt tidtti 
•l(Mld|(, |i> (irOl iit RHOIIRIM Ififium fflljcbllt 
fluiiiaotui Dil äiwii M birt trtFutjuriiLeii .Krt 
jriutPtliO)(i Jniliiinmil \u in, i.r.c iv.r jn 
Irmgr, (jmi.ll WLiit. — 'Jji rrilJI. millcim itu( 
in imjjHJiiiii ii.--:nJi|( imf.ni mai auf -.Ki-.c:. 
imimui moif((uei4n|j(ii tun cm juilmiiuntt it UUll C, i( E*|(c »i( Ssrn'rjBitii folgt. 

3n unftirn «rij«©l*l b<r 3«Wf>aii tu« 
»tn mit bir 'Ilobiltuni Btt acuta «iüisfliin *ir. 
nuniPj ,)tii(irri niiC mm ii-L'llrii nur im; rrn in iti; 
It.c.ii lÜPttm Ml ftitin »KU« O u»l''tn l'tfftiti 
wridjdi fii tiefli uotiliuini iufj (tmoi tu nxlKin 
2>.uiii<«t(li tiievui 
r.-; »rt i"f*< «ttKUiiU- 1787- 1"* 6t*! 6. 

„3n ttc äoffiin 3"cm Iii Dil ti(U( SiUi^fttlt 
ftdiutriiiilJ - man Gut ■ ■- ' 
pfrnikb --_tnij(fil)( '■ n iiililliJt mannt 
ttldjuiKimii) in 
3Mw iiiujini . ... „ I llirefltiinjin 

muciaitnn dii"lPiiiin«i V'at rt mcliaj: t.ii iklÜ 
(iik im.«! tjinjiMrfiitfir tjflJiii' (■irr- ufu-.fl liier, 
täimi flnimiiiiitii jldikl Ulm tiiiiii nji riiiini 
Dtppdilujrii uiK t£t MIR (tm litnuriojin (6n 
fuidiiiomni i£pi<K[i tu item« mitiillniiDtti 
'»nilaarn in Cut inf(n lonrii, ti( unlrrr Supiuiuc 
in HLttauceni, luiicpt Um Mi Uta *ut (aCiitiS 
tu rilaiirljaHii m «(iDrauug Wi <•" Itiajlttn utiB 
brllttn to.itn bmurjtii nm 6« tuftaiut tu 
ttfpIfKn, usütl flliBJ'in Ht um.« tuUt. 

3. *. »itRcr, Ji.mofJrii lilii'.lirti, 
tat fr|T<n ültii» 1" untinitibtcajiK -3dialiii[igil 
In uoiiioiiialit liag( ub« feine QMUt bdoonajlj 
»•Itti.c nun. tninjft« Kimrilil'l tu uii[ri,iil.ii|iri 
OliKt»! (Kt Wim'» m'fl: nia> nie (titmall, SÄ.' Digitized by Google a»uft!altf<&e 

9teai-Sctm& 

mittwoc^e 6cn trat) märi 178s. 16 Selten, Quirfolio. $r. ifl äolt. 
Bit *iraii*i(*er btr mulifnl. Stal) tnbfti in?ar 
tri tnXnhinbfyiina ifjiL* Jnflnuif bml cor Mn 
Ojiüi iif HhHiIiiii:; j'frtjinfmi .i.;. uiNr firrtj 
birt.iloriitfjf Jlulfuiddir, ncd) burd) bamiifflf «e. 
uHbtilungtc irgenb (lntS(|:ni"(iitniiViiitf ,1:1t id; 
«eniirffn JB Iflbfn, 1111- mir (inn.n tiuj fnjmci, 
(lülii, unrcrn Vfi-m btn Btaxi« rano;i in nwcrn 
bii&tcigeii Sliiini guHui'n jdiatiu babca: 
ober, njenii dti Ei um (id) (um S.iM'tri. N ,t, it'a.ir 
(um l' i I - 1 r für iiiutte itiifroirfr, btin Ii iiidic nur 
011 tirifr ; fdiPirti nn anra tmu trftrbttirgcn 
(*i.K!i1a.n":(r fcfjlt, tet 1S1]« iiöJ) bie irjliti if lf, 
111 . MrfüiTin :|i< :-;r Srd't'djHfiiiig neu niomtifdi 
XionüriilinnfiLT [trutn rinnic bann i[i Ii 
nudi VI1<4Ii Sefnnnle; 

Digitln monflean 5: Jicier: Mic eß 

|U Woljtn. Ob in blefim ffaa bei tll 

«iwiglro etbtifr b.jiiite, lulm bic ndb«re Sie. 
fannlmnitniig ifittigtwMr* fogleidj ifiijcn. 

3aecfl giebl uni t(r airrf. <ln(n Furien Sünr. 
btriitn (er allgemeinen muiifdiftfien »rnitlfftriT. 
g'Nit -öci-tnin i:n:iiKt iir Mafiitc; „ 2>i« 
„S«lä lino (7J ei. ßafwtrnillirhtAini.'nHiiB 
„nie iir «in sianij iß Oer -*cba( (U) 

„0(1 iSr4l4 fln (rO.utct. Klängt aiebe CB in Orr 

»rrruftc dntttUBc.nubmca MröJbtn ober nur 

„ficc.cn, ale. cd«, n.f.f. «itmu roerOen |Teor. 
„Oenclidi in iprnurit nngcibrili, Büraus (14 Bit 
„boeben mn Ben luftn »läng™ umi.rdiftl-en, 
„Dvnn, obniobl Ofr erbet Klang ein I7»bmin 
„bu nfwn fnbn, |o flinflt n 60* HO* einmal n ft boeb anO matfct gunlodi Den «(Jen KW 
„tnr folnenBenQkiaoe. £ine ffnw iii ulfj eins 
„ enlfccnung nDerei SUngr, OK einen nahmen 
„fübren nnO achi Smffcn aonmadiin. »10. 
■Im B*!nflü»J»|nsrorc? oemufn bteuor. t7odj „)io[i nnO OrcrBclinitiiic 

ÜBditt ftüiffc, untifliliflc mit) MritferMM 
B^llcUiii.aiffS^iifr,! Hut In ivddjcr Sbcnir, 
iio.Mcii 11,: r fiM.],,!. imi pcr-Eftf. imini« adlcffii, 
bns^Ptc bcfAiiau OfuiBiucinil;ci!un| maiUiDioitroj 

3* ubetsebe bm r»lemhHSf beethf eben 
ft an cidj ds. unb nwitjtlbiiftt Bffinüion (Mi bm 
rioiic» (nie BttBfif. ;u rtbccitcn bc]|fbo,.(iit. 
Boll, unb ine er oui Keltsinbrll bet mn Surft. 
luln)BifitD<ii nctiiOflifii «jitiB in,]:; „juPiiffm 
B S»II btbäHen 0i(17onen ibre« tfaubi bn*ß». 

fi* 0 »"""""' * ™ btl b ™ ot " c s 

3iie folnenbf Stbjbeiluiio bffdjnfli^fl (lA mit 
bec ücbit (om £olf. Dtefic i|i mit lej Huf. 
BBocJm „cm in »Dmie man oif Seil obmieäf, 
„in luddjt eine BioJiire anjabl » n tloecen , 
„prniticn ooerpsiifed uorHecragen uiitO. -- Unb 
nacbhfr bfifil ci; „|tne Cacr naitunncn, tuildie 
»OfT 000 wer aliioer cCtbläge) babtn, b.fom. 
„min imCbefi, a.5 .ir(i w.-i, im aninHrfcri 
»Oer Dngtastn mrnFut oOer Irippt nur ein 
„(Dlice, ta« erfle IDInO im aTfc-ili ili Oer CTie. 
B OerfcblaBi basace fein rTebinfiblaB )t"£inr7n, 
„aas Brille U)li ( o M 0« hrfis u. f. n>. ■ »an 
fdcbin lP8i(»li|»' n mit» gTammaiilalifibm Unri«. 

I>gltlzed by Google liaMtM trlmuirtt U Wf UM Gtttt, imbwir wtt. 9fiir& cirtrrH JJrthift ftSl! ri rtfdjt <in find 

ra jtf. nJS) itu[;K:E taiflliiii ,il'i-.i Mi;'.' -i. Sfitiiiif ■S>L , :.iitiinvi*li.;fr|[:ii, ^rc- mini Iii i:hl, un. 

Stftflictl acnntini» Mi n>i™ol fiMn «tarn Mit r™J( .im. taili^i a/t% SVi. ' 

niü.rn i! Iii (il|i::;i ,nn.;c.-,ii, al.. m.'.ii Imr i,,,,,,.,;,: ..... ., .,-,„ riino.u auf a^lrn 

ffi l"ia?!.?iÄVSafcfiltÄS ÄttSKtoiSiX"«»». 

i, '.M.lui.nni r>( aiiltr-Pu« un» .QU-- ü;ir, oiir (int ii','i iiiilil J[:t »ptilLlj rill IIa- Fldostr (3a» fing' 

«Co), niffri« ite a". 
HR wrlirdr a«ort» fmii - 

Stiiinin Eil ii ii, als ivfim tai'rllx mit lin;( 1-cöcr- „ , 

OIMM B<n<>m>ru n M>i.l>. eotn f» (Eifa «MCU Mi ^»rO^fi. 

■jfljficÜlTKSd» f # nsifc Ein: anffit ilpplilaiiif , „mfllfi* e<"° 

MC W-hnipfDttjflnf »onif Uil'f*«Miln(r<r« *»"* 

iffiitfuna "ilt, lllll> III (liivimr :,: l-i| t,|j ( [£ »C O ".*flii«> 

Xiiiiipf KiiHi, ms üc gEniiliiilKtt Bit. "btSTitm' «i 
: UtiMtdHi* Ii «*«nl, wir frtjjnf.& . 

t-.i.liil'iM Itivii: \nrir Vorf 1,73 .Murrrr jn . u , *„,f.l m £,„ m i„.. r ,„ M .„ 

Bern wnib earbttaibtniKr CTatw. eo «tn>«f ^„„j,,^ (,„ „j^, t (fj^,, all» * oorr b, 

tili:. Sy.TvfK ui Iii h (t mit Hai Ns U.t.t °" °'" lIa "" n ,t ""' e '"tf' 19 fäbnn. 

. fatifl Minore, gm ß, i.i» f(! «irf. „::S ; ^ ' !l Ij'' 1 ^'«''l'! 

unai Eiiim..! rr i, N.| :h 'Bjci .nifi, ii.:. !r i ; ■? « «'i* ^..i M O-.t-i ■"Im. 

tit b.ir. llnf ( i »• 

^,ii.-..-,-^^i,f:l-- [; ,i,„r -•,,i t -:,„,.T..-,. .1,1 ^.n.r iioii.ottm. ^icmom tinw iun, «eivci) bicncn : 

jiv.imn ■'0;:e. i, i>-.it: „ui-; Wnilo li;i;n;t| ,oi. in larttüi felTl Mi Oivteembilo folo in c U L 

fil-l ' - i i -.. . i...... n. ... . ■-«ki ui:il,-, iLivurlu l,l,-,-,[.-.,>..i.i ..la:,L n..,L-e 
il K= Teodora - La Grot» di Trofunio - 
Ls gencrofe - Orr «BMblftt Unt S»f« 

ist -- «tlrun Purttl «f ErniiiuStM - Fr. uqe 
IHiirauli - II iiiok^ Ji Sivi s; !ii - L 1 in. ful". 

C*t* - ' Giull" Sa'.. im) i-.niijn.fia il.l Sitr, 

Hauer. SUitn bEi Jrc»rij. ig etilen iti Qnctr. 

■-- iVirf-ltrrj 5:;ji[:iii::( il v>M m tiif-n 3i5r. 

;,-.:ii n,.. l!:ri. ^i/ji „ „Ii 1> f i 

Ci; p.ii(^;b),iij:i. -- :U'n tit LValaaiM -.int .. : .. ;l . t5 . , t v ,. „-.n^nniM. («if (rf;v, t,-.|f m;j 

Hin ci ; .i:.i:r f i„ mnraiii -mit« mit IdUe Ouuittiirm, MIO au! Sncn, bnlc au« BmlKtfli, 

km *n^fttir(K itmm »i». cnic diiJ 3i(ilt(«tjdnn JtoiMjjtütiDHtn, ffinra d □igilized b/ Google S™S . S -»»» ■* "•'••"•>' «äfS Utl.fr Hit PfliW fej^ 1 "" mB(iI 
fftat i«™lif*' «W»»««' ÜD, S; 1 f, r ' r l !i™ n f " llnt " 

6ic raiffti! (HUfc J*f ftinSImwfflM^illwö i wtf« . «m »MI* *J 

an« (Inn ranlPtoif'u» fidtcn» im 

Küi» Ti.T.ii'i:.,:" <;ul-?Ji •:■■-■->■ 

Ol« nullit tdiifelteii- ralt« 'Vi' 1 ' - • ■ " 

Odin Wo^(« Iiis (in "■"l- 1 - ',' ■.lviii v'laJ' 
in oi.ijM 1 gR«**"'«« tffl äiL.vim i-.d'i'. t..h.:.(- 
! SU ftfttjnuij Wirt im« - J*S ^'V.it 

1 ,1:1 ; : ,., ,,.„ ,, „ |: , 

KffiÄ-««' i ., ■ ., ti . i j . 

Digilized by'CoOgle 5(iii S|)inaCI« «Ii* tarn SÜ« 
:ln&<inr. eh« 
inna 3»tr fötldidi trn estnca hif t'M'"- SS" Sit'tiffntlhff 0«i|IhNli tu ttilmniKM, in' 

U'iitPf ^litlrn li.il'"-. lunm t: riiifm umfiraliriJiüi wii 1V1 I rr *k\c, rt; ii:n-, t«nr Kriiiim.; Iii": 

i tiv:;J rfü; if itW.tr. Unit tv.:::, Um far.t f,H-'ii-.-[i n>i:rr, t ! .<:;< t.ifl;:, tic tv..m i-vt (Eni- 

p-r.;^< .in-" V. ■liuji-.ilri: t 'j .IT.iÜiUJ a.if iifc:i;iiii ! !>c it.tüüüit «i-.cC idf;n isltli i:bali!-.ii 

<ii;' ti jic!hjoit-t.|[£t'i iiiitnotlfto eiiifttnntiiiia mif, trt Di foltfet «ttbl«Hl*t(il ad'ji ront 1 - 

ff».!^ C^^^^nr,,,!;; 0 ^,"^*™ «Di«ittht9t«(l» laiT«n fid, 61» nid,! f.fV 

Unto 9MW -i Kit" ]ra i j(iP«mH t.n eji™«in i f rt . ^ ^ ml(t( („B^ f( ft|Mt um m 

rc:i Sii..':."»t=i n,t ijftnii, mir ; ^cicltLii ja b<:;irr.iim,. S>.t n.t Uinnn.) 

Iii» . [.-,= Kf.-üt-r. ,rrVit;u, 

m:„- Jt:r;v.t!i-', tsr ii j cmcirj lcn;:i <■:( ofttrf t(t ; 11]t? ,-,„, ,.£,„,,„.. c;ill ; t „„; ^,n|f.t„. 

Tl-.-.-n-.orii mikj Hv:.^^ .ir; Äraij.vt Jflit jl; |L| ,,,,„;., .^„..-.„„u , ti , l; f ;, ;l ., £a , 

t^nffA* 1 «f "'tat bS?1I "Eiiorti MtS w ' t "'" u ' tl " w«'« 6 «« »<i&™ 

tatit in runtiSril »rltft mn Itncn t-ljiiir, bie Jhtinen fit, «dm fmto! nieti itibl.".^ ix: 

,hn äir-T inciii'ii: M( .'i.ir.t ; >-.!>«■ i.-It ■Uli.!: m^iti uni^tt Siil tu; öinrü: c.'.i ui;* l.i D 

ni ,. s .V-: iicifi. Prjif-uu m :i: . [Ttr.idj:h*( tum D^imiiitr. in t.v [fii iiuflicfm m s 

luntm Iriftrn mit mai tl nun nttft im lunf[ij!n «(nfranoiKii ( nrij.ir.niiiiiijuiiiiitij^ 

«nwinnft mmn « ftiUiii tii6ina>i, reo nUtr üüuili' tUniun it* 1 egfi* *■ Mmm I« 

UfttMimtennil «elidi'fitmera» HnVic. Pro ffl?jiin, t.» ouco nut Hoff« Simmm- w, reit 

ihn. tu j;( i:,f isf.t- S!rfiiiiT Hr Jtttnini iviiifi ivir ti Ini-, ni.f 6:: mini nur juSuact; fn.tiiii 

t.v ..vifrüt, iiiif Im: ii['.u:i,r:ii: i'.ir muD ifnffür res: r i:li iDniiüinfii Hn äüinn, 

tmufl! rMt Ii, (>if i:i ö omt-i 'I m l ; i "" >'i-0;'t' «« «n( tut* ftta <Wf|lin WJIfi IP" irnfle 

h-n.'ii ß.i-iMini.nNar.-rii etrr mO S,m (.i.ii (.■- ai. :lf .|..ii um n:r |.n:i(.:;i -SiuK Kt ü.iriiiciiit,01r. 

fdji;r[.,i fü K.iMnii- ini! Km en.M.m f(t m:i'i. 

e'v |..--fF u'.ii»».!! üi.im .-.il:.-.tr l-ul[>i i.-.H.üiiii IDirn:, J? i:.,i rrrnn j. mit ö-Jj-au li-i t [» 

ffijif fiiirr tjdltf Ciif.n Kr g;..in( ^.m: - ie>< LüLdjUcü, im» if JjLaOi W«ütniu(I imt alBIiiigi- 

fTjii'trf i ik: M( Ün:iTitrun,i il;i,t iiii.ii-jiiuL^-tä fmn^ tiKinlmnii t.«ire 7 - 

t ufcirii, 

«Iii lälltrn, mir |Trt) in *,r:.:.iv.i.-..I<.i i:;- Irl- 

m ^'■■■^■.,<rrl. <k ,^ ran., . Ui-iJ.,,. ; ^ 
■ • 

t,ii ,n: in; I.Stä '^^^11 J,-.u.I f :< Jinf,u1H ^.IniKrc. ü^fd,! m: : ; » ^ 'M< i. ^ <: n . 

nrl,:.,,., iii^ ni4( f.ün, ,ur ^«Wiir. t« (.£<n »i.lc O.« ;nrw=, r» ' ;V l ; m : " , f 
miv Ulf '.m «aCni cmi a.v.--- «!;!• 

' Huf i^iim b«i.L-l P!i... .....nuncf) f»( Sr. «i:^ra(.i. «t^-.-.»:.« ^-'"^.1» ;iKnf, üb. i- ■- 1, 

PCI miffr* -B.himV.if.ii ■■v^n itic P.t ^lauiM nn f tüün a.Hui^fn ' ^ s^iunrjn r f> r,iu. r n 

in Prnif.-IK,, crriimiin.v e^vai.fü, -Um i usm. r>,K jlf J^jikt!, hl ivücti.l™ i:-.«: S(i(t:lK)*. 

nrJitung iS jft nie« ainjliojt «dfriliiiiina, untj for btflQ&llc& na<(»i »«iu|ua<ii ««M)<<- 
frlic-cr !H. -.u{ Infi ii.- unititt Den WM9 Ulli 
Ktfrgnrjidit bopmn [iiiKn. SSufifflUfc&e 

' ttlimeodt» bat ig»» märj 17(9. 

| »« HAMM »toiw nodj mtm ^S^^T 'OJ <"'^im, ni , ma ,Z 

I 3 Pirmin, ■ »taiRbm, 3 ©b 0tB , 3 3 fe, m Ca am «Sabril »rt HuMwtd 'btMHh? T": 

Nwima- (44 erim. 1» idmii« 4.) ^ Wae »m » 4" g«T% Ä* 

SmommmSat™, Jrtl.lÄi MbMaÄ rrf für JXff L fflf fSft 
tflHMNI «n *(„„„„ t„ nun mrf»!,,, n>oj«i, bin tftit (Ä'äXwn TÄl T2'£Ä 
mertw. Sa6 2». fltt an N< fWaUbi Mm t'nn » nf . f(fll( iKffÄffi ™ ' "* * ►«» 
9hlmffiiibR|(]iiitsgba> tf ttn«t»(U liniTw. -iM(4tmwrirm »ntn b«^rt'V. nri * t,t,n ' 

fdiDnSDoDüiaDgiinl Mi frtnc UOKUm nud) (l « &°t"n flu: ' *' *« 

111*1 uan ßrlln M mmia BnMmG* bot a ^ . 

KM««- 3J WM (ann «<6 Mmr Iridjt Mtwu, 

ksksstkE Ms» 

Digitizca by Google If^tm 4(6(11 fo wi( trtftl6t raiirtf iiwonnintto fl«ib< Diititati» (ntMtl rtfnfnO* man<6< au!( . 

l!-' .if'rJirijlätt Tvilrd Ld.li'itdi li'*r. i" ilr.lM. rifii -pouffn frj .' ■ ■. . ' Tt 1\ 1",' ms ■>!«! im 

i Ö«i( 41. Eben ft 6äit'nii<j flit. tafüti bat Xtfl Bebt: njirMidjt f "ilttnirtfi Iis* abfrtnillt 

Mi Cornuf fol<s":f; dir fd-iiu iliJäi.iiMnnirn M Ciff üv.il. 'ü'i 1. SB. mit tu Cm 

unr:L- tu; SEonm iifc ;vtlH ;;[m; fi: fi,jl:iiiin 9 11 fr;rv fdmn Ädl bdijntalt Ml, (kirtj mit. tim 

In wtf^mtfflJJtotraf*rt. Bln. «rtfttii M Kiciwiiirf. , ■ •>'- *J 
Hin muri-rn Ciflh »cttnwa ««»ca. 3» ftiirli**»*:*«* (H(u|t>«i«U Hto 

Do« Wlt Htmttmim »ntim« iit'tm HHlM»! #w4*i(M#j 6* &•"""« * ot - 
n!.:iLl)LLLin IM ti: iibuim 11 l't lr k I" ■Jimmit sn! Uno suis Odri ffptfr (Dour) Sfirrii ja M- — 
ni;f|.tcit:i: ^;::3i.^.i;ii.lLi; !■■;?(, 
III» «t BUK - " 

.f.ljiiili.t.:. äj.mt uniic'itiil'iirnri'iij'rii'^n.i'.tii'ij™ . ., 

3%^»»XoibttM<tfwH«lbro!ebi>nl<iitTi «ur got und k«I iß m . 

•'fej"".' f™ *S "?! Wi""!! 1 , 'Ii " **** W* MfiA<ui» f« i*t»if. 

«ir.tl,!!,!, t.-.ii :„;t t.-m nidrJirMtucSfBertrut ime!(M:11 „„(, ^alL.n Ks cHMllimict n»d> ti» 

lür«ltipip»ki «nf *e 4«« eött ((!»«»(»» «juinb dtartmtnDm €ropflnMiii9!ii KiStbmi* 

> llW "!SÜ'- 1 :* w « Mb« «täk. a a ■««» «ürkd nuc jfftnfc 

e*Iuf fallen 5«tti ÜJirf. mit rrm tKuibuiiht«» 

i«m SälugM f. »n!üoLii. S.+t. Sh& (Mt übrrtMPl ftten ofl *OB(llfc *«M< nM fatmtH M $nWmJfäB(tyi»Utin\<o " m "•>• Clt f |! 1,111 "'i»wKä un» oaiNttOMt«. 
<tfj ml*. ■ - r 35t( (ntniif folgnitc etptdnittic upt Sfljlujj. 

fUtrr!.^. jS ^itcii in öu«(fi>l. ; 
mi. SitiSiiifcntt i[l im riii:r,il;i!;rii it.vrnry iii 
# &Am>m» i|t {tbt btittant, Birt fttffnf fW- . Digitizcd by GoogleJ L'Arbore dl 
i; Um Cim 
II llolcra 1 m'™™^ 

Molart ffdluHfl Li Tempeft» Curufo ebtuMf 

II Colombo Cnmfa ebfnOof. 

A*ut, Re d'Ocmui fffliitrl SBlW 

BOrriibtn aus arflluntTctioF, Mm neu gttaMb 
Bei S«rii(t<Te Deum otrbtttirt brmetK ja 

■XtttNi mfldji* Ki IttttmK Jtaptllmiifttti ftiit 
, Sorti,C') Ditttlat ^[ÄultfiilnafliiOHitsn (Hwlan 
I DiDniidjin Jtbtcmiti auf MC {BäMWM Otl«t»i»» 
\ tri« P.efidlo «Mtiwl. Jii,f[ln8 MrftSiiMniffillmnirnfottoreillJ 
fl(fc|t( Blu(it, itmifte tut» 80 SÖtjtt obatfuutin, 

fCIcttm t"" 6 viit " '" n 3nfinirmmfn Tjut* 

Äiotis »iE mit in Stuflant tclortnit r?s(l!llria<nWii 

rtmoaf. um bitlBr&|( brt SHmiiriit BMtrt autinbrui 

SMori« (01, Ijarft«* B«»i McSBOTUI ■tfnt! «jii eir 

9I(fl)itl tfcttfiüattn* tut* miljrt« nultffliilb trt öeflll 

(Et tut »f. gfflrllK Xiempiltn, Irtmmtlrir unD tut« <5t> 

HMS ffljiijliitftWrfc HU* StBMOh na* ttt Oirorgunj 

«quillt tttaJIufif, Btnlfiitl, 0I1J »ob«* tlt iomttfiM. 

•JlWftttot meaie auf ba* ttufraunnillc «tfttt wurbt. 
' ^f„ni'' 3> t( '' t P*« «■<*■' Ilftfttoftuunti, uno Mc fidjti 
Sdttti, imö'.c (ir.m mil'f|U;r(Ltli{6.rn «int tut auf 

etmtaK ™ fl an " »«rammtaä. 
ebintdf 3ura &tMW »mit ttt |iim Ceti M ei» 1 

Saft , |tri wrftrUairt Stitt obstfunotn, Ctfftn mit (tu. ■ 

• Stnrtia MtimMnt »W fBiwttuftit »crmi»t( «r«ici> 8? 88 

Hing KchfaHIrtfitMaitruf HäaI(9(iK(iii!nftt6fii nwrtilunfdt ixriij :u fiallm. ©elf (Ibas ea[n( 
HalWIJ an »iiftro SJoufPepe mw. In kr 9)<tin «tn»tlii5«t IMmnrda anrnfO) f£t ttn 

»— «— *> « *~» * ps.f:iaas 

»ran* «no niigtii bis «ton. ftrat. »Wim imrtm tanjoibtrlti fficsiiiflänt! 

k»m 6 « «»Ks»*.«»«* :SÄ!XMdÄ;K Ä!*»^ 

tJagcM« St6!(W™iMi»<fnrtu»6(«ieljm KfW" P**'lJ l * Clr Stufte tu toi Sbmrni in 
M iDürtJis mü Im o««tataMEfmtUtB.M fl *!f* -, !.? ,l ' i <^ nnt> f'*" rawnfl'« 

:6m fs nl.u,V.|ijMi(i.!in 

©tili hcWoik, llllMlcüj FoppCI rlöliüS« sn.iiSt e , t * TI r, " u '" 1 ö'-enhil, nr.F tatii fi.K MV 

rrrr/m tfieon IMvrrt. 

IffimnU. SicEichKK Mta»<j WR»btv Dr. ft A PP'"i G'udiu., G.bmui, M. Cseilius, 

K)U, H<c(5rf[» ur.e> ört -initjüna.. Flirr, cUfft n[If* t-'iiüu: *X Sri iiin.lftf Illing uiB. 

Fdlt.u Ko-.i:o fciim ili.->r. £*v ■Br;nfl, ititt fit , m[ ',.' tni 3«ii>mitii,i, (aq ilr fr,« »rf-iriiK (rcr 
SdUlTt» llmli:trn turdj r'rirtr lEmtfiiitiiii.] (um '" J,; '- , l 1 "'!'' i"" :n Stanflr, innen Zuimne, 
Sd'aihK ÜHjel.'-Cm. Ct ici; Wtc; Furtt, c,-S ™S ,f nir'H«ficH nur .Mruinrnim liiilr.ii firnm. 
artiirfnii fjtmotüi&ioit. »h»i f° wnuifolT«! f«I "\™ (m a " ( «" OtH ftra«« «*, (oj min fiine fnii flfniotrjibwiti wftb, ft (ttanf« jf« ff 

Ibnt; bnntmQ«(jnü;rn,<meitmcrj" 1 " 
nie Xönf, 6ic M( gmofitituna mibfr tmi 
Sfrterbttnori uiit Mi* 
funetin bt( Stfanii*. . ShD> niett Mi SBlgd, fon. S'JSÜ* KW« WÖtS" m« .fer m<6r fet 

... fli&rl un* jum Singen. Sit i l 'Tf" f 1 "* !'»*( Jwttt M SBirttrn tL„ 

ga6< bti Sinama ifrt im» Htttrt Min du toebb 5 fnl< ?I « [,t * f«* r<*itmi ttnln 

!bälifltiB<r*.nhlw9?-mt. KlKffW, ntrnbt '?"> "'<*' "J(«i«iüt, ftübm. •Ido^ t r>ft tiftätr, 

wir nirfir (in, f-.fi hrf; 1 iiiAr tillitmiti:, foiiu; ™j ^. r f ' Jr .^.'" ntfC Il1|rm 

»Lfb. 

SBwifr nid)! br 
t,:ä nBtriDtniaf, 

ÄrrAbOo* ol 

tttiiiott«!- Sit Nb<n Wi, (n Siun „nb „ ' , „ , |h 

' Ii ■ n i r | , V?« 1 »* 

<brnan»ang(»t|inm^nBramhl<li»l «ItcM monä nlJ 8 a » 11 " ^™ 

Imrinnm tol< n>f[ ontrtn «kittico mr|jr. ütMtfjal — 

Stuf SJurnttttilc. nodj penn S*w UrltilK [Ml tfo» «IMM vi* iMUIl ö f »< niut , fiS ff! 

MW) njflj rtllftfflffirt. itoraricmflftmemiimVudrotuttf.ücro» 

O« SlidjKtnnrt wirb »tn t<m füJJiilltnfflt. *s- *fci »« fn» wi* wilalRn I n. fitu, 
taalbt iiSKtubninbitcUni, tftiii n fimn «Inf» 

Drtftodby Google j SWufifaltfc&c 

&tf*b$tlttr& 

mitt» w&> ton wim mäts 17». 

. Im imTiirtju Wen, «mtn ir «Wm» «rt^flf 
Ii.jf, flcflt gurr fpfilii? ÜJ(r fujlt nidjt ÜBttftlitna cU toffir.ii. aSartredjiirnJI.rltMI. ^ ^ mWtaulftiai Mmb 

3amlAir9td)luiiA unbanfiijin Warn ff |*rT Sojubait in frinrr at.ifitlnnDSir«ni[ Nrn. 

ptd)f Sit tta 6rl«twn! U dlin Ibrin ßrftnt, bi Mrfgtit iJärSreg |«g(l: ItS #Int> jraii grofflBn« 

©pliltn, 3noil|cltrnu«t3a|«mnralii>RaiMu*« ItrinMpMntn, Itter ttw tMratrTre« Wirft), 

•«tftilJtHl aabpoii« «fTfftfcfrf. baf CtttinliKtn bmd) !Ho!«r(^n uni> fi(6« D-idrUntiif^ @rfttt* 

er((djcn no* Mtftii »rfifj-natf Sabin foDin. 910c nung» ju uiurrrjalftn. Sftcra Sillunj Jijrt fs> 

©(JnStSn'NiriitrffdiiiiSdfltuliiifiunfJEttfilJiirt gut Sr.liJaiifoatiiit duf Uno red«;« 

Jiilm tfirt Bi'Sf. Bit Hfrign ffH* £(IC(n, fli Iin[m.il tft mit iErfutrn» iiidjt ftlWr nnfirf n<« 

|alt>n ibrt ShUJittfiogt und JJianr, iBCntll flc llttiltn 4JMK tMllxrga tfiiö, Clin orfiwgfnra 

toten 5EW&, (Di fB XnfAi stra«, anftarni», . «rfart 1 «Hb Crnuftna fUnt* -ijtricni fiii 

du* (ag« W airiiMgtl.ftnfcttrm giatarm 'ftc t ftw Bold. 0r (fei D> li(t<M«ifurtl «itBKldjrr 

OfiAtan, «m tu* >ttt Ü» B r ü tlW rtf W'ft'r ffldtnu tri *ir|eu« buntrfi ir mdjl »bt or|Jiit 

int jlngioini™ t> Mlüt «BD iÄM P4trl>(intni .B-ltHintur*» rtlt IlW'nt mit {Jnuoin, luiirtr 

giupfiiouirgin ita tot uno imt« au«|o türfm. I»(m i'tfitiiiSdiin «crClrn|l( mit ftriq Mdjrln tir 

U 'i' roir< i Ii; mdit Ml Jknlflldbli-i m ''«n fit : (kanuin Bntflranillct , unt fdjafft Saunt, dag 

Un ®ff'¥K aW*K» und aOtri «frfnJätMgt f>* *» »*i|i« Ü«6m nnH aufflitncn lonntn! 

■SfkrjM^tfp T 3lnf HciV iMrtr H> .ii ^i.il.Hf) iOfr baut untir uh(0Hiii4 3«iua Q(|wol, buk« 

taä Rittd oDflti iwnu Mr giwan |U diiI qrk. »pn uurmii {i|un ic iffmilitt» fni bnau« tu ft. 

a (I i irar, nlf Pif iS ».r^iffm »crom foflK, Mn gm, iwB foUtH au« to Kadjl I« tf'"" ? Bd. 

Ni.-BlHn auf Oi. Rii^.r forriupfl.iiijfn. Pir djn jüili bar tinW iwSl raif (iikfii To ra^liwl. 

6;f.'( irtu mit 1 r!'>ifnt;n ft«"n f-rtjoi! ■ ■■ ' ■"• " ! -"- ■V^Hjlbtr Hilf; DtflrilNi! Bid). IniMa ^>r|tn Ben fmtra Sulfe 3110317 

SÄ»ÄZ"iÄ S HR « «»* ««' ■»,« »>'«" » - nidji mrijr SU« finfti ft »nt lu uaftui 
in nrriicrjj ii "* ;.,,v., : il^ rÄ 

■ : , ■ ■ ! ■ tri ■ .. . .. , , .,„, iM . M ( . ,., 

^lüDilliö;:^;',,;,., fi, r j t;1 . ; .: -I-.liv:.: .i<^. .:. . .. .. , „ 1 „;. ' 

6..I <r iudirfidJIM fn.nir filnm StliE lin ^m.a,, „Kl;, ircj) (ii,™ äBimU 

h.ii.i..; als ;«;■.!„!< u,' >flv;i. us* ::«< ■ !™i"«' ' 

mafit fraiitmot aofaifiltm, SJiir mit ölridrl rnit m, „. ti.i.-it J.-.i- ;t ib:<u ;;|;. L i (tri, 

im* (tri Üüuftf* WKi üticn : mldnis aufl) «it ? ■ i . ■ ■■.....■■.:■!.. 

■ :::[ hmtfü nn'üsri. :ü r .1 :r ; :::r ., irrri;ii.,rr!:n,-!i «in mriM.iv,, .nirj 

lind Da i*aon; eouon ubttinigit bin, reif Eni d« nad) uuji i,i.ij.r f.!,;.,-:, ,.;;„ WiJi i,jiiüo. 

im titrirä fiBiirtr« B mmlti 3 (HKS Kittii ra» i* "< find, uns (imuitiTalt mii marttrlrij 

:->:,; ,.. ■(, Lii . I .' !■: bW.ü ii ■ 

...... ,„ , : Vi" ,l;;:j ! r (-iiium . 

■ .np.a'. .-ir' Mn i.jjf.iBfrn, ju drin Gfjori nud no.t £Kd)diir 

oiNjirS-HiMt«: Pnlf wDatßiMK. nnffol*« Oti«< <wffubrfcn. 
(Itiiii ÜL-lfÄnidoM» Iii fä»ui||l(teinaraiit» |n u M r„ ( 

l'i|m, um fol*i dadw* und) und na* nxitcr |u Bn ra[ , r ic k, 
urrtoirr«, und |u iinrra tSfftllFdiafWü.i» iu h. 

. ßi i* Cm roabrrn loa daui aiirojfm, .„ , ulll m0 

— ' -W üon. * ( in j,i tJjä JJublKum <ni(*tidtn. üflaa in 

imoui|uö«i*«e<*ri^WnäUtWi«on.*tiw« .»« n««C *"D(tii von mim«» wrSmi 

„in, und) mir CK Indium fond<r[i*rn BNnDI *«(« ■»* « M» «« ' aU < «Sonnfajc »t 

uiimbnot, .ob i*al<i*alaiibc und iinicibrrfp Uli. «Um WUMflUaH» mnmantu Wn<« m die 

i ii i ,!>n <l!iaiiij?oflii*i <0"ii dtrnma WA* Satrr. 

atifldi ionlÜHillir , iSmun, Cilcmann, öa*/ i Da In tliapil Dirlrtf 3afct nigin den Birloi 

e.i'it!;, lE'olit sc dabin (101 In tBigiiicinanbn. fiofi«u«ii «i*i« oon Oprr (u K(Hji i(t, ft nudnit 

ballnni urbSim £wi(l*(</iN(ffr34iti*aitiititI ja) BitCI ihr mit. 3cj iott radtrmd hkIikS 

,itT*dMi ( [. Dir J(oinponi(t mu& darinnen Mn licmlid) Lmatn 5lufmlt)n!itf (oeiir bir Bor. 

«jsj i)iu itis ijki*<n, dir dit Jtrji't mirif y jii j<n i nill)o(((|ic (Siltpcnliit: otliabl, du (la|lajaha]( 

'i-.-.iii!i! rrr :ikh: i iroi fai III ..mt::,!. ijliil'r! j=! i'O «i, Uli-' ü'.i -vii 

B(ui fretlid) marfti inannjä |W)liJr und m«*« «D|i<M , |u dttSiioWrH, °n Utfim ÄamiBaH 

|U tvnig SDi|in »on (n niu[Billlfw« ODt Swdt fangen Bon bot Dnl lwrnbinl«fl(ii Biimim ;iia. 

i it(n U:ircjjr, uno i* rtirbt baoon tu anorr« limö : Eacliieratti, Marclidi mit) S=rn>:- m. cur. 

UlfllAtn 8<Wm6o' •üfliaMfit« dar- mMMift SeseliJ l"ni Iii Bwroig, nlmh* b« 

Ubir luiiii! . «rfirr« und b(t ItjMK. . Siiuulno, lin im* iiingrc 

• ' 1 - — -'n und jraaniia 3al)rin, isirc im- 

itm andtrnbnitiiildiiBMacjsflrn, 

(olojii Sein 31 Dir ebta liirti|)rf< 5R.lo. — 
... _ tiiiiitib; Pitts 0(i»di(i(ljr u. f. nx im ..... 
SlabitrauiJiagr gdtifat. «Ximut-. bni'ifcniKn Bacbi üi tun ftib ; priw otr Tpoifiibi ii. f. ro. in) 011* na* intmiin llribiti ttn ajD[[ua oor drm 
- .- -- ..= = t„, id, (t ,,nf a |Iä tgiit«. |jp[t(u toifii adta tütiii gutii. stuf» Djtpn 
W an* Air Mi ttnem Habbi 
Sit bettln r<Of>nflui Ö»«i 
Ort udo t»i äwgtßm* lüften l 

»o* mürtit Ger «neti oertiioen, tei UM wm- $» gfeiftirin |«iwrtm,"Vbti ttritit libbt Pitt 

ein ( dar* qiidi«, alü Eurer, irji :i i„ tf^r ÄJitllt, rir« !u m.-.in,. t,-r lim f) i,M i;t[[6 Mii ("kiftm 

«m tat tt*UdnJi«ti a"u(i( mofflm, nenn man fle reertwt, und HAH tiner der aiM« MlMtrfblej 

tmftelnib^ia#ata^t«riMtaWrfe ©ad hrtnug HS^' w *™7rv! 

tri litif.rrt tijj|.H;tii Or*.|i(in fo fitr »crtluftM* „ . . -.' ■ „,„-,--_.., 

flalr Piano, CidcntdO tut Fort»; IM« fo oft 0«"ifM( tf»bfl i(t eine Sflulinn Don 

•uf.blre, |MMHk uat> meill |u ftDlüfri fl m vm, Wabamt mar, f. fc af ( I D( Doejualict flU [e SW. 

mene te.ni>., ; tut rqelftdlqji UrtewinifiBinünfl güTOj M« Jtct Bri iiuebiaenWn Sabmi Im«« 

in fem ©p l( | wi SaflriwtMWtt, «M.MrftS »*MP»" "»!'&< &« ü'-«« mufiMf. 

flnt>n man (Her inWnMi frjflra; BiMUDmnbift. . **■ S*nt:MIift fr lonnrn BW and) »on S» 

«intaleit £><r fflluftrtr imlet «uamir, Ütena« «n Oer Ännfl «irfflnM oon ibr boffrn, btfonti«« 

Sifrert fit OetfllHrtlror Ott fflUfltuwifl»6lui<r •»■(•« &> *** «Wm^er SMeamt muri tut 

tf mbuflaSrnur; »KjMiÜatrfur bldt,uAud!mfli <"> c™ ti»«i Sur. gMn|ifd)M Xonnrufaiij* 

firlrrfitde "i-piciifttti, rurintnowina £(mi«i= rll,n111 5R«1<mk HtflhinJ, und SentoifeDe ^ami 

' ' n iee« StMridrr ftinaiB, Mar <t UM!*» b<K, Hb nrog ibre S(HftU#.|W 

■ — ,J i| fit Mq 
■ o:™S!S!*.^S*'if tt 5^* d *-®*WfW MI «iura 3«»" i" We 8(9« '(».■ 
lUi« miint Qinanutia nun 3(niiin nhrirtffoi. gab, « fyMK m Runitit »sin phyti, n>rfo>* 
' 1 ■ i im SnlS Saiyietifrficn 1(;vl m □ r.l.rrna i|r, mit 

Mir l-iftnMrJt 5ii:inr(rt ;U|0 M-llb-iffiT! Sunt, 
Wiejburn Dom +fin BBilrj. iinb jitgic fidj eln«Sa)iil< unfirS!>[rrii«*mMii g^ygjyw» gas sä tn «ninjiiittfl OT is ftf mnba«, br* jto. «KytKia Mannt, u4ter4aWs mimiköhh« 

flmi Atrrn BrtttbeM in niaitsari-i auf 61m ifti uu& man b<i Sir nmifin acDObiitin «Mit St|« 

SliJtianalltMta mit »itlim B<if«B jam «flnwwl f" (UM4tfoauB(n hnnt. w .. 

W*». 3 " ' ' '* ' * 

-, , . . . . »itf raoWai. gtull'ftint*, Mc mit hat ort» 

3 a < r e « [ f. ftbM«B<lM SXifaD. «an lialOl nntj 9Jc»tr«n 

Sin fltttlirtr fiitr- iu- »urbt Teef) tt nil-fta »Ire, ir&JIt nun «u« b»4 ßt »m «<• 

£«Ui bärK, (o siflia b«l»<8t; "aS. « iwn» M>4l*farr4« t*t SsataaR ( rtwftW mattlae 

tlnrn anfaH »on gitbfr Mim. e<inrgrau |it« ajaCiffiiuna, moran« nun (i*. mit» afcRttngttt 

teMi BWBttftKBiJiiiiiiaidiq, btn Bimn Olli riuotn, »i< fiftr fi.4 0« ^nWaiMMnha, 

!U tinn. »BfilDcn bo* m6al.'4ll< 3nttBl|t (uMtfctilftnj 

»...„fio- ^»^i(°«fl l '« t Bl"na(|h«t biriw awWjtw« 

3t, »* D, "" t bu« twf aam.Jabr Sinourd), M«*<rt> 

* Ufc ,,, »drWjWiin «i»3 t*« *W«V f*li* 

BifilWl tri» Dorla.« tut JfoffmlW* (inm fpbtfliBtfdim 2UBMB*t> fnr m< XV» 

SJirfaflir« aa( 'n Konirai&ian Od -Mimet« .„o fl^n, «oft Mi std aBwia« l)<n«[r, 

nnb 3<mmtra< an« pAti Bau W» i»i*riaff«t Ajrnuna wib itn|mon« umfauR mWfflW» 

pflidiioi rinn %in9i5. «ja »rfwag f" tun nttrbm. 

bfrWiT.ruiW Wr rottfnWflW *m«M<« t»n ». Ul|(1 M n|tSf [ll!m a ng(&(nd<n tanftjwrt 

«. titrt. l)t" JPupftiirtfwr Ott in 6«r4 md Mlntaatca Uf Sti«a*a ontBmM 

^iiniitlunijdi ot" W 1 '™ f-'" ""] UJr i|t, if>,e ^(iilfCptobufit irT(«IH4 >*U««t ju 

(ini int 3 iln»n rG(>mli4 .il« lonfcjtr (wlannl g;. Bta^ni; fa fsd |ut mibrara ümnmllunj 

»orfttn, imO 6lir loirt « i« wlt («48»™ S* i«nr WaWÄtt uaO 4|ffnllia)iil Snipttl)' 

t t ] n 

biirtf BlillM*. ISiWt'r (l'liji [fii-fpilivuiftcoifil birtSrar.i ioi.fiin 11.10 

b(l,J.if, roir,"- fD o niiiiO.r (. i -,iiifj< : t e ii pr j i :ir. ^ 3;o(fil |. £;fl .ul.ii riitnlirnr JU.lE;,!, in 

i?dF, Süll!»»« IUI» r!i:ll!iLr.-!.'cr.luE:ct)! IN tli «nf.rt 2Iiii1bIo-,u'* sui) B!1 piüi i[(MI( 

allein <* in fr^^l ilTO . 1[(n , (dl .f, r[ t ,i rliid. 

JifeMms. ©ff WWr«»» Ö^C.«i«4 . Snag grftrilidj und NKcrmo bruct»«« 

Ctoa«^(fl^wW■"*|fflffiSä!W^'M«^"ll'« , '■ L^n 

EnSiilUa n 1 ilf3ri5nt« n ©.6 1 .b.i69 i»arLiin »s^Kwa naflfat WMlifh-»««, ' 

a>-. 

Ctmv iira XMI ftli«w w , *l l * IB "J ÄSS äS«S«i ««Jfe »™T"H •">« "' [0 '" 1 "' ,tüce ■ 

mRWfttaWKtMt amaui) fo# <W m twtm 4 , urli [„f a l(lt . 

SX "^'^Ä^bTÄ gptoc« «^ — i ■7i»_ ■ ; 

M '^^^^^\^a&tnM'iu«itim «in iaiigreWann, MteliM" WWji *« iirtrr. 

OigilizMB/ Google DlUBUtO.,13. tnitnvodjfl öen ittn 2fprt'I t7g 9 . ■ 2J t r f U d) .^"'"f* nu 3W"iT<*<r Sniftr, trer i« 57 

Und fP6«n«if*m a/maiwW tan Zx. SÄ'ÄeÄfSftSS^^ 

:^<: iV„l tilSn ., ii>, IC rfl.,!) !f 4 fi ,-■!:, ^-„'„.ü 

«'«»■»««'n «pn tut SfPncp(ii>it tiefe*- 

ssßsst«» is«' 1 ««SS »■» * 

Im iT«+hr Etolerov«Ie(ic Clunt Äile Uccli- !i " !?«" Witttf »f [(Ijfli , ucmlutl Zitürrtr. 
matbr. iu Pari» emlta.im ML- rir» »Äm.y« * ** 1» *™n*» im tfoni'bngfflfc» ere, 
her «nfiiMWrfcn (q Omnt» is tttldxin fhb .£ a " N """ I"fi« P» ««b» 

Kr-:. i;-.- ' :.: :* Jfr^rnnj ■'.nn.hun ,v,„ 

(,,„ ima p.i:l, ; f. II, :=,„:, ,1„ 

frf , il'utr,. .S,,.^,,: p, e, >■ '„ t: f " *'" ; A' '*>'l^. ..Hl '4 0!: t :-.|,i,: (rrt 

**» «r« tNSn>«2«Mi: ÄMS^Tw* f,f !r. ci,neQ 

Jfl.mrer rreiffcr; mim f-inr (Ur Qu JJioiin, »neu n "" irunl P™ «ereu.o i-bruit* conjtiguidi. 

fii' Cm mm .^ilf.rii Mit. ,in- i.mpmller r e-n.-d.l: .tfMnf-.it iv ir rurj; fi •.,[,! (f irI 

(inen eeljrei Für Mt fc<nn60 *r epraiiw , <fle, »olrii,iKr5 3oBrl im iPrmti, »rcf^To- - ™ 

ftfiiebre- iiiid gttfuntf HtKrfl H.ttnr, uIBSuiut- Hmim. Ruin «i (Hödingen * 17« u«S XOdtn 

pumtnrlu. l.,r ,(,n (: ir.Mr. iilr .,;„',-(•„ j,,,«,,,--,, 

*"! dptll. tcG'MKMl^: 1) (!i:^- : rrr,niri.v W .-:-.!.lf i li ,-..-.-r 

Kurl otr r.lrv,;.' -- wir mürllri iMife Kuren [ul- 
giamtn »ueeff nennen- »ort uae 741 an trieften »""" t"»«n W«i«t*Widj «etflstiKiim «an. 

£,tg< com «iNinrl «e(*esft e» tohtito fcii Mira tslf Sjersltfetuira CirSlufti »riair Setten 

BUrne in der (jelmf r : . ( ii (i;<,-,lii,l ie nh .iv, 1 ft. iut a'-.n.-IT.i i;:i,i Mi llmrijtn dpi .icR.IU. s) Mr 

iviid.; Ii! .liitti Nn.f r Mir fie lfJeiD)idJ[e der Jen. «nnnlilirl t ^mFunaiOe ("rilin:; tue L':L! 

(iiMil. tfrijon vcn f-.i: ( i,i -i;,ir.'r pi, ni ii-K; ;D 0« nl-.i cr.^-si- ^uin,!,i:iL-iittL-. 

Wen Jomtrlen auf (»utRIjen aotwi utri/flinitti -f- i7i73atob ©jjnonri rin Stand, her nBi« 
<t rvnr rf, ^(t ri-rr i,i ilnfr^.laüjKirn.i (-.ü rr„, ir;,!i'i Wiif,,, „ r.K^.i fr: firnnil i 5 tiii 
fminp i-i ;.,-:i.tiLi!i(::i nur .i'I.t 1=11 ,t [jifd i:ni in.il! rnttt-Qt fiifr;;r n,f ( !)ri([.(ii Iv.tl! IintT tu 
tum i;.!itirrn ilju.l: j.Tf 1 1:1, . !( ri rhini iieij; er im <5fl..fii rtnti, ,-i,-e(r,i||(", ja fottj;, isif 1:1311 
" i'! S«in" iiialbiinaiif«eä)robleni(aufliSre, 

1 iiuIikIj ein jniinJ Mr gebeimm o|Iic[d, 

»<mn SBiffeiifflnfi mor, Rw ein »rutfttr eiraf, □igifeed ti/Coogli; {igtsnt (tu WoarapS, lair im Shtrt, ifiit th. uitt l l'T v-'-i f>-::mm, wtn nnBrni Nu bt. 

imfatftfla! JU bciwqui, 13,'lü-Jnd) i> irri' i,| "11t f.i i'f ; ;i ;[ini-!ori.:n;.".t'fn iliifcii.t, iijtf '[V Ih'i'in 

(fm. ■ffliarrtm fou i(in ^! Söjrtf.ili Oinio E(. o;<f;ni,j;i. i.-nn J;imii tri nj;:r.-;:i m.ii> m 

bind vtrfarS'foS' &at>i" imo iwifc ;o 3aSH« CpMrfoij «MuBfll IBA (Ei 4Mb bfi In I>cu!fd), 

fönitr tw .-er «rjf (lud iMlltJil,;^ : Tu',1. ; tat tin.irlii >;.'. Com ■\rMUti-i 7i/;ft inirt.n 

vos piuditüans JönCwtivcflL' 3*.*lium Sllii r tu Uiirioig 174s s««i(i- SM» •*"!> mondnc 

feH« f r nc« (Inlfltn SJorniorani llmfrrlilji aftnr. 10 tmlifM r-n-xi, 6a« fir btn GttoWftotU 

Lv "! f.mit 11i.tr j.n, fuji* <i-: (wm ii *« Oer 0Ku|jf ton grogn C'l,<Nla)1(l{ itf. 

Darauf an ((»( «p^Iirte *!rC«r 6iM(tln| - - * , ' n flUlf-t« SüpCJl 
i'iiga»frc<Hat&!raoti(J5tBini», mrtft »ilH)<n £ jfijjo Jji. UiEoljos önngrt, <ia muR. 

KU! l.icucniaLre ii-..iriiLTi:is-..:ue, 011 Kiv ffllifair Öi1;ri|fiflta . ..■[ am l,\Hll£,ig Ciff 

r.-'ic .ri Ii istlifci:.;: :;;i..i Ijulur ji^'rt, IW 1,11t ;r Slnuüilj last fr s 'i !g::tilicn ie<r>, 

SÄftr'"" :»..r.«.f!,ii,.ri.: 

Sind, (färb an bijfini tafli 1650 ffbrilUaii ' Sil* an oiri«n i.igc ron6 und «in ttilrtr« 
Vociaihu. -tii-uaUuc SttUw in jjallä Wannt fli* GMi« <>« Äicdji ino ■iltiotiilen ijfbrtid)t r 
(ut* (M< ÖuL\ .da Mufic*: itiit n«mltd} ßoiFtt 9» Siammlir, bir an etnifth 

■ — . „ ,. *« ga, M Wi )u -Ii. Sailen flar». £17 

:S0C1I » IcrtCII Slpt ll JUiptr unb CaaUm, (K uni.r »tu. llUiäu 

* 6 3 « et. 3(i6sr, »fcMf )U acMlta. ^S^S^S^^iJS^^SSSS^. 
IJr flrtjf t[ im»: 

\ :L 3jSrSüi::::ls. tiSuim füutt U ; l*rjriu i:rl <"' 1 i"" 1 "i^",'.^'^.; 1 

|i mit tt in i)n .i- 11 ',,11 übe i. . ir il l .5 r i: |.it>n - 

bii^urcb bat Otald Ura Ba"l«i Bp^nif^in Jflt' ™j] . ^^%HtSr^ ISt-siaiiml^ ™Ink£li 
nuiä anb .tnrijicH «nftUcbau JhntWiini *fc ^»„bCTjJ^ ä^lr ^~~* 

in fdua iBaurlantii nclwlun niuto«. Auf »«IVwni. «hb«.Ji<!™ (5™ tr J 11 * 

IDOHilU, iiitttirt(ild)3^rMtti«lii>>t«i>ii>* ttfj-loiie JittO^t «puleoa, titloa.L 
, !U (, <:-üv ,r nur t>i< l fii.-. J ,L.i-i...iiL,:, l i!.. ^;:.ifH .V-..,.lh.-. "L-.m. tiL-L-^ ,; 5 |r, eM^.m,, i«. 
biftnünn «io*tJt mtB.. -Ir mar nt»t *wiw«i« *ijraif«j 5^,^'™ ^''^jjj^** 1 * 

-.li-i-.ajtu 'üifc P(i Jam,T![|. (1 i 'li'i'.i.".'ic:ii iJini.tii ti, U.in .11*1 nur wl«» ÖHoiüiliil 
«bHtlijit e.ri uv-at 

A:.ti. Ümiiil- liii-nj! retrs i:.iüs UiiiuMn Üo- /u( -saCrfJjilnlldllr. - 

tlwfMi, ©«ii looi Bai briiii »ufli Sj: ml; jjnf« Xoa mar i* aad) 1759^ »r[d,(m 

otnet UrctrfflJTirl I lncipiunt fniti'nlLa; Jluion r),,i,Dii;n| otii 'j,:i:.->rl ,.ur,;;n-.sc[ 

tpilt. sei .IStjD.:üin-ni L-piic. -Jt ilutiii. njiirci, inoori (t lu'd) fiii-i s.yinla.i;!'^ n\ir, 

3)i( Jrirdjt «filor ouilj an bttfin in« 39T ÖJl!> S"™ 1 * - 1,lrtl *>• 

io;s IijK o.-r sraiirntifJn JToifif sffiAail 
„■■i f, ^n"I Hl rirllMiM,;!,.'.,:;!!::! i;iiJn IIiiS VII. mit Ctill iv:i:oiil':!i IMc.nfiir.l.-.-s fti: (..ü. 

ur oc unf t( : :.t:w ü.r, m,v .-; k-i.-.T. 
ha!) t.:;. ^n.i.iii -5- i>;!i :i«> uüt, ii:, na- i: ii ediiil.T .vä t.,-.i;n:;.i ['., ... u.m 

.liltt^.rS, ttä £;'.lr.Li:i™ fit muü^ü, £■-■ i.r,:f riihül ,iii;r!.vn A.c v.-.w.l 

SititJj-uiis) Uli Cnsi ffitWaOlftill lioatfi-l/tr, .v.^km :0, , u!i!a.,|i 1 ti!(iis(i,. DigiiizM 0/ Google | a>e*n*fi utptit. s>*ii iwiifttii Sfptif 

.■ Ein mt>dm;-M : -W*-*>f *'« ■ * , 70 . » R v ubn, $iß>off ju tu«« ' 
e W l »rrbt« w>BM, f«* LSfifS J*f " UFA B.n.i,». Ooffii«. e««arl( »MI £M* 
jintit. fll.id*» ^,HJ^ "HS« '* "J 1 mtft XIV Sun Bbnr 6-« »«ipt*» nrndW; 
;!l4>fljt(iba w imikitf. etf J« tta *»*■ „,lrita»rt (Int Slifll im 

ir'iffillfirili 

_ . riMnrg. iKdffl. .- . . . - 

Äelnp ö |E"ieii'' 61I j IIb i JooiNn.' " S>m t>rtijtf>n(tn BprU 

®(c ntonte fflpttf. * rfi*ol | "w' b, 3*f™ WnrtCrt«<irt* ;:.i;ffsii.v»,r,.. tv"::."ÄJ. v. 'S 

f ! ",:!™ , ,"?,!:r.l"!K «WS SATSAn 

|idjflr:r;1i1!ri| t 3Mr(n mit r='n S)<l)Ht Bon tt«t ««"««• _ ,, 

Sompoliiiisn'oiNiiRI lOciNn. 50(11 Ort ij t htt(t Fl VptM 

®tc ntunie Sptlf. * 1 ^ i ^I 4li 'JJ J ^"|[j n ''^ t n * 

IMianf. pbil*PP BcAwnffif«, CdiBlerr. 2JJ -fem, Wr'b!» GilKiamr mi I nanaVi 

malltr, rciipiiMrrft« ui:0 ßr^n:,; 0:1 t.-r r,|cr, ^, |fljl i, fl , , 1)rDtl , f , tl , „rrcirii.Tl uiO ,,.>■; 

nitlta Awiffrdw ( i> null» imm „ r V tvärbe <iel<<ftrr »«bin, »tun a nicht Mir* 

Sr l*rU) «H 6rr ««* «■» brt alcro ©traf« }"£ ^, Ub uii«JbÜo g«Btt mite, auf JtoUm 

b<S ajauCrncI " <»"•*■ if«Stlft Web 0« £flr'» ©tt lehnte SdtIL Bktbioeteii uno «ftbftn BtHfoKn cxr gsiK |ii 

Der Im Sei« Der SHcrttM ft Mann« ^.VVinWljSra, unlcr oihtm frlii M.rroore- 

iino rocgin fttmr nropin 0(ltbrftM(l(l |s i<tic "'Yi.iW ' ' " ---- --- 

((ÜMjIi ^us» (Stonu. itiirC. ,itf 5 so Mifra I"" 1ir « 

a;iCr ' 598 hm « mit Om««A n«6 Smf. «™ Äwnitu^ 
rnajnno fairirt (ufilMt MmnlUMOi W loa n 0 rt, an Hrfwi Xtgc i«3nfft« Orr 

maubnus CBprUj, On m Btii Brul [djnn. «.j,,-^ e"K( efttift«, Hit 17.17 tu »nie 

»ÄÄWÄÄ «.« «■* SU* 

St: Diiritlitnt sipnf, 
reurCrunO auf j^n^f'«** a 5* W 5" 1 te »rilt«nlli*(h»ni«Hi*»«tfr*rfliiMfef«[(, 

SJtn dlfttn april titTutmthDlhBjnftftn flrine* firtfnc. CrmtpfM 

' „ ,„ «|,f nu« b« QikOi D« ftacmwh; Btnlt 

■t +6.' tow MW ZwSlMlIlHaWlVi«« 

111 

10 4tattl borte im« "u* »Et «ctr aiogi mann, 
|*J 3!rit(r urriigfint'i i;nf mt mm, nwt 1 (inf« ^J- erfolg« am loSBüi 440 " u f a '" ui ~ (•*"« 

»hnfmlW»«lt*!rei"'ü«rai''nitiiiiia.i|T.nuiiB _„„„,,,„, „,„, . 

* "«f B*n m*~ '»^JÄ'Ssas 83R? £*8Ää «u 

S«.F(nina. Mo «nDano ton tarn »Htn'ld) ™ , b ttrooaen Rat, Ntta nofn nun 

OUf«bilbrKnScrRMDtinilitlflcnl£Dara[tniinI) Ä r 7 r „ <4 (Sadm .fialW* MiXa t'i raiicrt 

rfl»t Ti* Oa&urd) In qH( äldKuiia unt-Uifff. SHitit ' unCl ' «u N rj!li> BW btr Oiwl «if ttaem »ttuM 

wmtHi« «Bit *>tr p. «Uirml Wnj fämilia)» «„„^«u« txfta BWMWm <in Sunt Brat, 

ennfltn, mrld)( p«. «bom. «(Miarra« »in y filfl l hrmorllTPlrn unt> in antrrn liiljn[id)m 

2^S5^ E ^f" * ml *< a> ' M Wlwnl ftrrtWitm ocrtuRiliiiH HH» »*SW imi Im 
6qitflt(lWvnt>Ktni( an. ä™"s^ v ^r/ ti*? JniirfiiiK« " «rtniV jiü 6 S>tx (I(li(((ititt Hprtl. 

bri.:i;ri(. h;B (iitiJ: fiisrf :rii .tu: 3ai^-i()f ÖSuiäj |.\it:irolt , ü1"fnrliih.T i(£r;r !>;! 

17S4 uiranlf.il Iii' TOI" in <i>nSotl min iVltc..;.-'! -Hl<h<cn lUlTuunnjurSI 1533 |u K(aaijn(.i öftren, 
biifit SJaniit« (in oiT.iüli.li.o 1 1 ; lj 1 1 f .1 1 ; f.t . r fj jin (Bm Oirnfilbtn "IJJ ju £i-3iT>>I« 

in ttl üti|l-in.jn1r.T,i: tri. n.r'.vi fv.it ■M.iii.üj fWI fti tl.vi.]"iif.''« rill er tir biniljuiliiitu j">.ic[|irn (Tin 

r,i-i ioiiiü'iirl.tn auflief toi reurcr. Bfidit nur Jofcann fMal« tfcMdKK, 
ditit Olm Jtäiilgwidlr ftftltj fcnban and) aud JJinqigtn tw 176+ Kobflnn ttTitttiljn üoii 

gmlira u. 1. O. clllcn tu ftirfiijmKilfn ioofünft« bm £5*auplq|. - IBii toirCm DflS Tlni-ont;« 

Iii-, Söi'ii" itni 1 triiii'i.- : " lc , ! | i , i| nn Ii! bitf,: tili Kä.nitr tu-lIj tinin.il iiimi. 

nilfit 

ff fl < ' 1 11 " - fr, I : ? f 

gtjr«t«tnnj ,inf nnb bittttfn l« ft.-li*« fl«. ' 1'™*"°*« «* " r . *''*f l''^' 1 ?, ' ^ tJ « 

t*t,l „,,S etrllc Crn, ÄLfScrfc-jr.'criir^ der. .fii.m 'hf |i. ti«or, 01, c. .1" 

Wnritn n,.h in hrf It,[a! liilr urini!» «rfdiTI. «iventonbin lunct)« Hl line nitfll Ort JlliilMlM 

4 n.. ..((..,. .,.11 IM 

»[- iviiii >(n i >>>■'" V! ■ir.fi t'uti iintn und) f i'-i J° n!a,1jn. 

Sun ntunj.&nf.n Slprll 

iiftili;. ,,i, J' n ÖinOfl trriBiKfti: Min t>«iVr San mar 
[Dltim '75r «f ftutlüti M UT i'..'lpi'»,l in dir 

_ tmt ..„.„.„. ... ,, ., .... ~, mt Wtttm&mfht BWil, WilJlt ihm auli Dctloc 

W-WJ SM..*«-.*. ** ' 
«ä: Sä« E£ Sah« r tn ru * 

uns l'mcieniie 1ÖS5 jlljl fbtttjnin fli) in Uli. Omffspb »rmaniruj »v Ranror )u Srcitwrg 
jlrn 4pl)[ni(ti&(n. in illfiif n. o 1.1 il 1« Mi 111 trr üiwjrjiitljiittt 

Do f,*<„S»r< a,.n. SSSRWÄ~ 

JsWon fWff ort «ortirrioir rinäftri». ftTn'UVroiMii BrtHfiH (Mr. 9»ati 6« au4) Bon 

I« Bi.ti:.r imij UDt»(a( got WfW«^ 'S» tin( ftforMJW.pwBIla)« flslBdfUoa. IUM 

l«jat ((in ifj mlulirr j cm f, öiui-i. ijjuj 1 M< iiotik siuCuti afo>na. 

marm.r SJinlmr Mtl.ntunft, 6jS 11 nid)I nur t i6*i>m 761«« JW« (tmtt tOttO. 
Ibc (ob in «qcm @t»\Sfi toUW r.utucn tiunj goririjuna folgt. 

V . Dlgilizeflö/ Google «Ruft! alif*e 

tnittwot^e bcn Seen üpcil 178?. St (in untf imamlgflt Slpifl- , , W1 .m tferftxttf« ™» 'i "* 

HnHartabtr oWOWrt Sibrau* t>on bWoi Jflif. 
fnMaftm in medxrr, Mira««" tt f 
bob btr ©riti Kr UMenwtr». Ä* Didjltr und Jtriltftr ill 1516 an SteftHi £a.a gc. 
bobttn. St tKibanb mir fiinin grogfir Ja Im (dl 
lusitid) (Ine fbldji »rlmtniBMty Dag <r fogar brt 
I-'iH« sid)Hr runirj Seuolirrfi effmtlf* rabiltr, rodrtje 
tfirr coiliiLiai il-fl'i'üi'i uurt !t'-r ar!i*iiiSi , n oiifiltTioniini Ii b(t fflifpiird)ofi(n Mffnn taji 
ia(br aW -!i J.iljKi' ' 
de Land, des Sc. - °~' 
HMun-luti«i oon . . 
Muhemmi^e & ds Phy'M' 
Ol"*«" e 

auch Difficha de quibusdam llutcis 4; U'jiwm 
Gra'tiii; .Sf^i-uübus L ; (l"0)rl(b(n [labt, b(irna( 
ffltfntr. 

vin tmö twonilgltc wtU. 
fülr brouttjtn nur bin 9!Mtt(Ti tili mannt* 

im intbf» Ui6r m libirrmrjcn, büj Dir, udi iioo a[u|lTd;t ifia f.T . 3pMi n liiifjjltj, 
Jln Sielini I. 
»ifiusi« itr Pom ^«ebiru Sei ©qit, igt biibdf fit* an 

»ibafliiwi Ba# un& \tgtt 

jin-3 juiit fiJi i:rl-f" !''■ ■lomnililisn iiud) mir' Ot(< Slauur 

nnb <mf M( SBiolinf. 3in M' 174' fl"03 <c 

;i,rtif-.N ( Zw fii!irt< Bjr„.,i 

. — n.^f..*. — h-j,.... b«(flb|l [am rr juiilli trat In tomaJ. qiniipiiqc 

©icitflr, tHMOiWi Mift mU 6<r Jt.u>rJIf Cr. 
flöulql. öofini bi« BRailgrafm ^rirrn* urtft 
nabln ittl'i* Dt'nfl* »« *« Jrlnjdjin ams'ir. 
IHIOlt (im HnDcnhn nod; linmal feiirrtnaO«! j 
fo icollin wir Mi 3}adjrf*frit Bon etn qrogeri 
blifeS 9Honni« um blt tctilunfi Ei* 
10* MtlM ijiui'jirtEii, 

. «I# pra«lfn)»r Jon» 

[Ni-Iiic ni ; li u;ir- fdHHii SudlcnnltNlifii Or.i.l;!,-. 
\ Cr ■vMt MS »lau« mir Biilrr etid)rigl(ll uro 
„■[ mit ml« foldjtn »cuiirnl» dir ^armoini uno 
ilf tttAnlaltini Üt OHA' <in<ai Sarrirf etrftirajf 
int (inflöfiir. $B;lcf|t nrofli ffllannir bat bod) til*t 
K, fdjen ZmiltVanb ni bliftra 3abriunbirl (nw» 

' t6 ™S)'tr fünf uns i»an$l3fie 9prll. 
p«*ilbr[» iviiiCiatr e*«l<r» 3«hw» Ö«w II Äapminrrll 
. ... jrli(nmai juf. B« 

©i, ii-urb. U i 4 "'UM' Ull) '" r ^l"- 

Batjnir (uraeilTin armer ffitf*ns«icr. orriotnbcl. 

S):t troei nub jmaniiali« 9Mil. 

liiinridi pippiM Ifutib olfl DlKrboFpr(öi(HT bobin BrT[»ai 
ffirrjjtii . uitb Soiifiitorulralb |n »reobrn. f ?! i ..vn- Kr 

tourbi Im 3Jnner 16-:. m CriinKH tit!^[ ; r;,, 1: ■ 

.1- |;mjn LieiritjtiLitiiliiis »cadeini 

'■ !1 -..i :,|[rt,i:t Iii' tri; (r.;j;tf£iv.iti. J .i: SD:c Drei unO iroanjlslle Sptfl. 

3j[>snn cDiorg Ö.Wrmuii ein üti'-biiilir O.-^iMr OLLdJ j„ fr,, tflturdiüijct.r.lTifrn,-.-:,:-,!, f.- ^r-W;, ^..(.Klm im f'cr 

"' r 1 ;,;; ; n "f r^"" "^".n ; ■,„„.,,,,,,:,,„„„ ^ 

? . ' mV" 1,M,<r W tat Hell», mtfcwint äcnJ nitar 
Acten» MufLu. 

Bind) ■} il56o ^(ir.ti*äjinmaiin.e.hrii aD " fliijj. "(JJ/'JjJJU ^"amflÜ^ITOr" l *" M 

Set f(*( UttD jnxnijijtfc üpiil. i^t,!',',.' ■ "Üi'^V^rrr.vji,',' 

3i»3a*r i S! i j>i[if 3*1«-.!! .joijhtiiijf tin m : , '';; r ^'; ? ;; r ', : Uv, 1 " :v ^ ti;,s, = 

«ir.il-crtiitir in u.i, , , >*•■' »"■' (irrtiir." BuJiro. 

j^.ni.-m« .,„: l[i Ä fcr ':,:,„-,.. '^'V'" w.N.iM^ „ 

f :r rB„r.-(,i.,*.i(i v „CS ) l''>l! 

^.ül.lilfmr.un-er,-,,,,!,,.,,^,!;.,,,,^,- yrfr.itr p-™""^ 1' IfiKrl. 4, (».„„. f ,,!,:„, 

e>i-=f.- !:l i«> t(Ji «!.■&::;,! äMiiKiimiif.r ir ; .,,.;o " li, " Jr '" ll ' l J- •<■<■! itfwti 

5-.r7fi.-i>,!,:! ^,i; K - n , : ? ■ fi .,, .,„, * -"- '<'■' * ' W.-I!.l,l t, ... ,V,|I i.t,,, Ulli' IttjUV. Ii;;). 

e ri.l ! 

jiüri,,,,, nijtisiiiij.Jciim c;'.::: crruriiitum '* r mB H"«l»l' ölMIHWl. 

?JniÄm«$^^ a(t ,1 * t ""^ i Wl "'i'9i-< Siptll. 

™ «ii Srro« 

--•1 \ ' 1 1. 1 1 .i . :i ■ i fW.-io,|if giiUifirj.-t; ü((r un^Kfritai 

AritttncticE cct. .UulU^, .l.,,v , - , -u-i ;ia ' ; 1" ^'i'-'H ^diu Hin uuf „neue 

■i) o,,^,:,;!,,.!;.,:;,^:;,^,,,:,'.- /;!,'; ^-i^m^,,., v. IM N„ ,„ 

d.- IV.^.Üi,.,,,,'!..!,,,,,:,;,,:,,,, V .' „pico«,,,, <, ' 1 " J0 ' "'^ "- ,,r -- i" • J '>.Jb.Jr ü iil> ili .|;- n 

■.■jti^mLi-i.rum, hitmoniconun fit »H>iir«iÜLiu! D " l) "' tr S "' ä< |u 

* uü'OiSi» +»*m^M»HO«iiB.«Th,iri a ,,h 50(1 1 " Utl " n& l' rfll, i'flll< S*l»rH- tn- II iilürilljf. (Jriü: [ r^ü.ijM m»;,t..j jir,,. 

IM- 1 l'tf.li!:,r. Üi:;V,l j;. iL .iko ........ ^ 

tm pralllfo). mj^f! t0H i[im ,„ 0[u Cr , lt Je , lidn * i6S5 m «non illt« «ort 7 6 3o 0: 

!ülHlll(n. 1=11" .Sl i.: .^i'.iüi I. C>!: L Mio V.iror.UT, 3 -= , l[lr 

^ J" 1 3 J & r 'HS «Ifitill Jto9»/n XVI an ■'•« i i lll::ilm VI,L P««" 'f'is - '(>77 miO 

(Iffiru i-.iiT.- fi-ri Mir.iiis.iib^i-ü .-^ i\ 1, ]--r l' : ' ■■■■niLiiriin ü. cum -io-is 

miijicnl univcrft; t ütttttilijm Diflitizcd b/ Google ,OJ <=> I 110 

e<in uctiünlidinf« einBium mar Sit aUtWt bin CK l(jW ^j^*^**! 1 ;, 

tf'riV'f'i; i]|K' l '(rV i i l f r,i'r':ii , ';''i il; : .iil in v'.Il'.v m".IIui:<i i\i Pluh i- Ü'-.tt «H in n ! »w- .'■ 11 ■■■■1 
Sitrliinhtriti II. lim uiii) Pir fri'-tn aijm.it rniil) giiWf! tu rcobl fr irren? Bon l;ut( fm miOf?- 
l.i:in. irNlMi Rjii-tii! , «rill:* fiint hduM. .,. , ;„...,.„,. pflflfj,, a »|te 

mit) ariccblfdjt 3<Mwrb<r. st|1 i, („„„JJiJsMifiifr in ort [ttwr c. m 

' Kamt liidll bfnldBall« 1'TOUIlPcrl (illD< ul ' f Po * 

i,,,,,:,,, t.n f:t .ü [.■!!!" j i.or.t n Iii" i^ir. 

- rittWrews"««'»! »«»»a» P'"»r "f" 1 u, f' 

5. 5- ^u'fa. tfcbirj unO Kntt in )w«f um (1$ cur tirglftatn giijlir {u (utcit. 

" h »,*lf*i'. 3»M«a»f' ^ mif „.innetn, bafi M< iiiftrt. 

.... *iw i sw. fddif. tcti.ljd. ( r : io iir f l-dJ) .1:1 Jmr.n, tM'i Im truiGniit iildfm (fflr, 8 175s) flfbtn 1 

=SJrl-fir Ctd e.irmiiflKn« r, ti l-.-.i; ^Ji llluii mit f.'hr im, . nl. L ..),- a?.d;v> Im von 5i in CüL'iti 

a?.i>j;( .ur. t.i.i'iiii:. iiaam 0:r<Stiran" 0« S"i«a SarlÄroicH bir tum tun St-mm 

oib PnHiennuJ triebt immer Nr OltanK »r* jailnrilo bclannl >M r Wh**)»« bonNm S'al. 

Siü.ii:i(l,(r[p m; p ijjt: io miifi [ui eiiiiir Don Kniggc Ii ftlnw eratBMnraiBun SS!«"«« 

t>:r Oü.türlr.-ii f.iici, . ,i|i (r ,m ;-ici"ir ti^«r.iiiini< 71111 <Stül a&aitiitjt li.fmi. 
Imw .icMQ i» (.k,!i, r.mf-, ,.[,■ : <5 , (u.j Ujri e, ;tl „ ( i !l3 tn Uninrit, im J»ni 3 »W< 

9lTij U |)> uidjt wo) «nrajl | 0 atog tfi. fflwBirtäreSriiii «in »Wiftir, bo* am« £<r. 

IlcDimU fitfil man (« Mtttn Üirbirti an, bafl (Unit. Od« enrnuaungv nxldj« (r ich» trnr. 

flj nidji nur mit bim Jtopi': fonbtui au* mit (t.ffioji ennimc |n bdnfcii biittt, Wr cad 

t(r:i Jltr,CH iUi(r.(,'4:ii-.ii.-[ |ino. vriLi U m C iT S.G(tl tu W( (UMifufl)! . i-miPoii 0:i jjcJji il ,Ü 

Üiioljl tn tH-cutK tu Am Wujli P«6 « ©lu'iiS Bom J)f«Di 1 mtii)ir ibn (ican.q , orcfc 

rl,. ilM'in l'.:n (■).;: ,li 'fit. Dp(r..([l>:i 1:1" |ijl UPmillllldl ill Itlffi"- 3" 

mar mit t™ öcOlug bn) Will n Ui'SS iß Op«f: 'ansttto ubO lIKOoto farnmdlüi 

Stc. 1II0)T flari« 1-irrlCen. i nr.ii: i-Uiijiil i'i-'-i! K.inlll« -ir "Ii''" i'cii'(.-t;i.. inlCUJ.i. 

Cfj-.i.vi, k:-!i ;T,i. pi-j, uiii,;. ,ni[ f f , ör.m.r if.i, .Muic.n 'ji.t jii, M. ndtcuiitfitiri ^rfituK. 

jiibili öu maul fo «mjfl esn £[rb. far miibl 33lnn «dU Bjn lirtgomtii far ha BOÜIcmmiiill'B 

Hiib nur 111 i'tc iLjicn b.igt to: cämi« fimic 3tir. i£t nwict» aber nuft allii 

3* föbli ittou «na «übt für ei*. eilm ,i„ (inia, emitiH wi »<m jtl*MHmhdf 

.fitir fj.ll ihm .11 rr -;. ffm .'j.iuuri'tri Ä:tbc liiiLi.H.- .5:Jt r:di( S.iLi..li.'liH, 1:1^ o<i:i.iit! 1 U 
iiioji nur 0,11 aü.criii.i; Jiijjm i-:,:,, .r.., f ; üortbdlf, ut iüm tio ;);.inir n.-icdfc-if. S.ihr 
fN>cnR<uul) Oirai|fm,bitgiaj(6tSJ)l(tt(tjiiii, (f(äirn tr iibnatcnb auf tri <5 rftoubuhnt mit 
UM) (üjüii^iLfiL.L.n. .fjr.vl.mci r.JiuH-.» £ ... 1 ^»n ^ ■T-i-i* mit !..iN nrm 5i:i'( f*r ■ici; rü^' 
glJSIB b« tuoW io (taut ocii [iibi fit nttoil tt»a tut Xnaf'iwi »(malt an|u!bun. Sc licibin 
■:0!iö ouuif, nr ci.i"ir:i viui:rLj( li„u (riiK (J nun iiiiiid) Ci; iiitt :t.(«n uunnr irui|U;i» 
33-lb'()iit. *"[>'. löi.rin mir jtvai tfii tfim Sbiatdfana«. SDiil tnileu äiugdl bto»» H* 
is.irf :l:.u!,oh, Dag ,111 Xvn |i 11 E Nrojl vgUiomnim nl9i HOB h)I1ib SMJKTtt SS«lf, foJI.idjin lue U|ii. 
(cli, innirldj.raüriHEriKCliSubf ntOji loOlora" nrn JJtott, naajbtm flt Borb'i fialmll finem @JI«. 

mtn tcrgmciit ffti. 3« ort» tiifM aant ut - «in SmitMwl* atfHitt iabtq^ t»ir«n sunft 
nüfiii ;ii iJliiti ^jlliir, tu j c t lr v:iln,i,i t; i[' 5an orrmn, iriDiiL-filiJ/fii rttl'diKUr (al.nJti:. 
boltt 11b oaiilr, $u$ ,i ijtrTicbt ttnd XonftuM tnfitt. 38 Bl«ftSr«i««IhOtatbt[t ii6iip«iiCin; III ■ — — II» 

HiirMbaita Gilt« talfirft. ©d« !Bir(5*Caui. Brofliuäfs'lä , fnia.iSici ( Banfbat auf Srtwnflrif, 

q.'r, !I(lt (l.i(f l'tri I,. 'Ii i i bl< Ci'ii bJiitrmir«! iv'iit.!:i r i n [u./iiJtn Sr.iSi, 17 1 ir gr,]Cl ((int 

ßrfllrn, man 0a* S'ilf nuraiftdt roirb, BtffuD fyt'«" n:i> S.vicl.j.'r. ^i; (jci(i man ifiti uon 

ji. iifvi! lo fab fts iltili uon (iiwn anftitit jiauob ttdtrctun. 3ttmtwnn btroarb firt um 

-ä.H.ntr liiYrfror« i, uiü Tfit diiicrsl, iuS üi<« fiint grtunblrbai) j bit SrlBim im Bdftc «* 

ib n <if..ir ijüü. f;,T;!>( ;f i.)M J d-:<y: <i^:r l A:{.v.mt.i. iTK^ciHtrinjf« ipjr tr jitj« 

boUarljriiaa.«oaj an öfn Urtct»i»0(r. Banat f(t|( bouiSlnfiab. «r, 0« uor ntiottnb fio» 

hM» *«» Stbl«, au« 8<iitrbr nai) '»«winbt.- al« m bcm Köniflr, lit| ITd) einR Do; fruitia 

nitio, mibe Iii OS', al« da« ^itj &«3abä«i SrtndBtr b&ttn,-tl« tttftrit*i «In tlilb bta*», 

Iti^riijü. £ nc fnfli .;rl.in.T:lir.j [l^r : \ .,T MC-n u.if H r.früciSr: boni-rr b-fLiOO 1 , b-rj <"i-ivU 

Bin (.mit «Iii VI, (vr .',.1 Htmiit ä.-r ionfil'iif !■,: f-.ii' Klii- t^nil genr !f^c[l.-i:i 

Mit, Mniaa iba, »rat snl aubrt SRiiirr flfl iu fjörc«. Der Äoiia ma*K ibn, gain nji<3ic 

il iOi tu uafttn. (£r igte qdHyig unB nabut ftuti 8 nwrfSBjj ba er (flu; anbre J|rt von bi7^i(> 

g.iln im. £.-iti ilnri-UnJ « autu |;d;ir ^ir.-i:.;,ni.ur:n -jtt:1 .fr-,! ^1 i'JOllf.'. » "t!-'> 

«1« i'di liflJ)'«; unO bri Dirjtiiou ftirS.» !«« (« u-m Salatrava p Orb«, «adjbtin itnir, obrt« 

fij.dtr tjitlt a |[r«j* anroilfeal *uaEt. Sli« ftin ajiTnii t>ii 9) ubin ftini* allrn Übel« au« 

U WH *>** aulnwiblli Baad. cnt{$i<& Ort fjtaliin palte lamacn lafthi. tiofinann mar re 

iSfjii.i inUii. z< ii'xiti (iiii f"i; Ji': Ii;-.: ü.ir ni.Si: fpradj f-.-i Hii^ i'lin; en:i.. : it» 

uu£> iD4 Oll Fat bW i£ Milium fftnec 511:11 1«, ti( ffiibrixii aalt. Sur fl* ftlbR uan Dir 3(inl. 

njtil <r 4[a'ibii, big ttiifc aiift uirbr ßin f'imi q [n fonuif ir l.'ia wttä IQort aufgrMl. 3W< 

t[>an rtirt. övD yi!ht)tnt und Jtl ijjdl |i ( [r 3«t fiitit« UtbtaB bradjr« tr niiSt eii &J> 

nullt; :i ?i J?: i^ir nn i öditbi 1 .)ii-n 1 'Iii |jiji4 i L öon (nf.it <r (in r*in(fl 6aiiba«(t 

fii'dl 1); if.-i i'JH u[ it-ii' )lr: ir:j. iiii lif ,mf mt|..1j.Tn t; ojii ü.-ii ,rS»l" inf Mf.ult irirn 

ftti AK mi«brja fjia (oinltn, tr tnniir n frtmii tplilimiru btfuiii miirbt; Str «Jiftt Jjf(p(> II. 

jnfrrn SQraalta blub, uuft 6(unoj) uaut|Hi(« Mar auttc Bitfit ÄnlahL & B»r mint Übt 

ih Srntitw« ristntNf , mlot ort flrn« Otd aiiKblj. tSjtlnc <5tfiUK dattil ffd) (eil unft 

t&b("i 3 r iti |<» iii. ß[«; D (.|(M Ikdk Uno fjjjn bi« an So« ^aft ftlntS fitbm^. 3a trn 

fkit" i" Philipp «rrV. ooaöpinltil ftftbv ltj(«t JBKtjni t»fl>lbin («r flarB 78 Jan« all) 

utt> iab ili-u h 6|fmHla>t 3d4nt BmUcSIOB* fiHir,,i»M On|l(tb(a6< SJimau, fall Otnaam 

th fiintinäDa.riKocft »u altta Wd |u Owrt kh £aa, »chDiblliiur »Eutcrilif »r »ia)t - & 

BiurWti. Sr mar (in (.MMCbmir ffl<ftHl«"fr<r( bWI » wpbdilgi um |n raramfln. 
osjlmu ir |ur «Jatuflulti atinjt mar. pbi. 
lipp» tHu4folg(r, 3»r*n»n>, i» ir Ibn no.l) 

Ii-B« (rgtbtn, aia otr nijj bttoftlbra nmrrtnZt atiitOott. 

jjtarl btaraat« Ib* «itr W*!«!"»"» Sie -El»*länb« eoiirtJt in Äonbaa ptol 

nun r^MWffOkri unb B^rMi™ «Wraam im 4|M a M( |(ihrf »i^aflcMKi») «««« «nid 

4ef<l *fBJtrt«p)rfJllalif«t Jaouiubaait (B SrtiHo. B,r aj.,is raitb fn edjt.irlanb con 

etrajanbltn «i.iflm nur ti ■bmj.Ktrr; in :1 1.1, [[[[lr ^„Kfoim änn, tMrMifbflliT *mritr nu6 

lunfl, maKnIm» BHJ)jm(;r(lo>aB*r/lnbBii|, ^Umvü oRftbiilitUrr 8«Wi*««*fl«l>nlt. 3(. 

£>tr, Sir 111: bin J)rci« firtfdl, PprcJ* |ut iprobt 

reatb.a ibm «■(CMtttra - IJIua |ir aus. tlam ajjartfc da Pontpibiocli. iöctbtrD gibtl 

bttr n (M) b (1 Ocitt So a , 3i itrSN«-!», lc,:,f„ , J|lf||[;r iri| „, ;|1 ^^i^, Äfi([ , Ö[C 

^ttnabr. «r aar uatiqtnauiiij ; civ rtidjiim — .... 

«tfibrnfi, ia! «Inft 40a, txa <[Ual(<r auf fin.m j 
Ortut, fjjliij k au«, iKna |!t ibm uuiir bir Ö«> 
binjuag angtboitxn louratn, Oard) (»11 »imio)( 
■int uiiWIiatiSorOcruoa |a wihrftuiin. ex wa DipiZGd ti/Coogli; Stuft! a-If fcfTc 

tTWttwodje bcn i steil Mpcil 178». Jia bat fo 

Trni. ■Jnn.H. „™,r ]. riivecin na Piano. f " n IliMWfUMlM ««««6 <*r tön» (fgfll ff, 

1 '. , ', ' ti in MrSh.iT f.-iT.T aisair^tfHo fpi,;,,, 

tl ,W '<-n 3 f. lra < U ,»rdgr : Unttrcr Un.idjlia.M, 

ai kr - - 

€« gibt im Miidji bir Scnfuoll ra . 

iiirtn Oir XiwicrlbnMoii Mit 6on Cifta««™» lOftanl in ginmtaßtbj'ni «brauttt oire, bti 

' eldjim im atiidjt ttr fdjJntn 9H! fli' iPftoRm. ir oft <ai<*™ ffiln'ü &rt4aMlItri|lir<fcfn SBjrrlß 

iCIuüitir, Rifim tt » in er ^fjuNm;'. il tüniiit l'-!! E ' art .mtr oi'iini' bu'ansrritt nnb uun Miiir i'ildjc 

Bobnl &or, ilaaUf Mf i4 tlttatf liidjtrfl [<\i, ein gi(U(ii oufrifrtjl, tili RA bifjir fit (intOutKttua 

Dromatip**« SUerl ju ma*rn, ftji fitfj tniin [|ra - fctjirtdi. - So i|lj. Sft. tri nab« fcir acmt irflr Soji 

fnifii wib flfbiitf (in XHng, «™i man MidJf nwlfi fcir twiiltn Somit brrdjafi>ni raunm mir lue Ut» 

ult man laftrr- -•(« n«ntn ftB": llnb niaiidnr, bn-jtusuna unfdt ^luBEimtllhn SJutillliim* in ' 

tw imm 6ol ,J| Dcneadi, »ttr »eirtadi dirr, KrilMtel»«.« t*i s) e. 6o tnrtgc erritoi (inai. 

ftdlt ff in r«iwr9rf, für thir eint |i> I<i4lf tflfl.twbin. SRaii roirO Carinii auf Mi äßaMrie 

jnit db'ilidji Swrii'cptt.'ii .inf rfj.r'i.-i.'iiN.iii in [i-iTirtr obiflin Sibaue'una Wi'fF'n fön«™. 

Btinom. - Sei) t;i;M,ii:-ii diiTi.t!!! iimf, i-m im . llfiiirj i:ivi i|! ..; Lt r n. um Nr ii..jt'!iilid)ci <?« 
iKirlfin.cbjr 3i ( (fir.;r:( :■>; ,iiinmV:i, iSü fr.-J-.iiT. riV|T.-i;;!T jjuvirtciiii ur.C iiiu t(S :"!(^rhi J-sJ 

)jrll Sulwr, uiifii .iji's i,i([ t1rrrr> VVl IfMf.li.l'l jViiiii'ril (»i.fä'lciri u ;[ III |-Jilli.l bitoillit, 31« 

uns iint tufina™ Iricbt füngliiM w» MrrtnBi Mg wir filne $Wi![[lcirnn au* nur uufir t>i( 

lEinpfinabattrii eajii, du» Bonaio jo nntbm, niiirdniiilijcn tarnen :inntm unD iiad) biilit 

Siädifcfiqfr.-n, Dir mir an («Ii $<rin iBiif. btf (ojtra llrobi |u udbtiltn, DfiifK Cct iirrB. 

ouB'J'ia«" SauaUnimH bd nott in jtbn «f. 'MNBfdjtHitidj.j(niald fa >Mii btlngm, ba| n mit 

ilflin. eaon iiueOfiRllücbl'arii ll'brrblit [ann araffcxn SaupafllilHUn fd« 01rit raa*™ iBiiD/ n «niiii jdjn gunba . „ ..... . 

jbaraannK Clmfulas ptrcgrinis raii|nrcd)nni, 

Kts, B ,5 eis. 1 s,' ( :s,'s,s •» "ä 7 ä™*~ * 

ÄÄ'ÄMväÄWÄS i.>.«»»."*.3.iii...».i..».»« '*' — — 

Iii* : '- unb -. m na* Kr efla Drtnmtj ( : ) |ir HntaKbitb, baS fl, mr* - um fbnr narürJt. 

JUBW^mlHauiffflS, S ( rWKtil|T( [iub (MBxb.r : d)«i Hu«« im,,,, nffffli 06« 4 r„» iff; 

a' 7' ? "^W-*"^ ^ «■(■(■ »b« but*- «Nr fi* itiftnintiDlutrii» nio)f In f|* 

* > 1 1 4 ! 16 ff'S" 1 ! fonbr™ in da ift fastet ÜfridUnU djI". 

~, 7. ~ T f. unt -, ^, - u. f. f. f'o Kt, Ohr b(bfri ( aji h»rr>. * w 

6. SQril nun «b« t(, (Stalril P4 bur* 6i< „ua l&r?lfÄ m« 'SÄÄll&l! 

D.ta,;,^,^,«,,., Nr« ÄSS^ÄSSÄ^ 

l„„ lr ,„ j,,-. 

bi^parallr,«^, £ f W . ,„ ^ SS^S?*"« * -»(2 

r*)tfbtuii.|hP4 unttiogtift 6m* Nc 4 an» ~ 2 + l 6 l. nft „ .' 1 [ * ' 1 ' 

Siiitrn t ; V. lirnlil» mi^rtlK 1 1:11b |iir.llT:i:!i!i(i(. 1' 1' 1' 1' 1 1 1' oc " i' V 4 F i' 6' ü ■ 

,„ , „ f.»- „ n - »-».. wn »...«.. „„,.„, „„„ * 

HlfTtn- m»-(aglfbtwr<nil|iiMai fo<ni|l,&f 10. £a f!m> nun in hro ottn (4)6,1,11*1,1™ lia Sitiii, wiil in - birnrifl« 6;*s;(itnrtfl— ob« 
- um 3afjminfnii(6una unb in - «trailjc tit Siaran (»sif<(i«i 1 unt - mibe altf b,ri j 3d6l£rJ * tbrr- (in: aosbriirnnu gtförütn 4 - 5' 6 -*ä ! '" ,0 4 — *' +' J — 

f) [[(.-. >-,r c'.ii.}« .-,1 'Sfurvi, mi, hii. 

pfij nur «biurdjfdno« Wri|i: Wdqjfi eiijiooir 

OSWunnj i(7. | 

T- SB«! bribt SabMiiiljt " «nb - mit tu M"bl!"i'lf" mVt' jnÄVwi.'foT'^oi:" f»" 

Glutril in tlmrld ßmb b„ S3irronntr<l).:i"( oi(f '""a |l!, 'i !<"■■> «ntn ä"nt',[ iv,, siiimsl Brrt Wta 

(il;:Cim:.'i(d;:HT äi;r.-iiii.i;iiif, mit ib: li.-yi, : ia J--":1 1 ■■ ■ -r^-rj. ihtiIici, <i:i.!,ii h;:d, ;r.-i .^■■.i.-f.aiJ,,: 

c,u:n'.!;r iiüj (u tiiit-,:, niil rrinci: ini kif.-i, U' 15 ;;'i('ril;.:ccr tfutL- an* idt« ■f.nfjlj i. E i 
ctllE, s wlt('\ SmHi'u-i.-i mi: iIt ,11: j fr!,', 

n.ir!, n-ttt 1-, lr.il f[irr;>rlii:n fniüi.t cb-r V.r, cciirfr «Jrnr p n ■ r s.r L'..l[jü, Ljr; ^UKlIaiOic 

(ini s i:it:j rrv. t ihr l^lr-.lf :i; !;h:<n. h'Vt "-'«i< ttirlni: in Wflim. 

0.1 ujinftnt ffliajfclsaxiii m e». «tri »frWtmir. 1: . ai,n nb fr in biv brflfcit Otbnuna (9) 

fm * 2 |rt t (,„„„,_ »W« a3(t(ritia«tiflii0.tedlrnii7 ( n «Ikwi hKH Digitized by ■Google Ii? . — "« 

Iiiit Irtrtt fantern dn fajon j.tlHtf<*S3«61[riint anämtbmn' al* n. r flina.<n!>(r) Zon (mit 

'Eiühdi ül.'ii unC tuifiit !.t y it rnorji iri^r (1 ;ny s.Ttu-fltain 'Blii"l!i.ir) irfd>.iETrrf. 

ffi'iFd Snixr cijiallict nur «int |«bfu üirWt. Sin jmj öjr ,':u:.n-i Xmw»S in in CSeit. 

niffm, btit, o»tr btßänOiijcn manullm jMäflm 6« 

13. Cfffi Hn6 mit tinanbtr (in tTibcifo*« Vater* a»t> Sob»<». 

torfrri in iiiiti;tlJ(r V|i>.m:N;;it'ril>;piö(li;[i ans . , 
2(:!(!M1i!rt 3;if DJ! If:ni.,:r, flttii; Ilm i>opp[[H :n 0:c VidfHil "wiliiUl. .Eon märt, 6« Mit« ISirrttif *rmi« biSurf. 

Ein Sit» Ott ICriniilt. . [4. 3nw Ort»" »rrmiittlio) |U Btr aDdfa 

mtlnflin 0niHMtn)<iliiM t«g<fu)apa<i1 Jtiiiur 4. 3ur «uijfütiiiiiig (Inert ainiflin »tffflh 

1111,1 Knjtitt: ettft nl-n <!::r .j;if 0:,: ih|iilitt!jrf(i. [itfiin 1111D CirflLin.'lidjai lii.ilir.i'i:! Smie tun Ii 

im Oer Sotrrttir) )'c au« ibr Fptifltln. EfjhKiS «in fijialMn erwitlfc BXrtW. IMfllii Quinte Iff 

tun, . n l<i:! ciinr, '''Ii' 1 .'i™(cl)flh«j)j nnpwilrt' fttn SjitaeiwJ, MtTraan tur 9tubi fomail. 

(in UoflU V«lt mtm D< nld)( Oimfrbic irralur. «n f HD Orr Ädiäpfuna, Dir Cor* am 

lfd)< atm'äa/iiriä jcnit rine Unt(rpiil»iia uno , IfrUgebobtntn tBorifa MgffMgM njaio unO Mb 

anSiiiifiiiiins belame. ' leno« mite. 

gitmlidj fabba[i|fi|el>i Wirt «an fagnt.- Ei 5. tWe« ruroml in tur ZRnftt auf ÜJtraltf. 

fii fc ! 34 ftalfi mif* ati 6 1111 ffiort nidji nn Di, efjiiKg 06« Sracntinanb erb" Illing 011, Da« Sfler, 

ftiiMra 1* iiait ok naiur hbb neu Uifiuua n« [dlfaH 6« Quinie flfjcn 6m ginalrcn nrrurfadjf, 

E£tii3ri9ii<]n>l(bribiiBcnSi|bMj|l(>t:(lni«>r(ltf. tunin fit umaerstnCe! wttP, timn »tum So», Mc 

fiirifi 0011 Job. 3ri«.*Jiulii',fli« 1786 las £t"mt, Hernie Oo-atfnlr n einem tinaufbirlt. . 

afliieii soit. Sit gOiiiiit i,|;k Nr uiLu|ibcn ojin Sample fifbt. 

«abbafa reiiD-ll £ r 1« «« «in Bi(B D «i tum »ampft M« Kt Um B» 

fflioli C-urd) K«tm und 64n(t blfUibJtt Werben, ub0 „„ a>n|T*rni0 to efrja Wdi. 

Hriljatttunfl B« rabbalißifcbnt BtpbiMlt ai 

' om (BrünOtn Ott trju|Tf. °'*' ü«f*t HM«J fUw ttamr na* «tgi"* 

Ceitva« umgdnbtrtO . """" abttu "' B6ln - 

r Bit Unifdt, obtt (in iitir feauDHon für 7- SB'» t( ' Uniftlf trti »IfntDtini In (I* 

(i* filtp; (MB f« ^«Sb« l^lMmt. atomf W m6 «KOMB« Wid^wIbi att9ta)*lniia«b Q l. 

Is^C«!. niitN-'r-lr-ifl :4 A?,Td 'aiäii iJ f " llGiMifMilrtidt: fc (n.|i.-^i- taraurt fitttiumni. 

.,„ ia ,i £c „, a biüfl-, uhi«s ä c- = ,0 «f*ssa?s, * 0I i ;:;! auf,a - 

iCai (II (in Bi'a »efp", mit löott an (!* _ _ , . 

l(!tf Um, « 0 I 0 >■ 

tnltoOtit, C«i=t>iin> bis oa* iMbti sas (iJdjflf g. 3n ton banmntRhn Slrfd \i«m oft 

Kim, OtfcoDib) ifl. m(br, a[d Crtl 3an< ranfcii'rdi nnb tott (In* 

. «.SU Ualtrtt, ai« Irl« Eon t mn aud) Sr^ftJSiÄÄÄ^IPliÄ 

™J l ; ; " ■, „f' 1 -+ iii.Tnmmm Hut in t.r Kl:,lF, rt.^ Ht .,>;[([,[,<! 

1' —8/ 31 _iiS u. f.».) I. leionntuaUe t!( r i,r f ni' tUC f Hf. Gif <^it(n tit Mr.fciun. 

fflnt ob:'! ii!i6 siuKrt ™nr crrmdi jiisüitO mif ;«]. gä roart tiin eiüi Iflitu et« Sün:;ia:nfi; ; 

ihaatn, nli SintWffl) aie c-D ifn iidIbw <t»A »« Hl» WKWWnWhM U"t Mw rnn»ia<* Digiiizcd b/Cooglt eintritt. %<t CIiTonan) tUibf jwar an f?dj immee eo| taSurd) pt »itJnbmi 

Sinpnam in! Iniih iisd:( fu:Bn s ifitj:inr re.it, n. baä <inCinniaI i]rfirii 

S::: ÄttioiiiKU mini ..■],: !i:dj N.it u ert Jlu'!.-. r:i*;r.Ti b.ir £ ti. 

(lina. otr Iuljcmaii) in oit Kanfimiiij. Haiti!; fi; gSjuii,-« fj.'-ur, 

-Ein BilO, aie .<ub M« Bäft „nS «IIa l,iun l> in '^^'"^[''Ä'f 

fkh (»Ii* o!l< »ilToinnjin txr VOcU in (Cnl _ Ulm. 

in>ifl( öarmonii äußeren tofrorn. 3!ro. 6 unfern 31. 3. e. 4« rxifif f In f(n - 

■ Minen bitfjrapbir'rtirn Diudiri.ljMi ttS uriciuiaii'i 
«sirbini, (•) tofiir für t«Of(rnJ)ii(;.u,-i:i 
<Etts4t Bom Pizlinlo. . luiiV-burä teil Dofjjrfj ii.i,; ! [,-.■.-.. fc.li--.-. 3)1 

Stol Our* Mi Mafia Bi"9« »»n o-rr ©all« -Safö ^SHAK" "mtiiiJ* "*" c " T.. tff 
aeforippm. Sc ramlfl cltfe ep»lar( Hill* tu öSJSÄ T.c&T^M t "' tcr 

Jiillrmil.-nlü, ftfüii intr l[( toüttn f«, <Br™. ^' ' ^'"f? . r3 ^' " *'< 0 ^)' 

0« PW.) .itjuiMÖ,! Ifl, ,a HiTH^.di, ,[l f„ nV* fi'f ^V'' ' ! V » -'" " '! w ^ 

Eragirataiuu'fhKli^eHrflifetr, ftafi jreor tw nto rH«W™»lintS»rtJ fütan <rmdE)|i< 1« «ÄJIÄ»?^«^ JS5J25 ? if 

rf Sa, um man UBifdjffl «ffm Ovtmiptm linrn ... mir „„„,. hl „ j,. _ 

uns b.r B.tl) ( , b.t man furef, |1 ( :vMr\tr,< 1 > n 7,^ ^'.i. 1 ,;-'; JS' f ; f ;.™ 1 « ra-'t 

ucr|i<U(n BMHi Jlnfllcflli farO. Bo« mir mllll ibsliihn UlimiibHn tritc!.! D. *' 

uai litbtr lllllfttfii IUI Httiil t f r Jriiliuiil ; :Pir 

Boa«! fisldjr eiiftiilr vem ffiibiiiu* ttt Fizii- . ,„,,,.,„ . ■■ .. 

nto anfiüdjinj ftitfr »nfpitlt iHitniui ttwU _ „ . , * ', 9 , 

tldjtt Mit On «tMt M 9Wf«a** filbft über. „** ff ™ r'JS™?™, ™ ""^'L'.iÄSMS 

(ins«; n>irli ( n untt f a0 tn, ■)([*( SMJWrtt Da SSKLS f t ml"ilumt^iotm^ul 

epTilfi HtütidM, 2iu ^tjnfntipui, Halt m „aW™ fit» »s.budti^ni* V»» iV fö 

flilli)lll. il:Mlilft)(lnllr(| ifi if, lomil mir Sri. trinjlcv fiirjt j-itijj: i,!. llrlcr i|t :: ; 

rpitlt mit 8mpirlin orra(ild)(ii, tag 6 HS« IM. H(«r>, |Mn mrt JNW* b nitniilni, nt» 

juhffiijir(bfflii(itef6}« jdn^Hirjoiij ton; l«wHy ■Bfal^-B^p Mirr — Www « ^ 

■***»""»"(* ?eS3o 

lt litf« 3ritBH « ( r>(rtl 0t e a r = B e t r ti n 

tnittwodjs ^«l mm 3(pril 17s?. 
! Sijinrioii. »oH ftüffäää SKJsSit «ab Oh Ctif.fi amgrfüfjrtt 

Xtourflfih, fonwrfu »» Mmn <*>«. — irf*l«mlic flog« in S tw win ä«rf4b. . «lichnt argrUHtfnr. eb<nO. 1786. jkttiufü ilr|.IIi'r«l>[M'(i!(, ltr.7i.111 Ii. Ilirf „(,,, q^auFj J*t-:l(;n LrlüitoNt Jrl rIMrt'iiT. l=u 

V-J.'Hlrifilittr iiiti llti! tlül.fii::: Mff.'.'l! Il^iu ; jHjuit.-it ' >jj l i/.ikHO lltirrnft«! tlt Ornat 

t!Jii. , f1£|jnll(rerfHtir!ir!-'l«ii!i;iD'Ii!i-[T0if l 'i!.-t!. q-,-n C J , !l:r;r a ..u,',l£,( , i.'iluirt J mit fi'.:r;il( 

Ijvir ih.S lüfil.i'iill.^ WKSoKirtti ciinCirr i-.iM,,-,!, *U;L:,: (CinMr, ir^lff mehr Jii.-il. 

i;i ; ire;!.MIri:n,ttr:rclli(!;-'.i(iJiMli;iiHitl'::Bt,MS tt.lh.mf! £>!>« Rf irMfittl foilnir* u nBl|T< 

fii:. iif:r:ii,i! um (i,iinfi!i-.t:-.~ir.!ii(ii M ;.:it.. c-Ml., Ki! '-..'f.'-- ^ ivn tan ftc flfaul» 

Kn Will Irr in Hi ^.iiDc 1: »1:1 h:i,i;n ( p, ß . T Sr f, 1£ r i-l,.^ ■.'IHirtü^fn iVr^itc 

tt.ir ! if ll.vVri.llV^iim jV.r Jlii « In C;ii- ,,-. r ,l;.l . J.l tur;!; ivil ©IridJ. fytlt BMJ 

iCI-tn tili; ö,ii!i!iili]il.i ;.-N'i:i[fM .nifr.ir, f;( [friS-nai l:ur:: t;.:r:i :i Tii.liM.rr ^ für N-'rnffrtJ 

l'ldi i-Ll. A R.-.rrtElljtir :n tir ö:tj:i:l>.u I , Üird) ,-, ;;,[,■,! ^[|;|;iil]:in türit-S i'.zziciM Sit 

frtiiK nit6 iiim»rtBin (Öf danltii n«b »urd> flu« gut,), etrcr&fn fitiji n't (in gJitjrt &H ptn 

liihi t n'.r.vii.ir.irn niüfc.ddjnti. jinf lir l.t.n t- u ■. ■- : j ('.-.>! =Mr i : i> ij-- (■■.-■; mir na r.nFori« 

nitbi »an «Mttii Biift n»i< <- *- "a* SJiwce un uomXoftiri »or in«, in isrldjiin t>unb WS 

e. 13 Xö- ' Jii« W *""> n >°'' 1 " 1 « ut Sin «rtJLinf* „„„u Adafeia binlmrd) (((©(sldiynB Wo* rfcati- 

b«tr*I, 6« noa) fjbnUiiS R*r nb.uiiuii ifi. E,r ;...„ ,r,. r^ur;) l'i;-/!, ; |Vrr r.ij.is 

JjtcrBirr". .ll.'K Jini* tilJli 6it;!vM;l|L-Ht|LT .-.rö::^ ih' (;ir (in ■■Kül.I, 6dl 51;rlratj 

■SrrfAKfir.&dl in Nr Oj,-i-..rv .111, redin FjiK - t . ;i i q Jr i^n tirMini.'.l'frifir ; : i rnk(.m bin 

...d: tu3S[([(in(t p.-om »Ullii»ri3irsriirt(i:(!(rrj p^l.,,,,;;« ,„ ;,„,„ t c,[ ir n (ijjjj,, ;n t; j.i: . |it( 

B «ojae liiftro unDDi» iH 0« Utftdif, naroj» J B ulm 6« 4 H6(I< CiSeiiili mctr ju raatlirrr. 

dOirtt esiiSIt nidit «U-™ in 5 

„ligttitj f«" 

»IfWiTaoffaffini'tn Iii 
Uli« in KOtrSw»!** >- 
i<r ntiSiiKrf. riF( aetirl bttt (ultlr, ree W»ft Scfonfwt Hrf Bon «nadjrinufif.-rr 

lid) |iift(r®jlfiinaniü|ifoll. iiblirt!, bitfr turunNri Slil or-n >liriimiiiKn, 

nriiilftl tri fiil} ailf ,-|. :>.■. r!:i>i-*i ■i|7riin:f u( irr J'ilro/i fri! I.i örin 

ii ;iv:'J;rn I'.i.it iinb ;i : t isül ! irr oho ."tut 3),,L'r. .Vir |n jViift rormatrc 

rl> f£i .-Mi) III titu-iTi S-iC "i-in ^mi Tlriill. in r,-.|..hcn iVijj inHrli'lif-iiT, 

ii ir;ii:.üi:ii 'ifirj iii.irtir, .im i-itfrt 9ti , airi gtllrtn , gnitnColhicit , £mf.n <;ili:!-rr- f;::-rS t\;..t Vi;-.-: tu i^ff nntü'fr. rpir"n ll>;l,1)f:i mj'i fnllm'U «nt (irkr ->|lni. 

nl-m7-< m;-: iü ;-ci:i 0 ;t .Vd ^n^r^J £ r(iii.'ii im.]ii in l-ür.n, Mi EI:ivitc-.-ia-u tiTildtc-r, -- f.-Sf 

■ iL 1 iffVrs ; ti\-;::lu fan bipsrtg OTM" r?.,!)!M)ftdi:!; lir.b MJilltliii) fllrd) Mri f'l/./ici'ji 

in E-..1- rrrj c-u jr-rr vom fflk»[<lrid).i;i liir Nu '-]n. Iv,il.-ifrll JnRtn. .pufccr 3 rljcrt jutti finfpul tu 

bir;r in üTlirjr: uni ;■■ ftr:rrr: o!5 Sor! i'i/.ritvr, < 'Jlnr, tuSigsrt. im jctilfii iiiifcitt J;3 'Bari/icj 

Bolglid; Hi tut L'ur.U-nto für ibn nidjW mit)«*, Bon ffiBUitn (mgi, „lern Orr öorniii e*n>arm, 

*lf rSoHlinu; ganj ( ,g(tirli(S niraonlftttr B t»t| SJtrSnig inb 4>n™ tc nn6 iwldit tv mir 

ir.Lin'i.-ii'f (\n ;:■ i\c;nt .1h^".h.Jl ! j.li 'jiljiri TuiiriV.. tu ^:i(rr 3,-,'.! , 1 !cf. OB« müli Ii irr ruii L'iJ/.L- 

tumn (r bollt MCtnftn irnUfn, tnfi tri hier Med coro In dir Jnfiriraitnlrilbigltilung nid» in 6« 

•Mrjitf aotJiii^oidJt tdi AujbjiM (Ki CMrn. Statur btt Sadit n^ni'^I findn? giflnro tmrf 

l'.!:lnil ! , l.r,;irM Mi (-iim rJjrjl'iriiflW.-.-.l in :-:r (Mir III.T,: f^Hdrii, ieic lji:n Nr Vlufor u-i-. 

•Sfilt liil) li,ir.:;:n5tn '(rriipriiioiinKn :.i! rfWir.i- [JirtiM; rji,-ijn.li iViilfi jitiif IU:rb iiumtr Mri 

Mn unb türmlitllm. SitiiuitK obigtriti-t lenii.:-. 1 ■.■/■/. '.iv.u: v. [...rfK. 3rt) .jE|i<6<, toi< fOl=n flrfnit, 

Vn, fi|iiu;iU;l ciiitüuN! nin. i5.'lt[MJi!l:t fafi ii) im IriM" .fniJ MS JU-tiKiccci t« Iii:; 

IjJI Iii: im Jtc-Hcbcn am ^ofi «(broudji. um aatnriic^ltm ftilbti btan' nur Bin feu rt 

«iuxrit in Ith»» X«i,,™hd, Ilt t.fnm ^JJ^ÄrSr«*! fif.'Lrt 
' 1R «rtUiktaw 6Mta M^CIm SS^aSifWrtVh^ÄrWi iS 

czto mi glnubtn, f(»(t iBIjF.nron ( n Mrin, l>«t* 
rtiiin iciro tri unri nur an uMFrttK at[ii(irlj(iit(ri 
r-.l L ^isit 'Mi I Lhf It ,5di[ :ff (t[ i^r.rj uo^ 

.mt« »ft.fogwft 1 " J1 ~ 
■ ftlW i> ' ii , -.. ..... . . V, i. .i*3iuT3!3 ItWI i u («■ l"»«'! u[ »™ diic linir uum 

1 • ;■• ! h ■', ' ' , <"" ■""" ' [.iLiiv,,:^.»,;.,,!..^ Cjn^.iLvr, ,„ lt r.i .j.ilrn, 

„r, l.rt ^.a.nfcal, „I..I |1; t; Ir . r(t! :.u tiio. f ä .„ „,„ „,.„„ , m | Kll r +rl , 
m; l' ul(l 'iffnciNriMi f.'-i r..,.f.h:,,.,( „,!.,,. lilitr. SIJjli 1"|,-!>T, Iii lVli.1T jiUJr M(f( 

Ith 

fti ,.l.i. Hrsi,.. mi.Mii ii.ii Iii) iiu^f".r ^,„ fl[ , „.„.„ (H,.],,,.,,,,.,.,, , t'„ir ; „i, r, JTo. 

m,* mir ,.i:h ^M-,,,:.-^ -.f:,-,, ,,M, 'T.-- , - - |; ■■„„,,„;,,„„. 4l , „„t „,,„-,-,,,„ ;, tj 

„,,o- 1( i:..-.l[ i ,-ri:nJ ( ,i, r.-jmi nin Mir,:) i .:- ( , ; - -v,,,,,,,,,^,, ,i|(,ir, !r ,„ fdrhtn ewr.-., fi ( 

.Iii;.,,- lUr-Hll^lll.' .-,|.;,':l. re.'ll 1 -V 1, 1^ ■ !( p J ,,,,^1^ p;r j.,,,,.., ka;!n , , „„« , v ,t „:,j c (or , 

;V ,iu 1^ f,:::.n rwiir. t.o M,". n" i: i'.u . ÖJrB är*«" JtwMifliioti« Sabtn <i!) von 

i,,:l i„,.|i:.T'J!,i:, Mt funl, (:r:t ^.il.il; „^.rii,.,,,^ , ,, lr ^ f.J) ^brr .itrt, M|.-r 

njjr.dlic-lltr, iu:,- Co lSii!h.;i a:.::i.Jl , fr .v-HJ . f ;;;.„„ „,,„,, pl-,; .;|, K! i , |.; £ „ ; r( 

6tftiiLrrinji.tirl.ru Cvrr .fr, tv V ju:,.' ^-v Wf^-a-] ?a-, : r, Iii.« d... 'luv (Ufr f.lim( (Vld, 

Mfn.0or«l>a4 l':77.,™to nfc(ra. SSanWn tm'pciliNriii fbgcmtiM<«Nrhit, H* und) 

in untra &&f, m m;IJjtin mit ai'fDlmnfil w>" . m «..-, orf «Swrnltflitf« (Mtrli'r.i mOUrrt. 

Jail,: in pBiiato Mit HuriMul iifr|Iär(tit, l»ii 5S? ^EJ- ffifrtuiMri(»u! im MM M 

tait«; n««M , batj fte efflH in (Inn üantu ,,Ml|i ' M op,r . T n Dlgiiizcd B/Googl 
gRotinif c«r die «[ui» uns sM,u nn i<ihZaMn^bimJ^'^l' t ^kf* 
unft murtt inj Süirlttfbi 

*ffiSW»SSsSsaS8S i ifiTfP ;-r; in» 

'S? *«M»1K|Sa 0IS8B fucbt twrb« mb ^arf fid) Ho« an Mi turädia« XIV. jj 

balti lim [■"- 

fitl>. Hill rr 

rrOniMia)* bi 

natürlich«! Xonait C Dum f)c3i!ll.i £i(fcn<!K(tf.llli|in!li lin;::! >;r (MuH/ dm e«u.-:if, lud; iJ-i nn.-K SJ-MiS. . S 

ffM-ltr*'».» *' <H»J,»r 1 .'■>. ■"" -«•'■■'■ .■»'•)■». 

SScrliVrJ. Uinm.il l.niii usti tiiv(i) iiim »nblilfi 
fr&r Jiiojl Den b« borten in (it tt>«itbi Sonorl 
dii<iB«ftiit und umfliftbtl. giicfl andirs (onn 
rann cja; eiStenrhifiir, ein:: In^^L'unoir, 
ttenti man Infi immer die Süiitfif, (o idic (ie auf 
• an Statt (tibi,) «in tewliür in ieder andern Mi (rdrffr, a'.g Mii t>rd[[;; ntivJljüli.lit iftrL\-!. nvi' 
||I (uglddj Olli Kidjic |h iViden- TV- i-i-fii!!-« 
neiEaufr dicfrij 3ii|lrnrTKill für 6m S-Irc! n:i*. Pe auf dem Blutnblält <W\"Bt 'lt. '""< 

J i wiHIilljrir* t'diii in d.r ©(nie hfbblMW 

Sca fit die Xoniia anni&fflen. 

Xiieft neue $}frfif|r«iiiig«i| die fitTfeiudai 
mir Nr JjirmrTii!" (oriufüri. Siit ir dir llnifll. 
fl'ji-cn::. .-tr SP- [Ff in'd» fiiii m paru;iir i'ni'iin.l 
Bürgel«». Sie bat denfrltrn ijjrrn SBeifali flegi. 
Dm und in i[ — ■—■■>■■- :B in tcrüictlinot ui 

f.i:|i N-iiiiMi.Drt-! iiüM !'aiij.:ir.! nrf.i=ii'iTM'i"S) 
du marUMnifcHfif M imwfofio in« fclseuder. n darilter ou«ßf[lilf(iii 

H uni'dtjin an fid) uirtir nur i.., 

; ftndtrn audj Birth* fem 3nll:iroiwt 
■Bonrcmimribrii n<rf ictKn. 

ffoufiBHu in Pari» «tr, fach raäi 
|ugri.flV 

Sil' bffilbiut' 
frrtio.(l[ beiriltl fou;^ .^..•■.■■m.*.t V u,.ml.,,. 
ui. - iittiiiiii.iinii fm iiebhuinrn (ins uiiö|ii!)i1:i 
;it!viir:iii<) \» ü«t Siijii-^iimff- 

Suä Ml »*rid&(*n der tbm'gl. Stob. brrJB 
inPatistoro mSRe». 17B7 ''$''■><■■ ^ ' 
titüflitili fiar-iriii KmmpMs in:: üHnilf.' d 
(l.fdjilrtn roid).iiiit:Tä -(UJiHi-iiii:! ii.'üj nur:: 
b^t.im.ni i<t , fcnniii «i;l'lin.:iSii-nriiiiiii!! l 
flurff oll; mir III f.i lullt 3! •rrtniiilitiiiidH in ;1 : C ■. 
gri,..iriiiiiiti m:i iiNJranw'L'il'fii^^.U r.jrftf.., 
#uid) duS eine ifn« tr i»fm»ri# <if»l|f( Jtli 
pfrt, njpdurrt) d': iii'lr'i-C-i.V-i i'T L::ir>t|'ru::iii-] t'f 
In den e«l(ii taurmd idl.r sDi'iifdirn* 
,..irH.'I..;; 1 vlV,H CrLiliil.TiSS Ni.d f^c 6 3Ji,td*;ii nr?p $and«jcrlirn crrf*'(- - n, |(drr=s 

. ottr J5°ÖU. flltidjffliu alri ™ Q"""'^^ ^ 
gilt dm Spo» b" "liaiiuftn »n(lall 

dtr EimtünfilB. - " aw, ° *' »■ 
, iinf« Mantto &miemt auf aoj n.Ufftn,. SMÄ ontfK 9>idal 
e»tm inil tinfin 61 
«iimn mit rinim fü> 
iub^Hin, nutbra die er'üi'ii «afrrlrtt« mit die 

tftmnaand nn* und naä) 

- ■ :i«i dn Jiiir sn bfin. HIT Unltrltüiuno oim« Strien»! IJri#B tww- SHuftlaltftft 

0tear = 3eH«itö* tTJitnootfc» bm i?tm 3fpril 17g?. kaa mit muiir « 
CHrftintb rnnrL_. D ...... ... 

■?;IOl! ' fiiO'b. «niff Tb«l , nvLWr tn <Jh«..t-it f,.„ . ,-. , 

.«Mit. Cafffl 3» ed<W ..1 kn(t+ bdtttsifc ömTBllf 11010 SMb Wfin--« t,(™ 

„WlftW tnäbt f«b o>»bl "* Sompjnif). r™ fc3n-, B?.|t „n V'- 'l *t*,.H.-f i.. 
-Uno ton to.rO t* mir (wnrVn '■• ig: *»« ("■" i'-' '5- > , N' .■ .. .. -ui . ühm 
Arn ocn ». Pen fit, e n ftnwt Cioliiiunj in StjuM.f Mtrtic; crfut tat, C fl f} ntniid) 
0,. Nu.ij^int ijofr Sij™ mu 6 et* nnui im N9 Kiu'f »'i ( -Sunt -r..-»r 3tiim luo Ijnnn. 

fitrjri. rwL( ■; n, ^,i., ;.n j;,.,: i i.i ■(,' -, J -■ tirit 'icmjt;.) irff .'r, n 

r. ' f-tC-n H' .' i ii . i: cj..;ilir.W,. f ■". uUKtitlun tonimt <s hm vor, ror^n t.n 
IHui .uiif.-«tn rauir. r;ii Tlaim , (et itm Ctül ,r ; 

-ili.b; <-'■■'! (i,t<i.o (i> ii-'v ■ i.|. n (min ; 

„,rf> Chrticr m*r um ju pjrcl.-n , bnSitij a^i! >*■ ><' ff .^i-.üifü^v Ifial; fsrCifrn „■,„, 

„Mi ffff jiMofct ftitf m:r [Oer Sil fii, CJ-ft Mü««^ ,,( fclir J'.LiMKiilll gio.-n film fÄnft. 

„tifiuffm fübli. 0;r.alsSrt:t,V;iii!](, jutm.h; |!fir«in1:t i-fu'iiiil!.- I-miH^r ; evi luilr, 0 Nr, iuf. 
_brina.tr> moii, »a« m) oob Dir mir BttiranKB tlnrrlfl Ift bflg man B»"tt tftif.Hxn fllw.ill . 

„©ab! pr^O« tttUr nä;lirti n ns gut, Oabti lo gf. 1 ^ ' | S_ f ^ ■ 1 1 '(""! kffJmnt«! 

efSrfttW - - ... , 

in unftrfiia)™, Inteteftr.rfblt&r jffagto gurtn. (nibrilfjat, trt tun ocHrii etliiitrarr rljr« ®Io, 
Id |inl>, dt« nicht. 3on ütr tinrn Seife iK . rl[ "» flimün üiib btr Dritten fh>c:i.' iw,ns 
itiKU (Ii HiLüi. iii, üap nan I> 6 5/u|iKr tsjrttt, *>■"<* fen v!iW;f;i!i 
Wilir Urfmte M »inftlütti int, dfl bin Ciwinu(i. g'»« 6 ""ä Ol» Sfi"S"> 8« (' fui i^ii h'ü 
(altfebin qjuWifum. »ir mofiie iotil ifl fs b(, ÜBnnoirmiJnntr hineingjmprfcn (jaKvi. .ü.i-j- 1 1 [t— E 
ftUafTci, <» p<n ÜBtrlb einer umen Jfomjifc bat langt Jiii fiir tin unbaaliatta VutJItuin ce, 
■tton QlAt rindtf priHtn Unit Ott Unfug, bm «™"'t, rangte fi» lanset ali (in ätAnthtiC 
fotUU ÜffmnurTtir auf noirmi tmtioni SMmag b'ntniKb ncii inancbrn JWuBrrr unO SalMluia 
trtUttt »» IVh alopflott SBoKtMinuiin auf Um ' Sl > aiigeretfjun Sornmrf linrr artOIJpMi fjttc 
Jtn'tteii 6n JUioIimtc ajbin, [idj [jmii;,!, «, «NC Untii.-.FJinf.ii uns ;n:cd -ICjii.k^ .;u (^rii 1 1; 
ÄdlMrilall fmliiHm imb 6oS SKI) tniMm cor i« ftimr 6djtiifiart gifaStn Upf». fißi! monibm 
' - : ........... . aDlr |j||tj f,, r . n faltiiTi Mirtl) ,'„-lK.t|ai iü. 

(sqniftbiifl mit ftlfldi dSeiftn 6» Garnen i»n Digitizefl bjr Google »Uli 

Im, trainM.' OitM 3.«3>i«J S*6«i ffira fern 
; ;rc; i.-^i|.\'fiiiu ^|..';In-, v:;il;ir n:;t 
ttlnfltr in fia (BMifm. Und u,< »M OWiE. 
i n:,lj II;.::? . um> ri,- CianiiMiniiii! Crs »in- 
tUvtttm Ömn D.'-e. f.l.li.ii; [(i.iMSurd) cit 
Iis Ii - T'iJiln-.i |!,li>i mini l!!i; c! i, N,- i.|fji:i. 
n, glridjfjH ifpaiio in £10.110 arl .i.nt», <im fle hi 'üSiiilj! nuf pi-tHfUif ui mg k.ii.t gittin Sadji Oui) auf fidj ai 
t..!ß e.iiitj p'.igrz 

Hefte facti fecilTe mm« ert. 
SE.nt liGrMtnS £(rr p. 'S. im Nm Stnif, g. 45 iiifll ant In 5 rf. 0(n Efttafftiall) 

J,... :»> „» ...... ... . .. L- K ... .,- . ... 1.,-. iFii(irn"(i',;:.in r.:..i', t;n:, i 1 : Li 

KU. Sur Ct'imii irr ;'S.t, t: 
iB.mi tr tr. 16 t!';v.:i\t, ■. noib.ili ja fitiprVu. 3) tilri 

borrt nötmeriiTäff!'""-. iniii'""-''!!''!-"'*' f-^'' "f" *" 

tfiniiDrdiiluna. SLBaq inner 3.irn...r lud) äff (Ii 

fiSn, wti tt Niititct ui((,wi[ roSicm iö im»« laut 2>f« timimfritrij*. Mf hm um <e.S. 16 

llüJ; !>.n Ii!;- Wik i, nun fi; .TH: 'I...Ü.I IM! jln'1 I d|t= 11 ^ IM. iirü u:tJ Hn,:,5 K nrrüi.ftr. 

ri.'l'r Ii!;; i>mim!-.. L'n><r n-i'üi.n u-ii im; I. min Iii iiv-ni m^l, fmö 111 . , ln =:(!.■:( 

Ki.-jnu:- tini J i:.u'i".r,riii|!:;jir ucuVrc? v'-i ii v< fr«:» j'-k: |,f 11 « l[ '"'U'-' ■« Hi ff. '"fl „jUiWirlfSni &.rr. 

allen iv.f |7l ijtn 1 ciiEit ur.b flHa, .trfitii..>. ' „;i..t,-.ii.]:-'ii ivi >!.=:,< am -n.i'.Ti.iVn'i.n .Ii. 
EEflin Slrsfam £i,r t. S. f=. ;i) l .Niiivl.. „ru ii'.-iirci -.afer >pi 1.' nisii .|ti rmirr anti.rn 
„Mt: |id siiilios !:,,;:t t a m.i.ii o.c-.Tn „3. 11 H-t.'i« "i-.it s=!.i sii-'3.taiiiiit III. man 
tiiid- ;u: I;iD(nl:l ir'.Jiii-Lii. ii-ll.|l«i"if.J if;\\.l 111 ,.l»r,- iito 6ur - :n«l : ijm IMii-rfi, i',r 

ilon, Dtn Ba-fanFic i)ol>!(T)ff:^l iTis-f :■ L':rr".:ii; in ,.mjn 011 CTot.il äuiitBii ; uns Dann rm*, o- — 

1 ........... - , 1>bl 0f l T . ilJcll ,„ (-,,„ „[. 

"1 ",l;i':.t'cl^, fil.iiCht 

iE tobte Äia-iBBti« on» um 13J 

Mitta PJifrast bis tlttt in («iftii« um <s 

tu i(t i,'.i:t,n 4.* r !u; .-.>j :i .i um fo rofiiintr )u »fr. 
fifllMi tut .flirr I). fbasr dum ClfdlJni^r^iä , 
BiS iiiliruaiTiS auain™, 1111 Na firt) Brr guit. j 
Itr t>l-£ii :-!M-, t.i i,[.t;i (liiiVlit Mr L -,rfi:r. 
i;n;.U ; l Minium, ro.'fdjc jur Swuir (inifl iconi 
(iiCQ (tfort^rl WtrBtn. t 

SBiij .Flirr t>. 'S. t5. 45 gtrounf*! (nt, &dfi 
man ucrnlia) Itti igin-Hjc l r ■"((!.:,!.■ um \ /-.r,iC ■ 
Jtsmpofitioit griuii mnililaieii ioD, um |u Mlhn. 
raiir. es ti iciii Amt iiJ ; ."Villi lu.-f, ■ 
pffiditlid) «rioan unB ifl fif ihm mn ttcrfliaut, 
tjc ilMr fjiner uihpnrf luri idjin qirdfit'ii) tmr. 
ilVst bur c^nuici.-n. -aicin im iinnilalif.fnr 
■KUjn'dir.lI.i- ffldirb iinB6(fdii[ mmm Iwt, feint 
JtrllruclIiioilLii , nj;n 1 ' SWr nur betUQtl <ßantlanb 

muffe Bief« ?uftn slübrn. 
I Bi<fer Sürf'j fünft utitf, nlibi 6<r Bi*f« 
'l'Mi' l tii rniion einen tu um SdWimj, Per ■;. tili.) f; an txr Surmtr-iK. 'Jn t-iifrr SSilfKJit *,» fl<rt 
mn 5. iiFT.'ri v-üiitr Jjcö gtldllrl iwo « OiTfrrcäi.a 
Ijjrri. Olur In L'Pitfibuiy B(« liiSMfdJiirlliditn 
©i" itä tut tttfoBU tinD fludfrul* ttr «in. 
pfiV uii,tii founie 31«. aitl B.ra junii 3. alnjl 
iHm.i!l u.iiil iiiiiiD.uliillr.ii. <£e tfl war dm mif). 

Ii. Ii. 7 -it i;;;iLiin.'H!M^i timf-rn imti 

Irl) .]U;iJf ( filli ie Kr;;; f. Ii pni(([it(ll '5nSii>ieii;i;ii 

■b«- fo febr »«rdiKiKR ili, ms bat erhandln* 
Bcirtt.k-ir. iMljer bleibt auch Dol?|fiuitn Ic.it Sn, 
fjni^i.'iiüiiiüiiiiöcfiibl jii|'rt|(ii m'o.ii und n"f>. 
»r« Slenüteu diu miwlglifljf eafce, iinB bafur 
Rnt mir auci) tont Mtfmit, wiftre lEiujjfiiit'unri 
o:S iLiirrii ihLt;.-n rfljjSituuB n:> i ij 1 jf L'in. tcir 
D(,-|iTi:f)r .-(lllfiiTill V. S. mit l-iiifill £lct;r.T tt.7t 
□ if,lltlV|7'l' •i.|i,inr«l(! d?lr:,-|i: LI ir |!lt5JJ!!U. 

ri <=5fint>« ! Doclj um- Iii;- ^..nV Kh Ii nni- ,iir 
anohrft Nd tr[lnt(ii<i-<! /Jm ififtiu Jnuhjlt mit 
Bit jtoaivorittgn ! (ö. flnlbrL S- 65.) J)(n 
^jiiPMarJlur 6(fJ FifCß ftot £<rr i. ft6r riaj. 
tis tut*} ftmliili (ifcibta iiattijtehn, Bir Biai. 
If7 17 um.! Ikl, Vv: Iw.cu*.- !t;tli,]!cit Ulli- üj-jr, 
lail» !U (loa«]. Siloö hf liuüjüiii (iniMiii urrrr, 
Bali IC" '""> t>" iftttfptlt Drtlniiatii (riff.n 
tiiinlr , untitbrid^r (inijjc augattililc Mi brrr. 
fifidior Catpfh»n>S. ahr Dir Didjur rolfl iju 
-BirjajKii unD Bann (d&rt iraliiiüfiini Im iriumrt 
fwt uuS f*fli: lfroinisMiii' im c ni.inu. gm e!,im<n rviri 
aiuS Birftr tUtSabteu 3/u?tirii( Bin übrißiu «nf. 
(fltjtibti t(r ftlHtuBm etiiM( ( n nlifli ciimm« 
Ifiti. Stm |"o ftdli 3t t. fafiir, ^o|t ^l( um iilcfirtc 
e«fte üb<r Bim SBort Znt, Walt M tUtr »m 
|jjiij*i^ri-ffi)j ,ui.jsSr.ld)Kn Elopil.-Jfitllii.i« mit 
(inim rf B!j([a)ii(t »on tiffirn Mlrluns a(n»f<n 

3m (nNiriN Ei* on nwrnr fn.fiint (ffrl«bit 
liJitf oirr j. S. o6(r Bit ©Murr .im iSdtliiS 
Btr fiuifKn Strobht tiüia nod) Bit ätilt «affin 
fcDtn : 

mifib' ihnt Bli Xi'iri' tm ?[mielicfjf ! 

fc«cf> mcöf, Itlbli in mtintn, sHjtl 
3(1 tin Htfdjiii San unBuroftif», unB rerll Bit 
ll.itapiintlioiim la Brr 51tiifit nW >rl oculum 
11» , intiiBiutig. Um biifus t« MtntitBtn, bliP Jjtrr v. 'C bat und eitle Bcpptltf Jtcmpoftffott 
fiter Bicft« CitB gdriftil. 3Qir bailtn bir rrflt 
für r.i'ri.ijlKi.cr. XIII. Si(ft:-aifiB tnaarbm. 
^it rnM BMfrt SiBidjt mit ßtiur jr«mw|itioit 
aubt t la uaferr «möDlraii S.äi lin. »iienipfin. 
Bun.idi tti Skttrrt in ötr rrßtn eirrpbt prib 
d m » fi Ii Bim gm ftrnrr riginrn eiu(|M(g(tlt In Btttt 
St(J| Ptint* BHMjmtf. ©it fplgfutii Otrapäni 
fliif »logt Ifr|jljlun3 ifirtr SM|i)li tUtBura) a&it 
jci( Stiipfinbiaigtn mit Btntn, |d in Bra BtrBm 
Iejitn3"lra Otr €d)!iiSIIrop6( rntBol'n finB, 
ura fu Bcrttorn<c!}crj»r ntrBtn ntülfcn. 101c 
Hann (t"i BtOrutdi, mir«! uniuoÄattllciji S3(t> 
bilTcruiiij (mir Jttiupoliiliin BiÄ ^trin t. 
niiMt Wijuf(|(n, UnB ill trlaffia it q«nt i(Bfm 
oiittm ju EMfdjdBtRi »ir von un« Bubtn Btt 

SBa6t{iilt im ÜnSOtiil «dptt sriora»'" i|>. □igilized b/ Google 5Bfr (Snnlin ntd) (iniat GUÜtn tut irab lieft Orff«, rS fo ju ntoojm, Bit rf Orr r«ifjK 

la au* bktrt an fl* Bc-rrnfflicbin ElrOflfinilii ^aragraf jfrtorrirbHn JMjrrnub ma*K ( nrn» 

lllii.l .Itiftom, tu l|..lLl)iriiWrr] llrthiil rie.l' tini. [isjj n>ir(lid)f, r:.iniiliil;; 25o.|i! in äl^tll: jiüTitn 

fttt rSoMtoimain 5Inf(6i'ifl I"* Ititsinfdjafrli. blntrr Cm Sbtflfiin ]* wtwtjm, ob idj airli) 

(tun SliuibriiK fabla maTrii. fl^'iR Brr?(b», Mt» Wcfrn Sog W< Wuttang aofl« 

ST. «Lm £ «Vi bi?X™*r ut 1° ?* '* u "™" 

4)ir ura, an von wwh u«,j«ir okhdiubu n(u[( ^„„fa,,,^ , on [a< san , (lflflt( , 
■5*1 "'.Li n 

Hub WO ©Wr«. fd]lllj eo5 M , 3 , n(t e „ n( (rnl(lln f0 ,_ j,,^ 

*itr b. «. |iar un* rttit bilde in fflntretnW« 6t Marl fAiinrutut «ta> nrnt iBdOtfontrif 0«. 

tutia mit anbtrn ÜUottm rbntbtfljlt« Dfitjhttf BifUtaB» (KT Irifiii rnfiiam fjjrju «JlfortitKn, 

Olf iJi. SJir [fi'll.n tulitr bin S-Jüdi un|ml it, ror M|,r i.r ^uf^.iii.r Sitra Pliiiju« bfi Ciif' 

Jtiirif ab und icilnftbin mir, bafi cid« unfir« rnjiig Der e»tit ijinaibalHn frn rM, m* fi< 

ninirin iDnlittr DIU* Kirbrr aH TOafi« (hWKtt, gaai jii ncnHift«. 3 t. 

tfc «rttrtc eiSliSuns IcftE, htmfam wo Hai*. 

T^w^'J^JT^^ J{un|l,unbmaRffitt.bat.r, n Mtt tf ffte 

XnjTTlST:'«. i» 3 2«^2SK*aw,fiS.M Nir«»«w(ijBf(i«i«(jii» 

"""" - 1,K 

'npi«u üüidiaitiiliiii« fiär boO IDAflt gingnfiiiil 
imufonalicb tfl, tili Sin fer im Z)i>(UI Dill icM 

_ Minfl«, (SSÜIbi BlihtttOB, Uno im 9ag iui( 

«rmae bojii Pizzicato. 6 (m gaaulli Widiifi :, Da oors hnfn|i"i Äiufl) 

Sif* ine. tut ajlanlpmo, tw [ n MnMfmhn gniiffhne 

6» £><nn blrt «cf«ndo (IhK 61. QlWilrllJI 2?"*» f .ft» B«"l '«I 

Mfiftnain- tri i'i'.,., £i9;ni*Jtl(ii^r^rt: 1 ;5m q! -[r,M ) (^ 1 ali:iiiii>-"'fii; 

aDmiSbliaMiHum''intrai«nn»Btau«(<iiii>igi L" . F *° STniJ JSlSÄI !^,h? n « 

f r J )CI1 t>. I ,l ) i t l 1 li.-, l ^, l irfM[,r [ rIt„ I ,r il M,. fI r.i i!)1 ^J" " ^ .r.jrrP, t, H^.m-^i'm.I,. 

fj.il.cj fnUrc, roc cr c üs:i.i.. inj ,j er ri|Tim i> " ■ l ' " " : - .»iff.ini.fn.. cjj ii ifltriniftiirn Infti 

_ . «tut man ta« ar'afTr, t» *»Wm Ü iwl »I. 8«. «an, iA.at, 

AtcrllaV tfrfh) HufBai aiJ fturcb tan Pizzinno ' 

«BttUMdlcn fitrWt?T Vtbnüblttt (eint i* frd. 3n Dir- iti unfrrr «ntumr-nw [iifrrrcn nie 

HU («im, auf Mc in) CKfcit etidantm grilnbai bltfjtmtnbhÄitltni MStabara »einepi>Brutl> 

tännlt! 34 rrmdbJf U)n m«) nto>( alS.Walmf; *«T bmrtimtiit wi'tPBi tttiirrn ; fo aud) vdo Pcsi 

nod) locnig» Otntt nnin $n| an »äfltt, Oft brr «Orbis«: £«rn. ^RaflftiT. fÄiWjatrji (in<n Barllr. 

lDinamib«)eaitn((n[aig(niaun){(nuiibaurbinn Ein Sboral. Satl ambclogittt >BlnII abn |u 

™ '- *-•■■■ '■" • - - ~-ai nnitriBRt OintttiM nntntica CÖ*iut*ttiatiiuktom an« otiFbtrVit tm ffbDral. 3MS anibciogifAt % 

tf)nt> *M Pfeiiram lirlm ml Stbütt Orr bitfrra 3(11, iKfttl rin Rra|bKHttini 

bnn«, »MMKginitxOü mroriafli eaitutig ouC «tttn tJourts rutUaBfttn « 
m SSalmi 1 des in Oirfrm 3aJlt redrt tt untnb. Stumtro ig. 

2Äufif altfclK 

9t e ö f = Bei f u n gu roimuodjo 6«n fiten OTaf 178p, i,r ttßt SDldi. «BfgttiBTl.I (Mite. St unittlltltl) tri tft erHrn 

^u 3 1«» ««»fiten 0 *««. in S^'^/SÄ'^^"^^' 1 '«*»'™» 
Jttiin, Nr Cut* ßb» anffe 81* Z n -mSS? ""S*""* 

a.. ä r m5 „sc r,',T Jrrnüf iOdr tcr Jjnif. ■ g< ' "« l< Jpf^cr 0 |: äf . 

m * ü»»«; «Äs?!!--*™ \& %ra 

S)ftl Jnitittrt SJJflf H 'fe Ar i'ÄotL dra Inßrfpt Tora. II. p. , 8 g. 

Srifn,na«eeiii(trthmXlT«(4Sj*tl(W[ä<li<'i'- »rrnftmo m t™ .rt ^JJ 

bestalle,' Untre mtm «eeMenfcnnm Mtfelbe, i " c, "" an - o. w» »o js». 

a. hiilniilHiiLH.ilirinM, Mi rriim vt ^Mrti j ini :H 3i- ,rt > ;!| i-i*n nsit un* Senatf» XIV, tri 

Ks fiir.1ifiHtMi:i.);4 it.ii>M;,'.."[ uicLvnrnr. "5 tfiti Jnuiijin cn-ßtiLfcfii Ol>i> 

fflJ'Tlti t>i( ÖiiiiWeo von JUnitftaan (tittWW- Wijrt» tri SSWHiStn Jtlntic mlnnten. Sc mar 

net t.umiifa in rttiiii^s (fiMcijjp. * i : [ )- ci 1 1 1 1 fi "" f«tn'.":i in'itfi.^ltai Snln; 3 irm /^uft 

WxB meutere Slfloriföe gfaebriatttn für tit IHufit. iMJSoloiw, ,»»» feine EpiftoS m- 

unt &mi n R ai ebnr B NN» »umtut (ht(6*tift Sit fl* . i «rSeX?^ »fÄ!?» 

«ÄS 83 SSSaSBS RtSASUBS&K »•;--«'. 

anrcnVliij <Dlr& unE> aurn Jtrrntui<a £)irt tHiTtilt ilal .1 

!Oin ttrfttm 9M ..»..£, 17!S Pf?™ c 2 ff* f<W" 

... , . ffr-lflPPlillonin fc(r:if;mrr (ßjbtnl tiijrrsn!!, '£(. 

1 ,- J1 ' I 'iT 28ilb " 5, raa ?! tr ' «'«'irt Pt fron, tetteoi Irt ÄMum frtituei nnt> linfsli Ate fin. 

tMtfdjen WoMnlr. 3i Rixt 3«lt ettab >4 tn fitem r, p " 

™*WgttW.u6n(enOocjug beritten nt 2hroru» «erbrr arr-ohmi i«oi ja Km 

Bteueten. S"*»Dt« grlc-Hit, olle Inge (nufeiiD 0l>M<9MrlSbM Sitten ^tinridje. 

Serie im tarnet ju (efen, um txtt «Otiten He» _ ,. , _ , 

(UriBurtlaenDrtltrtllr tlr Un«rntatMttu mit. SD« fünfte SM. 

«ittmiKittn fl«SiiirPfwm, Cit ItraAa mm anlernt» £«l W tnvfUC Wh* an Mm («. □igifeed by Google li.ltn I.ig nlJ 3(g!inä I" »« SiSiilrfertf !ii Jtnpi- 
rj niin.-:i?-n'ii!ii . ni;i:;-i iiiiiiiijtijrabl OtaaniR 
baftlbft iiutt U.il eiüfiinimigt -IRcKilen bin« »tu 
^fln ^ . 

.tniarudi CbTiiiopb tPteinätr, ein (tfllTti 
^::V.d-i cn K!irii:[(L-.H!r,:::n.;-.'Li:c.i:, ,■>!■ 3*. 
tri Mi fiel >;.'.i]il'l t.itic Iv-M linb E>ti P(t fflitll 
f:ms Jiiimlii«; ifiildisft f.:i:\ 
t'.inT illi;il::i.!<n 5j;ii:;:l:l.i 

t(fi)iiMii,|r int lVjvitt ; ti 

1'ifJ« abcft'iiii-.tK Mir; h(?ilmif. i;r ■im 
<in tum i><uiia.en Xoä< ntbobmi iinb ITuiu put 
11,11,. n '.Irilirrn a!< $rnlnl |l WonfWB im 
^ütlinbiraifdiin. 

(.»"orriiliiia ^anfMAn WBil in tcr Jtitdjeii. 
9ff*l*li i'o bmibmtt 8IHWf (u 3?i>«r» e»ii& (DiUfüE önbin. 

. Ben fi'cbäisti» OBai 

7- iöij gu Uaitncia trbomas lITatnenoa 
C(i BemimUiuiP Orte n( j 'In Stilätooni Ca 
4inrbiafli EartwHH. et mum im <D?al 156& 
n:I-iii;ir![i l. jif in ftinon 16K11 Jajc gen Otting 
fciüil un Huf taartiit (icj ttict: nun Kwic-MirOi 
fc.-litiNin cm .-iL iivs.r.-n ;:*mdn. Sdtit BiUi» Sin icrjrnKrt üBa! 

if 1710 an bem ieuiiärn Suse ffieora «Vd 
urt* ßeisini), ttinunsn OtiintiiS an ttt et. 
!Jhi.ii:iiil!;ii;f in 2>k im [; h -j-t r;i. : "nn iT.'.rnf.lKti 
«alle et 6ie D [tii6lll[(»ä!frJjfB, «rinft 1111b Sur. 
«buO( |u (itjiiin, mib in (et KMjivodion tili 
JTajrtrriflflit Ctfäin. Sr nur Iii, S!ji-,e, tri' 
tut irin ■fiuwM r-urili fnimi .iir.t:f!'ii 2Sji:c..j 
nnf fit Om« untj butäj orfinMiitK Älcfljtjiiin« 
t>t>|ilie»rwig j all bura) tintn srMrimni muifttrin 
fre 1111 Hilten a&ntnfttr inipiotjl. 

Sit tilftf <B!ai. 

Äittbolomäni Kami ptn Patnia in Sija. 
uiiti, 111.1t fffriiNiä r l' lircr jii ßoiogm. 9n 
rna fimir-i^i £.1.1 14S1 (ii'dtitu (um (rftioniat- 
f«n Tratlatus dt Muli« 1". MnJka praftica, b(B 
« am jtcu Juri. (PWMfilfxn Ja«r« nui ilnfgig 
fliintn BaJnUrunjiB ,nni jiDiimiiiul btuEcft Iii.. 

■j- 1715 an arm taiienen Ina faijur iat» 
oJt. lir rein ^otjfntlJI (teMMjUnwl*. Qtnbov 
Sa.)!!"»« (Hin «al Iii Uttiuun tili ( ulib ülfllbi *tli 
iiiaiiuii |u c/louseDaL Sie bn 170a um iitiiiilifl 
X.iinrMl^iiiii'iM.l .Jiffljiljaiui l£v lun^nij Cir 
imim Ol-K! 111 Sillfrr" if bi- 1 - .•: IlV:;' 1; faii UlaiiiniaiiiialHii S4itf(tm>R> 

(fiHinlJ. 

SD« ü<St( 9BaL 
Iitioii la <nitcD, rln XnnCutiA!« nu* b« 
BUiirt biii »oiiuiii Jatt&iui bttes. & rotiiti in 
Pallium neboljtfii 1 liubitii une« P'ülipp $*" 
Uhu mit m.Ktijf Je; i-^ril jn Kiiict .vnirn Lu-|'i i:h. 
iii'.in.!. v i^ij .111 t,-|ti l;:':n,:in J.ij unt li.n. 
tdlirt [inifli IiJiilt ! i(tciif!(iSiT(6ii>[ttii|ii'|iltiintii, tii WhSifit« 

Vamaifeiliiil. Sr tum en bennd. 

ben 3aii nsdj unltt tot älnlTf u»i irl tutcti!.; tu 
J:im[i j. 3« Silil Kl-jt: De llulio tum gc- 
cieratim, tum ligiilutini de gecteiiaftica, 

!D«ri fiuilfiert Wal. ■ 

■7:3 (ml bti tfrntnuc HjcotbiB Satan 
in enajftn WulbaiftSf 3>tmr1c. 

Ttiiün in Pitnren Sinllitnif bt4 X. g.-Cr. 
.Ttjill ffitrliftr, lin gianisfi Bit hdfliitt, «6rt n fflMt. ■Ra^ai 3t*«» 3nisn e5tlafa«n«»ltt fltta. 
fana ifii; jii tniPiu bin Grudum (imä XweWtl 
b.-t ;ii;iiiiinir,'tiia)aii au. (r c lunib Bai 4 im 3uL 
K.ü.-i 51, K.i.uilj <;cl-Jhviii ,wt f ben 14101 Kim. 
11I8I [u inoeica. «(in «ummb« tnonniioti 

n1 ' *W" (»iTfti Silcniuim otit-OTa. . .. ein SCICnJti 

aminatinauBitaiii {Ktiinit ScjfiifiliiirinÄi 
im» jii Kao;nna unb Matt 99s iflrtgnr V- nnut 
ttin .^.'.ill.'il Rilrt(f,T 7!. L * r Kfij ;::ili[f uii: 
;;;;lil[.i.T ilituter.Mi, [tu. :il..(iC7:f. -HVlKm.!. 

t« urt an»«B aiiT'nrivnftm , bnijti ijni aua> 
btr Staitinnl Bfnnon ti ( een nww, itjn Sifoit. 
litt) fit linm edj»ai|tüi>pi(t anäinaebin, unb W 
|ttn<n eoeiitn |u binauiirtn, " i^' Ttlne Sabin 
- - "lott di btl und m 
HüutKin Siintiirl 

- 01 ieift man jiwir 

in KauntienHogie dei Eiand« bomnen accar« 
deMn K ic an : uttr bo» gab ti flurii in |(n(n3(il> 
olünintn mati- ' »3£»»ra, ifilabtr. *>it» □ igifeed b/CüOgll i-4i . m m m '14» 

titniti ttilte ehtttüttm ewi lim rrtw unbfir. giribrt mitbr «nttttt lurCitf bdbrtflrf. »lt. 

um 0." - ■ 1 1 j 1 1 1 ■ l j i Hiif,l.:i.)C;it im^t: -.l^i-ni i.iik". fai llnil'uas fniiin; Itl.' sc «nVur J.-, f.; ir.it. 

lliütr lVmr iii-:rti.n-.i : Gniiüw.äm miL VM.iKn l'd.'iirl ff tininvM tun .( um' ,t n mfiH-ir: 

Otatin, tit »Uta, fit a™ 0 li M Eliten fflaftätl £*° « S? "«*. •'"» r ™ «Sl?»»* ! ' ]!S 

in iTlona bot, fl* m«i Bat «Ii «nt ftbt San. M^Ltn^rf X"" P«'«? fu.t. 

t ( < t v,v,t .bmm», 

«tie Bellum tqgiinlo boubmt grmattt. » nJ «'f*" 09 . P*«»«l< - mn «HIMH Iii t(, 
i a -*( <E(iiimbo, ifTtnPU *lrifi. ... , , . „ 

VdiRun Xn.]( 1703 cbioi flipjm iw.,w„ .ni„i Ci " t,s w irs Sr '«™. 1110:11111 et tili S!p:iu* 

' f 

t f ! > = i , na» » 

lx;rai, iiiur^ctt-:: MI o.airn, tu i^i.^i, im. ,:,„ -luttti.cf. M tuiwrit litt,,, «raDa 

r, Ii -.Win «i* .v^il^,!. Wl. ( P ...-. t r. .„ I1(C u„ !t[ allen <m, ipci.dlfn .IUP , Blf[ t: iwll.d. ti "- 

STUiai 1.1 w.ti.BWrj. S<än!.,( l,™«:, ii t d Ci !r]. t ,uis iGnrni. b)(5ü:* Nr cb<„ m J, 

fo «Hin iRt^ah» Hc vm»\(M.m^\*t, mumm', m*n,u »«rpr«»! 

n,:! ilvNhfviL.ifi,,,! „„P fu.i,.. f! , nuifu-n, icir .... . . ° ' , 

|(t> [(ritlöfii fiit ruitt «n Ums tUül, «» im cko ™ l 1 lullc J oor fe plundre anxDien«- 

HqägUiftij. SpKÜrcn» sin (m tllim k(mmU . n . . ,* ™» 

muvbt. . ™ rii'r.i- li.-u de s aiuvm, 

f .66? M Wfem SOK öa-nnd Jtoiw, rell nB ^"," ! ? D !™ & '? ^ lr R' !es r ' „ 
„ t „ i r i r v r Xoiii.i :iC;.j:(n, uiiof(j[t |14 tute» liirit ©rk&t, 

|iit:if:tt in fi,i::i >"t oii!.- - - - ■ 

ifisiCkJEciiiaiiinliB ~ wellt's l«Huran IR^lSU; Ko J ., C Vft.uL OB v le ,„pl„ t ' lle A ai i« Q i e , 

M WM HkCm 6i.il, na sm 34im » Im Digiiizcd b/ Google btuliam In* ifej Ol ttaSMMitaa tk S4n!> dotier, M«lü« MoSm „ ....... 

pfbrü In tUfPe. St tB piartatuviiiündiTiii fwtltc, luuitt licult ju Bnlm 1765 ,. HiJUiluti. J1N1....1H (.0 Li .,m. 3.,^ ,-,. |;; , [t . |f j-.j.^ „- )rrs!li 

<DCC mmijttin» 9)ttf. bur* P»rfc w» InKIt ta ObinB.n mil Usfob. 

_ „ , . , „, ,,, ■ «ßryniu». fit mot mil P«tr ItTartrr bä (im 

B.t S^rilna n»'* Sl«t»< Jfo»ww te ktitmKn SolNrnnm ... poifly »nc rW „ad, 

I 

lejbm. enti»«fl i«K«e, »ort att (»««*; A^Xlrdtitlr« w8Ji* (6t ftnttoftfl»? 

S'V rri f , ? l " l ?" C T' 1 f *:\4 !; ;: Jl-mJ-m,, Ci ,1 Kl!-:: 137 , t( „ i!:.,.,,,!^-,, 

SsitB, im» tnMi4 Kbt tu Cour, uoKlbd « im #„,(,,(„ M ß lD £ „,,,!,, e(ill , Al: .; 

er. Ottttonmt bwabrn ift. Huf btin ttm. ^viT^«Ä5^%(D"n^l«i-ifcIU. 

liuiioi dn((Sriijnn6S5»«t"» (etafn oitinsm SM jwd und joanjigfis SSM. 

De l>ptem irtibns. Dai iciii («mit über Mt -iadMfn^i^AMSi^L- , r r„H ?X 

*s rar - - ^4~£ 

* 1747 U Pate» bUfltliStKptftrDobUin tmfuh. t 161S6. e.rwtiiiltrialfr« BUnfiip, 

»Statt. 3. itti w. Slot. «do)dft(g» ffQ an« lun Xbttl mit mumm™ 

»Claim» Stirarifl<bo&i(njii SHailanb 1607 tiiiciplinirma nnihera. 3) Mm» □«ivttlilk 

in »cm Biultqtu last, iin atoflft «nttfluflv, btf. n - ,n '™ « 3) Otgsnon tmtlum, 4 > 

fn btttill atCnfljl nitli. Mectani« hy dm Circo- dkviuii«. 

«• SS&SSiS ff S» »I ura !~.S* «Sau 

IE in« Witt»! **tt.) St m<irt> Iii Esnlou|i 3n oKidjim gad, Jüac fio) (ititwt Jotunn 

.(botrrn unb flieg «Olli Iin ifl Ii* in bi»|um ffacartmif Duo JtoMomfh bitit* nn im ^li.:i. 

rflin DrdRDtnlcn b(J DatkinmiS fafdUi. «t a.n ju amtsi» a(b«gcfn rontpt. ctmSalft 

tp.it rmtc 'ii fltöfiWTi ßrlibtltn frtne» 3flbrtun. nwt im Ru^.nHi^i)*,, nüiTr™ mit icufi. m 

bmlnnb f*ti(b unlftanbttBUudj: ^gomlticon, t<n fiütntn 3ab«i fiiitt Wtnl nitmrtcn fittj 

t .(.: re Atiiltii;-,!, l.wlisqur Vt^iinv. t} ,|tD1 '-r tun umbtniiiinaidi t Tiitiiini in-. ä> Ca ?u,-,iiLi:.n, 

mufids miint rimoBItu Splrileilanim Tratt». trat« (10) au* auf bi< ntKnwIitot e»«o>tii uuO 

Ins, üb. III. Aion 1505. Dt* tSArHl Mt afHnUtHtl euf citÜtmiHrflit. nu» Dslici tu 

Aug inGmnovü Thcf. gisco. «1Ü9. VoLVIU. IJmltjtt |ii xAxii, Ca« ta 3aOt itijB no« 

p. 1757 - 3:44 ictrauf »ad) Paiolipomen* bil aöbintn mb (rtNilI >bi ba rintn auf mm Horn, 

aiSll folgt", t i"i »tu bniti»™ laj, na» an- Unfftr f«»(t rtne nuevi de MaOe» afrtlfnl od« 

bitn aber b(n lBlni bitfi* DtnM 1Ö001 unft in tied) f«n« Maiheüä judix atnanat |u mttCrn, 

Mqtn 3aa n«l tu ftiiiii»! S«9 f'ta »«taSni*. mailnn ifitanltninaoi üb« 6» wm na« ra» 

I., ftin. rtMHHRlM Btunofmtii anjtbtn njttbf«, 

ITlJnM »t»nba, nn< flcidj-tlt XWblnfliit., ' *" ■ B "™ H " W 

rtn, »tat C4»»«ln r*D «*» .StM| an* ttn* n ■ 

DigilizM ByGoogle atumtre i?. 

SS? u f i f alifc&e inittrooiije btn nun !17m" 17g?. Ä»r tl<r unö jnwnilglle TOaL Anr,os n »» >"'■ todt rite tngint.. 

JE« II, Kl Hin 15KR «ugtiH 681 auf bin , . P«sbiter officio, utiJ:s hgmi.,. 

NllitidXii CtiH fam mit Uli P<in tttulfgrn Ha J ,nl ftptems viiuaiuj orne Olendit, 
6B3 BtrtHrtlffl llatb, «Itbitnt btftMjm Hfl! SttJl Anginer* Angriinm «immeruit palii 

rn uii|:ni?liiii,ii(ri, renl ei in tu t.n(r" 3"! frin« (TW fchm imh inuimlnft. nw 

' 1 r , , , - 

mngf Mmig, d* <S KiuhfrtiBtr ftjbft (tot ri& _f- J/Ij ;^5jf2j^ w fe £1™ 1 „......,., . ., . , txi'n i.55t in iinrtni (fufuti-.ttitfit. 

51n^ctnfiK«r »«ftr biriibmltStfirtrtta Ubrcn iu 

fl? mmn n»W0«(. Jn äBrtt.Wmt Hl » »mH» l a i,„, xnm!>lcl 

5Dtt fünf Unbl»ai1jrgfle fflfaf. WrtBhr J6« an bttn fmtigm Zdd'srtotitn. 
«n btm KuNgrnliN' '593 Itar Jsbann J n , f«mt Juarnb mar <r, ra« mnn fast, »rt «n, 

«M«>n m<n«bio», in frn 3(|uirtiot[(D, gjm '»>" HnlttMi &mmft scn JTirtfjm. 

fen-ftiM unt maulafri SOlal JK?^4™äg?iÄ! Eff £ 

<fr 73) Srtm txr it(«oiäreiB(. «r reutbt Mlninmn nbti '- • -. -.* t 

"■ ' "" '"" ' lonottorbf 

in fo arrfl 

ritie Sri»; , ..... 

JlonpdjMfc* ii,i t tbm M mtbrue i 73S »" iti*B>ärei a ». Sr reutbt fflSrunfltn nbtr Nu In mK tön (tafln Mir f,»» 

fti (im IIAm Boift ffi«™? bii I7<»rsi1i< i n md aJ!ono* 0 rb( n«t ftiiut «anfaUngYWilfr 

«nalanb 67M!b(brrn. > hm MMttlCtt 3<lfc cfwfhn fmß ftlMriltii «f« (ga im. Mt" 

f.iiic_jr^;Ht.ih.ii]r f r^oil»P3!firi J . 1 M,it-iif, ( , t ii ütri^f-un-j ,'aiKf aUe-tertiS .Mb ü™ tu. ( 

Sur.liri. ii od) itniiiid) t,u,[i mif fürt »„irthi. ffiil.iiiu suf t-ttSirdK (u «Juli h ,rs.Ff(„W, 
Ii.iiaitwf( iiatjiiiiclailEf "onr. S«a [af utb ■ »UM ftifl Seth ftbt bdeibitn wutc, Cc B t t[ , 

KT%!äEu£ s/*!f" 's,»«*'- »•* r l,in d »«*^*«ri«ibgfd n «3>iftm„( 1 ;: 

21km™ 8U n. ( iir ti^M,l,:ti,1 (l i3I. ;( |,r.( (r ilt.»!, lidt 3:nil flimaöf uurfri,. t; b„ t i,; u . )B ,|-,' ( „ 

bn aiifüiitmic frr Sfi ; |irm<ijJftrii ui^ ficjrti JlOn. i);il mil <inrm luinrart;,!! m.v.imv.Mi«, „ f. 
Brn. 

«-S44 tcfldtdS* biflfnlnft de Muft f , . „ , 

«- S5' - 3«5 Tntttmliw dt MuDci ouidratii tkpr »Miiri flu an6::tit i!ct|i,it-„ ,.',;„,.;' hlir „ J 

|m»<n 3««**1H: Uinfrtfft* tcä EittiU g t3 rn bra |™ 

B»dm Dti ftmoln», MomcFiornm nobUe Bitm, ""«fttn^bHiitttlt (t, ob fr qUiUi in b« Sta& i/rt 

Eioibu» 1 turne prgfuit Erclcfii. nI *' W**»" ">i"; nuS brm, mnj fDm ^MiI| aB . ■Digittzed ti/Cooglu :r ;i n.itn !!«■;■, ,;:!'ti'i.i,f l UifltTn. ritil timiKe*. Sbmitb tffmwt. Du MArtdum 
Ulli :an :riT!';iT[(i*!ii j£.ii„1,ir i:i t;: iinlrnri 
f..ir ti: QTI .- 1 i [ u .;.ih tr itm Ben tun ])«eer> 
n-i^ii^!f(U[i;^r.:::)'5:!^iti:::iT:i.l::(-r[infl) ffinr Sftitifloi moflVI Sfufitym nullit ira6 In 
friiim JttBt jtra iftiinft Ilmtal 3^ii.u[M: .-:!.■, rsii 

I tnni [ 1 f| it L«t tn« off<n! 

fliiiäir jn küinii J4iirl;i:;t ituujK» mu6l(. 6t 
f*tf(6 6(iiia&(_f[n Inilfc f!iiufi;i Pi'irJifi- iiilP inilii ■ SS!?"*" «!">mir awJ^fKifK ttadit« <r n) 

' f' : J'i ; ^!^>-:ro.lä lUKffiüllll.ll illi«. 

un|r,i.l :11fr. c , h: ,„ a([|( „ ( W( (V np(& |K 
frt'.ltl r.nO üt:t- i;-., «(,«,;,(,(„ t . f r [! fnrtu iiidU 
lilltr.ülbd'J.lr. vi;r,r,™ [,; ,„ ; ■..[ .., |) f |(, S; , 
lijmmu iV.ui ;i.:f Ä1 J,,..,.;,.,..,,,! „i-l, 

tit Ii; ccKi f.:.:ft>niat(li mit jiimStiflno* nirt» 
Ii.j n ttihiin^aii,) 6r,iü5( ( ii. 3sr.Ho« fihtüD 
mall Mrutrt; Dt-fcripiion rancenunc fuch ■ 
n. d;:!,-.;,,,, us Will jfford , „ i(;e and *„ e 
i:i-^](?Li ui u . lS jj ,. l1|lll1jt (,.,„ fr „ 

SD.r n*( rate jioanilalio TO. 

»Or«i lutdjfll ff, w umein-r in Bann 11 
«Ii bifitm Jn fl( 1741 i„ tiiaira im S-juni.u.i^di ■ 33« 11 tun unt jiviinjtgfic ifflai. 

ÄaraprrniB afaroKa, JJafiDt |u »tum*firitl 
U116 inid)0(&(im( aiT<ff»t H< ÄonfiBOiiuia* iu 
ItlrfMtG miirP( |U Stttffltii tti DMiani JoSrljum 
btrIS jirfrcmpr im &r!l,i.!v,:i:il.-, .|flT!j:ai iir.6 
■i 1*7:1 (Iii Mm tJfUU.CN E0.|(, gl' PrtullklK 
rii üKHi ,1: t\ci:t ;■.!,'.[■[( mm sa6 au* oli 
iDldjcc ('ein Libdlum de Veteran MoBca «iranJ. 

S3et Bref&igfft itRni. " ■ 
Ctt nnfiVrai 0,-11 Iii diili 1 SRiim Ntffl JaCr« 
(UuüirW, ttMaitt* 177a (in tum b>nH»ltt£h« 

t.-.t ii>.'lii;i .likli in :V.r.l-.ir.iilnil J i,i llliiül. 

ejjvifrtn et. 1. e. = 7 if. ^(t;tu iß; 

äiti-.i--;- i S 7+(Tiirii\. '.-(um in .smistciiitv 5>sc tili und &rtiSi,i(lc sSjal. 'S 1 tut mt tammigfuSiu i ■;,::■( inicriB 

1 n niiiTttM- 
iii Xoo nii* 
Kill t« tt 
i [nid; fiiat baSrttftMim b!ä !t!(ciloIlcl i|l fim TO.nitCl 
■ fb [irtnot i[ti& gdtilfdiljofl, "I* ffittn« flu* 
- "• - Dir i:i:> r.: ilüi.u Siiütt in Ki y.cfvtt. 

™ es. cfufK siMiecr. SKsirUJfStr iuor, liMitin« (t i>« «trat, (In SBcvt O. 75) 

M» fiiKOi loft (KaHI|ugttm , mtws , ob <S (Jbra [i öai nuA *m t». 6ii unn N <K(. 

r.laifc l'.'.j;.::.:Lti;t:i ?sti :tr •<i'.i!!v!:i.:rif (:oi-f--lt. .'.ufaif ui:in!,-tji:,i-i.i.; mir 6tn'*'iiti:hiii'4( 

Du Ibfotit pcj ftlangri ctoun 01^ : ei : n ■ .j-:n f r-tü in ; . *. ir r.: Jinr. „Wk n^Hnn» 

rttiJjii.i .1. t ,>,-, hrffiii 3t!ftf Iii!: iruivii'jt. irir> t;r flici-r 9ferjrn fdjtil6( Ml i>;ir 

bit InnWfKii ju (Wftmtn null MiedffleHgldt» (B(rf. «. 48 (©■ 811*. B 71.) 1 

wlTta^n™^' ''^VhVnm'ff^ltiiv'^na: «in« anKri» 8<b!«»lb« bi( D.HnaiOtfM ' 

Uli tfiStt, gri? Amt «w^dh^SrfftoÄ « lfl ' l6r s,c - bfl 1(11 Silbfiib<i>miM<ii fb lau« 

MUod Htm dn (IMtcaTau^lM««^«^»!)»« öl 43 unb f"* llU "» 6- 49 "titinft iu Ijul«. 

WfHfftanonlolIiiiiarDinDiii iri höh KuifeF*' 9 * 1 " f 1 * *<rftlben niiiHohjniif (im foldje :i)."i i.r>m!ai,ii!,i. i„r f r- ffiadi bi((Jjritliii9((iifnfpmni(ii6((l!fiiB6ri. 

■: t Liutiüj. 5™ i'iil.nl'rilvrC.nitiifiii (=mönliti:tii M;li't Ota. 

tfiii:titjiiil(iiis'otiti;a-liii!ii uutncrtP. Ktfunt 

_ u5:<jiiij nif. idi |iin;t «ddirrd-Slrl«! ni.l't um t(s 

r,' an Siiifnll brr Sdincr vnb ÜitHJnbiri (taten and) 

-i- V«.-,« »ufrniiMitunanufWtftru^inlftthttrtliimSaufi 

7c)u, (*m) »rMoriom bobn mulbig ftrtiuatbMi unb M «ublituiti Salb Sliif ftm XJttl (jdtli cd tiuii) anarjflgt roirtw 9t««' 

. , . 1 Sir 1111* bni Vurjürum iBfrtin « für ftltir 

irr :li In j.i.iifr in f n. «Iii - SlJsSSKa ^* afflMtMflll« Bt(lttt'<W(tjKIl( »IMT jdj Ruit Ulfin 
«Hill ^iliii!iii;i!i.jc: ■ömii'il::iii..ni 

ru ., .1 1 ,■ i! sin [.■[(['nkiiKt i(;nui diiili 

, f,i , 1 !1 r 'V :f ' Mlt !ll| N-'i nuliSulM ftindK '.(iiii.'ult iiürfi liiic 

Si ^«.1; *■ * . «f SÜPi! ™! (WKtlMintl wWI("lM(tinii mbun w(I*f 

frVr"™.!,«*«* «7hv!!?lL J"L'.™wni»n 1* du« lualil* liiEldot«.un*£itca«>w«ilM(nt(iMt mit aSnittKM Ht BIciii«ttt*Mmsul( UM Km ittffm Sifiutuna*. 

x^AnAittctr Snu« 9ri(0»ri* Bfcamm* atiflt unt> »<n (cnMtftcA'rt» X*l»ttn [tint* 

^iffiÄ »» i» iSflSUiU, »ücllacn 64HktS all. »WtHISWl WirtÄ" 

SSr iu KWT oBB anodtr tfrrtr*Of*W 6« Sfl. mit. iü|h l»m, mtnijltnf »ur rtnrn Xbtil ffüttt 

«ttAifib« Koibtn aol(r,0ro(ns fflroE Krru) 3sit laut en XmuWi iu »ir-miti. £tu t(ii 

luBEtairtmbarfl a«f|M4i(diR Sh&timtr Ha*. JWOio Aar rt «u* umoi*ttt 16m Rcgrn nnO" 

Ditfir Sfnnir unt. IWWn &« ttemwUd itr Bliebt wBrtrimii ptafctfd) ortunDmif*« Ort- 

« RmuSara tr« «6oK!ii. 6<fcoii n r«""» m» 9)luf< p*|U "»TIS MM. «alt Kino* ftlr « 

S t ,,^ ! «äSciftBihiWii. Mine ante mtlaa.«.U|«<. StohAh« on fft 

im (iiK t'U ittlat imartoin, imJtai« «nt Saint (t„fi ««rj.äitn *sc<Im..,, „„b imf« SWi . *Z'a«MT"fätn~im&i«i Kfanb (* Kt Ik. fm urrtSHftnßtiiil n|bt Ii Alm flBntai tri>' 

UttAtnn na* Pvi* »• " fl« tt« W«W**w« Unwdjl ■■» ant™ mIMIim 

Set Vi i ÄW»t«i» (iiltt. 2" 1* 6«**I«.U»W«*' •» f*«m « IW "Wjf- 

fti(,i«[ ( n untnadjKra ^c; tni »«ilii. tf t<1 , iimutt.m.ir.n ünnjiüitr.. bbitanf uiif K- «litin »ir ig Tnnm o» «lilH«» Inn»«*.*« „ «„itora i"' «nitwu wttmohl (ehr inlomü 
taStriMl. SBätSifii8lW(»f«»l« »»•' "l 60- rnininim«'»« 1 »«rKm »»mi« «»« 

„..„,.. , , , j jrJ.ii | ■ LliijN^idkn fsrntiMiitti, 'imti 

Sin«! öS« *>m 1 WWW« =äiOm PfjlWW £c*«Th H*2^^J*J£fä£!L.X£ 
SWIä*fr3(/iBttO: 0 nCa n |iUB»Romp»|tlto» M| m > «AliNt N< rnuSifalifit'n »r.hiftjm 
SSbSiI» Un» Ibrti Tc fp»4(n au« *o«, ' J f rfj, vmata unp «ditRMjR«; »■ »«*■ 

»Mtt wjfti fttd^mlwinm. 3»„» r «*,"g JW»ta |D«Bl»iB4»«n «»» OpJWp« 
(tot Ar» «n»J!Iin b(f Km bnubmttn *WA |(ft[ jröliJWlt juttadjld SWuftf olifc^e mictwo*e Cm aotm tTtai 178?. ChidricT niCcil. univerfH, poar 1W Wff4Uuf tie ftom 

17*9. 1 P«ia. 319. p. — — 

Dk Sinti* tun« m 
**■" i3ttn eint u 

Ii btfannt, Ä. ... 

in m«l» (t tl"»H(U «!<i<4 il ; f» finntn 3M«re ftlinflfHinn t(i olKn JtauitDl* ftf ultra ftU 

um cutli iitii 11) mcLtr ncf imirrt.iKr.'i"; .i.lMlIKn' niii triii.j'riifift, isk aurt! [ririin uivi:i:ii jirttiiiti 

Utlfnil OOnfu. UMft tlctoiatltMttiknHnfl'dll "1» (h* &'e fdjöutii QBnJinrdjnfliii lUrrn itttlra. 

.äil;cuii i'Li p. (F. IvuiNkW (inii i.«f!t-iif:l!f l'n vi.if.ill nnc Li.ifiiidn Ilm nun iMtiitt 3'>.'mHni:g 

?ildjvlrf;[i'il iii>n In KiiGitiimuiit tiuiiK l>t[ (fr, t-tli L.j. -tili. 177(5 im 3iu.jhfC Iii (:( |.;ii'i(;m[c 

%(6m(i™ (MmWiKu» JTir4Kti.tri Porto un» tii «eftupc&öFt bic »rfotirt auf Sit« ronc fw bii 

lllttutif*! HtMbsttbitn S. 19S ff. Uni» fitiin Wntiiu TOnfe boJ£(rnr r>. Bif rin» flnt «tut Hn. 

f ifr.ril n.l) (Uiiit mit li:n; 7>,i;:il 11.1:11.1, riir u.ri, lVsrminn, iiiii raren m,i5[.ilntf>ni IliIjukii .11; um. 

niibr blo* tint qcMti t ;tc «nitint t!( 3iml|tü[« ton Afin>iui> Ri'ÄnajN All t» Jtlrior, iili fiit rri» 

'jÄnfStÄRttflrttr^tC . iftHJilSftttf iibtr M( ttfftiaafitht» Swingntn onfetet Sitm^f Mi 

limfr.ililU't Dl-iletfi ilt ivil Sinilfi-:i :i?f-lii,',i< Nt IDIiiii! aiisiwürifiti. önc- jritrnfi'viiff nun Cftr.. 

'üwr nun au* fnt ^nnijoimt)' üJTrifii 1,1^ mir «!* inil> null &:."[ imr> (mriirtfr !Juhii(Bt imtl 

9(t(6rt(ti MnnntfMra mtftn'ii. 3m c SGfrf. t>t* Ctiiir Oftti ifittnin IIa} nrdjt nur »wr* Rrinljtltlt 

Joum, Encyri. ij juliuc 17SS ibmu tciti tlrtrr. iraäiiKi fcnPrin nnaj turdi tiM>rli>"tt< ätfahrlitit. 

|(i:t tu: li'i li-.tilidif OI'-I.I f.'.'.l frn r.-ririinr- ii Hilf. ÜttMti, iMf tun ivrr.i.it i.isrn "(fni!. |m[>. 

Bant ab untt tnuiiti.- il tiiril fi t> -r tu Kam- ßine iljoif JBditrilKliiiu Ifled i.; .'11 Iii;;: 

Itrifdii acsloqif mil Bin 3Bcrlt tOfr Mint Svit bnlluua;. gl lunt ctm Olm Mubrnfud)! fo 

„(isfilr, sjp adr, Mi. f.Jr Cr.-r.T Firn niii loiil (iüFut.I, Mi n Mitlitt tttcrtilt, mtnn n im, 

„alln, oii »irtFtioti Sbtr oalplbr Wbrn, tob Ijoirt nnb tobti pffKall rr 0(1 )it fü|(u : „2* 

, „Oirft. Hlinf St>banolBii[i nldit oFt nmt".! hftn „man labt (wth fiin «ntiti fonotm pitiiitmit 

„fjnntti." e-KinAalrtiMluiltaanttMlInil« «tun, 0« u fliaoFfrn tot. 3dJ bin nni ein 

BWl -VDnlftO, HiüovLtil ^miiiis t-f tili: lli^li ,,«i'(M>aKr D,r CoiiFiiKIr, al>;t f.tn mtifFir, 

'banisfte. »3IF« tnöau«« larlnn, baj Ht „tlltinf Ftihtf aibttttn — |7i (üi mit iniin IT;. 

Sriiabilii! t3pE«(« ttä )KMa*0«t f« t't »WimHtf — fall nun imnwr als tltifft VctRiiil 

S'1'aoa fti)(, aM Sit IHrtlttalRft. {Run fiitict ^1E ,*citatjnrn. ffllAfltib genua, iwnn 1* CTatbfTtlji 

Stni'iort nc tili ffi,:imii'itlnliitii ttt ."Ini-iiiCrr „^roirnr." SBct miis niaii MnÜBtinn rjiicni, 

an, ntmlith ftiti G.illittaidWhr. Gt-jn 117:1 in. n:- tun nitf riC-in.. j;r n:i; iN::-; ^iituii;, rti, liJi 

■chtuabSBnnttniilbniht, madii RA tili SMtCtn fcriai mit blrl in tinfai 3eiiali«, ico eniti(cn| 

iibtttm äBsbidona Wtfn SHWlh Inllla unbftil unt rhititUMic 0il(c |t n>ii«irln ilti »n|i mniitit 

BcWr fralitfc tfajfrtjiwii. .IrtwinshMtaipftbiatttSabti, toi liijtptuii. (am iiuii.j l.niii: cd gtWH fi(i[i* 1 
„((Uta 0>ht mju, tun ou nitlooißii [1 itrpl.ijfo. □igilizeä b/ Google i*Ä, t fr'?£X CIT T ?*" B * lu " w fi "rt M* Belli W< »Jfm( Miele« A6n 

1 ' " l rJ - ' -" "■^ii.Brrt.-icliiin.in, i ;utD. n» Der Hafte ***tfi . 

^l ; 'iiM l ;i.:r ( , : „:;.. 1 -.o 1 , i; -. i^ffa .-„r::,r, r,:,:.!,:,^ mnj'Ii 

Briftq manoie Umweg«, um fihttiti ihumi « <?tbi SllbnH mar» ln_ gtalitn «flocbnt. ...t.'fll HI3:i.:.; U'Jl-vfü- llltl K'l'Vtl llliunl- ' M - - <"'^<"~ lUH" ir! IjUlldt firirOiTfl!, 

»«Ha. 3»(IIsMnirtit(ii»9iltl(Üht(tiitffinft. ?«"«B«b(-Jiefn« »u» Stägir 1b JMriin für 

'"<■ » — — ■■ ■ ' 4-":' 1 '! -3-.-.HP r-t: Kronrtifdjtn öunur.vili: : 

nenn aurb (n »uftm «od) (Citli |idj *ii uonBof. lrill!o:tliil:i,. r^ll.ts ;Ci:.r( -i i,n-!iiüli:!j 3, " ,IM1 1 ; "' " ! f<" S'-nWlTm L , L! o 

tfnaii u'D .mr «■iriin Jlaü., ,;,■,;> iwrtx *tvm-. l -' tl ' il ; tl! "ii f "' tfI Ccfi ™-< M'« a nur ml», 

ft.ifi Ti: ihn .iciLi^t ' er im f,-.t>c i-8i'm !!"" " |S,U °! r6lll(rl1 ' ur.Mdr.f staut tu iinifaxn 

0" kimWnftthttiSAlSL ttiSm^v Gefönt. wraitan<*«f('ri unb Erbdunam iu}mlidj (Iqu, 

Iin «ud 06nf]( naaj «Mm.»«f4«i »«th-in» H»ltn rwij, 

fld> t(m W ( ,| n 3«h ^IbSMftHÄfWaniB ,«(R Vnf,{rgt «bnoQ »ctrtrKgti «uriltiu 

t.< b^r.v.uw Ordner „ii) /^(il.-n t«)^:. fc-ttn Kvj!, , „„„ f/rftui: j .jt™:,:. 

1*1.: «)rr Mmtil m !;~i,'n ; i,|,V:0(;( !; .t bcimi: fOJilrl für (d! Sn.-ii.ilitiifi-isi:! .It. 

(i tili ;!i:u.im ,iui|.i,-ii JJitmin; Li i : t- ti-n. „ - „, h , 

i 1 ' i «itonKm co " P '' "W™" 

t.iiifii ',.-ii.Tti,Bt(fa w fdMf(fcBttrtli*[Srt. ~ 

OtilMtttdUmOKKtlfflMIXRl».».»«'^! »n-aoea toi 16 iMft 

ittia^mimmitam fJktmltinb gui .ruTpo. : . ^nt ia. SM« 6 S Baj «SttttÄ rfummrt 

(-.„.tut,,-,, o, £ - ell LI .„,, 1(M !,,,,) „ ( , ir . ■Vt ''»,, ';« i- ^: ■; f 

c.riib:,,.,.,, <B, r ,™, ikc^bi airnj Mi -ijcrt 6 .. c ,; (;i „,, i: , 01l ; r .(,,- , u o-:».,.^ ; „,i.| c 

f.'iiiii ^| l l.l[L■I^,|■^^lI -fflii-j i,i ■ 

■lif(« li.Ha',3 ,„i ..-5x:>,;i:r,™ ji!f.i[.tr,;((L:f(v.U'. 

■ituri.'tt Mi, ,i t;i K" tl -, sitMiinKKijiT, t.'iti.ntiT im U^ itm croKi; Dbi;i:l:ii uciumi ;,; plmün.nc 

Si.'lt-.l-i ii„t. n:tt.:i Kl. 

iliiniiiiiiiicra(!jtmiili<f([jt(iiilicini|bliftn(ii((im 11111 'M5«-if «( 9Bu|ii bei »tt flR(|ft äaiit 

«rt^n«frtoti«i((riHlllli^(Miti«n8ti(Hl(*in<t » ut> B a[ i f» bo| n H4 mui na« £arf fistiii 

Itiöin tzi fiitiü« In «mit fl,i.i!.„ Eiit.(tii hihi '''If'n; längt jumfdl! man nn Ptt «fluHntmlrf. 

tfllL.t.i SM, «nein turto 6|Tf!i:!lSüi ?Tlli' tr. d-iivl : L|i:.s,Ji u,lf i.i).uii< h'i.i, .,,.1 : (ii ,i,i;rr(ili. 

tdnnt ju. muten, 'l'' 11 i ; öii«l' tu ädiiiihmjtn tu :'lyr;i; 

fta. 5D8 tr mar, mo it iff, lu-imt mini ibn ^frn 
i-.iii 5i:'l:n Das f-t^ftm ifiCi 
SJnlttMr «midi, (nun Stil:: t... 

ui,C loitJ ric* ilntn f,ininocii ipj&libü. »frtrtl. ^. 

t« ffirrjrSfi.Of u.rid-i.-M :ni:if.[.:;„|,,vfn ,.r.i lirii>.itJ:'" l [!|*.lf; >NI sfttiiSKIl 

!r:^( L'i.-If !Ti i«r. .'Ivi ; ;j,:i ,.,:[ ,"tS':!; Ilm <iii .i:iu[)ifl i ■-■> 0 V D -!1 . 

Wrtau a:<i eijtiil hrD aUrafttwfttqit ju UanPtln. Bi( e[((( M M^tatntm «Dfecainilhti 

öül P(m 9»,inn, ciml om 3kl Pia« an bft (algo Indien Jtltdie *tn. Sinti«: ij mit 
Xm<f> ü:i:,rtit krhiKi,:^!!,,-. in ei ii er iii-.r-nnfbiir ftfiiiKj^iif tfi:i itul'aindi .F^ic^Mütm on tri 

nn Selt|mulid(iil SOie roitft tu tia) ftram, (W§m6*((Ütfl)( NfielffstKn, Heil sw. SUilri i|i Arn, ttl. ». IWir 
.'S, Otntnrium otr CbillF am «rabc 3 Digitized py Google paui rwrenijö, a ,„ ; I( ,,„, nCll , , .- rt . t . r ^„„„.„-^ , llf „, t „- lli:it(t 

UnTrc oii,itt fi;r,i- rT.m rtr ;itn inii-.; L - npt& 5uit(3".iro ti-n (kI'Iu.lMii Fi.f-..» .imrs 

in iintttfflnur™ (atiifjrfjCn, mirNntiNn »N «" ("Ififorfttiiift s<r>Mr, 91hi hcfttigtctr 

t> »itK 3JlM|i(alrt"*i 3itEfi (ntunii, ™> J* flWMI «HO) nitnniti <tO)t piff™ tonn, Dirtm'Wfrt dhtiOciltr, liiütm tinT in 3ott fmio ff gtbra, b« Mt Qtnalt Nr Summe* Fnr* 

._ „„ gt6,n Biuitj Nr eitottt rortt, Um mal (J 

*t!»i>gm Von! '6. «etil " T 6 " " ( " * " » <* « 

lim« t>m »i'itn .für fttfij&q Statu , -mit nitncaotAtf tot u Ruft« Ump.- - " 

tt! I*«™, s ri'52S!^£*^I* ,,l, * n,, " t tot.«« »«io6«q fon> IiUm 

ouä ünfp«*, tat inufloliitW SJubllfum in unlim 

';i:|tt[ai unt.-tDid: miir Fruit fMiijtfnr-ir, 

tt mlittw Vlipi VMtimmfr e«it<« «nn2.gtrt.1e«»! 

ra nnh ftm,„ üi„„ O..H... 1. — i... AI anPl ,| I[grt ; 

i ceinrtn» (etRg m 

"Iw.fttlwii *ne all« jtclbMjKjrii, cm* 

ftqtZ iBaäw^i» i Si'ii"S*5i 
m »rnrn UiqnnMmttil Ort 
1« Htm Im OprtnlMiif«, 
*(tKn mit OitrnMänttcm cfltHkn Buttrtiwttii. Ohrte 9Mb »H Xon« »«, B[m touatMM— «™~ 
ptijl «■ i»n M iirrt in Nt »leiten &()< bin. ^. rnt «„«ft. 

•äs sÄÖSSSÄffi ^J&S5ä iä: >« 

, 14 t e«|BL 8?&MÄ»JÄ 

ttj al.mi: nwS ftefft« i n Atäft:iak<n:afliij C?35f7,T Sit 
I f*on mt U.<*ttf nnKiMdAnn^ Willigt, ^«Äta 

et. b.^. MI-MW tu wt Gäimtm ■■»ttmximt Wg»t tKmtm. , In Mi fljfuM ifti baj aul tufau e^nuiuiium Blum (40 nu(gfbt(t[rI«(9tl((rÄimt(ii ftiii bmii(' 
■i bit ■fSuüt lEifii .i/iiit;:-: ■i.imKI br: U((Kri>i.im.| liiiki- ttr *rC[r uns »|ci> |T; ntil 
1)( bfrfinn.jiiiö uut>, tfltttftffrn tW» b"l> OriSiaaL tob in tWSnt'tcMfc Zx. als zm; Brillit m;i[i;Co littan, !;;ü-.nr _ fl itittn Mm ftlöt h grilKktKit int» «(Uli., — 
ßi.ut! in ■13;ii(iuii)'iri:.i ctiatvdif 3j;,iinlf: in 
«ojfrSQ«. 3™3(it in b« (Mt fi.it, *"to SIopfPoE fim< (mft u ZaM: Sic tnUh 

it % ist ? ', u , I „ S Jit-f- ' J,t '" ;il ™ ;C fI "' ct: '"^ " ä ' lil '^< 
$r. HHrn duf bim gtufdutUEi«!« I« SonH matt i« fi nur nuS brt Jutrtrt«, " 

eaw * ; r; ...»-*.».«.,»««,«,* 

p«i«, od! iljfüi im Sinsen, it>«U IsWrÄem. SM fuWidjrt- ühtnMMi i<4 Jtolll &itr 
5)I-rjiLL:a .■.niMii. äi>ir föi-.iif n m\t:n. \$,i, m tri 

tn auf crui ällunti b(( (Kit» Mt-ol, »et s «unrein.- , 

S tinatSfcn 6Mf. W«a»E fla*!i3t »rann , <W *Mr.*W»* "II« ■ 

'fibia. Sic «flWft (««. flW»i &<« tnuiWre?. tn.SMR» ja rr«6&(iin. □ igitized bJ-CüOgll tri 

S)tiiftr«ltf$c rnfttwot^e 6*u 371m triaf , 7W . HTnffl. aus poittr* fjrftäifd» ardjÄoloair, r ' M " ^«Mtilih« ©tStnt nm tm SBonu? grftrii» 

«^■'f:"';-^ ' ■V^l-M...-..::!-- M ?:<r 3 - J '.f..!,d in S-:,;,,;, „,„;,„ i,, 

I*«. u .j C:3:t-i'<ttr. ffi : ,j t ,.„ , 1: .., y .„e, •„ ,« ; : -f f n 1 

£•) w« »i n« mm tn mvtu-'ti w: " ' u ' ■ •• •■ ■<•'■< um .«<>tr r:; i-n.: t .i. 

■" " f tl> hui U'^u.jc i::.)t,n ^ 1-1: t .:."t . -.vre. 1 «:.! t^ft ^;:(n-;.-i fit 

Sir.(J t in 1,» ,„ „- , ,3,.. „„;„,;,,„ iriuf.f, ,,r t'ttl Ci.-n, tri; f,< :Hv.t!:i M'mi 

•".'"''r 1"'-*"« ■-■ : -" ' ; -.. a.i- ::..!.-.: i-.: V : 

»... -<V'! 2"' ' t-'. ' -' -i-iP flfii.11 tn rci.p 

»jree: ten. tj .- ij '■• t "11 ■•- - : "i ,:: " :r *■■ i ?>»l:nn(nrrit .■ .1.1. r( 

. -« .1 *, ■<■ f , Z"-' :li.'.(- tit.n- P.iictn. >,, 

•■ H "- ■« - -f.' » 1 : ■"'■Vi- I Jl.. ni.-- ,,. (,., , „, 

•**[ .«»eg. -b™, .:r. 1 , «>-.« M , tt „,„ ;■" • ■■' : «« Si-::t»- «9 niice 

»!( ttl >«*... 5.1 „ (| . t , fl,-.,„ ,„,„,-,. ., ' ■"■""'lt. l-flf.f'M-,,1, 

•■ «In» -.. !,». lat ■, ,„ ... 7'7"'f1 In ,. „,;;.■ „.;. 3 „ 

Mh,, 1D „,„,.,, , ,„.,.. -rä:-v ?.«),■.!,,.[:: .„'. r.- ;W 

rt. ™Ä',»fr ("""'" r " ( """- j: ' . ' f ' ■■■ ■ ciKjii: wftfnrteifsre 

tM JSITO« m M n. u,o_ ttr, mtmi ,gt ' ■ ? ""<*' f"<- ™ t-.r r:iH .'T Bt'-f» 

. , 'V^ ■■'• >- f" '"• • "* ' ''■ ' ; " ;r:.. ( 

Ö'^Äi 1 * yi^' 1 ;:.'^ :'" r :' 111 iIa "\ »«'-w» <«>>■ 

1 nnPrr, Ilm in [in.iii IT-fiK- tttasn um :-r,i i- : !■ i 

„ ,,. . ,„,.„„„; f««9ftunl t|)i> trittst (raten, «in ftidj« 

tirftirt, In ffla««,ln nhatxii»»: «i » l f"^"" , > »t« »tmfimpftr nnt «iroBortu 

■ W lieft tt«M> Hf Mm«, ,(„ Hi ,„ „ fc mit Oenni..!, ^.-i,., J; ;ilir ,. ; ^(„j. (i[ 

nnuf*,. mm, rati«. vtmus^wSi^MM&!i, 

t>it tti MHftßtit Mfltttfltra tonlünflltt »B S™ 1 !' P lu "™ ftlnrt itb^nnMiing de Mofim. 

»i«lt( diel man Anvtim't i'W« ir,„;, ! 6n,n fl(f>Btt ^«"i »rtBÄ, SoCjona, SfltDiätUr, tittritcn WttfffaTfWftt fflrflfiKJtM Sfiuia{j(1f jnil (in« Krlwn ©afi Mtirnt 3t 

r.,,:;™,-,,, [.;,! !i; : l! „ w,Ti. t!r f; in, 3c, ; .j „,, j ; .,,,>, 

1 ,,l.i:.i:!J.il^;:.. t,;t fni 5( .n n; t | ! l,"ollKi-:-Tt H( Mi }Vi|V lt1 .iVn jiii:i,.n ilMtri-, ii^ini.ii. 

Wrlufti ah 3)f.f ittifcnl.» .-ctRi im -jorij -K-Il Sl. lV S ;n in:t Oll, ,:;.,: ,■■„< fL.inüku-T.ilft (ilc-.-r*, 

tnjtum, 5.1 ti i:h!idi m-, SM^.uta, äVuf.-ii. P,i.iui ,j JiiS^.n <tj tvinraNit üJiMi.irmni ujt, 

Sdc.ii.j; iui> jjL'!tti!,;,'tia:t ^itiidj a^wmqtn, lttn;ii nu-stc. ■■ ün (,■. iii:iüdj<ii Sri« m,-t 

i:i üv.Cic. he i.;o[J;i JiMt: in) .Cidtm in t::J)(ii:,- fct ilirmu.";:] aSmirhi, r>en tu M;m 
ficcrifidi njiu^i :in& itcvriiu n-f.i-cl ( iL-nVian .;.c-Titi; ,v.ii.;,rii:.-.ir[.ii. -m iWrit, nl/n-jCn, i:i; 

'jJitntü r:r ;'(;;:,-. :Ji r. f;r .JJthlif lirt ; ii,>;c: vi. c«: lTim-, or.s (jN-iii n :U.'Lrfn, nnaifä (Ihm 

6.il!ai iv.-iüi, - if ijiiS tttjiil a|>.!ittt* JIt,. i;,1>; .yui I::* iL..: w;t ju csi; nni« ^.ftu 

fiJj_Et! b;.'.-.m.-ii_ c^^ tit Qu:i:( Bit!« f i.v.jl.k-, liihriui. 11« ÜVj [r . 1:!; i ^itr ti( ifflt!„ t u , 

tcu^c :i n S'i;iii,iifi(i (Ütl.-i! rnirtrn. 6( finj 3>t0*tet m« jDiiliiuill-,.- .:«.-, lotni! fl< iirj Ijcrm 

(■Aon Ifrpji^r W WMifSrn »««rtUni W« fliflti. Stinjf om|h* »mraetff förtit Joint*, 

ei.vn.i: imö .^m.- t iö^m:[,-i.ii;oMia)^. iM iiii: 1 ( l |3,:!. 10 r,. ; , 1 iI.tV..5i ; ;iil ! i Cl l.. ! | il i on.^n,-.,;. 

]..r .iiiii Ld nrdjt, rat i,/ n Wrspiotin M ^<r'." ciji lbji. i ^:,ni mil, i5tl|Y:i 3 r. 

flJJW'jt BWniWflla *l( «rtMuc «ömtra und lutirm mit-ttt ulitr girsiiilM nun jiolj ubaai. 1 etbtfitmrt ftHatutrii fflwut« anffsiriua«; 
foVfit," «»gtjitllt WurCm™' , " „Siniat nun uni ftiKUKn fflrdjl, in«»««» 

„djisn tri ; nnttct bei Am «if äKaimttH, aulttt 
3Ni On, mtitXtntänWttUdt^mtitKin - lln *»«"»■" 
.Bllb »WW fttt (f|ttt KcMKn in feurmv«« «retrrflus, ein «tKHitndfEbtr 

-ii B jiniiiti- tiil.iiiimni, f — i>»j .. ,° ' iitS- iBu* tutetruttitiim, . 

ai;i:J(r|'::K r-;; nt:,vn:;r.il-[[i:ii 
(intj «atlnidfio. 

Sui: Öüil ii.ivai Eä|t?t. aii [( Hfl miifcrt3u.i;i;,n . rl ; q 
.lt UKettJttllJin llJ0t5(l1j MlUi (ä ÖilJSJa J[i» 
"1 IC IülI.i ui:6 llliUHi l"hS~V -r-'-nf vi-fn. t'TiH . 3! ' 1 ' , '' ir ''' "" Ul tk "' : ' |, '' llt 

oi'^ ■Ü'.W. ^i.'sV iii'li i^ri.'idVIl nKvAnn-t 

,'....'.„ e'Hii-i' 'ii;s.]( tiitn t^ao. iäniiinKii mc 

i f'-liij I" ^''i'' P-it in eiitttll : fl.' l'i-.fr! 

■'■•ii- 'ii: l'(i'i:'.|-[,1;,!l < v -'"''! 'Cittlll : 10 lULcKn P:( JTailrcfl'i'l^f «'jt^ic 

.ii:iiii.-.::i 3.1 .ul sjj^.'t^ jmcnlit. !Kiir(en o6rc Kranit ( uc 

b". : :'m'i.i |j'iB:;t"^ iiii;"e.i.i>n uiii-uni Unit, Bl( l ( »"fl"«'«, SScntnniimKli o.\r,n 

t-iin.:.:^ : l -,ur,.i: t 3.-.;,K; ^i.■,„ f .:,:„! l;'-i'l'-ii' 6« Ct.' -il-l'l." n^:'t< tif 11: ;.':|.,-.fi. 

r:: t.-. I i i.M:-.n. M.. ^<.::,: ; l;u ):,(■,„ „,i,V. »^''"S'« Wf Wn } lontm, «ad, msD^n. 

[ (■L l ,,- 1 vi.„ .: l: r- S::; ;l ' 1 n.lil^.pn; ( 1, M[ 

TJm il-i V. I'.':a' t t 1 -t -in^nn::,::^ ' '■iVü^H---' ■ t t 0 

v-;,:i::^ :u l,:-.r. LI.,: ( ,i t,-,p f.-. >--^M-<« K' ■=« l»: : Iläli:lM(ll <=(„« 

e.tü l'.v &(. iiiiK vinD Kr 3Li(JtniB(iit«i il« 'V »>«"' oitfin I fmittra fluib 6« ci'Kn on. 

Ptlll: (lt i.l 3tt.il, Snjrjtbon, 'fl(l.i"t:i, .lt L i3«, 

t;..:,;ini;[<, (itfitr MäOtiuin miOn tit Nniflligt tfr«b«, tBqm, «Nfpi«; ÄfbWiS, eftj-oo, /Schimon, atjma , Slraom ml in mctercn ?• k™.^;« n, ar P(r j,,^ f[(f „ „„„ bi( 

entim [?,:i(ifccimnM uno gmojiftbct Äolcnim Üufmuiiütuiia, tu fiel, her PW km ,jab, mutbig 

MgtfMIi nwrtrn. iiiiiiutaiHn. 4. Vft' «JW'.r^j, n,;--n htif, 

3)ttmtifl(iitii(r{cl(jteiiÄäiiivffl'i<I(iim(ir(ii W*.« 6f»tlBtm M Jipolla «str Mn btfffgtm - 

rffw-o und « |U 1 ' J 

ftni -Aat:s, M ei nod) bin ufpristfi eilt! gab. 3if*nil Kt ©djlntiat, fli( (if Kjt Etbcti anläuft. aaciKrljiür \:mlci; fi:i(, tif"Biii*i raittlj ftic BtWurt fijlnt. 

... rfjnirr Difir friinn nntm (f.inmfj.n. ni. r Jiril :"U;?.-; ttrui Siiiiipffrü, . ,. 
[>.iiii '-Bditiicsä f!5 p.iiutiii.i i'.n; .-f: .■:;'(■'. 
Gnitltn r«9«ni iKtiiiun&flib<M(CWj|TcjÄI«K(/ 

u " (" r $m anulifcinliot Wfimar in «Jrforl friJ&lt 

Sit Srjnjr, iterait fonKrlitfi tri Im Hier im Stuf Kr mulWalißtto S. 3otuM nein' 

Stüum -,imsT.iu;i(!i ;k Sri,-.;« l'tioiuu .un^ni, uo-iAen Llnl'r -in: tiiu!Tf-.i(ir".lif ü : rrtriii™,; , i« 

murin |*lU au ui.f für iidi u 11 1> (fallend unl> oen ilt" Patrfldtflcb. »tfolniBr, «Hb Kren STliaruna 

Iniuiti iHiKcn 3Grn&- eii brtlanKii bfi ten « ju iBiinfatn fcgtinr. 6k 1(1 foljtnN; 

n «tum 0. fil.Tiii K^lufi'nMEhni? •%!!^!JSi!!!!!! > P* rl,tniai in r '"' (nl Concert Spirtt. 

unV bei "7^itehSMJta,*?SS ü? ,lm ***** !u[ i '">" f« 11 ^ 

£(tti£[b.iiii!ij ^putnenm-Xifli.). ""W""' 

SWr (ffif, Kr bti r«m Mt«u im «inorn km * (t m »« I '«f i »»h™ WuffÄbriMg agh- 

93c> 

üt tAiaMOa.rriiiiatb Ä > JönhS 32 «1» ralt ™™ «»6'" »(*■» U"D f""! E« 

Da ft* curd. Mc llntcr^Rnii (n nmoi^cn f * C!lt,1 " t »«»««»• 

SKinftlitii in üllm IScfieimttlfTcn tccSttUg^n unb B ««rat(ain«fmvf«f*(t,ta{rti<nt(M 

in loiiffliniglhtni ö^iduilKn (h (imr.foflgJt. „wt» Mcfnctten, R3l(Kfd)MiIfl (* yimad) 6h 

tf[.ll(i*(!i Übt.' trliotti; Irnu.-.. imo mufiBj, t« „liimmni; rD iifc, reil mricftii sti-jin Dlubiictr» 

«m w(fftiia ttt vrpDiiu nadidfntfi Bfclten ninW tamaM gtitrtf etir ob Dnfrrc Obren tmb 

füv 1^1 (!■Ha^^!:■L^^ iiiO i|, V :n: i^ii ( :'n .inHod.-t :u ..'J[i!Li|iiiJmi,;i'n ciifjlin 5(!;itigc etimmiini uns 

iin^i.lnntM, iT.1i lü nncii ;üf Ii (ünulf.iiVir. .,-i;i*lm:,i i!(:L>tf;n um ititscji ¥ Slr-riLrlbeil mar 

(eltoibiritt foU Mo( nKg(n p (r üiimui!) (nute „(i fiitet nl4t> nnb M(Rrfeftl3 i(t in» bil frp 

^.[■:i-i-.; £.,i o:;.i fi!ui,-,t IijSm, ;. [■,;[nu> ffin .,i;oc(j imkir(IW4 fB »f| !rt: i(;n aii* iiofliljcre 

Bi'iiiiS Mi) riiidii -.niLdii Ii':iii;inri n-nr. ^c, „miiiuftiOnn ml» bCBIlibM t)alt." l=o niCll fifc 

li.v-.iu nii::; ,itunvi-i;:i, it;il t: iiitl i c:ii r ;E tvtrinar. 

™ ■ n;if ir.|r^ (in .B.,nr.:!ial r (roriit nur T.i-.J T-Curn 

6*!!Jb (iut6 (ütn BrfMift twni>Ant»A« 6<r C"»' 'Kr auf Mc Olnuir ttt Gnatt (Mit 

rjüjt. üv ivii.v^ tu« iVmf s(«M«, In t«l(6(n\ Smn^- 3u«ft- Sr.a)rim«t iiiSKnCooj.fi« 

Ctr Äflnmf Cc( apoilo mil Kttl 9Ji)tb(ii nor^rlitllt *«f (0 * Siebst niw fc-Jgtn , unb Pnran [bot ■ DigitiZGd Google «Ornial fitä im t»ä rtllt serfieroi, roam ber rotifi _ , _ . . , ,, 

ma ^mQO I B.wy ^'l.iWi «ff; raten, ilfmitataMnciitmewaiiMcgmfe 

^nbiu eritblaft, UtbtrbruiS unb<JW tttten f| ( mettben (arm " * 

cttüt S(;riliifljimiii,i iini 4,1:1« e«] e i-.iinu'c frtbi! 

riS tllfll.'.ri' W.' 7j-* 

«Tob 3<fa entGält ifiebteln «rweSe oli tle Gleite tet Ibrtlntbmuna. mit janttc 6«lt bu» Mtfl » . " 

tittb bri tiiüigoi Bdiufli*. 

niineiiebtrtrt emtÄn. um SMiÖinM ■!»"■ 

bet «meine Mulnab. t(, « (m) bm b« Sl ,„ 

-1 letttintfitt SJIUtfi Wo* 

nnn »em effajii 

UmaMlrt ctffr 1 

_ jnelbt t flerol|fernii 

Sejer ben SBra ab , fp tief tatet Zim K,- SS ™i' r ' ft ' utlä n' rt "9""6tnn empHn. cm <M< f inn<n unb moralllibm fliiw<nbiin 9 tn, 

am flt be erele mcti im rbtrben «nt» St !t«Mln n Ati nt 

«rmubtn (olo, Sqtt C(n ojj,, „ 0 , 

_ Smeeteni »rcJfett 6d bieten ewia langen *bi I" 'rinotn, « brlnoen fi.._._ . . 

SBu-jttii tu «iii.iuut.ii, tu ÖLMLIomminbill bei brunjtu fein mutte, tsenn et ihm mtbt emef 

Canfl( unb Spiell I S5(i(( Sang« nnb «uftlet *««*» *» »letlonm Wwerebrrrttn , meto f 

- »erben juffbr rimiib«! btr «Jotttaa rolrb lulril 16» a«"li unb ibm (Ptembfunbtn ol* rafonn 

«ral(£lel nn[ UtbrtbruS |u febt bltl tnertanifd)! WU. «Unllpolln mnj immer iit fltpiti t 

Oft ralrbnu» nu«bir«r Unarte bi( rlcbtior 35r. tstniln mit. Cij M Cj» 7tRi rsm 

weoung tKcfttHtl bat Srjirrbin 11016 SiHleeibmj *le ir (INon rcirtlia' »ii, 'mo./i u; mt cum 

■etilen rl« Immer mebt mit (em ffltfü(l , keil »"b bieg frOiioi und btt ^aiiBurunb reiner (e- 1 

— Bf Stimmt offen fein füllte. Unb fo -trrafi »ntiein grojen Snm«3 (u frf- Denn »Iii Rfiflig fpltlen, beift bp$ Inrtge Hlnttn i>mt>enijllbn-Mfi(tnn[lel enolr fle unl 

ti*t miilieblt 911I unt> «diu rpi'lrn 1 unb tat Ciebtee inb tSttei Im Stab« bir fit MS Jlugt ! 

Spul, tat Um biet anf be.1 Befiibl (er ISiett Unb »teret (ütttltt nuf Me «lutfnbe, mir roitt> it 

nnp SrbuKifllEit anirrtü, mirb bei mdtEm Mtdjt bmeW fjonir eätM tinlctbatttn ! 3m loO 3rf« 

»eil (oben tSrab Don Sonenbun« etieletlrn, Mf> «I |» Mll OUatlllt, ju Plel etfebopft, |n siel br. 

■gm il olibtnn meieren tun uD »Iii, tvenn flunmi; man nitlieri bin (tilenben boja efi 

»aJfitri bei Sjieta* f« ilttttretn ielbD la Me «el bimBegfliKi umonf Pir Uifa*eü eber golsrrt 

£oaMunq »eelbcbttn füblt. unb tut leben 9)tlL («in« Gelben anfaiertfam gemaebt tu weiten; ber 

für Itue Scbiabeit, fiir IrM fflibibeit btt San» 6e|et DcUHba ■(* fb viel (Stleatnlitil; ur— ~* inni emsfinali« 19. idjcnnitle nicbi setnt (n b"t nuf ble Irtebi bei aHitletbl in »Wen, u 

--- ■-■■*■■■'* = -■-' - ■ ■ ■■ ' priiti<n (jrlb in inttrdliKn. 

»it Sotifmina Olfli. ■on eebulbiltttl iDttcbtn , loa btt ffipiilee n 9teal = 8etfniig + 

XXlittxvod}» öert jwn Tjuniue t?g?. t* g-i.ci. Mt.ft aal, c, t r .-; t .,„i} rJL , „ , u " . •J""™"- 

£«' S>( ÖU...I. :n t(.i^. ; m .-jNiftju-t. ^ " T 

i- n Jieiim . i : : ■i:.ci ; ii.,C( i" ' ■ .1: (t.-i ■ ■: ffinn 

acior. um bit -K.-.: i |j i;...c; i5:|jj ,;.t Än-it.a - ..v..ir .3?-. i .u: -Ii. -7 

la SDlitff fdbj ju fonimilo. fiinn^rißodin ©iiaiair VI gtii, bit Bnpni» 

_ „ t Sj m h , , Nie Iii, Ort.«*» Ulfe». ^ 'rraW ibrtto 

(niiii, f i(W « 6(-ar ( *'i«u. (iHJ-tJ.1.: ■■: 's .-„nrr -* - 

"lOK 

ii M« i =ii t tiii* 3!iiNitiii) - ., JMUiiIlD 

ibekmmt tm'iBi'n 3ot>ri mm » mir €oii, 
ji U1 , iui,»..|,,„i ,» ji;. n , i tI natiriFt (Tslfriorc. na* Ülmod unD Wirb HWoS 

iu iVmoW fit« eo««B|"J» WIhW M Um BtanniiS 6c h (r t . ( s unacF4bc 3 
(c3t.flii u iioii(ii Ofrufftn, ftaite. Cr sjrfatw <h MtfrSift im«)«« fi* mit brrXh.orir 6« 
irrniif nn*K aui aititcuj unt llmg tili $rofr„ ... 

nn* CuTln. 3m3<il>r 1531 war! (croifOd 

ttl-Stfi™ C.rt.ili nnoi (.Ww Kinlf.i-, urt pan. ,,„r«. t ;n ör ffSf (Wrsuo tinr sircr 
tirailos, leijTTC «:* um 11; iin^fc t.H'in |u . na* tjratitrri* unb etiglanb an uns »tili ii* 

Öl 6 !?! "*"^»»«WTO»«wfS»<n (Hu« wm<£ Chip IMk iu ainmpm «f. 3S 

«Kfunbfcit DHtt nitrialin) fmib. 3aj t ,569 rttM rt tun «a|»g aibm in smim. 

_ „ _. . . • tu Mnf nll JfaB(Biii(l|t(i na* mdiubm. öttt 

SÖ£C )«(!(( aftmfttf, rq» « Ii* twrä) ftl« «tbüKn in (iti< fm*< M*. 

xiv, «Mt hi MM«iti g2J l( SJ* 'S 1 ': n rr, m"k 

f t (,.(r Docbrrlgiii JSaili(((, Bic it |bgat 6|f(iilli« S" S^fflS^SSEJ ^^f.oKl«25 ü ' 

Em «nlilw «M fJtJWÜ« bMH Ittf. S? 1 * * Sl*«£ 'S, "iL"; !££ 

utit <Tarl, fdt.r 3-'i;tt I'tt-n i'in tbttii llniuilni 60 " ou ' B " t0 ' l " , lll0, ' «"In*. 

r«Wrt iftölf* na*Miifii* apfrbcn, Urttra »*» toralotbitlfiniat». €r htatr »»6« 

>.m öS™ tri* rhu <ln Sccnn» unb 6<u''flt n X«8t llar». Sri« SmUtnlaia! i|i ftk 
Rrnn« btt 9H »f n n n a""!» 1 «: 

L8. InteDominefiieravi; Cor munjun de» Etui enrant j'ai chinte le deflus. 

10 nt Dem D, n. in »ifrDinmlgc ffliupr. Aduicfteot j'ai fiit 1b coLlrt taitle, i7i i—jjwm ■ . ■ i?t 

Romme rorBüt Tti ftfonncIiWIle, 
M>is nu'ntenent je fri. niii au bffin. 
Ptie, paJünl, que Ftfork foit Ii fuj. Mannt, 
«(in Mijnum opm nnficum, n.i* (fr ■ CiAt Baramat, ttffin 9Jamtn Di(fm JJItmat 

ti<m £t>t fifftn btrtt ©ibnc 8«Sinan* unt Su« ttfttlfijfiii fcQ, n|)«lt 159* an liaTcm laa< 6m 
-»«WtaMW*rtrt&al«i IS Wintert mttf muri CocWnall $>ur. 
»ffl. Btt betfcüt tf»»Cine Hh ilja «ftfttctu 

" tefl« Jlo " - 

0:1 ftiiifti ™ ■ ^ ™° * 75i U fl it e : (r 'V,fm «"« unt «rnli Will». *.,o(t, E„». 

.W». 156S. 1567. 1587,1388. Mcmo b j t 

5&t[ fitrlf 3utllUt Ltpfienlis, D. Joli. Kuhnau, potybUtorfi muUL-i 

_ ,. „, - .— &c. rumniDpm itidutl. S[ nmttt Hu tinrtn« 

*PP»[itl» 3otm. tjlr( »< In «J">*nö«* viram e „eLntiffi n .um & ineomp.-bilcn, „«" 

■MI Ooilfftt 6(t tum ftnh im* BMWth» fct rajl mb in»* baSitm Wntt o»*ht ooriaiu ^rii 

Ä*KiSi.^ÄS™ ™K1 t£ M,,< " * B| w ©"Wr wirtrn; »it M. 

imnt6li(6iHi*i(«i(B)(l[tt(«u(fu6tuiij. -J-I66) aj&jjiJ, (n \entmkfhm -mauäUtat fifc* 
an bm iwtiaw tn*<. „„ s jjmdKl «i« htfbta)« Im {KS*. 

3)« fünf« 3mrUrt. _ . ^1. 

IMetMe^fn^äCio.Mtt»!« „ ■ £ ■ k Ä 

Um InUnailnM MoHnMnt. & unreal* ■ «nBÄnimig qijmmPmi 

btt «rtirrnifflUSfii l^KHi Md ]\\ 'j„fcvhm. ™ ^" «J* c l= i: = -x-e- » I>|t "iü Xoi -ah «utt 

ball. S«c nntHmBät tuMM .(i an Xatnvb «jS nnb Wcpi 1719- 31" »«ttn t«tc 

^Stoininm^RlHnRnMItänvni. »4i(* SRnnuct m>*.*inmal anfttran. 
«4 IWnnjnnilt (hton»itnminrtn«Stt(it«>ii. 5»,, B.fc— *. quinivB). 

tuas nn unt !(([( Um m 6n Üdinuisii 1 L Li l 1 '" 1 ' 1 " -J u "™- Compitsm vom Slwn. aflobflio njuitf mil 5i(t. Joftpb »lancoiia«, tit« arltljrtrt ^tfult IBM 

ctcrWini: btinblli (nHi nH*as«>i« is+'mi«« llrefiffot WffltartwiralW» P»™« nne ■;- bttUM 

in ftin< loBialiajt SBurtf einsifti! luurd: fo 1^14 .m tKfau öf^s OwSi. 

nnrbi niiib äsaüws einsähe btmatC nuf MM ::rorom 'fftBlganuittlRCn *Mlf 

«mcUinn n CtisraiHt fdnrt Viflftun' ItnOhni «afonV, nii«i t-tt üBiiJ( imH unb» 

fUjalütt. Hucii dbidi irrt tama»Uti)ioi raaliWra 9JMWPI" Mnuitut«. e™< Lad 

Mti all! H Heb mit £ann>ig euä(t(ibml iMittt, naOuniitki nt Artflotele colleft. btrbmlfn S(6 

Dtt fiimnltnM (fjmt SflJtlBl» hb«K «Sil* (SttfaBp übit mu|I(. Blntftiin, 6(nfi (a>iiiti n 

PHkräu m«TM nn6 nndj iSm Slipp. »dnü n«A Traft, do Echometri», UTiHmbtira »«(er ouo) 16« an tfmfelben ibecreilfoie SDecee in ttr Mufft Htfrm nwMe, o^n« 

diKii utgcflfemm Wolegoi an ^ifior mubo. je eine fronte anu>eifira« in t>te &M>iff<iMt*|t 

binB, bie unf ftiu Anbeuten In feiner Pftlmodl». etlttllrn |u tjabenl Crfügi ign flii f.lcli n icg 

OuUUm ClWfc »Mufi«CMttU n » tlmuflU. Muficus trat »«»!(f*t RA mit rlMM 

Hu* »erno Bbt iu Rri4o«u »(rfebieb 104B »aume, Mi unmiarimii* ou4 t« Brte betow- 

an tiefem löge. g,»at finttn Act bin (itiiii So. njaebfe, atn na (üuie bemiemgeu tautet »«"»II 

tim:Mi, m;rm aiiKr; tvu -ksi Jini'«- t : -, mi. nln* tcnim,-, tue (oi.ii.iitiat Jj.mb tti (Sort. 

Stirn. Seffen ungcatfiiit fict füllt SJettienfle um i«rt «(vpini« bnb(. 
>i» Xonfanli in reiAtigi aU tag mit in uMn* ~— »v— r... 

»nnulen feinen Sinnen übtwben ftültn, Iii 
lUtbi, 6a unftee Sbionoliigie reibt ffljeitiltco .. 

auIStntifdji ifl. 3n t'm niliTenrcbaflliAen $|<fl ftntctn XuL 3|tfrctuntn«l Ut <ft" ten WriftanM» 

ber SSufi! Bai it fi* tüijmltrtii betwnittbnn unt an bem tiruliaen Inai "93 eilt 1194 »frier, 

folgenbe hieben feinet febtifllUaetifetjen Sldjti 6r ro«t ein lief fotf*enb<i StaiutfunMiet unt 

fclnieeliiflin, nruiUfci r) Molkit Pioloäos in 8tt*llltiniuit(c, becioeaen feinet (^lebtfinrMl Uoth 

Tonariuin. ©ttljt aueb tu ü. ßrtnh. l'ciii TheC fein» SelUeooflen Doäor mirabilis genannt 

Anetd. Tora. IV. P. I. a) Toonriia. j) De mnite. SCBn eben tieft ffine naqugtfcbe fiiniit. 

viiia P&Imoram iiqne C»ntuum modqljtinne. olfl"! in niai((mjiiTd)fn, pbniitaiifdien, n||rootntl. 

4) Dt canfon» fotiorum diverfiute unt {) De (eben unt> antem BBifienfebaftai bracbtin ibn bei 

officio Mills. etelilTotn. XV111 Bibliolh. PP. tem$obettn ten S!(ttaiS! eititä 6(Si»9tjrüii(l(n{. 

«v, „*,, Bi'ft' Suf mtbteilele (icj fog.'t Cht nndi Rom. 

um« ^umus. ateami«« 1« Sdtfmtlfltiiia nufaefetsett unt 
©atieii eentKtejuj'ati^rrrut^rtren ein. |CI*tia<t, afle^rttjnni, mttr™ etfoiblej 

tiefet ttenell tute Xtui . ti noaj naO) \tinaa tote 
(tut neue 9u!aac RlcblC sa2Ä,ra£"ÄS käs 

tun 8trf*gre|at bilfiwniq. -ji--- , - ... 

Inf«»» um,,«. * .km h™.f,rsn, tetBtantlilaner, In Ceijen D1M11 »acoii 

-...,? 0 fefH?^*tJ™J?!S!!H*& RIWu*trtt! beaebKOieSatbeauß nqtiln 5,, 
tsetiiinii onC »acon mutle auf S(ffl)l t(S SlaMij 
nitohti* Iii. inl rgeftngni« unt ferne emrifH» 
Dniflen nlrbl niebt gdtfen ictcben. «r fdjmacbtele 
3)tt neirntt 3un!llfl. iibet io3aüre iroiftben leinen uln ÜBanten unb 

i»i ä, .,»,™n„„i »a*tem et feint ficel teil tot et« eeba Ken balle, 

.„ ß^lZS?' aJ"&l5£££2Ä btacb« U ta Uebetiefl feinet la ( e in Stube in, 
f/ ^ S SSS fc-, fSS^SMr^J?» Unl « f" n[l1 ©*tift(ti, mwn «tt, ein anjer 

ÜJtuf! dem HpoO montbe« Opfet in ttingm. 3n. 

ftnurtrtt iuat bil OhnV frtnt fit*HM<ctbaluna, S)« JtoSlff« 3unllt0. 

reeeiun « rt fo reiil btaeble, ba| et fe»# Isnfrire JahUm anorea» edrniin bat M tneeb im 

»uetf. , WftttifiSt afflertttten« im Sneb bei fflulif be. 

»ti JCD litt gutllUÄ. inbml ttm«it «e mat 2>rTt" ter SSetioale 

(ein mvi, nemlidj Mlaeiin agrieola, t&emnlijer S)(tl brlijc&tlllrl SutllUtt l?f «=>=. 176 

1550 3ob»nriu Spangrnbfra., Kal&trs 3«it*<> 061t out utib gütig natS TOiiKnbirj |Hn'if, utili 

upfo tut* rat[«in !t aurtf bil SiiDfnBtdiPtntin. trat na« (inigtt 3(11 In filnt cbiai »[Minima, 

frllc ju «mlrbfn itbidr, unb bit |i« tuidj Qui- ©eint Slrfilfarifl Dt Muß«, Mexico ncceuW 

Jliones muiir.ii biritijmi masbu. faM man and) in biffenDirt. med.XX. ©.4*4 

ilätn KtMl fotw.ii.n. rrbntai MUifi. 

»ic »taliWe 3««W- <0ir fjtanW, 3m ,(ti,. 

Sdins (Ungar IBiralüi' bon äerrara, tluit JEnocuig «(tu si pii, «tfl~iii IS!6ur!t!lng 

(fr gcifitia ffltli&tt« 3lalitn(, bir «IJtt tir Ca. »ant^abr i*J7 f mtt ffieto, roatsi öririmti 

l>fi;; tri ^nu gtrtimii li:l[ mivi'Y- nMr, u:il> .ins .irjndi :iit(il 5!rr(m!|irn. 'Jll'.f.m^ p:,(S 

t<rr bei t>« fiinMi«in 3n»«|icn in Rom Jtdlftt r mit ilaniicga gtiintfrbjgfiitr ni( « ob« mit 

Carl« V, nlcvi nur um alle fiint Büliti fonntnj brm iffillun unb mit SBnlLifl fluni HcufilTrrfl!* 

Irj[l«sd <t>m ii^ct roibtt (bat. au« um bin Min. »jfui bqablmtnuitt, DUM K Mifidjliatt. 9ia« 

fan X'i'il l'rinr; t^mS, um fünf SEiHütiüF Fair, fem« S^nirtiEMHiiiiä «od) par.s(tjit (t lieb burrfj 

Wiibt i47(. an bim biuligtn Xog gibobnn. film aritbiii Srnnfingm tu mui ««(uns, unb 

eiine ßmtliit« Bcrft twien t»ri gaS« und) bii aiim BitbauMungin bn eoibcnm gt«m sie 

ftinim tob( jti SiM bitaul. Untir Mrfiitm SBuatUrigtnltM BW? MpüiHt Anupilriibfibtr. 

tLii-.Mn lirtjHiH. i;e;it,n!i ■;e[ili]iijm Sviit^rnaia gr:;:- füL-htitlicqu..- uv.ii' erfüll«: .Ii: tum l„Al- 

XVlLunbSymigmaiieMoiii. •£ im fitbr. 1355- tenr» eccleii^:«] ■ «lqiv,;. Jeiiis Chii-.t j..s«ii i'l 

se« furtum, 3.«i M . 5 AÄÄ« ÄtfÄB 

2flflibiua paumand Hobinus a(ba(nn |u Bits, 

'öair.li imSiStbnw Eiiili* am 15. iSn«. 1541, ©ti at&fjthnt« 3un!u*. 

|«tt-M>l6«ili»(liti Miilitatn iur ffliifit, luft!» «n bidnnj J«j. 178* hm mfr. t« Propi'ac, 

»orffarl V. mli$ liinD 6or<ni buftbtfiE.i<X>ru[i«> ,!„ grein SUttlantt (n Pmu> mli Ufrct r.rus.i 

laut, SSobmm, e«im<n, Unanm unb Spulen Opct JftOtth ans Sörth» um tcRlHMl Ml 

uii-j iDito- Tfa«la^ DoAw |a Um*, titir «titlitini «af usb nein aiifliiniinin etifal 

an bim b(uii«jin ioai i6si Tim Kmtilnttlnun _ 

»It fltftejlbnll SulItU«. ttMimar. (Et mos niii cd W.unHiirii tft jj.ir. 

(Htora Sinn!- oon jmnfiitau bi( biidemTc moiiii njt&l bdaur.l , gab atitr mt(i( in Brofi 

M^iil iTfcririia« V. Äom^rä m pincmut, t;;n <w L ; li::i;ak'.iniLiin , (ad st otn Mr rhlitlit 

Xaifit JttopolO bm Ibdlttlrf itlbfil« -i 1 170* 8'»i,»^ii|Wt»»M(mrfa^ffW«««tM 

*n mm Sajt «[ Bat iuhU Dioftl« in Uli. e*>i"n«i bii an (im fouitm t«i 16« »mim 

MttxTg. 8(i »in MntltAm tEfafofl »n tfranid em »utOt, totnpciuti Ualle. 

|tn in Bit SDiiH4ijenti futoc tt Mnt «irtnbtii Eft ireari|iflltt Suniue. 

t* grasf futt. aia»m ftlttauf bt( BnCMbM «Wae UnsnaitUa) mirts tum SStuttn utit hmDtub 

HL na« UTuiinMig an, jianlnan mufiit f«. febsn tut £aa fnn, an nttl«tm btt bmi&mn Sam- 

ntm gButfinlin in (iinm 8(lb|igsn am Siblin ftiftibil 1787 ftatb. St (laab cidi 3.1WC binbut* 

fclgtn. *wr nstlDt ttfcininbcfnuRgiiDDlineBtiB niti ar*lm Sottn In «in Sinlin bet XMlrna 

*n (iiitttonla Siblin Jttanlb'ii u<ü> « tibi» Binil, »MQnalnnt), inljülli bttb« but« RfnCMmMll 

tat ni«i bitüatn mil btm «Sclin ttiiOpftt mt nnt> bot« (*» !W«p#|li»nni «nb bit ofatimifait 

Cpi^imn niutbi. £t gitna lilitauflu bic e«a>tili eiftUWafi Ut Jtindi brf Jlpofl« ma«!i fi«« juc SKufif aUfße mit re»o d ?e t*n lot tn 3unfue 178?. 

äm tln unts jMMifgflm 3unü* T tu» t««* B (r! .T D m 

* '777*«f(flM ttlO(rjn £BB(, brr urtfl ©'"'79J -8m mitjitaliMcn Jnn(wIK. 

ÄmSÄÄ&iSS, 1 S ** K " m »**»• 3»»w. 

tctiuriga». " - «mMotl Scpt, ttt fünft ju nrafroM an 

so« im ■* päMi sm» KÄS" ."»IS» Rffitti 

Sin bjrriRi £agr 16^4 mfcb Auf brr Unicrrfildl § teft " «""«*» XU1U, itm HnD in tttfrt Sc. 

(U Clbingtn coti Pein bnnuljatn fcrtftlftr t>« !!,, ?■* iE***, 1 *" KW*» J"fl fllftörtM i|)| 

glroiiTii Chriiiopi iTiiIjmhi* rrr i ;i m.t.i 1 ,rrv< . " '"' mlfl Cr.rr^i.im uns 

<- l 1 15 -^ii Isnicice ü:^(i[.i|r,]i. 

S"""" t««'!««« uoig«frKH ,_ t' 61 ^.;" 6 ™ 6'utifltn Inj 3o(whh 

Ii.iUK. ült lunrce .»1, ■; * 

i-*:»r ae \K, n n m i. JLr ,\ x, kM > : J,.Z ,, B , rllll >li;t ^„'„k,.^^^ 

issnftf.tin - in) llliril Osprr.d.lrl: füil^i'! U '""'"Mfliatiiini nülrfl! £l( JllSirlhiiiiitr. Iii 

föni tc mn lonj < 

JU man fonm iSiinic tcceinveniusell; ilnD WM"IW BM(f*ltn um btr ajTufi! tn Hlirn 

Jo* l;b(n mir im^ltw WhBrma^BHtflt J'Ks.' ""ff"»: Autiqnimta biblicaj uns 

. b(t&cu(inCcllliimni«WMBjtiliiäMl~)I6rii(t Ant.quiwtcs Hom.nu. 

mi %bZpV,mZri U , m „» i!lp , t ,, , tlB , «* JtwnjIflftM 3unluet 

*ofdWl«(CD6r(ii»itibf> tnf fhura gritbiim „, * Ptnlipp tflmianit um fm 

ftn nnrb Stollen in bh- XigfTffciutn bcc3noni|l 3"« 9J° <in rhu Mrfim Inge btr dm'ibm» 

«MM Xom flrl imB nj« it(MIKWi Srfltlrit «»W» Otn •SufWiouj, (in «mrttahlii Ii 

«»(«[iirtr ju aiitBtf Mrt« fdm.b CeMu- 5'- ^mon», «intt «t«U MI» «Ufr Im frtui|4 

flu. tm Bornum ü.bcifivarum, morlun rc bb. I* <n S™i(«n on bin fitnBHnHftftai airim«! 

™tm in us fiunßtueni, bunbtll. t16j4.11 6** «»ffoiHftl tjntc |[nb folgte 

Km bndbjn Inoc. ^ 1) UberdeiitmonicliölMtotJooe. 3) Sofia 

Infivnn »anoniliil nnb gnirifS« in 6n> j, n,5lnotst,ollrc,rls<leT °'"'&' l isloiisinod u iandi(. 
ncMUlfdK |n 3t«m«rpw «o«ni ».rtrline. «In 9 r 3 cn murbf nn Um(t\lm 1667 » ani 

e«n Bhgnun TbeUnia vite huiuug t ty tt 9m in $ommmi attetim ttx Mmm tymn 

Digitizefl by Google gnni XuKxa*. Sr nur junft Vrcfrfffer am tiflimS tUfrt Sllftf im) n »Ww. Jtmoni'm 

(£lv tr.ii'ttii! ^■.!:n,i:i:iin, i;!:!.\üf ■- , ii,(r ;?r afia: P.i;;. jt;r, nn i-.il.'üi^i «ÜTurrtj Ufiiräti tmwti 

f :;.Ti11 iüTjsür; f.-, MM! Mm :r ll^v ;<(n.; n:0-I- :r-.L ■:■['.]'..-,;,[■( iE: r fniiftci Äimiirt.in.ini in Vüt 

17;? auf ilntr Seift |m (Hub*, linier fiintu Rotjantrii, Sßtim alti« Äoras ^alflnria* f$ eoriftM Mnttt 0* «"'S Difr. <** • 

tan Hwricfcoatinoium, mflfljt p. üjb. wt-rm- nuuir.-irrii : m i'inii u emus urnuwniign tin 
terg. hilt thtolog. |ii fluten Iii. frtjajlcif j i ii i i • i i abtafcam a>nbi!iiU| brn man »W» ftta« 5Ö*c "fictett unb jroaiijiafii 3uiiiiiB. n "'* r< rr * ä S6!i '' W( f" Spangs an 

1* ' s dfiTi LI n Utofjmir in p«rfe un * ^ nt " f° l9!Mt * Wamm: Omfifi ein 
..nUfinial ftnfbMAOruEfrTin Mann 6rr racfST In Clli 8» [ fi |i < t njciinu 2pj[lo tdi "y. 

Hv-i, fcJi !fri:i:.i:,!ii( it:i,t!i. f,- :„,;, $.,„,.■■., , ;1 

■■iv, ; r.v™ = ,f, e '."„■,■'>.■:,■□■■; ,;,, !r «,.:„ w. -v«*> ct « . 

U-.J i iiM. .|.I;( iu.ir.il tli ,i u:i.iil ll.be 

ihr™ ifj Uli-* |Vi,i d;li:,!ii;l;n;;-: !i.M-,;( im! g.-.LUl f il liiCrilJljJtPildK. 3) A«'* T b)u( ujjc (Ar 

liTor.'Ji Mut üj(iL in! ill-.fi'.-:,' i'cil, cl-J -,v ridiu L .;irt -:i..(.[i,!J .i-iil.) I !, iiin fi: jNi 1,1 iw.J) 

iisr,i:..;n 11 ,](>■, mi;;. ii: li.iii» .111 r.ni !■ . ti : 1 ■-■ n eiltkniBaa« am twflui urfrt : cd war irjui 

Snä( 1610 un; muial:-:'! u.iifr Tci-icn. Uta. um ti icr ilj il Nä Wc.an.nd ^.lirm:!, jucii tt 

1 V 1 1 1 1 1 ,1 1 11 iv.iif!-.if.t!7 oani'i'i l!:i.- Liici-Ii 1 :-^i. o- jh, 0, p.,i.;|j.n Om'lI i|h:ii a-ümil (j.iüt, i'c;: 

Iii IntBodUftiD ad HuOcin & Ittioc. (j „„ Clin si Pel1l> ^ 4) K? . T „; f jllt (£(,„ • 

»m aä)t tinB iroaiijlällin 3uiilu* umt"" ~" 

v 1714 &anitl paptbiadi. j Elll( |, 
^otUdHafobSouBeauiDirt 17'= fli&o&""- srtmtuM nmiPf. si H" 0 .; C r n r iit:u Ii: äJIu:. 
ÜM'bidn 3»teiw Kmfi » a * 17 «. a r W rcJ ^ ^ 

|Wi in M e.lflli laiui 3.HiVi l\r.i. c;. i;i Ncriij .'•.:n: l - !.:r:i. t; -= : Y'3 £■.■;( 

fcats«, 6([ in!t(! Orjamil an C(r ftauiiitirrtjt tu Mä 3i'd;oi fti ettiaiujt. 

et. (JS«ro(o imb SanwittuuHfirf ta «ifina* a 4 batli lln u^mr Xflni ülilitS, 

wot. (ftljaiiidj Ourctj fcljonc giJ«alciiinusPiisnfil w luä 3nf iWIm S((hl*i H« to.i 11 .i:ro 

m ' * , n r. , * £ ftfSrt 

Sit neun ttnb !toanjl3lt( SimiUi'. \a _^:b, -s-i: n fleu mli ate Ootaaiiitfil 
■©(ii brelSiflflm 3u:nu( t .. r) ,,. t , J . (; ;,,,;„::-„ ,in; -ii-. : - f- 

* i507 in b«ül)inte itatbinal Cäfar »a. Kampf« (Hofft »aSKii» »Mm »JJ-f»SS!|S 
roaim. fi □ igifeed ti/CüOglt m, Etfenftttttir lins roulMii?l^tnf(n. 4) f<*«n, mit tti (m ti, Zb<\ttn bn Bin« m 

l™rJW ( , tu mm-ttir m , [,,■„, vri r!iVii:n jLf'f; ( ■" l^f.inucn icmKis. 2r: ti-u:if«:t i:.it|.|-, 

t^f'.'s :i,'.iiiia:J .0 (..■!.;[, ,„„ <,,;,,.•„,, ltii ,nltt "t ff* antun tobt"; idiat oon Kc 

-ttJ'UsuftttafbriiKliu, ' mn! ic «Indiiitm (u,e6,<. 9;* l "ttiiiHi ,n<((6(aiittj jlc fut Mc UtDtjR, ' 

<!«-:ia- l'iiv i.hT- Uli:. j:]::ii.U cgjiimcm Ü». »B ätilttt» tattai, 

Oi'ü Pen BilKen ,111 banto wiiDi>fH bat|ubiln> 

s: 8g, iÄÄ-a *""r 

tunjic. «(f^üni alf (tütet« »Ort mit cincincie » ( f * I u fl. 

»ißKriiunä ted «Ifa .Wirf ,„ (,, n . ©, nB Sttre niicfjl! man »felKirif 'faorn, Mit i« ei 
man lang niUi (u mm 3m uoi tiwj« fn titrt : iroißHV W< j«it(< (teff, ttaiilaX b , 

onbfrn; fatrrn nun (Diju ^1,^ 1U in ©elina rl*n bflnrtWtt, «II d tn Ödttil Ut »Etttt* 

>« giöK. »ft im Coö 3()a ( ](fd}c6fn im 

3w Ut 481m OHitipiah füllt. m d&JfiJ l 3JSfe£ 1 5f o 6 " 

1 r 1 1 i t t,, (w m (0 st 

»«Ut gemam, nitr eafswo oon arao«. ndl "L i ®*?\ 6 " »5 ltatl «' ; «'* 

( -»itiiK i»ai t u bebaut™ .fr mtifi n u[ [fljt j n , 

f " : .f: - i: ! r ™«" f!"" .'.(i J'ulr.jr JM t,:, ftrcH.n .la.lli::: B 

l ri; ' 'iirk ; ; :' ;/ ,r - U; -" i 1MII>>7.r-.j t . tr! or^Li. t .J.p,r, l.ift.-r, ,: ( lim I': 

. Ii 01 »((((je üe 

,v.iri,r. 1 ):i. i i li :..i.ir ir; -.oi!t txii &:<:^;tu.:. U wn » C ,i,.,im ; ,r. i: ,i,JJ,, ri £,„,.,(,„ ' " -«'rlnlDt 

I>:.i>!ü\l. Ml-:-!iL [h-NiL r;.i:rn iiniS Ikkijun,:,/ .-..«■ J.u 1 J:i,^.-3; l , l ,;. i! i.ri 1 .::.,T. it.iiLLH,,,:,,,, iu . !>(.,„ Kro.ttf.ä u C r flium ,iT!ii<v,:t.n [i, ;: ,i.-,-. t ,:-„ 
[;ii(:S!ri;.3(it:ii M|-;n, p,, ofr , :»[■[ 

B*t iffmilidK (Sdliijröuh ; bet «iffiiriiAm 6tH«lm "™WWff»»«n«tn #A bimuEi Inno«, Hnj 

t;fii::ij! ■!f;ni:-i t;r v.-fj^li.-U™ l=i;( ; imüMici !' ,JS T 1 '" ;fr nUJcU ^v f-e 

JtäfsiM StUkr clü--:: ^fni 1 t K nT (! !l:a'CJi ül, "'i ni «'«tfri mit s::C Ci,Tj rjin.Kn K 'ir. 

Hbsnbfn ; il )t S!mm, ibr aiattfUnt tinb bü Ein "»'t ff^ß f™ ra '' «»™ 8"iii!ii t>« Se.sKiluns 

iici^ia;; umfc in Kl ifimmtmtiäaitttti «'««M«!*«; »6b (nun itKan btegoim bie ilo* 

■w «»mfiia n» w aitm Ort« fBijBws'n ,iib e*m»ni fefn. 

ti ; * r">l»«« ; a-*«.,^; nimi *.-«di!f; f ,l;„r„ t,,^, ,,„„ Sie,,:,!!,-,,: c,«' gwnT, ;: T [v 

t..i!Njr, uat ii;:r f.iic n.Ri t; ;, ir |„u f t RCjf nlllfi[[ , r . „ nlf .n,,,,,,^,,, '( 5 | , ; ] 

m^hl 6 "' rL n,1 22 6l "SSS < ' Im ' Wim tu M(iwettpfl6rfiaBP, motlftlibtiuStunbadtfiK 

r< n^ini, M ( _ (t f,, i!lr[( „fc:L-, ( t-„ ,!;„.„ ,mr G ^fmt,,,,.) !,,^ M; c ,-„uHT.,. t TiTtJ. 1 tr .6 

«Ho. «fjtillatinii unb ««141 t« Rnj» ( u mcil. ciiniifctn fltmaflt wate» fnmtt, ' ig| , 'Ii 

3ul(([ »T«iS(ii mit eiutüi bni bf**k*c#mj 3'aa"'|ft «ff« MuH*fl«aniit«$!np 

Jet ©roiuuTabfii Sitten in linira Ütalotio oft JtflnOibal *.iciwnEino mit Hülm Stdiit nn bie 

tlroaf tu gtftbitihibe itl. Ditj mos botMt fem. Stile gefeit ipecbrn fuin. Ste| 18 gM SUjUlil 

nun , iDfil 6i[ Eiittet gtmttntglirt In« Mite EtnfhM Srirtrob Amman, auä Bajr.nib flt. 

«amtfithn 6« tflefcbirlW, biete ciaenili* nutim bitnig, tin tbemalign 3Mi)iü unterer Uli ip.r|i:.i[. 

EK(i[[atit etrttijt: alifsrirwi : mit- CK iliif mit ;u «mf «ic « : «"< i'-"»? Mo Um ^ l'i 

(Ina m««H(b>m anrotnouiifl tic tvsaifKtn £(iiif' mit ga«|H*tt UiipaMttNjfrit geragt) untee DIE 

lung nuutl, 3*l!l !>lt äJuiucfen f(|rrt, Heist; Ol/ien teun'.iii. 

3ene nicce |ii jtftljtofnbdi rStnjiflungfn ben o[[ in biifcm SD in[« mit ma&icm Sirraniiam 

muffen ab« riadi unfein empftntung rrantenb füf ta Ifcnt, bie feint ffieitlrrbanp btisctSmiptr, tu 

fc»«ti|«ivr* ffc tW* iwmw fei ü«mt fct) ohto'hm«el|w »ont«t t-ut« Soropofinoncii 
Siilri tau ongenuff« fein mbgen; Mun tat oora gefhmRtr i ttwriuctj tut aoMrn gtofitn 

DtawinBt, »««■ Um bit 3t(M * gebiet n» äHnlioai uiiitrt Stuiöfi oll Ma mim Bfflfai 

einmal |u NtBntitrag In Iwumnutlt uub nürf . trfuUK , bte und nittli, alt M tele, gotiiutt- 

Pu( nmi nuffnlient> fein, ipo( t>i< Seele nul bim «ßrrgmigen t« WuH srnm&reu tann. Keine 

%en bim tat faun, in n>flf*en fit HM einmal cje, mfan IStga l" rUnitti Mit t>rt glitten St in ig« ■ 

(liictni ijt, unb in [p(icfltm fit fo grillt m blelMn teil finfd.cus-tr. rie ior.e iemni 3;n.i(iii, tu ubet 

niinülit. <■'" iw<<- l.'i'i'-fs.l^n pdiJineii, tt) M,i> :<me 

iJiej (inb beilJaSg bif ffl'nn»( f raaium mit BWK (Um «Wn. StUl.«"«««! 1$. bßutttl ittt, 

glaub», tjr. «tirnor (ik bomeil* n(b(i feinem 9 lieg« ; Ser HUjtrili 3r:i,ie -csrn-j iMiDin.;«. 

~ - -»-ne Ärtbtnitn beraiifen fnne getinjtn IlKOt'Li- ttnb nirbtieii äUännetn, beten 
(liefen unb bimi 91nmen roii 

um nl*! inbiiltei iiirein. S* um im m- i»m» im «i.»»» >.■> vkkiti jiompcni|ien, im 

fttn Sugfn gute, bii8 et fime 8miiftn(u»gin fug. lenem 411m jtunMAt» Htnfn fcninie , mit bit 

faltig btmitltt ati gtttl« ct|Abli, do(fet|ten gtlnbeit unb tlceuMteffe. «btt! 

eine Sammlung ftUba *m*mt» non 8«jjf **** ^J™» 1 ^; «* iÄSJSf 

E10 Lr.»* MTsarüÄ te^ss -H.il d III! Rl 

(i Otatotln b bn( ei n 
n or^nherrt "nnente, Minin P 

n »tlanberef ' 1,,,...,, 
Itbaktti btt mit «itibnien, ttt nnqj btin »« Bfeutn «mje. . _ . „ SKufif alifc&e 

9tcaf=Bet(uiig* 

mittwxt» Btn i ? « n > n iiie ijgg. 

.... .. R '. Zb '! [ unf ' tä Vucnrumt fc ((, 

Petita Am connlla y.rirs ponr ]t Cl»v«ra g^ff™! >«l (i beigKfajri. Sfltfifll [übt, bog r* 

"i' ]<■■ i e-f'imo parMr. Duffefc. Oeuvre W« """»t iMWIft »Iffil Min finMI irn ff, 

VI. i P.ri. che* ßoj-er; , 3 e, in Sei. *™« «Btn, SBurbr nun ein W. ftiun 

I , ; " Pourceust-K, r^inftcb ftelr(jtung unb Surfdiriprlfimß tri i£cp r ' f '- Z.v. 

:ium üStrijoupl fem? o""m "fflw 
tl l"(f(, ob (j »iidioitnn txrtKnt, 
t*'.n juv Mtrfilfit Hill iij rtrtifi rd*j 

fci.[l tf,i, f M.lf(„ w . rei T lill |, alirJ , ll ,,, [ , iT1 . |V „..■„; ti^.ibtrKt hiDü.rrn.'drnlf, f[llf(: „„ „, 

tlinii-i. ivi iiLmitts ü'.ncn, i,-6 Ii,' ; .P..L- 111,1.1 li.ul, «'-^»frS cir: !flict(tlita;t(, muTmllfi, m,!, llf ! 
Bj*ifi)tm 5m':hnit! n:i!>. CiB !■-!■„■;:, -ü '"<"■ iimrt!(n mit isif liit iri.in ni.miftm f „^l,; 
lelli&r! iMlfffoliHftt 
■ niitit Ii nt Bntiättit twi um (iiftn leitmi foDcrn. 

Hn.i et 5* .,lä(atei(ionf-.i!miiiii:ritmi J" ß 
Ktirnrn un» SJtKfctrtil ra'fbrtrW ' «•» , tSdthr. fölitMlsn, S*tifi,"'iinb iu unfern 
STttin ;ii,-kl.r!.iiMtii uiliniiii l r ; :.i t^.tfw ^ iIt <,-. « s;if! , mossrr, «„-.„,-, a^i. 

nu: al[|iLn-:-vif . S>lD Mi „nKMlüiV ?:M).imi!-.i[ fV ,;.(;..„ p„.., Klnri-irqer, BcSaU 

un5 is.in.-.Icit, in:: tu ff in iin-crn i*-y« ■ i :Crti f, ";„„",„ Blufft n rem rifmi -Kar«, 

tll flät«a Dnimt ein, iDiU aüriittn fiin, um in ^ (at{| mnjUdrflKC eHHtfC. 

.in; Da Ii;;: c, tä i, bimji 

(ini.lr::V.J'Tül ilnfc™* Iiis* tu :4 C-ltti-eo. fen [M . vit e -- 5l - i-.rrl > 111*1 Mi iJllil* f!t 

i;'l)(il!ru iciifiiiMtlt( lictS -H 1 

i, s>ic ilirt:ie um in: (, tat M in C<[ glüE* 
lidjtn Hage brfinbet, läahtn ti( cjrJlIm BWita IM 
Iwm imti ba* pMtw|io>rit, mss tu »""ft f« c 

fluni hin, II] ,):iiii,T.r, MI! 'Mi™ fJ fil'.M IM, 
toj (i tobei tro 5Mj flff iL "II 1 , L 1 1 III s ' 1 ? ■' 1 I '1 1 ■ ' ' \ I > ■ ^" ■ "* ' * ^ ' IV»'^) 

tsui mit t>,-|,ii;:,-,.Jtn. tili 3*I)I«1 HKWI (« 

liiiti ;ai in cer flunll wUfsoiiimi jii maü)(ii unC »uSii Die (Büro Älsum in miiiifaiiiDjni $11.111™, 
06« W« makt «uftnirffamfeil (« SunruiiflKt 
auf tu niupriiiif*i ■■ »rar« Sinnt in £siib 91113. »bei nn toilttKlIl 
Ort! n>«Mn mir (inmnl roiittt fmm tn«piirft 
Igiifeta, lünan), Zwuti, Sir nberd.it, KZkbdaM 
unU Kitoi, fdiJMinnii fin^'n ; -- " " 

.-.c ninfin Iii ZN(*R( llnSi mtltfji Urft 
SSrifur frijfunfl in ttn mnnajiiKi gdrtiiii Nr. 
feiten, futttt il)If SBrrfi ; V-«llel r-. t> ; n , i- nuv ii 
kna tw* uimSuli*! (M'"f t" M 1 ^i.'nMH 
111 tri öffdiirtiLt betfiltin iriillen, auiiufullra. 
Smhl (Mit f.niNii ilU) unlei ben "iebtsDmi uito 
liitiliu-rn trtiüiuill bin mit wiebtr •Oinunrr ootl 
r.uM«r.iI.Ki (liihlitwiiifiit, mtld« tut* irj« 
l'q.i^.r.111 Arilin jniurr, [aütnisc ;u n\e;:u iiicrtin, 
ivi-.'J tniir 111 tKKiu SiiOfi an 1 1)1(1 Iis II f. SEim 
fallm (lirnid)! lltK.iiinr iiiwf irinl.T, 'El.rlinq, 
«fdienbiira, •idiubaf, KiUiiaB, von itJfiilliurfa 
uhd iuin.v v ; f ||„; i-j.iifn ii. Ml r:.-;.-ii!.(!ti, 
ftn.ii .vi7f.li meuifilf liibfniSncbt b<r Sffaji^hit, 
■ ■ ■ ■ rwiii"i,iii:i8( iünfe ■ • '- ' lüair aBuiitKi'cbiJiti: 10 febt Di [luilöndirrliujll, ! i-jöt.iui'i in- n i'ii>; tii \5Mn.;r! ii:i»i?i.i'f" , j „ , , f n 

rti (7'lfn mit arfrifii 'Iltüle ..fiü.'ii mir 711:"! 

rili ir bi( gtUfritUii in f'in« iebr(np[üTK 6ol re f tn ^apdnfnll'in aifbt, t(t 

fnuimitic? Sunll mtmmb" annm«. IMtUttn muH tin't 

[Kblia^c, unb nuOj ratStunf!« anaiüiii^n If" 
fiinaift, Min «rifmel: mur o <Vn liasrr.tfii 
Ittiil unl |li M'-iill'tr. Sil! liül Iti'ilMilili -Di.iv.f.tv fcisrn, il'ir llililif.ihüaen llilti» 
ih.t S.tir, (i.-ii n.ittiii im) muiiiiüHiirvii ^.s bsitiii-.«n nittt r:;"i filinisifiiin J™;*" 1 '; 'S» 

ttr Jfunfi, (&re JEeH"lnlffe tKUfi:««, i'ir.' 

I i ■ ■ t- i> T,:t fflll SlJjtL ihr« i>; 
.iruiiLi Benieo uavinüii -'• '' 
Jiii ; ]o.iiitiT()jliiii:ij Deirfl(n lernen. 
»! 3* min niffll cenben Borjügm reben,- weltie 
* J ' -m ÄiiriBltr tp_n SinSa>l in En StfUWn f« IltlbOK notl in brn « 
3[ln Ne fclji(bcnru HiriD 
)!( Elib. ren 1743, 1760 "fiile: :ii r:m, 

, , .■. ......,■.:,....:,.„ _ «'«fjnben ^««nttiH.KnlawjficJjftitti, 

8lat ber «twinn, (tu (t Ii« 3"(«ni IBK11 JtyS)mil[ g a 11 iu paffet Kl bat, 

t>ii jori'r»»ifl f.lgt. .... Ifttctlfll : m it El (11 ®rii n-i( ieb ■■■ 1 1 oben mm 
eiutio itjret.Befebftbie ffilfH t(ti aren Juntut. 
Unftr BQinHrfanim, u,rl<trt hm «nfe-na 
OfMu« tili tfrrtr «ptillt «tfUKKfeb mar ftljc 
^ii.irii [ |,mi:iiP ll ii[fir.|r. 
auf. Kimmen mann Dir beitcn Srnulrm 0' aobigitf» 
■ «- fi" caac reu»|s( e*Mtthmn brf omiMflidjtn 

,. ÄODtamtifltt Salm, fsbann Hit jwm« mewillfj 

mfiMiM frflrnb f inrn tcßnr^rn (fiiiffufc meüt «olcani unb RanionW. fluf bem 3°n»p'«no 
Hat; ei miilie beim n Mr -ii-rci;.;i( um : fo i«d>rtftrn fieb b.e frau Jtamnirrlierrin ».tlnimieinb 
mnii"(ri brm -XluiiflicbEMbn, bei bcin SBijm eineS ""b "< Brau (irbinarfrfmUiii Don mMn oli 
3! o;. 11 nie-« NC jrnaen mi? idj? unb mens? . U*tu SiKU»Iniun Olrf. Huf ber 0(igc muebm 
iwaleid) wiebtiaer fein. Eenu [c frbr rä nueb ■£>«' ffcnj'rltiiriller Kooiroalb, unti (mCwicm 
fiSelnt, baj ic utlfini Iii ■IlaiVilmul C(« f-'mJl ™i: nüinil aitrJI-.üjril illWrl, au et (tbied 

■' ; - " ■ ' ■ • '-" -~t. mm auf ber 8U.c unb fcgou, 

" CildlonKn unb gftbtattt» b:elT:.i -ni.i 

S(tlcn, u( ... ... _ 

«Hie« baben unb tViiuSrtuIe nt* l'anb in 
«cl bc j Ouilcasä oberinbafSJrfeiiilitbe '- " njeiteflen entfernt asm , nf<ifrlj»<if( Ht Jtom. Ie( Bob. j)ittl t 

HoiitiDiicii bec Sniint'm unb ataltcno: fnctm unb tium : Li jaffl, 

aulTinirni, 11110 io, irton ::i tiiidii ;inf.aif Ntiit " " "' 
e.aiür, d.üirf.iS i'.'j. i;nD f. n.iii: Mi ii.iii|ii ir.' : üariviit.ij iivrwfiiETi; £)-o:?. , rangen Ca il n bi( Hatti«n b(t «laBOalma unb»« 

tfcbntjtt «müi.n trabti jbiftri P«™ wil btm atMIin uab ■ntKiiRflcn »dfifc 

et nicbi idjirtr, aueb 1104 äcjfiiiBo:, H' "■■>' jjv. m^nili cm Jobannce, unb Ät. San. 

1; i-imi, aiii.iiiirn uns Mi t-in.niciinilitbc M Jofepb. Si( tornilH gbitc fcartn 

(chn Jiigtt ottidjirtlciKa OKicbniaH nwbr. ""I b"i bliSflen 6cminaci|1en »cfritr unb murbm 

-~ttt» (1(6 non) Cid auf biefen «*t gut fludirfubct. »ft Xnniairaal mne bti 

uj ffimltbdl unbOcbnung, (iwi Silcacubcii mit tlncc fttniautn trieb mit 

" Scfnllhifcil (bcdi ©Hb« S'ßüua Dtncirle flcucct, mit mit ein« 

'- - unntiBÖb!ili(ben!m™t)Tnj(n rtllHttltti ÄntliAt 

' " " — BHtjitrt nwttn 

fi'itlhd.iiii Sir.. bic »iinit (uttl Sllciinnj _ ....... 

, tam Saybn unter tiefen ned) baccb taufinb nntere unaem ob, Hieben Üllenae Keriih 

nr:f( r^!:ni( iiifbr lütcor; M; 3i4[,i..„ r tiit.t) aü-jiiffr, .ml f,r nrifre Ifiil 

■1 svtai ^icin-iiiiei-.,.,, roi:c )f ä, W(J „ 

' -i& ior-Mtl, siT.i:(Mi(!itj(r.li;til iisii 1~ 

■ - ■ nt, r ,„i.„..K. a.„y h t it i-.'äi.-teiibe i.iiii-.i-nn":.'. beul, mni |ie rbttnalj waren, auJ. 

33;t anjniebm itniß Ii nun nlejt 
Ö'n-.iiir eine; imi.if.iliferi; yjnis fin,.. 

i5i.i.;(n te.iiuirivtiii in ioniien: idcc, titib ,. .,„,.-, ul[1[ , 

lim Ornlormm a:,f airlcnjm füllt Stniit: 
11115 111 irrleten Andrer, fein.-J CeSer,; f : , t[ r . Mtü( mit i'ittlj.iKr üim iroeileniti.,: „n'iüfiMt. Unln 
«6M bennnua, btcfcRraat Imnrl in »rtncbß :ttn fremM tirtlUfeni »Kl*« S* tiefen JHJintet 
inbdn man i. 9, 111 Km», »«4* Üljttftti , )K nb« biet b«en iieftn, wbiem Hlilinilii *r. (ta. 

Digitlzc-j Ii' tili IT* batin nuf terBratfit! unt ttio!< camsur 

tri! ti;n .iJjrin-iirlf lt euäiWiitNEKilin 

fall (hn, 3Btt Süffln ibn im truDilitfjmSin unb Rei 
jjtttft »lettt (Itr tu Mftii trat (ttKÖfitr; nnftiu 61' n> 
ftttrn, CK n für toi &uf gt tttttn Bit. ' . »®(6en CK tili« norj (intOpftl" firKber 
ftc-fit uro Heine )>fiufi bef Onbllfunij bei Kinn 
Kuffimll, titt&ter rfrntittl« Siei i a/borttte bec 
etimtni ftinttJunblleiiKune ft&tlet tujOJAraüdi JlüsnifJ ffnu Sdneibeni SusOipi ucnl 2g ffllaf. 

Bin MtsnWuril t)M HÜI bft bnfi&mtt Soti. 
feiir §t. VP. 3. me«n onn Wim bd 8r, am. 
forfll. OntcblaadK auf btm ffotleptano tttdl !af. 
(in - aulTtttini ua[ er autb no* Gilt in DtiSDen 
in rjitlm 6rti|"o)af[li!!)(n nnb <Bchj.it bau ffrin mit 
S(lili;car!;fn]3.'ffttn-Jä£:iill llipiflt; fimtSetlUfill 
nuf btni jHaciii unt> (tm flntttclano iÄsatif ufi 
nufHirtdiliitP — 6'"!" lammt nun nodj (dm anffirp 
crtKnill*! jtrilailit tum SSIal ju iifen, Die man 
Ii 4p tu Jum BtijtallWI*« Qiht : - »«in n fM*S 
III bfinabe nid)! im Sianbt rmd) Uibuna, (int 
eotbf brfffc [u iVidtn, nl* tr ffc sind) Cniftflc 
mril fsilii. Üiirt Auf betOijd (tat et feine arrft 
fflff*ifli*(<ii 'n tut gibimbinen ©ridoit btnic. 
fin.— St aebd lall 6iet naa> Äiflin. 

Sonnabenti im Ofletn III In 6ic all&i(fi3en 
fatlwliitoen stielte ein »ortriSidji» Oreitotium cm 
un(«m allen -CioflV oufaifi 1 n Heai. ju bitin: abttbai roanbeilnn 

omMtWtfWnltiibbalf, iooCuitii fa>n fo rnnnr 
il>:4 Jtl«[]jri|ifi[!lll Ktiist',,.!.- fr mnuifl! f ; .Sern, 
genit in tit Jtlaffi fltimiri« (Julng!l»fe bttnbflr. 
fr|t rtmrtti- Bitadllte nuet) U itjHm SBiifafftc btt 
Iv'ul'fr Kn 'Sfil'all liiurJ s9nlfik-.:;ts iiirc 
Mi K|[( SB«! feinte föfffirifctitn SR uff mit Hb) 
in« grabt ncbinm in (Snnfn. 

Hameln ninrtt - auiQrffrßtn. - flllcit 
fiiiO'iiüir !t> l*.i:h«iNifjfnt :t;JI(iilt Huf Mm 
BcHttlt Meies fflann«, fe langt bfll t5dnuft)id ir Sn^iiri.) int «tb< iitStfKKn (Ini4t Umtnbiile 
(ieijtit, unt «itttn mit tintni flftftljurtii n>ta. 

J«itul!i - 1 c ii: ^. n rr t- ; 1 1- cl ■ t:<!l Uli; :v;p;l nifft, 

all n>tnn tt fldj litut natu«« D(tau*rta|lSt bitU, 
ffllan fiit cit Ob« bei Mr jiuuien üuffuUtung 
niebt |a annj oerrDfiflrdj — bei t>cc btllitn fajin 
unb bei Pen iKitbfolnenfen all IBeilltrlWf» unk 
nlä er iialü L'cmiicb Rntbi ftiewe fein tEjcratlf fe 
unranftatel SJaietlanb ibin no* ttn beitlipjnin SileiMme, in tem biegen 31a iioitalHjf.it er, jirni 
Slurtbtite nVilliitber SBÜmetl unO aBaiien, mll 
rtnem Baniett auf [et 9Jioliije, fiaj bSitn Uri. gt 
(rä'flt (liiaflEtirnn 'f ti>,r.l. unf aiulimni..; b(i':uit. 
tit Si.iij[ejt hitff ■ ■ --■ Junttti feStte ntn «binb fetnei Jeteni In Sunt mii eben (c bt>« |u i'cbaiiu rouSte, nie Die 
MfBuiltaa $Dffr,J)ften eioll (t p uide j.ilj;: 
iiatsta) roat. ^ unb b«n üBüniil) tiftei Eiebliabcr |ii ri'iii.'n: csf: 
Bemlidjöei Sin Jtlin oif pWaaUimmt nidit mibt 
jiuirdidi iCiotäm ans fonOetn Sber Den" 

»i-Fani fttfiii iDtrtKn mJdiie; — go feU ton bin llr'en für ftldje l'ietbnbtt Qttant mitten bi 
in, Ii t liiuill, v.\:t nbil'iilni no null L-i illiJul, 
naten, coli rem nun in £erjo,)l eajirtriniffj)( 
S)irajl( aeiKiKtun ^ifirit Scip,-llm i'fftt ütrhin, 
u. a. flelieiiei meibiti, reii bann glntu [et !B!snat 
3uniu( bit etile bauen tntMim nitb. 
e P «(t tot loten SiinlnS. Soffur. " ,*• . ..' CT*»«*» <»" '<» Junto« Ith. 

6' ut 3*1 «7. mmi «(funben |u »oben. ^"U* Hit MulBDmrt* V ^ miBE? 

»otunibtti ^Ito «»» Kttrtta ktt Mfl inte. ^'^«^^(^"^rlÄSX'Ä!' 

tc. m.w fft au« an« |b incfeßfe flnb, Snb ni«t te » «"» BrntfwflMM ©mSaSK fc« 

M MM (et owb «r Mt non Jf.nlrppuntt, Sa« <-W »fi^rfSSffii ES 

' f l nb »ab ml, [,,„,.. i» tat Bm^IÄ,*'^ 

6*TP,m a f ( » (n ubffbnufi, inj, Ktrnuc tili tedtia *"W>< uat ni,li,Wufm"tKrt nE'Ji'? 

8>i< OTußf unb hfinbnS td#Otgflfd* mmb im d>«tMMh ™* 
«CMUKi, M Mftr Wnnn M .«tlaTOcri Jrr, EJS^rES5sS ,w n " i " r " f * h**«« «•«««wi*, w L ,„ .„.„„ ..„..„ Vitt man ntcAiltilQt Miits tfatStd»! 

«Ab« artcuttc« Üflnffn |u bcfolan. Üflu("H f 

rrcTf «rtrn tri tu 53 j!jL itut 55fi(aji.u[i[:l, tlüii :. . 

Iii 3»a*rr«( im 9H(iftcriluftli |u iMttifattCfn; nlffr vit |ii tum flM6mu*< |u bringen. „ 

fi h«n4[(n Sc btt nltdiaen »unfiarlffri nlttir, Dil n ab« au« DrcR ÖlnldngUcO ; tun « 

Nt Kdiif« »Biß angetiticQc ä!(ulj(ttl(u 1U Ijliilth 6» nit» fcltfi b<i tun fablflra unb trotfnSrn 

Sillfo. _ 9iamciit(r(fi,:ji,ii:;, i.ir t.Mi.i.-nir fi,i,L(nHi,na 

».kii^.,.«, -* * ""■-■»■Ii. Ol,;:. ■;■■!(■■ ,i-jf -.■:,i,i,d liitäir. St; b((l> «orSiwitMitr tritt rä für fHmn Btui'n 
co&l, alt fit ftin Ocriituä«, (inen Wntamli. 
> *fii9ottottilliricanW(c unb &l*Bnfdjfr Ärnut. - - ... „- .. ... im talr 

■Urb FrcfrobitJi unb a. m. »rlajr flUeoot iw inbfm « i ; P : : r : i- , 's tr ani it>tmS8«> Satten Itbun , mit eben tre ««lung l« frtium (tn (Äioflt , nm dnm Bubfrafkn 
StpofltatlO Ärtrr «II nur (intt bftttStn eittlidü». s u nft Atirrrjauur, BrroJrtcMi fioW tt 
f »ttnoaflnn «uftwti acitaJitrt. Denn auf w:fitt Salb ItnH Otftf, nnlHjrl oitiwt« Mm 30iin(a}<, SBiifr i|t fünft »fr SiWl« im Stent« Ml «rt flirr mrnnti rtbtilji rtft nut erbaut Coli frin 
irtit SBrife b!t 8«rtfrtjtiiit ums btä «JodHHrnnf SUträniiom, 'tlo'tt. Sä« finfet « uttfirwutS« 
fiin« ÄunJ, |n btmtrf.cn", nH bar* blrüirüttu cjti äö«( für bin (atfanj, ein artati ÄociiiiM 
diunj ttc SKiättitxrtt tief* jtftEsi .;,ili[!;uirt^:(. „Ulm, Mm fr W&« nur 3n(tnmitiil.il'luft 
«,«;„„.,.,» ..ETL... f (i (;) !)(iiEi:ir( mfs ni(i|[, (licrimir inei'.'.r. Sjiblictfit [,™i[r, in iura ffltuHKauftattfQtn: ab« diu Mr griffen unO ItnglinmWKnt von 

wWUn ßnntinlnIMrtWifcr (tri) tabet man tMtil einen ^rnlioroutinrfrtu wrrgwt (um. 

tei örn. D. S«M ta <B4rr«g«. 8hi( alridK , _ . 

Ä«W95^.»W»<^<»» t 'l*' ([,( ""3 1 '«' fÄ .«fSrf, "it £&&iu£f. 1b bin b? 

^«nWftniltlllabrr, oen tet ucn«rtuii«i (Irb. „ÄÄMEm? 

Oiijaamali. bMrrftBbn MtWKtSt-bffer» gÄ®*'^fegS{igrffl^^S3 

,n buret «nm MIM Br. fara «Mj , » ta| »B TMI|M Ott MrilbRa 

i »tU)t tru 3ä$«ar (rat BfltiftMt tu *" «n*»«n. 

mrldjt in ibrtn moHniitüiWa Snfnra- »f'i S«ifrjunfi folgt, r: 

' turttaul fchtt anWrn, aH bl' Malt tldin c btr gitifttv btr citgananirn 3ö6iWnb(ri( mtxist. 

Unb iud) flMtnraariia in ftn 

ttnwiratn ^nWlfilirri *"-*- 
fltt Xbiil fcSon m». auf Hat »td(Uiat«4i(MU(|Cirtoi. 3« naomanir, blrffr 3o»Hn» b(c««i|ir»> a#trllfk' 
C tt| u ' t , K 

fthlen gatanlwi dSojiMit *i(Wbe auftnttt. ob« oftm« — mit^ooäußnttjr. mu SBlnii 

fomftil unb bffi^hnWofrWPOMt SkifMftil iciU Jqt ab« ba« btrn«(«, Sa6 bwJtonifj isl • 

Wtbduaa all« nupa^^SMfltn« rfe OrtnMn« ^flHMW mit* »Ii MiSUdruu, nie 

Bftl(6t0)iran?irbba6rrnMna)ialnriimb*iicfrf< (tmraliy brjunlllaf. m '■n'J Bi.i 

Hi^in btmunbioi: nnu nur bi< «nirtbcilunfl ~ 6 ^ «* ür MtfhWrtn Otfltltii 

»u£Bm« «» :'S£ IS» Ä«SSÄfÄ 

3e mttti««: «KbctBAMfliAiHBAllti. wffin. Sic seofl« H) Mtti 
iäg. tafri«a«t(fciKi(, in fclblicn ( u etnarnn »oii Btmfcim aonnitl nn*- m* ; J'A MtOrgrin h MuH «SM, ft"* Mi gtiRrtOrart. WchM ttrftttc ZiftrM, tlt tkd iftmlut «c 

tau« 3(iilfft( r niCDon (t( ncufftcn Otjiln in fnWie&arraonifflfiiitimn 19 unn Füt ftffjnqrip 

Pfoiilwimi »urf«d>, maiinbfim, »03«b<irft, mint juni atfitaffin |u Kta iVbcint f Hille ei« 

(Ptümirto, totnen u. 6. gl. (tuntn. Unift Mb £4[J|l( 0natt bkfi nwc (wmiomrn »rtjnniictM, . 

Bon «Ümmum noi ötdtft, eainSni ut Wie *• m ' 

funs «(gib«,' hhi H4 trt &6obfni]gtf>l<i|l Ort - Sil gmnuutfrtit Iii b!(S 31aS Dfijüsllä gut; 

Quirin fdbil btvy. fflltti"i gKofl« in StuiiHf. « tat rinn- f;i>Jrfim, ftiKiien^riv riftu nutlis« 

lanb, j.S.Sdunsbi tu iiefltMiputg, edi&timaitt ttn toi; unb ßjti*t ftgt fntfg an. 
in nwlfaac an im 8tf« , taJbd in »Erfurt, Stau Tann fia) (awn , od rtru bin'« mcl>' 

6djflii traiSoitiußjrii, wtfii frtiwm unacmtin ntt ntutn j&armonita ü&ujtiiflcn, biunfitifl w« 

buk gowplanoi «ttftttiatt. suifj titt in eimo tKiiaj anttcfabn. Sit iä «uför ta iitfiltnOf« 
Bor» Dioil)H<i^ofln[ltgm(nlinoati SanBi »tfl*n fl«« ™»kwppHfMnmiMai ji tojt (int tautet ■ 

ajanlnlon» buro) Mq tfiuw« »((anntpnb, tolrtc ffllollt ftrbt ttx anbrm ein Saat bttit b>t, utih 

3o(l[uoi(nrt; 61t fia) bunt trtntn , iml<ji, Sunt' gtbt tot* <i lönt »™ Bof IJ. D. t'onn tuna 

(Hlafl<n6tn Seil, inf)t#-f(IWB XHÄöuMft nfl). oBe 6ntfttac MI fU »rdsrfltffljiit 8. - XMt 

üa« aHtnfutation unb Mt gtfftinnttiolkflt etmirtne fhft (M frttt" JMntnl« vtraolt» tntt 

- tatW|»ti,eanianni«f(4l(n. Sit fjttifi tft noft «intnt »mg um bit ganic 5)«ip(ittlr, 
gatlflafftiigtiUoi nsunbaolfawlia, S*ub«rr. gsn Km «am SpUrtgufbi *»6t i* nun 

, i i m Me gilaubni* «finlitn aua; füt auiroJitigc tnq 

«MM CtMTiJH. «i*«"»«« "-««» l» ^(„„„^ 

Ihujag lints Bn'tfiä ans tVttmir. ntln>t « ttiwfj tft ili.. 

GionCriHi *(i üincm Wit > . p i IM »;. Slot, 

, Om fanim Brtf n» imhKtn . ... . _ , . 

tJntUm, Ml fit MftflWflah un mit ntnivit. Botel J.EoloRoe (in Stnitit in 

fmüli ^gtmonifn wn Rtififllolw, tD(W(i bn. fitiinimim g«;rbtn rroittn nnb tronr im (tum 

«min bct gafanitlt bunt tiniflc ((f*il(( «(• 3ltll(biteitiftniiiirtbi((-tlii:(l(n!JI,i m 

tnit(t (tfinbtn muibi,. nub au« im(o)(ui «f »ti» Em Juan nnb hn mfatHe&HitMß* 

SftfljuM» BSftrt 6*n3niP(n alltilii ealtntigm K(fiti»(in eit^nrt4piCouiu« unmanm 

. Stinloffftin ircfnligii Mit/ unittiixinlgp nbif Hl anirngittiUlq) Mtb(iq)t Bntititium , mU 

«l*«.,, .. .••» 4j(.f.MII<tiM»W<aiii(H<l'Mm Diaiüzcd by Google gtiiüftKuntt (n flr& (a(lt, gifti? mii «([g«tnc(»cr 
3ii![ii(ia!!(il niiätiiMsif.-r. 

Sie SJotlriflitWiil eiliii Tüditne, SdimiMi, 
^uroim!, ^mOdf, mit Sebriibet Hälfen fb mit 
in -.'iiisi«.)!:! .m:-.- tun: i'hüinr. vr:L:; Ii^kü 
Opttn niufti au* faft oantnuinm Seifiill toititt> . etHK (S tonn nLdjt aiutfi'.&ilw ftiti, D«f 
flu) ntlM (lD^uflr«l!&rtn(iil|itli(fc MIBil. 
t t»riH»ftnB«Pr*< fefi'en, bnd fo tldeSRufllfv 
unb Elebb«« wrtofihtt toritfctla«, «fidnid unfc 
Mf |ti utlftm 3cl(cn tirralbr« ]u fe&tn, Won fo 
oft gcmiinf4d Sabin, »lebic neu jti trattoiftu ? 
Bin Skrlejtrn (dnn i( roeuJa alt nn JTdufirn. 
fdllen, bn tä (In unrttttobiliitlS SB(tt für teton 
fflMiI« Ift SUmeM uurbe M> bitfn Sttbeit 

TOi'ntiitr u:ir!l(ir|i[n rtllimi,illä <.iL'£tv;n ffr.lin.r, 
ffferiflmann , «cn «IHjfirulb . #wrn, tfilltr, 
X«'ti»rBt, «djult, Wolf, icffllnniuT. auf »ic tt>i( 
Dtulfifle Hol) (im finnrtr. 3* fnnn Stieg infteii 
WafltV« fitferoBibufttaJWdibiiiRln cigint 
ti.:t|)fiiji)iri:!t ÜKinstnt, sdd liijrc Eft B rüe 
■pWfjP^fHntm Xobe nca) »ttlrfl totaif«« 3* ntu U (t ( 
Rr !(i-i:ntjitiM unb btm Manniii; etotu/n unb minid)c(mitiiMeitir<n In bmfclbm 
»Iii IC «Uran mit folHjfrgtinbciltltlitnpfintiina, 
mit fol<6<ra Hatitt ani mit folojcr SBiibtUtil boi. 
)ult(Btn r U% manöitlttnn« tri näherer äjtrilii. 
Huna bietet Sonflüfr unentfcbloIRn f'in wie». - ftlbflnniuifllfB -um btnfclbert roi(Mt (tum m 

übiriinitnoeii »tntii jit aeton, WH tn Stemfan 
fAiMij ratrnt (r miO; mir «, rooin «ir 3it(f<nlrnft 
ftimi öimnj einmal ja i(mt(tu>aa)tr filiuXtiip 
trt auf btt SB« Sn bis Slutiuit n(bcn Im fioiien 
Huildnbtt (iittwaft! unbauf »ttn jtauiBfola) toi 
(Sbrt U)qi b(n Cn'.j 'iKiiisi marti: (; trnttn mir 
»kl WIW'll») *Wrt SonSüt untit Hin Btmli. 
n>nt £ird ( ten iljin bu fBriltc aai, nimJin unt« 
»cm Xiiil ; 

*>M bftäfcm« Stabs t Mater con 3afrp& >3ap8i> itbtt fl(fü61t>ofl[ gteunl bic XonlnnH Kn »dinv 
ilen £m( iwITiii oitb. 

Xnceiiirkfclung bu|N ÄHolttnuiiUie« uiift 
bd ton Krim unb jHitiun (ben »icidbc fr in, wii 

taut bim Xlaoictaudiug b(tSttMclM«Sl«- 
M.tot bilannuft. 3» tcuSboctn aticiuitb 
-Ii nubMcn OfuiltnjfiH mlutn bit Smoiflimmt tk« Sith nMbn unb uim ganica 
""'ifiiiiidti 3)iolnib(al(iliind auf b«|b 
ao(aiatS(n idi ' auf iifoatora flu! nlitliflrn Biunum isitb tot laKiniftljt 
1(1! tribtfcultdi. tir.tiqcr. unttt r(t:i|"f Lbn-, inim:c 
f» m (Raum "jdoflrn'iDitton, 'bij Kba Mi» 
W<i* — IBM nn# ftimai riiOK« l»ll(bä bit 
Xlapfiol!|ft< JJaiobir, tu miibtn nolbMtn©«. 
äittetutifuii om Silbe bttgidud mnbiti noO) 

Sam Saröui Bilk «an Orrtiananaet näh. 
Im Mb füt sajinnir u»b SciKtttjdi c« Stoiftb 
1 AfcH all e«4t iraqn». 1 « . " - - " 
- " 1 au •» 90» m Diginzwj B/ Google •Dtttftraitftft 
9t C <H ■ B 1 1 1 II 1t 6 

föt baß 3a&r 1789. 
3 w ei t er ganb, 

53on 3iiliu< bis £);i<mhtr. 
Spn.r 
In bct gruäMiio-i bftftr S'ifuna, 
■n& (n btt 4j(fatidtrlf*m prMfctfrtm TOaflf »Äun{t#»n* 
qjuo)!)ant>liiiifl in Sßiai. □ igifeed t>y Google SKufif altfc^t 

ttUttroodje &en itfll jfaliiw 1789, 

Mortui, in- rcrpcfi c<i[iuiri|;]e<'einmb«u! 
D'on (reibt pieiieus; il eft Ic tltpuiiuire. 
E r: *.w J'Hil ' ilv J i:i rcricmande un frere. £xr ttflt 3uliutf. 

Kaiman Ju/iiuo orec Jonir* , niflt» an 
*rtn pdiilatn Xiit) 151: jn ^a"i in £oll<mti 
bcfcrcn. fr oMn"<ti im .iarb Kr Bi.djiflili, tu 
Bmiliinli un6 iH)llofi'Bl)i( unb tu luqlfrt!) tili 
b,;:'iiirii;(i v>[ r ; r . i ii .u.narii aiih.ji.' iid 
Hie T'.ir.rr nm (jr-r inr- iit-t l(''Ciirt SitluIkii. 
Er iciir Witnrii Prt £(tici( 0011 JTorifJlp, niitra 
in Ii(c S»M' ein«! -Ruf Iwdj Sancmfii! aii ; 

li!:'Mufica iöftmmenlii etiquc fpcftuntii ^fol. 
34.7. P(t lroct!n5lnlmtrptiaiii,mli( Iic »ir "Ion. fVlIit l3rt'Til"[Lil , il) Ei,l(t Ci": iii!-|(lMlf 

c mtthinrtig Iii 1 rnnri* Sifann 3jFob 
pflrao. <Sc»f Iii feint SlnttrtlM, roelcibft H 
Jim. ,|;;v!;-.(U anrtr. Um; rt toa> in hin SiitiiUl (in nroS«3JMnr. 
im ff** C<r Sonfuwi mrbr, all . 
JttnmniiT: t-ciif. erinr in Hefe ßn 
Bdmficn ilir ■ ■ L II. 1 Tnixh - .„ iiuriou 

bri ttm ÜRaramö otrn ■erinfnannilli iuif ftfffr 
SuntiiHt tifi pjiid unt> [itfll auf '« Hrinrii joftl 
(fntl 1 Bisi'tr( braut-tn. Ji.rt tirtoiinii IJmwpö 
ton Koff.ffroir tinrnffFWifraftantaft l|1 (•(■ Miifii ©dl brfttcn 3'iliuS 

£!«[> ÜaFob (Bippdibuf* nsn Rpn'n-ißS«; 
SJirr uiiB brnfiii 3ntnc crr feinnit loto fdimiic 
<r wr UtUva gn&ni K( 3anoiiua tlo/ola, b ( , 
riticrti brn Crtirfiufii btr ciitninlifitfn Ppnujin 
|u eälln uitt flatie luiilrid) nl« DttWafl imtt 
prwfüclus Chari >uf(((i(t. Uni« tnn 9Mmri» 
piiilsrrrjii finb meu«« vNflii'4( Stit'iitn fit 
CitSirilK oen Ibm bttaniil mc-Tttn. 

S>» »ierfe 3uliiitt. 
Ächtt (Ml Faj um bi< Snbtftaan »trXIH 
ftclirtii'iii! in Truiirl'iiinf >\ni;:< 3J?rti(n:( ii;- 
marll, nl« ttt trtnbmK Willbclm 9*1 111 er. 
Snrrtii in ^irftu, C« nn Ptm Iicmigiii Ina 1051 
fldlorbtn i(l. C(i trm tlnlriii feiner fleililitbrn 
äiiiirbr 6(flant> tlr Jlcnartgaiicn bafdbll nnt oir( 
»tniflrn KitllhtHtl. 3f tr fehl EÜuf Jp« iifict un6 
n.'ili im mit inrt-ri« l-trfei, |> ibrf 3otil cnt. 
liD) litir a^r-rljalb tiinCctr fllrj. 3([rn muftt 
rt njd) ftinra JnknKn in S(i'i1|,if:ifl(D uut> tt[ 
[liine iStiirf frintS jTtcflcie irurf! Lintribm ein 
e.imnulHai ton SrKfrlin, JHm(ll,tn U"H Sew 
fCRionillni au» !lrt. eri>C floiKrllfljr Kftrtcga 
luni)(n itmttdi (Ii 3I01111 fit nnbrrt Jlomdiif. 
lim Im iiiiiCiflen, frömmln imri grldiilm Äti 
fiiifi frini.ii in k;ii;n, i,-.n; iiikIj nni'ildiat on> 
(cm Wnirbin narg -ÜrPiu nnc rall Bmi'tli<ni pu 
aindi loidK hiticuitidt WrCiminiKn, rapuiiir. 

Iiiini im 'Miiic il.,ir, HPit rrfl Hilf jmfinjij Jtli. 

(irr tu Urnen. Cr (ajueo autt) rio 16h«; Da 
Mufici & Tonis. «4 

Ditfc SSrmSfnMt imirtx nnKr nfou amSbur« 
. Hl DotOctunc Mr OB«( 

So»,.,« aga BSilm»lll.!»»io J™ 'SSSJÄj !',,"IL"~ T "™ 

s £ äKfSSSfin «~»3.b.i iffiSR. '«'■»•••'«- B "» >• 

ä 1 i " «rW» S..0.. * ,501 ao Mtrcnt S.flf. 

3» m ..... m» »,,. w.ij ct. sfsss u ffifÄ b 1 ;.,!?";'- 

tt. hm ctuli.rn l.fl ... >M e.ngrnn nenfl i ac „^ tJJi*? „V,;.., „r. 
Kütfaarina Snaopioom , .it .13 D.molf.U. "suui.m m cihidu. nw. 

edjlnMnin .i. tril. Htulfdjin ... «...rt W.I, iÖitl l.hllt.n Sulillo 

M« .. 3«.. mr*. fc. MM. ,„,„ j ^ mm , „,,„, ,„ t „ 

SDtn fTutenfen 3uflim legte m e»io a">(n t'fl"-tori Sitte«. 

i«S wuttx 6a« JtDlho.MI.if) iu «Plinnm J.JIV if ft'o.i?'' !f*" J 1 "!?^ 
tnonbatnufaniiilKii M trcu&raKn * £ ^«ffi'MfJL^S "V"" 

Di-.«««» «fi.ft«. Ohe ( ,lttti) un4 f^inu,. , / ) " :' , C ''"^ F C'-KiJ 

s ä xr *• g es äitä'ä'*: 

io. wmjw '718. .SrdiittKunmitsli.'SdiUHKKmt mcncttn S.i!jm 

SStll OtDKn 3ttfjlK ttinjfn («im. 

■f ijgi JEnFiii Capit*. ©«nr SBnNmfH SrfWtrf* 3o(?n« Jtfrt*, bftMht« Soll) 

ÜdirifcB Durjugliilj tat Sajotofftn )u tönriiorg, in Wim muibt beult 174a ((htm. Rnfflt (Hat* 

»ufiinn« non füaftt« .J-tit «II Stettin h» Smr St»tl<»rr |tttanJtmSiitn«niSNo>afw. «ol 

nur. «t omr IIa Sülm, tet ilffrl ©mNui» Ott n tu« iin( VtM.UK iitfr (it Lffufl M »mit 

j&atmonh uitb tau t&Mtt CMMlk«i4than t>» <BlnTa (ittaut. 

tu*, tat pWL tniionif«™ mit (in« ODirrtt ari«9tn* SCibnir II ifiaj on tun tmlft 

ti^ltiKl tat. Urning |J 4>puif* In Pöbnrtn «rtthnt. £(ia 

Slfii nHMhn ^iillii* ' 8a * re " e n "P<ra*li«* °ii 9tHttmi4.il . M( « 

i7MD<Bi<i»U(f»[u«lLÄiifjlaiit($tjmn, (Wt, »nteHofufjt nonit (DJ Strtl*MI Mhc «rfOjciit 
fonHnnT OigilizM By Google! s» ml«, au«,.. s :i.'s„2r , ;,*:r,";; , ,Ä sn 

EJaU!? w i? <n I "ilt nibbeln mit b«i « «mm}» m Itl n ttt 
Digilized*by Google C . Uli. B,tlM„ I.Ii .IT:,:, ;,!!■.,!„!:; „.,,(-,.„ ! ,;- w;i: , ,» : , ,,, ■, P|.. 1T :,, ' 

^«««Md^^fiHllJ'SI 3« toMlÄ« »iTSn 

t il < ", : |\|;'''" l - Nf . ,; '^ n''' 1 ^''^ 'f. l^---tt ntälntiNiti 1.3 L P 

K«52f^ £" ?2f *»i*w fta? 'fttoie «5* f!S fttifiM »X'^iL mit 

«n «tfltr einen n>nt»i 3 «n »injim-lnn. u.-.i: i:n-:n sfii.-m '.v,-:. «; ivs ^'J,} "« 

SXi fie6<nj*n(e «pitbO, - tB*«^!S^^/ K °" S« *«< 

OLitE«, „ Qjau. oAptjlinc vobis «u* ««rtllHifStrWijn Ä'n fmSS 

poftBiito Cf. eu | ) qmj fi«? Mf SmilMm E.T.P.A. finM Ht.t-E.mdind" 
»IB fllt M( Ifitffl SBd«! t« ©fltfmiilE, 1': Ai'ra.ij uV ;,■„; 

In* manauf tri Bn» Xilrt (DbMIilftUti tcflVii , 

III I.NI Ii™«. jitisurX v , iv,!^,,,. ,. tt . c ,. 7 .„ I«3I v nr. r.i|i.'il^^r im^fcirilfJtmus 

|1ij>iv:c f; ( RrN , lilüinVp:.!,- mit .,h.?.„ : ;.|,f, TT,I„™|.. iVlp.jv pj„r V. e,fin.iT lli^^np. 

" ' Wwnt 

u .1. O i;r tmg „„( i!i:.-(L-i,i;-f 31rl;r(ii|.,i- Hi:i > UHlf Di.d.ij.]:! d. J-.jllii-s. 

«I'« um if iiiüiijt; [f'i i-'Mii.ir-fr.ir": : nitqfu 

- HUI fl.'Lli.lt KUH. l[:|,f (II Slll.lli^ <l, (5 Ii* !, .lir,.|;„|d (III Ii Ii Hl ' ll"";^ II ... 

f, - J *l",> ! «< f" [■ t .ra uä !. ni „ ll! , IflitTi-l: ,m-,1,r„lli,|. ttirnü Mi,,, [,;,-„,:; „ ir |. pf , 

' 5 '+ '5=5 ^ ft I'.'" '^■•■<"< ™* ^- iWiU 

ßti aWitbMt 3uNus. t« &i« niijinibmit imt hhuhmikbUi im «uu 

Vitamin £ mtttaw , t« joii im »«b <tw. _ ». A. 

_ _ " Dlgwizod bv Üoo ; ;L Sfönfif altfc&e 

91 c a r = B e i f u n ö> «im «onari fflt eaa Khrnitr rampom'rt «i 
' "Swft'rt ■Btbluro in Äorb». j7ju. 
>-t S. 3mp(rtfl[ 4. 

3< dum uii* ittntb «rbtirra »an Atrra ®. 
uiit« tit oänbt fonmni ; um Ii mibe mittun 

JMT« im fit birSBulftatbäriimb MUrn!» 

? s ""^ ,, ?,? il1 " Ull " r w< w«"'r*<5*ir<muri. 

frjr KHotifdiBpinr mbiugt {wb,. e „„ a(( 
W nu * ""'Sä»»- ©^«llraH.nronmirat 
fttfjtf uoDr etUn fin iinftfltbr nui) £ moll. urtir> 
oll 6(rtfd)t <fl(jrnnj im ©tti, Hn SrfjrDiing 6;r 
Wbmitolh, Dir nie man roitb, unb tmi ifflorni. 
laticw, nii nun |fc in c'iiini H.i-I, iifoebni ift 
Salt SlSaflio i(? frftff biä auf Ölt iciUFübilidnu 
iitfliä-itjriüüj 3,-,i'frm.i;i atir mjliai ,^,q ür.i, 
ßtarbdirt; jigu ift ni4l fu nii) •» Viniiliiijtii 
yV'fnl.'.tin,,,,, t„ i- ir [;rr,^|. N- uns 
felacnt-! : ab;r f.Deiirf, $nr iB. tj.ibt fit 

"<'' ,v '"'"' r liffrln c, r rjra;; .iju.i«, 

[.'Mira UM,!!?, O.18 trn K !:.. j.j,,, 
IidJrVit n.it; itU;f (in; £::;:[ L , L . ;! nniir.T rcMuKoi talj. aiueftini 0Er ffitfaicl;« Otr 

S • T t f t , 0 * $. 

BBail atn Die grlfii Srtobnuna ifl, wtldM 
^1 ntiititulrfdltn tirrnnüit uu) n«, 
fOidjjp ibrrn äJirtötdn Knurr, iß: OaSfl, ,6a 
Nif, 111 fürüiT, OHür, in [iiiiir sjj,,,,. CJ „ c, ri ,:Jir, 

' " r Slilrt unfrrifj 

Pin) 6ir (iflcn 
«,., i,„, «. uu» uir gri |I(ii 99tci|Tec 

i" ü-r.T fc f [ [; |. ( I! äi(|jrer:il!linlj(!l, a.lt-UffTliir ( |(n 

7 1 ii&pr forool, -- .mj.jii n.ir, nifl)l cm; ;::;:[ km riiiilr.T £<ir,0(r, 

mtb ia Brtm. {Mg [«« jir.fio «tibi» dm. 
fanä maiHticfrTOpaiiH Strlu:., rujfiu ^i.üufc. 
Butan unb JfcffJini, in rorfrfjw aud) filr Die 
linfi £anb «iforal tff, roiid)«! icr 111 Nu uoröer. 
«■WlMneiin ungtrni DtriniSt (mimt, unniaräfit 
*wr S. ™ «Bin Untre 111 niai;tl;[N ^itO,,,, 

£6(ü8, ba Ott üafj tn D ibrr)«tn(ii IRfrtHMi 

sfouatobmümtv, i-tutiiijifiidjtaititainijtit 

»HK ciniatn 3)etj so« RtaMt „fialwn gdttf. eojifur .n (in;ii Otl Btrfdl, too man bfe jüiiftn 
nut (Jim 3Iain(a ,ud, Knntt, | S0 man c f,„ s ,„ 
Pia faUi M ^trio,]B och ©tltans ift, r f (7(ii 
SBimläj , ibimüld |B p W i, , lut (in (forrtlifAei 
Stio in term, mratii 33ion ä( i o r( i ( t FOicIlni|l,ii 
in tueür eiodt, nw)t tinrnal Stfrliliinft ttutOtti 
loiintt; rotmi uiiftr JEInot.c unrj unfttt timiai 
1 :inriuir MäL!!irfiiri ; |(iii,ri)ro|j.'it 
Wordinr nie nn^rü, udi mt ■;,■,..[,■ f^ nm i,-n, ( :,. 
jlJrur tntji uriäPiii'ittfMinruno It^nigi.ttjiCjlt 
tiiieii nrofjin Xfjcrl brt ffliraiiiiarnS , bei «ctfni 
ÜBongil mir Küfjtii. »alD bautii mir un« «n. 
([(tut btr XunB, Halb gtbtn mir in ftlbia« jurüt, 
unb fclfliti Cm SEStmil bang 111 rincrj de Mutis tittt« 
Guidn unb Frsnco, ftlbigt nu« i&nr Jtinftljilt, 

euTj) smnbuns btt bmutit, mr ndmiiAia 

Üllir (UnJb'rit; inOrffcn 1111* Sil StWua)» Crc 
3<it uiiinc ibiiiiuliatn «ngm^men etlaanirojaf. 

DigitLzGd Googlt; (t (onfimim 

ES Urb foiradiu. «iJUiir 0t\T 'Ji.inrl'L'rd , in üJiulif ,ki;;! ™ 

rtb&Ltt iinf moßfdlnrt, urht< WS oBn. , • " ; ;.' ! '- 3 ' *-;"'<■ ML-inmih i^^.Urc. 

n-u i,,-[i:iii L . ,„ r .-. r ■ ■ ■ ■■'"ji i:. Siim, (■ f : i ;;:.;tr:1:ui ,;uf *■,!.,■, ,.].- 

i: .|fv t:n;B -'. i'j-l> tiithdii ■ ' f"*!*. uiif[i-.iiii. .-(,:, ?u(ii. hei 3((ll|iö6. 

£s;litH v.in Siürr^jrr, t,T ?rllcv JY.i. 

■T'.'-l > M^'T ,:L '' :"'(-'" ' ' '^'"l "'" 0tw '"' "looliraiiCjiiBj. Op. 43, 

1 ' ! m l '. r -. : " I" ' 1 ':-!'- Eitmr, fer, uiui fljH>tyff<r, eine trmittr OlW; 

v,V:, ., ... ; !;; ..-.,: : , , n | : i. v E -,i U i: : i (1 l,,,, .(,„,. s , : ,,,. f . 

rs ^ Llja»[o»s ijainiiu. Cji. 46. <-l:is le a StitUc. ÜCim b(i f. £rtrjiiil(iltir unt> Sem». 

„ , . tl-s -Eint«, eres e.iminlun)! (mtWitir ifüift 

sonn, (S-, t!>,; Düt: 0 ! -«;rri!i!ii r nül cirtni ;i.n: t-J.U inii'ti!.: auf S-aift mit '(!.::> 

n-ir'l'l ;;;i. i:i .-.:>■ i--:nv.L:;-;i:.; ,',;:,;,! :. ivi: ITi-'kl' :ü r -; CuiPM ntlfc Ciflai]i|t |ll 

:r ^..1 . ; ^ lr; -. .-ciinj ;„ S . m , « ,,[,!,•,,„„, .fvr,. (£(,:,;-, ;.„ b..:,;;^,-,,. 

IS 1' BS f grttiiKiiunliitei rait SBtiiftini jin« tnritRncn (»t. tl i'i nn-, Virijen 1 fi {j. II. Jiilu^r. 
i, Bfeltofthulf. aitui «frhjfim Stoff. . p vrj, I i,, 
s h buadit._- ™> «r 

W. !S, Sblttiwr. 3*«au n"* MPi'Ü 3- 2>- 

pour IcClavecio prR-ILul:, n.i.vr. l.,-r- (;■ ,1: 

Ii., ciu-il. C. f. KclIfmK Äiblrin« trfin(imB|[ic6l(Äla#.era[(. E(tu|. : n 

r ffiimSrtTa (farlgt.) 8 3anitfta(Wi BMrfctt auf* ftutimiiy. die Stfrtfo^fftt*« Sjmttwnfluiia. 

mit awiKjnng mal. i Elrrl..;:!;.il.-,.7|'i[i;il 

miliimi bii (F (5 Si!fi*ir. : .)rcN,-:i iIiüii -rijin i^iic.-rj uutM/nr. ,i.r-,.-,., 

, j i i 3. * w ... - ' . > ; i;^ ^ ' 

b ;.;:,„., flüill II Y,,. i') 13 (11 Ii- IIIIIi :. ■'..!■ UiTlitf;; t( 
ijii!;vs ■JlLL'i'J.l 6:" UJrül.lÜt 

Jl:..V. ; „ ond Evlf ^((iuiJ, j.i^tf 1 <'',"<" tilriiKj.ir.-;! n-.,r,;,_>r. b(|, ( il -y.i; !-.>, !;[ 

ii.i tj. i Ii) T '5rtirl.-i-:-. ii-fiini!.vi4.if re;r iMtfir. hü|j:i üieft -.;,\:d',<~i:i..\ 

„.ii-.-m.li!, .SlaLicr mit- (Vit Mi ,^lc, i Ulli- dN-.MIin.vu pcr_ JIl-,,,;- „[m, ,:[, . l„ sirt^i'tif<i>in-.|. >3Bi<n tei i ;i. jicfiii! |T.-r. s"""' i" ü*' : f" tri*' !!><•> MU Öf 

.iVf.lürs ä4 ;.i: 

snüii cum :i Jil.lticr. Li«,! tlUfr UMt-, -&lrt,IJ..n(l. CM. imi^,,,^^ ..,!,! ,[-rc lilb.Ej. Jf .i,:,-!,,, , 

1 ' „ i Sin.b«fl«B nr(ü(Iimil«X»WIM6rM(r.B<rltlt |,y£,iKi e 1 .£^3S£i*E. ShSi! 1 ^« 1 * h*,« 
iii vioTiiniir iJi; IVnt mit ecUnt. lllC V''-'i'm:ii in cipi:-(.-, f.! .-öiinsiii und) tm« 

„.-f^VlldHi CUM.,,-, S,,,,..,-,,!., . I( ^1^,'. roMM,,!,,™^!^^!«.!-^!™ 

f-.illSJ -.t'tU! Init- -reu:,.; JJ5 aJ.-n if.Nin tu. 
Slcradilim 'tn ÜSmll H'fill t.'" U,(;c.'3u-ii. np'-iS öalWO f*IK ©P«r (Uftntmi rjubdi. 3n>« 

™«ö bei iflebra uritiVbaiiJ: 'Ü ^fü' Mrj,;-^:,,, .-.r.,- tu-m* 3-n-si'if m'-f- 

1 iMif.-;,?. Ü'l-Jf 'Mit« C.-in illd : ■Ärtitjfr „l.,c tjjs :i. lOrn 

IPl-ni ;li.>;nti. i , lUitimi-, eptifil-c. iT-i!K.-. Ucrt utiü« Jfti.-HM. ilLMn ivm iv .1. 

Sil'«.« öt.t.D-) iicliici-t. :..iii|'"I^M-M.M„,r Mi i^.M.i, m:i äi.i.; \s l,ii..i<„d:.ii ^.i.c- .:i 

iy (j atij uuo S c ( 

sifrltT« Siii« firSÄ(imi«. Sr<ädm im £11. W U 

i-vcf-c w.ifitu.-rljii. ;-> ; ' /'■"-''^ Ci^.f.i u'O ^js «u-.t..ra 

.i,.../; j ^C-L'.j <- kldr.t iür.r.:u- riir: .-.Inv. oici fi:n ■!t,o|.- l jjt-f:-i,i l:i. ' ^■-. ■■' 

[(jmu.u-,!^: M;]. lümjj ly.ili. X-ü ^rctuv nl'it "!.''' Jr[ - 

,1 , , ' J 1 i. I «änl- 

Jt ipirtaÄ**tW. WtmwKjl« M Ctttnit UND O« «*n» «« iinftj ™?j£i™ 
-j(^-'i u.'i im ertibtii ficiiit. 
■air (in frci«J if»mp[ar tiifn Kon. 
ed(4nUi*frit |iic im, Orr nsfem 
Tillpmtn roirD, unD «Fudjta 6r' J r, äo, MnoiGtMi 3nMW «an Sop6i» II. aBäntti« 
-.Hill, »fffl, CLwbAuj üargir, Qprifroflun, im, firO t 
SManftil M..fiW «tau. in tKu|!t Bif.je wn m »min Digiiizcd B/Googli SRuflt altf$c 

91 c a ( = B e t m n 

tnfm»odje 6m i[Wn Julins 17S9. 

X ( j ( n Ti o n. ndiifirl. üJlandjf ftttfclbtn dar (r tta bia »Utk 

<Lb<i(iliia:\<lS!f;nrMi oiit S5:mi!i[oir.i aus, J 1 '"'^ lvr ; !, ; l ! r /; i ^'-^"■'»■^■ii NiMialini uia ....,....t pfjlmm m.o '.iniJJi.f.rr Jlictr 1 „F.',,,' ni-lildjf mif.lJii-.'tarir.-n, C 1 !,- |l| (j rs Fifi-mti F.fJ!n Si':-. 

atTf «lUjliaoi Wqfirhitin Ott tslaubms - un!) ("»■ 51,11 c ' l! ^<tv.nfcri:ii a<;i. tie 

Bfllfnltbr;; mit tat bili(d«f?rti p[jJm: miD J.vir if. [;k m:- <■.-. t ( i (,;,f, r , [, ilt( 

WilM mutrj, tifcr l.-ifHci, uiftfiimmiiidifftj. 111 . ;HI'S M'i^Cn. I'liJII Ivi.ikid); 

tdrndoSim. »trrjusutsttr« m,f SiiF|if> ."tri" ! ' •'■ C '' \!' : '"™ '.tclijlütr TTffii, -Jiiiyi; ,,,;,<, 

in S. '«St mjten rall BIra. .So, 4*)tiebfln Ith 

ajfilbisftm EwOtrbiidjiflnunbir ttfffSftri« °"!f . f ? n *? »h*»*«! «ftfltro. i8s u. a. m. 

Bimadjl worttni bit fd)rfNi*( (Jqrbanf w ur> 2! i'™,™* fl* MirnliMit [innen, 6og tiirfi 

fimici, t.; f f:,( t„, ';,.!;,. ITIi-.-r's in" fiDrt;(!; b.(i,-tf ijr.-r JiVirfr t'rrri-ttiJl fc.l!Tip. 

»(« ito*liiB(nttr[iiiiiitl«i3titdjrit»ne((iB«ii *t£}fl <«' «nitl .flnrt. MffDfrhiMc: 2d> n»e 

in ilFfldji aiiF bati Stitualt beb* Jtlntfngifaonnf ""»"ä b " IB™ '90 'InfW .qanj an^cnr Cilböla 
S (i ;| uiM|7. HirjfJtl,!« Ii;;, ^.. J '.-3,Tf nirtil '"ilflv-Nf. ^ flfi'lt !£^:M;„ t Ii JXmi 

a <r.ssi\t Ija^m (.> i-.i||Vn mir er* miC aMÜrn ! -" Li ' ir;,;; ''--''s NMiJjtir ir/uir.vr: 

fld)ira tHadjrldKtii , baf. *trr gjfamr feantftr *™ B 'J B «' t ( "»"«"S fr'ftl* 6f( SUMirniqfoKiottit 

tueMirnJuii,) iirfi^trüiiJ.p.-ir'e.tli ii! r>,',,rf-, ' "j'- ^"<'i«t Cti (i;,-|j rf - tiirtrra fliin-.s. 311. 

ij;r (.rii HnMiflii:] Q;,ti Jini mrtrn ln LilP r?,t "''^ !: f! >' ' ISiirfr,,); l'Mr.i'rr tnil 

Äünii>ontion(n Mannt if!, M< 60mm [una te 8™**.Bi»iin(l um Ibr ÜJuiitliinft ^nt 6nf( 

SKtloMct Bcrdnltalld . 6«- 36« OrPfnmuirfl," fijrttrfünriiilmta nc.n,id,r. eollit öni boii 

jiüjt in-.iviuna'ali auf [it ^itfiociiini fc- (i.iin;. ' J ' ■■' -' r: "- ■" ftt SicirrtE fnci-jii'i. (Erjcv.il. 
Ildjiil r(:rt.1£i)!i "1 ®rii[ forain^iT: (u icj!:!,'! 

0 i( mit 6a ririfii EiTiiiMU/ru judi m r " ; - tcri ' f' Tr,! * i'ii;:i-.is*iiWiil) toüirn , Cpd 

Sicd)(nftl(>|l6ai)onjummt(ii, fe'n »orli'iglidttf «'«iwnnffibf mbO ahnW($f .eiioralciidj tiiW 

Sabiftifl 60t R4$(ttift|Ii baMfiaburoXiiODr. i" färb i» ii<t<n. Zx. 
Cm , eag ir Ben Kr affin mmht «Mimt» — 
in b'" 1 ( in" 6 f" i ? ( '' p J'j fli ^ n,u ' CHsintJ ni*l Birfibtn aus »aflil com 30. Bunins. 

Inn; aber fthr bitoij 1 " ' 1 e.=!o, XXI, 1 otfLljtbtni Hufnaf. m nwldtrr 

-, . . . . " »t( (tff( ©ifld in Biutiojlflno aibnan * 

3u Otiten in tum eammluita Ii* btfin. woifm, un» ». toticbtni »ändlcr? in btc 

«Xtitin 9« !Wb» b»t $m «. '3? äHdobiti| Simits '3, «, 103 Ki»ii<imnfl »»ni Digiiizcd b/ Google IIS - l. — ' — - »'9 

G'Ct. i7Sft 06« nifi'i gnlSlin (in« etttli vettib fflUiniNnVn 1 SSara^Mlirtfi 1 9[pfpoAiftli(n . 111 

•W^ilM (.;ir : -a tn'iV -,[-, (i..li rtf t-ts-i "rün-ll n:cl:C t,: 1 i=.:.;3; ; : i:t !'-.,-.i,".\n. V.;:>(C 

iri.i:ic-.iT:,t!ii fni iuc\ , nj;nn Iii) ilfirr BitfiH irtiiiit ir ,vd, k:;öi:.' :,ircl>.,!; Ul-ii tviii fim-frl» 
(Starr: (1.1 nf, Kf ficfiift r(r ciif ■|li!'i[4lif:l:-.' ■ ■ :•■ |t.i: u.v MT,-.ii>;, n:f N"T< i;Urj.,-.i<tr; Lnr .Vi. 
fcörfft o.66r( , Mird) t>i( Imli: a f, i-;5 rct» ty.^i, , irrig «tut SitÄ oM AofotBilSanir , .lud) 
ni.'i'r.'r (rraunticl, ucitj .-inive :n SiM.ir tc-n l-lTi-ci ^t,r nf|],!it :i;-:r ti. 1 Dr.iili-.vvli 

nad)(rofli. in CeffV« Cfintftiii 11. f. m. — SI»" (oniuit 

---ti nuf Iii uroffin 3Jrr£-i.r;li( i'i.; r..\lj 
>nrn Or3tll*auin*iß(rt 3obMn BnBr. 

ftotl augaburs (tat 6(i Stögi (J7O Wo"« '* 6. 5:3 Sifificf ffonts», auä 61m SffAIiifif 

in.fll-.l fii [)!(!■([ jjfjtnjf n;l.':Vl: tu l'.iivir litrJj t(r (Sl nVn !>-'H ÄuifKii-n, liliWi III Pfr St.-ia. 

«tantrtfc llml «Dfutrfn, eiws fcad SSud) tu Jim !lrd)( Die Bn(tpl»»l(i Almn red.Tr.ii-i:)- n .ircr, 

SüM.nMi: i:iil;iiif"ä|ja.:i, isi.il «S (iiiü)rji; rt^cfcc u\:: jsfcri a:i-.l(i'.ii|[ f;r ■e(n!l>jrii!!ftjti;--i:(ö 

f.'lrllfrt vHi^iriixf ^NLi.nl:.['.il nur. TD Hnt «imninint. ir,>:iirj;tu.i ru.D t.r trä 

oho turrfl airt CUfici fdjd^artn Q0<i{ eaajibib.i3< bftannn S»lve Regim , ju Wrcn 6« OTuüic 

Girf'lf". (irnici fl(fr|t (atti. (p. (Eotbin Bbanf» ^i«ar4> 

>.S. 'SS im i:iiir 1453 nurii in tif i'fii äu.iu'i i I(\ .2 ):■>;■ '(iitininiiiiK re.;ri!iir n|t 

(;-bj'.i.: f Uli icfidCii d)e t:r :! ü:-.jil iiüi J'IoS bü:;ir. [ ; 3 c 7 ti|,'i;nr,:i '[ 'iriü'.t.i: q;i .i.i.K;i:« 

iici HinfVii, 'iir i-jt y.iK.ri grlalifr. S1IB tut lidj. Saiiiulbüc!) war N( Drgrl, {s n>:c p.- m 

Si^j.T 1111 ^i« i.ii; 1 bTc t_:.ii!j!i:l'SJL'.'l^ l'.i :.-(' .Mt.n üi-.n"^^ aiiit.-f 1, ,- Prii'.itn^:; :il l-.-Ji r;.;:.; v.vmiv\>u kkj vuiuj nimm quiniwiujL j.hi . nL'.mtrf ^ i. i,.rijj3tirajc chic ^>i-je( mit ^ci^Turn 

in; nif, K^iu'rt>otöi«n iinC Orgeln bitonnt. ©im w,i(,tt (rfanflri Boa »tldjR aDir (iriil }ii £au 

6cbn, nlcld):« tBattiinS, mar nseft ucrjuslldjfr. ut |)«itm UrfOlBfln Dnl. 

Hit niii.i.TiiLiättrit tiül« ■iS)!irc]i(ti:r:ti!stnii|. , mn i,,,. in iu,-[>:mi iiitdmi sisintfi-6 rt. 

ftp etutl auf, unO 6aii(t< B'00! Orsdn Im tl« in Cct S|. ümutiiirtlj» in 3«fct jjii Dlgillzed ö/ Google aaö , . 

3n bwmtmu hrUhtwimi, ° L '"' ""' : ' ! " : 

djl* t(r «JiMififif JjcfdilinJ« [i ( f, 

CldP' *rll* , .r Ii! l*.r-tf;t j^^rt IUJr^, : , ,|[ , 1:c luWi ' f*"' ' 10 ^ f- «'« «UlWl* II :- ■» , „.-rollt 
t^r.,-™,^ r, Pln 7;7 „..„^„(T,,;,;,, ,„„0' f" 1 Ä.IT.I, '..In, l:1 l.. 1 cr..,.r i M lt „> , llr , 

« ff «fi b i 

i , , , 1 ' 1 r« 

■IllJit f.ilW 

r ii 3Ji[J)lli; ^ f[ ; , , " ' » r C I t i( .-,„ u „ „ 

■ i 1 

i-r.-tf,,., ,;, j.-Kf^uMSf, ,-j ;r! , [" tir ^ »l'K'U, f tr , (r 

Bali \Att, mt 'NW Ww*W>t, KS ml 6 /'" I 1 ** *«««* Wift *«< 

f ( ;i KtwiK ,1.14t, ^.lla^t |;-, 1C . r T fMT.i[.rn. (t; ö.,u|,-n ill Jf f ,««■(, „„r, 

iutd i\r inj,„,i ;! „',I„.„ [[„u-nltr^ErNt ; , m '° ^"'"il"» »=J 5S.i|r«< b.rJdW, 

tft.( tn *<Tt» S8iiata^OÄArW in V i' IWmipü« SBÜrtana, Sri« 

erttnuff, wrmi rt nft (Inf MfMTWIfESSS RfSSL 1 ""^. ' Bw «" Wtft ÜSufit Won .tt 
»™H"*.-n tcnimlf wilim SiililMiij ijs, r w , u " .""f 6<Dl Wififtnlftin im» nodj nrfttr. 

Ki'Hft .r^LS*»*^* 1 ^«« *«4* ftÄ ftE«"i it«9 Dttt.ftirn- 9& »Xu 

fcitili*, iwe *h wir vh|?(«m, tähm s. «aa M w, 1 

ntktmtmmtn.'- .. ■ w fc a. g. 0 . efiwhwfr. : I.:: U iVI\v. yrriti.'iiciKii J a:u\''k4'itofft ' !' ; ,'!" V ' ■ ■ -1 1 : ■ i ■ » v _T Eiir.'il 

Sä"; sr.ti'.?',"" Dl-jiiizod b/ Google „B,ff mit fflriti|?M, rrnib, jirnVnwTwII wb mit e<6»irii« wn 'i8. 3«'»l»*. 

i-uUt datim. ■di-" Im 'Ii 'tiP'S n»" ™* 3>,„ , 4 i m ofiM ftat» aOD«c birJ>ofeat6 

l<ii Iii;, , liia; ;: ■:■;: >;;:>.; ut;i> JtaOm|<n ran««« ft r _ töiibelin ^erir!, «taiialiaer itaaunni 

,t!J iMtnil/n'oirtlic'ici'^niJii'-lit- 1 --!'"' ,i --' rl J f;:ti;3 titinsf. &r to.1l: !!r. rorirrllirfi.r r 0 „„-.-.-, 

,u,r.r|i KiSf^n, »ttlird) fr'! iE«lb '""> ^ ,„<■,([■. pi,. i£m.äJri;, ^lit ur:Mr.«u" 

triiC-l-ir «-ÜV. K» ;( <i^t t-MlK. i:t]iJ cm brJsi: Slwi:?. :inö :0 :> 

«I« au« Quin». unO ftuertt. Bor, Die er ottt m f j nr „ i( | lr . ei „| 3t fiin.r Cffiertt fiub o C 6ru», 6ie 

lir «I^MKll -liier.!,:,- r;„£ KTturitdLSUiic. „,. r a; „„ ll; v ri; .( t..!.n„f 

tWsnftMt »»»"Stot wgftWJt. -ffirW Ut^mtt fiHtrffttn* hMif«»" « n'f 
SCil o»n talWW«»»*** (muH Herren BBIIEottglB. Tiibn.ttctjft VlM..', 

I»»™ «r«Srri«a«ii «uNB* ammum «n« — ■ 1 ' 

enndif uuiet outen Be&fB-UBgrn anfflnioraniiB B f f 4 t M r » n s ( ». 

U W '»in. El l|t m .in innair 3Hann, «£» Srrjdtieri« «f«Mithpraarii|l in KM. 

»5 Ii.. *«> <r Iii int tir.r. liiim. .i<H«n««. echl , „; et.-H.- Harras«, iwrotu. 
Im„ , (jat er oon IM» «tttMtn nufliti i ttdl fi< . „ mtm3 „„, 0 „ s u„, nj.idj«; 

,,-dll quill |i:i:cn OSi«»^" a e= ifl , tt( ; hi t.-u iiSl.mHialill tun ad,!»:« 

anoj Bf* »«rtorttr H&P « md)t «Ml. K Btm o„ «(foStKn, ffi.jtlluitY« «aü"" m« 

DiiCditatriii »im«5r«i> ( mpamfittom ««'„„omn,,« motSen - mnn 

£■<„„ tcrlr.-liit-tn Lliwti* ' 3; ; 1" tl .. jfslri(11 , l:l t, .in.uurliiimi Im,, 

" » '«« 

"rftlbfi tat fie ftcr in Utrt ffldüalt, MW *' 
rerTsVwi ht Hustet Ittri jt'— 
flif.ilaii,^ t.fr.iom fett |u na»en 

m| 

V^Tt«l«pltV<><t LS2®£*'' '"'""jlulii bJrM.e.nrt «<•< f««« OP*™ii*ti is 

..ssif-SÄ« w *«• =^ 

baW lkrti WM©<* iraMbtt BWrMn uno (int 

lirttSÜcaKn o*r*llt Bttfrnwii obaBii ! X a.nms«. 

; — ' ÄÄÄö 

C o = e . I « ü 

»«■Oraanlli anbetJtteaillteteluiCreWen s^'n^n aof.e.i, n«U|i *m J>«* 
^ftrSilliB llt mil'lBM Odflfflana«". jffl.tK, Wn "' ■ SKuftNlifc&e 

mittuxK^e 6(n uteri Julii« ijgj, 

R " « " H o »■ i^T*"? e l 9»W« W<wnf Hit Kr« trlfc 

Sbftii mafff^iRM Uitnrbflitnitnt« fit | a '« «"» ftfr« «Ni* Horn 6i.it Ha« ms b,« 
»Iji-iit ostr pi..mtor.(. niMi rintatn tfiffin. "' rul ! " lf t'f £i"i.ir* i(f firtu, 

p;n bo-i 3a(>. (Bt. .Strub, »«nkr. «rfltt ff». ™p™ fitWf, Wirt ßd) irrlnntm, DS 

e:ij(il.mS[)lliaiifinaafaijfloii)M» ( .f. itf». ( " , " n " ""fff"«« etiuraFiri fiftnit BuNrtmal 
4<= e. in gm. 

Zrf* Bimmt m ttitft i m« .1 »item torinTfiiiÄ» ffi^'S £m Ä! 

«tMfdj <i6, flltf ob Rt irtruiH 5tc<f»Y8 a*tFi«i **• 

MW«. Btroti (0 Art! cd nud) beul u ZW . " ~ ■■ 

Kr iirjiiCl-.-il 1:1 11 fir.jli «■■,■:] P(ti:-r|.,r',-i,. il;rir, .O-T llr.ltKI |[0 

■tntuui Bno an «nortiBDrrxtart, SawrnKbt u.p,g, (bnoira lang Staudt Wbfl i» J>, r ffirdi; 

fco.ut.IK tu lillltr. '.I. :(,;;!. i? ars : i-unn Ci'nitr.u (cn |([rrrr ■tc-llitpfiri-li 

^ "Ji , • f,ll,r '"i 1 1 '' l[ " m S S.itlit :r f r.-r Ji-Nt ii.it- sincrnl,..«, !l lt n „ 0 . ©iefir fmiü fl» Wr ibir riefe 

Imifl HNO üirortirüti , mim irjrlr in Iturn Kr 'IW.r p-lpu ir ir riiri'(l.|;n i'fl\:rj! [Muiulr, 

oieft« Scfponforlum öle 9**« nm 3i|t KU«, nur 6« Softi JtupiOWnftor fn fmdmrrtfl. St'irS. 

Prmu in dir Sirtftt aufilirtn follii. Sobmi IJlouifdjin Diriifl,.« und fiörifb layrn SnivrgdiiFji 
in»» <tttiirailn1foifRmH* B« niif friru nnBroa 'ihr btitE«mg(tini-|ue, 911110 mefcr dnmmm, 

IlfltK Sunlniff ut>< und W I" »l»n*W 61« trm bgmaltl tnrrfj>enD(n 8<|'i$mae 

•tat |b <rt(|-ftflt n»*)ti, als ihr Beraal fromm 11141 ju nen 'f(b l<4< (C<n gr&irltit, 

«ringen uno (iti< £nmnr auf rbr* 9)ttfon Witt, Sraurtgi RtiMOW« an Wm ffftHhn«. 

.«Igin raier,«. gdn istKS gennfT"! mafliK it)m OoUtn tat im 3aQr 17*81 «n btu fdjJojlm Uno 

Siiüiinitijfiudt, iUvf 3Mr(ci- I i t.|i'i, i 8 ,n. Ko. ^ri'fr^r, Jjj,,; :>«■ üm,, »isfLn ■>; 011 )lf>ti 

bin rnujjlt aber insu« nacfi.sebin. Sod) !("! »an uno und mit Ptinfiltwn iualr.14 einen (oft. 

<r es auf (ine Hrl , mobil (eilt t'i;:ui!n'i >n<!;i ;„.,-i, E, r!: rtwnMUMi.ii j;an:id)rirritt mio 

Derlen muriw. & rangle, bat! f" 1 " lä«"T"""i taa gon|( fflfrt. ösH Od**« der Jiulfi Di« 

..... ...... imoglauMd fl' Ca&ijrc!) (au- tPatdäin $1« - ' ' n (t an IW Kamen Con- an eben blefem San oiA/elbm ijnbrä flar» 
— " " "- ätei((9(ird)( |n 
UllU Ii Mr. f*Kl CiliiMI, Dal hin SKcr«'» Sudj nwtbi an tiefem rag >597 i" 3n. 

f,lrn Iiiiii S , r : j .i[trn II (irjülM , nn t=,-|(lj!lll fll fpadl gebObmi ifcüi.li Eieq, bmilJTm 1. i;r L t: ■Viru 

. nldjl Iftr Conlhnlii idemnbilin Martyrium an» 4Mlp*nifltlfa)< Jtmmnnje uno Duid) fcim frudfi. 

(Iimmie. - $ml u Sagt TOUrbe (8 gnni paii« oare i£bi, in nMdjrr et im uirti tampi JtuiOit 

irulfliiflm. «leugt tjatlf. «[ tan) iuhjt Ol» SJrotiifcr mitj) SVn ein untt jraaitjtgfidi Suliui 

* 1571 3tan 
SJIt njirben fiinei 
njiSrirtm giften len. 0*(H»ff*ItOS"ii 'oöi). Seiiit prjilrpp Bon' tTMV i'll Sio'en/ «cdtfirtlt. (Sein I-J«' miifici iniimalio & epiiome , cet. 
^.lirr Sr.n.it «ü rt.tf i: 1:1c Itl; :iir AJ:>M.i;Li )iur;(j ll,i[]if.ili|,l)i!i j;nii|i. |id,ltiii, S7-JI.- r'.iu. **li«mm» Nc9««.4t. für 
ffifil IlUtf unt) iwanjfaltcn 3hIIiib iiotn prallinin BRuSIir, iHtnilf er flu, na« 
idja »nio, tfiatifricD öijmrjno JLiiBleb ültltbiuff t*n Jtonpotiiflen, Sirlutfm, □igifeed b/ Google .,.*,...,.»,,,,,„,,„, » ÄjÄÄsyasä« 

n * 1 M. Wal<l*r tut im« jraar in ti,f™ «"utlm. .»html» Nf» OmaUM, uns so, 

,VlS . " 3 Ll[t! f(|! )!,(,,,„(„ (,„„,,, ji ufif iirf [jr C ,„ linf.rm ä?i!ltli'Cr 

»»«hrlsen SffHrtiB« tonn«, UM» pUR Somwliins Pir ba|u grbbrigtn S0tr[rn, mit fo 

^ftfttte.iwr, ßUf M /.tun aradttusm, '& £«« m™ ,e, r In 6 StS 

nwü omtfüCt 1.D4 gelten: tm| » in Hamburg i« Mnjn« .i«t« pt Otni Stf aJwdK0 ra iß 

mjiäi[i.3[iici iurfil^iMr. iKimnnji (f"ui»n i.n.i ; ..... 

tio (itii «Jbn (i: br«(KH umwimtint ( «wdsitn utiD SbflDMijn IkwifW*, ftSS 

iiird) s^niltOIurtiraBdi, 3a[,r t lang aufii.djrn 
wl)'». . IlnO utö>, glaubt 1dl, roiii( t in) mfÄ 
errarbudj barum btmij|)cn ' 

,„..„> ,.», ,i, ,, „ 3B4 ,„, rim „ ,•-„„, "»'">• eä» 

in rmitm Sud» i««tai6( »raitlt swnit »i. 1 «rbolun. 

t,„.l.!:m riqililtirt;.,. W( [ in mit, oo",^ id) m na nun in*?r in ft™ 

bis «;ä agsra sn»*£&rs srsrK 

ftimben ÖJ«f<M 9 ( faniBWt. nun. UftöLttoi» IM« mar mir 3 ™k bftf 9B(rt rrtbft fn6» 
■ — boUHdnBintn «(fij< 
it !P(ufi[ nMti übrtj, s, 
iKHijiipiii j)j„,-- r []„„ - g«.ii> iiir, , ■ö' rr Wt*»««™! in eolingtn hat ttnt In 

fann man bucaadabntünni, DMna jd> wtfWm '<f»»«i WiMlttrdhn tm » mal 6 t. aufac, 
N| M»3«4I ocrjilb«, fp in C.n l*%fflS «««ftHM»«W &> Ss?/^ 

w'ä*ää z-te ±ä y^Äfi r ";s ■m» (ummi um tbut mwtm»* ) » » 1 ■ * - ■ *■ ■ 

.mstt tri", itilcti tft'M* m.iriitu u I :cf;£ 'Jlriun <=i;ii^rTLi:i-ii tili* 

„slfidua iMiUi „Kr lirii Eritr&i-ik" D f. iS . ffitriial!« 3.6.5. ritrifW. 

fa'jt»3:]i Iii rfiKtra'Sirlinj l£. ■,- - unt SU,-:«]; inii >5limJiai Mir .!.i„ti(((y.(la Iii et 

tarn S.sa. „(turji Sorfdilägt rccitm To d'H ,_- .-.nniI. iftfuMü-L-ir. 

"SfÄM (nW *in» » < tort n H 

ho:Err.,l,. 

,1 „Uli f(ll Ü.If!.1;M :";-,! ,„ 11,1, I i :i I I.|. 

"tri: fii:itr rolacnUirJ SlH£ otrrifl, nlNlll ItlJtl — - ■ - i - 

„ibn (iiIWrtNr ni*t 9*nunf«m ouc&ä 1 1 o«c 
u»bJ g« tn e(t(5iiirb.iloiiEto«r »«iWM'» 

„9IJI WO"t "II" (w(läBflt. n »»(«(ItMtiyi Ki. II» «liiiBU«»"! 

foUtn&iS ftblirj.ill; «üVirl i" 1 «« 11 ^ UiS.cüti:!j,,iii, iciif- la.seia |. L<: J. .3. 

»n(6. S. "o. .) unO nrfmaM» ef«n. jtae,,, „„(, jfcnip. Iii SHitno. _ 

«l ■ tüt ftrt« anOTSnini 1* folfltnWJ (t Mofinrie du Wlet , Hook de Ccilon, «mite 

li,M iHi'fel [■■: sR.iii fKf!--l , cmi «-« ,.«,.,,:,. u,-, 

in btt auttfütr»« W<Ie «(DnlKDIiir mit «n c [ lt : s Ica fusdiis. 

Ba*lf*{n bar. um tat giUnWf« WM naununn, timsc £a«(n au« ptsiifUno, iBtrlin 

„„d, Katlhttt rimufibifc »»tot "'L Mi 3. e. 8. 3t «tob- 

Im&Mc anwfAHt WH W ftj."»*! JDtiTHM (Infet e<iö)in aui Ur Oi>ir »(tun. 

UW anTati«, B(t i. 8. (t »nis. e. im. O nicoMis (I) 3.) guMlb Mt> ffa J* £>*• 
(c imiiiK -i.i(l) Nt ,iii,uitcniiiiin ( ii T.fin j „,| jimtroiiSiün Ott SnnfPifflcDiTi 

[□n,i |.i,M!tl(IJ-ilH (.«■'II KliHl,ilÖ..;.':lC. 1 |.J-.' yi!., [> om o.i Iii: ii:,;5-inViil!r, 1 ILlir-sifS Sliif, 
SV i-j.ii f!3 öi'rni -!. :;(l;ir (i.'lnlj <](,,[:,: ; (£. ff. 3i(li|h(. 

,r,k ? cr« t 

fiüli.K !>'■ ,c Sfrltlilin 6« fiauplilllf« '" "!' v. ]> :■„■::, :,^iht .-dt:-/.. /Mlonaund hld 

ftolUt niiri cntra-Wr «cKt *WH «gcnt^ilntlt* Snire diesBolil^i i mvif,)». 

S«ffl*rtt in Nn ^Eaft riit»it»nll j .06« du ^„a,. t, ua; ,-. t r .-> ur ditiu. 0,^ le 
Idüflirt o6.r Mr.(«ii f"i"'f>'" »-'"^ turdj 

ha 21 (für HdhnuiK. J-i itufin ,5.1t! .1;!; ™ Poll ji.i t, T ?.ir t , 1; , nidp.v, fin; fciinl"iti .Optc 

C Bifgfl, uro In («ton «wfchr 05» ««. a„, ftipi". .! tir Bali «1 Biw 5>h-.m>-hiim. 
fAinul ort (<b"tei <I«J ä. " t 1 

(■1,1 IttclUCI.ß llllilff.l ICH Iii" II :7. t:L(L>1|i:llf + .. -=... r „nf r Ml fl\,:-.U:f-„„;, sÄdMd.» (3. !■) s «on«to, für (K&bütir, 
TlitS ,i ,l.'|''L.'.i fiif fei- S'm-'^i "'■ t - «wmUn m mim™, *** ***** ÖÄ-ÄaS* - ä3,üls '"" w ' e6,Bi 
■ wtfi m*4 3>tt< mim ■■ 6,1 '• lst> Vlamtw 30. SKuftfallftfe (ifiliii Mi ( i.f.l.tii.if ;,,r f| f ' t . ll( 
Ri-iiiii^;. 11;; i"t<r;r £d;tiiiiiii) ftiifcil (rori.ru «ir 

£h-U Bier imt. j. anjifln'Hi ^uffo* 
^nl 6 ** ,,n fWWWlflliit 

SinS?""«? trr *mw * 'V 
«D< II« «HWUM AH* t,m„ MBMM 5J;n fuiif im» jitniiiifaficu Suliue. 
S)<in DfArcr SmwstiiKlf Oo " '"»''Utini. 

ff, i„ „,.,,„, V, ', :,r - m '™ P' ;, r< ^3 
»urK. ' ««Kratmer KolHMIui 

in o£? n> V b , J* iBpp ***** «rlilia* 

k-j, ,,!:„, I :: l ,"v"f' l - ;" I;,,,r 
r;:..iT'fV r ei, , rsa; ^'irr-i'"-/'^ i ''" r 

Süt ffdje uiiO jwaiijfjjfiuT 3u(iu< 

Dnifc ^imonllT Sil!! P^-fi'"" P' (ml 

m SS»? viiö?5* 

inuirp a ?V ; o " „ i r tlB,n Qa ''» '»otr 

I - - 

Dijilizcd by Google au • t H ty 

eraotbMcStri SnKrunO bifiwnt, HfpVn SBrrtnlt BtWUft» iltirr sau csrnSiitni Nr cüirdu'ajit 9rr 

4: 7 ot»rr (in äntfrwH tri jtitKUl grifitr, al# JOnfif in »«iifditanS). 

Sit li&iimSiigc @(r| nnn «Mi (irhtccf -ald Ml - » . r * 1 n fl 

t!(int SfDiimr ift. ü.-.l riiftrsi Ich Pen ö ' ! F 1 0 » _ 

«kb 3 iKSKigt. reddjtn Uminoiiiidjra BUcmicö Da idj nun In mriinttnur, mc ItflDIanad 

man Hm oiaajfn tinn«. an ß([(.,t ■■<■•<& <m< " m (iktit; m:i s(.u:i. 

x» »in »»» ,»«.n* 3«iw B;»aÄ;Ä«Ä'S 

Sibaffwn JSagjlinua dn Otälianit ou( ttftom W(h* unaclalji g Sannt« Mn, bi« nwn- 

EHcmiH' v i(:E4 an N(|i:n Iii.], (in ■l'l-.'.il'-, Ire Ui;:lti '"iliOiifn ici|li>JplMfi!i'fc'» Sfl'f itrlt.a.ll 

eitle mit 9"(( l'Uv.u i:i lirjj tfiniiKitr, tr i« im nii'i.iiiiiK-. ; 10 l'dii n «1.111» B.tf-t»!^' 

([j(iii,i:ff[i äl;r:l.i!if(:;!iiolui,; tin^niraimu: 5V.-f U it, N-.iV U- »lÜcirnuiiL.'äiün Urft««« 

Mü (i nur Sutten DMI* na» twtBrtl» flMjEtcMcU antWiHi, fwW»»»«*»«» 

SMn 04t ntt> tHiuiUtm 3uHrt gfe M£ ffi* 

fi 7 EE3irp['i''»aloii"».Cf. bw Mit».) Ol««»' itwblit at«lfrttraWbll»g« M*«JÜ *ft 

t)tn«ni Smidu, bici67° an btm btuiiflfd fciin«, inSalo« BfWm. (5ewH«l«W *** 

il«!, il vi 'iiiiuim .It^btm. ö:i«t tfir. unü uortJ «mir üt.M'tührn-. , il-.h V-' '«: !: ' 

i:if,i(.irffflaniiiT:titi3iii:M (t in Ocii cfinccatiuii .]■: 1™ ™, 1 

111 <ttatamo. uta« «(»tigicn QMMtil imirM [t t*r Bciifhinfi".'«!. «Umiruo HIIMW *3SJ 

Bofist b« Xbralojir unt> »optOmdlitt nn b;r «n bufid , bn t« fltinij nldji irtrrmnn« *>!"* . 

Sen««* ju SkKcrao. gr M yed ÜBtttc ort ig, El »i<1« <Dt«t><, |ki|. 3dl mrt Stofl« *«t («'■ 

oftlltiirbtnHi SitajtulcmoailiKntn bm* tra »tut ftn <3c««n(l«iil (■ *icwntc«i w& ™n W*'»™ 

Ii;;. l ii-.i, j - " 1. Fl.ni <tt: ,. i .1 ...1 inmici 11 - 

SDer breipigfc Sali*. 

SJit Htinnttl fidi mdji an ti(f«n tflfl mit KitipIiniBillHOMn asiBffBStl D.itlii awli(il |"o« 

fuSItarrr X^cilnrbmunej bil qtnien S([[u(lj. fm «im jul..^«. Jet fiens balitiP o«i m[in(5(..i« 

Snttfdjlmi» nn »emftlbfn 1750 Sur* btn'Sob tulidi mdjc tn Sicfir Kutliflil ju i 1 ■ ■ i; i ■' 

'•' iios;n 30U.1111. ^J. £.j*s (.[UM - Etai iwifl^iui nr '.iiMtiniii 0 t.r ümM: mim <!■' 

iS 11 'Iifi.tuii.l tir llifl.i i-L'.np:i,i ■- fmi |ii:5 hjiiT^ii f.;: u.-.S «.Mi« i«i '-lll..^ « 

si! r:if-[ Wtltt, wie Ii: IM «uitni tu fimtrldl ti: (r.nlin Jjrlif ' in-, ivi.il f a'-ilmrf ui':t-.'.i11i ;('l 

jJOtHI'lüCn tPO^i! ieiner lil;b: iTj-ctin icirp. - fc.-.:i;. neu rj I^ni lr ;ii-;-. , .1,1.1' 1 ■■■ ■ 

5Blil S*m!tf(o b(iit( i* Dataa 1 owi nun rofM :tn nthmfenntti »te «kW« «W J» MJJ" S""™ 

in »(nfärt satten «Mi* Wt SOtfnflt ftintr SBami» Ibrt fjp'lhw «galtrn (aten. Sluf (Il|i lahm 

|ciirl,-iw sooom miuij :iNä (in i-icHiriVjf if, |inP Imlil cj 1 uiif ElCn , r- ■ r.i-*t-:i« IK 

mtttm [ann, naitStnt nun ou* i'tin rourtiatr >tt Xnnrunft nnb ifwn BfKtt'«" . i' 11 

etilll tbb «1. n:\flV11, in .llutstdii'dM Orfriil'.l 'V,H ti---'' 

O Canluj! o Aoollin«! vobis poilerLn: t |,, L m:k flu i;i,iiiq« r nniirnincbftii. Hub bil 
(Sictj nuLd :U'l ? kl, QU ;.v,UMi:i 3.-l!rfil ti; 3?<it; ir.lmt'int.t 

un6 brciGIeüe 3t.Uu*. ffi'ÄlSffiiÄ^rÄ «n Cltftm la 9 < 177= 61» Ht «tfl« Cotat b«miufiw*m wmÄfltB, nwl«« «mp«^ 

i))Uiläiit.iq<J(,iv:-:;( 1« ivuiltnuins .«1 Ctr; (im( ; [u |ih bi.i^^Htüe giadirnt'Kn i'fii 1 KlUMfrt jit 

1U mm unb in Ift »tto|*n Äonflos« til gtttra. tMiu ei«« -«uc» nt*t « OBiW« 1 ffS«-- 

mm, hh( mebttticn fflninttn fui Pj* 8«64<ibtt nla» »Dilfifilftflfi ju frln, Untre* SBtrF nc* In iit>t& Hat tlntm Stbrrfta wji »u«g«e(. 

h( 11 u.|i .■ mit SV ,F Iii "m Vi r" ti m; " ; < 7 «"''«1 ntn tlTurlln Hl '.77«-w. «»ttnifrtoih'bijltrn. l "" n hln 8t 3>"i< OMafoomt 

nri«t tinciMriVku icttn* im* Vi*«« ES KS^JL"^ S? äBi'^Wf* S»** 

BaWift) nom (in MbnllcM StrdKUr mit S" 1 " , 6Bt * ,ai N«***« «Pul «W» 

Don bttrgiic «»(«uitattfit trew mriitt ff'*«™«* ►«* »o.iraa* "m* W™UtlSdl ba 

»rbtitfann f* rotrttc tilati fwn, all »dt fr« J^Wto «tt»« htStWmä«"« w-S** 

fit ininriitRfi^iitntAM iiiitiirmdicmtifciin * ,n um *»ffl«l»ä H»u«. 

«bmbafctr. 

in^ttfl^tN«^ "un ö a'*M »«* S«w »tan«-*, »it t>rm (fnnt 

mit "nu'mi a-niHT iir" ll'iiii'ri[ttl";jNTa ö'-»NT.ti -n;,3i,.nil.i 'Uhiir, in B r ,.i errfetmt 

iu nfir*n(r;[i "i<b bin, nun bei mnilraliittc B 5 ,, S' 5*™ 1 ►» «f«»W* tatnraMi wonit. 

Li „Ii ,1 mit :ir, ^.t:!, NTt " 'V' K^"™ ^ 5<^ii,iih?l>i ( i. <iii|.n,T,M 

langt, <u» jwim .( »tra mm,i>,„, .i... ^„ir,.,,, Nu:il .„ rfi t!;( .„r;t „„, .^h,,^ 

fiHutrtilitfr, ran ftmijuS du winia nfbrult 
Kn: i« idtli tt PÜm in «in, sÜWSf Otü. 

e-,li.ill|:'H III1J «'llJ-MlTIll fit „.,„■, t' 11 J -'!' ''II"'''- 1 '()(• IlftlKOl, 

V»Ä«1« ÄS ,u mm ,n • l *• ,, « •"""« » '•» =*"'" 

Mlft meint 'Stlieit 1111 € [i3,r f.'tnrn(! ; liiilr ret; 

nidji oot tutjnn bimS tMn [tat Mittt in St. WSitPlt H »cc6 itmaiK etitlaj) fl tfnHtn, im* 

fjOrims qebrndrt : bai (im «(ornnjinti (in WÜtlÜ' «ine nuJfuijtlimtrt unb Muliidjttt Scf^tübiirii 

n,T Gki'i.i'ttr in e*iD.ibrn, mir mit t u linm *W*t 3"tn«0tllt« f8t WfSliirtt uti(,r,[ 

mit Nninltrn gisPtlt'iti :>iii:.i r :if.:. ?!|b tif|T« 3' linll-i:lj(il':l! Stil 'jftäin 3 *;r. 

rur tii Kui.i'i ! c-T ;ü(,k liiib jtil p thwm aide anmithingt* >n t« »amrw|Ti 

111 atlanatn. Unb fein -Mut h« (Mtt Wt rt..rr...r*,_ 8,h,r 

fn) »Ii kiU Staat »TO HunnSn nifttni, im tli mit in 91n. 30 unb 31. unfttt Sdiltjol. 

»cim 3)ub!rro tfrt gmtgltf Btljn i« (h*m- un t9t(«>tma. tnX-KiM »MnVWt SJttfrtic. 

Äosaia «rtbtt in Benttrilwr«, tinbcii bn C!>iitti(lirri tit itt tlgm flu» , tut* Dlgiilzcd bjr Google willff tUt**M*i »Hwirf« Wütbfiifi biiSciAl 

., ... .. ...... ............ ...... itiiinr ^ili'-'t 'l.M'.u-. inittii , uvt w., .mi hr 

äalOllt |U irijni. äfl.'tk trä '!):,[;[;;) niiüt li'III.rtolt; (jiitt-rt 

3* iifffrf l.'itr min (in; ktäit , fllsid>fiini mit nurtf Dim'dCf» baiS gtnäi<«ttn tdtnrtKT 

Hü ajwbi, unb (ä mit wr.iönn;.. n;n ii.itt K:ik : niidn iil.iii nKrloot , nnr mi.[, nc,;. ta 

loinpciiiioo (imgr gtcttrurdufl objultgru. ii .■iiittu:.; ;-.v. : Kf B:J>;irJ Da ?;.'iP nn> ^.n r,, 

34> rad&lK t-ir ftotK Summ e, iurtf i« hinKI fand rctrnfi iijj.iniintr. .;i \,:< r|.-. : -, r,- : i 

tlautb fclf lldj i'ii.rd.nii!: ;-ü crrfriiimVii: ir.. nr. Um mm Panlai™ ii::ai .Hih iriii f (! .| LlT , 

nit.-it f i'i - ijütiMtn tkfa ■■.'k; .1111 Sai.Tniliilai vK ;:i *'Ma : ii> ij.tli irtj fit 

Hit wtrUMt mi* Mit tnianfitt»!' tw* GtuMr lung btt irod i'iitn SBottoi fne bad t»Jrffdm|}< 

(lüoiüäi ir.trtri [Ii] i\lhi( Ij.ilrr, i>.if rliil.'niflli ml 1:1s! (til) flu ^ != :■ <:n-\ > 1 1": Tlilia. vtlir" rn:( 

Slniiiin ii.i.T eimif.'iHL'i'iTirjn ii [!,■:[]■.!:; 1,1 |7np, rt-rr. |r t.nt^ii^ -Um [i,um ;J> Li-.-ai ;ni ;n:i. 

luran ni<bt nooifli eiitiisjtituriqfri (in: lisi-K-rii. truf rr:- ü'c.ij i.na'jltii>, intnii ith uliuMr, Pafi 

iitlL;ra::]:n iri.iJidt. («lait m s« iii!a:ai c:::i ^.iil^i !ti;i : i,-.l-ii!J-i:::i 1 1 r. !iL\i;,ii:, ( tunf 

3-.il( [iiiitf pa p™ iücn (itrunit PS.rauniki: iS.iw. l'.;].i:iiC) :i, Ij.i.: .,,it- ii.if,„f i,), : ,m:i 

•Jim: . ciiidi fl(i"!ii maiRii'djni Hufttaf muii- ii.i'i'tc.l.üi t>jit(, 2x. 

briuw: ; (; r.iiirP! I'.vr, f.i im iltl lfl:i C-Iülrt i:ih ■ 

Dia am wxMttm On ttMa Irin j tut)« 3(11 den 5litenfpi([(r.*** 

■HmbtiAK.^^W mIhK'?« «Jfht mir a,,lluä >>*H««I»1 

^urrtiPiM!bö[iii(flfcnBiM(io1tf46lMriul«W(0[«i Snijlcn unt JlniDrcilm 

D\'t CK S;,tlll[ III [t|;i[ f il. JÜ.'.t.' il;t l.i;;l. äli.l.Ml IN N:i! ßi'itl.'t [i[c, 

fsiiiu liLi.ir:«« äti .n-iu : :"cn : .c i'ott; i.-b Tili" J üi:ii[t Siiiiiki.Icikii 

«ilt tnifiCirdij : flBtmtwtniWIltmctflK.fiJinIto 'JluS ÜJtilto uitC Ö«!oiiiiin f 

" i t<n frint 3aub.<|t(< , 

bi.« tu p, ( if| sn«tr Oi" b(i, »in iwrti Mr lf » 9?<c ciiii«fu^(M! ttnliüffn , 

li;'n(Llliiil ilii fnK iiiifnVtnilK dir irtl'il ttüi;. s'-l" Äi'l..lt(iihn1 

. UrboiKn. Uibn.itiii pkit i*, Mi tu- äLüfr'-.:- i' 11 '-" -m uh, 

: tblrnm Orr aüoiit Ba bitfi « (Ii SJtrflpB UW» S" 1 " 1 loarI,u 

fit ,! :[t p.fUtii,,; n, Ii iiirCt-,,,: (iJ ii-nJ: ti.Rt fi;..,,;, tt ,-;,,■[, n .. ( ^..f ,,.. ,vi,-|,(, 
1 1 ' ■ ' I in™ Mi 

■Ii eiiNrna unKtKijr Wt«. Die Btnni-.:..™ a) (n ,i (t ruiui turnt äpiu iviijki, 
"" '"» -B b"«lN(N i.illrn. Ptr ftiCi : .p.i, |j, 1sl t r; ..>L'-..\'r n.'JI ! 

. fcwjhtrt ™> Uji.i« Sil« 

iC HcfciTrt iht ibrr Ibigrlitlniatfit <»«• aB,tft i™ J^^f i"„ T'" 

. luMiii«. et..., f C r ,i,H,Lir in-... r lt tu euiic au i flt * tM U" 1 ' 

„Um a,iio «ii(., Ji i; r„i, i,i^ ir f.^- n-t l.Uj ,!; j: T bLcd,iM limrn, 
i U"=* ftt iliriiKr Mi .topfürr OlunniLjUiM PC au : . v i,i uii.n- JJmuu Jinin, 

tl-iifil iL faiiiNi.M.u idiiLMN ivcHd (r.,- IVi.vi. iBLllir. : i.D i»tr( ni.b; iv.nl - 

t.rtf I.iri i,( »iit ,-t',- tu-!-,- krli.iii.n ^nvto ! Ul.lj !ulli[[ 8 «infc 1"(Hl! 

MillU m«*K. &i KB «Botun: B 6» Hurr, . Dlgllizod b/ C oo ^ kj Snumeto 3T. 341 «Rufttalif^t 

9f c a r = B e 1 1 u it 

tttltrnwb» ttn tun 3uguß 17g?. 

abbwlon* oan ba Vioit oTWwo« UMr.uA: In »fr ^ifrjntiun.) t.etj >lhuin(rrt fflrn tu l'irtilidctn cr.i o(rff.ltKmt fti.nt'.i. "Ci ieii ri» m.i fi.- .«i ri 

Qiiti or.t> Zf't tif CjuoJiC. TrS : 1 tum fli in D« (Sunt) «Stt, Cm « t;o ftinrra 

X iru-i.r ;-l J cii- m .ii .r i - .' den r.;r :m . : .: v - c.':N'ri i-ifi . -.: . j---; ,.. ..!) friis^m a<S( int tidit Si:iBio;£ Die f]|; ( n, frvodi (t, Iihdiie» liO Vii [[;ia fi" 

gjtinflflrnff( ijait, nod)Mfitm Sttlnttii Mc bttt. Ktftimi Wt OWt Mlwunr o»f rtnm nwlirnit» 

2) (in »i,'t>;?j(i.it;i, [Ii ftnt .ifirftnliilif liirlm mi ;fr|skiii iisfe frr iil.ki .iflicrForr (ihiüf ram 

0[b£[ ridjt nid nbwtKjft* mafß> flu tjo* e> fünft flmu tlfttts iÜr »bir |u Rbt ioif«m ©cWni. 

ftvrcriit irjrtffii, mit tctrr.ij(!i raff» Vff ilfiir- fpiiidi tttlfiün f.inr. üle.nliit iii'.', t.ijf 

fcurui «d* Ii(f( eilmmaiio, «ottfit «b«i &Jf Ii* jimi »DUlominoi jl<id)gc|)rain)lt ßaitoi i ntnn 

Sit ,i,ni>-MiHt sä i"t[: an «tcff noixm, mti D ii;rc t(..-n ;in; .kcU;« :ntt , un) jugltt« li( untre 

©rifjf lot-itn, Srv SJrlwisrunfl mit btin 5ltin! nidit anttTnliit bltil't, umfbiri» i&ntn : rotnn mm Ii* 

bfi iifcm SiiHIcttc fdljriji put tultajin turitaui fcpbt Krt) nuljf ginug (U|iiiMi> finbtti, um dt 

ii tobt eiimmuns, <■ BOjpiiMluitncii ( in mttttjc bit rim tuten Cutd) 

' I;iV!i; !Frii:i;iii;u j:7'"(|t WfWl iil, auf 

nnbrni^ttc {trUv0tami. Diiinnl (o. 
... .u'I.K, i-.if mein i. !o. :i?^::^S5ir- 

, ,, „. NI ■ ■ ■ -ts l'nt-tfJtr.i: nii tan !Pim:ii in .j :"-.nJ : r ; Jj 

■, vriL Ltc ,it5 il; um' f '"»■■« 'f^fr .1111!) N;27.i!6|-,uLi D uuifoiiD mit. 

nubtrn ^rigen «.«tu Uwthfelto. w, SfcSing L^JfJRft '&i&^J*LtäfJ!'' 9 '£ 

bbxeneh £n»m mit eufic Mtn m»fe£ W^S^SSfe^iSSS , : ; 

itn.cn ett» ShW »«n., Si» lt*4» ntltSin «*■ Www w Wlifr wilrl»«Sitj«n te ta ««( 
Jldin Cttilwi« M« M*3»:dj brt3nB»noiti W*«' "*,k'*'.""J^L?^?^ l , Bt ?. 
in ih» hfat«(ii unttt 6rm e)riff»rc(t DignOUi» f™"« ^"^"»E!" "5" 

ScmiiHmhdi unt, «ritt Od S«mi«itt» mit ü 1 * 1 ,r l,l "~»» '*T' SI*"^* ! ,!{'"' 
tpuvbou Bit Hkmtn 6ucd««hm< glrbt «n, ^^^ '!' »*« 5« ■"*» '^'«l'' .">'•«' «™ n fluä <^ (n * 

- .. — , fttnxnjittijin büincft llniqti «Inrn Kffpuain Btn 

. |io) ((DM mfilTti blt tm ücrtdltnj) mit bft 9« 
itlffriitn 3)ncnirnit( falftb fit). 3bn mutzt, iljal 

«i .,, »«w »,»». " « """ ,,|r " Si * ,, "" 

□igiiizcdb/ Google f* — — ,„ 

R äftittWEfSSSÄiS SSE"" '"• * 

lu ntonitn, live Phceb*| H:o Infant magnus tot 

ätie SonfetuiiH felgt, - Tempi» Sacerdoj ! 

— ■ — 3«&im Sdpefff OTarriiij, biffer um Mi 

SDtt etjle Slttguff. 0^%^mmtmii\auSniS' t"iZ 

Bits mot 175a für Paria o« wid)ils( Inj, jjMiuoeit tu Wogn«, julllilitp btä 3n[hiuis bet 

ta tu i[.il!.tiiftS<wriiu;ru(. Nr n,irt ihrem erlien üUiiuti ii-an : „i D r:t t'lji.l-,::«-.™ Itter. liftB. 

fcfl.illlll n-.l.-ii 2=ci ■Tiib IlirtffrfV Jnlirfii ■:,!) suKtil IQ.ir! ril'J.lt, Mji tfriv. lll.r't!r ,Vj"i;, t« niett 

> : -?lf.ya:l .IMSr.iBtriraii (ÜNtifit riaisril, ihC Nur MeB) f.-i-K etÖ:;''tfn : prtetll t.i.ct, Ir.retl 

eise »fftHtliflK Bc*eeü«H ran ber C!«m pa. iminDI<*(n UnteetME «Atn naim fnueie, tri 

örona neu pttfekft unb tn Oofr Atis uiib (Sa. raanaien Jtapeumiifitt Mtai, (et fidj eine raun. 

I-M J; J „,,, a„|| t ,,„„„,. ,,, c [;( (,,!.,-„ « ; s [r; .| 1[f rf|1 n:(()tj t(|1 ^j,.,^ 

«WS«««« eecuMflilg |0 hrn etteKDtn M «Hinte, ur:J Mb,i fi „ J; ;li . ,„„ „„ g n otl ^ue. 

Wtttr. .^n.r.jii I!t ;i tic lli-CiüK eint,! \ :i i:wn Ei- ji.UKiiit |mf [ri|>r,p,ri (u ,nif 1V111 !j :■!.>, im-sä 

"t'jeriicikVTinf'iiriij üi-.:t'i;-n, nnc :]( l:,t;en i:r; ic md nun Nnifre 

^^leIUn^»tttBt^t^llfll(Tee(f^1;[^l]![^f^^ill^^ (aju, ca ia immn (mleudjlcritet icirb, Mi titc 

fü n:<r(it':irM ( i nr, anüfml 1,1)1« Knüiiid'' iUii.l'i:: rt. -.MM, 3;,;!mt „na/ 21; me. m,lr, 

tcr:il -;i^cf nicil It. r,:i M. h,,;:^ :E:r t( r IM!:.,,,-, i.J;„l:i ; ,,-.l L - J f. ([[ .i,M:n iie. 

1 '-'-'^ «-V h : u 2 . ■ H : r J „■ ; :ar Mr. r/Ait-iüViTt ti:i;uiif i:[it,[ J1.it ivilfill l[u-;r tripn li'ti ■■■![ 

imb in (in QaertUes litten ires Tom. Iii. 6.93. fllfo mitS«tt fin 10 ilcter, rfttiti« m»ljiUcUfff 

fnno an t>tm ® [nMnm Dft VmHunk (tasmiiäü»' wetwet Her Jrtmft, t>(t nod) iibtrCisj tim (g ,iuä. 

d;t j ^!rrH,..:.. J; -it. t,. ■s,fi; i "; Sl , ( ' | in .i;,. i--n-«t'-[i ^d^ii.jit.i^r ^.4. ,- ö! [ itt > r-.n:. :i„r. 

jit rt ti^tv fl.nvahm.r^ !;:" :r «>■-«• ^« - 

I 1 L .■. -■nr.r. n,„, 
n nr -.vokir äilal:!--,.. 

mir ffisn t 11 

I M 1 > 

fleilaM Ittmf wen« et nfeti »„,, fr"* ; «S Heftw 1111 I»"" 1 3"" c f IlnfS E t »'» t 

Sag Im igttn 3,1fr Cinü üimi eiftDie» ninte. J)« vierte SJUflüf?. 

55ec (Welte Slugu|T. Dtt turiiumi >r<pb 3»r?i« Realer mtir. 

tCbtoSot 3mBB(r, (in otKbttft ÜJttoicinft, 11 ™ Ctm H" 1 »"» 1 l«ä* ilni1 111 

iwnk pcuie 15,« iü -f.-.-VI (>c aat " ta > fl't*™- " cn <*■»:., 1 

imiit :M,|-. [f .,:i ä;!;-;t":üi K-v.im : j I .l, i 1 h.ti vi- ' Scalickh rnfrvrills rfe iiütre ica : 

I ' l-.i;:r f;ir;r-s r : :n i I 'Ü'.-.l : r , "1" , , -T .. 
I;it, ( fi:-v,f -:n,ir .„;<■,( j.!:;„-„, „,:■ , i«,,, H " "■ iv;in - ' r r ' lf 

II lfl: ' [: ' L-t-l- ■■' !'■!> 'HUP ,1,1 : ■,■■■( ■ ■ ' 

|U legen. Sr iBal iä, un6 tnä Siin, f,mt. (intn s J" na H Ui '. P«"»". an K ( °'3 « chJldMqnr. 

g Horten »ßj, Da« not? jm 3rt>in S (ra Etfi ( t.ttti Stniis ü ti, Mj ipmn tr «n« niett tiefe 

fit Dtiiic auflagt tnii«ii flenioiit «xettn mnfiK. (ttijetcn S na (teil flOe tut .tjfltttj et fenn«J ein ««Sir EtliSrüt war. «Ii 3unfllin9 laS (t in m reo Pa*iaraiti uns SafcSini fanfltii, ti( Oper» 

So.ifn 6m ^jin« uns in eitt Sloniitin Sil liSEigin tri«, -atwftrfc Mtfmthon orojoi TO(iH(t »<r. 

jtl(*i(it(H Bubtti Cut*. Clin l'itMitiMM Mm 'l äHultf «fril t «ttfgiftdrl. j^ncn Nu 

loat iüljiliilDflit unt KtniE. Sunt in* x&<b 0« äB'rib Cid (wrüDinim Smigtii' «iuhisrrjtii fitil« 

ffü.ilf tciF.lil^tiiiitf Sit:-n':;:i ■in5 'cl^iifi : i. ijtnii.ifoi (li (m ...rfin. inj. irti itimu-ii ihn nr.S 

tunaiai. in Aetnara & Cnpam. i. Not» Iii Hein nod) tttnbmttta ItlaHbift Den 1dl in aM> 

W. Mio Uii Splacmm l)irbir:c.,:n. i-.."^' 'liöJtl ij.iCf, (iiis li:r,]!i'kli:in.] ,n::l jci, i>'j. 

. »it fünft «M* KiVlf.'Ä'IBVWÄi' 8 

ifl<8 ifl (in Cimfdhm B(6o6r(H <tfui*at& ßiain Wi t* in mtirtjiibcnrn Omni @l> 

Jsfipb iob Citmf. f j. Pin io £ep[.) i.i.i^im:, i iK.ihp'Afri ;j Finnin, unb fcaae 

1687 f Srtoraiiit, Witt« b(ä finlalictiEn 0« äintur, tinbinOtt mii tratt f(&t not Ibril Haft« 

OrbEnonnbObEtiiufiibirübnbiiOimajuJSarii'i "nb dq«1jm(mitn 9't*lt tlt r*in(H Slunitir, 

dn iBlanu coli Ibiiinittu 1111S fiu rih'njtt Sc- 61. ;i " .i^i'n jiij:, ur.P 1111 Wcjiik tu uiii;tir. 

Ofctt Ctt ftünftai. ittjfthws ,jaiir, iciktits ii;n cr.nt :.u 'iiisüliww 

11 [wm uiii ..i.!» m, nitr.ii*, otiivK, fu«9"i owitiKt, bw trcUia) »« IttBlE niebt immEr 

Stn |i:b(nton aupft P«w< P" ilt.* imi jh Sifltnipiirfl, noitd 1 

- - ltdtr noriirbnim eiänbs ccs aiiiu)» atm«. urijjt pnbi, Sa« Boiinrbfil- (Iii! liotliibt liutiij 
in f«.«n 1 

2SW£ffiÄiöp ,,fc ' Ä * iPji ' » 

fl.ljer. (lfm (iltvnll b« Hupf. , m! ,..,, ;rr , : , 1(:(r . : . r imi) ^ 

— 1 — !!3ill!H: iictäPi-himrl! mit 3n.rj [1 Llif n [ fflj'i:i[!. 

maWatiGbt ii*»«n rinnt eAnftm „jf" "n(rr-)M"*"> aerfstttiiigw 

Oes ifl"", » ^ J - » -J) an b« älldobi! pitbinbrt tr bit lliciiAilr W:iniKiiK:r. 

(intn liinit ShhbOi In ttJnmar Iii l f " 1 J ! 'J (I1 r! - t>«i!i:-''i(.- mit i.l: !.u'>f ihi nif, 

, „ ' ini.l: bc tfii .1 f IUL-..J [Lr;<n (iiiiüllrii., iciT-ft Enfii.te 

»u(DIr.*.b<äb!inrtinan(ifiJTä i 7 8(). S. 105- (traeium :,<i?btt. üt nur, rtc, aurtj fnnatir» (titr 

■ • SJiiiiPlj, bin «, ffttt, 1789. Diuoili unl tuiiialidi bijalill- 3üe uuatfabE 5+ 

■iti,.,...b„ e ™>.i VWitUtttn W< «.»700 3»«tini, ob« 5103 

Cb(iiE<li« S«nnt) I ( , ; .|(,, ; (1 ., ;il |. fl ._ g!t[ - u 

$i(E biintt tdi mifo im n>al;tdi Enot« 6re ftU^ll (r ob« aun) |ij uortji boj ftiiii Ciibc Mit 

SHu{it (u i'dn. 3u "SHintaa, iCloiinnb , <ätnm Ml tn Ben fcjtrajiaflfn Qjejj ouänniii uns ontb 

uiic iiJlum 1111) ti;vr:n::'H':i(v b;i iv-citeiti nirlji Diiiin Ii et (■it^ii[l;£il t.-i:i 3i.itd;i|I. üillt 

fo fnlbiiliaftii"* foc biii't timmlifd« Äunli Einfl(. b« fimmoi r €il"(ii«n uub JtwiKPr tlt Itib« 

nommEr, HÜ Hit. ©djon aA| aBtd)Ei» d(r biä b<m BitWofH""""' • ■ ■' 

SamtM mm iDutbcim attnt««. amurf, ßiiiiorewi in Dlgiiized b/ Google 'S? 

m>6( tujr, Uelde titn Hiimben 
«(>(*ifli*rei£'iii*f Wiiiii "»tr SaYrom P i tr (T 

3u Siiifanq br» JtnintoalS miirte Pit Ol'rr Ln alltj aar \mmaabmt;^ , mir. -il-rur , in i, T 
,l:lf " < i; t-!- Ii a>:.;r,.-!-,. :r;u Lt ,,;„ :■;.;],.-;, |.jt.::.i,- ,i-ioltt:i f r ; t.ct ii£iif, '(■:( nur ia 

ücr:it:;i Sr:'.'.i. tri-iiir, r.r.n-kn. , U :r f.-.ü ar.M tiiiia: iuikii ötiBfin Pinn , um- i"jt aCTtftitlJn 

(fmrtnirrf JJiiK-n.tiiir «ü^'v:, Mr tmvMrt K, :,;.f,ii:, ; ;mt - tit itinrmifi (. ( ifr: müh 

ScfT.I. ?.i?;^lii„;r. '.,«!.!.!>■.:(,_(!( mit ,1-iit.T lirrrnaiiKrmirJiöW untmlq.-u. £ •rüuNiFum 

juljätiit. padjitirom imKrKjtt fitij, rtdl rrtirl. feaitt tri bti ofltrn OBirtirbfluii,; cur Q-,:e 

Krdit [(in Brennt com äüatllro öiiinrrji if). Sr erirotrtf , Iii» (fniiuhn parEctt Miiuttitw. 

»itrtr Kiwuciim , f.v,i (tfi:dit, ir.it Kit« »ri Mr(tT SätamtKlt 6((twfrtlt ntft McgaluK 

t'im:i:n', [:rb lj)[[t tri lvillaiflrmi (f :n f i:r.i; n ■SdiV. mir II 

<:.: S.V!v;--:n i:j':v c-ii.-i.jfi n.T.is ,c r-tfrs. rirrr.ÜiLtn: Siiixiii Killte tiii'.IIJ mt Kr. £.1.1 k W . 

^^a&WA'VA:". - 'its- »•■ »•»• ■• ««3« 

r>n rr .jjriit trtu fitoaoX Stimmer unt mint t>i< * B(t B t ö.| BS r,i at 

teilt OniitiMrit folt, ft> iltjt I« fUn int tma. . 
~t)ilf unt atsgio Cent Ptnifciiilm &a»tcjr tat, 

Mtlt, Ur tat Mi Kolli -tef Snitri in t<rOi>rc gt» «nufliW »MrtdM Wtt« cintBUM M( 

In morte dl Cdnra mit wiBUnttett BMAt MB alapfidEIÜX fcltt bin nn Ciurfüts mde. 
gtilmt i unP nie wirk i* baä Bmlt »Pti ipnt mit «rrfrV* Jcaj»|toon flnatii, nn( üitb 
mit lind: irri.ci arr.irmn r-n^fm, utfa ijr, |k i-i';^'; im', Ii:; rrcr llffHiriii ca. 

3dl romme nun tum Strom B. Jfmtfiirts, Den Wdratti, unt navtn 114 Wti ifre« fetraiehSlt 
ton mrldjrm du eli^g« ftaiaiin twuntttniptiiet Pn"™ " u f f' 11 ' aiwmttme an iu iib«r,i(tp(n. 
ifl. «irr imnt tili frl}< «Im: i-.Ni.'.r: I'Hmo ?i(iir t:.uimr. - „'.[cri, |.cr<n eir, ti:, firirnr.'i. 
linn,.,. un.itvüi: -= TuL-r r.li, -5rit(|irfü.(.'j Srttit Sit« tut tuHt ld) (Ttaltnil Jd) mu( r( Jljmn 
eiimmr ur Itirln, fti*i, a::i :.n rllSlMfr ^rrr. .jt::J:n-iiir i.^hlci u..t -iii^n,- 1 -- ajulmr (j Cs i 

llfltoBi H iitll i!>:n nf:: in iS«iit iiiiE- ttiün. r.ri [l,-i Siantr mit niii,; tn ;n 

tun.isrrcfi, :ii!rr.i; isihü tii mitv foln-rn ;m.ir:it 3* ■ v ' n l t>«"i*!ä sr.uil.iM „.!. a . 

f.'iTSjrc.i lijr. trifrrr* nirCLH'l ffl: fflil*" UlSdl '- J 1,111 ! ''" f«iiin>" jrinf « u. !. i)'. 

ScijduJitii rrrri*;:i. Siniä ihr.ur: i;ti"i i.ir. 7. > < I t 
in. rul td"rr ;«M:ridi!rr, .iL' tas ij £r. iSomarf, ms:, iur.v. r.nrjrn )M.m;m. h>m1 ri m,-l;i nuisir, 
irüöd fii: rirr ei.iti.. M.rt Hinrr-r.,, cinnrli, t=n t, im: -l.rüjLi f f: ii.i; fti!:, tirjci, fr in 
t 1 Ilm tirv? If :i: f;.i.l,-l,.. :W 1 llliirj . I [ K, 

in;- esn t.m ;.rjrS-|.-,tn Iiinsr! Kl J.vrllr. in -M Kr tij'tfiiiiuiiii.'r m o^.i:iiru sni tm Jtrjua. 
UhibBS tfita femmi». Snbtfftn rann ti(ft(, ... ■ 

obt) ai'i*6it ttittltrnSnmilirniullntmictmcrn ntu bii«u«iufomrnrn;i( nn afTfalifd)« 

6»1, nnt fid) »tinigai nud> ee'Kiilifi6w!i( Sdiiifiin. 
nrnnt, Mnno* irtttrui Bifstaticntn, ntoJKHi. jxr KcMtnlvtllt jSrruJtn wo XtaOüti 
tuna unt länjcn im i tim Sttntri 6. Simtttlt Siufltactiir litt tift (urihdj in unfern %iut> 

Scntttg in Origlrittiini) In inmin. tur »ol. t tm htiumi fltnmdjt (oben , Unt rcndi« Srnft 
'"•rrfttteoc. angiolmr, (in stmi.li^tr iirfinKt tue 30nüi ia -Jfcrisonn usurr trr Jltttfl. J< 

diid fiinitr, unt ti( «fto, PiWUi, tlnttORAm ültniR WWW Hc fflaittiitlrn neu trr iStirtdfrni 
Xdnuriain 4ur«mJi Sabin tiltr Hilm ttn auj. tut ttr aHuBf auf Pili« örainP vartli , um f» 
(titumrirn Srifnll irtallm, ttn ß( fo frbt tri- aniriirtra« mnP Pufi* ei|djtnl Itttm giCHB 
liinttn. SS« gtffiiuntn unt unttfrtmbiidjtm t ([ XcnltmS ftvnv 
Suiiutm tntt id) H (Ii tdnirtln tn linrr Owte > 
tr im OÜHjntlntf nur (Dmi'DniitinOvrt Min>ld Dlgirlzcd b/ Google äSuftfaltfc&e • 

ül-e a f - s c f rv-ifi*- 

tnittnwt» önn nun 3ii(iuß 17(9- 

'SreiM« DB n »«Hin tut liii BttajtjiCL. ml ■» Htuin. 6ai biife Ötmournä imc gammln, 

(i.ur Si,:.1ivii'[ uns i:ni *i; ».itr.i.Kri Srtbil, *c UKilirM oMtfriiojistt uuö flu Ein ^.:<a,.i; broirr. 

fut itii mit iiiifnii .■tf.iilü't.ii C.üif fMn:-r(Ei,!|( mfnll, hu :u «Kp.iimm"** ttr il.'bfii S.iilrn, rv[:> 

11: dfdintii (ittm. Iii mit «b(t ttUktt rortjr m man «ui P(r (ilioi qnO iiixiKii ju titfrrat&flnCi 

um"(t( ButjjoHsiK Hilf'..;:' Nim Olm.' .int.it liiiUtu. Ijhm j.fottutii Sinnt b(r (tfldi 3Jp|(nHf(l obtK 

f*( Sun tttunjini tatttn (n qw«« t fo nuoti 3))u0( IhS Mitttn fonnin. 

■in« bic&trtetaint«, B(t an* um ftini* (Min . (j , nb n 6[{ N(j ra n(i[llnll , n . 
Jt^trt |b hnso-ffi !S U(, M in KriSm «E 

tmffn, Irma 011* tun (II t.t Winnimattung „p « ( lijnMuniT nrxb tin unt antirä 

B BS? ^n m ' RU "* SSBWui Ä V*S?£fl : 

ifWti SBitlt auflhn. NclniiJ.ru:. untht, tit f;i: H.niclrjo c , r : rn ni r c « 

.ibcn mnCm, fetlIrtlMfr 1 renn Mtct« 
i@ibob(, taS man (i* tlrij HiSJob, 
prP^riffr nur" tdnfiibtn b(blrh[r, unO (( uiitt au$ Sa((i(B: »*« «rab CS. ülnIM. e. "9) 
bat »Hl »uibmfi bit aoniblN Tunau III frttr MS 
fri.fr m:b -.u^ii-süra v ,L. a « und, (nj Ii* iwri 
mn JSotTlin nHid) brini »nfaiw. fiä äinflanj* taut m I« aa^M-K »«raitawfc. tw bit etroplKiT nur m 
" itd) bi(fi gut nuSijifu 

eubann [«fitr unfm Wnibologifax'^lilln *iSlft»ifi^ «jöa«I ta (iÄm 

■ ' -° - ■■- ' - :?f.iiiii( 1.. ir.-hfii [Tfn.'l :;r, luni.clTi llll'Ji .Iii', 'fi 

ntlftiidi Piflr iMül eiliiiErn rt flrjtMiiMunfl |U Mw»(fii«Hliniiiiitr[t[iniiti fliif, bic 

Ton K? »teti »•2im>or l iwmr h« »l( J#' a ^ WB Ä jE? l !2^4'" t 3 (l1 e ' ullP « 

™ f f i.i l» imbmfn^4*«Mlt* «HhWl fcniiK, nbntb(f 

1 , k »Im Urton« nif fn ( r mnndjfniliam OtlnHvtl<tl<> M* 

abbunülnns i«" Bf »'«< eamoor taub abbin* jo Ha« Ol«W S*«Ö4, 

oWr *i:b(*oiin(, baj jaljlrddit ll;:untit mit niiiu!:<tiKf jKndiKü, 

, „ ■ _ . I(« (rföbitl nutbi, bti io> dibll* (nbin ailans«» 

S o r i | ( i n n f. )u i^Kan,, Hjoj 3n{i[6iinbftl( ottlj« niibl tti, 

Sufftt bkfti DHrtniliftiiii aj(rb(ff(nuiii mnrb (Ittjiiq! imrbfti mar. 
1* turco ib.r mft 1«* tieft uiüXW akiOfaB« Hit alle ermtoatantK btl C«[(äatia( bc 

HBCftbludjiliBniMiKn bttauoti titttiii« mil Nt bifnl fitb bffaitnilitj fnft nOrt SJtrrfti.rljiiiif i, rt..( 

«ttnantlwttg bnUKbrtadnt anä «am jfunwlol» «)ii(n (i»( «nbrr »bfiAI MllrqwibtKig , al: !u 

in cinoittfatort.- ©k.biri ubmXiiKoca »bo Clüf- ■ - : Ctuft InSM"! fl(btat(ii ju babfti. DK« ran» 
- IWbiffUttfiMia WW" ftbun vkk Bkflhc (in. 
1 atftljtn, obit nttftl (b «il>(|T«t- «< « rfijli foUle. Dlgitizod b/ Google Hl oe * l | au i L t , ,. IrtJ 

frr, t( , ülnd.unüi 1M -.t l. T r.t,::.r»,K! Rh, tu it,L. ■[„„.. ,,„, ,„ ^„V, „„ , ' , 
Ii ii Irti i.luli mracfrii iiii. OE.itMir.j'JififSdi l.::t j . 1 t ,, ;i.,,'s 

Wamtü* btf teliitiiiristnliti ftrn) KM(i«ti taretMnaTOptm, ■ ■ '.nl, .,, ru- 

ti:j:s, >s-i[i .'J ffi t;t|io att;n i.ii liiirrftii .lutiiUit, 3ii(i:,;:iPf, fc'K'rt hup -n, £[.(<,".,. Vi,!-. 

»«1B( !l«(-fn»iiagm in fcitftt £>ail]C mtUnr» nie nfb(l hnnjrt 3tfi mb rinrnT» IW™ i» 

i'i.Lv,-.ir,.u- , ,-(, „,„ > r;[ed)Nl . T(h; „„fmmrttr. i'.iiliviKii t™ ilut. kr.111 r i ifn 'i ' ,b - 

trist.«! Wirt, mit Mr [amrtnmi g-fi: : " ■ : '" ' i ■ 

,rr 

i! ilfm»! m<t * IMne. 4; A n iri ^.„o,,,,- - -w,,!^ 

■ ..! iii ir.in^i,: ,[[ j lm t tun JüfNn. Irti: tu r.p.H f -| (! .t,.ri[aili,'"»t <i' Vn'rr lir in 

<= I 

»« SigllMUtpllbhll flüiici |u Dtbinttln Ifl, oDn »»mptSiicnin Haben ' 1 ([n in.St« ■ Z 

f.-:i;r i:i:i|r< : , .Kjrtf,,, ,,,it::,, <i„,1, .ilkj j; 7l ;t ( (in ii,,|. :(i . -TjTu-fr- H ' ■■"'■ ■14 ; 

int -iMiö. in:; (.■:,; s,i M ,1 ir.'i pj, rjo .i.nijt (in r^ir.iniiV <t 1 fa ! | , r ,' 

W>iiN(]tlaiiBiiMI(4IfWtni,inbBio Mtemi. - ' n.„ _ . „ «, 1 i >. " ■ ■-<-■' 
fr j, u > :( üi^iiitiii) (:t t t -Oit twu-it! Huguf, 

je« SaiK eta m tafli«. (j,. tu[ft Ml9(BiW w ^ 

, Bjii Hiiiiiiieting Mt Shui«nutig tut a*p«i »'f 6 " f»t ««' S"u»n ort eaiu™ 

■ITIi u:,s >,a im» („7 übuntfnin-ir!, ?L , t , f(: t-ftflt 1v1J1r1.HL t,'.,j ! £,m [.;■!.; l'v-ri.iuji 

m»e>i<lctrt »rtlliiiriii ju mü|T(n olautK, roitc Ob( «uf -6ra eWIlMMJ, Jh'-hit« Mf Jtmipiifi, 

j* I» fi^w ftnn, roinn cor hf MktniM mit ff «n»'W<*ftt (iinn iMt.utjin ÜRtt (r. 

eiimmuna, (i- i* ^mcftm om, Mt Si^ irr. &"■'• J-tf - 11 c jat f.iiliciiiuin 3(c 

»ii Srnftmng Mf. Il > , ° 11 «*«.unt> (lait 170/. (fail -irintiti «rann Darb nn btmftl&i 
I75'J. 'Hidiiiijrn bdr-mimt Rir.rn ^Itfliio odjts Sluguft. 

1 «rann llatb ( 
(n>fiii[(it Rir.rri ;i 

Ii«« UMMftH « M ÜHiipt (ttKIt n Jon Brün, ^Jf T^:„* 1b£o "'"» 

Digitized bjr Google M 

bitti tit ün itiAtr, iMUfNttfitfflHHjrfr Zwi 

1 " prtibronn, [&tiis Duf (intm auciiftin 

ha 9M6f Ndtr Stabr, nun ratrtfr ncn ml i. V ^ »=™">™- »Ulli 9 |nm j, fluf w fcfiMwto tit fijSnft, aM bun. 

n * tcjlf SBiiiirtn seit tritt ö:n>S m ntaftfi'. tue irr 

'£>iC JWoifte aiugitß. ijm £«-3« Haut, unb intar non Kcftn ebrt Sora« 

im «htm t» :ä ssfss ttf? 

eucsjuiif. 3m uifuci ffljtiiei iiiihJ itiiitn i.o.t t . ( , l;t . Itl ml r -, til , „„lec^e^.m. 

1 21 . ««««„'SÄ'JS .„ "i'™,™? «"•«'in« ««**• 31»* «k« &fo&*g tau 

s^Ä: »läÄÄÄ'if *< W www N w « « r h« t« sä 

£Sw«S»«ao^^I%i»^o«2w wi**ft?(ÄwWt^^f»i».it»»<ftiiti>«-- 

wur) Mc 8tu8 itfltfeftrm niuunrbDim, fit man ff"» «o* <In« «ntfboK oon ibttt (bell»» 

Iba tuitiir qtbm roollK. - ötre SRurtmi fnM ttnia Sandle- — 311 (int um ihr» Xodiirrn 

in itintm il«i(i£6s« waRfaJ. Öttrlftjhllct ftint MnMte fidj (in iiio|)lSnbiii&(rjjaitbtl<ntaiiii, C(f. 

SS. Pattum, qul tettinoribui Apoltoloium flo- I'" iMtniti nadj bni 33oturt[)tu(n btt 90(11, t&qi tTI«ruin( pirCtr. am» <"•• •jebMil ujurtt, filivirkn )« SI(Lt(i-:i r.-m 

- '-- ~ 'n tnie J " ■ - » (te Öl t 

e*n)itgn|bcrt unb Xoajitt, nbflltiti Mrttttit 
il nnr bei von ta Sinbttn, (ginnt nie aufi mutant unl 
mm saonatiinBiBjn itunip«. nustiiKinit eil. tym D c* l(btn»(a Sailtn tu untnllnjiti , an« 
m -tttWittt- je an »i(4if< win aeirn, Bonbon, («neu out 3nbr< <in< stmiiTt ©umrat tu fmb(n, in 
eiuiiflntbi ~ ubtrnU, m mnn i e c fall unb.&itH, |?[ untcrlicftn tt fDOM n(A(, ba (in »tonb ibi 
3u alnct(c 3«! nbd, bti Sücflto bit JTun(i(ftin ^iau( unb all« o(r(rtn baue, unb btt Xlnxr in 
bOTimCmin, [(tntm SutBniiitu |if fil»l((ii unb malftn (fbtltutf fnultn fid) bei aBoblibdliaftit 
(iiblin fn^jüi Eint SminDui ~™ß ^"i titreadlcni fl<acn Ibtt ffltofältmi ! ■ 

" >K w,,,**., 1 !,«, ... WH. «fJÄ-, "tW 

ÄS."? ,S"Ä USlSS'jrS *?«ASÄ»*5» m " 

Stttlrautc bctSütgto, unbJUg tiTt - (ine uitläM aui Blr, t. t(i »nl[4n iBlitlut» ijg». S- ms. 
"nebtn btm »iilrtoMjbJm -itibtri »tt (in rtm (o SroiNa, ben 13. Sibr. 17S9. 

SoilÖMi*(t6*iiif(,«liI«((littl(l--bi e ia*3ntir B < f * ( tt S 

j75 S , cljut (mall ottljiri m ofrtm. eSttj bl( . _ _J ™ , 

'fltmobni »at, an $ifm ju aiinint uub (1* in tln (CWtKrfiir gnuno ! 

'tüHml SraiaH (tnflffbfrrt ftt)/, Dtrlobt Ijt bm (nao> btt Et(Mins«atf( fnnt (int mma! 

SJetllanb. 3'bn 3aJ« Mt ü)t«i »ih, tot tm »(Iftt turttJWntni dui tni tonnt gtfloawi Itbt 

10 St«, im zofta 3"6» i*«<WitrI «f(lä«i «■ mit :int; (kinrr: fUmwil «ÖjtUr, nnb(hi(infrW 

bigtlized By Google ■mBantfam *<«i tMHafwmSd WCdn. r*«ft<B Sin ,M( lf«i6*ii «tilHav oH( «MIR 

f.:)« frlVr fS..,..,, IHrauM.wl« a!dr, Vrlfn.1 im < : ,k« ^(llcr, trm ha >.;£,». 

■ iv bsiiHii! liKimr.I tiii.ii il).ilir ilaat M(f(St" ... Stjüi »ob. ftnmMAaJA f * t it silii't uns fl«4iT«W 
ttt'iiüiatii ■H£ii(S!aiminii-:ii fiilüi , filiiimniilcn 

mit Sc*.i-rii mit Sj^iriL-ii, if ii.rrj'km toi !>H Ifrilrimiii: .tmr .. 

l'ir.iinfMid:; , 1:11b siiOirt Bi'c in Cföntn Rrfiliit (.^icMi; ;a:iai ^l.Illiü sjii Mi 

Et m* *uft townHantTKn, (*imtn t« F»iJ«: B m«i «(iiiraniuiigänri Anttmiasluil 

1* nabln bin »dirattal BUtcil MtoiU ui* Raiten, ntbft fnidii 3f"W f« » *fr** 

gfmnlr cicft librc »«bin üunRKtn »cn 9an1.n1 n. b. gl. 10 Co) « 64 im ganjtn auf 3000 f. 

fffiai ttn B<rama( in b« ÜlufiF flirr oiltift, Dif Bullt bit « b« ftnuBt* iu Tittf. 

(b III it, Sem unb BKWÖ *ufs«u>inmtn , tre bin IimmIT MrtWbMM *rn. OtaaniBm SilHf, ig 

Ml: uüb r:ni'!i :si In!« 1 "- ti ji"3 H«- n;i[ bt.i: Or-i-uiiän r.nf t« KirrlK :u ilmüt.iPt 

Oo'tiiibfai«! eine Hingt mufifahicbn atotimtoij D ,| Xjrtjtrfi ©m. <8o«b«-| mlo)« «"« «« ■•t°i 

HUP 11r1.ijbl1.lf KinNiiin-.illNiii ivl"!; "i-.tn Hirn, 1)( | [rt! ,£(ii o.-jaiüfiii: ll, brtU itcttin ; D'.\\ta 

l<\; tücri Mftvlii HM ijim' i'l fi:i KinrruH.nl üliJ , |., u f m lJf ,u:|l;: iSfivsbira, tm t.'t;1 

«ihn. Swft> 1* loa) H* thf)tlt)tl«, NC »• p,j Otgunfttn <W in Sonbitnlitibt: EtHiK", 

toi 'imb tU» lim bu nrijlrn «damtninm, . — ~ . 

ririt jniMrifi. <iiit «.'in, f.(.l aVro!.i:i, <i,'b;k'fl '• 

läpm, at,[ |i( nabim fla B"f° u - ® oj »lf «*«•). B«atMirift : aiblioibir 0« 

h*» ^iJjiiM.-iibri .i:m.itnniii:iiii h fnun . .... ...... ^, , . ^i r .. fiRU^t bit »IIiiBiiami auMin^imtm Mm |j {f(tl |u[ [(„ gg em 

J* s. lutiuciaaiDiie 011s bim Ötf — , ,r Ä Kutan, »djniiiiwrjr. 3. ütli nji( rt*n. 

na» necö bin hup b>i <n ^amt u. f. 

«bli t fo<lBnni(flC(t«iicn ubiln kfin»tu! m»*t. ^ jj,,, oui [([ gajuii p rt Uiiitiiifbl »SB 
3flj Hab! luic piflcu lalffn, Mij (I »in Ort fD [ 11, j, f. 

t<n SJtiiuiilluna b" ««fiib« l»nu|itct Dataeliat ödmsni uiiMtoniKintf con^tiB. 

„,„ ffiii. .mi iLurJim: t,'.f ? ; p.J,',I.I" Milium J; r . [(1 _ -„.i..,. |f u mi ; )t niv tnirniflc t;c 

3al)«(in!ii foiniliOjrn öondrou üfltmttt tot «irji fliigiiTBt^ti uW nwfJKrt Oub"irircir, i£p. 

Toi «nnle31)ii(n noct M Dira l'm 6*W Wtcm (ivwwgltti W»ipr>«t u. t, nL giliifnl iu!t. 

linnrSTn t« Ü^. f«ia unl Op«i bull», mit' tm. Dal m W jt «loi tH W >">aH Uffij 

„o.. f „r.T ri ( ,.,r o,„=rr ■r.a.r.am, iriätldi-, abrr euiWOMi 0»^ i!5«tr M „n ä ( littlcrbiöj: ^TK^v.ii 

J4fti«ItÄtiu»tKfiiiiib lulanfc mit utiitttn *tii; CTMMui^«rtOp»til(t)H. 

iiolcMfiiii «Unit titrDSbiitdtObiai mit %ufh< |inhtatet.UifRt"cin( iniiiXlaoitiiiJiwltMiiS«. SKttfifalif^e tnittooffca Bsii rjrtn Jfuguft 1783, . (fiitmufifn S-f.lf. 3M,-i,i;l. 1 r.3,l„ ! |,Vi.H P B Ii« au« 
i.'i in m .;■„ .- ! ,-,-..„.„ .. . -' ■ --' '■" " r 'M' idn'U^;, lirtitlnij 

■. r i.ri;::.;i e-tm-r ,i „■ (■■■[■ r ,|- ""^ o-'kc (ii Mtieiii etutmmi min (tofn-iin ,3 ■ 

AI IV-uucjhsn p ;n i.5 .J l; . , : = r . iu f. in ;.;y:i^^-:^,ü ) ;: tl Kf. ! , ! ,:,^ llS , 1 ,,, lll| . |l! - ;c 

tr , ' h r 11 

ni-.lrtn, tr,u:Hli t;S >lit,0.l ;;,„ K r J f ,j Mi«: MiU filür^LT :„;(;[ f);f| Mi 

' L I 

^S*i( , frtimtlS Wt s^ftl»i[|läf aari*&(|,(, IBlMti «1 (jjIkii. fiiiti; n.irfj äifHui Kr 6 ((t - [n 

" '*i »it« Kl! 

ura>\ .111 dir 1,111 c i_[iT.i- tnnm.-. .. i.ttiTi trr auf r;T ,; ii:;iu:;i.>ii ,ui$,-f,iii,,.|i ■ 

Aunfl Hll IBllWjuvl <r ■„-[, ;.„„„ , m „- : |[. r-T.r; .,N'l:.,ll, : :, l;l l ; fJ h iil; . ( ( We „ „ oa , 

nabln jjct ■inf.iii.iä N, -Hi.,.,,,- P ^ItMftttfiijHiM iniajBhiilffto mit» „,„> Ptraiti, 

nmdiK in Mtftt JTui.il um« Per ürmxifi.im tnirä i*"'"'' "i-n'nu.! i; ii:.-f[ ,o- ;;n .™ t J™ 

Sinbai*, jjjtwrt arrf etflclnmf* B.mit 14, „ut W° tt! Ca- ilnimidu bitte, gait, „,,f, „„(, «, ' 

itorrrdi,!,,, ■ siKt:- , ,,,,„ ,;- „,]-,. ,i„ |:( ..... ^m^mmutimi, a \tt, t m B . . J)»(t Inn fif aftmu mit* 

(11 nnfS 

Crirt- iivK-l,!i..:f!:li;t!ii Jci'iii'rn lnirn nvi-niin rollen ^"S ' 

r.': i.-i:;;r.i t(in;:!:t ru-rj, rin 1V - (M . ■■;(, ^liNfi 

fftii; ".i;i;iln:i i:i t t vK.'lin, 1: i'.ihf, t.ip i'iit Sj t l: 

If'.K i i; -ri't.-n"? LMT .T:if,-Jif|ltlO itami, fllä ffint (-J 1 

Inirnn S ct EiRalim üsi (hol ffim «n SnütKrli tu™.» <» ■»« WN n»ei>i». 

Iini.i ciin ^ ,- , ii|-ri„ im :■ r i, - r- c V," "'"'l 1 ' l ' r ^ l ' : " :ur ;ino 

Stiofrar, (nmdttrt tt n hiikcki J|iifni'.;-iii.i , i '"■ t L '! |T ' ; ^'> I I "t: (:»(;i:f:|-. 

■ lil>KII 

etiiSrtlä und MMtswi tortflini W Etri SiiamSnfurnl f™ h' . mLI " c ' s1ut "' ^u«! 

^S^S? c s " rnt " 2l * t - ' iöt '^^WW^i^u^&t »SS 

flr™ m «•«'•««««'fit Mi.. ! "Mi 1 ;.'^''/.''' ^ 
:n r ii tjntr un«itfgc«ifini 

Ml ÜilHijfllmiq untre ü« 
netbiq iftj um nattSfiS 

Softer ifl tl ntbADfl 
tu. ottmälaiK IttSoUi 

SM3S Iii ((viliitulViiViiii rtft I i;i i tu in '<■'::; ri hin Uli» [ 

jn nrnina uffrfl! , recil btr fflifdljrir toi llmn* J't°* |U(M9<n '»«"V M» ««* MM-t* 

In In ilcfttm Qujii Aufnimmt. Sn «in -Kiid). i&i s<!jctisi;v «HiaiiD i,i>5; ivilij tniiüU iwtfi it SMiM atfo n 1 in aft 

mufl in CpM« brf s>(IriiifirnH tut* nr,r|ichi(j titrVT entrcrnc«' ft imiij tei ^mMu-inrn, Ht rann 

..■,-,.■,„ !■.-.» in 

f i l l t r- f fr. 

Jimu .,i< kj i'rw-MiliM ■ ,ni Mi rr m(: .isiiUtI unf tftun.lUs r.|, : nin^'im c I.' CsVils 

Im;, n-i .1 um in.i.j. '.'lim, t ii is St; neue :u Ufüm im e:.i,.t ( n.n i? ., r n m , Vl- 
ÜBerfr. bir uoi-rM.«,], in frfiftjco , iewoh Ca« flucti norti in rinn ontitrii SiiilW i l't in.tli.i ■ 

!!l Ullb JlMt „eil WlUBMflWt 1U «fllln. , J , - , , * ' 

■ t '7*8 nHtnit fldj tcird) rinf <tk firniMuna 

_ . . *« And.Koj'. de Muliquc in <p.mi fliiä, an iud< 

kpiif int nSfir. C;.i:i :<,üiai r.na QsVim hirtl) Siitiüiiff-lJS 

$ar.iiDiil|J unf [In nodi «CHir.r Ilm: (ton <r " michnnlt mit SriVom'4 Buwrnöl* in»n 

f:,i äc:i:i Iüu':il tns iv.,i aH'n um:! t'c .:>q.iin p-htü ur.- -i juk.si n - ; - -i 'n 

f.uiP, l:n-;rt ini* n bin l:iu:i.:,ii ;,;.| uon 3 ;n „;: N; : ., ■ ., 

jdo SMiiii fand flu u 6 auf M( 6lM|t gitnti, lum [iftimiml in Nm jTcnmtftiltiiiiri p «j-i-, 

tlitö jroji iiiOir [o(l, abtr. Itd) du ffrüpL'd auf li.ip btjituli.'rrin mir lljirr jtunr! für üuNIc iimi 

Klus Willis b-i'H'U 0 i'ii 'um S'-isitdiCciini |.- -Is:.. t; :, ^abirst .n:ri:ti: „fad nl 'tnic 

tn:t ;,u.i:i ü.m.s im: cm,:;,,! Li; (sl ij ujiitKn, SKufir. »tu sDicrtfqni : fontctn »cn GmjsIii". 

feiMH) .035 Jd-Hi«». Stin Karrt t„, ^(„w VBufrt'fc ftljtowfttriSr^!"^!/?«! 9 ! " 

sä:" 02 * sssrfa säs 

■ym «.um wich. „,,.,, -,. |t i .., i , :T! a .., ii;[ . ^.i.^.^^ lrst , 
:Oui si.'o.'fidiSii 

eil . I. ,J.'in.-.;f,,i,|f ;., j,.,!,; a(J .);.,,.,,,,., , ;ll . |(r ; . y . " - 

Vir iinfiiivilo,) fr i-*o:i in;; tu 'Siniin :l) u,:. «)i v ,\; :„U-;, r , l .-i, rivi ,■>■■ rtv , ; .,. , ,,'(. „ 

Dlgltizcdb/ Google a g! I 1 »63 

MttMlttnSI« für irjn nimfifiivii unCifin mnntj. iDitmeta betontt ju fehl »<tbi«it(n. Sir flnt> 

nwl |ii rin. in iiiLift.-.URiii aS(r.:vii.iin brtjü'Bfct »6»8fflHi I« ©*i*Kl|ltllllSn'(ljniiif, «61 bviuanl 

-s'-." [iin.-,i^i;e.!.l" .iiiü;": "Iii 'U:'Jl' U"t b,'.s TL: nt vo.-a im: nt^irt:; 

tenrnnbüi: bmi tiiiii.- eö berHSnifj erfüllten, bnf aSicturt^. 

nun ,-.:i-.! 'üiM.it in:»: [.'■.!::■:: ic mürben g„ Be „ SJariairtHien fommrii <jamr TJnr.-.jeii 

f: .jdiui: Kirf lli'.'.futt ,11;: u ; u . u- uiitn:-.tl:iK Jltt „„ 
rrr-hnr. Tj.-.: rn. fl: iL'.nttit [I' 'ü .1 .■.■■■( 

ros ij.-iin f t -i • j ,(,,itm(U 

Si-Hinlen Iii .Micti äliJltf, Cr; Iii eitlem umtrini _^,.„ „. .... „ 

Dl etjtii LtU»6t6r ""'S tlu[|1 tr4 *™ Snjul« NM l&m ötrlf 

JilJjm Bftwlbr. , rf| t[ ., ( ej) .. j[ . |i ^ , a|| ... ; |lr| . |m 

~ ~ — — — fdjm.ir f(l)t BXl n"l>"ri>tn lUKIrn. THrfritÄffliir« 

an Die Freren •5trwn,M fe; tjliifif.-.h'f.l-tri ni ein o'>i y: SUiltiiuua (tin« üjvt* n,i;J f.ij Jiii":tui 

3c6 tm&t auf eimr (Itinm Steift ei üinicuutta ftititi »uteri uudj nu ! 
( mattier Won stufe i=ttitiite gentocl r.üi iW ■3ineiT~i:iij:n .):|Ji:i:r.,l[, i">n Ili;lf:-,i:i-.r..| Tit; m.i:M.-.tii ; , (t.i™;f, l jM:[;i 'Jubers, für 

'V'i tili 1:1 ■■'■< pirinij r«:i(irt;t null tna» irr: tu L7i .1:; i'.ni .tu i'jrut n.'b Di-.lMev I li ki.il ftn.--- :i, u 6 

Sein tauft*, tru i» in liibinjin Ijbrtc; harn» nui v.l,|: i.n. 

(»iikii felir nuten Otiiisii 1 !;;!, 'biT:n tfr '>' : 1 "< cii^rtifmiin ätiin Dill ujuntlm OKI 

IKljT.iii Vi^t: iUHil.'iiii-t sl-.iii 1.11. " 1 1 1 '. ■ ' : 1 1 ■■ ' Jluvtinl mib (iiliSiii.it. 

"■(Uli imr[', r if'V.l *" r^e.'^nu^'m '0:Iniiin'-;"'iii^;bfir.5;ueiiP^W:iiib^.i ;i r..-- 

SSamterü 11 nrer e Hiera ÜK.'iit.r. ' _ .....„,., 

( Ii., tu, 

1 f. 1! ;--.i> :r ,it:;.'i-, u-i ft ■ jir.i-'i ni.!': icüS :vi::Ij i( ,-.„■ . „, r „,,..; si , rriJl ij 

jenen tjnme. iVi^r . 11 . : .1 . i .■ .:; ,. , .„„. d:( 

r,!,;riii:i:.l, ui=t aiK iii'ir.l'-n m:r ni: Iii fei: -. : .\ . .... ,.' (jj,,,":,, ,. ,,„„ 

t,v; in,, ;,n; n tdu.vi.' v:,üio nur ■. ( i:i«;..!. ' , - .. f - , i ,.-. rlllt!( . 

iH.i.ii.int.i Bon 'H-^etiLni seiiKin. ■ j« m „,„.,„,,.,.„;., „„ „:tu , in 

S(in<Äcml(t btr Wrifit in iSlrufbum if. enii'-n i;iL:nii .;n^ ijiii .1 ifi.i'ii.'l li.D Mitd) Clilt 

fei f.'-:il;inl, .y.l":7H'i!iiil;.-i-i J .:■ rv .-.:IIhti:un.j, ! . l ..,u':-,..r.rt ll.'K unC jniljlcit auf. 

n \<v f«Muf, liefe iBaftäne 

t[ ,-i::i . 1t IMtv Iii fi..:jli 11 Ü^!--.-. ■i-«- i-.n> fiuf tl „, äc , n |- ([1 .. li; . :s ;. 1!r . lMI , ;ii .1, 

e etiiet.nb 9 r. 

ich «11 Ufr n;u.ii JtirtDt mmtwi * l'pe- ('inriii !„,. ' „ ' 7,i ■ „ ,,„„„ m ; , nl |„ tcnJt [ ( 
tnte. IP.i[ rmt f(Hi.i:m 1 ■■:'.<■- ■.-n^n L ; v:;i--ü 

in )ln:< , :n- .iiiniün mit i'i ■.Hi'triit« im J"" 1 '" 1 |m0 *™ ™ ™ ' w ™«"™» 

tSm;l iviii iwr. ■.t.pi.'i cibitiiti' 111 ber XlMt bt. »ir Seaiofl folgt. 
■ in fein, (US et nä. ^"1 !>.>: ir.rt MUfi vby, 7SZ fi .Ii 11: il'rtni )t:Lj itn lilnrl iv-.ü, 111 flltmiflSblltS 

h ' ,l \v^r ^. -in,, „i^jj...... 

,,.^,.■1 ,£n b,£ t i-(„ r?üJ i-l mil - f'iei---i ltC 1 u'ib follllf '' f-''i»-M'' trrt-U.'Lt, m;lcl,ni 
SKflUKI mit a3fltliHibn(ti fjtfeit, iti »Hl»(ttn yiiD t>. d, Dlglilzed by Google «R.uniaUfG« ;:>:,i: Ott: 
..II, oiififl) 
Ellllll.ll Hilf idsuet«! in El'rS .üh'if.ii. :;ra' 

ftt earomimi.j. ?n üi-.ii:a' 1 1 in ■ i in .->■ - ,-- ■■• 'in-; ,■ i . , .■ 'Yih 

feli.lllt rKllU.ir^i ■U T.LINF., -f>: .'l;;iMi :i :;ili:, -u J: , ( , l:t V i.V.ll fi; ^('.! ^Slh'lT [V r ;i;;{ 

' , , ' r ' 

fKB.n cillBfiana uiiMonj- . firtj li[6:t Mt etflnt nJi tu Z;;::;* im ?V.i H^ut 

BRil StiMtilhiiti »(( ncralitfrn Bafliä wifttwftltai To B(ffc|t tofclii t*t SliilDcr. Mi t ■■. 
fcjinli ricnetitil U(tbr|f[rtiiJ(ct(n: S. Strubel, c. 1 SBcnlgK 9"' ifl »i« ©- 4- (in Stn 
Jttmrni tri f;iii:iru =in---f n, k=rt,rj[iic.;;, um ;u iSi!?upr"-j <»:■'" 1»5 ! :|: i'J' t.'t ^'f' f-ii(>1> 

ftiiim mit ISffwä w> Sflnil eurem un» riffdnts Ouükn W trrfiiljmi loffcii - 

Digiiizod b/ Google mtvH JWStSflftnas tte imiplmrtoliK, ihn ,,„„„ .„,,„,, .„ . „ „. , . .. «otte* 3<iil «Ho*.« rm*. mur litftr. it.t ncd, dnrgt iKbunnSflui« dm 
SI(in! BicJI .... , 

(EnJig ulifclafiiit Kaub, . 
010* (in Spfrt t(n StbjnilKtmtn m„ ,j. „<.„,, o,,,,, rt 

«Kürt 8om ^cr| (n «(j au &, *w n*ln6ntt stiigiilh 

im HaNn» mci gani na» «nihriiebn Sora ' * f a " cl " m 

mmw^^ks« aas «SLSssr&sc&T'f 

ftcl man funfl txi uiftn fmirfldl »«"qttoimi. f rl»«<troi<Hi bor« Urs«. 
tcraiBDnilltit bot» imtfltc antrifft, CidSntKnmgtn Wn t>(ra|(Ib(M o>utt( audj 1651 3o6ann Xu, 

in 6« nxtdjtn Xmatt ftriniSt bat. Zx. Cr(ss3d™o ;u OGurm« gibobrdi. (iriciir Set, 

IM 6tt tMolDd't KU» präftj&r t*r ülnriijiimtt 

„ . tnbtlmftibt, anAaWlBälütritof uubMMt» 

«»H>0lO9it. (tijüt , , 

Ki (tnfl uai uan X. «. (intat Jlatil.tdJm. I>* / UiI5,; « 05 Cautoribus V«. Ecdef. und 

pclidonot jujfUfti« icorivn, um f: ( munfm an. »■ "ill. de tlifjM idMulitö forum Propheu. 
SSffli'*' <52!»|"""1iWMJ"«*"» «0 if« «J'«6 * 840 Wfltafri* Brrabo, «in atl(6i»t »«Bf, 

£ 2 "ZTI<$£. frf OM &* McASH^tuSSmcXintf^ 

mV Mrflridji noct dB 3a»WI»' ml'« turür, * . _ . „ . 
«nftfannlirltOTaSmodangülUtirpotmiJiin, * l6 « «lonut. (f. bin 10 3pr.) 

ÜB«I4; 61t :(>r nod) iun,Rant*n iBictun tbnntt, '*S5 n>uit( baö qregt mit" ro(lbar(OM(l»n( 

roä« Mifir, nitiit man fit a!9 UiDuaalflüt Nr I« 3«6mi«i*HMl», Wt Sftctllcpti Dirflcr, 

Unfdngct lifiraajiin molllt. (in EtWpu Omttaan Wrftrfiä'f 6"'«/ nie 

9S.ff« atHSI in* 9lrb.it M «<m S.rf. !•** •«*■** " n 3 [ra "»' 

in fifniti siibirit. Siomiagt mSiopHow ©a. S)rn jronniiafrni aunufl 

tttianb«II(D : 3* bin (in ewifilxA HI j»*(n i|c ^- , Bnnbuo, ibi bob ilairsanr. ßt 

ttlrllifl) am. aber fali'd) IR Cir int iot(n Sali mar BtbfllMtrn tXn&ftiibn [Nif OABtfrMfrhi 

ongtbradJK SKiiitpuntf, itml tbn bii 3, 4, 7 unb (,« Jci(u|^gi. 3"" <«*3» bin «H«>i biiftc 

Si( errcp&( (tni aupaoilit eiltwimnausg t,R iBflt«. ZMi CrMynmgoi tu« Suiiaint oen 

iiuiaDj[i4 otrliaa«. äBir mürOtn licbir Rate üßuftt un6ÄaI(btra9)l(n bomal* oD(B in (inin(ut 

tkfU aobtpuatw ho ea}luffall in trt Dural, Mliu (güriuu. $« IMbfl mit» Cm B«n. 

nmu alt Ctm SBo« uno tctbRiln, tn 11 tu twrb ob, bat «r(U| |u pMi/to un& Olli ibai « 

Salt MMMfiir ttne mhin) l"» ftlntnein übir. auf brr Bteiaminluna jn 3([tlai mit foiajim et, 

flibrn. tat üat^r. S. «. 6(H Sbatatttt (rieft* fgig, M( JHnla Snb»« VQnnti eiccnsta *ini. Digitizcd bjr Google *fi8 fe==^ 163 

(Bändji, M9tiä>t unb SifAiffi Itaftn btn iar. i 5 *d 4- au« an bm Sfliftam Taat ^irraiw, 

nifdjüB uno »rrnbaib fvttt |U6fl 6«3lnfütit« mna©|brtoriB«or«ift<ft mtSlieor ou3 suniinir 

ffid. SlBdii m IB.it fluntr, ald birdftiiutt Wlfj lib.r t>i( irqurifie Ö-iKuit, Pidtin Ö.l.'.rUii;- „anj 

ultno nattt B«it|U)[iiiib um bin S4flHNMaft«; bm SuOt bf« JriniaS «(boflion 157B rrfab"» 

au« ea m ««tttittti. «uf titfit m» WK<* muSK.- feil« »Drift : De rtgii taMmtloot Je 

BwU tag fta* SB«Tl<noil&. I« *a Daatdnf 1« dttcipUna SnD Üb. 4. o. iai - 1« tnufltalfa 

eucin Jon annbtti unb laut», Bflg (i (b tpat ft m Jnbaltff. a 
Icntinc. See JftruiLüa battt taitm bcfonbcrni — . . .... 

errtig uab tf< igtmSfuim Ofw nfblattn mar. Joe« cm unb i»an(io|Ttn %mfi 

flti-i, «r. ? mu,i>n 3 i,i m ^.r« ir.tcr,, i,r lflI , [l( nfl , 0U - Ä raiCr ,.„ e ., rlfMl bilJI;u , |t . .AntmjMnfril, Mt IKDft Onn CpMM Tom. 11 M ratio. Viibiio. 9 »uarn iq 4. 

Sab» ftmcr äötrt! <vn:;Nidj Hl. l£ua trstups, 30« JUKI UtlÖ JttaO(fj|I( 3ugtl(l. 

Clara Tum vallei, fed claris vnllibus Abbog Ii*irton|ij(r. iSitnSebatljotl iftSorcaslm bei 

Cl-riur, bis Clitum nomen in «be dedit. »»ftia. SWOr. 9Bafi"o, erjprirfttr fn SRaHanb 

Citrus «vis, Claras metiiL-, & C'lorus hunore, u*«nfltm ftmt et|i(bi!tig : Ö(nn lltartwb mar 

C.;in:ii i i^enio, Religione magti, *in arme Jongt, Bbn eit Dladir «IfcMMgU 

Mors eil clara , cinis clarus , clirumqnc fepol- 't" 1 f"' ftim dufi rlldjt (raurifltn BUUAnlUtih 

ehrum, oura) VurlrtiflKDt »nlagcn Di« Jfepf« unb Bcr. 

C|jii; v c-.uitat S^iirirj, :,::r,' Deum. Wfllw bar« (im rtiiflibt etimmcf tit u)ni In 

Ein Wall in rnntn IBirlen «Icßn bat, 0« »iru " k „ r' ' 5 "Ji ? J ™ „ . 'm,„ v ,Sf' 

fnn>t »<""li''l»09«p«ft lMi«*«b<ii an» ort. 5Df i ötll unb jmilBilAfie aufluff. 

4 Et nn» (in i<Kt bfrütmt« mt «ab Sm«tb«iin, 17° 

ttttr, ato mm tW tntWWma S?«"-"* Kr JJMÖW »Wir ©onaim ««Biidjm, m* nie« 

( * ).!( ^rC^i f.t;.-u DSU 3I.,f.iI HUI tla.'. öd'"!': <>:u (lll!-.fi:ri[ cniiilcMlu,.. nffl:,,m, 

^ < .- vu < | lim : ü'n.N i:;-l-> f-^ ^'^.m . Srm: mit:. e-Jnvif.- ; 

i: uno :tt- ra!in:*ci ( t;:ü |.t ;Y> 

J ,, I, i [■ i 

ZÄK|»ZwÄ •**■*« nUC »««*»*m»w«« Ull£ " 11 « ««r-. 

anttai. St Bjrf<»lr»M h «^.«W*i wHwf"* 

3>:: ui.r im^ltijtiifir^iyii,}. {,, „ ^'„fii. ^. -..^„„„r „, gtl , J: , ; ,,-t 

Sin Dem fd|iä(ltd«ii tag tut BfortllWi M ■»» »rlitiid) Mirfat! Iii, fit irs i mit 

Nr Htnioinrn: ■lUm".; üUuliicflii.-it. Di; 'KD Diu« tucinrim mfia«UM* » 
i;,-- iuitji,,, fj;i i-ljujiad ■ aus «nun ».im m «uiakträ. 

t-orrriflirt,^ i>,^iii|il, ri n m^-ulN^ -A^l- g , ; f „., ,..„ „..„„ | Jll[; . trt . 1al ,, ; , ln ra ,: r , v , 

0[i,r ljrb.ll DKß^li'iMiil'^liiioCrt^Ui« „rü „.„ r (Ij, t , T ,i|nm.'ii ■'uitimNmifmiTliif«* 

ii:is ;i,u mtcfi 

HOrli.t C»)W t,vi'ibrii- .(ü M|l.r;,l:d;;iL ^ , ' ,[.„, ilinr[lct;i6 ü;l ir it . t! | lliiic Jin.^r 
liiirta. ■(in 

HBliliuün iBin jrttult »«rPm. tl( MlirunuJgrtBiS S«f« bm iiiriliö) 

SDül tfillf llilD |-'J.lli;nlr:il tllr^Hl; ; ,-,-r[.pr:,;.>., im ;.rlil;[.. ua.iii rn jttiin ii.T; ,,..U 

i-ji raarr; in -i'Ec >- * "i™ i-" Jitr^i.ii o.f Orn jj.nC- .lii:;ü-,j.'|ii(ir. IfinB 6«f|it. 

tautm» ZbtolMi 3ebnnn ©wrg tfnOtr, It. 6 m fjnO i* in fiintm {inuBc. Cd 'SlfOjjui^muä 

nlal. ä'fiili'faif itoniillotijirjil'. ,/;!ii; i'li-i Iii im! s,e ,-:t.iun"ü;,n ;,ns!tr'i.:^ u^ittti: ; tu 

kwMoas ki enR Mr (EMiÜH XXditCunR xiopiiiiui ui.ii i^h . t-.ä ji: -j ^«.ufu^n;! 

r.naSU 3 äV tc-TIr;iii!;f :1 iiiüi Ui'ifl.'ii ätif ,[,n, -Mlf ;n (.■ii;. l r;.n 1!( l.usi.: Diu v.i 

fflinfil miO m (iii:fi iclircjiai ül.ir:.tii tm;-;: i;-,!L:..n;.'i;i.-i i<;i;n in ,,tu:t 

111,1:1 tili! Oii'!,.i:i:li,:M : £!t rO-.ii.r.l Ott! A- 1 !!' i.«'» 1 - I - ! " ' '-' "'" -- 

Lin|i oue grtvtu IBrttniij) emi&Ci ?i,r In jj \m'..u\ /i'-'i."' ". ;'[;!•■ ti"'«' ik;". V:V:t 

i* Mmin: ifl III ftttr Srltori* rtajBioU. Ijr 3ll j lulIltll j (ll *,t Urfadjt ( u injiu tu. m m.e 

UHÖ !UJ(iBb«t. Ifr Iii III* i« u:il .■.„, j.:.L: ;.,:4^.:i .1 iti-, •w:~t in m (ft «; eoitiiiiTi .-iin.i_r:.=.«r:i ii-i- utt u,',:. iij i« .i^iilim.- '. ! H"i;: ll ;.„5: ? .. j .^ i /. 1 = 1 :: 1 : in (Ii Iiämtllni it. 

""("xir""" 

i.-j c i iitttsi Jiiitp'tt (iir ... üiiil 
lieft, ji UjSiuj MtfMc *n> 

L!1B VKi.l,' 17;f.Tt(, H = 

. . . Is Ihk nlntn itnwjfl»" S«it. 

«BiuHSdlitutmi, ivcii.1 « eif iimm« siii* »»• . «' •" 37* ERwtntto 31. a?3, 

SKuftf alif^f 

tniEtmocfes Den awn Sept. 1789, 

X e j r n f I o n. „^n, a &er &ri am tum ifl li bar« tibuttt 
The cdebeated Sah* Mattr •■ Mrforatd I^<6ht, W(*(i WBi t(! min:, ; t M .J. 

.1 Iii,. .\ ( .i. 1 i!irv-, C<...:^r t , r,„ M .,V..l ,„ G>„- W- N.tvrN, „, Im v^:irS iremintir sl'J-Mi tut, 

•»M In 301.) ÖhÄ*Ätt totiS^'Ä 
iBtrn man tum ©fituf bei muH «Veten Btrunii. ^atninnle nldjt Wtrt tnnntct fctNr «nt et ieftiti 

l>if «in »■.<■:■!■; ;f ,,,:m>rt,':i i?, inif Md iifiajr.'il-ir, M 11141, ii'if im «oui-nju, inü lfm. 

Our innre ..rljon tat ür» frj nl « rann Vir .in Rai l0 Di( JfumMiiiini BIcKR iu f*«ibm Im ' 

Ilm R «rct .■Ccr iv.mo, um ihm; tnje £.u„[; „l, „mn^lut n.itni iinif, t:r,( (fir.ne 

nuä ttc^Mlitnt WiftrDmit tu fljifKn: fc n-itc ätMOinii i;i iiim-niu wn ii.'ftm icniiiif \a nüj« 
Mi,. ilrniirMj i-.if 

imt tu C:i:nmtiiti.i^i f:r tftdt icirtdi Mfiictb (j (tr Clj , ,7 r, r iH \, 

neue «ruft nn£> Steten« (■Vnltfii. ltl -. 7 . jii:k ■liiitlin.nTim-; itf-iilt' .mm tnfii;* 

«cn einem Swifijfr, »it f>. Kr «n »tief» <i"™ *2 ^*W , ' n 5-* W l m ' l)r ' r " 

l&um Ort -Sb.»n<«4 «n Weit unt> Stdj in 6(r WS"' »V ,ln 3 ( » ,[c ' C(n l>* c « 

an .i-ikK l'.it.-ii |ii-.-a:iiiT-fn Inn. 

tfhrniai-i'-vii 'b:' "ii"". '.üi r-.r.n'm im- lllrl; : '' ,, ' KI -> '■"■" r[ &<'.!■.!!. vi« mtirt St. M. 

j- r ,f t - iiKi.im f..-;:.i. il In.itidr i'frr-nr.i-u, cm m" '.fiii;iii it;nvi|Ri: unMutd. -.iLii:n;tfl.Mr;ii 

ciiiti:i ra.Cif.i Di mm" :.:r: i.it 1:11 vor.uio r7iiv,,:n>, m:I b;i lVn-:r l.uMiui.ii iv.i;f b; n-nt-in. 

inj (i 1V1 äv.ilb(l[ii;-..| ci.,^ |i> icuitutll Oicmi. ^«'t- i (r ä'>,\i|imiiii) !-;[[.■ i> itu'.i-.rti:: tl 

(Jnnpid aOe 9.li.|itcii;.ii-:iil:,'i[ nitre i.--,ivtn t.-diwi, f ffonip.ienlutn ffln-it m.itJifii, oliti< eiutn 3t(jlc r 

Dirlcm n.idj »ci rSiUc-fihiM ««ief mij(i»^iit mit M jum oif.imtatl ia lointRtn m»ni4t b,« 
(fnuir. SJitln nnfftee itimlnMf 

wert m ttHriSa W, Km S 1 ?"" "J»»f«"Jh**«l«« «Wt m gt. 

»uititii in ticic.ii. ü:11 . i n ., 1M| t!( !dac J: >m ma m(aBm 

<Ste mir un* itt (ta tetotSiHH uilBO' fdlf. Btun int Satte fdtfl I 

Serbien « Itaj Mit *»ft nW.MMtil)«atl ,i „"*S r 5 ,i * t !'^*Hft ,t, C?' ff'i*' 
mit ^a^■^l^tn 

tr , , , r ~ > i it < 

EeMB«!'i»t¥BMIfmi(fi»Ht W. 3»«<P' 6b " a '"' «" |C "'"''""" I«' «wraBunj. 

«Üdi (S |1* dnlTeiH« Pu«H "ji( Sifgani, ml! mnn ©Ir ecAe eUllie 6nt «ece ^. nirtllioimiä 

(is an ppijiifliiffim inali^in <ai«teu tieDi an ar, mit in» injuiuntdi OSwti in ö imnw sm- l-'^Dlrr.' r.-i v-kr^itf ai,J fcrfHhn |»(tr 
|^:! lt; ,^ ;1 ia,t[. llBirr Llli'.ir.rt) 
"l.'-'t :,<:'. : l!":;<ni ii( ilnruc 
eitCPCt für CnnriKi) £|. L H 1t !IU\ 
- i!bmr;, [ lU ; fr^r i";ki:;i:i in '■i:i[„i:i.i aal ■ ! f« einige Qui> dHiooia bat MvmiiüL ■iiüiotc, lusSutm PitrdUt feine Xttmwiiio» ju Itjc«. £R((. nt nitfi Ifjfti 

Digitizod by Googl« ) ' ■■ • -. 

[VI }.ii -rikiuti iv.-]ti!i : j L i : n . . .1i:i 

Jnlfcft'HUbct'* «tri Iii 51>[ui:rn f.i:'-«i 
J:.ilt( li.-H mit Üirr tui ftn: Irit!™ i"Vi:ll 
o.'I.'fj üiin Wu-if( ,i;n;nrr,;r. iL.-f h<.-- 10 
itt frtoi;.v:i;'i:rrn c; ur.ji : i:i~s aun [ein 
tri:t-:i fi! u ..if'i.( i-' ^j:;,' s?4 :n Swim b-.jiubn, i ■■!» 
i|(m 6rn »5 isiildd) in* * tut ÜMiflibl ""f 
iVi:,Hitf lli.vii.i im 'd-.lüil.ii Slm, HUI f:t 

sjttmnu im emllaiiä «lfMWI. 2«! i:.i,tr;ni ifjjLltn fammi «nttapunttiitt- öir fleU^n & 84 m* 
u>ii linnüi ni<tt urol'ui, iiu( P« ,-lbtr.. 
utiiit II (l'ciibi;i"dU in Ufr liiirfdjiin • 
1,1 fututifiK ,iiiU'[!oälftO(B!dl[(iiiiiS' 
. TCi-.ii f K.r,!t:U Me) Ul-t IClt U&(.< 

■li llll'l :,[ tKiV! r.-.ot i> im.-i:itnr on j ,,,, ^ lrm a 5it f. Mi r> f[ (Itniätn 

it Hörnen». [OLiil! l'l l.-lll. fi.lllt-.,...,.,„ „.. ..... 

jil-,!:u. Mliinlttür.itin f.'" Pt'asldr 

lUifiT.n PniiiHüdn ti.-« t.ri!ib.iiil(, inK 

ti(l:ii( 3nUu Udit c.tßis:< in (iiiErgnäinuSa." 
füS« bcu. 

Hai fbhimu snitl liüwwi Suii*» Ms 

.mit Km ÜHjuIr " 1 ■ ■■■ Jhv.'Mf r '■■ UV t:L- jju, ,,,,-.,.„ ( . i ,-, n![ f lcJ; t)>v.n'Ii'.u1:ll.1) Mi* 

lit.'lf.U L:-;;:ilJl:i I^.T/,'1 KM -^.llN , U ,| :] ;,, „;, (l | f lS = i|-C< CflMt! !■:!.- iiii:;>iiiiM:'.i;] 

■IUI» cllire Kr |tU>"'i"i in tL.iiin irciü Tümmk Sei nc Ibo 

.n;.ifl..-!-,tf iMi -vi ll- .! 

emlMitiD lllfljt «rimrtlliilUiti «Ii Ivi i-uf'T (.-un;: 
tu- it™ (■.■ö.i'^tn M( V.U-'Oioif Hill« «um lir, 
.,ni iii-:i :f t«l> lKf.iM'di ici,| Ii nul tu iiv.P 
li.-.vl .unin f.ijin [.um, üo{ Ttu'it m^i n-n 
fi:üi[ii.nr. ('■ii.viiii.ii^.'ii ".i ibiiiil-it. iffi>" ti'l 
S l-.M I ' 1 )f 

lU.'ilbMIliUUlM.i.'i: ll.il ililS il l.'l-l.'IHiii.T '^U'.tlfcul 

■ idu6K![ niBicaL«(tn[ HrfbSBotK «u leiwiii ! 

Eni foljctitt aBoNtntO in IX Fac nie 
. emee culloiiite i[i uoü fanfin lti.tlflit|T(lil(t Witt 
loti; unp maai gfjin tm t5r6irjf(i(ntin Sn| 
Cintn |b nnffaJtiiPLii Jbwv.iil. Jaji irmn " « ... Borte: ftt ÄomverrtSii Mf l»i«OwlJ«li"il 
in P iiit! ui;? *r,|k. u-.i:' irii-nHüii Kin vciiisnj ■JlmiMifff ■[.<■ 
an«lrue»<r*aiil>i(m. tiditit w M'ni n»f «-J tu irotiftlit, tag „. lu „>j Fol IC, Pi^lip, CKfcendu ll.b. .1.111.« 

i\U iPtiei 8a(tp»6( ifti tufrt Xonfliif ticllflUt 
«Mit fruit iiitliliiiiisiV.ili .iwmbiiUii 

[[ulkt cifiViiilV.tnVüb futlnili tn» tttmalige 
ai'i:.ti. «..in tinmt im «tu natu 1« Mm WVM» 
| i. : n ■sislü MT.ittr, oj Ii t:m ime ebsn mskii, 

mit tioib tiiilgc uttaniAMilfi iut 8irtiiä«jt. 
iE p b ' ni 1 1 ' 0 < tiiüii ip ini|iiiJ;iOiii j'.an Viiit. M|; mini ■in muh ,i,„l™ v.l..---- : * h ,J, 

* im w. p f.» ft^J^nSÄÄÄS ±79 «M-r-MiMi. ntMi a eilt frinm »«Wh*« »efntAKti »dl « ätnat wufo&mtMtt SM!. 
«!^«rffl^M,(ir»»lmSlrt"- ™«*' H«K( »'«WH « »I» «» ü&=x feine 

E B?lS2Sl s: s b 

SE"IS£ : S S« BwiiSfassaarraisÄ 

PSfSJS&lSJSSi I.«, »*» «"»»« *» »» ■»*."»■".' >»•> »«• 

taib: Account of ü, e ufc of Muük ic. divine ^ [,„,„ ut | 0 jttflnjnilltn SluflU[l 
fciv'ice. . ,.,1, ;7i:j[ji:k 't.i.l' (MTlIuc, JMl'. 

SDtn fictitl unt) jWHnjl B fl(ff auau« , or - u ^ m„ 'nxs||intn>jg« Jtcinptfuion tl) 
i ij98 •Srir.riA .Hlbrt Bct Sler;nicl(WI a^, |ut(n j B ( ,„ £ rn t 

.,„ ■.<■ .«.. ..»_— sxuilis: S1Ä>Sw»5"»i ;.™ «s 
H-Ä«»SÄ£ä — —••'•-« 

UMt^^nilhn hTstalMa nM (kiiijm Btibul gjir ein unt OrtHNfllte 2liip|f, 

^Ä^^ ,,,, ^--r^^^;, 1 '.-;;-^'".^^ 

t*m ««[(,1 ifi ti.i. il^at ififui-l:!:! Ä,; S.'.t, „*.„ *„,l.,*,r,„l, m,6 

,-.:!>, II. tfjrtlm t,i ;,;„,.,,,,,,., „J i^.i.lilim ^if r . ^.r.iiifci u 

rill -LnlttKn rtu'f.ttinf'i! :;l "lü". " 1 '!!!« e.ftr:, u.v ■:..!;«: rHi.iim ja Sl. it-inj ual ju.l'iaj 

,-;r\-iS S'Tii." 1. rf«.(ii u.Mi. l>u:, im i,.„... ^Ir w.^. tu « ."i- B.«r -cB 

audi ma«!( idnt'Bnfe aal «cm ölta«lf «» ,fi««uin'»« •^KSgSffSftS.'./.^K 1 ?^ 

: X „:^. ll , (l > tll . t .„.."- !1 n„^ '^^^,„ tt v^'.;;ij ( ; l z. , i k i 

ftuWrWf» X»n»IMMfli. So Ut«l3c««UJ «» .{JJ ^ «S-t+ «mS « 3T*b« 
Eo-i!l«>»»t; is .:«B ia.n- ,r >v.ülj m t.i ?ni(. fl „<t ,i B( wüauwl'idt s« s L.t r«:if«f u SIHK 
iif.i rti Ord*tiitt*. W( üuU iv..;in iti..;r hoiko N[ tI ,;,,M nüdrj. njist lib! ruf äJ.niii i» um 

S3trtl'u(lc, »ilftM M (in SfflwiHsnftiitnCi unO t»««Kim mit W II- «" i «ff-J 3t a meto' -3«. 

SHuftf altftfe Ktt<»r'»«. onfitc in ibrtn SlaBiitflilftn biobadHrt Sabin. 

Sonalo utr il CUviccmbolo o Forte- Pia- S>« BJw'Wt 6« f«f &<n d*»" BtlttnWl bor. 
con un Viulino * Violoncello ddStgrt . *»* Mlp j«. »Urtft OOrJIc »ieHcra)t nkb,t fittlna« (■) Clifl SMii, f( «i( ftr*. JJailn'* (Intl. «»redest». 
SS&IX '{'S .*(!! i »•f'" 1 *"»** »I<r< IMM Mffmol noi« <!nig< ItitUBjA 

Di» oriaindl» ertrcibart M Äifta 93«f. .ftinc ' 

fdjinf SWobuto!icn(n unb ßfn KndJtbiini on ®(. . _,, < 

bmUn flnS tirrlM aOjlrtrfannr, orp rot) rtlr pi, *pt«m« HtXn. 

in eb brfifbt >»< |in«n f£ai<n, au« tinrra AI- H°ba 
kg.-o uttS ilnim Tcnpo ai Men. Iii» (raott Iii flrflnblirSi 
1 ■■■■ " ..—ii* -inJlH( 9 ro, ""* '"" eir. ;[:ii-anr. ,w.a * m ,f (ifjendjrtlnMft iniO Ti-I-Ikt 

(in Jlbtibo ^Sufts ui gliidirr Stuart. En brtl« b'unntT! iag funonrin. (inrrr innen aipnirfin. 
©irnatf bat mubdum tatra e*fi «bi »«Saart twbtn l'fuf »atirlt (fbocdlt tiittn Duriiis* .onart N*» 

ttrtitnbdi, cap bicft ßonarm einen Bcijii j lieft PWujp, -&frjoü tit-n £W(an(J unb 3fa9tnt 

MuPKn ©pidir rrfotfiiiin. I!ir JJirlia (Imune Ben SranlTriS} mdbrenb Per SRutNti.ltt.-irfrit 

flS(r|iri:it mir tlnm.il im '.'iii^u.- :>r i;;:;:; eo fiiMaiti" XV. (u<ilt:irj fim jjirl'ba.'ir clin- l"d Jn.-it 

na" bat! t>ni (elf neben» c unb Mb IT bttft (im Jtiinlle "he befonbent Oer ffloffli bejeirbnrr twrd) 

!I:i.|lubTT(N fdinjet riinriiit'l CrKÜi i'iif f i-' f'isii {'ii'fcir! 3(1:4 (■ Ir'Vn ■Jgl; iii uiif.ril 5 rt.Tif. 

In bi< {honb. See. fd&rt mit aufm Uoriebodjl tibtn: (Er balle Pit OBuflf i'n einer nanjui Or« 

tifft eiarnfdjaftnl «m M griwlw Dritt Brnin bin. b(« SBarqiii« bi lü Jon Orpb« dcchWpulel 

iicn b« 5on[iid|r, tl)( fit tin miifitoliliij« Sro. BuxbnitM Mfitlint. Bn aiiirilfun,, 'tirfil. 

bnit (duflicb an (id) brinarni (tdj eben fo efl ntr. Pin gifdjal« in tinem Coali biB tiiüsMia 

in na» Dim trirtjltn unP erSromn, als nntt SpjDofiiJ, tco ülitmanb bhuiDsdaffio roarp, rornri 

unbtrn SlnmitBoftin lu rrfunbigin (|(jm. ge it nidjt Pi( tufontKrt grlauPnlä 0(i^tr|oa(Jtta(u 

ttdVc überbaupi |u njilnfdxni bag man bei Eon, buttt. SaniDrft b« banwlfl btrüttm« (rmjjiff. 

flilni DMlr ürt ilirn gttfnilfm (Bnlb auf fMw Opnnlopponlfi ba"' bi« Stlaubgii, tadt 

Cctn ri trftMhn fttii aatt Bit tSrcnp gÖMtlri |nfHn, Orr'Jier(ofj fing« Ibn iiad) giinNgltra 

Kctafljlcri, bir Xwb i «Jslf, Sirnbctstt gab cdjaufljid, ibnatfitii! X>i< SIu|i[, m. Dlgllizcd b/ Google ====ä iej 

aMtra ramf. miiipp t iff ii(r fl „f E» Bät Ww™ ©n>f<mrjer. 

iSH'Ä "J" f"* '°8'f i«i5"; e.i«pt« M«**« aianti«/, Bmft|l*rhr matte. 
S^S^'HL **!■** ■* ■*"« Stadl lK '«rtt tu »ffc, * 17,4 m '»(„vi & ä i« , Z 

»ÄSSSL" - " e ' S ** * " 5><" (Mab» «M> 

T-I^^i*^«"^?' 300 ^ 11 ^ ^' ll^I ^,Kr ■ -■' li,^LIU?L U I C L l ■ L'Jil 

e£? i?ff , ^F'.S!"* M *'' BWwfM. Wirt*; fonottn au* In 

;ii=rrfl, IWi.-iKr :c . nur elit.-iti <3jor;.. ,-:i fJl.TjMI;:! ÖIU untrer,.- u on Rmrn arttinn itn. 
* u [^('"- I\ 1. (r datti in Mit, t„<<- aiifui, (tu laiüir. l;r mar S,nfcr in !>f, n i, t uns li.ul 

!S&rf B ?^T!?3^Jf , *'.!£? l,w l'J* 1 * *" f ** ,,n 43,, ' n f,iI "' 

S)«i ac&tm ©cptttn&ir 

>5iS oirtd 1U Out flt&ofjnn ttr t<rfirjmfc 
- BiUlftH«») Jlilnn uno 

aI8 rr nem £o» ubir> flluetrtartc noflj griijiri Sdjuir opn SHiftn 
■ 1 *ar« am ir(l>n ;,ij m^t Sitl Blerttn ©sptfltlfcsc SRotM« iö + 8. Bart ftincn efljrrfrtn ariinrt 

■:- ins inSiWfsarttto JtMffihrinJrart ff tf * SSnH . «»«Iiis Hai 

Uni i-Ji--.- in O.u-ii:. ll: l rn-.-.i;i.-<,rji;i 

is-.'i .ur.ilirin . : T?,j.i,',r;: tS;,'[[^ic Jji!j - X '- unS i'i'K Ciij;:t im ;).'ivüco- nnüuma- :K.t!uiiiiDu9,Jifi!( 1,11 ^ii-l. ir> JO U(n 

(alt! .r in f;rrr iWoUiifc (uriif um cibiiU, Iii Xob«t Slntj, biific mir ifcm tftlia an tit 

«t In tlt »Dl« äEürfii Hai , tat Swaitat In Glitt ft», M tr jfljj aq wo ttutigtn Xag |n 

Sir.-.ibü.'ii, i£t rvj! ci:t fl; j|T.T iTf-i Jt-!, : r ! f ( ; Lünten iiti r-j. -^ör lijrf, ITJt t.i: .-ir.-i;.a 

l£:lmi|Jllj!l ins rrrin* flutl O.rf.-Ihn fiiBitr. Kt!l;arl.i![ ta J;jf,n/riiil(r,i, livrinr,- ti( C J llra:i; 

(.iliL-a. Öpii (i.-Rr SKn-cii; (j.ii-C.-lt fnn ; >- .^I^I.T.-il nur t£jL'&j(i|i.ii I::: - uriä l'i'riuljat; 

liüin-ri nova. and! i|i (r ßainmltr un» Ao» fl 1 ™* Wn>n (tatflrtni (hu fo Iddjfriitsttr 6p» 

nue«<6(r lim« Gfjoraituü«, ooä 163+ ui eimä. twaetoiüiu »ofttr au* fiin» €4clnni »»K 

turä ttrauiJtain. tunfnr unb «rmortintt 36«n finft. SBdh *tni 

■j a 17 ' S Jif ( ''L ,, !^l" t " n 0u j:* f '"" ä'''5 c " «srauri» mamirr« trat i6 71 an btm (tu. 

lifSSS?- 5°*^"^W#t« aJ,, 'l i ' a ' 6*ipM Öe «ntia,ui. Manadrarum riübus in 

JJ.tLicrc, tif tr !;Ji um [k E:i-.i!rc un3 Our n „„jrs.Ktu u^j IX- jc-.i.iiiü ctclL-Sa; 

Cf- 6( " '''«n 2«» »«* ritibns. in Uni nuutMittin (ioft i<6r btauflbM 

«»»«•■) . fit ha 8<tt!*«(MB)*t VR SwtSÜft Digiiized b/Coogk a&[MnBInng »an Bei ttiott B"Kmonr As dur u. C tt>. »Ii fllHj olfr «JBc-utonl, Mrfeit 

ob« KfebetttttM nur aBB Cn " SroWWi WelUf« nun Kim Stn» 
min lumBrunbe qe! ritt Bot, burn) tit^rnti*»* 

g o r t f ( j o n g. firion in Mi famUi 0«1«ft u. p m. uns Bund 

Bai bitte DroMira iu Ilftn bat mir tntbr Nl ©nbBetwiim (et Bedien Zmia Mi SMh Bec 

HiirfLidje Ulli- iicmiSut»] «mirfli-K, oJtf Mi Hi. 3''°»™ 'l'Midjl Imrt.-n. int lorrba. Iii) mcf-r »«. 

Bni (r'I.n. UiiMid) ginngi« mir, Inbera (* S*™ ««ffc*w hl»«. 34 bite t«lwr nicBf 

ttdtrlct «('ihbiuigtn «fanb, hrm tiefR« ict bie nllb| fl' '»ran S- *• ein snemiif In D 4 unD lifo; 

tVttft FÄfelil "BÄ Srl ° lnG 15 c6,f Gb fltf * r " b ' n °" in:tnim " 

tnontfain Briitlasgt WS« tor« Saiten birfer ««« ""l^f«««», »um fSinDfl gefUmmf i|t> 

t.ii BUtibungen |ltB JilBen, Ufert ble fictlti ^tguc Itiil! C h alg bi< Quarte mit Ber nraüen Saft 

U EM na* | D m<mW |f!t Bltftr artffl MB !Kßu^JK££ t fl nf* ? I - i f^fiffSE 

SSi|ua fl*ouf(rBtrB>ftlg«nnSliiiiminiflauiS mlrLl if »«»»•">«.• »»• 9B« «>ir all» M« 

inaiwiff* anBr. Jint(lioi«cnMfit, tulduSUnb ©ttBmnmg orarjiraJbrt, seudbrf wir bltbtitd) 

mumiiu üb uTrunaifiniRiiingm ntOrte, foutol um b™ t»i|i|ir mit fFinutnig Ctg JniirununtS nau« 

c.iju 'Hi!,-:! , top fli In Dir ftaftu big äHRt» Um 8ugrcrt(buiia in Ml 3meri>fi1Ie M Büro} 

miutS uii3 [tiner jJcTaltunf tillig gegninBtf W( etlatmung befliramtin iSiunMonS. Iltbrii 

fl.ib, alg auch Bamit man flefi griMtar Bitfeld« ««h* »i« Wie« In Bit üWnnIBirift nnntBiiitir, 

cauiitiudifrirafnVitlNainiaianBiitntiggii.af, oB MrSon, aug mdoXm ein Qiüf gt&i, in Ut' 

tssDan uiiIir nod) (in 3)aar üliciK folsin, rcit fflimmunj iura ®run6i liigtn rauft ober cB Bit 

auA nun Dir fo^ituoithn- aamtUmam Wt gmiiBigt i|). Ibn auf Bim «nUBnlia 

«HftctDtbjmnMmtafilflitcnKraigarTntiniin W'gi t» Bu«Dil«una |u TuAin. Diifi ÜnCiit. 

f*.m n Darflilial njirdm) iu unKficBrlBin. ttm bat Jugld* Jum gnjif, Biiimigin Iii« |n 

. a in..i.>.,.,. n ™u„ i -,*„ Ksndjnini mil*i luftlgi B;r Stimm ung Big 

.'T^K^f-iififÄ' 5 JHJTS »l»«f »»* Xn eafl Stuf giftet, in ci« iOft fett« 0lild)(aD* aüt, pnnjfÄEBiii Burtb 3* GiiBif »iura gintourfi tigtgnin, 

lufid unB 1'' Bur bur* ivti» etimram. Sit n>|[d>m mir Sännn Bir alten SW» Vt&iMb 
Bir A 5Vfiibung j|) b\l tttfflt oBir MWt*Ö«ltl --»ff*« |« bnlthn Hb lufiimmm liiiblliib modjin 

im; iri.31 iU'idfftinKitf ;.) »cn tiitfr Sidm, tsmiüi. S)i £ |t l.:;[.t];i BiiiiSiniaiii mit fir™. 

unCBiiBiinnReiiiuABBlueKfEtHt. DitVfa IW«!«*») tWrttS ftrttha. (inB Weit (int Solai 

'nüttfcrn Ca Etat, uiCn RNfttta gldttwl' »Kf B *S I, ( **( ^ ff*™ bon Bit üi« 

mitHrarij utirfpDttgnt flttb, xtbunttcn (M) fn «B> Mgffgt «bgiftniltm bat, unb rt Baburdj un. 

fliigiubim ViiSdltnUtuaitnir, gbR.mltanbmt »Witt »iimSU Bit unDtiantinir eiimmung aug 

SDurtin, »iiöltm |i<b in aufflilainbtra SJirbLÜt. Cm Eiiiin (u fpidm. 

nilTi «mi bttfüt. 6d m: i B. ■' s Dfan rtnt IfatM »i ( ea«f«uiia Met 

A Safte Der Ololin, Ot not« tmt ubetAMnine jwtwuBg toi3f . 

Kr* B.Ä » L%.SÄ^HtiS unb muiirdim, »düV bag «Dg. 

auf BicEUiolln unb «Hintt. Stffe Icnarten, niff« W*M 3«W «JtWti 
»iIHi nio>t Card) tiraiifjnle Bjiiiibungin unb 

gtirnmwiäiu (i«) crgtbemitif 1 SB. G nur, H dur, Xttitfuw imi|ifolif(bi, Sptiet W»ffl«r- □ igifeefl b/ Google Xii&art, alranj cor! > balli Jel Opera Proteli- TiIoröu (C. G.) kleine muntere und «nfthafte 
• tut, in Berlins n;;rc!:n I. C. 1 ! l<S.W:.:l< ,Si,-.|;l:iikL ;- ; -r KiavLcr. Hiitturg in Koniirii; 

3t(i*or« *frcifi(Tnn au« ffflatbcfb. «ciliti Sli bei Hoffmatm. 3 3- S. rj'trHot. Tin*«- (Ant) äQniti 

Feilßab, Sonata per organo e ctovicemb. op. & BinTe, tv;:vr. ;:ic 
W Ap| r;fiViil Mcdefraio. ■ 

»f"> Qhiinst am Jthb. Op. 

Xolilcort ( 0.) ter eeramir , 

«!«>. mm. =(ic Ibtil, i'iipjia in Jtomnjtjlra Irinfdjtn annictf. 31t Äomimf. »et ertjmittrt 
In Beipjta., 45. ebrn6. ££tr> (D. ig.) Jtlanierfiftulc obrr Slitiudfung 1,11m 

, v:n c:ih;i1nI in Jfl.iwtrepi, [fü für l'ifim nnd (erntnbr, mit 

)in 11t Äomfa'pion Irinfdjtn annictf. 3« Jhimtif, bei ertjmitttf. 

tec fflnfefepfUtir put&baii&luns. In ftipjta. 

BAlUga CJ.fi.) tl<imSMiflflf(fätW(A"nitwiifa »eflh*. 6 Suimlin fir tat Älot>. at< Gamm Inn £t, 

rS(r K;[t rjjuiisf.irlr, m h r ; ,-i-i,,;n thOim für ili 1'., ■ ,h 1 l'iü'1 1' f. in (f < leitete, ebenti. In Komm 16 ton. 90a« irrmnn ein KaocOin ntdjt! igln eingfpiil 

■■' " — InftMi den S. S.W. (Btoamanpt, Mi 

n C. i3. VWft, *rounr*nJtla in Ut 
thutHmtg. 

ifl tJ%) 6 SnoM fürt Sias. En'p. »iffin ajeffud) <t»t mpffiaL QnimaRfii SabiSe. f» linent tuftoai bon 0. S.W, iSrot ... 

1« 3n|änn»lfttung (In ublkt/ta £oalefttr, ÜBufn sna £ <S. Wirft arounlitiMia in e«t 
anortit not iwn ZfW^thamn filr ituiai 6a)nlbLntibanbJir — An* in 2 Surft mlianufi 
itura bti mnWa. 

I Conccrt pour le Piano forte, im ac- bei l£. (noeL 

p. depiuf. taftr. a äpire th,'.. [■„i].;,-. Xiljin !!ntirr;J:J im JjliDif rfptrlllt a((r Zbli'l 
mc diflerentes pinres pour le cinnt tk le rciltfter bir Brunbtfgelit Beel Örn. «JlJrfl mtv 
v. . in -, le rusdit. 6älr, tlbrneofeimt. 

ie.üt(ti unt i'ubtr (um iSmain beim JMni). — : 

.Mi iKf;j( «11 3. 6 Sn'Cv, (Inj beiß. a. » « * t t * 1. 

Sin funset unb(rb(i[a(ti!t([ Stionn, tojldjcr 
q:i\Ji< {imu-.i -iiuupiiiillrumtiire .'er JJiolinr, nod) 
illiiliu |r;(!r. niiiiil.ll in:i Vi, Inn ^utT^nil iiiTt> r jfr, 
.... _. ,| 4h „ fp „|„, „„(, «(JmjjnH c« na>ir«ü|ien. 

$ . SMttn im* ■ itoinr fl(n a„ffaoiuna »«rhuujm »irb, wunftti, «i* 

^ .....r s.) (inr ©cna» (Orr) Slop, tun 55(. „Btr 9Jiolitii|t (Im annrlmtlKi» 2Jrtfor*iwi M 
geil, ein« oW.a. ÜJrolmc, Bt.dau bei g. if . C. ^oiw, _ clt OlpMItni »ttftt ^illuna Iii fipcltr 

EdtMÜtbour dificrentH pleeei pour le cham ic , . 

leGav. - Spin Chei üufiler, 3mit((. 
StiiueH 3 Son. pour le da», avec un vtoL & n(t( S»'U in *in- Jicuatr* f4lir»0r. 

violonc. teuv. 3. ches ]g fosdit. ttlltiitHn^ll in in JJ*^^^^'^"^*^ 

fifonBrtj i^var. pour leelav. ehe's le fusdit. kiitc'itJnJit'n, 'rU*ae> aVf MiüL, irfruü *n'c< 

,. f " f Nil>llirr. 1B1 , ; .„ „,„ ; .,„ ^„ i!r( . r 

SiV-j-firo ptMii 1,. div. u-j funt pinnt) pv I. ft , j^^tt L -[ , rinin j 0 s:.l mir jR.«:!«.!! 

1). üiv,in;!-i,-g. rt:uvr. ;de. i Lupl". uisi 2'tJI in iü> jritir. i" an S^l:i;ii. «turnt 

■ !!■■ W.1,1 ■„ im: , Iii«, im . ■■ ■. birien .r„ (■ , 

-■- - ■— -- ..... CK ,„ £,„1 „ixt uq (((di «sie »Itie* Ziniii 11 ^tiil.v nutJ htm O&cran, mit lourcni 
in Quittt«!, ttlpi- tii «, Q. Srieiir Dem )ilng. - J.l-Of Digiiized b/ Google Dtiimero 37. mite«*?*!} bm xeteti ©tpt. il Nu eitt : »as 2f><nCroi&, nun tim JTiW (ff Stil' 3r;i(»rrii iwji I-ofu», is'rrVuiJ MiVfrri'i'iT <tv„ „t_,„ a , , 

Sc timiHüt ztm»Ua gdmiiit wtf.dit uno • ,u ■' 1 iWm löeptfmbft 

wcw £ali-no* Eunurr, nouj g)<mtgmig itnu 173a -Mm giften Salir bfnrf ett'n« Sab 

bei*!* utii,-iN, JHfitfj nr 

[ ( 

1 1 I um j ] r 

111:0 tc::uo[J ( n u:™.:!lir, tir E\r tnf.'ii Anteile, * ,,, * eK '™ 

oVit midi 11:11 i:i,f,[ ;,[[iin, (i, i:| ,rrriM|)(ii «lt. iOtD fllffetl ©(Pteitlfnt 

SASsas z*?? * * «*»•»* ««*».-« «« «• 

Susi».::; as: s;s,Äf""" *-- — * 

HicCIira tllcfll <Hür»^< fidjl.ii;: , ,s!i. 0"« L'iiire.ni rrf'. rr- 

wtn uUfanfiifiaität W filbfi flst<&M( gLupRu fiitrofchtfatoi iniij<art>ri(ff, mit 

Cuiigm, DK in inte, Jfj.'m "e<rf|>i,t:i U.if ;; "v "'.."'''! <> ,t '" SlM'fmi |n.h rrflii. 

In öilii&Ij bir aUiCmulfl üOirofljEn , b;frnjj.it ""l Ön it*i«iii]t}e £rf>oiiijil!>n< jtt fljarii*. 

ta» MB) Itmen tun matm M mr Sumyoii. ww lm I|ft m ß 

tien ainommtn BaHn. ««nürtit naä otriain« ,4Jt " i» 01 "™ »■ n gincmmm [jatm. ea tciitiii 1... . . 

angwtln fün, ttxnn lia Dritte tu 6« eadj« „ lös 8 »»rix afob"" 3ot-a«n SropfflOB». 

(Ull(!);i.\ti isüil Jli.-5(aii imb (iurr 6« 

(iriii!. iici-fSKMjru ,i[[ ; t:[,i,: |b : tl f!ii'.' rJm " ,!tJ " f| i IM;i:.'ii>kLt f;iii,T 3<it. crfifii i r r 

rn:l> rv:r .e.iuj (iL uon iliü trn .ni.iilllitruftl. N:-.ii ^ i: " >!J"r!Nlfci[ ■„,[. 

hnnoni « s» alicnum effe puto. K. *' 

»«3"Bi«»f'»C(«SB««« U nOiTiroSoatft 8 . Don 

„ . 0(tn dlKiIcn eobn RHU ltacl)a^^)^n^tf ntoiictc 

epbinurlBf». Sonipopftoncn fil* ticffS 3a|humnit sctoutl 

»w neunten ©ej>!eni6tr. m "" a - 

.75» r>«"C» i« Eut.n.iaÄt.urj gcb^rtit tn, Wj'&'ttfBl ®( P ttm6ir 

Dofiann StWiri* eiitiflniaiin Kfarrtr (u jjtu. 17« iff g(bütp«n nobann Ulridi Spanftr, 

ri im, .pcajtr.iutrrlr^ H"inuTi,rj ;;t j; (ri -, 5ut|ii. siirfliird.!'. SlniV.ici). «uifuröif.ijtr euf.-f. 

ftoll ™ lüjriüii.irsi.rt),,,. S; f i.j.uUitl.iita iiii.'Nonir uiLü ÖJiicr m (lutntanfitLi:,. irr .11 

man Imjln si« »i«r« stio'jdfung. S«MM(»m, JQffl b[«j(f)(it((n ©(pfitn6ii; dc i^ÄwSSiÄ'i'- 
i t Bfi trat (in gBatiii nuf 6<n 6tMti|>l4|> B„m "niiollm mmtäS'ilKi DfTffifiiftT. Sit 
tti: <'.:J litt-ifidl (;;[!! jrsli mit' KUitS ttr .-"niii,^.,; v< M u irr, Vifri- in 

WlmfflWm« fciurt SiUalln* mn*ncn in, di^iactum, o«i ^grippa mit "s™r *anOe<w 
Scii^ira jaijiü.iii:! [>ir. 

brrrütif %iitftcmmlfpribwii nUrtü'^oftpi — . 

iiü ; - inM:Ji n:i >4!r.ii 'mitt roirt« - ii?iiiS(cf. Uscbiütiin osm SmlsnB. 

pt bMm Itgttcr Mflüf MtSH<»itln mit tom «„f hon EhMItr CiU manfiuu, EflraSflU 

tMM:.-u. .-aüt ntlin.vutt imlS Mr,eir ,ilJ :<*r. r>: ' , : ' ; 1 ^„^ ,„." ™. , 

lirt.T :\\*, „rt.^rnwrk i.i M, ?mi|i, ;, C !r, . V 1 ^/, 4 L J ,m 

mü-i te::iAii» r . i.Liil, iijr.-n: rc; v.r. ' 7^7' V -^i ^,t-,'-„-','j l „ l'n- J i- 

LfflteJ-, -SSM g in |?Ä^WM ftt 

!i.;iii .r .v., f .,„;, i^M,„ , blll äM*:.:]«t-:' i,,,:,,; 1 ,,,: ,.,;,-„ p jr ( |, t ,. S„ 

Hin jHe.;*!,!,.',, i, ut iv,„i ; l0ll| , l!( L, ;lH ^i f .< :. ■' ■; ■■ ■ , „., .„ .: ^ g,,.;,^ ,„ 

i>IV!l,lii; rii |.' 

M^l" „ « »w«, |(l 'M,,,.r u» f l-,,^ , ' r ' . . '.in; ,h : ,"' 

Mi. .u^iMt, ftm «Mtagoi fti-Mt aßt» if?„,™ ™ «™» u i»ii« w»"* 

3I.i.:j-.-:.I;t m: (!! ,i!) ( ilt ö,;ir ( , ■>(,:( fniiin £.-. "imtn. ß Qukhuta iffl trat «mit 

»»äS!«ä «SS SSTafe'ä * t,tm 

i*.i:r,n ii>o :!■!! Cfi-V: i'li-O L'ct'j.-ifii'.iiit. in;* ji; a .n.ic rov. Je muSquc in parte 

cit. iLiitihnitlirSHÄMTMlmMtWiftllt Obige lt ,| 3i ^ ult . Los fieitmlus sunt «(linraal 

*i|i6t*tn: ,m- ( I,U:i(. 3ini! ill tfm ''^'^\ 

SiMvan^ba-f !„:.r : ,™lL«t: f.-cl vr-.üuis illr.ü, i^rril S« moim (Jim Hjl (I o|f* CtT SDiUfi! (U 

Hm: ^ Utcuü Cs ijidicijl'B Sopbo. IKttM utib SJbittr ijtr. Vie .le I I. nmiiT.aM. n- iic <!.- i'.cW« '■'<■ i.Hio Vrtmpl , tun cVilKti -nirt u.'.JnitalniT. 

btttu rulati™ «1 ntae taUt. Par li Je . 

n*,_.?S9. in er.K. (.Dr. 4 El».) W, »It U(h«nfc tafiiq. ffitw iri, 

5« tir ti:il(i;iiafl feinst !in( ( ( ant-tm friert ''' ! ! f^rr uisCircr 3r:it 3;;r m Iii i; iljMp. 

Kniffe« Mr: ffl™ *?:.■!:; .ff! ;u j * l[ '"t'-'rr, n.-atlin) £irr flr«omdi «Jupp du« 

flillf DMt Le ieviil du vlüa-e. Sä« flauK , TS' b ™'*™ ®o&ii M* f»"» ""6"" «OHO. 

<a=-r?.Eit*].?: iv.-.r ;v!iiat'^T ;n:ii Koiinms ™ !ll,:f >-'..;)! ifi r;i f,--jintfit Jjtrra ö mcMianii 

ftIMlit.jrf)(i-ii[[i)o:iro.f.-i'i!.. afr c[.il;^ ; i.- ™'ITe rJ^tli. „ lt!(I ,.-j, lc , ]rBl( ;, 

gatil Irtfognifo Ca Ion» - glaub«, bat i'int l*»"S« '33 <l^l OitGjiüi ocd^iMiili ;ti «fntr. 

6«l(Bo" fsiuir »niMftiMt n>i]tjff. muroc £"<"< SnbitttMW fü Sffl.Wr.lir u«f<r<jif DJ* 

(in ©tflt ruoiatr «itgrtirt 3n fim SHomuib Ctowuw WfrfElifmfa}«« tu Straatmu u. o. 

da btr Horljann ptl, fangen olj» 3ur*au(r, die O- fort. OK -Itiifif ttümMtt <r ssn Irotr mir: 

rj.iil J t irf!Ki ;mn iStjij'rjTKjj,,, Llrl3 ujm, nuir-vor.'tfatlidj-fr 3?n'i]i:.i.i 

SPiii.il! jili:rt;-r.nr r;-i [*r (ulf iuMkct.-r u: !).:■:■ ,tt U'. ISnh :'C( tr fiel) .1 i.ij üir ir,T,-ir;l,ii [ r 

fiiien« , fi"in,ii ,-,i, , ju mifiii: ]';.| !: ^-: '"I- 1 'I''-' i '-fi Pi'ii. ■öülliiDf ::i i % ( m 3: s:r:. 

l-ulitfiir ! r JfJJMJir-, iNuntiifln 5; ,(]:, ü in,,,! ra-THsit j^l'UUff |:ir ir>;i tli,I;l 3.T i)lli[li:l,fi, r,,i- 

1 D.lf'f .1(1 

liiil iiü Jjur,' -Jinrfijrfjrnaii tu uirritKiiK!,. Ii,;. <^.hi?V CHvr 1:1 Paria mgUm mit 0« oi;lt 

»irfibiinJ Icai »n wäm mM , dir Slt«tnr S**'®!}*! » h f'tf f"*"> f»ff fror«« («r |Tii6, 

tiä e<f) iuf D ii[il dnoor iwb IftlKt cor, biig man W WfWmO(rI rottbetr. 
turdjau* nldjlBi n Mr StrBi gib«) Bjflrüt uii6 

CaS« «(nüiDinitfdnnjiitCt, ttn 6aal isodj iin> ~ ~ 
mal tdindjrut {u hffta. Xvui'.uu, ,m rj?,iTiu 
um. ganj aiirrrtrStnrnngifiiii, uls «nt 3a»rg> 
ßrfra r Mi uia C<n fStiiJÜ d<« grcßin Raufen 
biiiiin, itd) niiii ibn.'Ti lUPätWiiiicr mrirKrt'!, i'T'ii, 

tu:ü Jod) Dfinilid) luUir ii,!,r,w f aufijaltrn, . , „ . «. , . .. 

•Koutfiau , fagt i* , MirD nact) Üniijung tit ni*t nötbU ftin, rciil, all* ofini bit Kumnmr 

tnil:' ii D .fi Lil:r i...i eiiiitir im i\.,< U :u in't Öp^if.iMr )n iniliV ( u ,i ltli; , n , „,,,:, i; „ f (, irf; ,, 

ittjr.'cit c;;v :m,i(--u.[ H3 ,t buiuus l. mit, 6;n iirü Sorilcrtr i-rr Mb(, m< u 11 finiae 

(trowte fr« fff äiift* nn>Wrttt fbi $taum Xmmit* grtffir f(f , am ttif b,i rirtMiflin. 

.ii:M ? ::J( ( terlirf, S»t,-t,. 3r. 1 : l l > r w ( ,i:i^.r.i, «lif öitrdj : r 1[;rl ,V:,Üm iii <r V i,tii 

' 1 ' I 1 • i I r i 

<i::i ici .-.-fii-w ft«>i:tju isuri; i.in.-i.hii um ; ,IJ tlt „■(l) 1 '|,iiii, ( ( „ rf»:-, d; : ™.k Sabi: r« 

.^tTjüre, , 'cit.Uv.u , , - iM.jiii-.-.nsjjr, nj.-.nt ii..,,, „j, Oer jltuiimpj'm ctLiinimr, 

p.i.-,!, ■■II-:-; r , üllrutflt , ?q :,M^;.. ;r , v. ( , „„s .;■,;„,„,,,, ^.j f ,„ 

tiiinda. !fnc rl(f>n : Sitfti- in j.. Cu:: ü; j-hi s,v\il«, Bug rr niojl nor^fj habt, Hd)nlt 6m) 

gibubirt, tag wir ifjn mii rii&miifljtm Erfurap) Xrau^uoiiuwi jn btranfjn, nda) ( « b« 0« nturn 

"»* **<E» 6«Wilnt. ütt uprr 8<pa uaü etruuniwa ni4I W nrmub 

. * lnh ,'"" "«« ""^t auwriiitttt« ©tiitiimms an* wfjrim «Inen ]u 

ssn mtiboms Antens ffl „r. in«. f,p lcm , fl , t frl<I(n ( W( |dj< asi 9 ijtS[(it au* den fünf «ilw Dlgiiizod b/ Google Bigurin iiitftir «Um fli ti&r «f Canflans s<bi< oO« bit aauGinrcflnfbr.* M e a«if!rlA<« ae, »((*< 

c.iui. Sfnloiulrl |Y!k ((ici)t c i rr : : 1 1> d i. f|l. Ceti [vim e'irlrn" r<r f. rri (*,»!.;£ Muli^hd;« 

tl(f<r iitiUlliinrii'üi n.'ti.jhtijnii ift .itur ri.inuktf) f:i:i niiita-, ahJ i: ni bn t.r ^'i'[|.| fin». i"0 

tii ;1;e(-£ III;!/, f.nifrill fstifll : i)!> (Ö rilf : l [S> |ü, i:(fi,ii:,-rl , mjil Niultlbrii r: ir VK1 e rrril 

hi£i .--fi mi.JL.illtrilcr £[l'i;r:;iiiiil pmf fj Pill r.tjr ; ,J ( njjr.Vn n-'i|T f u, üii lirfiil'iil 1 frr 5"w, 

-rnltMtoEiK OtO". iatiblunn ti " " " 

, ,.,'.a)*IUt 

, 1W1 lintai. . 

i „. -..inj... „..»■, , U .„L .„ .,.„.„,,. 

lllrtt .nCfrU flld L'£HKI!l[ti6 1 11 I 1 r ' 

Iii Crr im. r.intirMi,-:.[iiii;;iiiii.i nur i:ii;l.;t Kft™.«l K-a.:U, Ijfr III a 0 i;.„ti rill Lfr 

«li i | : .(ilil:lilliN5r!JIIfi^<!,ll'.[:l,£,'.nB ; n ; i:.t! ) IMi&raiirlji, Jrrr Irprrlrr tri «nr.; IMHUn^iri 

i'ii SiKin taiftti (üie Cri in ti.ÜnMcrof 511111 LCr -v il[ ; ' : "! ■■'• ' ck ' 

■oil nMfittrJictXr "ff i » bri "«ml" «wxni **J« ?"5B e ' ^ l ?, 0 ,R " rotldl,[ f* 6f " rlS 

% i>g r H rumtnccn J crlaubi, trolNnmom s) bei Sielonnii «f(|<n Infii. 

«Dm Mtwn £on<n Oirftr Bttmuia) jw grftrtn «Iii* fr(r Biotin Krf'dfll '«J flii« Ott £lfa 

SS.fftrOfriX r>rU euirlit« b.inabc- gati) TOt.if.iFlt, r,„i 3( i„ c , 0 t(n fli» JjalTt «fbun- fn in nirhn, 

3) du au™ Somit, traSo» Ew Qitmtifhmmima B at> ibi 5°n nbiit Sur* tut 9mm «mal 

eu-ajntanridi, Mir m.r'i.iH ul-ii tri i',imi|,..i£.i ^j,,,,,-., inlihrS ibm iC-mrni müii ci-icitrbiiri!. 
IlrtliMlii: Iii t.r 11.1.11; 1 1,1; r 

; in l i( i ,!^iiiNi,ii utr^l.rt) :jr, 4 ; tatf -Jisiirau mit f£ „ lV; ^K^rint ri.iaiiiiüinli.U ittljE.i.jci: iV. 

gilgitl 0« iitiEcn £ont>, rooLxi juglud) Die *o. fl[ „|| r ini in ImHn l«u> (U (bm , ol« Cm Don 

S iu Iii nr r,fl;Kn auf öcsi ruriji jiiiiLifi.il cnuai t , Co ni an* 

tu liiiidjcn fuljättt, irnb Da 6 glagioitl «ut in eftwimsfiil 6« (!"'tn ölritSett nodj ac6|.r t>ti 

tiiur .m.dfliii isnsr! Sffr.Hittl anben [.um, bl , r > «■-;:.;(. .iW [vi dv iiiMm^,. 

fülall* tuo 3ii(iruinm[ jrvd« i(jr< bifotibfiB nen gjiclln unr> SüoIonciH, aiKt) roirb Oi ( 

II Iii! in, K 15(11 r,;;::i.'nlll.i£[i ln:(i.iii: L-üiflJ Ivt.lilli (fj.vujrrii'fHtj all'" tiT .l;Siii:!> ftlti: Sübttijtisi |il 

(Viro, ,j ttm ,n Ccm ;',-r.iii^i,l£in:i ,Ml! .;i ,-.,,-1,.,,, i, c( j, r.iriiiTl; firnTe&rt ■ ;afi C:i S.'<ir( |i4ctfjc(t im Öriifin rDctCtii D 

351*1 (furmil lu Btttntm, taü mtbu aWfutiniramung«! ünwcn&bar l'ft utib tnari ml' 

itrlv, MS J..|Trim: (l l( ( u l^-jitttn u.iO Jl: liiilinV.li, f-i" ^ ^'f frciliö^l-jio:, f:n, lillih 
icm 

CSjik dciT-Jt--« ■■■'!"-.'■ iu c([i.iiit(M, mir. r.T 1 r ' ' •i" 1 i.r"llul' M .11. 

®<i,;,t flii1fit,lllTlE ti( rnj t !i.,niil,- o. U ; llit Hl1.'(ii£ii LllbriJUiir In «ndt (ir jl.irn itn um. 

eoit lirim jii|(i-:iiiiii|[( iiUTtjiitiinpiK.irn: Ein ji'rtirnWr. um tu 'HiinäiTiilmi in ß.MnKn 

aitrt&dl, urlflirr u.Trn.HL- bei tun inl.nfw, J; ii M-'" *n i l-f Cji-f.r ju r.-.iLiini, ,„i ;,r.i iriKm ,,■.,[, t 

..." ' »> I , , tn*tni# WuftUm mu6 ' IhWhd. mtht S"bm< ratt imfUtra bit ^iuiiiii |tm iu? utiiLifUD n villi rnmciii _ _ . . 

ni'Ha i»i mu o'8inMirinfuqi«eirtfnia3ici. *" Sa"f'!u"B f°'äf. 

(Iriiniin« (umadjin im iSinunftat, corsuS, caB ' — ■ 

tr lutrfl bit SOiolin gm, fmi 8 und rein [p,tl,n « . * c i A , 

tirlriiii l>i(, iitid rajr^! im 0ii;4 iLiiiiii, ifinaiiöia ' 
bbuibiifi tDciliirbtAntriittfauFbtrfffbtösfipf »S8 blißbrnn Subat Mm« in tinern KJa. 

in nittrmtirtn, äiriiMljguttiHMiligckimrt ritmtfagt, bat m 3!tc. ay Oitfir Ji- 3. 6«« 

unü .uuii.ii '3i.i[iiifniW,ir iirmiii km ■•■u' 'V 1 ^ .m viuii! imi tturCi, ni nun Krina iini.-r irr 

itm Btiffwr« bt|fii4in.t twt> flo;«, une foitift »»IT' wi* 3 Bu»« rt»W. - Digiiizcd by Google. JRCölvSeNiiitk 

, . mitnopd)» ö»n »Jim Sept. 17g?. 

Hlf'n« f 1(1 il6>rall oriainrt, übiraHnm: b« (■ QnmlMf 
HL Sumtes pour 1* Cbvedn o« Pitno-Furt. fl m>' ff* i rifltfqfCa nTt.r, ober gaMrtt. 

r »r Mr. Leop KoKioch. Oeuvre n. a l'.rii. N« »«■ ">« ?<*« >•« 

. / , Wtöifi. Sunt CwciS »oDm wfr <lu M>f»w 

III. Sonnies nour kClivecm nu Punn-Forte m g bra Vor nrj4'U(«nNa fflrrtm birauHotiin. 

>>■" I A n-rnpaß«™"«*!" Vtolon&Vio- fffloBltn roir uni bic fflilbf (tincdUrr« 

Inncelle par Mr. I.eop. Koielueh. Oeuvreii. gflirK Pabii tu 3Mb' Vittn : fo würbfn wie 

et(ti5. (tynM jfl.) uufir linini „m , D jnfr.ijrci: 'tc m; arten Ifnrtm. 

Sir JtliiBifrfcraptinriniKn tu* $crra Eerf, (Inf/ 3" al1 f'*< I- *■ *■ *H> R - r - 

tum muliluIliHJin tyiiblituin in unt> auflir 31rU(|B> — - 

taub ffttra ju bda'int; «IS bafi (Tr norf) (inir ' - h . , '• 

5ffiut[;ri!;ii impfiMima tifärftiti uitü jabflott, «Mooie B ir. 
ald baß Btrt, c* Waorn »drfie, beut nllgenirinrn auffif 6<n atoiinbrifriilen (u brn Kojtln. 

iirt&dl Curri (a'( fffolaf BOfiMMlfffo. 8Bab,r IB (Sonaten liefern unfirt antboliigiriiit 

it, (iiii* Jtlabierihliie. bdMH einen fa^m» treib»» Wartet Mcfnul iln Bmlf «a* tlnn Santarc nuf 

F*ei|; man finirlifii mll bin Merten bei HJijed bad ^eff brr £!ainirlf3itb Bon £errn Rrlintr fn 

im ja* Oer ftbimn W»rJtof«n HrfltUclii' fiWW. 99« Btf M"tW»I Mlittrn Cilriil, bat) 

(ä fiub armdJrci bie mit (»afrf.irben oufa<(ra. an« £«(r«t befiebrt : To inäfljtr i( t>itlm*d)t 

flfll |:oi>; £ in fübnie ^i'J) i^icriiiji;, Jii-L; "T.i n rtj. ITI crri TKmrr jit laniie BirCc-JUGlrrl : nlleill 

ber -CMtnionir, nrrblidjf 3M>rr|fotill unb cm •* ift uultr bin neueren Jaiiltjern, Wo nltfl lue 

Öiroia ftinrr 9KoBui«tiontn , ber Heb tont) .Kegel, bort tufiif-ifttnif iur Obfirc-Jni erworben, 

nal)( ii'^ tiiittrft.' Jtr i;t;ii Mn.-'ii-rfidiLia.iilr - 6i: r: ( i S(ir!M:ilicli; (Jiniijü! ju iiKil.t.r,-!:,^, 

[Iii, Mitid utrj, flnb bii *arar((ilHir*i Stnn. foSala ro* b« Äomponifi für gut und fd)illis> 

jftftcn Mr Äoidüdilfchm Sksirrtomsofiilnnei'. flnb«, ti'nc (on(rr(innbc 6imtn« in fiitt! Som« 

- gjnt fftniiit «3 unt, Iiog bir ^>rrrlQ(Tr. |s fibr poiltlon |u I»en. gti tvn Wnltn (inrd ürriba 

! Siotc-. i|'*,m;l mid-ri! rtiujititö c-;iff» : on. u. a. babrp wir rarbnrr EMtplil« bali In (uldmi 

fad n f;;;^r dicntn aroitn BkIi (Id) 3biai< Solltn oli HufänaiJritorniai auf blift Brt mrör 

tu fdjuff"" unti |b Dill radiinlirSir Sraf' Dar|u. Uli orm^buliit mrlJnavrt WirtKn. llibriqcui 

lnütti, i^ti!> cfl, icinn man fo ragen e«f, bloftV (but blt louawoiBt etinioK in (inwii tficUtn 

Soplrn auö ttni genuinen Erbtn nirbild) oufa» blifti SttrtMj ). 8. im cr|}tn SIbfoJnitt brjVttco 

vu|I, rei; cm !01dbd)(n; bai butcb Sluimn unb tri bin üBorfiii: Ob Smtao Uarirn 

ffllsb« |u nifoüin lacbf- Sabir wirb rnou nueö <rbrsnpb*guItVlrtunaiUiblin Hanjin b'"fd.I 

|vir4>n Brn SBerftn b(9 ^trrn S. unb Ba*s <in» aii illiiir SWiloBii barlnu, Pc* luilrbm wie 

iilt lim Btraliifljuiis onfidltti limiin uabbiun und um <twad nitbr fJRjnnlafülrl iffii w tmis'.n 

iti^ iiii-ij l'il fei roiriiiitriii So!llöni.)(;i(, fii-r in !" triniidi, m rrrj er lim Safmi i-iJ jronlrn ;io. 

bin frinroin ttriHb i« bn Ru«n DM flainfrd fbaitti (Ine HudMhtung in ilnt IRrbfntonart 

inmw riiifli tMjüaiiöjtr«! vami) i»tia, l>*<b irlanbf bahn, obnt bit «rtti( ttd {utrn s. DigitizGd b/ Google 6«fljiitftrtn F W ti mrttwsJiiitf, bit BirndKK |n flungi »rtoSw«, rt !wr »roMf« 6<r Bna. 

ip^f!..- mir inf^r Uiiiiil-.rmu h'i'!ii!.],-n. iX.:n ty\::< vi fl E - - n niif cnn tri ffi ( rjK, cii t>i;f 
'Jinis, e. 153. - ebnujmiijisgoit Hit® "»& fW) f«u« bÄunttn. 
icrf.iiintt cni . ■ . .m&SMdnijil fcimr Jf.imi, 

«»—«••» £ÄÄÄSÄ 

•» «**>*« samt-: tssrxe 

I gor 

.NO I'iTu .'Ii p'j.lüii. j.t sl^ ^uliWiritroc , („«„„ir,,,..,. , r,.., : r5« I..- -i.™.. . 

noorsnniii <u £an flort, na& »n Stifte rinrf 5Öm iKuriiiljetitcii ©sFt.mlxr 
' SÄ« * ,«„ . W ,l.,n MW «•>*•«»"''» 

n«gftalmM.«HH ju mtuu , Manul tute» . T* 1a(ia J _ ' „ 
«tun mtlir«i ümri../, 

feiQfitmnte ©eplsm&er. SnlDta, Bald Oortru auf UniiKiiitiitrn (ultbrtiii 

llnlir fiiiitn «Hjnffm MftuOin lid) audj Mü£cb Johann ;niur|Hia int <Ut«4 and) tat a'- 

tiadiliunes Ariüimeücsrum Lib. 11. .'Kindt -f- löJS .otnfdUo an OHM la.K, 

sd« »«)*»«. erat« %*S££g?!ä5T L m V& 

1731 loiiiur lu Ulm flrtobttn Öirplan "Toi löi»S"in>iff Ja« <■ »uU) oed) v<ri:-.3; 1. i\ti:io- 
bmn XltinCiHdM dwr WWWmaß'Mlp't'"' N - hl j ' lar ' -■ .''■iß'^.'-l'i tuL-nlti'J. Jiar- 

llitfctr 3(lt. W trUBKt iid> Hl StiMiMmtii ,i- Als ku^iie L |- llrditH.a I'. 

35iinHfn unti t»( tn H)n für (Hl Jn(ftiii«q| . Ulouumbjt Vtt 5. atieeia feria«, t de icins 
- ■ Shiil acf)cd)<nt tMnJM» «WA GnMi 

^„V™ . Seil flu unO iiMtiilaficn ©EiJtimbit 

linid vKn.i. f.T W.if. T;iii,-.i Uli, i-Kjf"lii)ri(Mn. rviBioiipM ja 3UDid)nu gilrntttn dfaiilillf 

i(5ja re,u, n„i„„„ /f I,™ , , ,,„x Sillium. -V" : 1 hi n , -.3:1' ;i -jjfiu ?l flfUlllJr. 

(Srotg Bislrei roucK an eitfem Sag i66» Ö6w 6m (ä*j»)miif, StRtf njtitfjiä eil all. S 9» ■ - amämä tt 501 

■IMfHI ZiMft ber EWftlfl «r&äfC SJtrmu blrfM S]iirlraitf# pnf&n muffln; taff "flii; Win». 

a 3 6 ©. In S. - Sin ««Irrt 14 (s «uUf, ftimrtie lir Bestellung nbibii, nur- anoernulllaer! 

IM Ullis jeoer Sonfii« (hiftirm fcHM. BtfoitiDiqnirainl nur -Jnffriiniriitni jui Dun tüf. 

. Ben grab*. Öer JJ^fiig pi|}<0<ii ««»unbm 

Ber (ifldiifciiinlifljf, \a meiner ebararieTMIit 
irr einofliinnnn um» einiger gnltcummtt um. 

Mr*n"(Miie SO -rfllt« Oer ftiM«iiit4( 
'tr -idbialdt, simafiate trauet, fanfM 

.... ...... . . .nOtoftn uiU' nichr über Oh (Sranjra 

_irob(nniindtrtenP35;|id}una, bat! ätüt aber, ber äBaßigung binqurJittjfflrifenbr ^rolrdiltic fa 

lotl«i« mifbimgibunBnmSnffraninttgcfWrtt ajtlilicb auajuorüfen , bug flt (tainn von OK 

UerOcn feil, Ki Inf dur gefeoriibm. fl«F miMj Samt« nur errnitt, uito Vom 'Sarolou taam 

ich mir (ulorber an bie ei'üeuon r' m ber Jon, "hrfroffm roirr». Da« r,in final*™ l|l Mi 

[/itt Kf.Tjrir cm D gebenlen, Gfinnartj glauben ffitdniiinit, btt btt SpHbt »HM JCH'"»»»'«* ; 

(omni, iit; U'ifl: ein, Jerj rltr'irijnrf(Oeii td) 0« niemals iu uWrfa)rnten bat, um>, bii eben ae. '■■ 

Sfljbrbeit nnd) (Im terj bSbrr, nujjn brrj auf nannte (änmbe unO bu« 8ar»(on ausgenommen, 

Diu 8«fT »duc, n, f, f, A, f adelten »niibc«, Mim hin öoge.nn Brummt Ii* mit fj gutem gr. 

|^itl(;r^irn>mnm«lnnBRMin(>B«S'aIIii)ntl. Wa mit 0« m,nftb,itj>en Stimme In äBetirtrrit 

oiimoqtn niat fc rwö nitst, bm »o« <»M nkM ;l«a(fet, oM Wt tiwMgifat fflufiFalua» (mr, 

in F fonbirn in D $ farribea, unb bnm gerabe IP'unae unb 8aufeleien, roll rmliöniatifcbm 5)et« 

unter bim Seuae fo fpithrr, alt) rotnn-tiaiJ Jn. lieriinarn jur llngebübr llberlabene rjjjffaof r 

(frurnint niat grönnbeu mdrr, ebne rolfl) ntib Jjoufting »on QdjmlmglHKa / und auJuolileS 

genef Im minbtiJm Carum ju befummeln, bn§ ic(j (muMfälm iu Setrwtinirii, Bnb bieiim JnftriN 

flau ilnrf D tin ¥, Ron Iis tut 3, flnir. r da b nun» fdutr <Riiiuc na* |i frtmb, ba$ man dnim 

u. f nj. unter Dem 6piilrn ja birrn Menmt. Spider, rortojrr mte Wnjrn Binjin auf Cnfiro 

^nm wiüFt iiip oic nti*w m, >< n . 3"l*'unirnri |u paraOlrrn fiiö)r, Ordtl ln< änar. 

mbH <ml lim Mbm Vt^tte maltm ff*« ftu«it tarfe tr inu* »feitiVttur tMflilbca inc|»r. 

unü ßpidm* aO|umafl{äPl Wi-AMim fl* tri Oii fann nron aird) dnim Janf(|tr 

r.ijtitrn , mjrtn« um rjutir aHürfurB auf fl'b«>( Uli*« b(r liltbraarr« (drrnrnCt, fturijf, 

0« fliU'JnbUKB ^IdHrJgngt gdjtii« twrtot (am, mt g[lle>ttghH DoriuiraginOi öWf« fAniBt. 

lIDibll fclrcn. Du« SttjntifimOt Im Jon bir gi- Wi iS Oinn ubftbauiii ftinrnt Eoii|(j(r iu rflfbm 

BunMnfnaioIrO'Bmoiir raarjt, tu| in Simwitii tttt filr MB JnRrinnrnt Ju arOrmn, a«nn ir (* 

unO tbrrftanpMn «|rilü(finrBi)U»Bi« nty ml( rticBt fiftS Dtnn fttjon tit j?«intnirj Orc 

ün|ianb< »j>r Oiifre ÖPidait »ibrautij gtmndjl Bpplita««« MilNnnfUM (in dätn Sf uOluni, 

i,..t>,i. rj|::i, Ire ilfi^i! .]:if orj;:.; n:ii Ulli" ;fc"t 6lff! Jfnirtims Mi[f[ ii:t Ö.t Jt!-« 

fiiiii tir ti.'L\'i!,]f ■.!(, :,)!..' siiiii(ijm[iiij, iftilionalsiil.- (H'faljr, ■jpnltr llriiii^li.ljfil« .... , . . .... Jrfabr, bem epi 

t unojfdJ.'.iJel, Ourcb OaS iöwOcn Oiir«Brlimcä> ttn lUimnulbni. 93dii Oer rigi 
Oer tpirti unb Diöraegt» autj) in Btiraitliia)« gletmiigsHimmcn rlnlurittjdii, »i(r nidjr einmal 
enlfirnniig wriKDmlirJ) bleibl. diras |n fagnr, pnil frier in» mit feftSblfl iioälf iir Wttfttfo 
Hfl) Me Sfco 

lue Bisli b'tliiionr, Crrct C^ilai in 1 r Ringern M 

ber red)(in 5anb grfneiuc TOrrPeii. See S3rB((. ©11 HlllUaltth Jton[ra|i wirb frcili* «U 

O'SImcurfi-rrlvr, rufirtjH- nid ^c-cir«! in f„i;r. f;r, roiiin tun t-'amour mil SSlaftiiiiinw 

^HWtJBtlltfcberi Bjottrog,* ),([, ttm 3\{a In m<n(en beglfil« wirb, a" " ' 

:n niiilicii ,;J[]>nmn 5!ii|m in birSteue eine« unb nidjf aurnibalben |u 

viortifldi «atiiitn, 2)af me eiüte tu fet «rt mm (lo) fdre atnonll«« amm biitiiinidK h» 

i bem tri Ifeü igiir. Baste 
KWH srtdnifjlfli KM, Digiiizcd bjr Google J01 Ii 1 i . . '303 

tici Mn6 OfoIeitcriT, «Inn MR ®omWfl< txnrjon. ;iu"'n l<«<Wt ttilFifn» flo8«ß| ffl «W-H»« 
tm IS, bMnttgdi rauf äjon !m([i|a>'n J nftfc in fiiifwi ( und Ddpir nirtii mit 3iff(ni fitmntt 
nrnltn f Ljrf oiiln wi) Älaeftort tur äJaiiriiunfl njortwi.... ... 

öI.rtÄn.'ÄS^ ™™ Clin *" ,n * ■"■ tl(6,ri « ,n w "* rr ta * 

Si- i " -f . ™" : ' n ü"'^ iT ' ■■■ -(iVt-r-.v.-r „i i»-.,;,.,!, |„ -]:„■,■ ■„. ■hv.J.tt 

SM » b 'TS \,U mitl' - ' f " r ^ ,uf ' ,tl: ""'»"»'< 

Siran baraährn s „, ,", ' 1 ' 

K? i.^-V iJ.m s „ i ü,r™' ltnaI t " r c,nil d iinPanfbnrin SKiib« I" Abnbctw» r 

SGSSSSESSSS ssss »iANibiirsT (tu Stcn feipf. 

Ho* ma| i* (intr rfettsmnKaa Bit eon 3«r KI<CnWwajj« trnbfgmt 6(* : »loiä 

Ei(Mfl!i ä(n tiadlnft, oo„ bff Iii) in äll«B SuiWf ra* »Micti ttf OTuftl.Gbt"« fro» 

j ( ^iiülo 0 iJ-d;tn sßatdr, raü in tTHirhf.-.,,, Or. !,r - ^ lllcr 111 '-• l l J i | ! f "> Hörnum, 

«(Uff unb in tDslitur« mufltdlißbfn «Jrlir. t>r. tR>Mtt» ™>™! " In - 

lnubt, (im farii nW Mf WftMii«at)i Blaoj. "W»Wir8 euft*n ÜBftWa»fW»«[aAt WetKO. 

riittfinbil. ttitfttMtH'jm'ift fünmiiSi M — ' 

W(tfl)( Jonorl gifflnratt, nw fobfctt bit odjlc -.. „ l ( ™ K nir jil K™ i[ oonttrti Ht 

rt'll/Si^IVffl,,!«''!: li.M'ini-.'e-.H.!:^:, ;„ Knill J( mit tfin So am niÄrioWn 
im - - ' in (iiJ) rjot 1 !«, njorin um ii[|jiib:uj ' 

iriaiibelöas unO tPaHbos, im ifO.r jnuifsln , 
iD*(d)ir bin Unlcrfdj i ; [> idd Bjirti-osrn rqiiii«,fraB (in fo ^«igtt 

SFSKHSHSS agggiSffiMaa. 

S;;«;r.''~iSS51irT»"Äi' S. "S* ..,»..».< an» SJUftfalifc&e 

tTIfttwocfc» twn ijKti Sept. 1783. 

3n Rtturr 8. Ctf XMirtVji* SBatUK rtirb e<"< nnt bs* Mi firrrrti Dtim«, Ht minm ifirt* r»< 

1789 WiMti httmgnh Biaftridjf wn brrübini H£b, tu nuiiitm CrifaSin HcWÄiro 
6« Optra buffa «tgtbui. äptlgr un» jufrWXn u Ut, jg ( eB 7, e ttM 

3n m«it«n lühit etprilbw tMrfbrnd) Mi WWfWanM ttirtt da (c «tgAtnutM eiltb 

Opim bplfa In Sem; abir it fbui ntit liid, bai ?" wWMMn«« Bortm pta; pfrraorr 

ia) ni*t «id enttt bmm Mn tu«, CK wr SLffl» ™* f*" OM' »oc iBcauo rutm unb 

La ü«> di ForUpoDoll fcjlrdf, unb «n HU» X^"™F?> BrbnWopt gtaiibi la), tag ort 

teUs Oi ffapoa, imira fJ?wcIiMrii,d} t u S^.G, ;',; rlr - r . fi ,,,rt " l,f,i "6 0l| t') fiin tirtjfigfi! ®i. 

mittle, in 9Hu(i( jrftr. fit« Mrh «ÄhK« EJP I J ur »»SWUnrHl bar, unb nfdjf fotpebl o, c 

Ulla Ballt, ib« tänu, mit f*lr£trra XIiftamtB «"Pf «TOffl Opn fttyral« W'fltn oti) <Btt. 

unS SMcraliointii oiifmfNlu. Tin miuiif roor, 3"'J;Vii3 1= cTj in (iCLn-.lüi (.,il: f , j« f:D;n. o[, ;l j ci! , 

flu Siritlia auääfnontmin, ftbr olllaali*, urtb ('"' "('"> Bruno«, fiebßit gr<unt), tfl rt ftum* 

[,it|=dtij6:lllia unt'T sH.rJ-ir:!. Iis ,v:tb Jt). '," 3 f f'" 1 f . ,: _- in^rtf unnf La jf,nri* t tf 

t:i:[ bifonnf dir., Nfi (,,(, nufif in Orr opfr ' ' L ' !! - tlrcnri ' n ^'tali^.- tir Senriruff, 

nodj iraSSaa« nn RtinniiniRtr «rttrinm ttrf, £" "W" »w Coli wrallttTf i>a(< Mi trUm i 4 
uno bafi cir OTa*abmun fl (n raaiidjrtmal Ii litt * b ?M , !bH ?w**lS» D - 3>cr XMnanfe 
lidjauefalttn, Dag man gdnilldt MI8«f> Sdtnto .^f™ 6[r W9«*M» ftifr bal, III 

«n in üSiitHttUtn |ufif<U. dttr ln(MitOp<r 1»J""*e»W Is Bern gmif, EWan Qnt naepg» 

Bar Ott gaK yanj umgif^rr. Dil Donna feri» S 0 * ' m * * n ™" "V"' L ' nn "H*tT Ci< SHu/ll tif. 

lir Sjr. Jt.'rtnjini, [a«t Ortf! (farf aapIIriiCun '"> " H n "W»! obtrcbm fo fidlfdjt roar. 
WftUmfi'sur] »'S« eifaiw n«6 Scrrraa, SiHtrn tafln« baitBamfam, tlnriöm 

<(n<r frpr aiUuflain 3u»B< un» ditaS Sbtaltr, anjpfrbtn. niirbf ntniridj itn OrBnifflruAa 

HduUik, dudXP^wtotOeria^. Sirpnmo »it StoocMToin) erbaßto» '«im mV» 

lioffo cincsto, eflr, WTorrlli, buiK (tut (Htm rprodj.ii. ffl;an Vo^dbirli nrtd), Dali bi;r t it u „ 

»oefluninr, cbflldd) (ItPaS Duto) CK fflurs'l unp brm Branirdraoitarbtn «igen go, dm ScnM Ho, 

aMu*SttlIO«, .imP nuHtj» wtU Gvmni tu mal («ta >«-, owSbaln) tu üibm (am, £(, 

UÜÜHL?"/' * 9it>^"'» Sotp-'r unitiictr je. aanjt 9)slrr«iru}( mot inicmbla mit «rtairiSa, 

!«<*''!! " "« "»>' M »» »•"'!'"•, SS» 6,1 f *UÄ 

patlc nubr @:in[jiil in fratr» ©pif[ ( tr l|J abn Tin flünii UtuV Wo o« 6obf Slrar litt«, mar 

^ tttajt (&« Ww, ■«!> mt>Uf Wfftt Op« «au umcli bttf cbfn mit tf'ln Saofoitl ffiotb^ 

IIMIM Mfl(R«}|üb 93cn bniPnuoTaDn, Ecb »tjdjiig Wutfjttf, uub »afi Cafl «,|[ Wc 

nnb *«* mn l»*f illjrs, ttil i* lieber aar uilcp taaromincn madj«, m« riac imkUc)» 

nlflil« «pjabotn, Säilau«! (Kf« asinsrlnfpjK, ffitiifll psn C(in Xapttlnif l|l« »urs«i. aufjicmt 

* . Digilizsijby Google Ö.1L. ■(■[lif C.llil , ij ii: . r '[ i :! | " :l !.' |; (.„[j'i' '.'|',. Vc'il'-r Vii" fl^-i'"" ^i'OiliilCt .u:|"J(|IH[[, di:r arn[fih.!i VMi 

mit item jottft#t»»««ih «»^*J»S Srjtad : «uf SS i S««W lw>w Dam iw« 

mtjin: •Vi:l.;;i.in[..tf:'M;5 trm .^Kmwr ^ , 18 * . t Lll P ....ici w üf.lr »:-l»f. 

t> (vr s.ifc l. _ti|( uriiL ;a f .i 11, muKiiiii ffiS Uli ! cetft amtiologft. 
Utir« amdolosif rtcprt (»rntal M( SortjV}. 
Eilliitrifiijüi S.;:ii..if. Sltenfi bnifci« D<n Sa. S» 11 i™ 1 unö !»«'J i 9ff™ ^'tttmitt. 

l-.,., es ir oiiitt) fifisit i-fij. .*■ in lloiiS Nr [>«i'i&m(r K(mMa. 

1 ü-kv fficfoiiiit. -:üs-:= ü!i.irL-:irj i).i"r ... • 55. 1. 3. 

'tri,;,,:, dt-' :'t; 4;; ;!!!,■ !>ti id; ; 3? J ■. !:■ r i ,1) I Doli i" Tir'i: I-itfii 

n OiüUI urichr« , non U!l i frtnni e*rlf«ii grtrtm. St vor Wijjlldjn: Digiiizod öy Google »[(irra((6(nsränflriibi)riioSni, auf SP""«; H< Quarihanbiit , Co* iSm eine «Mft in «nfirli 

i^(hm^BÄn«farl(*ni3lir««niin6««3 6« ßp&mtetlli« ixrpfcafft. 

,",£ 3)» fü.f.n» 

Bttffr B Sttft »«lud a tuf tm QcunO Ofrltr <£r. jjn bkRin Sao< 1777 ffttMio ba&in ^ 

fabtunatn, auf fielt enn»iil|)i' Oic Sint , iin gicge (Unibr.i. etin-Sater tvor du Sdni.iMi 

el|Itm_0tr ^armonlr, ba* er DeumD« Wtll I« m' " " " " 

..41 die t:i&t<; uil: 'iuJ:r:-i :i"rir; r^ui..! nur. 

ColTrf ftlit Bo6, r fla) 6, r jiinfje tuilirjnl oW BtlHimSr 

oiiuomi griDiinji. mm. vni uru.iiu K™ponl> In Oer fijrlild (9 g)djü(äu|Vo frlmt BaMr|taM 

Jim nur « Oer tritt., r.r <iV"i? .Kur ?.:ijn !>r.U) innrem mit- eü rt (kinn. ■i'iitü.ib'in I.ln K 

Unt ifl alS Oer enitilllfie Sdiipfit Ctr 3n|lru. (tddii.r, lag iua> juroeilen, um jw,- p tJ.cif 

menl.iirniifil oruiw'vn. it''4 rrötril rai t/im -tijMt.nül'rin. Jni i6!<ji 3i!>r murf! It 

Elf^ISsrüf .iiifj <e IB ir iliM fciut in ONii 'i i- -5-, .ili.v ,11 .11^1- Oi'il;;VS n.Ije, tili iK'en «b. 

|ii.;;[jct):, -.u:r ( r ihre ru-ti v-ii-rr. irr fViiinr <u «afil unf> in folct*n>Ven Jb/mmIm 

VuiM'naihlsaDtitSdgtiiäLCulnftlKnr^iii «un> junsen öaii« in Sraui'unMcn. ajf«t bi>-. 

«»«Agdlll fein tfiabmal bat, uru rn Ifrrihjliibe um nutlitt er naflj BolTenbeien etui'ietilauf 

«U)erai( Oer epfufil litg 1 b nc eine S»Pi.iiint|Ie gelebrte Reifen , naab (i* alSbaitn 17S0 naa) 

(allen, tco wrjti/itittit fiitnt Öt»f' aatf cen aunTpurgi 1BB bü (fingt fiatcr (Bdjnfttn Priilett 

±lpern Salier mit Carbanm) |u Pen "3ibilin 'in- |u lufitn, fjrner In alti.i;« {JbflJjl na* £eii>i!j; 

gitictjM njur vii, bit NU:: : Ii s.mI; ,u.ti Seltnen* unO iulfil 1764 iwO> Serital 00 man ftint ifer« 

teilen j« lincjiti pßnjt. Soi^erbar ill iS , t>of Cien|[.- (d|j|it, ibit.in .'ie Jltatfrair aufnaöra iiitb 

3" .irn.iii tri! i n fii-j-jM[i,-i; 3 ,!n rtltt '";n:ir tiftfil i:im nt^ i, :urj;[! criij'mle. bell Mein, de 

Ooet Hyppolit« Ä Ariric aufrrjl. ütin« l'M. l'A. -.a dt» v. :!- I'ruü'e ijtij mi3 1768 (iebfll 

ton aurdotMbl iat tlniw SSilp* i feiiij oag em «on eftm (ibo afuihraji 8 Obau billigen. 

%^mZmV^mt^^&^"w''at f«M m* m»mm Cqtfeniec 

*£' S* '* «•"■'»<«> anft,rl I * l " ,t * -fr "Wo 6am„el ^afcnrefTet ^rDfeflsr Ott 

ai>;uu e[jirir.it feteinm. , ärjntilunbe ju lübins«, Ott unter m(br«nl 

<ö;n etei uns iwantfeflen Qipttaihi f^^^-i^^m^k^ä^. 

173). roiitte in Bred|o in ediioebiftr). $«n> mm 

mtrn gtbcSren 3ooann (ßeor(t niiitkl-r. 

Irglt tr feine .. |u .it.i-j.itS m.::t 

p[i»a(ipr« in »<riin. fit l|l lUbufe|»t emi ,6=? i|I aibobrrn Jnfob aim'aiiij» Sortbet, 

^•^!^ ft p52r25» «. bitfr-n Sa 3 , S><« •** «* I»»Ui8H« ©epfHMt« 

. Canjig lobi ejebsttni. ft- die Srofeff« in 1605 tonrbe ;u (oubun gtbctrtit 3fnuel 

„'Iii unt r*rieb einen £taftnt De novit iuventis, »ouilteoSi (In Hnlbtrfalflenlr Oir Onmaligtn 3'il. 

tet die unb ta Sejng auf tii Wu(ll bat. 3m 27. 3"ö r nnma n nun Ott rrfornwWl (MI 

•t 1066 ^ermann ContraEus (f. Oen ib. iipnOd fi« "iid) eine llihrjeugg btj I&eori 

•JnlO nnö F " " 

it B)pl(, tln nelelirlrr ffllefltillrt , .■■ -. ■ .:. .... äuferle Et 

, 1775 Final fflaw eur einem Cum» im 6 i!r"SS rt ü^5!ff*^^^ u "** ,rsta "^ 

MI Bit Deutle Hin [einem fr tdc-tlftni SS " fi ',l n h ' 6 ■ ? 6 ■ *Ä3 C 'IS*??'!, 7 

Afcmel »gfinm, bif, n ja, t b„ tatWbt matt , " ä ""' ra " n 0, " r '* """ 
6e« 9enie'« unb &e* «flwtwi ©erdjmafe! eben (0 

SM JgMm finnt, als unter t,in Oranaepuftui 1 

fioen.« - 9Xeln £erf , eii befugen Ho) mit 

————— ft6r itunlgdu. - »Barf Irfl3&nen<ln «Jofer mit 

«tn>M Mm uaflortMiKn 3. 3. Kongeun. gM' hwrJiü*«» um flt mir abiaR^nUcn - 

für ÄÄM § ÄÄi^Ä^ 

SrfffärwSrrfl ÄB1 ' '"'ßSi »nti in ringtA«! unb to) nupfJinf« nmteilta, nm 

■«NM 1ÄJS1Ä «,! t ' rtBf 8" 1 wft f* f« «ftWl» "* «II :!J..(i( Co: f^n.r 

Itiicrf Sragmtm nur, - £llflr . ,,^ t;i „„ „,.„„ 0|1|c[c ,.,,„,,_ ;l . 

3« »emäpete min) umfonl?, (eri^lt twnli I* Hm Wf ffluDI tetmiegtit («s« (4: «Cier, 
forte/..) Am rwrütalta Kann ju Ubm mb ( u nllllr V"" r l'i tu srfufsr, welctK 14 mir iii'Lü. 
fi>«ctcn ; nt oilrbi «uactJid} fein, fasle mir nun Wjrnbeij title !» - und gleln) »ilte I* fett ; ticij 
■MltlaONf^kt »ei '6« ""Itun » löffln, Infiem hnurtUifll, oafifb^rattne&lfmigleltDipiiitvelf, 
tr rret* aUima! Uel tUef.ni ßufrtaa elm aiidjldaige »,,', B 9t ,r () una f<.[« 

Knlnjpe« ertaKen tobe. Übet tiefe e3*i»ieerafef, aoniefung t»iat- 

(en teilten meint fneagierce £ie|lo Pietr. «ine< — , r .. 

OTnraenfJ in (et jiiiSe ellii M, In giai einfa«tr 
Xinouiia nan) reinem öiufi. 3?ad|tiein fd> Drei 
lleraliiO ntildfamt Snppin etflleBen (wirr, lons'i 
ia) entllttjan Per 9rr|d)l0|fmtn an, nela)( 
Jen Sfnttltt In tl< tnfl e IBobnung tut nrofen 
SDiamie« crfJjroirK. Sa I* on Mife S6nr ricpfle, 
oüe« flilllliti unt> f[e auD ni*r jetfnrt rourbt, 
llopfte I« fldiler unH pi.ranr pötle (a) unDIDig ' 

M.n, arldje einen Jtar» mit eng« an Dem flm »v« Vipl. 4i VcJe. . H. 20 kr. M»^ arrfap. 

Jansen Sattt untt »K f* für rimSlqap QniOJe, ™™ nu» ion. n. ü teUo Solo jt. kr. 

A«M «er erfnör, paftd feine Smo geipe. Ei ^' E 00 ^ 0 ^ Vwl< 1 ^^^S*? 

fm- ob fie gieloj im Jaftrn niajt pa< 9 erinnffr P%tl Son. 4 4™ p. le Clav br™ffr«Qujt 

«mltatäl»! Um ffluToe idate. inDiSm S** 1 ? Wqrd Vubx. per Cm*, «m Vlo- 

«Hdjli Ott Utllsfopft «K «Are W t*f unB Lao Digiüzed ö/ Google' 5» uftr auffyt 

tnitm>od>» bcn 7"n ©Fro&er. 1789. amboloflit. fit«i! 06 dnir am) un< bat nndj in mvsrtiii 
Siff li'f«( nort) öii Soiiliiung (er Mtafti Wnm a ho* Sontoii (dm« 

■ Sr ifijl* c,r * l,w "" wt M " Sm Httttn Oftobec 

„ , IfclWar und BoflDr bti Zbahaii «untn (ituc 

Cp6(m<riBur, frirr« f rf);-if[.-i öiffiiiluijtn tüi.^crr.ül unl iir-itr. 

fflm crlltn ßfto6« £ f ' E3 f" ?«'5»nra Bttmifte««, jrirdje, 

aj.ii '"" J -"" ,u,t Kr nur «((im M fmiohlftni SlrcfitS InfflariS, 

1730 wurt« )u Svatna rm eftpnufbjttfli »"'tf m teaitMni« 1601 uttbtm anb teil iu 

fj^l'.n Ii >L,j.:b JC.-I, f. j.-.J^E. ÄnS !r ij Surf;, t (;:Mji.! in c 

t t.r • 1 Ji.-rl,„ ! „n ! : F[ , ^rr^mM,.^ Scf, <■'» N-Nit.r d „,.;[, T,,*, ^ e 

Mir!, V(tuTHCti: ( r ffSRCimilfjrir Hikül.Msf" 1 ;-:■-!.'■ 

MO OerNffir ItLmrüfr üiCrM.n; ,. «P.i,",« 

Ben n,a eijuiftuftm (fnt* rc«rf4a|Tnuii OW- _ .,,.„ .., „ , 

ljucri«. i;iv":n ,ül fn: CtfrLTJjiL.tifil r,:i:,,i,;i^ i: n i^MGUitill frtclL.Ii ßl-rii' 

Scfraain ufi * • [ , 

flitFifli Ol-i;l[], M( Jiir I;S11JM<-| icrif :Ciä-.. s ir, «i|cr.!fn,n tü if ;.,,,„, tjr "lii|!n-l!rl (;[n'l[if 

tturb find. 4.3..' i:ni!:riU:Ai:r( £r.ul : u: f.T l!t tiL- Jl.id)! j['irri;ifii (.nu,-. j 1 (. 

Diaeln ntil> s- C..ri-:if.i. .ts .»ttsit ci-fj>- ■ '■ ■ l - ''<-■■ - '■■■■^ i;r, par f, c 17 IW 

»mir $trn SO?arpurrr. tnn;.- .t.ii(riin.-:i< b.rt tr i.o-i, ,,. f. lT •fir'rfjt'k'iJ, 

s» cm. Mos«. a'ÄÄaÄSSSS« 

IiItKnCT .ib ^t;t.i!i;ro t;jr t*:n i"l;[-ui[ rin ,;it - Haimos. 
<i„r[ „r.:. n:„. r;l ,,b ü:. ■;!„!-; 0 ..;„: b^ntti ^-w '^Ä'' . 

(j f; t :iiit-,?.ry!- ; f:,i:-< i 6.- i -;-; i (,T t l::i<!i.i::, tr t: ( ;'lin ni ,,,■!.»,;;;,. „,„,... 

S5;c bmu Öftc6(r. 17". J 1 

Baffem Orr ra.talfifint XmSt tu BttB« ® fn f**«*" OffoScc 

fTi<ij[ t 1; i iirf,::, X-iirj X-umy ö:i~<i;T C , , V tI7r*-,el -liMrl.- ^|V iIr ;, J;;,,.., Digiiizcd bjr Google imtiffr rnib EongrJtbrfir, ttr otit turrtj oDiu. In Vulftttiti tat (MH( filnir Bttttft Nrattlr 

p'css -Lr- (' reirp Itll'il 'in flu." IUI in Jü.lhilinm Mr. tu -Tlrml .Sinltn ut&,t, itrrt cerrrigt NU! yjllfrm 

tstll tl :r ii' i' titjti ihn BicMr sjr.Jftbruiiifn un? ISiiltfii fir fi^diftij.ifrcn cm.-e j-trlliäfn Sa. 

laun«. ttr«. SdntWife e«-e«tÄalnt fe rmtli* W. 

' gable Strlnt* tit Srilit int R&Ibart e«ti im<* 

tT.^pJ mm icrm Inn nSo P 15 - 1 « ™'3'< äl'iii:E>irnit!tLr, 0>:ä Hai. 

) nropti hob isrtn jiin. 17«. |(( . (eWt ü,g Utaatn antDtttrttkan ma. 

-) Iii* »™ sttn er. 1» «ulfdini SJSiif. «. ««• rIn f u[ ,m icldifiS £6. : .;!rr ein am<} arm, imb 

SMfX&NtH S. Sarin IN füonffil ti Sa« mit 6cr$rad)t M 5Har>WnblT4«i Unb frtOntf« 

■m aiifnrt nnb bi(£B(t]Rifnwa MR Suglldi (laniWin S. «"iibitm tiitOf [U Bfniltidjin. Du« 

- , JC-m^ucn rairb t^Ji-l auf-icfiiiirr. Si< DrrJ)((l« DiBactj au« rlnijtn 50 D«f»n<"i ut» 

. _t.„. .-_ .„ ..-»w . «,,c n,.,i„„(, m> eiinimm gon| uitn|l4. 30 «fObffffUHi SBur^Duiifl ro« la« 9Htij< XEfatK, titfim fotattfla^ flfanl« ._ sind) raup 1* 

eintä hl trHf«i unb prndjdafltn, 0i( I« n«4) irauf .mJbrtm , n>a» «,[ gil 4 »bta rjM 

n.-'Vhc. r : .,; E . vL-n rUn ti« ein«: "in iS.kWIitf. fPM< nt, uns M, Joiifunli auf t.n tciifm ev, 

• irni «dfluDHt Da aütEoBi» «iltSPlWl* V» »WWW« (•»«; man fahrt nrniliit In M gj« 

Icjt iiuM svtWx !■■■; fiiiri'r. 

- vtrTtnv Itimmeitm, cWdranto, tlwnB« »«dB) d^ewIWaiaitiwtoe.eLicJodiir. 

r,.!jf von i;in [nlijf.nr-fii -Xr.U'.l rnJOVri. *Si : lin-r Pi, jiqii.lt 'Jl-üJf rs riminr an t-ltl.n il,:illld!Er[ 

Esinimi ruf.; t;i: ■Cnmr : Kuf:lc. <i' h <> Dürrn Cm rj.irrnim, ;inf)iil ; f(! lEirMn Mi \.iirc 

fsiltiiii io)Oii tri J)rdB:ci ;iii£ Simmu Jitcrr, (jJnarr, 5.-:ii;n.iii'iai >m b CI:ru.i>i,Ti Nju 5i> 

nirtit um oo* amnaflt gtbtfiirt. «« ifl ar8<rlid)i rrtrirbrn, unb fru if.iiinni n.ri, m tit r<t 

ilrj tri .fü.lci ü Klee .Ut i.^fsrtrf; 

Perus«, inun fs iinjiirprriitlüljdi f«- ! «!lüi-»l t;r.T5,h« »i;f ■ . ; •: ...' r rj^r, 

SKi'rtKnmvni <in3.rt.r1l: thr. Küt C" t -RTLijt ,.t: .f.,..: f. rtlu^iili;-.-!!!! 1,111. jiii ,nn,^.,n?-.r,! 

• ««SM/ ao«r fiw thar«, na« Otm Sluoiurndj rorrbt idi »■ fr« a.rliliqui ffiufit >rWa» l^tn. 
oücr-ii.iriiiifr, u:i imii«i. - SJi( fflrrraa »eniio, - üDin ©n reolil! 

Itrtdil mit Crr J»antj> Kdaytat in»««»!» (Mft CfflfClXfl« HdAw fnni I« Wirf« un6 i* fcS 

mr(T"t- 3b« etinnn ill ftir (in niegm 16"- mir Mt ?Mw mit frowWiaXr JD)IH( tfin -- 

(ir nitjf |)nr[ mnug, und Ibit SRonliri IM* »all „30) Trraimr, imrn fiirr, um mir* nna> t»r Wi.CC 

iT]ir(*HiI. ebnr füll Üf?ä:>^ unb f.in> ?,url|)(i. (u „Ivutu;,!,, tu IJ) 'I' SUBtfcn fc.i.T, mrr Jh|,j, 

luiijätraft in I^firr, nKilttr, rjiro JÜfjJi! '»n fttr^Mi ! -" i?ii l|i n?J niett f.Tirn, jJtr uU 

■tiralbai £wk Hdtm. SfB Srim Xnm Muittn »smi( httdflljl und Man Sit Rf r>6<n 

f,in,i frn t.rül-ia« Sirö. TOt bat bi« Dlntuc reofCn , Onchn 61' "»«'■JS''!?';''*' "'"" H, 

tinin SRma «ril ftWun etiamaatitam^ 3»tta fltfflflla W." - Bl<* IW »w 

fj-.ii!!. a:e ihn. Cffiil (rrtjunliii, n'ilciiinfrrr't: jivhhil f-irifii , ro) umM mit iljm üin.iii inb 

(,- -jrrnti! i- ine i"c ton i jr:t .m-.nifun ni.ictjr. a;n too-f c.o(n Wi'n-MrriPtii «rir i:b<r Mi ^ :li 1 aJ: r-dt 
eiimnu-n nct.r,' ir>i:i »üil.^'ii [iiimiJi; ac« bar) tc( j jlsutit-i-.tir, Ki:i tU renr« f;im iSuo; ijifo- 
nibrci, unb ri".!j iririiMi .'fr n'Jüic ftcf biilr?, nü nlrf tu« 01 9 IG =r=-r^ 917 

pxl «inm'MI BkWimüi »f" N«» 11116 »«'f wriH4Ki'0rt*»i« am TtI<S((ff <n |n ttfonin.« 

atflamrai" filnnunB natu Sri rinano« flaitfttäi fah w«f |lu*frt 4((lifit<IV tu filnftti arbdl.ir. 

im (dii.icr IiTJj mif oitk;i H.ibic.m, »Kullf 11:1» ?r(Fii fc.!( Cm öirrn I) fcLmnm i)M(6;Mit 

filfdic» «Od»™, f(ni(i SltfMhiR, jM) 4nM' >« M IN^Kgun; 6« |b twrüftratr« nimif*™ 

SommoNn 11116 etyintt, tlt jubt Sbril In brr eoilni mugirbii». 

UtgftH uirft Orltiuitg, Stint-grau [aglM ni«I 5«., «„.„n D D<r^rDf tniDcr «rdikditrrin ilnft 

C SuTiL ""Lu'ShK^feK" ffi J* fSTta 6«tfni liuft.n. au*, iMltNttdfmBRM*« W 

K!Ä»ttStH,tlf SOfffolfSmi« «dti« «tf ttita ftnb. IM 

5m r2T*fi? £*, il E*?£ft »»™ a ** nt fi**«lT«. »iro ftlrgfoUKr, mbn* 

«* « Sffi^SSfr^ÄJ "uSr SSf" Ä »<r»«n. EU tE.ntwftim fluft »Irlbflpft. 

f, a <ngj* iw[l. jn«p>S«rla5 .i«. (llBWW »„^KS äHwatiii, «U in .JtHi.n ; fo*. 
Edmnjtl rdjlaajiin, 

itt, (in if brtf luigtfdbr fiir tinm iärO|ä)«i 
Tic Irttttt Jtrriif[tn: fo grbtn «nftcl «Ida «b eof«sin gaiij Cucpa tiittn eamn «dat. Sit finb unncMin funfita 

. .. .San lter. it hl* „r.tl &>i:!(ii JuilU.irlS Sl!| j e ., 0 fii7fff( Sl j ( ol , t . jtyifdjnut,-,, 

JBWr lug'BWB rtwlttd »M «tat inii »ti( m o ,„ jojlattrq Sun« pn«, »dl t« fl« 

SS%iJ£3.*H S 2 m ' !« ««P<< ä"»«« mi«4t f> alaii, oW fta» üfttigt Oiiit M Zwmi, 

unb im l<jtir< flbtrtrtffc« »i». mm «rfüftciftn maolin [all. 

Wis» tamlr mt «udlnt-it ju (Eng wrS« bi ( Birra» nurStn 24 etunftta in frli«(in 

.Mm.O «irrinadoflnfiduHitriftttCiliiaii. «hfR dnMHt4t, mit ifnon etul ~— -- in. üDalTic tlngnoiio>t , rali tfntm Slül Jobr «ort 
In, e«ilf sö5ii$<t, lamit nktW con llnt.ialaf.i. 
iee'oubt audi <'»i 5'» unnäjin -DlimbtoiKn Daran iltibt, 

- -~ unft ftarnuf linrijougi (acqui foite In 6«ä«til( 

gfirannfl g<l(gt, tocju ungffdbr tatlfeaitxtl jtan' 
-:n äüü|f« unC nvanjig JJfunft SUJunhifdr graorrti f»"j=i u« r^r Bit 4süniH)n. in Ml Itfrtffi t'jujf, a 
■ l"a)Maa)tr(, fta tu — jrnfonlainr Büt tilt flJrffl! gpftrit In ftirftr (Itl |U ^fiinft _Ä(fia Unfrr eftlgtQ.ua nllläl „.. ... 

RHul unft ■i(N)M< an «rf*i(ft(aiii Orltn 6i* nun. Man inrrll Pen aKalmifibiii igifctm«! fciif« 
XiaisTda)^ reo ftir trfit aKatirii (u fttn eaiKn, {augi taum auf ttt 3ungr, Digiiized by Google JfCifeMl nojl tu-Jn- .:..Ui.j.lH.:i.!l uai- ..II JVe t>.|?( Jnf Om £ JUmmaAn (Coi- 

. rj-i. 3<.i n.ri ?■>(,-. n^.j.n iii.f. j. :u. .1.- ... .p t><u -.i- .-, t.f ,„ t. .< tu püttm«-. 

ir o : ( f j .;( i ft, . . .: .,£>,. vi..m •■• ll-j-i 1 Is.t i ;. t j r , 

Oir ll-J-fm v--(i (.1 ft. r.i.irn fr - .fn J...I -StS.'.'...! M [mir . -,mM,n l-ü B.;:r:<- ,_|: 

»liicüit hitinfli ian 11 on i u-T Mw ( .1^*1 I. ? 1 ; i ,n:.i, , 1 

(1( aOlfl 5C! riflTrloi u.:) nit O l IVfrtoi. 810:11,1 iMrfrn. Pl euiJl Cei.iI.i-> Ml tic 

T>o-3 if t',fcr iuii (Ii M^mnin 3uC«(.i-<u (.;«:.- .Innfi ■? tc t.m p?i.-| ..(niooiijn 

Sfli. t l.nf- l.i: .: i-.l n.T( l«r'iw, ( i Cr-, li-i j,;i.T im., I nf, i 'Olli Ji> UiO;.nj 00.., uni 

fi :«.:: r'jin (t.- Ulf (II Tin f*. : ■ !■'•■! ■ . J t. . I l'l il.'.yc.- ffl , 1 ■ ,:, . ■ . . 

fro.n 3>im<. f ttr o.i:hn !8»l , (ir.i(nfj.ita «n. elf.: :■:. ni«.- |.,i... ü J^m (ja.,: und 

ab« onf MinCi" i. : i-jj-u-i T>i-i-' 5" on, un |ua.",n. t .1 i^.l.i t/n tto m.<:-i ;.it 

Sirm 8i6raiiiJ;i ( nl= >-i [iumi-! uiif' iviMir: i-j.-:; .:i ;iu:ii £a toi r<> r.i|i 

Im.- luirlvi] (iiipclc! .Mir" ^.liüiiJiL; •■. i! :r.- [ ,t:'it: tri. i'.iii bi.i;i |i..'i -"Imcni; lSll , ;.,;.;;;[ 

f-|;:iti:-!.'-:.-: , .- ! .: ■ M.i:i t:: -.i:!; :;.:\\.: !:]'.<■■: LT..; ■ .:■ ..'Ii Cr. il-f n.'i|!::i tvdil-i ü: 17,.::. lJ 

«uäfiliift. Ha« Srdini qrfiiicbi ijciinndlii iiii.S .:, L-:[iii, _(::■;■ ,utf Ä-ir, iin.'üi li.:i:,n .Ii i; 

3J-(f/ f.'f(:i;(lS Ii:;-.'.-;".::-:- ;<■■ il .).■::!::■ !.:;.';. 1 u üw t: ..■ A-'t'üiiiini li:i,;-:|",i;:r fr/ r £[m. 

muH.- I,(t 0(6 EKoridis! n,:i|i i|fa] lj i r innfcn. (■) S(t 

SUunmifit foaunl man |Te Iii (inin 3in&n|[ii C"> Sinsum rlnt i-h. ff. (T Tirtntf atfihtr 3<(t. 

•» -iiiir «rih I« IXif u ii, <n „,6 hiqgt fc^'t,,»» 

f in .-.lv n if,.[,hii. "> J;:.;;. ,-: „m^Ju, 

Sdmm.r Mll niijtfJir Ktfiö etlin .Hü «<i'i«i< ?n, in iin,-«,,, tM",i :■,„',« ^i^, .7: T,:-...,-' 

53^ .es ?äää %mäs 

ÄffS* attlÄ :;V H : ^ T 

.[nin , ln( «„^hdjit Berte ju B tt,q. ^ -M1 ^ c(3|( w(n (J t| , (< 

flr au* 6« JFamm(r o/nDRimtn re ( r(i ( n t " tI " 

rrÄ" ftiJ'Xtt'lS DM.W.M.M^MI« Off«. 

■■...:.: ■ ■:■ v ■:'■:■ ' 1 ' 

Ai.ij,, nt... > .c..J ... ,:. ... . liJ'-Wl 1 OualC. 3. V, A. it. .... aar: «f»« ™ -v SÄvSs^if ^.Iiiiin soll Dm 6iS citr if D«ii 

Sifiriidji WIMM« mir Oil, rnntiiT* faatfcmU 
t"jir Oirtiii imo mlfdl fl( libtr untn bcliniifn SKufif alifcf>e 

9Uöl = 3etfiittö* 

tnittwodja btn i4«n ©Steter. 1783. 

3v > ; l 1) Fi J". . L in [Kitüi il'fi: l-;-"uär:iqft üt* Kr flffefrtt 

«■rliiitfri« ridaism CljMt« Mit oitbJhli. ra J? f"""'"^, 1 !? fc'wn»n8w9m: 

fiZ Orr in r « Sdjrif. ZtZnnim «■ , «* 1" fintrn 

StablH^iy o:r W«« wHi«i:li; n > t n ***< '■'■».'<" !*■■'»*< 

Ll.r.-. ntrl.':ai.Tf nurS. ~ut .-.Mütrtn pthsur.J ' y ■• l " "' " lltl J'!' ' '" ""[}" 

»ig««»»««, iiitimtn 1775- US e. ins. 
311 nnßttn fäirtSftJU™ 3»&rüimKrt Hl ti rtin ® ab r> «Jj» {*« .CMl 

L iU-ti-.-.f- K.kljrif mit A™^" rtr ä ;iii[iäi( Jl>]ii(l'm]iH:tt(t 

fdillll stullMlitl.'ll ■ItLinuii Tl'i 1?uiM i'i.-fmi ['!(!■ " Lr ».'-'"»ifl -n^l't. ÄfflNf 

tcnntiiSiraB6itgtä*tm (Hb« BWW inlrtjltln. *J» S£E(£f ™^"'J 8, ^"" n " 5 
mal SfMnii: irxoci. :T);fi;j diiiiiül in: Kr 

.jdthli £rtt ilitfMji.v fr. (.■■üil.iüjir t::i SüiirMi. f-';'.^ , r ; ■ ,^ rt L ,;VL V r L f" c C; i "* c 

Jft.if(t;n (i(i).U:. «■■■(. ("iiiiüii ^ij i:n ;n it.. ' ■ <->■> f ' .'-u ui"-, Ü'..«ir. JB.yai-nom, 

Im: iiitl"d].-ii 5!.U[t:;i 11 ;»■: « 

iüif i]il.f(ii |.t k:in: iiiU hStfi .7(1:1 'Erri ,lor, 

* « 

(ij(fJ:i3;! lii-tä 33rfct;ct! lütfct E'rfi;i:il .i.iu"^ ■ '■■ " ', .y; • 7 1 , 1 ' 1:1 

iu fein. SDic mactltn efi im« bal>cc um KBit« « 7" ,H™ l 'Ä , ?Jlv J- ( " ■ '''^ «*i 

ur: 'p'V.rtli uiiu^-.iiiiCfj liidji in": im;;r :i; t./u. p'-'l' 1! ' --■i'-'" K- L ' niLiHi,! 4) ■.-,::>( 11 

B{. 3. KtWiiiI 1« ma#irt- ü;;': !!,.' J?.;"^*? 1 5«m»cti»upi <mis<« 

iä gntijt aittliütn Kliflifl Ol 
(t rulc tnurt't um (<v fribfif 
„pr. £l[ ttwflCumtl... 

t, in To fftiii [ü tidil<>K ili'ittüi 

©(nn|itn 6« jjrtf« tatuttfi- L'c3i!V.:r; 1 
t*iu:t nf:i:[ ri: i>ür.i::(fiiu ü-t:u 
tibur<6fl> fflUMät (ÖMtniutiili^i e*ti 

|idj tlDd übte bc» «flm Il'ttl unO Wir ....„ . „ 

i:m 5:5(tLif:;i f-ndi, fk !i(fC(ti Jr;rfi: It.il; f i: n ^l&f.fii.ic; I.i(t.'.ui[>'trii, :vü- utii/.f Qi.^Mnfl 
tm« rj ii:itr: Ta-;;u m;i ic cu\» ^att,U:,m- oiif fi* l'(n|l( I;,'.! unt. Im Sirrn Oltf. fll6|l KM« 
lli(,;>. 1 (f,ll;Mie.1;:;-i.!^Ml*:illllilill^'lli1Ilj:: l,1|T:it, S. 1 1 1. kfii ti : Wjn Cft j.-Stfnif.lijm 

L niint BifdjiiffinWi eir Sirtjitunll tonn nwn (inen DigitizGd b/ Google lidmm SdMuff <MfbitXtmirtnbtit WtCm. 
(nnfl ntadjtn, tutii /ine (iib na* Brrftr tidjiir. 
Cirantttjiit kau bue.ii um«I(Htl fdti: tun 
Iii Watt nrtliK fl« immer 1111* (ii Bio)iiun(, 
ttfontirf bn, wo |i( mit (inaubir umiriKnnlid) 
»rrSunbcn MRR. IBii« nun bifft SUlufilim 
rifljlio; fo niiiil« UeüBitlif buorn gutraetn niti: 
mibt In ein™ 3utait bn JThit(nii flciciiin ftlr, 
Wfil unä £«r X. M( «rMii'dK Sid»(nn|t in igm 
»o lifo m min (t(n Säliitbf barlliDi unb |ti»r £npoib<. 
flu mit (graut CR nMn|Mjt[ He nifti aiilbttfiift 
«lätiffin |in». P=i> Oer «lulif un» »idiiFunfl, 

Ii MmOttf. tu oDj(m. BeUtyftmfe 

■■- -r ridniftt wff |ii 3n>ib 
il |I< Uta f fair an» tbtm ■ 

mrilflnn rinrn Frtfgmfa.ii Ion anö (diid (1* 
mehr ju UJaricbiteartty ql» jti einer rrjrlmJrigcn 

<k« getrau« irfi mir, tUen Mnrw, mUxtjn mafi. 
hilft« (ötfflbJ babrn, auj 0« proben t a ,,(, 
oj,: o ÄI ,- S([ ;„ f, a |. 3Arift , n (i „„ 
rearluiäfigen tna|TI! rwufcmmu gq'djitc IWrn 
uno (Tab auf (inrn biiben Sttrlf dob Mt lonFuiiß 
Brunnen, itraun il» m |3jiii|Tm, os|J man bli 
Dem Colre iflonia (Ine wiit ritrigd* lEiaiicbC 
6JMir mäir= gibaot feaben, a'« h.r all™ tt*:»™ 
Oer fttirtaligrn Sd'irn. e. .... ■■„, 
Sii D(rfibi(3(ii[n ijiD(tFalif*rn piad 
nun fc-kbr Siropbrn Mt, wttiht fidj oon aijb.m 
BU bffenDm atien un.nfrtjiit.m. »ie/eni« 
aber, n>ftdj( eii Urbeifibrift Wismot fcnii f.ib. 
mt, 1 fcabjn rint gani ü a , BI leinridiinnB , nad) 
rr-rTcfKr |7 ( mit nnft,:, Sämann und Kinbenm» 
frFrn, m midn„ atim !M j Knirjmie mit ei«.-,, 
wr f tot*f(In, c.flc nabr XlMtMWt babrn. 
Btc «err Oetf. 8h« un# bittaaf imürnr gjroSrii, 
nun imIbxh mir !i«f(rn Ecfttn einige nHltcHn (inige iniiilKilm 

»r. 4«. 

Cidül Jthörih urnrhollil niüd 
Bch Adobe™ hti kodftbd 

Jepht BÖph ntell» col-hairxz 
Har-ZijQii j ar l[ t [ e Znphiii 
Kitjil iri^ liech r*i*A Ki-hinnih hgmmeltrhini n 

AbhtrL iachdiv 
Hcpnh riu kiri timi da Ken tehilhtechi nl-kuve- 

ZaedKk milllh iemraie' c 
Jiimlcb har-ZiJöü 

T.ge'| r > bcn,)( Jeliodih 

Lemäan mirchIralle• dm 
Söbbn Zijon veh.liki[)huhi 

Mpperb laigdaEnehi 
Schill; libbwhae'm lechelah 

Pallegti irnHnaMAi 
Lamasn tefftqperu 

le ttör aciirin 
Ki lle'h Aelobim' Adobe'au 

Olim vied a-SfÖt urullftbrr^aibfn «tefinraietiAb 
2tm i(fl|«oi «trae bc41frii!)m(. 

J, S.Ijuii iieri tu g r(! |t, t (t !ttt(, 

»reg 3Idh! RMtmotiii , t [ S (i cu cio). 
Ifltcj! Mnlglftilrl 
4- am mit II* fit Mnm »aDnllm 
Sur Sttitjutbr btfannt. 5. 8f(t(l Älnl» 

~ (3i 

»i| de Statt* SM* t& Birft fübnn, 91 «ft«™ntt 

ecpttldripall; Ii nb üof>m ; 

— »M«r etfifrtnl*, DigrtLzed by Google ,- - wir «fd-. 

äln bei OW»! Crt mäieiidllfti «eMSJI. 
3u ci.iM iniiiu 'Soi-.H, ' 
Salt iil«, («He aufmta »efcÖMIt. S<ifl6. 
XniiaiiB. 

10, die benfen, Bullt an (Eint 8ul< ( 

3n trfid Urwelt Btit«, 

11, SBk Nin fljpmt, d '©OEI! 

Oo Iii b<ln Stuljin M an (« gebt SftKMfa 
!8oH Iii Wut K(»l( mh ShMctt. 
i». et fcUC «4 3ion, 

Bit iSccirt in 3uta finf frofc, 
Sffiell »u ISniiHl! neefl. 

i], Sftt um 31t n nun «am Seite«, 

36« »*'** tW<*t 
14. 3tcttml b« »u|f(iiuK[([ in aa)i, 

Bebau« auf ib« »aU4|l<j 
©o ia«6« int d »rtininl 

Bim itjitn (JWMInttl 
i». Zug Diefit ©Ott anfec BOII bleibe 

3n CelafciE, 
Ufr uui fiib« bis «t>« bat Sia&. 

Vf. 7«. 

(3BH raffen bin ©ninbittt uro.) 

a. Sit! man)t fidj i«*3uM Mannt, 
Bein ol.™ Hl atoj In 3*Mtli 
" in etidi, 5. £ii(di!itmtti,|, JJSSJf! tili SB 

$or Staube. Sfccacn, 

6. Die Jtelearr tettben filtlt |UDI KauS, 

SJerfunten im Sditaf; 
3>l( Reiben Hnb bin, 

Uoo SnbMi tbxe £Jirte nldjt. 

7. HJor (einem öibflKii, p ©eil JafcM 1 mlftlUft 

3mnal ff 9B,iä([| o!i Sei. 
S, Du biR m füeejren, *>□! 

* blt neefl braetjtn» 10. ffldf Sott jmit «(rlait fiii rttttfa 

3u «(wltra tie Itntnbritrtn; 

11. V* M anmieten Sun 3>iq, flj((, t , 

Co 6<(ibm|t Su fünf HSut. 

Ii, Belobet unb bqalid 

Bütbenfe, bii U)c um 3bn M. 

13. tMji«ma bnsötflSi eiJ- 

Ullb f*i6ft bic «DtcnMtrn. Merf %5£1Ä "* S» Mdlt ber «tri 

frag: xou fpti*. oi, mufiibfi btatbiißmj 
»niwotti 3rti bin qeis MttXtMM Oir «Benin 
floplen, 1 ajtoi'. +0, 15, 
Btiojte il Po* [(m Aeern SJttf. oefflCeii, bti 
Ißm leite Xbeile fein« e*rift tuet hS&M I ernte p ütnrft ! SDtn (itDtnttn Offcfitr 

, '7« f b(t 6(fann[( 3 (|U i t 6 n >iiüot, bn ITA 

«iw3'it!«ng gtoit* 9 n f[|) t n ftolK. 5t Ii(tK naa) 
Branrindi turnt unb ont>f(iii( Mannt« SJUtttti 
t>ung bot äwfßm Srf« in Iria Qwtilä« 
tftaäi, motinn R« nunett Sia)ti4I(i bcfinbtr, 
(fe tnSifta) bttSDulitin bltfiui SdoX Ddnff«. 
SD« wfctoi Of(o6« 
i5SSH>ntKin*4linijim SDiüKemtc stHtj. 
i(,, ti(iflttrt,ed.i;,, bcr 5 73cl!n (i( JE^ffimnüo, 
ft(ü( an «urfutfil. eddjfifüm Ä D f ( »nraBe. 
t««b|tn MDl»n, rp» « ( ff(n. gaffd tt(f ibn auf ftine 
Xi-iln, [(I ,( -Nene naHSMiim lnt( t (r , lL „ t n c . 
6rm biiubmlm 3<>b. ßübtuli (inj im muatalif*«) 
eiubium no« mite |ii KrccIUcnunntn, gc bktt 
Ii* (tri b(Oi|(ib<n In SJenebia Mu 3nbtt auf unb 
irar bolb narO (tin«3iitii( [unjl in tic cbrfl( SBirOe 
(tn. Unter metticen fein« aebeufim piftAtttca 
Brbeinn, Mfn»n fk* au* Sie fflfalmen iu am □igifeed b/ Google ■>t m 

Sö« Rfuüfe öffofcr. Smaml fit tu mit jjüllfttiftfc öptr uipttiit 

««Sias pirnutt murtt jii 0(Ss6t(a. «nb innagltl roiirprii tfl. 3mfl mite tr In länfl 

ecro.it cm btti'itmt'r 51;-::, iiJmiiü.-Kt mit ülniiLi-, ti.!."i <D!i'-.it in ciiiit r.iimi aiTödi 3 L .i I r in i ic^ L Ii 

luitbigir, ouct tDIlroTfEb Mi (ttflbonit ttt aBlffviu OV« Mn unfiinS»»». £iit. KciäjotBi.arcn. 

Swirt tu 9 mit. 3Mc Xtnlg ttni Ilm Die U(bo> ™»i b«tfttdt> «iifl«Htn, meld» mit aulfcotttnb • 

rjlunfj btj SBiituni auf, Ut tt nud) mit gdcbtrirr Hft« 9)t«6l gegeben intern fta- 

Vliimitfmi.ini 1C73 nun iniiiiinr.l n:it> Lurti 3 n t F t> 0 r t 

BIMi; mie - r 16SS (tiiKm&MtjfnSaa t; ,. : . ;n ;,- ni .. , i; , t ,; !1:lf 1:[d|l ,,„ ia . (J M: , 

"i,. € -J" *" B 3' >ri t ™ 9>rtl mt " i 1 "" 'i" X>a«inch" .in, ■ n- Um ,,u[in ■Dl.mn nuTtin 

eHiHM, üiil VtQintt «Wen ttiiKg. gtiibn »ärf, roll (fnm ictlcn Sinnt, alä Clin 

©in üfientcii OrtoDtc 8"" Wtift fotiratbpptt ml o<ra Snftlbitfli |i<ilt(, 

lorfnnfi ,iid fiiitti liiitin nr.i iiLi'I.jittn.. . r. lint Tr. de Contra fünftel Hl.._. 

Diii.)([!d)nci ronben botftn. Bulftc fmfilScii ftuim ! 

n«(t ein Bujtiib SBnb unter btc$t(flt (tmtuui: ! 

SEXn (llfim Öflc.6« t ^WWi. 

1677 mutet lu 9l!»iit)(bmifot atbotifli Biritnboi/.iwiin icö 90 *li 

«Ti4»rl tnäiiBS. ff. Un is.ilpr.) ffapm-nfintm ttttmMK, ' 
•t JS3'0»M3B. (f. »W u. tXlOnht) , ; «gf rfngn» Cdibcr an t K 

©iil iroilftctt Oftofer mo) £«K«, «w fflaiitiiltp 
I5JI Bar&f juSkcun flibottcn Äormipig. Oilirii 17;:. in iriitfri'' 

«an'iM, ff.'.nDiiifuf (ii ii(i'i|ii (in fi.'.rn. t(t |ia) iVüriii ^ntiin(lfl(. 3c[ic 

fticilS tu-* Oiin ijrliSti: K;na::i n!i furdj ;V» Eenni Jianifa, an6 iJ) 

nm (Dein eoarafKe tit angiftRnllm anäann infam, nH tnfHlj t.nnuf 

ttt tomoligdi 3tii, einen fßjrtiiinä , tc SJou, 10 9t. SJoraiiiKÄuiH «l 

artttlt, ViniUt, Bttutliiif, ScS. flilnfilfc Hignt. Ridmprri* III r XUIc B 8'- 

tiuir (Beulte, Sontowue tum. in grtutHin motOtc. tm 10 Sfimui. hn« mt ai 

<ft|'ctici<o unittonttinnuclitlnt nritit« Kbftanti talb ftti. ffljo fann pefp 

'lliaUf fervi. Ä: enrura a;,M:l Vttures mi:ii' " - - 

ü We e. 79 - 9* imiAtalifrfjtn 3nnda{l< l|l. tjalb ftti. atJn fann |idj outt nn (iüc aewt». 
imi J«<[liä!Si.Gil-.Hli>itj, SJäanit«, 
(fSitiliontn unS onfctmllfSt »UPjMnWlJW«« 
»tnten. ffltitft unO atlttc «MW mir »oftccl- 

ttin »nujc ,u M <|(in *tt&ß und ituftKtbtnCcn %mvM ""Ä «<t giwana * tt»*««taw JunaDeJ» 

Salin Stil igtl Digitizod b/Googl SilufifflUfcN 

tTiirtiuodjfl ötii ziten <£>Vttbie. 1759, 

ainfcoloo't- Btofin JtoBBitit f<fa(eOr!>mft ffrgat nii fiftc 

SaS 6«utKiiIfd|i Kiirraii(t, da« Wir fienfi äliftlieirr mint t„i; S:ic!'n;i,li ; , ms- 

p:iir.jiii!ii:icnmri! fcctin, 11:1 3 CaU im auuMub xl ™ 1,1 n«iiH(*n Bontin 61 rauft 60* filXTfianpf 

d) nitl;i b:!.iii!it pVm tsirru-, b.ir fi'in I.'i£K(, vcrfr>-il:il;- f jrrniiiritiirijfii liSrr Orf JJSifif;.c 

ginibme u»t pftfjirXx fflMoüie ort! naiven 8l, ' [ ä?™"f W« S^ffSWt tut X>T$tt\mft 

Ä' W35 KS "SÄ »» r«MK6entra ßn.hr 

Bium« sg. ©. asi Cirffr 3i- 3. Wn>roa)rn '7f7 in ?ir!« tie Optc $(ri([op« 

Ho, urif s:-Ti retlJiir nur M: luiljir.- sSfiHr«, n;r:i .t|:.-iini,iI ctatt-in. fi:n :i,^„u 

ig and £,errn D. Serlita B(f*idjli t« 5B!ufi! Jfratm Wtelnistm fldj -«antra, tag fr tittiOt 
SiC 6'« aiKJ&rtin. für bue grc^n !K<i|!ir|lu[ tieft« San faerS (Ifltat, 

Diifemjage i:oB Wurtr- aiicft aeiofirert „ , menfd)i[:1;.'t ibii ftmm U itj(u ßr.-, 

JDm Drdjffjfitfiii üfto&tr. 

5n tiefem Jage , 7r3 war » ulB , r || ÄJS* Ä ii^'H-",^!*! 9 ^^,!? 

Tamburs. 9« wltidiwAkfitqiritficV SffiZ , ffÄ1f' ,|, ' fc 

HafoRcnBnttttfet. ("6 if aYorgilltrrCf in Heu. F° r ">™"=»' &«etfji( fl en nntf, (jur feinen Slunrni 

fjtfii | t |ij:i m:,i | ii,n [Dnnfi und gao tireeiem 1 nln <""- 

., Sl'.tCiit .[1 lViS .Till] Irr] Jrrin l;T H'iit * 

t(|T<:i Ssrijt jüini/sn: im , r,H piiüi^tttit'ein! -Pamlmrttiitfje SjllLjiK i-eiannf" äiniäiij'i (jul. 
fc-mr-, im eolu u. a. in. oibrnit lind. Sugreitfi an Cirftm Sagt ÄuCae Äo(rius, ft 

Sic fuiiftfiftih Offofjir. 1111 «■ 

Daipoiin t* [g rg ä7; , t i„ gronirffaritr, turlr nitHUlftfflfe Oflot«. 

^gfenoiga bä tugtomtn «nna twn iStßnlifj nrircilina Steinas, um« Utterfnuna t<tr 33° F i ■ _lj 3jt 

ÜIM, war rfti sihitla gtariiiliiin' imb Co oaii[ mfttU». Da* SB.tiT« 6dt« aiT° «isfiiflid) <)1<tn> 

9)r.'t.>'iifrr, riliii-l^ir^i Nttf..™: j,ir, ; 3 ;l . <,,;, „::,- „[; J[r „... [lr ^.V i!L v. 

lifH JJIlraill Sri « HC si.lsliK.- mit, ^:, frurts. (jst |ii:if rtiMli: - .iNS tirii 'Jfrs Den 

j>;llr|'NU, rujj üi fdn.ili i Uni 5:t vjmfjrilllci i'll, tii:; m:i ütilECl Uli!' i|i :o,s VWlilliiat 

ff.rjim IMb^ttl,-,, t-L-r S !,;,(: II. 1ias Si.liSlfll Ol.. trrrts;^,, rs.Hir !>■.•„ ?ri,rffi(i ( [: tt t! ,[,[ 

•M«ni Uflin. SSaconoiiittjiulifldiSus i433un& Urtflami, ftUfi tn»KftdnMh« itwcttn. Sie 

JJbJiin Bona Ccr OfNiHttri it.irHs.ll , Sr„, S^h'.» l ■ Im 11 L l OiS ir.W;; in Cvn .rtfinni'lfl, 

(U^mPci'! im Unijuiüff. lI, ii .Mi-ir«! ^Jl-iIi t«i c flintüii t« oi-i;*!|.i!(n3lj(ij(niil»(i <i,-i. 

f.Mfr iiiLliviiiis' Iii livutl VfillHiilirM eitrilt.o: l: " !II '!Ü" :I ' f lüll.Vl, Uiio [3:: ffiicn 

i. I'i::Mn:::s tcd.-nre [lirmcmU. a. PWotodl« ■ E" 1 "" «njit nur Ck rorir,t( «fl<j)S|f«ij)rit die 

htm f 1 «" Wo(m BiuH-crarfn «n»ait>>tii geturnt 

• ®co itnmiiaflm Oficbtr fl,n (in 6tra6ra! , r a(!l , flni(tr ana 

1Ö7+ i" Som Ulli! ai.M.Mrim, Itil.+ir :m ?iT f.(- l-'colfitiscs '«utr. Mini; (i'i'f iditjui eriNIictilll De Ckbai 
-\:-..\!ie.7. l' l :r 1 ,,il.M|i,^,,i,..:;„„,i|;: l ..; !J .x Ii" '.„ (J.s.rtl .n W .^.1.l,-ti. 1 Ci ;[ ^|)r6'l 

f St ()P 1 |1 

Ainfl<ara Ullrtf «ttanriHWB ItlDtD.IIM yinj i-.-it ;Ll.iii'iii^.fi.i! fl^', n:tf tnns -JM Ol* tum. 

fl(&i>ljtiii 3itob ifltonawud, ö.i ftoj uor(iiglicl) Im iidji 'Utt ucn Jtijrtiij wirift metithe Cns WjiT.c 

gadi Cic urt^tfdjtnBIIntC'iiiiir birBorttHiinriti in btißäiX ffitrjrHn twritn f«nM(, aud; tofu, 

(id) tmrd) fninii '1 !.<■['. .1;iii.i^i: (i ul;'. ii„ ( ,i un, C|< Üuft Cjtiiu in biifibbt Iii Irtirtn. Um nun 

flrt&lidsm Ku[)in rrioortt. Smftr stuft amiK-tv Sit ..i^f fi..v .'In i;s L'it .fiöji uriL-Cfi bv.1'1 in 

folaniem Jng, ntfmltQ (!!i[ ni »->n Mnt ;n trlj.s tt-, L;:st> 1-]^. Cr ort. !(;[,' ätMti Ol! d i'r Ti cllcii Nmr;, n^ii vii, i.i 111 i:( ;l.;-:;n.i'i Li:? 

EuSflflbi Ute Sntfiufl, olS man ibm CK iiistt-iim. Hil-Ü'a 11t itfr^ii, (ur SUfK mit ■lÜJiJtr an. 

l'jitf äi'JRCtf;! Den t.ji: J.O f.i.^i |!l,.,i|[ f .: fri', 3(J:lt Infi TS q-cfi.-ct r.r«-.-.|( in ur I MMiiirj. 

irt biacDti. «r b.Iümnictc^ (im fo tlljr Oarüfcr, I« SSriraltnift aLa irforftrÜLi) re.ir, (d ai'"J if« 

Ctifj ci f r.:r-t tiuri^i imo ciit ■£ ts 1 i'S;r im - i . H- Kr.ifl n^r. fc.irt 13-.||((, OrnEU t:-.(rt 

□rt|jr Cic [iitmitlK (aufaaliti füiiidJ tibtitS U. S(Kil NffilL'fit .tiiö trm tiL,\-ir t.rj -Srij-ilt-i^iJ JiDira)iii 61 

— foiTiiiia Crfioftlidjiii Dt.ium, (OaiS !E-:T^ iinH'i'fi. 

Hyi,.,l,<m »'„ 

Tiltfr« 'jnllriittiiisl , tsrju it)fl<1»(iii BitroB OM" BW*"» BwO Bau ei&It dCic BmF giisjcn 

((iL- /nviiisriluTü lid. X. .■.')■. 11. 12. 1;.) I'l; OlJln^JaC.-. 3hL1 ■m.lif.-r lt»r .lllo ::\ rllrprt 

vSrvi ; i, i :n .| (ii,-:.;, ii, f:; t ■ :s rn:..(:n-..i rss? ;i(. ::ii,i|i',Ti , v.)-. , l.s n:,< : i r:i,-|ir int nl.ijl ra.iSi.]^, jIS 

f*:lr'.nt'fl! >(,r.:\-n di.t; i.i.lll* <\;<i:\i »tili. EJü (ÜaHitf. -.Uil-Jirtf VI .H;iJi;r -.'d'U.!;; ll'l> i« 

[1,1! !.. iHicil C(( T U fi W I ! Ullirtr -1(11:11 

[,i:[,-n nisi.f.i.Jl. fl:t üi,'l|!<ri Ii.,;i.ii Iii iv„. Ci .|; Ov.;.'[,i -101JI !v:tD. ii ? reoi (l'.i, "Ii l.ini tun 5l»:ni>' 

fjcatl, Dli Hau unCnc ptH»iaanr(l)iii DmiI In probe, imO man toiifl, Ca| unfe» ÜBlnCuraben, 

iiiii)lii unInf*W*tt iuar, al* ba6 fl< b«l SBmb mcburai ollnt Sdlgnt da gltiifiir BraC oanaüititt 

fei iiiik -ai :iT>:i't.-||L'ii;ip;i.-ii5, nd:l;t i>> L ; :iil i.iiü«l;tili ^irf, iL'.i:f,i::iJ |i)!i!;c m::äüili|,T angt. 

DiircU $inn|>tit [Bj6p[((, uns in Ck aUmOUtf (in, füoi« »r^AifwilT« |tnb, Dlgltrzcd b/ Google . 31! (in t""i "US 

5lf IH-iflViorntl 

. : ni-irJ [ii ifiun G«t|' JiwlKni nur tun )n flar. nwij linll Nd Surr!) fj' C J . -: v^Milin :nr- : • :, 
SBfnt (um BtgmaOMätt Intal, «i« fc<jr im. fliii |N>inSrii Nr aiinNi.'t unt> !> in '"I -r^iniE 
ligi ©.titnniiiiy Mrf(* 3n|!ruiticii(« Dir Dfcift fitiKi gifrti'h "i. Eiin.n t'id j t.i;i iuiru 

'tn m ijiV^Mn" m« : ^|-„'|"-M ! ,';'^'''r^ t.r ?Ni^i',i.:il.! \J, '.li.'j ' fir 

bi(M nä w ißffibmlwitt Nd trnn i.;n, 
.::t.-ii .itrrlsuEiC't iwir, 6!>ii|1d 
itimrsn all) terfinWte.fflafi, 
tiue BDrf!enum t »an Ibr, und) 
ri-Bt, aii,irmirt)M;ri,if(:t Irr rKr. 
iMin.ilriiiä ii'i'irn imum äBInC 
ifm fax) maitt. »Swtw üj* 
IrDtpc «Brrbfegf tr, womif 2r. 
;l iu'lil;in[i h.n ; d> lin:.:.' Die 

iiri.niiivn, ■?(niii[t. im,- Ich. 
, I'.f.iMir.ihui fo s;rrti;i ; i( (tili, 
nifn sltiaföi« rur ein Si:~l i|r. 
Ii<t furo) Mi ©tut Dff HBoflit* 
(UiiI feine Birnffi mirlKilWcfft, 
(|lti (i».ir ifn (aarijiB , tn Du ftr £.:I:iij ci:;i! (.ilcfcs'i'irlf, ij:i? idjivfir. iucin lucritiN i:i n.'f m-.;ci; |V,if,']i fiir :injäi>[ls irrbältfii 

fit iiiiturgitiriitl roiiiS«, ftiraCt (in foldjca "Intal mrnoi ; 

f rpilcbcii "in flfrtf«! unb Sir SBiiiSlaof bin imb Vtl qui magns levi detf udecs murmura tsftu, 

Ijtr. du (^miijjt liltDlftrmlgl MM lnnumeras voces feKttis modulilur ahtnm;. 

In iinfertt ntitrrn OfO'ltt Mm Bn.aOirClbuibcn Intern« cmnti digiio, penitusque trabali 

citinf ädltjm iPlrt i" dir aBinMaM bin Hltö Vefte bbonmlci in caIDl^l4Concititllndas■}. Digiiizcd by Google 35« 6ur# flrtlnodi Oruf fo fiarft Xlne fgjnf<; fltn Knlnut. Dl< Erfctifnung (imr neuen Statt.' 

»,.(,,»,„ M „„, „,„,„„„ äl c;ir: föiiilkifiiuicr Ii:vO .r;;k;„::(,-i| £ i lrf:< (Vinn; £ t f,ii;iii <;:![ iiwi!;it, Mji (r 

»Uli illll flcR.ltlf. „-.Ii!) [■[.'. mir i.-, lü.'lll j;-it\X< !, 
■rjll'fifitng --" Ein 

faJUlU'OUV'Iiqi immer HUI r',.l:t:|i:r!:(in; f>:;iJ, „;n.l]lhffrrii!,T ; 3.1 frrrii*. m.mliiKrffir.;-, 

(Ufi'Jjd „Mbtn LUrsn'f U'H m |:itäj«n; or;[< taue 
„ijibiFi 9(ß,-i«fti, eu Lir^iim.r. .iua.iil ja 

Sil jiMi Uiillri-rcriiifn |::|- iv.'il 1'[[;Ice1i!:;;1lV GlfJ „tinuiri " 
miRn na:;i!i -Hiiafsu,-!:;. ("iifirs hfiili.!(r] Or. 

<iam|!::i -VÜ.-s llli.t i\- rl 1viillf.1i; 0:|-;,i;i!Ü JrlMif. l\'l?riä rr.ir:" tirimel t« arnout 

jfittiru iV.tiu.f. I u;f,!:r.n:, [ :i;i r r in» uu-r.-r lEillci fj:t u-o-, tas üi tränier i/direstw« 

fc-ifj^ivr K-nii. ■■].,:!, i|i Giro i-~j(t!in:, (Vi. a t „ sl:r u C rf fi (c t!,i: türm.-, t; ;[ |;i;t 

1'-;.itfi L'irn !ir:(i:dj; or.üi f:>:,fr eil C.irpi<i|a; t:r ; o-j I ä* l)i-d;\li rjifir.^ci.'ll £rrrrf oanci !■■;.-( [k!) 

rirrdii,],- [111r.1f.u1r, i?,-M;,t r . J r; t Ovjjd, [jilöifJI ti ]l|-|"le 111 r!jm ivr. 

1111: mir buln^niji kM!l-!V;\: ||'Mr, ein if.i(:r.-i- 1v,ikL ( J;; ■ 1; un trj.; Ul . s - ( ,i jirannin, 

. Orsmiift ose nirtji m([>t, alo (in Ä«t b«l 

Süf r fit$ iltriarai ccu ta min« S5<frtaf- <r,_„' if rtt,,.™»«-. h.» ,;„n i„ .i„» »„n, 

* „ - l r?« ji!»;! 1 c;.r- „ m , , „ \!.:'v'" , , , ,, ■ , 

lilli rir.m, ttum: |.h„r.rl:t1: ii: C«:i Gl.*.!, 1 J ' " '■ tJl *" i .' 1 nl '"' ''".f 
wf.:.tr: Si lillrn in niiirMDrni. Liiis tu-t r:i H)k:i 

äsrsa ssssössä' S«»S>äS«£ 

Niiiiant i:r.|t, Müilrr Utfdjreibuiifl ftrtf ^,to ■°™ [ " 

ni*i nur urif 3d#»uBä, foutira «uto iln SSoütfl eiwCSw' firt c* SKnifif, atnoui (in, (14 

tu t'ttfiyüjtn, iBcduct, man fi(fl nun Orn Ctui. ju V(r^urait>rn. 3<ri<tiiji, O.'ii jli («111 MHHMM 

(nl;|itn <S-,;:if t.n hc'iiri iiiliiiir:,(-il njcCjin, ic.h inl ö.ii:i:iinii:r. i:,n ti«lvi"i:m. n KlI" Ii* 

uri> lidj übnitagfli [jnn, rjafi <t Ori rorilfip nldji tietutt tii (in» SUpciumn mi, tat <i<i In in 

um mn|i;-ji utu«n Orfltin ;n MaMctn Wd« 8^6' t<rni In i6rw «rmm giHH tW<(*. 3a t(rj;niB(n flntfüD(( bto 6(t tiräjuttba, »«mauH btitiübt Ii*, miinm iMiM*Omtn 
£rf).uiü'i,-:,riiiZ)iiiicir. atnoiv, ricEi.ni iNXiirrtt j" «»'«sjr.-.b"i mi» i« i.'r|,,-rin: ea HI billij, 
».fttBtart.itiutafbLsei.S.sas UtfS Ite. ■»R. 1 * «n» *<t*Wi »« P* flofs aafworn 
[(tn mir Mtf folgiuftr: WWW 

Bitffltaf Bon*, ttattinrr i6t(rt((u6iti(i. ; SWuftf rüfcpe tTIiiiwodja &en iSten ©Etoter, Trc Sonnte pcv(T' i ivi,:(i-, : ..j|.r> ., P. ; :,„-,-Fcrts 6ji, f"' ''3 Pritt;il !>.tl , .!j : n r f ( ,i 

Cdll VFr.ü,-,» r Vir L:r , i :., | ■ 0 it c ^ IL I .• il"t ü II (>" It.v.![,Tll fdjff .({(,.,; f]";,,,,, 

J. i'.SlLTkc:. ()::. <I:i:,ti b.i Jrl.]::„-, («r.lfl <j f ' e "« >"M ftistr ;n .v ; ;„, if i'.'.tnl:^, 

^ b.> f; its r'ii r ' 1 b 

Jttiitt 'V inl.iSfi! ten :.-i 0 ^;:!Tno t i;:i in rn 
fwüördtciitt tirdMij fmü 

frltfit lijiiÜNO, IL>^l.ir-rM!.I.^ 3 -rnlT(' I i..i.] " l ''' llt! f ;1, "-;iß «(■[.■:,, t-. llV r, ( . lf 

- i»ffrt;,'Li tri Mjnd,(!i rjfitiu-d'i ?i\. l vrjnivi!i!itfiii . '' ::::ttr '"iJ-'i'n-ii-i i'.iirO'' 1 ' ?Li'i. pin 

(J IVil.ii jn IU.TL-..-H on'jirnt -- Iftntril Iii t fr Soir. "' f'i-'fn nirj.-KM;! iv.i;, uiiii üi rm.'lfiii 

-■ eiifteo» "' ,! ■ lliiftri i!r!r[)cli>Miiü ;{ SftljWr ti^.illni"" tu ^i^i-'" ^ ,! -' :irl " ™if«^ '»J 

moia Ktfifwit. . , p. jfffiJEF. bwhp«"«! ftwumiil mit Um 

' i ii'^ i !-.'-f-.'.i'!.-i! :T,;tta w fem -£uet vuii tjjLijubdJ ;i;ui) J.'.n !! . ;,- ' " ■■ ' "i ii. )-■■.: Mint Uli! e il : Ml ■ rt V' ff.f- 

j:d.L ■ Mn ilj-fli; a^il, ,,,!■(,■„;, ,;„f. (,,„ f jicrfin, ?n : 7i , v: , , ; 

mir niißniJ.'nNur tn:i: trnj hviif.raK:! W. P Lv ' «"■■<■< JVwn: ■Wui '.<■ :J [■■■Tm, 

<clBi;i)! !| f'r.-ilt.-n, ni.ütl im mtriL-rtifil tv:.l: ; ij >™ 

dliiitlifttcn iüicurjiing -li.U'i, in^rf:? Min vor:t.:rtJ .n L>:nv;.i, : N! 5 t. v ,,|. U! nl . ifsf 

(lidjj ornuj N(..iiiiik:i 5fr;f(i.T jn arcjiriii Uif £ '"i ;a : " <iM ni:i Of l £if.'.' mint,-,, 

(«ndl.. au:!; Kjn^,, in;.- :!:!! , ti: i;,,,,,,;,,,, 

3B« nimlltf) umS^aiir 17«. aoolob ^alft Siirbmbfr aa| Im öiifmi trgA-tbie amili 

Cid'. II (??=f für fMk- biri:or!ilt ffijtiirin .■i-uinrit l , rill..-(d li:..'!,I,-, üi l!i::r, IVc:,:i fh D :i m- in, 

bravKitif IhI, ifi Sr.ihrm f.i .KcrhN.-vn tfjf. '-^fr» ifjin f.i.'i.rirf'.nj Lliraili i-i aifiti 

tiiii;m iL.;i|.'j.TB n.xU nliitracH im -r^f, t'l-H icif.i:i:ii, iiifi;t„[; ( ri 1:1 ? tr .-.■^t;;, . 

Olli Uiij ff n, i^n v.i'-: iiifr bjumi jiipjjjiii, ; ' V.r.e:l<a iniiiiiii: t-ri nii n,-;!i!" t ,j,. Tf 

olci um' (i,- ; .i[!( um-;«! r:inn. um .mi frnirr mir tc iiiJtKtiS ti t.ji.j i.Jn- iciVv nvri'ni m'iii'.ri, 

»Drlifjrnf-n: ^nNiiüim J|U £ ;| !-„■ ( .Tr ui.TJi^ Ulli <>^> 6'r rj : f til-.'f.i^c; Lkj:i :i:li.jt c,iij £ Ti'( 

.Hilf" l'cv,l(.l.in ; ] ( n.'ll ;;[IlNn:i:j;ii i N ( It S.lii.'iil 3iit i]:!ti:iiltlt Ifnrir.-, Mä ,,„!.;- , ■„ 

Dlli(i(alirtl)iii ECioloptutfi! Kntilli* iu raiKtm. Wi'anjT' I« «*OI. *fTe «ff« ffloMn aneft 

« * *»-,.»,, ,„„ »„ M „ ,„«, i,ss,TV"S W ü; 7.° ä tut, da i.tiJ ;!1 
t.v; .!l'.liir;ij::i! 
£ ,i:::-.r.uv Ell 

es-.:;;) sü'.-di. 
gtfAhibK 6»«, c!i in.;..; 11( e,:|:.i;, «ii t ikiC 3;'ti"-J.-(VI a^^..,'. „i^,,- r ,'J£{'! H '",' u - 

«aiSillj i fln!, U3D «.uliNte ^M".\"; „y,& c ,■,.,,■„,„„,„,!,. «, f ^iu,-^, 

s-^i'^t =i-i:.:iii ttr.u;,.;,.,, T.arjJ.-: :;,;..[. 

»«feigem uriü bmtrjtig« fMHL eiJ a „„,,„ , ; , : , r ,, ; .., „ ; , 

CUtin l'i'Tjr iii r.(l£', lau ftirf Pl'iiifüvtrf |..; IaJlll ;j u:nn.|ii,.l-,!;Oi i:^. :r [;.M. 
pigf, u«0 6i9 Ufii fid» auf 0« Jltcm usn C'gprUi 

nii:u.-ii>i-T, ttrcn nun ü: wir Oii u.mi .;i.nf. if-llr. Liiiit dir ür:( f;lt[fl TMliiinJK ri I;c uir, 

au f.iti si"' 't' ür:ii"]; i-iio tun tnit:.l.-.ii-( ■iEm:i;ii.:.i l ci^-L' n um a-.n ;:it.:n. 

,:-||'.' m:[ tl^r«i5-.'ilEr.,ll',i^'. ; -iL-|ro hj .in, [■,.:! li.'f, l^ih £i., s J m ,|,f i. ;.■ nüj ri:.f(, 

Sitiralto: E f™ l.i'U. :< ir.| '.i.- cwc mit «II« nt. öifl* OtrJUbtl Rd) tKfltSurtttf Idj^ri äSlIKl«, Iii 

ii'„-.[iii 'Biolinb,.iliilLin.i^ K:-ii[ m;d<n. ii( n( '.b..:;^.! o,. Jl .t.iij;' .T::; ..i L..;j!.ir. 

ll'rtiii'D 'in ä'rli" lllire !».'■"'( « r-j=9 f<- . il.in Sif JJ?.i:l i; I r^i.) ,-rr |;,|[:i:i,l Wim 

Mjtf c[;.j[(iLP", tfir (iiin':i"i;ii-iiLf;- in.' i"i u^-- "■i:.I.::i! , moj.ri i'i; j-, a: :; i.:.; ','ivr. 

gOtbOl SoIIo )> Ibi'i 1 ll'j:]; i.ni.c, roiirn; Ctr ii=- IPfil i:i,-f)r am" tü ^ !ii i::i. i'i.i :u K'i/.- ■ !:i-:i:-Ji ui i-;ic 13. rf; i ; l -, r .i c. i* mi u: dj^i ,s. ; -,ir 

und f.iiin ml« MM Pin* Ii;;; ;i:il i.IJ'.il :'■(■■. sbriu ii;,:);i:r. ;;;,sj ,0 :;.| t-i:;; p u r-^n imiii, :i>l' 

CttatitMU Krt»«!^ ■un: \ : ii:-.!'i;:i[.i[f..-.i.i(i;i:ii). l-;;:th;i.', ;u^i'i:'i-,i;;;i, Di rfri>(, u-ift |id) in 

^(ii. ;n iiinfi iif;[;:i j)Li; ;>.;: iMIltim o.m Ci.iin"i!JH, in K- I ü^-iÜ ;ll M.I. I, LÜH ÖEi liiJ i^r TLiJrlf 

rcourn L« Bid)l» in« Mt ndln-iBbt 5Jjnl)t( mi amor tu l'oin iini iifui Krdftt (u fjmmdii- 

OLCJ r.nn n-lr tl.-.SilfliluilH in inimtrfiM L'|!^'C> 5i3r:ri(TlÄ] ill f i: H'irfCi]:!,) : r.!i iinfrcr.iü l! 

[u iintin Br,"|iiiiii)iB(u fiil» «Kraalen tel|[ii, fe ruaoi tu fei, pjetod) lugltidj Die SlfjprSaiiiiS ii Qhtbtt 

(BsIfBOj. Siiit 
t Djmo lc5r« k 
WWW bt» SSi. mal' .« nntii uti «!a|i;-, ■»« ir auf tu nl.nijni um*™ (im'.if: w luftm it ifen nid) Iii. 

SÜMh : fc di M.irc-rr.: :;i I [,■■■!<> Ii, r. is. ac!.!.:i i" griili £o.'i J:li, !:i(! i[)n in |."ilil dldliii .:f.!('(!li |1I 

tili ö"Fi rciii ib in iiiij.MiiCa;, in fnaco iniili ijt> ©[. Olileurt luif fflam)) Itirtign) mit tljni iw> 

[inii'fn iniri-tn! ül Cir g.ftljUfi 4jrrl!iiiCiu:iS ffftjliii iwrmOTtf JÄInWl ittiJjttn. 

;•. tv:r : AliaM WälM oT«p«Uf »0(it hu SD« fünf UIlD i»illlji0flt OROOB. 
3:t.;M-fi;iVi;: lonMrn (im ff.rm.iH not inni ni Sil SfatMfc ta'TOfflMffltftn ™ S*"* 

Du iv.;: ,-.ci:irr. Em ».!„ i,!:; rj;; 6 iMiurd) br cn : „ rul , j,,, tl . r , rt . rll)fll U( [. L - r J! lT pii 
ll!>;ri.:f.l..;tlNr un.Ii t;: -.'kmu! ftr \>..in]( i >u- ! TT J r 0 u iti »tn CWir-llm', ;ili[i= igrir ir'rtkji 

Wl.rlll, Ha (t IIIJ'MIM III l-.v , I . £f I r. 

CS ,iit:,[L' ; ,;u:ii ;':;.!,.■ mi'ia uTtitJiiU 

«ii W. im; ,. L.'ui für ]',,ni™ de In Puclis fii.de Ii 

1 Mnlique. ». Übrtrvmiuos für un ouvnijc in- 

1£jj Iii in Et i 3l ii. tilulr'i Ti.,:ii : tlc L'k!i-;!r.iiii mit 3. iu].ri!r aus 

Km |M m» I««,»« On.ht SJ" <" J "~" • " c ""*"' ™ r - 

1591 tuutOr flehi-Srin Paucrwius 2mf ( r, £)M fsdjS UltB (»Itnjfaflm ßf fO&Cr 

iu(,im .in oi« <iii.il » 0 ,rr<|li4«> Muffte. |« W „,V» Uti fHu.nt-m KomU a»a> tülBial fl« 

8m tret tmD jrcmtj!3(lt Qttobtt. tw«i»«n »irncn, 

Sil« mar 534 »in 515 t»t irauriji lori, au 

re(IJ:;ni Sinnm '.r;inl:us ^rt-^mn Ja.nimiä 5fjaitibnra Ixu ittn Otlobfc 1 

ci-dii iVtiici! .' ■ ■ iioi?F n,-V- a ,« 1« *<™' S^I-siM/mt /;r. Wimm $,i;*r:,h lidi.r Sadi (bfttialä 6if!(ltM(j (rnJäJIt TOPrCtn; «ti ctifü-NmftltM Jas * 1SS8 ecr g.iiSrft tinr SBatl 6fc 6m CfnM>V «nt pefttelBKini 
fffliLoaSrriniÖr oäcr,i nfl f ( (f. c™ i^. II«.)"ntJ Untm'ttttt 6« artnttt.n JtoDigil mabrtiSftrj 
.597 Cjiriätns BrngtA ibttlf<«t Eiip.rlin 5534 i» 6 ef< m < ml Xtnaaa wt grtuaCtii dm Digitizod b/ Google «» = 

tiinüfn ■•Dio.itn bcn =3^iSrni finrorTtn, »"n 
Mr Statur mit s, B arf-Stin Zaterftat (u 'fMnn 
Swift brgobi RMthn, bii er burd) gfeiG unb Sin- 
Un fdjon fi ouSsebinM tat, er niil t>un 6r. 
nl&rnnflm üRfifl« (. !r SmilLinfi irrKiifii-i:, n-iD 
6er S?ad)fdgcr uen ffari Philipp iSmanurl filn 
tutf, ebne errSnjm |ii M'nfm. B. EMiot U!lt K:iv. I 

a=i.] r.i:ii : ..: <.f thu im:; 

»Ir. JobD Brown', Palnter. i:. pi ö 
fewed. 1789- Qntd. Sl. 6. !f. f. Dir. 
ßiife ffliltfr (int gnuif mimen Stob »cn Bforijtenfti), gWflnjt une?ir< 
rtottl uiij 330 bi. - S>I< »riefe warm jiurfl bda 
fort- tflonbaOBo gsrafCnin, «er tun <?r,v:";n (Mjf 

«Ri« ?6jroi(«ifli[ De« txtfi rubrum CnfaflM in 
tt'tum Gattin. M.R. 
Ufb(r Mi &„„ ab, ü 0fl |„ a 3ni»r:(inb<ii in teantaSru, 

illoii Werna tu 

mant&em grpfjru Jtfitinirr |,ü:nii ^jnMjj eu 
,*icnlT(d,.ii, Ui ;.t ri[!n : iiitii SBiufit, (u ajinOat 
Hill aii;;imsi-,::ir. . tjii;t: ii>ii.Scii, 

(Er iiuprouifitil, iiiOtm, nenn man Um da 
itm.naaj lUkfjnuliä i-jiMC,! l'srKgl, erCItSfc, 
glEict, mit rrrrir äldotie luiiltiiit, in tutldjir fr 
Jrtttl t(ihllfi(afW<lKn BuigaMiilfr J IV!:!,].-ii <«tot oi uoSij fru«« Ob«/ na$tr 
,ii -.iniwrllit nai), ilfitjiiq f, 
Iii fagen SCpilt. £ »SitV* f 'etot'™ **" 
3rb babe da* ©liil ge&abli dm ((iiifinilfit 
VbtVog'" tu fjirtn. Sr trrciiS r:i:r P, ( ojire, 
Haid) m bifuäiii, Lno nadjbiiit itfi inid) data jnt 
mit ibm auf eiranaintbinfitiLiif liljrr,-i«;[l( Oüni; 
linticbaltin ballt, tobe er (in Claoiioit bei mir 
fle&n, Hierauf er uiigrciKirn iwliriHi jn iti.lni. 
6(11 bieiit gm babe inj irjn innrere .mf urunber 
frj|(| Uli is.JI (l rj r- tüt uns ,l:i- >|ilYIII(:iIf!i 
Nrfct)l(t>inr flrt unb terfd)i(t>i]iin 2i-ri ror , .mf 
fflaoier, Bottciiiaiin, Orgeln. fl ,-öor! ii:;i> Lilinii 
mit aliitft n-oiir a.tounDirnna. jtb glatit« 
nuljr, L\itj.[i mbjii-H, ,,!, tnnwü Htm m ttti. 
bin. eiinr Stinal«! i(i übrt oNi ;'n"Li i,i;uiia 
groSi (ifSfflintmibiili bit älfiniiit j ; i : : . tr jjut, 
Itoaä, in ttn iimit«: fciatrai Oi.iifi,(;j, rsl 6r, 
tl'lliO(rliil : ILiDkr£.:,i, .i ni( ^honrifit II :u :!:!\, L'l'rü- ti flikftn baitt, foitk.. 

fcJt>'< i Ulm u 3 ,..„., 

loüt .- ;:iJ --Ii, M.üil; :.i;.ri[djrta:.-ir n'[.'£>.-.-t..li:.r;, 
lü i: iJi : -i-J.ci..-j ;i;.-tiL t.-ijiton.i iüüiKc, lii-aii^i 
ö.i:i l i:o üitj .ir.jjraüJtiij tiiUnaitm (mm Oinitc 
un6 t(l-£jiil« iiii.i Jtuufiiiiljift auoiDiib.nJ ör, 
|d,'i(.!)((. iit t"i'[!j!( | :■ . Ii. siiirocr;! gt. 

fliu älnori, abrr aufl) On lliicrict-fulidjffjr unD 
CHI jlJU^.I U:!lt.lii,l rai'i'l; aMnj. (TU) rait 

Mfcbijioe, nnäiii[i. -. "idifir, unOfdiri 

:.i ;«;![;«;; . . : !X? ( ,mi von 

fojaftlltljfii .11 l-li^Ult 

al« a«Rlid)rt Diarb, Jpef.6 inftab. filiKfanfttn-Hdoeim tob bliirrifTm!) 
Ilibll«, rj ( rj(rfl«'f(no »ab 

f<in üiiSIrul ,ü[||,-,n j.tn, ., .. 

£tt gluj finur fjibanfin im bStjafti OrSt 1 « 

»icrti enp< angin Uno, nit™ t» |ttm fl (!(n 
CortitnjHt, Witt MiHMtlthJ« öatwoiiifajdi Xiii jarifcfuiig f -j < j ( . 
tl 0 cb r i * f. 
Serenade ponr le CluvKin devani t'HCtel de 
Son Excel!«»« ManEeut Je Baron de London, 
Mwe'chsl dt Csmp des. Aimc'ef Koyalt* & 1m- 
pnäka, i Sdrrad, comnnfe'e par le Canitain« 
Silier, ä ,6 tr. i|i in Cir färfl ltm<" SSufil. 

baticiuna in eptur ju bnbtn, Sfufif alifcjje, 

91 e a l • 2 1 i t n tt g+ 

tTlitttuodje öm ig tot ©Fcobef. 17g?, 

K c i »n fi on. ü.j C'JlrCe ter Dnufju profan »i™, Juni Ucn1g> 

r.i.:tM, ci.t J..HKIK; cm. «lugt ; «; J n,<l. Cüi.jMjj a 1 ; fm;ili*4l"[cii , i'ii tilfiljMxil 
ZmJ.mlVlrlti ut.ä SSLliol.lLtfi. »ltrt:c i . Sil, L -' 1'' J. 1 V.T'-"'? .' . J ' , tH' Äulliiri|Vl;!ti [in3 Ii .-, l [joli Xitdse in Sät .. .... . , .... 1. ^HiupifMjiiie iiifltn BolTl« (17119) B. 31 w 341, pntoi fl. ittr. | lc]11r 0l ,j, ([:r , s ;l , £,,[(,.,. <,„,_ 

Sa bfraliiftm Wirti iijit Slfftfniniiiiia juidiJtft £• 10. unb an »tiftn onbttit SKUm mific 

l'iir fjiifrtifulitjirl'n, sircüicrfii, cur f ;t-n;j J3cit iuii.isitm :-:f!juc:"[!i;:;! lifiui lri)C::if) man 

c f I , : 10 bin in t« 1 . nn< t»( v:-ig.-:fr. llruu d ji. in;. .in. if h.i fo fiiiiTCfM) 

' - "ijudi twlbin ct"i niftl attnif.m e. 11. tm. y. 501(6111167. Dn uiHjih(ttc 

— ■■< Jllll fi)M)<r ■üj(7fi ittiliJ S'üi, l-Jl.- m.-i:i; i> cit K tiijliiTtl .mf C.I 

— ffi([djmal tc« gnfin ot«Hcn flqit Dtd gMgfflItmi lulir. ?'in bin itj. Sjauffme im oiÄdjiii digtnupnn l»«rm. 3'ü -Mui'-rnii mn iv.ni : - : r>fn jufrrittii, 

Btunot (oranii <t ja msi barauf an, idk cor tttlu MI pJ nu$r Dm SfrüMlttnlnrt Jtluwo» 

HuiJtanariJilt' brfdjalfm ifl, refnil und out tw f>M(t bat, «tu!* twtt «4 auf (Dflifjxn jOrscbi 

Süiillj jiMiifbjrt Sadjin auflifilji uiib in eiiStra ntinstnbhlciff, [nbm Wn Uwfana liiiJ tu-tf bleich 

RöcC-rnt C.t ö..|TC(|.iri!:ii! (,i man iSr-n LS'ijH irüüniü -i- mlü t- tri nc:.1,;i! Sjrin'jnüoiini 

lingffibut 1 mit tlt! auf (111 JiMl Btl |bld)m In SninBt ihn folo>i espidvud |rnd, all die 

Crtjtififii miriTitiüt, tft IB-.-.H esrui in bijjj.inrr t^üUtc iu::ai-os 4 ir.i.ii.i. So'!" i>(tr *.,* 

Dir niitngni SSiuptiHMIIt tliag» ttmtt uut «ddtrfBir fite »uofflmif for:fci»ii ; i>aS?ÜiiHi. 

mil ciiKni f:iilj S-i nun tk;j is.k-h unO innirur : i!.i,ti: ;u Ir.iiiii ; n> ■.uiiri|d)i 

tu lUcr bo« üjoowtteit 6fn»<Sfll*(<i «f* »"ff' W" ro>r, 6a B ir bsd) Mf.dljBtlriiltrt ScbiitfniS 

Sliirfjru 1 fimi.tn-t Sin! m;t*f t'ü iotiiiinC-ii tniiiii ^nrfn:;! iK&iiu.i ihlO ihlJ imi um.-: .i.i,i, 
tlirt« 6tlttlfi(KQic# 3ibirnn, ',; '.If.üuCni -hj,,, B ,e;V<, 0!< infit.r.iiCtc 

Jfit cmm\m f.lW) MttJl6 «tatnwann, SÄ l i■^iÄ'^fö!Ä"'V. m ™ nicllmu •^V 

i ralt(ai(9twi0fiiui fnoff*ut3* slttilitli son ««r"""" fl'Mauo)t iuitb.ii ttmpi, p. 

«Ih^UllH . ßäpbimtr'i'ixn" 

'733 'I' )■> ^'««ftauidi flisoiitm 3Ssm Digitizod b/ Google 34« — — !47 

S^tiw^V^^ni ft»ta fle^ t ™Sff ,0 ■ 2,(11 " nb i wm, ! i 3' Im Öffnet 

WortnlWrlw Iii ^olliniD, Cd flcfe in 6 j«}srifd)rn «■ a™! 1 Sri-.';". irr iimi'c tu ■[rupjf.frn 

■ ' — ©-iiiOf DisquLfii" lili-Lcne. €r füg» fi« ftouprrJa'liÜ) Hilf illWWn Wflirtbi. ©Kl tatftügflfll üflofict 

IHmt, (ürfiiOjcij^ prtprtiea onfc d) tamrco m OTornw _ »ßiogart an bim (rtUlgiti Sog inr Ttutm 

fHipirn nur. UiiKr fiunn etr,iif«!< tffrahl (lO) 34' fm>» Mltrit ttc um du icMiimii u crr. 

oi-i& iiiij !16|)j niji hu i De NegLroth iliismc in- e«npitn)(l< aibJnalins Kiidxr , b(f nnl Our* 

lllllrli'lllis nilll.iis ■11>!T-.": .:i|-. ri; HEINING In ■'«" illjOiiurjrr. hl'-:i|-.i<i>.!,i [iui-.;i:i-!i- 

fmitn lli-i. Iura. XX.Ml milyiirainmiii Ijor. *■>* ump Jinyam i-liunocamyiicim, iDoripn rmc 

Sit nttt i»d jtranjigfc OPlab«. oSnSWSWÄV. e » Crfll " l|d "" 

t'M(rifin>ir:!.T. £.-:n • ; iiVrliÜ; <:■:■: vir i'.^:ir,i^ ftr B(but«t« 9 b«t 2nnag flau. 

Bi.'K'«!s, ll.l tvsi-rHpj, ILslitnintirm jli tt«f«tr. Oiua pbllipp MM CMbim» K . «Hf,rJ nouSj)-, 

<£■ fl -f l;i !-:< iilriui.i i.t ■i'-ic;* in |,;r:t- y.|lii|'.iM. ,£> in trnö; 

UVi; ,l,ii i.n. ,-^l,|\ L.gi.,ij[ U.I L', Ii, J"i ü.;Ci i,„1r(, l!;jf |iit: in (T^.,,;^,,., ^ 

£ii:-. CMillH.i; [■jiii. -IM, Wik- ;r III iNiilt: ■.„!. ^- 1 H;l^r.,n,i ivn .j-.ii.iir,! j-rtEci, trf Mi,- „!).■; 

lat b»n hrei>iatJ|( ( am, btr nie imlriuna wie 'mV iVuiMni tcitfir nddj bna gridKO. ,CtiM 

|ili:n in,i!i!j|. lJltiu.f.11,11 |v.i,nni:i.].i( ,l>,i |,,[,|. ::!;,!; ;:ud; ;,i,ii, in e.iiiiiiinlr [Im univi.i'iiTii'ii.li 

8 Li; Ii Iii 1.1,1: fr iS iunJ, 1:1,1, ^i|[,VIi;ii.| C.:llltt, W fli <; f. Juli ^kt. ;il i[;r Ür.Jkliil, (r . -;c 

f.ill (t £■ Iiinriir t,Hn l.rnrt. (i.ilifiiik-iTt i\r. tm f.,;i:]0..|.!;,:l U ,,i:i k $. tC iu irj'n 

fiü.if; Ulli yiii'if L.(iii.'„t] Iii f.in,;i üuciaaiii Criiuiiii r,-i|ii, ,t iirti-r.ii; in, tun Iii;:, 

tri ,|n,i;i:irMi &:,,r;>'l!lfliti-. iniinilld) n^. gjU i" ii-'i-'. :'|J:ll ,i.,i,i,i. ',.: i !irii £1.113 ic In Iii 1 

(t U:hi,1. i' lt ,;iii,ni iiliu-, ].;,:„:■:-. , „zi, in Ji Ii, Kj.i 1, rl.iiu jin iii mit >>,-;, I,:| ,:„| (;.■,;; 

djiiKir CP ad)t mit tm.r UmniitOtn U-Mrf'i.ina CnWiHI m[f4li;S tr fidj, ftmr £o,n n. 1. ,- in. 
Illl!> ,'liliNiriiiil,|;il ,uia Or:i -JJ.- . i >■ I u Ü.MslS, »DIU :n..|i:l mii' filiif .(ti .UHI:^: r ■ .ilaii:!:,,.,; iv,- 

tr C'ür.lJj. i, i.n -.'i.iu.lns [.^.1 c u V.-.cn-:,: um- iatll in KIiiüi cJ.Ttii i[ii!;:i[;);ilii,. />„ Jini 
pl™ii™ r d j^"| di ' :c "- sn "™l i " r * 1 ' ; ' : *£ calü d'AiTii^uiiäs Eg^ptiennEs, 

al.-.l. k r. & I,,.. i; :ii:,;:LL.iä "ir v, .: 1;, 1 T,nn.\ Ii.' in 4. ' jn' fiiküi W.ir'tfMr'iir^; 

ImrnioiiiLn ck CodiJ, M5S. W«W »tu bir ÜJinfpl bn min »er. 
üimbiglMb n«Hn »It Hc Cp^iiDtiitcn Mo — — — 

f.'S £,i;:B P,!,:|l!l|!,-n, obllt unlj iln,U Jli,,,;.,, 
;;c; T -;i lini::i;l,int 11: ii^iiifiu. (üt liii'Sidl Ss-> 
Ii; üillttril!,-! .C:fit! '.1:? Illült, Ol .t |,-u;i 
(j:,-,:r.C .ii.O ,';,-:i::a i :; Ii: :ui-, (;'.! "i-Jjrli — 
ntc r,i.-.:,;,i n3,i;i; ,:i„:i -. . . :t , tf/tci::.^...' t.-i p,r r-..-,r T-Jf.1 tut tn ; fiviinal |id auf he 

OchlHilOa. lllil', f i;i fr .Iii] ij:ii„irl|i ,n r ji! I.H-.iii 1,1 n l- ilöi"-:! Hl t^llll .MÖ imirn. 

1:1 i-.i5 ;,i : i(r imiit fjiii-.iT, rir.T.ii.-ii, imfi ir.tqi rnnil, onl ttc'Mna K ftiii,' Äiiiii; in tbrtra ,-ri|i. 

l^.u^uii.lnt,,-^,, ,,:„.. 6 J[tt rt,i 1Moth ; lrn [jl llniiiiiin: üliini fjnn . (f t I , f X ' ' Dlglilzed b/ Google —.11 funt frJWH „. .. 

Koirt im ^niiiiir.ii. i Ii iiiJüiii.if.ilii.iir G.ilnn. 
GJiig 0« DrrftJjilIMKii Drn/I . atmiHen niijjr 
l', :ii..i l.r;l-,t-.!t. cf l:r üatigHil auf tliB f <0<ll 
III eimunbirnÖioiirOin, 

3B.ni bat fjiir, mit nnbrer Ort™» nittr a.an| 
S irail iulrif lii teilt recuiit , tufl biefir fltefji 
•iiilL(r;ir iiMd;; (ij ( .. lC n|[j[ii(, als Die «elJuetmiil ' 
«tu jiridic, tüutj-tir.ii-ü .pd ;l-.iS liopcie ' 
»tu Situ im ftfcoofl ic. il>' mufilnhid) ju 'd.ilbe.n 
fn.ljr. j.;, iriifj, n-aK 11.1; ,i(„tn f 0 ki : e JJjlcr.-rtTi ■ 
1 -■-"!- -i l-i'it- .'It-attdjmall ffiio fit, remn nun in 
arcjiui edif.ro, t.i ilrriti 1111D ; iiglittien, auf du- ' 
jelmii gairltrn, öi( nur juf.iiiig ba fttfyat, Dir. ' 

KM-'!, 11 !■-' Ml.lt £l[ fr fill-'-, l\l:iM i tl ll.:|!. 

ftbdlftKr) e.in« »bnt &uuur-(>twr,i((tr an<aaf 
rfitii, tonn inj 11 j. Si, in f.>ig<n- er iSitfle: „'.'im 1 
„gräl)lid)r<i! fd)n>ni0rr aus 6<m li'f gibfugten, 
„l(rin:tfot)t(n {uti>u u isinn man, f.im irt), Oj Bte 
31 6bf idj ff 11, Oafl iSdwnOi.., tu« fiiuain, unO - 
ta(S ScrtHirfcdtn mtiliii nullt t. «ter allr 9}ad). 
(]-'in:.NJ;,l |:iui!i.i)<i ü',j"lKV,i!iH dUlIWulit UnO Krjiraft SenBa, In «Irfattif auf uldrtXl, 6« 
BiTOiii im OKluli-r l-niiVf :i, nn n; ■':-.iii.f 11111 
Julie Mi gcrfec pfeifen 'f .5111 fii isii 111:111111 .Vi 
uerlrtili. 'jir(„ .ic (l[ mt.fr!. .Liehe ethUI'trmi.jnt 
neu ßMimrnnirrrn, fS-cKiiiiarti , 91 attdg allen, 
ö'iaufl u, 1. f. jjjjt« nun ■ ir jpirr aot auf fiin 
gcitfl jrr.ei: „j,!. rern-t S uo|t du «(iijtrut Mt 
„Ju a,ljt i,,,) uo efüi.dl ii-uii rllrrni ,U ,i n i,1;,n 
,.^ rV.|,;f ntüöfr,!, jium: Eromr-.itn. jitimiiieri Mtf i in & fj.it; {i'Liiit: ,. irt) Hf.lt o. L . 

Itiung ^cridjd bar 1) Jfr.Kli Ißrbdi) 
fit 1] immuitfiifttoll 3) Utnftätlot Im 
.'Iii 4 e t.]r.-idj« liinnifl" - Uit& raa* 
.:nii;|i:.l ii" C^r.-r m neu tl.n iltüiiii), 
$ Doja duffirll raufcljenB auCfjdJ st;.|i[,-ii fnüit.T iinc frnniiiifK Cti 33abl befthDt« ffitr 
filniig mehrerer fwjm 

1)111; bind) Jjfillfuiig ti _ 

flniDinbiing tool)»cr,ii:,-fr ^fjrir 3tttin, Bur*. 
n, Oiird) bn Jibttt*. 
nmifjfi I -.inj fr <f i[, Quailrupedunte ™trcm fonhu cjustit 
aagtÜM cimpuni 9at 111... _ 

Ci;t(!;:'e(.ilSr,ni-ai;f::,i,-ii*:.n 
Litiiigi äiuirluii.i oi:i.:=t hkIje 
<S|)onüdfii Btltcbinbc iüfrfl: 
„Olfin ®ol! 7 mtia <SMi »■ 
n mid! Dirlaffm i« 
Cinb nitfj; roi.tanos ERtHInflfld uoll Bon [01*01 
Bilbicn? ginbtn mir mint Sputtn bn*on in für. 
ntillf, Kfltifif, »alisiif, tnil«|iB|Is? tap!nio)( 1 fjnfl tili ... iiifil:ai:iicl;fii tfinricfiiun, 
IDiftnllidjr. ätblir fcabtn. U»0 tounb«« (ja&tr, 
reu iimir ^«r RcttffpMlinit 3. g. gjto 54 unbi 
r<r H. 3- <* nW ein ürgniaiat für (1* oi«™ bit 
»(urtfttimns 6« ©dinreDlfdjtn Sonotdi onfüij. 
t(n renn«. JJitc Bdinioll (onn imnur ein guter 
.CtaUftielm Um fonac ein alüllltfter gnfleSfeln 
fein, bieS bejiebrtn mit mc6f [U tdngint: aber 
feilt bmn OarautJ, bag er BifJictaiii In ber «alan. 
fen tSOJrcibjit eten ft n)ii(litj) i|l ; flSil bir TOufi[ 
fjor 13 iben 6iellM*a|ltn|l'tfiWi»inif OirSDta/erri 
SJlun 601 $i|lotlitinialfi-, l'.iiifjja'"l(:mulfr, (s-, 
(raiemaKt u- 0. g. Irlnfj abit Set, fo im tt|l(tt 
Sarte mit Siibni otfcdtet, getabe au* im jueirett 
^iren? Ober iff etjgolge, bagiiu U-r*|ltntts(Sruntifiiien lanitnSSeruf jui Seifunff 
bat, fl(fj iiiUDt feibfl prüfen ruodjfe, In nitltbrnj 
gadj er nwbl m niiimtJjitru atbiiftn liritit; «U □ igifeed by Google inirt|d:i, c jitit-: un> 

■ etil. £d ■ ■ ■ 

Skeii[(oii|oi(? |u Idjrdbin: fn luiirM tr unf<&l. ire pares & rclpondere pnrati 
Ii H< fl« 06tr tm< gdmflr Mfnftrit 

HtifitE aDinSiinain, i«4(< S<int(, 
Bir[< und IDillLif l£iil|";[:; |"i; nullit 
. ;i. n:i m |l.:it ;u:;.(U;i üii-;.niii;:i 
luiii'ui i.iifii.'i;';,)ci sii, CtrKüMU Nr R, [l. ii; 
(l:. . -::<:; Ii... u:n ..>i;i:i:!.::;j i„t( intmj lrt«;:-t 
Iran. <.ir. «n untnttmn »Uten unt diu ™ .. 
1*1.111 , r , r , 

;,utrn.i;;ii.»^-n^)^.»j''i'i ^n.u.b-V, um«« □i'^^. ^j^;;^.;^" 

ii ' . 

nittl t>jn;n, ITJir i!3 Nil liit.MI I(il tu! v . i;i , fla, n::: rr.r.n'r; an* »j,, u:„,l:li 

«" 1.-.JH,rn :.„;0;:; r^j.fl lilllllil Hill' L'f. Iii'. Cill.-.ljil«!. t^il.- l" L d 'j|»irj,| | Jtt t ; |Bt '(ii 

mir :>.!l uillj (■(: fii.'l.'n:, fiiüi in -.n:, t(, isr Jra,,,! 

bön) fit tm $»rioCfn6sii ilnce galanten Iou|iiifS 
nidll fllufli* ffin; c6<c mit anbnti Sjjwtrn ; 
ratin a nirSf (im gute «pop« und »atrl (tut 
fcnltdiK »tofiHltilb«! SBi! lau« « ans qI» 

d: t ii r Mg trir f-it rDurlnrif+e 'o.i^lTin!;;,, Cr ".■""•<<»>". *V.. t - c .;:;V t -\'/' , / l r l; ' V' J ' S 

eflIiMiIllWimÄolWWti BÖ« tifliniimir, ang »if Ä'? <u Mus. c'r i. ; r-'-™;.' 

tilii äi.TtjJlinul ijra t f ric1jnzr.it Jn itii.'t , H>| rr s ;,v, : V ' ■■ -^cv V'- ■. i" -f.; 

f jr^ü^di. 'f .Tipl'ii: nnl> .£Ou:ij:..,i,-,i ustir „..;. ... ;i | W ,,)(t.|ctr ^c::--.:::,: ,V.;-ci;:.;il- au. 

fl-.:,, c-."« r:i:Kir(n S-'rt, Ihv.'ll r,,::Trili|d;i:i ij-r. . 

Hr-itrüftf «0 f.o= :' mi»i ums f^l-" <l'^™'t: l ; l l 5 jii t,tif am tt,^; , N[ . ni( 

cmi tNi r*t tttfjisilxit .'Mmtli* .u.^ra, ,.i hs n.m, ot^ ; ::u u:,: , tlll(:1 

ftl», »f» A«aiie,SttB cir »,3. «m gänot! litt ü»e Eih In mti«on nmÜtalcHcCuii, ttmii. 

ob.-t (in. s/lh .'tu (..'Kr i.^ci: (':> iiu..t, .i.itUb tili tni.l,t( ; D ü'.irtf nun mio Jnrttj JutMiScnil, 
t^ifjKiMn.-niitiiitlüiitn: |b |;;, ."rrr »«tnnj t>i*l" lU;mi .Uli L-"l:iir t.riiiit;,,. 

ilS 1 . r!i „..;(ra ; .f(ii, lUK ttiturjilly fu.ö, hm <Eöe=i l" l'V.c iivjniJitt u ivr|d. ; rt h/in,,,, 

äl.Ttiüift i:t((nll e.-iiijtigtti! Biitiriatriit in JiuüioSii;" u: = eu:.-'-:'.ii:i;i-.. = öh-iiiuu, ;i|...|; 

ljlTilI untfun. ivsn>r.1-.t) fHi III tf:-.'n:ltHs.lii (.'.[■£ t:.n.i 

Mtraitn i^ir'l-i' 'in Ou.i:v..'.liii:r:.'ii l'.fujc, 

tTatbn'Al ein on italioiirdim Srnprcrtupiioti hft fti, uitH iuo rrc littfmif^i l(f i bqu aii*]iiiCia 

su> Kolfmann» Kiifu. g <m ntj| luittmt rsmiLd 

2>l< 3mpiottiiJiu[i o(« qiDciii auf *«a et 
GKaitii fmo nur äraliiti ti^m. Watt ir|1auii>t äftuf.f a.ttftfc 

et e a r = B e 1 1 u « 

Vflictxood)» Dm 4Wn ttootmbti: 1785. 

Knt6*[i)Bi(. Sjac Bim dtidatfilllr. <£ r nah o?n, >|i nimmt 

Dittl (ntboit birdtntol [int Fanialii Lara.- iikI) fitte ffifliK lirtfir, bit diitcS rinr Wr tlüfffftb* 

ligtio and 1 bur vcit #irm KnKtU. Otrgliidini äBattri* N wiweaua« amf uab jtiai JEIana 

Sonfinif flfbdrin mit Olm Sloaalo in «wrfii iraitf pirl. ®l(ft ScrinNruRg, 6i( Ruin juc 
SiU\'<, rsf-.Hic!) Hl ibröata 

im Siimfii ibuibirfilbt, unt) tat alfo rntttr 8« ™j 1 uralte* »nilftrt euiSrttbiiJ ntant, IR fr air« 

-ritfjutt puf trad £trt, ald auf bk CiMHtUMA B<t>rad)r, b"fi id fcnjo&l nan| «Irin, ald In 33«. 

irnfr. Sem SoiiKKr lltnt ts bianang ob, eit bnbuita stfr tarn Sortt flnoo tonn gtfpidt a><r. 

(tapTe nvarf Aojltlrr (BptM^tv An JJtjtatMaf tnr{r «"»*■» I* Wrjtn g»B i&cfli bad maamu ew- 

ubft in «Htm niftttiibm Surtbriit »oriutiantn. «« garlc piano eint seHrrfflitfit edjorft 

■jwJ v.Tl'iJtnb* toiifld( bat nidSI aam birft «bin To tat» and) bad ItlUK ffir fla) nlMn. 

t£i4<nrfriff«i , mm tumislJnt flno fit turdi fu SM'^H njiri'.n. Sur SffiEl , btn oii|Vr bnbm 

«ft»l«i(S«-BWIIi* nudgibactit giauim ein Sil. Kwaintana. btTbarbrliai, Ufa flij) nur bortn, 

djin i'-rMiistrlf. ili-fi r.ji-iiö ift tur.-.'iiiiiMmsij CiK-i .-iim:. 3V:-3> fr ;r ifl 

inHbijtljt (fii rcii.fii inib ibvtr lön;«. -vli ü ^.if-Vi ffd j!d.;#. i£d tntfafjt, 

(üt KU |d;,i]5jr. M. Sa* !5<Wi Wann in t'.lntr orifiltn 

eaiiPddX Statt Cpüiet tUirtragm mit) bunt) data 

.» , II'MiinliriifilunbLIliflinälliliirbtnotbiailjlicitb, 

anroM« mtf s« 2li.frtB* »ijjnt *™ ««'™ ÜBa* Dfr 3ubV<T Dobel filitt" l«n 1* 0?™ Tili 

11.« «jinnuirmonK.., sus .n.™ R: :.,; ;r <; r.j.,,,,, f+,;i,-. ;rll . y,^ :ll , r;n , 

SrfcfMatfnrnpf. (Tb.iffnwiinean3.. (icbtnnn in mannt«™. «uf ftintr Jtrift Da«* 

m<e »ad hl) 36ntn Bon Mittat 3s(?tti. '"""tt fi* bir ln*tn<«liirttB( Buir. i:s:r„r- i!irf> 

mint! i'Attina Mnn , bf|«Jt :jr: bjniüi ; m uf .^-"'onitvr, fini.ii i;i ;« 'JUS.- Ii.iiiiitni ;■■(' L.rtL'. 

baa tEin;fa< in ftint* 3rt, <Ü fdner 4u|Tirlic6<a 'in nnt<b(a(oititf pfJl]ifilj(B 'Corf ju bifu. 

Ibm nnt) ertl* iH *< ihim »eiuiealniiin ei:i. 'i (Er tarn mit fnen 9*fd)lftiti £oflltc: babin, 

nifcSfn j'iietl boDtcnmuii dbnlitb, , HDrfri^iidj riffftmi aftfa S3(tannlcli, treSrnfin 0(* Borffl 

im aiuiüii Wilit ni'ii nT.i: ItLct • Mit tfn';fr, '"»U, n:rt:f::c f'b ntü i f nt ( ,. ,-i:i f :t v. -.nüifü.n 

I Sr. fiii. ui ? r V r t ii! litii JE; iBuftriit'üii.i 1111b iailr l'atl; fiinr iS,iltii:!j;it.ifni(i. juii uiiM*:n: 

fo, baüjiO« ntRctm ouig: BliMMao «Weirin Sudjttr mufil( Man jtliimti unb Stoffen, S&rllt« 

lonali ita (blibis fflUiflnftiif Otr 9B(d)ant( Irr. U«B nnft üBfatrtdnftra Aiu ganjcn Jao 

ftrn. I£f beftib! In dutnt aan; uwtrifflidj.n, Ab» auf bitftm jitllfoJtJI 3Bfraa«tB fthlat. 

imifaaj hpatan Sur'ffldn», »1« »rnnblaot t»t »on B. r«'n atljinrodriigre Öifijit brial« 

ijaimn fldriaoii«. En finmn S;n i'il.b.ii f nr o;[T(iii nidii nur c-i c ütEcrtim 10 VfiiiSb'cri 

Son biifir 3nflram»ntin ; fift olffin , bnf bi< foiiOtrn mn*t( np* ubtrb.riJ bim /p.rrn lErpiibic 

iBilbnna beffilbfn 1'loS in btm ntjir ob(c ran , ( t r> □igittzed b/ Google 
Diailizcdb/ Google 3f« i "M i 3f7 

nucfi Tlorfor nnb tyrehftor btr (Rrtfcftl tu ?krW. in liinm Wil!mn]ria,<n tili fflriffc ftiitft Viriii »<r, 

"JJiltii, btr rpnfl f"i]>T ff. l-. - f i-lIt! in i'diidi l-itriwr«. [iiriun tur-c. -- .'I .-t-oiN' ;ri..li;ll fle in Itmrm 

M, : . :<i, r:.ir. K,n iumci Cuic ?„l.i:i IJ-i'f, II L:.:i lu- l:i !.1i üj,-, .tl ■".> : „DMn OllfidXrt, 

UmHlmm f:.:e imi«. .(■ij wii-i; tr um i ;r f^i, fii ykn w:, fJI Pilllipp V. in 

Siutswt C.rai.ir.iira^rcN dB "Airs/ti-t. onf.ji. einiSlii uoti bypt-tHoiiM ifdur eiiiuldlmm Hüb 

nnitimi» T-ae 'tradi t.r W/fian in. j -jicrjuK SjtrnjiitQnü birfallm Rf, tfiilAt Iba ocbinfurt 
in l>, feilt |'l t-ilmtal mit le-l.it 
36-n IMdl !■! 1-llT'H UIID lii«Goin«l 

|OJI(DII P« 'JKf.'ljlll I LI |CCr«Dni ; ratil low ujtr jn licitis , ;i< Ji iriiiim, (diu Stmilljllll, rartttK, 

Iri (fi«f f.itin, r.inoi'.nii : iii.i « f;i:i ünliJ, n.i.t Oini '"n utriU'K'i;t( .-.[;t ;irrtn nn jjnl icitjirtt! 

lull milblt OU|" Hilf tr.üLl.ls'i t'kS 6 «Mir cnr <!■■ ^(iSJIiM,:lln Ilm J i-.i : :;fc:-i v^,;,nü., (is y.'l>!l,, 

fdjicrjir ttr Wvfll {u idjrtttw Bonn man h- <--i. lu> t,,- ;■■;.■!! ,i'i i n ünufif, s-ih-h nv' • e 

9>> alt minarid, in Cm 5B?(nioirrt 0« IBUtoiiii " inm^-ftn' Hfl r,tutfni nvir, an iBn baUi 

<nlri|l. iKrfmSin nwflai. du llrt <n brm Snb( brn Hl. 

ßjll ftf£«(ll SfietWIllbff ru[»lttn Sviacih mul; k?r.J^i ie;l (frinrifii mit 

* ,S 7 = denn* S*äj 0, b(ii B. Oft.) >„„„ tu, f;™ itl , ,,„, m m.in'i,,, Mcftr e>.n.nt 

1671 n>urb( lUl'onOPii ntbotrcTia'oll^^.F.. n.ii.iiiu'.'iiiiiiiutr um Cmti f J : o ■ ; 1 r m t ;ir:ai fi:,. 

btr (in PtrrtbtiiTd- tmiii.iiiiu.ii ü^i i;ii;,i.,v, :-,r '"'il-i.'. F'^mp f.ljn-n flu, ".ums .mfnii. (fj-n 

fi,K (ttr 'tl-r-.t C Ii in, :ui:ü i ": r c r ,Mf it^tir !Li; ' ; ÖJ! "! 3t-u|)ii | i üin. 5Jni tut ' ro: in'dlcu 

n.L|i (iiiiit! ,'Ii:Imii,i '.■ tinvrhü iUkMKb.ii fcjf. I:t£ ' f ! ' f " em:orr nUli; mf ^imraii feta. 

_ m . »<'<'> !!(«.) ju|i,- Ki.i Eii ir stitiplirniiiiiii nnt i'itb. 

, (ifli^CTin.iIimftiiiiätr nodjflMrtroi; fsWorba Pfcil'uii ■1'" tln ' I1 > ™ ItlCiST ioA üCntrof; To »nr Cic 

rv * K xtmg.ftie»4 dun fl» fiintifliKjt un» frag« 

... ^ ■» ■ ■ ro "* c 0»Wll»"j «r viilanat, intern tc 

Iii matiü» B.mm (djiuur, feg 0 D(S lu lMwtni»cii. SätdiiHf tat 

JtlL.il in ?H-L',ii;.i. ;in .i.-Ni .,iJbf tti. Itjni.i, (i , m ,,i,(t liii)t.irtirtn Lurm mit iriS 

' , , ' ' ' .1 ' > a ii* tu 

UFtNi'^rraa. ^,,„t Ai-ri, H.ilu:«,. (iie(l |;„ r unä c-f^Jii.jt,- t-blr[( «Hl (ikf tri, 

[,<„*■, kiii lM:di,!,-, q.cH.iniG mit | tin Asrir;,,™ tlil , r j;,ir. il.tf re .jr ttt örimt ton ftimr fünf, 

mathem. stbiriii iw WUialm 6u StnUinff. li S (i, C^fmnxji.iM üfr nur.'; ;>r.-it,:ttmin:Hti- ( 

— oijO am nwiilnitu IWnAirnfDi (r liiü rt 

n, _ nlt oit flttt, Cog« tetbir nur du Sdno« 

j n r o o ( ( n. gruyftn roor. 3!« toitniui li Mi (Stogdi am 

3a) Ib(il( 3bntn »in (In S>nnr «»(Ftefm *>ftf Pbil ippa, rerid» tdalid) tnfr»(l (ftlflnt 

Bon bim aroffn iKdnjtt Sarin'"' m(l, Wt jn Min *»n 4bBKrtttngtn ( MI er mii an «Brr Sofrf 

(int, tili bjfi fit tüt.itn t.r ju'üi-.irr.'ii «na erii a'f'lt bini. aian miw, Dait tr tim« Stjc« 

Intel! 6ei Moria, BWtitrn (fe fioj »<fin6(n, ^1). in ftaü Jiminir Uetf Sini.i« ^gangen luirt, wo 

r:n Udhn nnlidiiiiw tltflWn ftOto. SSfli, fl(b(( « bafi iftqt ball« jiorrjnt |n Icmmin, <r gibii 

BatainJ 1 adOim notllMflgf* Q)ih > uict( Ci( "I tiaSi, Oaft (in Dffiti« »nn t(r Igaibf in (inrm 

ip)i:'if, iniiij ncd) nuffir »<T ©<fält««iin unfirtfl anbtrn, bn Cera Jtinigt diifjun-jrlrn milinajl', 

eiir.yiiiiitiii'i f.i(!i,| - r ra : f'lin t;rf; Jfiniii . liitrin (umi»" „im tlcitjr scsiiiii.int roirt mi( lifcrrr. 

fit t.ia beul.:! ii. rtr j;tiintr mit üirtjrtr n.ifl tiic.11 tu iiCtrli.Uiii, unt iit, t;r irt! ,"tii f iri§i.i 

mir 'i.iJ) a;:!t[iKii.. fit .nuft jualtid) iBr£tntn ■3*trteq W(ii(/ WtihebiH Sflfbrninä." Sorfnlu 

rnum Ii"!)'" Si"&! wriüktt r.:nn ; üi.i ii:tr. ntdigii |lqj bti bem JTinta(, bnS « f«i« <•>('» 

l>niirr, bog im nrc^^flun, nRl cd in rad4n -Stni uttn«d)Ugig(, it(B ibm 1*3'"$ 

"■-fr unb fffiiljfii'i ■ '- "■" — ■ - ■■■■ □igifeed b/ Google tJrtff Bar6rr, fl( briifrn bwfSIg 9»br( giSImft ä> rr 3cil (in«i Kaum in bir Eufl 111 cmriWaiilcii 

aber bat mr UnttcBf tag ft fajin> Wirt» toifuiwii, Mm^na««!" ab« So« ijirijr (tut 

»6« SWo&BiHtf." Otattbtnt jiriwf »1(0« pu |uni Bogt a!ö oir Siran iura ob" gelangt, 

tili in i.iii iijrtrlaitti (itri-rairtn ic.ir , kirr rr In":i "■' ' -1 il : fi-!j .i'inrtinni , £>nfl in;;« in (t<;j 

insitr ririi.1, «ttr niSii i)!J!;;ä-. Er kr:-,i;:ii-: fr:n ai;-::niii« t>.mrii;ii «irktr, n-r. c# «I» 

iiait;( Ta.n SailEmfr pi.ili r >;-s i-iiö -Ijüiit:, tiiif« iin.n.irK ."Ii imJ) iiiuu i;t.rii d;in 

Oln Wobrib, tJtCrixi (r i>.-ll liiiliili f,i:lf1- fjirrii ?la:f.i;(,ii.'l Hl fai? clutimar !U. ; r v'.'i. 

imt airllridir aud) für!« lvr,Mli t jii!ili ein t 'f |U.,iü<IT Iii fj'. reriiijf tu i l |1 <li'iir-|rn !L-(L-0[i:, r.-niii 

twrati.« öiiifilbriatt SlaÄrirtiMn tDiMjH. «DR «h BiWUlnOisl'ii 0(0 eeü3ll3 ijdiaii ix. 

rindliGit»! finW n« In t<t£n). ©. So't'la fliMBra rotö. 

(iwrltn »ante lifnrt mufltal. Int. SSiblmitKr, ung «Mtfimim Mai 

>n OtflVIbin mufTfBf. «imaiwcS auf Coö3a6t ir«?- Aonoon Bora i6itn D'lobr, 

Sic UM (inigen öftren um» bim 3!amtn i 

EDI i| ffJtlin biriibm» Sdnflirin unb C$au£ife. tnnmiw muh 31 in •<> »im w 

Irnn.- i|l bitr "Ji (in t.y.-n tiifiurLirii. cir OTuiiltiitriot ja tu Im;ci *jM'Hiid m titltt (.-■ 

(liralhifr, Olef R( Ci* Blljn.- (irJ'.-f, C.ti ir,,,, P-tku 8:iüfJ ic i Lsn',ärii<ti ja jinieoan. 

mrijii'idi (SimralÄafidlra. iin.rr -"!;ir i;iM;i;i. ! 

Srr «tüiiio, ihr n[ M 10 r.M' .'/tir'rn", li.na ' , . , . ,. ,,. 

lrir!li:l)«i ajorlinji tiüdct, 3 

fil JUd) nilVLS S(rHtn(. |li nl [;,J jcM;:r. :Sri.m: Li* t.!cm<[;( (rin in lliftltirt OllUluna an» ijrta töa&r« ttlsas Sit <B«fibniiii5ioFiu Uih tiuguimnr mir imliü* '! 

OES (sftilUs. S '■' i" 1 «*," t r ri' l -' 5 i i 1 r 'f . J 'c = -^c' ■ t e ' 

3n bft SBurau'ftluna •* W*' Eon. uns. 3« ein rni[*itf(n , tiffi . - 

lülllrliril, b\l IO(6<rtu|i nf ii «rrm" fy-Mt:, l'.tij, 

fi( in iiuturiti, anarKim C'ijc, !)i(l>i!:i tun t>i |rox »'l^r ; ; si:.k; nnjin 11 J,<^ 

.iföf S. n «.l«iö i>. .^iNfii, S<!>m tr:r auJ Cm, \>™w ^ '.^„-■^ 

fld)Iill '3 J 11 & ttr in 3 : ,',riJ ml (llliiiin laPititl , l t qJ 

(rRtiiiicnbin fcarnauntiB Collcftion AadcmJ- lätna CMMia, 1» itimin «l'i «uA iure ^nflot 

Sur dNM utln iluijus auS «iner Dicftm giadfc . mmlta iqb tip aotDin )rii -. j. pj 1.1 

Hill ÜOitmrtdi Ä(6 ant, ' u »3- üiiisciti Brite«! »tr tUusutiiiaBi' »:ci ui i; 

ilnfanj 6i(|W 3a^bBoSnhT fllanM' #0) (I. ft*r.«ra. »(« loms^n ü s MB. »i* m 

Wi ft-i-is üVr Jll.ii(mi; Crc ®'|jai[tf,i Ken iu;-;ti !'"' : .' : ' J,; ^V':'" i 1 ' 1 ^'™.^ 

f!)ufir. : ii,-«ii ( ö^fLijjiiiiHijtLnst in ijutri.^at;,.,! ~ ;-' , ;; l ':.. l, r l ;,t ■.'.;'.„",;. I, : .:: ,.:','■.■„- 

©tflaU o«r JTI. (n ,j in fim-r 

Sljnl (Hin üKiiiiiK) Cm -iviiini Eon {.«iiSirt imJ L .. a " r f[n ' a .,„,>[.- ;.n um t:< j^ih.-ii et »n-, 

aa;iM : j!.;riKr Älj|itrii ci:rd>ljafi. L'lnf« qt. , rn j ;U K t te,!H.i Ii -m m-''* t.j. 

IcStü 0W|f[TfJ..i--; bI i (Vla.^I tvlä .Li.. Ij ctde aifüil. Scn, isul fu.tm fr »nun toibiuli-» \ej:i 

»»nitnab« bt««M« Im ffl4T^»W»lift|S !^ Ä'.'iÄPä^ ^ 

173(. bl< U"Mlfit*BM MW ®J*( tutt «W aJ^l ui iMi Jt»(.K dilrjrt.amna.ira 1« 

tpr. 6» glinn Daiid von Urin eruntw au«, T^miLl" Mnig itia BBaaiW. 17*9. 

Ell, romn £ 5). n'n e«i.4ain»tir In^cbiannt 1 Babi. Digirizod b/ Google SRufifallfflt 

mittipodjw tun uteri VTovcmUv. tjgf.' JLÜU, eOtr Sit 
(r.d ;v: 

ju.fi aiir>it3i 

«rffitr DIB f 

K Srtiit.. I, Jg. Hr. »r. jsil™ Bf. s. : " ' " r .' 9 M 'i r(n > J< mc W« ftirO pimrit. <1d, f,„ Wti 

-i n;:S Bit« „irr ^:.rf C ; c - 0 „, * „„. e „ P t£t . nll „ r( „ ' 

Oiliüll ,| !( CL,r ,„■ „.,(,,,■„ J,;,,,,,,. |[i;rl| - i)in!lr . cumr.;,. ?„ „ [lu^ricr, (?(„ ,1 

tf.r .ii-s f.v Si,r:lrl<r -ur mi-, e«üti nun aV.i nnm i.in. e.fc. f™ , ' ^ ? 

JtuiiHUM^irrar-t.' ^ .-u.Nn, „,-n f.r i: ;i ,m t11[ u «n,« „ i; „ , :;( , £ ,,, 1 ,., , ^]f. 

ß ' , t 

nfcunn To neu. flh«»>r*_; «. n ü»f lor ? 
Di-jiiizcd by Google HrtiKr um affl« Sd)J Bf ll(01 Dtnttr. 
, KJtriiiglid; iriHiitt (hfl ti; iir.t 
qiid: fit il! IW.Kr P>!::,j III ibrir 
. ftr SÜBiii.liiiijl! (>r .;.!_« i.i. tlji) ( bMb itartrtfdj ft ngrgiCin («m. hö< ' *"™ 1 f •« «Wf*« «if"«" fit t™ IBor. 

^H: r:iuüt( ft c.R;i Ivrf.-ir, KU >i; il'.- im: „iüit ir ibj: fr fj.ir ^tviiii« im vi, i|l 
6 [ i lud) (o i, i- : - I :.■:.<: :ir.:i: l::Vr h(r;ir. .Ilf' Nie .|)j:LiS!-f!Mjt!i:(i) iiit'D.iilfW i|t iiL':lt.:| -: clt - ii.ss 

OJsfJitJ KU £i:lü! „SU« '* «»4 *> Bl*l« NT««!» JnSf.Sijffr i|l Boll ännfi mit SumI. 

Ohio »««gqitt in«*« hr «nSUuno »«' c ' m w«-i« n •"" -& a "" n3 

MhllBWOitoij iwlrte ifinljMl, Krtdji Sdiilim £>tu ünfi») Wüttctiifa tölwjl« «TOjatKn. 
tunj, rotldjrr GinnifTnrör B<ftnsl HM< 0110 t». 

(ii:[;ai!f!f!tNftl Iii J:( ■iTiLi: „>; tiiihcf :nil. 

,.::ir :j :iC [Mifi ;.Sr:uirt , tlf cwljK 

„va:!:'^,.!!'! f«i u-i.{it tnifi.i." p« Tu bl« tboloflii. 

^.Xm^mI! W|| IM« ^*mM« 

I,..ür, i.i, T.:<« „M.Ii ivilldi! :1m lynak |'" .-»'? ■"; ..^'P''' 

i c ;■ «,;,::;,',' ;,.? .™. e-=« c-> i.«.=a.t. fKHItlSfliraifrnf'SB. StC Clifrff ^Mi'mfctT. 1671 fifiloS «olli mit ttm iMTÜ(mriS 

Rlhate Itlaifixh nrhnhrm tu UnfiMV hii "W"!' «Sa™ linill jMt(«( 'Wlltl 8><iu)«tl Sfti • 
If.furi morOr™nlniiB^Mii«rHS-"ii ai D ~,, '" '■" I "iroi IDril 6« ginn a brat noiitxn Jjor. 

^'■^^-i';^n "u;^;: 1 ..-;,!;" >.i..i «rtjj.cn ^i,. 

Hbiit, reim, ibrt md)! Ü,t Sop .7:1 an Htm ©Ul jWelflfll 37oti(m&!r 

l-ini (ijr^iehilel. Jll.rtJifdluri^lKöi'Ukn fL™' !^»<>r MI Jtlilttt .("V^; Hell. 

jfl ifatHWlAiuts M SoUctl, Da «f« fau« »<t. ("il^utibfdjriitxiniaüljanüluRsviin ümtünin. 
firmtir, 11110 mit r.iolm kii.i liirl^nuiiiil, dir; 
DBiiüti mit dir Itnifrijrlft : Mors, dülbnot. »iif 
ta mrOirn 6iiir iti.it rid) cm öoris .111; P;r 

Qlclft, nildKt oin tu-.i;:i 'liiim.11,1 cm SRrtrlti . . , 

I'i:d) L'crg.!,j:iui ti'.'ri;, mir ?;r ilruiArifr : Vv> " , '™' 

pe raifeiaior. üliif tir Oritrtn ßtht IR tin rj<- <M Wirb baüil twitutg(f(# , man lif( ilt 

fliladfeij £«) mil DttllinfdjTiir: Anifui fljprsf lintni Bon |tüii ataibenm Orfui (in »roüuf ©« 

uttm, fi:iij, iiita titL'jtijlt ic< in Ctttt unttcn ( (iiDt 

£>;r mimt* 9M(m&<r. in m 3mif«(nor(tii tit ssju. 

XI mi. te«rin«n Port*» SJJ^JS B7fiM%|iS 
U . I 

i«na« M «£■>*« tat UMta Star, «fff *3*n 5 

um, rojr 1111 flicii" G,tn,;ü cur :iiiinlm iimO t.rii OrKtt »Mlr^tmnf», tmn(inir,rniii.nfr 

faVtM«^f«^<wr<i«4toMI.-]-an oason iU U und mtin ffiSSJ ÄS 
(Jim »nttijm I 

~. , . ^ . ~, ... (int SSanjfl 1 unü tit Jjiim itlarnlOi untt Dt 

Wir nitl-t litbi toabtr, Wim an» Sfang, Cdurr lourOtn tbticn aü~in altt Dlnfitmi m«. 
»er bl(ii>i 11t ttarr ftin Ätboitang. ata« fcnfi fi*, oW man «1 neu« SJw.. 

Ijuntiirt, Dos _un» un . fritiit Uttibti, Bn ttn Btc. ©cftiliöt fiiftll 1)MI(, unü Nr ©Ölfln fiatr hun. 
fm mumtee «ntbriiirintlirt , toi im "i bixi utib adjiii» nw 173 jtlaftn durdiliif. 

Muii;«-. ttr iiM!i. J ;i5 IMii>r,::r: tj..t, irntcii: ( r 1 « ('i'nHromfiüNir üä ecfcnLS, Kutten im.i, 

fj : 1 :, .■ „■. \' | ] | !<-*'■ 4"' t( 1"' 1 1 f i »«Ii I) " K\<D1'i i TOobrn ti.i.niuii. 

Jen Gcrra n no !!'» W e in"n S(l«fl«ll}rlf |u ßtanor flthoär 

i. Slitin »ir SffiinD mit oir £inir, tit (i* 

* S.iine SingarljUJoth tt« 

:tr <P(trni(i[([ madjt, fo 
It BtUfimtnbisrrli u« emaiii 11141 »,t. itlio Sifciola impfivnfl tut OrtxnäljnüK Mfätti tum mtsmt , nno rti 

oiiö Jjaiiftn e.ü iyo.Mj irrfdiid tii tpt,;. _. L . ; -^ ,-,,„,.,, ^ (r .„ n . ; 

rtjm, i-^iic 5..i.rft„ l .! ) . 1 |:e,i »nb -Jto:™,, tma lv , i; y l! -j;,r !: , t i.,! f if r ;S £rt 

fl-.ira ( n Slmlja: m „ikiii fiijr !;o[,e,i iilttr m i„ö^t ticdj nc.iiiehiil, (fj i|i i, : 

ct, , ;r : w„iit, :! n iiiri.,. . !5 6 unrer criocyn ( „ »Ul , .iIl« tum J«r itin ZU,:.;- 

ItTHil üur.fe he".:.-.,-. I,,:..c-.!,v,| l ;t., I. r.::.,,:, tfr -^i, pl[i , :tl , (r ^„.j pi]rar( ;, wÄiiitb; Digiiizcd by Google * fflif (ütflfiBM'nbiafdl bis e*4Da l(i fi>. ^»mbats Nn lolin Oflo&r, 

*• «•»■«• """ • * .■-"."»*. SÄS "SÄ 

<4. IV; Ö'-IrljU. 1 :!:!'!)'!'!! t 1 '.* t;,t;.!.;;ö i|: NsO riaräL'r ci: Dir i'-uüiltliluN 1-1 l'flfili t,', 

IbWflmlJ. isafcU, i.adjrfir: &:■!,-- foiiS ttoEirn Olllittf 

t. iwecw rmUflti »t« w»«t, foiii ■9|?Ä l j l « m i"'^ J Si'5l|5 , ?5 Alf *!<!; 

T>ra*J» nniRo MjfSlRtn, (lurtaroftn SKfiiea-cj.-w 

ÜBtllif, 6. fiill r:Mdk Vm llüll ill t.!l r*.' , .I.'.t 

5, Sa« ot.tr tRoftt Mrlalrni nim in 6(t g'?" 1 ' *<W «"«H * ri1 *" tr ' ""'3' 

enilt (>i ( t nu:, i:,.t ;ur JM^lirit iKifir, i.n Cj fl'^'n.ii! , U ,rc r r< ■ US^ic i 

büf. e<il!>' form biasn (Xu ,° fid Ü^C-.inn,. til'-fl) I.NK o.ill.Mfir 

1/ iii:Ti;r 

DJS nun ihn bmt. 3 ' ' ' " 'Hin Milc OW6I. »Uhr jignKs Du «MMhÜR 

' " * i„ xu;:fii £,if:i:-|l n:*i ijtin.T, ihn tjrf. 

6. man JTJIK ncd) Ailf, tuit.r Ki-tsm nodj Ü 1 « ii o-*f"f<" < ™' Wm ibu tutd) (OrmtKflt 
1(iln:r iOilUrmnt, IL' rrid.l Mn VLtvtvZMi M: felniii\ D.vftraVir; Ol! Il:n 

Qttocrc Her iufi tit BmilWriiRi buh» mm »™ «ton SMWui |W nimrSBiibl nach Ktinig 

«inlUii! auf tun edjnn a!i lii|r«(. »ff-Waie BntrJjt abjiiHi.iu 

!fft^iil£^ IH^iSlÄ. S £.J? p n » >ia* wrttrtntMB BKi>i«.|i*m Xmpifam, 
fuhlicii, [juiaii tin.T iliiüidildhsm Jlntudifuiij 
frmcl in Oliii.- ä ii:tj ?,.■!■ ?i;f 

iinc ,f L.«..ri:-.if £ r, , ai« .-im, in e, f ir„,N mic* * „ J , , J ^,>„ 

D-id-grnf, im«! Wmn fS ,:, ffii« L'llt: flfflU ^ , , , -S - i . i-ii"; , V " 'nl r ^ 

fftin ioK, niflt min»« Cr (Uiüididi lUtltti. s.nr" fi^r-ns i : i -v i-r ^i'-i. 

top*« 6'«"" OiWm*. H*'B. C» M( »„an^m. Ztalmcu In 6frBWkhrI)»n«M 

*"'Ji't"' !;>'■ 'y' 'Mnilli man M'cniJt n;,,.,., Cf u ,;„,,. ambr.-f.i: 1:t! s ^ul, in tci 

amifif b«W»oi : roorum rtatii 3nflramn«, I* 1 

,ct,s.iA ibr 5l a :i,i ins -Jj.uiMiaa oudl i" ffl.11) OIItBirfiflt 6(r (Bra.rtnbiWimhf Hrfn( 

fc'H r*e:HTj Pflinstl) Sil !ltl,r infi ulljiJml) rc.i. ,. w , fi.Luf tn.:s.*m l>;:i .':rii. r i'iiiMriK. 

iir 8(6«! RKtöin, ■I«.>g<w»P"B 3unnl(n; tfiaeiin<td<M£liirtTjiMi»nA>ii.niiii> 
in: „erb Hl b\-J)M 

nuna H« Mf&tnlltQtrmttuima, Mitiba ftnnn*B[M»tt! t '3.atf4«rfNrDp(t ararmw 

Bidf; rflond>(p sodtn erftjKuiiiiig«) tri Bafc iri, €Wim; 0 r«>l>^icIilii^SntHt™i" 

ibuus 6ff lantiinli ituljl tW9rt(iit(il|ieritfJ(We 4. Afftttuofo tun AnMÜgUMr. c. ünanuiJCnin 

' «j^Mflfnitfir ifm* Bia!utf«io)tt* tu reijin ot-ailigm äwitampf wn fün. püffW*: (Ä4 

Dirtunoi, . ruft Dm Unsilcrutn" fflo* ÖloDirafrHflill f >t(iU( 

— — p.i » — (im nnit briiionit 6in(orat Den $in. j- ^arö». 

6(i(i(t tili i. 3]dd, 178}, aslPti. SKuftf aMf^e. 

9i e ti \ - 2 e i t u n g + '.'nun SJitf.if. 
CtMil'itciI.-: 
i.!::-r;.-L-, '.in at« aiiftti inuHfiili. 
i fd)mir <iuju[tjin. 

tnßja)lli*t III nuc 
::rc\r:i[|T.', l;iSiu. 
itlle«, fitl) nd)r,ntc 
. Dofiir.fii:» otOT 
aiiilifsiii^üi ,i,Lt-i MitKn, noii; |S r*«il«:i li'-imn, l'.'.f cii >j-ii tili, tmlu^utlrii 

tm Ju «wnritii i|i, Pu um Dan) guten äBulinn <" ir ■ 

tri aiiirltmriS im» »« iminit jjtirrn nrbiJPit ante. „..„ 

tobt», ßiiii eiiji ifi no* .irnPfr, nW »« »Ml 1)&i<jiii, Mfi (if 

L-cjlrr. iin!> ff.ti ii<il! in t.r Sh.H vul (33m. ant" ouifjii. ;.!:'«. eirllt I« »In ...... 

eo3attDi»<t ti» SntfitOr rftOM #(gr tr aU)t frl> iBWfttallfdjdi tluiHmil nttwn otxr Linter innre, Di« 

U\: 31t, '!üv fjjtflb! il'iirtitir, |?,ifr fä flltöJil&fr Jlir Hirt; I (int, ;n tlr !lilrfmf'ii[i l j 

naibiir, Sliigti (rait Slfä 1 '; Stumpf«' nW fit »winn |J< inminiinttr Mc», 

Digilizetl By Google lEidmfrS <r mirrjiTftn! «t mfrbuur Mo *«*• aratfani 3<a«*i« ••■*•« tj*M W6 ^*fi! 

Iidw in Saa. HP"! Mt famlM H Im *»cfr IWlm BUMM Kr TOuflf 6'''«'*"' ™» ™* 

L\ä i aiiSfjSii, Ca rt auf JtDi^umu-n (5. ==. |ie iVitn, l^i i|,r.- l! ji,.mn, J Miii™tr [ , ( u 
9J-ipi« t(tottt((. ftd> iwbr ouf 6ii Stit 8 «™fl l'S("i 

Sa* !»..(( -ii-.i3'«mt IM Mi «ran« (■<"«'■ ^i£ ( KSm(4»Sr«'l ««Rull« Oirfflb 
•" no* <»<& « fri't'iB W" 3S bhitm mrrift 6«ua flortm «aff>t' (htm Hl«^ eJ * n,I " ,r "™ - 
rabfut. eoift niinuiuiifrtn, RnimMt p 

«latMa un& i&t eiubiunj iiiuMMrlict #, fite ~ ~ 

JDtti Btdüfimiiri SRobraibtr 

ftrlgiu, fi&r'blinlirti fttBfbnni, reut} man „,5 milt(( ,„ $ rili | ( it ajirnftrirt 3«tam 
iscui, üb« 0& irjdi* tili .iiitrir £!)«! t.i riliüri« (jj,^ Xima.', ^t-rrtr ■Iii-"' 1).f";fDi' b£[ '.'rtiild. 

(iM» otcr pcaWiifl« (OTufif, ala Miik, ildj bi. [u „o aB tng gnai<«niira Bniribfli an* 6t«Mi 

t<-dd}tlict)< Sßurrijtilt von ibr ju »(tfir(a)(n ijati, u .,» PaittcbelWi (n (tMlfilT. de voce «juique 

«>(ttWfItiitiiod)niHtiiii|(tiii!>(n. Bild) ill «J 0 ™5l, Äri.kri baf. 

[[[■.I ,ii)|J)tllllttjr t3d;7ti(K()Llii, ii>:[i:i t(r3, (j.ii, ej ,|1 (7 1 - " ■■ 'i.i' ratl/irii .''il Mi:* >l< 

üqp hl -.1 7 c- H < 1 1 turrmra -SuiiCi Mj.ir.i-- .■ ü[ lfn\, n !ni :I ri;is ."ici.nifiinnn 354. Clin 

Und r^'i'iu ■]»!• inffbarttn, unb bafl Ott f s ..|! ,-iin,; ju- i;i in.uilia Irr BiiimiMtn.' t(u«F(nun 

aicrflanb (önnt. ©rtmrrllcS »irO jrarns uit c i a « u < n &tiifi>n »tri nn)*i Mi 'r l"'ör 0'« 

FBroiiiT In 6« 9Btl« Itbin , brr |itt] nid)! bürg f* ran r an M Multl 1 inÄffetribitt 011 ^:^ jirr. 

faltl» atuiTtiuijj« mtbr MritiM aW baoit 11 *,itmuM ftnb ( unft wö « fit tif rin Wm* 

(im g(auM. ttGil »irlr taufciitc bilDdtia pjj, Unt) aj«ftt| Katlt • tug (Im n!d)i fillin du fturant 

Mlbin (Itt) noct) bim {u jU ronätiB «■* S'oP HS tu SMncn litt«« HanU. Qv f*tn6 fit 

f» Scatlla|b(tni otnt bag (in gmgit J>in gjjujir , lnII1 ngriialiJ^ii emfluj «uf fl« SBoMffc 

mlll bift Mro« innt Bitb, a[>« nur onm s}iüa m tti 9)?<iifd)ni v un: (nitraiinli nie rlntia 

tJar(ii bicmam Idfllt Ba< MtnCMtMilt g« tnligtn (girr (Min ■ it Wt mSiitt, b«m atiiän« 

biijt, roii Da« Oia)Url|a)i DM) RMIniittii mina a(r n vor fiinit Vfiibrune filtfl mar, Hoff 

anrt) Won dinrnlrd)* B«t(ii»b« Jlhttr 9n»ilöiJiiii myota, twil fit b<n jtirifitBacranfl, bLcft« Boirt.*. 

null ijanj giint»3 fln^i "no Mm()|t pdj amrtig dj( fiiilniirtfl 519'« SraiiTnilm bit £nlt, 

Min!) tiiiCiriiiiTi !'iiibi:rii), iiiinr tdi.ii rillt, (j;, n ;I ..,i öcr.'t#-!f fl;it t::tfct .in^lirfii trc-:.:nT. 

(ö3«svift&t balbitlugl. Hub umadiljrt. Uftabaun Mt R fld) al* clntn (aJrWB. Sn« 

3=1 itilldi SH ä rj C:i (! |M ö« Knien ..int 'Iviti^.T ivu tr Jüiii .lud) ( :i 

etbJbfil trr5!,'uf;nirj:Hid!t.lm^jS ntl^iftsft. '«:!'" t^ . l, '' ll . ■'■"VV .,, -^!'"' 

liüj n:ic linit löldidi obaibrofUjcn™ UilcH ( u Con ibai ac* ftojit Bu«« «in.«. ,. 
' .brPMfMeo«. f»6«i man Wjj, Ca« n wnilgptit« rjjj,, e | (r i,(jttftTi «OPembft 

tuiö) om«(iomoi SHtt«) t<n J«pt tinftir Hut. ™ 1 ' _ . . u , nf , 

[od m ball» mtp, Mg « ridKl aW betannu iss» («tfl""» l« ""J» 1 "», E'I'J^Ä 

SXnatlH Mi« pnfrfl. DM I|i aWt mW« imM SBnllt . aHob« Ilrttn *' ww 

ffi.ö«(t)( nind «r MnlB 6te rt.n f. dI«h, fwt» SBWtor t3d*0*r. 3« »nfto M«* 

im OT.J) tos „Uli 5;iJ; ( [^,ii tiiiturü), unt. tu ÜnMSl Nr ■Hirfliitt,': nur au* |ac f, i-=saus 

fall altnun Si«t( ««nM. 3.& O.17. bott »telia. unbin bir golniaua (Watt wrfrriEn. 

fruit injrucmB«*n**r. Sic llllutluit) Ott S«*M« 4«f« f »Ht« S||«»»IK« »™ DigiiizGd b/ Google t In tn AratfcWt ftpi? h so« mm« 3!»«"*.t TÄWttig : 

167s fiibrt JtäUi «m< «fti Oütc auf filntra 3? J« ilufdrtutua birfd « Im jjtjr «> 
Bit (rs.ndi 7oÜ<n nrifcmtfjrimi Ilwal« ia 6«t <■ gMUtWdl ^ S'"m «»* ««(nc lailirfnlimltdjt 

Ph(Kiu£ Doftorura, patii expers, Philofo- tMtt, Hirt tr t>o* ßa unC gnMIljrtt £n» 0« 

phorum Tun £n«, ntffdjrt 1706 (rfoisir. 

Major Platone & vix inftviuc Saldmoiie. * >74i a»'on »aiitr. ( |, C«| 1 ti ( f,ä 

50(11 f(tf>dj£rjlUell 9(W>nn6n 6aafin dn «Ii 9)0'ltn. raurCrmr [665 

piRiri tinrn aSonn farnm Unit, ca Um tw.t S>;t (in unB JWiliijlaflf SßoDtmtitr. 

Mit entiffünta jrian, m n ,im »uw-o K . i"9 '695 f«"if<( nn* »ln« n mann, 

' j I Sn LE wtorbm cternit miftdi c " a«f*««" W( «"« ««" Wtf (Mit wtfrrtnrr, 

? XjKmm MS SÄ «5» fi£aft*at?« 

WIK, 1: Sur njhri)iiriKrr<r' tfm '•(.-cfa-f/r P "" J ° 1 """' SJitslifB 

_ , «fit« t« »toDrarti hflaM« |U) «litjrtn at»m 

SD-'I! flthcni(6(!ittn 9l0l>ttt1&ft 5HH)ant>laiistn »sn Iftnr, Mt für |et(q SongcHCr« 

.IrHfCiMKriiMrtatntH rfj. |« gim., '"' ^ H ' h 

flibttjiin. Cr S'tliit untirM« Ofl)wfl%cn(S(titfft ■'* 

(ftli.T b;r SKiiii'. (Ssute ditriff Min iLripttin^ JIittboIoBit, 

Wir i?ljon im Bprigtn Blflf Hill mithittnn rcdltrr. 

5öm athtje^nftn Slosemt« — ; 

1775 «iirtf HIbRRhrg« Äcnftmainluta, S 1 B < 

MtfitrtMHAt «atie, *c6mf«olr Den 6rr Soli. «stilifb Cttiflun Si5b« ifl fl(6or(ii lu Ä,l(, 

tust clL-ngra-cr in f: ( ti(Tf . und ürfiüi um üJ.I'r rtn Crillfi. gulniij ■-„lfir<i 

WfpfrniiPrttt fcrt ^(tiogitunis twlijf. 1749. tniKc 60» Ci* fifiot tnnuiigm li.II.7l 

Slnl.K iirtt, _m ff"" V'V>" 37f 

rriHttilTm, + TOala6orni(f(s, a 
i paaEer. llnlrt M.lin BnD £u. 
ip.IlfflfifitrWomni fiUtiHäiar. ■rr'ai, IC' dlict. .in Ji:r:LL[i:.l[r u! ->,v,lk, Kli'iiv.' 
■Tv.-cM, 1:„S .üü..« Ott."!, iv. fciifmili 
^.-.•.-ifel :^i;hJ.H-i U i..i.-:- : i'^, t.rlM«' 
, .Ü-V.l-.^.-''.'-'-''".-^ <rf:i «r.X .. 
InTir gituf6nli«'« OHnhrtc 
ifKi Mona« «!-•— '-• r Bcrliift, bin i, l>.r Omi gro. f» iiwre^. 
«Timm nsd) ttTarbgra fol.nr nitiffc, i|i Cm* f 0 ". 

bcrüjlTlt.-l! Ksr! -'ii.:nii- cn'.|I W!^-' h " 
Ii* 61« nlrtnadalT.n uiio Dir Sin». 
jTonirrh! üb.rncmiiifn baf. b|itM 
t (.triff driiiul- ^'HM^.t« i)t!ttl.iii[.'n ; 

Xoitlntttflitlcii, s jfr#>llifhn .■L-.l .IUf..f l ä 3lf . 

.itWm>j£aa iwi 

io:lf:i.il': u.'i: .i.'ii:/ir, .ilit" ^i.Mi.iri;. 
l.ra'ii'il'.S o™ti»riura Bon •^urarn, wi» 
um XaiftJUüä 0' c ll» btn °< IM"» *™ Kol*' 1 ' 
:tj r-u 

bKtijin £(in(iiati|I(R t>t|>i'- - 5Kufüalifc&,e 

tnitt»ot^e &en iten Crjembct. 17g). ' 
5 o r t f t ■ ■ n S f""*n arftfifin iti irfWjthtn fei, null fld, oi t jjr. 

mdltf fibiT (■:.- ■■:.::r\'i ' ItTlilif. Kcvm " f 'l" r W<M 'IM. lini ra1)t 

»wrwirwpnrapi " , n . all J (SoniitbftociMltra M Rrtiltntfttn. DluS 
Sei tlitic, filnfM, mtu mb (Wmttjuf. (Samt p [r 8 „g, ^| e (bp(, rotirt.r ihn «„o 

,v.,.1; f ,! ^^[ru-v,- !■:„ S £ .rirnl:HC- .t-r.i ,,,,, Jrl , öll , n; ,„ I[r||;i , rtJ f, m i i et? |^ Drfi:(iiiM-(T. 

[j r.vr flili.Tüi :|f, o.sS irsjtiii- «m .'iiMn- ifciil „£,ruli ftcr, fj;--; cr IL1; f, [„■ uViiMiFitiiii C-J-, 

Cin^.v dl^i^.iN-.tULi^l.ft.lflllö.-n'KMI.H „ (ä Kl ^„^ Rvp , :r u , d . t j|fi ^..^ ( ; 

La t.!..(,l il.ti.ri.'i. lvii Jlif) ablrijllf, rei;6 C1JI1 „l, (t) „cd, ,;.,„ ;,„„. |iln( -, u| , ö „„„, fo 

iillll i! :.™ (t!ii.;(Li tvurllkii ai;(LL|j:,:r,i:. y.\l „|j. ],(,;, ,„.;„ „,;, r,; ; ,| f , tl q [t ; ,-,■)■ rftW,,. 

i>,«, (; , dEWi.^'^St^fcrW-T.i.tWJrtt.nii „ ; -„ ilt , ,,;„.„,.„., tinl .„^J ; 

p;; M|i l,l„,l L.li^.TUill.^iJt. fr »; 1 • „| lili;|( „ ,u!,r«. - - LlüC fo in, ör.nr,;i, ( ,[ « 

li; -,, pi -(.- -n, in jibi:, njit „i.I-.r, 1-110 liiS-"liü:«i i,r(.ui;n ( utib nur lx.. ; ,.j 

Ztotb finnta mir ihren <3fli)ar.tKiWtf«r twd> W» hnm, Wt rt mt(i ffnt. tiuS Min foigtri. 
,|-.r7a i-.Mi, uio U ii,-f l£,:E.l B.rMi ,<■,! n^l iv.ifn!,( rv.fjj,., isrr mir ti> iU'.Lipfm.r, fllllf , 

1>B faitlC 6111 Ül cr EMS !_cl) t>-t'<"i C .,3,1p fi.' rcä'Ti'JiMKr: r,Fi:I„ 

:.rm „UM, UI,Ö C;-Ü; ii) VMI, fiilfr ,rM3)t,n ,;,t(r, !,![,r.,| 

f. liintr, iioatafür mc u:ir ,^''' ! "' '! ,! - mil ""ü"' Ö-SiOilnln:, (-' : n ( 5.if!,fi[ 

: unidliatn ilali^i:,,^!, Opera- ,. l! >- 1 ■ I inn (.-,,. 

„,i!ir l rt.'.'u,r,,;l;:i. ivcin UM!, it>,i caj) MuH J-?™ ■' p (Miq.sM , reit „Niinr, 1 ,!:] ,i„ 

tfiilr ,wrm t:,-l,rr , 0 .Mifjmj, ju ..Hubnr, U|i ,,.„ tir ,„ |, fu „, „„(, , :f , y ,J^: , f& 

E,i,.(,r, „„.-st Kf«, .,: L t t r„ - 0 ,;,|][ ( rJ, .M^rä oil C , n vcr Y; [. lltl! l , lT|lu| . [,,,,,, , X , ,..,[,„„„, 
rti.tei^.iljiii roirütn 1""«', «I* ün| R ,i fn ,-, i„ ;;L. if ,,li,„ töI racUjcn ,.„„■ (,r (f f„6 fl ;. 

furii.i i,i{-:si.-i[Hiiti Su.vrürjl.ir, Jtfr [fl j,,;.,;, r ;,^ t j,.,;.,-,^ ( „„„ tit auWrilfunltliin 

(riufiin, mit aHtitbuim. Digitizod b/ Google tag «<6rfe«( (df'NrD. aWUitt 'tafiHA* ailt ; f i|i titlS'fdJ, «»£> cjjüü Wilri IVsif, 

Sem itbnfdi ; r, r^-i^.f ,-n :ii;iY.>;. t-t. 

m« n- S cai ^u.irm'.ri , f„ 7... 

j, Nil flij« "HO CID MB "■„[ 

rMUtrt ic an:.* 11, 3-i. ;;£-*-■.« 
,/, _ f. : '-3 -.- (■« i-l««'-.ihr 
jf... C.K. fti;-, - Ci: CicStllit* ftoje ca<-gf. So t:sslil 11?, rw« « »:r 6tn Ci'oi 
frnihin fiu»n Jw.in" fc-itf n-0: ■■ :'■ " 
1 [ f-i«, IT-.* i- 1 flrf; im Ji. U*y 1.-1 -.: ^ 1.1, 
ISdi'tm f.nuj jH-plenHc:' f i trta fl(«>f , un 
iiictiü MIT«. V« fM-ft* 'Mt ci. 51 '•" 
t'ftt "J il. »n-fi.c ( ■■ r.: -VCfl-r i~oifi.ll 
f.<.l:(D>iiS:fHif;fi",.« < KS SiiT«» Ho-ll 
T,..n f.llj f-.ir.it. J.tili.-: 111 Xoi.lli ftjil't 
rijd'.r m.t £fn> ißelMBWon 10 q..[ , unS 1.« 
bcflV 1 alt tS mit •'• '•■'•3' s< , ~""'" 
U06 an itn tiirt o.c- •Ptf.l c-i; S-ttiwn «u, 
l.ttr iK , flW .n itio« .■. Uirirati-- . ic- ■< «.- 
clixtii:. •» 1 nua -f. • ' 3 ro..S 03 J " 
qmcnrn.-il ;m fiaoltal-' 1 - "t: Sl.lijll |uril 0'"8 ; It :ni-.|i <Dff Cm K.'-.'f t«("ra 
mSfT'lt nott) unmal aurjuiariifti: 114 
Mintt |li ni<tt, mit goß kau tlntn aSsn Nr gittrjotc aal t-em 2tiH« lullt Dlg inzpd b/..C fjpali:. flj) auf tjifit Jtira£f<rtl«ttlt ii a.it [t;;i uub fem.; Ijiidr, ö n |ui ■i.i'uiii.rin.i,; 

— tu.L'lji:: S:;iii Ii iSiiü <iu|>Vr Nr gtrll.[l(l[ IIB 

ü. ;n 11:1. opr.i.-is i,;-:'>:iti!:l) iirJj nr.ljr. irfobdl, 
Bcnilid) Illft« ÖiiSiiu .t:i m tmt3i,iii L'.ojiiii 
(tj.itl, jjt.iaiii ifcüfjiniffdjuft mir Ccr üBiiniCi Dil ' 

t,l j.,'i,ll Wrll.'.j.-il.-tn C'ülj iU ^iCNIUD'H ift 
UliO HiSilJEö li»t!iil >'li'i':ilj ttdIJ man tlOlilJflill 1 

null, iffili cC« ivo Nun (iiU ab« cm JJrtnia' 
v-lllVivr!;;; .Iii' J::h ( i.i.ii f.::., KU treuer, 

»in ! üliiDircn umtii an. SiMur.nl mOjt tioi.tS 
aii'.iüdi.TjIrrii.n t; lUci [>i::(?r ■Bafliii)«*, ttli Di« I 
esleiV'iltr Bon juniore«! <rj ju tdflin fkft OK 1 

^illjill lllfjiUüi, Mi;^:i Huhll.) ,:.-J ost.ieliij. : 

ifü isriiii iinnj tc. toi JiiiLl iüii C;r hfaitn 
3ic|iij.'iiC und an»mt>mia t<« Kifullms vii|<c 

iD(c 25ff:lj!ug folgt. Sifii fcr<j) uns jmniijiiijJm gioeeoihr 

1633 wurfr jii Ft. »i«« Cii «Kttit 3efvuiii 
HTsiv'ltjn fr; , f.- ^<ri r i 'if* rldfbirtn pi ' "* 
Bon I'trKonarffljtro'i Mi jj. ^j.iniiiB df-oi; .ir, 
ein .'tr.i ■iir-(u ttr :i ir;fü- ojtfc 

Iwl u K< inir mll Crti fflofea bis £ Bmihar; J 
WrnnfialM. £d»nF fnfcjreii ftim o.rfS( ßainin« 
[11-iü.m f-n -.!;[ mint |ur8iR*r*ti rfintflOrt'tn*, 
■ in i> : i.;n tu TuniL-in -.sir, Bora olutin-in m 
bfn Jfläricn t;ti> Pfeif .niCir; (SrSiifim, im(jt 
iriliflni um gfdint) Cfr ni;,,?[.il. r?,i, ■ (djic toi, 
5™ fr tri*! n in) : 1. L'c I -.ir^- ■Milien:;.-!. 
Vttcn .Analetb. j.'Aiiinlcs Ürd. HeueditH. 
j, .UufL-am iM.iicNin f. i:ol!ehio vet. bifipro- 
-jtc. «r ßnl in fei nein 751) t n 3't" lind -Dlojit. tEptdntr iD(H. 

iwei 1111D jmmijigll!!! Wtvtmbtt 

•£ j-jtrt (Sigbert (Tupft. Ts/ig (r Wiirnir. 
ntiitrr ;ii i-ri>,-i:r.r mir. r-N infdjn:iri)i3 ffiil.-iijj 
fcer! eiojiS cer tüdnijlin g]ictrrl>mtf mar, tJIK 
iim hlnni 111 uufVrn SnltraitriCin RRdTMi, 
rciiin it nicot |iiglciita rin irafirsr /M:n.iiiili im 
ipriirrr äicrjürj-e tiifto gjoiHJi t>. I. finj(6l ii[ 
WiiHliiiiig 0« ;,(ni;iui|f(| als antu cinirj fanftm 
S&onUHta unb jl tirndj tili funit jirilit« ndDc 
ü i itarf. a™ £arpofnji(ij, nnttnn (t Unttt 
onCtrn b(t Burlc MS i£uilalb«iä ad UUhL i de 
fex Libiatum £rccribu3 (rliartti «nb fiin IBrilf» toti ^rofiffoc bte [ononifaen Si*« in »arlä, 
reiiiCi 170s Wi«(ii ItfpR fldifaloaifcijrnBifcbiidlf 

Ceä ^nmjrt Huwram ipflrt unfi -t 171s im 

88fifrr 3abrf i>ini* ftttn*. 

17;» Ktinfr. tt =7 <WO 

®;[ fünf 11116 (roatiiiafte 'Saumioct.- 

SBit ftbc grlibfri* etr(E(niifl( tniSlnn^ 
mir, Jtünftfcrtutailt ju fdjd|(n, ba« fT«t>f rann 
and) flu« btr 50obl( N( er »1 dir bnrdi btn 
Xob ((( ftd. ©raun* dkbigten Jtai)fßTH(l[](r|tiSt 
in i-tt »«("(ii .'.-«i« 3ob. .Siirb. Kritbatoajfc^ 
Irpfftn (*"•' "•r «* ita ÖWWfl« SaflTO? 
SöniaSSirii c'botrtn rourbf. igcaun mar jiK 
BiDfiic lonfijtr. Sdn OlMtfoloit i|i tfJ H 
unbjuglfi* im Sojrlflfltlltr, birrail Srilnblfilri 
r.-ir n 1: vii f.-fjr fiintn Srfftmat: ncrtlWrt. tlim 
Suniiraaaajin siiOt ibm aDiiti frflen cum Kaifj^ 

DtgNtod B^poc niito tta (ulftta SmgddKoi mfnt mnttin 6rr «. mtrffntf n|f €(in SIjbii ift 

tr.K-il ?;:r.L[f,rC. ?!,i[!,i -..■nT,!;,., ;, ,r m.iü ,m.1) i;l t.t iilfti.TijtlAidili f.-r 

l'on ilmi ~. :IH:,i:i'I.iik, lif.i elf ;.;,;|ic!;; mit l.i.ii i^ni, r^i-on vuMfi üCTiiff 

lom. Ocir. 3. qjrfcff WtfflfoSfMrifffBa a% RaO,<lm aifrffllfpt. fein*, f intim sufl) HP* üü 

4- ©djrtiOrn ubir 6K '»irl. mmlt. y licbic ck mit Bitirin Ülujtn gililfi) OKrtfli. 

>t'l:U;l:rt (nuö ff icii.ir i'iiiirlifii. fi. B.+ir Sit « 

— lf. fir.nir.of. WSeadfergrtltttri im Diulföm SJiiii'. uti» 7. ^JnDtW3a[[(i*. anfboloflif. 

t|kt Toccata SDm ft«i unb äwaojiaflen Wromibs Md ^ 1594 »inlu ju&i|i!i .irrrrl rrs "Cütliit lütci. Sri n;ti:tn rjintlioj , 

riit "JtJL- IWif. (ii.it ftr jilijilcijiil uiil Miel lüdll.r «Uli [ 1 d ~ 1 1 j iv.inf L>iL'-i! : ,. i:-.'£ 

ejjn.'llSf'.'i-: L'.üi i:;!.i;lM:'.:.nt ;iir,i;l,-;-i:ii;(Hi;!. 5>(i,i[. II! tu:; für tu 0 ■■,.! cttr t.i.i ,'il.L',; 

ffisn ißiti - 1Ö6; gab iryiSIf eaiifMi fcimuS. giftu law $itn, ™ BWiftO inliOiP(rl««*an« 

5i;j;nr iuniC |.;m:n;li; in £.'t ifr!« fiuie c- i::rt itr^i;; crurirj ,:tnjJ: [. b-ilu L.t 

r.:i:nl:it:( -Birit urcS ni.iä;;i iir in Crti .i-^miiiii K.ti;ii, l-o;:> ottt tu L''n!i if;r t;i:f:.-,r[ rcoS-i ; 

tiijin (. Tu (tfI(D r 6rr 1739 6rtiW*tara, Infi"' (*« MIM (jai I.111.1 u 11 U^(( s i.- * SJntjn, i'.Tt. 

Od ff» auifl iln> »tüJtitlunfl cmi (dl »ti.i'm ir.tt m;j .J.ni.i („d ii;, ijt Smi.i. le ?Siit 
ünt> Sartni. Bi Eue t 

"IS fie&ra Ünt> wMm tt»int.r ftÄÄ?'' 1 " * w 

*ifo 5 amMW»«i ( (jn9»«iiiienniirfü[ JSefotai«».*»* Mr füifftidjr« fhftaprfl« ja 

P* unO für frtrt ^Im*"« 12"» 6,r i rt J™ 4 ' tmTm by« »(jiim.B-jaljrt Amogiaf 

BKiiWlJitljnUSflinfitHifl talhilt, tun Mit rniar. _ „ „ „ „ *™ „ . 
tiiittr-rt Q11 i-miLrtäiJf.iai, tu miiirlJnriiii;! 11110 JfjjulüiiiiiiiT MjsiJo <<,<j rMfir Hiii|irn , 

„!„ , (bot;,in 1:» ?;,l!lr/;-ii;li uiiii! iilulliiii^litr Ks. 

bniHInna (Wn müjfoiw* »rt: ose OjfertA *rfojtft». JtntnMnwnWK 10<l °- **»(« 

[du a:brn in iwmi SolloMut«. ftn buBfdlm tt» ÜH-t. Ö(U)( (Ih Bcdll iooj. ^.ui.iifiii 
nn-o^ii tt ciidj 1111 tuifii yiid) lr. 34 f[i'tnt. ''• r ""' 1 ' !='■«■ i'I-«ii:|l J>4tE-«i:u r--- 

lidjm (tbr.r Mr Zcaiua|t in tfnsUiiO gJl 

®tn öffii uns jiuiiiülBdoi] Kwemt«. ' Sfcig^sTmiin« 11 "?* 'Jw^wtow SidläS 

i;og nar Ol» Biradflunailfit« grirttWi^ smomIb wo, 3. Haan 4sa. a. »nun 

III. ei»rfii'ft«i 6ob »MnttnSura mtteir Brill. 4rfle 350, tmlßmen lao. t»6fW aja «:;r( 

uSin i=tv|>:i tiiM, .f.tipiiti ff n rO\ll.'iit.;ir,!- :qo , «[„„„„-„[--„lioj, B,Mb: 11. 

e*i»nin, tri anlcbjr 6if Ot« ilL«.iri:ir i:r:ö „„ -- 7 1:u . m. »<jbu 1», 

5»rniM ob b<m Siulifliii taj iura diiinaial g» ,c|.||i ^, ;5 (.„in C >. ff.xl. im t. jit.iij. 

gi»iTi raiir.v. . lso, ^olfaufd 100. IBio[Bii«Eill lUinfia 550. 

aiiintuiiiirt6i»(inil3(Ic!i5Jiitiii[i(c »mii 1 

J669 rtsill 3ob»on »ons bia Untintuiut. jfoÄä m^ftlfStiffoi'. 1 Kraft 

S)(n brelftoliin 5JoBflnfeet is°i giü«tt «w*d'ft. iü.^ *ni*t( 6. 4" 

fMrf«-Mtotrmi^ «Mr(iiiljt««ufi(*rt eumraa 16003 J " tllc - „ • ' 

«altnllaiil ubö luflliim reitlllci« Orgini|l an Wolt>«. äKufif alifc&e 

gttal-scff na» B i r* I a f ttmant ihfutia Infi, u»t: t)intt( |u [Stritte, MB 

_,■ _ ntii^u«-. feaa. »™<n tr räum hl »ittllditab« »nni aai KHK 

mm« *Wr CK prdfnf*« mm. Rulfta Bchuffn Mit Hl iBuSr.liWin du» »ie 

Sin »fw(Bit VbÜ'I o«n *» Utf»*m Nr J>ricrtB 3W\»ojli, ;no7« unb nnmrfrtb tibrc 

mmä ii« BMuofiu w« m* m*** biMuiin/ » (B mrtitixiMm Xbfii eh« emiiia™* t«toT 

2ffTd«?(tanI Üb» ta tWi«W, »«1*« »'( man (tob.t i«tf Wm<a Im SutririMnHn«««*. 

TjaJKii Bimr Iffrjfm- »*H«m «#, in netten p febtn, Wtaiiitiirtitwiibiir» 

•rbnntn Di* iltt e&KWO ■i* .w"*"- _ , , ■ - 

3,0 r(«X'bMt» »« *"".?" l? 1 ! 1 " ■Mi.K.laät. 

«aM BirfnB grtrrtl. BKfttlW "W'< * b<t zn.twioflit. 

«fo« frbr ndh fitB, »0« t» Utttti fcl*' Unfe Z.lWoB* tlt fflott»MftM( 

tio out 6tt 9- *(Otc h »<* SW (cmmni law « »,n »«blnn<ii , b« »Ir (mite lirfm. Sil 

An, uBtt mudMu'-ti SrumlrinH '6" muh»'» Kfrrifor £kl »rru*fgunri(n ittftixi »ui* 

e.eanfin trai ©tut iu ubiiflrb/n. . „am fttincn »irflinbtn Muig ml. ffiprSitaM, 

«~ «hl an mit ftr BMnm Mr M* »" rm ii* lä Doli« *ctr Zunttyi ni4l )udltio> 

su «j.isjä.«* saaa juläs »a»x w bvm tngbtan ftilMfiMttihiMw ' i"n nh * t*P»"»«**»f i ««" •#»(«•««• 

Ei* ur>Ot*ml*fl« *«'»« W« Irtlt*» - 

ritt« n«» tti tnctf, u«f r>nn ni«.fdjllani «reu WpKmtriOtn. 

Mm r, »« «jbt(i»i»dit tun tot* M( et«, ibn ([ f], n ^>[j,m^lt 

■T.i Vl*i u.if.r fit iblirlfibin tu r«6oiB. «m M BiBrti jibolnn ^o»(ri* eftäBbiiv Di-jiiizcd b/Coogl . .. .. Mtftrtt« ..... . 

lei muiT;.i:rpuBr Siilhtnnrnfe u'iC- ro'isit-' 11: im* on . i>nfern iv.it mitb ftlr-ii Jtrruu- nv.b 5 

(rliifl in:i Bin« öffiljillKtliil ju finden, v ten E- ;=i£ .-■ n-s mit lein-Kb (in Surft Da llulici. -fr an 

si aur. 1649. 1 t-fin tt Uttum Z«a ' >f y( 
* j?u* ff'. 17 f" Bens ^BwS'*^ P'ty"' IDtn fünft«! ißijtrafcet ' 

Em Sre.-itm 5Dti!01&« tm *<* »on bim ftanjinrufti BtrfüKft Mctwa 

" * 1594 «KbUrB nferntsr |u Eui*6ntli rt < ulrt '" 1 « 11 6#flufWiltMu6i» mit «luttÖKt »Hl 

S.Src SSSRSXStBß """"" *• <•*<••» *&*< 

3r: '1 ^;,;ri-'ir, Mii ^■^.■r, ii: = M;flt, oftuc .j. ,6 7S ,„ <S\t ;ja(Mnn Jt/(jt.[fboi, (C Im 

on ("lien o(er Sunt -n (Sit iSettl.it ju Cditin. sc/. Jjiärj) unb 

H*9F* ttu ^rÄ^^Ä* 

Jltmnsm*«!.). . _ 3IIIniI , m bü EHlratni btr «tuSf tm.« r.nt 

'I' =7-3 Pliü'pp ^«li>9 ton Otleaul. (f, m 86 6 .111(1 11 tig ootn fflebcenieti bit Koii|brinTi;eB ur.tt 

sttn eSf v(. ) . .. . SilTcm" 1 !" 1 bet<t(titt lw(. 

SJiti triften SMctnibtr. 6wi|it# MtStlajtii Wannl« bereif 

.„,, ,., M „ . (mitten *flpcBe tiftMitl Mnfreuicla, ru«'] ein 

iBiiiririis, [|. ittt -0. <5<VQ unt pjtMlutben (BAnan sufsttio trimm icurtr. 

frtwit evttidjdi an bau Sqonufiitn, all mirft 3»frpf> IWnicbir war jiuar (du Mnflti opu 

f).i(eti|^;eiiA t}i'rll>|J. llntei leinen arlibtren Wellet i ab« boet !ln gm» Ml UalH roll tllta , 

etb'ifteii fldj&rin 131 (ilttratui ber SITunf |iooi> (ciiu* |u «cfucl. Uli <ln brau*» (tfetn- 

StflciMrioiifii De TbHs Hebr.wrum argcuteii. «Hirt UtlftglB 1 MI ttncn tut* H(" Stauten Ii 

fft» «IM. i\.., m k.. (fB *ft*"i«<f4na finatriffitirn •DtilbioutKit ein. 

Ätt mite »ejtmb«. Sall|«tt«», w^tkdbCtmlincMiuhHtrcn 

■ Y.gn fotn P»p ! - a ffni 'Jrfr <r( f!r< ,-,g ClitirlTn \ 1 er&alini. ;'.iii-( sT>cJ t .i!f ?in. 
V. blits (it JJeili i: -diu} e-n iii-L-,f.-:r. teiiii* (muflena et e&S an btm (,(utiaen I.^je. :fp iiffH HC - "-'eiW. Sratem B n0 Sotfftl itunjiblaKein cniufcbUn. 

■tm. **KtiU Soae mnr'ii iura ftfna gurtet iir-ö 3fnmrr!faitj: €(fiuu öere marpitrj &al in feji 

liottl (jfltrr t>l( JTlr[6f t;:n n.-ii,-( OitrlMiivt. 'In eifi! (nfiiiii.-ir OiK'.r. iiKt tu i.i.f:i.i i t :r neigen 

(lii'i; ^rrl'j rr h.. tI ..|'f tflllHllf&w MJCon, gntgti Hl 5»ä|l( MtcjAttk pi 6ff(ntliiteii »eanö 

cl j-jf cem ;f;l'j& iMt (i il im" Tu Kl 1 oi" vr.11 iv( iiier (in t:r,'iie,;t. jrtrti iiü [rt ; '(; (.ini:!ii^! 

Ibi« fie StiKliiiadii. M Qi.id; im fl^nini .ille'r -rrirtiR e ülrrf (iimef, .vi-.> nniTrr, r.'ii uiel 3"- 

m beflinuneii. aitit mit« 3t™ irfvt rieft OIT« tflTfl bofllttt Mtm» irtWL 3» rta(( babrt 

«in i'iiewm <&tul unbbrneb Hl flari[! SJetOantlung niiaj um ib rviniait StNnlrn, bii tnl[ rafncttriHf 

mit bin beti Btrtiti nb: Ego fuml'aus! <Rif ffittblem» (jsri JlttoagnaohniMf Ctx beulen»» #4 -==•=■* 98J 

Sliorfiifrt föntX omatfm, in unfern mufffal. n*tft()dripTjiSniJ[5*MlW<(<»fi M.fumol' bin 

3'irurfl rriicjtii' n , t.i fit r.i( Olul toij tum in unirim Sloü.r nfiinntn n>(itt>; itirt unltrf<)t( 

2 Stil o=i!j L'j i ft!.i'-n tR..! nuten bf arbeitte tu t.ij biivlun (> nihil, t-n" Ha- mit Mi Orfltl 4(i'iuii 

nrtfini, tic iiqj in r.ii ! ?Jiuii!«i(U:r teilten Mn, jt i mit; , ir.;i rinon ft f.frmrn|.-n ijiaitrn Hofft; 

; ii.ri.ii tniiiupiii Mhn IDt In ©tastt Pub nunn 53!* baftln aiutttn L'itt, init nt* ttfUtr NU a(« 
lit . vv.u'Jv. u.,5 [ r.f -u.'t r-di! ■•j> .i i:i-i!;.:Sjüi t:( .nii]f v -!:i(-i (:i,li;,ic b>t,'n r ;:t , 'u't 

Illt.T itiiif.f» ,1ii(3 tl« äUlfflru «u.li il-rri r.ll.'fn M. M. Hm rihtr' um -l.Mi:iliii.,ll <M«iflS(U l" 

äBilltuil Dtv&inttii ilcü-m, ant .."h.it üc. ill-rrnli io im:; <i!S r? f., Irtltr , frstt in', 

(üiTuiuci im? ili- it>.th i f;tn r.-.tu ,t> ju (> 1> |i. ^rs* rrtil in) tnma'e nt» f,br 

(Uli anütiirimt uw6 >iii;!i$t.Uiil(ri'ai(ii"3 jii ntr. im Burttlii iritnMUi (btim.blt So]ltifdir JaM 

raitii!u>i u»d gtiaVtlÄt CMHvnng in rbuMi HB tau OuiMftitnMKnti mit man ba< IbiKtamn!* 

Wtlrftf (i au* aufi gtjitmEtiDjic anulkt, fcitf, ntxb qar 'uTcbt otilifbt in«: |i> ft|tt it» 

ffu. HriM:|.-,ti.i! intol'; ff::t:rn iiKiflrnl roic Q. _ 
EQIk R «nt T |ii fi|(n (diiurit 1» midi, mal i« 
bannt!* ijlntibii, t* n-ört Im Caflr fii rocniüi tili 

. ■ im bcttfitnbtN igrfnnir b™ D ob« Re du 4 

Tib J(1IT 1 * . i , tr f jl r-l'-i iiitrit it; irLi:l.i!v Tonart (in! »it bi( 

Tib XXI ÜJ * un 7 1 itm «ntt« «4 SBlUfit» «I* UWlHilMti «rtmuUra 

_. , , , Darf ; unl nitil cd. mit nm« Ectnin |u Ibua ilb 

rvMutii, ictil ■:; ?ti .;:-:■!, ;.iti: in.-!:: tu .; ■? - ,> ,-,,,„, j ril: [a ,f itf, in 3utuufl (Hl( blc fflounf 

e.v ii iLii^iIc .'.i,-.:t ikii [,!■ ( t ,ri,t B „, o Mö V «irLliüvE ftt unD (idjit im SIdhioI, 

»lagt. f. iMfo Tab. XXI. Fig. i. „„ iB1 f ur mi» oimiinbra, au* ilf, all 

C i 3,ihra. n Si(f. Tab. IX "Jlt Itntl c nom-Jcnldjtft atftnninlte iKtilitcnaate 

t , ., . . . - * ^„ a «mim ictrii antaten nnb (mpfrftlin! — llibtf« 

eis bdlS«!'' " fl"ii6< »ab, »tm frmn »trilftoq« feirt 100 Üomfc 

D. i 3'\&n). ^ fitf. Tab. llt. ettft titt, •'•« rt|Mn*i»n*i ba Do* G aar nlcb« uotu 

mit nucini ten r r 'r -. . . s Ätnl.i ; tn i;f fixi j f.mutdS bei unftm lioiin, mar. s. l"*:f. s >( 

Mut taHINRf «Walk? 0«f I* «idi Imiu gu- "* »«m* »™> «BftBI'i« P- B P"H >"* 

r.rn.iitiifi'iimti tir anflirn eiimmfri in tti Ott-« """'S i"*» n * fi"b< G btilmut, 6bülii* au (Inn 

u-.K l>i's mit Ks no i "er. t i - nu fenti Für tearb CliOi fo t>F|antclti bn6 i* (nniftln Oiuij, ob ftt 

ni.i ui .um diiiur. ' 'Bn rsdsK fj.i b f it* tnirt) btlfoi; Wann girouji bat, maj tt mattl. 

mi.il in irtiit t?rin.;v.irt . '"i:^ .u.nnr.-Hia.-rtKt z _ n 1;r , t(v Irnfllu „ T(b< X VH. Fig. 4. 

t.Mv.ci. ^o.nt tetit i : f,,|:5 .d.riK ^iiif fj lM| - r . ;(;,.; rKi-i.Vit-l |,;j( tir t'tlrtt nm: ^it llit. 

" ' " " c:l'.'.iiiitiiiä|iib(iilt mitb iiimtiaiintriaiiacGit 6|( 
itiminCttlt unb ium JifiirvlIlaiigtK gnr tlt fltblc. 
fiCrc IHut imf-- i'ifrtt OTti'l.'t iii.it SMburig, uni. 

i:. r. in.iii "jMl.rftf.t Sdi^^mC; in t '" ltl " eitbfiirtc, tim: risiüFiuiij cSurtm, 

ivii^-i Itnaii. ©111! i'" |, "''' , i- i'.ir.iriMi: nie i'iO'lt icritcti. Cuirrrbii: 

Q n.™* tlt .. „I.'.imntrr t^Bt.'.Utf.^i , tj ,; ;,-,„-,.,„,. e ,, a |1( j,,^,^ ! , l . | t, i: : ,„ 

2 " 1 "T ä " ^ k S. " P 6olf (it* ftlbd flcmif niihter leite) 

Iii rtrin '.: :i ' . tf* ikim 1 ' nJ 

4KH Smi(. e*™ 1770 ttbamiK :« mit* tri 5Jj (t | #0 | ( ^ | 4 M enint , , !?„ e Iam p. Digiiizcd by Google ■M« «n«M «1*1 ««* O" 1 "« "> M 3118,1 "iSit Mw ihMT m m *« 

Tab XXI. Fig. i" *M <ä «b« fl* I« «*tft* Qq. iMl* frtdtt f* ( MI iW^SS* 1 

ntdilfMül- 6i »»«» mif A» i*T i tief. Ttb. XVL Fig. iS, «1 »*i|flt i«- 

l£ Dd. <&ta W* «l*t *»* «tf eurtlbiioii II*»«»« .5""!* 

F.-. Slirft* SWiillil t«WI iifuf.UIJ (■( „,-,!,;„ iJ, j '.riitlni^ftiiK llitrnriliiil fiu urtlt 

S-odfdiulr Ttb. XXI. Fig. i. *ant> m«i( nb-:r |itLVl) na ,nai mit 4a« IMMfln 8«%™ 

UtatMidl «SlfOlU'n- mtim man fiai; t«(|*<i- cn ( gtojltriftic (HitinoiiiiSiK-m K" »«««< 

«tlhiittnt c »Mi »« «W' (<i «*■ VktUU nt tu bmttnmn MF«!«! nur. 

SSSrSi i»m fitf m&<um tu m Rr Ba> „ ,***,*dHM rt«i.iK 
* TT |B* wS V* «t* 61«: MI »ort. t IW» jBbaB( , 

«W«ot c alt »iceufti ™* iw« t>l<Bt<l,» rattft« «i.ritlt. 911*1 wl »«* " '*»»'' ™ 

S il«' "rourtittH* ml*, a'i W M*^ 1 '* 01 

Kto, iil lil Min «Hffltn » !'i 34 "6<i frnf. Bai fs6.irii.il »(.! ' i 

t[l ü otfr !^r;r ,n i-.n.dii üiittiiqrtm.t.t „„„.kk, um 11; liiiuni Brut<t_ »™h.r_n. 

atjdAniucii oororrf^ftlt »lt« «nm6«Kn üBo tfi 

hw. SunwutM'i*: 39»«»«**'™ 
DigitizGd b/ Google SRuftf altftfje 

0t e a I = 3 e H » « ö* 

mimuofije Den iSten ©(jtiiitw. ijti. mi Hc iitttn BSuitihtcMctr »unet 

n. 9!in)l Ititif hjit& man (in; G. M. 

IJItf Wrimfitf »«Habt, momli brr *«r armbalairfr 

JMuiOmdflir 3f. fit OB MI lUfftnr« SaSrra .. , . „, : \ " S ' 

awof tut muflfalifmn Üublifunii wicirni &or, ■ U»f<r 6iili<3«ibtä Wnit inüidl tu* SSalifo 

lifffri rrnJ nun l>«-|>lfi( in <i;ut [irllfliiTniii^fii "'J" ^'f ''Ii f''i> ?:ti;nti ;.ri-. ilcn giürn tit 

Donihlt. Set tit necii HutfaaDC »ifffi SBrtff *"»<« (n SmiigNfoma, r NtJ tit »Itffrn grbitft 

im man tum fimn Srtf. milDhdit ti:;W,< HM» «■■"itt-tj (j it.'.ji M| : rl\' mit;; tu rijcnE'iitjt 

USätoini tum Owowf graiaut. BMtft» «na l "SF* l WV «*»«'■ «ufert™ nitro«, 

Glir oiritiitKn nut 9<rt 3r. nitH nn* bin« ""Ii™ «W 1ä« «i>(W.e%«fd|(i[t , l>i< jn <m:m 

f*6i!f »totutl romt BrfMfi« Üt*l<In d«ttf«f. fwo«! "J*™"' a '^- ■» f° ffriprtt ©»mit, 

RfKn eunihnt unb mit anfdjra, «c g«ni an S"**' n**" 1 B«" »« Otolfinrc. 

tritt™ Ott üttiii. w«M 14 Wt 9tittor. »'»■ e< B'i" inwjnf*™ , f<i6 f»(i (rtrt»™ 

i:rr!; ?n: rniinni eüuim ut^ t- ic ütimf liui.it* "■<^-- d-"! iüii.-.s Mit ifljfrtfi .Eoltni JfliHr, 

in (£i ton « Soritn. JJinstgtK giRri « im* <"' [n «"»ft» »iSIcttiiunMotn Didtrr , u 

r,:dj!, Mi .ftrit 3. uri ti(Ki- iili-m i)lu.i.!.ii( tci t '"'" j; ' t ':i- 1:1:1 titctii, mit DJ, ucn Kr ein. 

Seil oiflirmdfi! bifcmibrll 6m. SBol>rfttii«lid ''i s i" H-":^ 3n!( in ;rr Irrten StropDi 

irnlllt rr enbiird mtijt «tTnfljsluiu n: Infi M { "J tl[ Äonmiiirtipii fit>illi(]>n tinjimdldi. ÜDit 

SA atilninäic «ffliwftJgii triitm Grit eint iwcbai Mi fcitilt iiraa |b «rmitm ticibm: 

fWm Sinftisa Kamfdi, rcinn « Mt ffijorlf Du bliri?b„ a b DJ |lmi t ltio, bl.i* u nt .„a6c 

»tc anntt» tu» 3;« »llfllnu«,. Swrn.i.on »™ . »*, Blr t9lw ^ S idSit! 

Unim ewnn , SBiSbtlroä cur (inci CaffliBiBK .,„_ . „ _ _ ' , ™ . 

unD Nn0q™ ä BUftt t>M t htm »Inffimai. *™ £?£SE**'l! l, S ft6 Hm » ajttint«. 

iinl Ottiniui! trt ftljr.Mii Icnfi gt tu 

ie*AJ a ™ St * " " S " "'" Crtonn It(f(rn halt rcitj jmo tut)( ffnjm Dlaliizcdb/ Google InSf! flifi auf Mf Äflinlnlä <iH« nur mc-üli. riim ata.'n tm täiftlicfim ütfrtl Wut biäfitri« 

In ilttni wn SlJdi.iifiiu.-.oii «f^.-t ; ^ ™f : - t\i:.n. IVs kfc.uiKnivi: 

k li; 3 m: llam.M, , DJ- 1 : i " ■. : "1 r,- t Mv . J i".n i.nü:. tf <fl;iig nadj mrcftci mit Kr. 

Ufr raeto'iftSt unt uiiim"*; üiüi.vi i.n: '.: :. ; H f:t iln:i.'i:ii tu t;ni ."i-vii jly.H 

ittXbanalil cmiritJli in mV-! »>:■:!■:■ n:- b. «.umu ti -.in::! i.tr;n .im. 

» (J ,iii, .■ ■ ■: "d> f.lL-ir, ilruij-Kii r.Ljnii.-.i r.Mnda'ii .'ti, njdctcä 1510 

s tu iixim.-: nrr i u - r . l ji— .: um, in o«. uut> ifiyi (Imilirtdin {KrJHiMiir. 1 

(T("mtiV "m .r..,i-' t u»i Y, i ll'f.?t n 31r?" l tI l tt,ltn 2»CJCHl6tt 

i.Y ,m .»„f. ,»,n ai,fp.r,M r, ., n.|, ttd : li i l Cj 15S7 Unit» Itltitknjr £aubamia, JRcttoc jn 

in. „Wdin SBii.'a im ii:-nf:l!i",ii,; eiliü-iildid in eiitoiran 

it blos naO) iiiMncn. Srll.irb iSu am crfttn m.u nuMJfll 

...111 NM. in .'IL '.ts :■: L::,:CTKi.li :r i'li™ nn Htlruä Elulnlal 

i! tfHinui ösct (Vinn ei"fi*«n in tlc ÖlWlIJfBrftilftWilIKlBj^B. J.i.'i'liinir.cJ (. mnnnwrsnipBW » Ärifcftbftft auf «ItiE con m. t 
Ci gil un homnie Je giaie. 
Et flont le talent enillulUeur 
Kons t f.ir r™rir a I» ftv.nle A 

Ce Cliailtre de '- r 
Fern ioog-tern S plaut, ■tAtn tag ttobaim 
msjftng. t,tr in i'cinm 

- c.fi + ljNoru"r(( 3!JBj< 

licjlcnücii Kr 5Bu(il (fr ailiu fltliiftii bat. 

■ ©fc tilfH S>f(etnfcef. ■ * ■ 

BMn tjiii PS" I" sirii*itt>E«rn 3tii(n 31«« 
fudlf jcinaiti, Nu Jl ir-.t- p>!' i-nu3 (ins t."> Ji - 
liflidi «(mündn ju CEtbanmn. Unlrr tic 3'tlil 
titftt unjluri[*iii S<f»rma[oc«i flrtjlir fir luiiif 
fo tsibitniitf Iii liltitti äisinfllr, t« an (rm Jku. 
tia.cn loa. 1518 ium ütntij« an tu XottKtiob 
Enae i» 3ürib (mannt Würbe. Bit )Ui, n>« ce 
film «IbiTctit in niiicttti fii*i<i Iii fcljtnbtj 

„Iminjl. i ( t( .Hl »10 B" ' ' — «p fc IIB (t I9IK. 

Set nc6i( Scicffltir. 

5ric9tci* HsoFpb Äampt, pjlc 
Aft. Ecud. I.i[i". !'■ '-.t .'l-v.m.it 
ijtifm t nr. ?rc 

n,-..(.iii.i!i.|T: Prr.i'(i'.H ttv .':?■"> i;"liriauf,-,:j . t.-f";i;-< -Ein 3in;(j Klbil 
liu:niEbiii m th- ii.iii .(■■mjcl KU ■ 
find, Sioinali' " . . .■.:t l 'riui>f, (Uli vin 
i'Mtl;t mit üi ii-H an m — 

Lisi.« ^ItrdlJ fer iHuU: ij ui.iii:'.'!.!:! 

[ tdtl' ab , J> . ■■■ ! £1' l.iMttc fijrifb audj E^ercita 
rtiOL-iim nna 6. 11 3 

tu- ii am ti; ?;:'.ci( i Tlief. Tum. XXXII. ii 3-i- ■ Eint ilnainb tat jaiKdl mdtdi, B ,, ■-, -i,-,..- hl unitn ÖL';t.i. 

[Ad- tijiEiiEii. oun.i;!, „ r .-iitn kl.S.nöf- 

^ ' mEIS.Kll.Hiil-^-:'-::^'^'^-"' : '.'!'I J üii! , Jil"Hf"> 

JDjn iituiitin jDtjinii"* vr - 1 t 

■ ^ .j„ Cb 1Jp (.ilua Sol«!,», Kr fdj mit - r f^[- 3^'^' 

e-in i^t.v ■■tUIE aus »,n A:l-n Nrf^ii.' ti , i;,i ^(i Iii. eii ; M.i.'n ■ « - ^« am >,U 

©<liVi|(n 6)15(11. S«i«uit« wrläji nun ouaSIUi. SinC« CiiTCb.nr ( inn enUitS»««!» «tW»* I DiaiiiZGd by Copslg ! K7 

>, Ufte QHorg *Wmirf, KfrAartt im 

ntiatic itnfc «Rm ftin« ftntrii mir 
Mittun üliiKM. auffft ftlmn edinl» 
in [jottttt (uijliiiO McK fftnnlnitji nnb 
in bfr ffljiifil. ßnni eotrt.itt re«' 
fb mBr im Otfliimi. ob n gl«c& (bn< 

neSuufr tno, wie gruftap u. B. nl. 
tjtm edillttttK cl>juf«iiii<ni uitb' b«- 
t ibn Itlun liotdt, rouebt ntlltciniiiM ; io oiiii I oft |ö mandjd |(uiq Sinti j^t nofffti 0«i 
■ iLii^f.in.i Krjr.mifi uno cfiunftniKj. 3(1 öenn 
' Da e<[t|tnMti roo mit tu (flddjmindjlfil 
fü hüc ^;:frr i>; ituiiO irr., dt c'i ^r.vrLfd; 

S)en twijtljfiltm Sejfitlb« «*nu[f(ld«ui* *oii™iiMitn|iD(r(n baBmiXrn 

J. .ifnr.Ti.fii— nht*M_* H.miM, AhDiil fr<Mj .gDKtidlMl *lt (l(f(i 111(01 föHJH »Ott OtT. 

fi t-ttn ft2&t%?䣻 Bri££*&raE ■ Äff Mfl« ffl»»"«, jnSjW «ft «fc« wtt*« t 

i ■ V' rS «n «frfcM Ix »*' <m^t tri |b Mf AmJe an» N« 

l l mit Diifinmign ™ n 4 Pl[ , ( 

»I«n..mii[ici9 oe Mulicu. „.„, ,.,.., || ut t,,,,,.,^,, 

!li; ,i:.:.-ri:;ti iii.K -:- i^i r! fr: j,ii[;rlf VM btiomim. Jn ti(r Otflclbaurunfi taue ic 

Cui' ,-,ti , t,|;ai S;-ri[. ;.u;; t'riiKTf; ji. ■ i x* n in n i iTc mib 4 [futjcutnw JKianWirfr. 

tt(r(;n Dirticmp. i£t wn (in 6*o1k wm ((iL ^toftlT« Jwlnnff. 

SJ« »l«|.S» SXirolte. ' , , ' 

Uiisit.i(j[idi»frtnn( tttSHan« linfäfff ■ i ätnat n^ara Uabr. ßdrK Htlkudt uüs 

P6S, ■em.eidia i ii, tir .in :.ni ijrjujtB ias ca-:([(tridJt«(ii ibm badero (in Scndnnl übte 

17SJJ fmi S(b<n Mfjjlof. 5Butti.li frnt m pandii ui- ■ 'tot mit teiigim 3tugnlifi. 

Saiiiu*: „ijamkin i-iü-, .] ■.uTivirti.i .u:|t. 'li.m [i.tjt ^tr, Kij im tir Jiilm Or.imiiJdi 

„rxra v'f" jto[[!:iiiiiii..-. f .i.ii f K.,11 t[r|.,tv,i. .lLMiaijitmi utt» miiiigrt mjitfn; flütin 10 (* reobl 

1, im: in i:i[. iiuiir:, C-;,Ng;n ,:!-,t .n'l r tj|',f(r ju :Ii |j imMnr.lJf.-.l , IUI1.I1 Tiif.sür, ii: il;r; (iiiijt 

„i'ji .im- AfjtjJi.» 5)i;i!r f.iüii i:i.-.ii ivi'M ui, v^fiifjfit ouf tili! foliji JT»n fr «trsvcntin mfifTm, 

n:m tit.iii fam uuO miljc iDolten mit niaji oft ic I41c4t tifollrt Hut »aWwoliI tiitt öfitts (b 

faäin. — .!:■!:; jftr.nnit tv;.t!ii - T^fi i"t(Iii)i Jttitl-arst tnttc 

Sd« @ciQ Euifttl nun l»t Cn|(l 4«tftiliBtHi «man +d Kitlt. S5(fiiil)iiii(i, unb gltldjiDotl miiSK 

Uns ,'.11 vtii iiton M Sreiafn Mlth KrtlKK 9HOPI1 «ii ttt (in pMt 3ttlji(n 

.11 tri i: 1.-.11 >li;ii,; niiit vta: iik't ti:ö(Müljiiiti; t.:"nt.it n.'d- o.ffi.iu!;; irnfiiii N{ ((, t>f "' 

U:i5 i'.iüi .tiil'fUnC bin. . gittiiiioii f<t E>'.i.iid^;rt Ituttj fi ISit-lt. u 

r- , ftlnijjia bitHrart lAufte. !aC(ii4ni*IMJn 

" i^'»"-' j jt«tunt!il ui'S Itflt Ktttl fnä Jf:ifli;;i.JI(t.iri 

f'fl 11. f 0 mt j, flf( - U ||[ (n , ho(i <S Ufftm BÜttiira al.._ 

Sliti 6tdi Jiilii ft.trb tu Vifatl in VtMttti DHtMt «UM <tn HtOMHIM tonlgflmt ■d'iliei 
»püf Sdtot nnt Drj*f(Fi« tft ünufitinnnilii«! vite, ntbm foniucT aiidlilAl **lloi*«(tiiti»U» □igitizod b/ Google , tt irrrDni. Sil Pl(|; nun in:i. anifoljilißiC IM.lrifr |oüül t-ütt!) JtaliAl.-.lli«,. 

tu man Hat ■.«Ava SUttlffllBiMSe, iRameiH Mt on Untirbaltnnj unS ÄileSriwj. flnM.in(a 

BiiMi fl(!Mimcn, btt eimfalli ein ediiiitr boiii um) tetten Strdjmo bfc JTimft «W uignutmt 

fiel. Xiidjao ift, unb bei ferneren, 3l<ij( bwo «tn Blumtntift nwben. Obflltkn trt $rti* für (■aj 

Mafia*, tmirtur. gail|< 3*frJliJI *.* l iS ( £ Mtitr, ft 

JHm JMeriffii 
nitb in Vre Süidjcdirti 
nH4Benun<Ht ~"~ Sei araEra ff »F. fi» Bj* t ut*a<b"b* fit KffrtK »aslit flffoiai reirt-rn. in m «m axmt mltittttn, grlnn f. r'"« *" l" »«'ramm, 

btr eaiütoi, Ifnvbtaütt «TIsfTF; abtrrror" ö«i Mild) bic ÄOiKUWirlft : SiWtxtwF e« <5t4. 

«.flnOtr D(i mtvint; txnn (r oie jitn stirb ihhtfalt fort«(ft(l Mit ni» N( 3mntr. 

Xonfltt* Sputa Bat* Jtf b" auaäbuna. fiül 179° t't MtlacneffneCMboHtm Ew - «sie 

bis p Oein ualltnlMin. <Sib9brai 1 7141 rrntic n Mlkla w Sttflftii ttmtpt >il(HU |Mf *■ 

Horben i7BS. u ngnc li;t'«n. ütonarüijn-l (üiJ.s!: iirf 

Sn4 in tOn'niM, »0 (c artsgrin iff, mlrs i(im r,oe,üaJid)( Buinia&l 3r.ili<nifd>ei Hilm mü Cruf 

■a »hltr Jtira)i [lii3KnlrqiilinlifoläliiC(c3i]f«[i[t fiOin aJaroMttn Im Xlntiittiiuiwge, brilaiiie 61«. 

i-rrtattr: fonlcn unb Onmriuteii, resnauii unb unbii 

_ff«l pbilipp «wnaC Bs*, StbaflianFi (icnit ScftlayflüKe fiir kucitt. Uft 3'illt. 

Sob". wotbt in t»eimit Btbobrtn, mr3i(oM gtrfag fofld waiiiaejulilt 4 ft. Sota«« wi» nbffr 

Wrieimwfriirr; Mim Iii muftw, in otc. (ini um! msmirrtjiifi u:ir;; Km I::::: 

f<mm<W<b< Dil miiii( «Wi* ff.. IVija« JoanuL Feriodkjiic, co:-,:,r.. lr ,: diiiVrfni Airs 

■ " ' 1 ' '— "it flhitall, 1 " ' 
1 ilx\H Hl 8t(t!( M 
■ ftä IhMuni in 

Ulttn [tina laMtKi inttn unontmajm na«t> eitWMtnti (<r siftW^HttnSaRraMaMI* , 

i! rin.ii aipl)I^T.illfii 1111 Pein L'iCr: mu[ii, frri™ UMitrtiiiiTifiTf.QiiiivKrlrntiimynniifii 

In Wie (d> mUtmn BAiwatc. »bitrt iMM|uH«a Fwb micMin, GKIWPbntin wn 

n alt» oiraal« insm; M ti*n «tarn bk Sfv»i W I» ptjn*#tafilitti" JWu -" — 
Digitizrjd B/Coogli SKufif alifdi'e mitre?<>(J?s bei» asten Cc.it Di! aniiuuna r<i otrf ^l!ll,!i r 

ffl *«![« T f r, biisii' in-- culrb ihm, 

„1 .1L.IC SU! ft-Ml unä >l''L'l^-l.ü CWI^M-.l, LV.:. Jtll(ljf-1- tif 3!r<|T<i Docum-ntos pu» intuniccl» de Mu- tmnorti häk MH SSrrWtu .mit r.ifljt 
fi;,:i:.i: ,:\f «.it:'.i:cn .iümiiUlu 1-i'tl, 
■7f/' am-tSMio tll i t 3; i;(11 m 3ttt0uft.il. W- 
, .v L [Li. td) .■tut. Digitizcd by Google .': mil 7.1 - ,.!:■(• , [.., i • ... ■ --;-«;:r:i J?:l tjj *)ii;-.i'i|in 

Irr: -iir.-.;.,-.,. |, „,;,„ [, G1 , ür n " M (<■■>■=■ frt.in 

Fi.-<::..,„ ,- .- i ■„. ..„(j - n «-iit:s - * '■" 3 ■' " •■ 11 O-ft. no " 

vl>e i -ir i-.a i- ■; 1 ' ' ' '.'i (-9-JB, -'■ ■:! .wiSntl m<c. 

H-h-cj )f:.; ;i. ri! i;(.„„-, „ ..- , vl - i;.,.n £ '"> ' it Ich ,j u...~,k. K. 

tu 7 .■:!:: !-.:■< p mpBfMDn ' KTfl f(t« BK fötrfjnf. . 

Kit J-r:ii.l! ,-lüll njillrii ,IM |'o m(l)[ olä 9J1M1« iPni..™..-» 

mi ji tun Ten Otjdrui.-^rn «i--f.r-i.ii. «PD<nt<riD(n, 

Sitl funfi<()!tlt(IT 

«in Palr l»»r« übt- Den anafiranunj fnftf-, * *s6s$ta*to<Bm« Im fgfhtl 3oIjrr fit. 

JäCiUJ-n Joi-ft an JSirmiti . »rsaii. üJ-U.-Ka-i. t;- tu Jli.n.it.iih ;i far.-s Hntci i.ci M, ,i'i.t j- f-üf |i;.iiiii!(ö:-nn!jiiä(ii n»r fwäiritüf. 

ml,,, i^i ';[ i.-,[-.lh L-r |,-,nt 

■ u-c. t i.ii-i;i,-,:i. »ui, 

■ ''■■■:'■>■ - ö r<i vi |f. i 111:5 (l.ir:.-i ,i Li ,-.»■:■:;;;[ i!JL!<; 
II <U!i::i Hill-- t.-; -ri.-.-itil 
64« mltlttflK, nitliti* p(;n( 
n-.lii OüL.i'.imnt mar, CmS l( 
.-[[>-. -[i;;:i:.i.iK i - J ■ l fli-lalmf: 
> :i'nt(, |-,;,-|.it:i;i Sic:: tir.it f-'-'i-m^' i-i i.-t.rr ~;-im'- mit 111:6 n;;i ,c,:t - ii; : ' J " *'-;v,r(,;i-; 

,; o ' f.:'"- ;■ ; - ; !;,; 'V. b-^^-i'^ il^^;--,-. j,. i^,,!;,.,:,! .- U f t^s 

Äi ■ iSG ? »S <ii. «?' «r*fÄ Eaoa&olil[ «m» mw 

ttMm-r f™. an mm» &wm e<iMB* etiMW. ... □ igifeed &/ Google 40* 

In %tn oa& rt m Srittn gittintl . t ...^ „ u., Ht „„mm.,. jto« il>n,r„ n.iKt titeln ndjcrl Cr (Ebtmlirtöt 

Hn rtr.i tiddn ( -6si mi'/M ,;,■[■ e'-rdi "'M- " ™ : Xu? '7" n« 

fit i -l " '. I -i n 1 1 ; ■;:i.^ 1 ;n ^,-.\;i5 ü>u.jfl TV In -*-"' lc lUi.u;: i 'UvU. <ft t;,n ,1,5 

führt Ida mattier,.-, ,..,iv. -,n .;■;,„ ^j,,;,,. '■' l'JHJjldJÜ P(r ' ; ;.;:f u«r ä i i; i:ia> 

I-Oli Prr ÜBinif tjii iai.jjn | D ,-(„„1 Sij|. ,. VMI ,..; 1 -.- m ..^i tat it (im ilfatciiiMKr ■%((«!,. 
'i 5 li'vri-.r. ■ !t 'J! LililMM K Ii 1: iLlf i r,ii:i in; umu uns t> fr $ jJr 

i ;. t ." ",l 1:,flf ff'M)ic;c'. am (in unt tiiilln C(t ä!,i(tiM )<n (in unS jrojnjigßen SDfjtfllfcce 
:S3 oraiifffiait &ut>rutu in tiigiio untre 
3i«ll| ort Ikar- fflgilut fem nobile «wto 
:: Uejunbus circa Mofieoi ectllfllfljaa, 

rc 6 C1 M ,, *i,räb; i '£i71f«^n'w*Sn? Ba 'l!( U ' 5 

wat (i,-widj( ti< «Rt g»« |u (fort o'pti in SB«! jroti unt> ItMatfsftdi iösjtniber. 

I5ttt |«iifirn -t(ji(tui!3 (in äülüfnt* 3«[al[(r. 

SD«, „«,»*,«„, S5OT*. Ä B »iSbSrÄfiÄT!iS 

■i 1 iöif STttlrfiiot arrrfiof. e«nS)al«i (in muliKtlifefwi TOitFiit. 

*^ K 5*" ft £j' l f*' t « d «II ft 3afc»N SnAtrid) DMbttluig, atfanrM (U ' T ; ^i ,i 1 ? v -"" w """" " I ™' !■••"[;"'»" k-ti-!.i-i.i.i!< iiiio 

in!B09ui|d»ai«tui gruil^tran arlicfm („te, „„ b(m mm eM «f h, BolltliM Bit «W. ' 

SDrt inanjlAffe Sxjcmbfr. l l M ": 5. tttl " "*»«S?<8™* «w «»f 

«i„ . ,. „g. SU. m ;;ÄÄ" t »;Ä,rS'S; ass 

Digilized'by Google rtbjR ©idkr&til (mitten rannte. 3n rhu fn 
*TC6(S(fabr rnnl tr tludJ iii bmi Knuti: eul. im 
f&TH ftfn bamaliiiit Ecbtti no* t.-'inr Jjiilft 
&<rhi(ilm tonnte. @<täitt(ni r 11 1- rJ i fi.-: ,yuol;. 
l.ilfii. n,-.Ii>'i !f - f! .fl:n ll'ibnlmj frtn tli'v'n.-i'/j 
SUfllit utlf ■7fi'-l in: fJSirr! :i't:. Cl'tr::: M 
SBiolinc iinB »lonüti (.11» (omni tu Inn;'» tme 
fpldjr SectiHfeil, PllS iSnl cid Vtlld (liu'.'.i f.! ll'iir. 
trn. Jin JJlJt 'iE: lom ([ nuS C<i (UMtnm 
in5 iniTt-r ul' ronflnlür JJpfmii|ifii( nr.jiilcllr. 
etin; K^itii'jiiticiiin «■> iol.-.r"C -■ : 

r. Hb Jtriittrmi mt Mt ihv.mi. Eit flu* 
(tljc t-rin.iH in* m:[ mrltr 'ini|i*t tu Hc ^iiiniiJ. 
HC .j:iJ,ii:Viir, D,:('it al'.i ntlii t~.i'~ '■>i<{'l- 

i. 3WI 6*1*1 für üit «iplint. 

3. Slictüditmi.i mik 3sJ.ii;.[;f(ii. 

+, ajTflltrtt Butttrn fuc (je girtt. Vit!' 
malte rbtfrmä Im Trat nftttintn. ■ 

3«ba»t SCaeb äil>«>iu.lrr, ik^It .1 : it Cr :i - 
Mtrpot* tut SBiirKBtrtjtfdjfii tm 7K11 jaimre 
j-yi -Bluff ftoifjEt Iii t<r rii.r. 
iir.iMKmk' .liSilt-tt Nilb ti.ll H.l, i.j j-.il;rl 111 
Cii.im JiMimi: Mf. iit l.jit :l;s !li;ini. : «, mit 
£(tr SKMilitti), ouF Bit Ötu«.i[pt[mi|i, in brt 
Splflt obtrauf tu TJu'if mit n'.r.MIt r:r £;>c: 11: 
jtlntm ftnuWtn(halniii[^it u>(lii)(m rtnud) plti 

«■...■■.ifrn- ibr(S SV'tr.iritJ, Ht liisb oh.kulIjiii, 

■ - -ittafMtn ■■ n ttMMflfM tiofrmilTfiiS (Eid bie 3. 3Jif [Millt !DIiinb*(iiiilil'nif, (in [ciTilj'tthfi 2' Süll 
tiilli-.S,- ( fit fit £Jlf(. 
( ItaQnimi Mrim unt> Sannum, ö'.ll.wSi.Tis -!ü .-vi:, öffi i!n|,i'U' in f-'Tiü.'ti!, 
Me biS |f(t im 'Butlifum Mannt find, nudjiii fei. 
11m iinjijjlrii u:ib frim-ui (ifjilrnjl iVbt cw liiire. 
Stiut Qttllli i|ltoU(Erim Luid JBiirbe Witt DKlkutU 
fibH I* fltttlh 3umil(<J r 117 i'.u JJuiiiwn:. ju;,, rmf« 11 np ton 

I. XIV Äon««< lue He OM>e. 
a. Sin Boimil für Mit K iitf-nrn. 

3. II rocpeliconmie für Mt Ö^of. 

4. 'im i-.r.iltiflKTi r.'i: 2 Jiliitiurilfu. 

5. III Guntinttn füt OMiti ajiaiin, SJiole 1 
»nb ajioionctir. 

6. II Ine* fur O.t:.. üir(in u,;i- X:}. 

7 VIU etmairn fit bi( OM>< mil B<ll* 
lang riml ««Te(. . 

8. IV Cudllru fm (Wo Ott«. 

9. II bftji(in>en dir jivc JIMt«. 

10. ein» SnmaKfiitaSlotliierirF, a06««i 
t JB.i.-. IjIv.ut, s S.o.fii isi.t ; ?!■.(. 

II. ffithcile «lult (üc ffla^ in |i tu ai! Hirn. 4- 1>« c(tui 
f.. £u:3ri!i}._li feicii, rmr Oper. 

>>!;[, 1 lHOi. I.J \ Jll 3n btni *cirien[di(ii Bielonffii giieirr i|t 
lu tiJDen: »ii £tljgteunj Stlpase eine tili" 
eiii) iilrlifdif gjnulit filre ähwc mit m:ir 'S r> 
ltnb((!liiluiin S-eoSJMIir, 1 (I. so fc — B* 
«loi-HUK] .Ü'il.JT» t'ii Wifuflt DOil Jiautill. 
-HidiKl) für «WBiir nifa! u»u 3. €, ÄrfliTer Digiiized b/Coogl : . S*uf(f alfftie 

91 e a r = B c t f u n 

tnictroocfe» ben lottn Dcjnnfcer, 1787. ©nftlMl Mt man nott im ewfqci) 3«&t» 
*uf i6i. ettt(ii in Eiicltj adictiutt: Ltttcrs 

(.LI tht l'or,:v r.l-jlk- !if llif [isLliri l'lpr:-. 

Iis ll;c In rr Till. ;h;r ,:i",«n /(■■:«« " : ' " 

Öcifi »0 3<*»"« mall -Dlolr.) UMrt^Kfnti RnVfrK u HcZtmb r>« SBuM mit 

Midi ;i ; ii;r_Mä dilf ((B|hmraio( JtreSti',™« Sin 
i.-n[f.-.iMft;:!)::iiiiirff. ijin 141m 3flln »urte <e 
OfJ.mn .111 ttr iM.Tärujif i i; ,viv:, iV;:; f niiet.n j Tnil! (?*L.| j[.f:| f,.;| ^ ...» ... n Ca naa, SbitUS, 
.1 i .Vi ^ „„. 
«ic in gnfttbm trritto 
t .:■ .-J ;l f .. 11 ,n 
IKim. ]t,Zt fWil" fir. 
*äin tim J><n|t M 
tlboJtlPt CoIoiimi gli 
rff.IItie ruh SJ^ubtOurn 
iprf Oufnti«« teiritft 
) Wo;» ipuiEi ,j iVinfm 
n innen :se.:d jiCraNtn; 
m, pk RKiil(ii«Oia.ciirn 
g bdonui. Stn.t Kom. W. 

UplifintriBin. 

SXr trti unö jrumtjigHe Stjem6(r. 

3abai* 3(i«ri* XoHr, trr un* on rrm (Ins 
■ tiWtlnDTIiÄ cfin Jnr::iii,[ aa"C'd-,:r nni:f[. m.-; 
0-:;i:ITIi-i;tri,H- 111 -''l.'.urihrm. ¥nut ii.ni 

jtkt-1 tnglcitfttiei ...11 «lato. ?iucin ofiiMimll y. t™ jo siono 4 
Seil fünf quo jwanjiafitii SXjcmbit 

* ifi8; auf fifnir Mfifcnft Mb 0» naA 
SitA Jjfob Bpon, 2>pfnr t. rt anrtiiin jn äJlonr. 

ültilijü.i,- 5;:.ifl!int (,'iir r^'r'^UV'v'ii'i'i'r 1 ' 
f»rr«!wni.mP und nndi frt t'io.mir. ennt Bt- 
cticrchts tUiK-ufcs tl'AntiiiKiti? Ii;[(:ill[,tl g. 

»fHiniiHbdn, SMMIm Hl-,} Digilizod b/ Google SD;n fc<f< Ulttt 5J(i;ra6ec 

IJJS Itmrflt fi .?Jh.'.!i::<l .l?l'i>!!;:;i .iLri.ti 
Svi :;«!!;■;.■!, ydl^ittillit wt. i'rar fdtü't 
nurtj iotrcr trr fttioi ffintflf i»lflitll(«M bfmftftctl tu fitaiMfrü- v" -C i .i-:r ;;i -v, ■'.■ J ii:'.'' ■■j.L.i-.iif i.i t,- S iK[.. üt t)int. 
(.li:(!l\lri;,il l/i/u-LM.fjii ÜJ-.^i 
n Hilm «ifvatr. 

S;n [icbiii im! iKMLtjiafci r-i Eft awtu r3 tcat rc nls Jf.i»(.t:iMi.i in 
;n:j:, ins .-.it jidj iai Hiioiit» 
d;j'"i >r dii( -Beuüsn Iis «n » niitrni Wirt 

tfiMI. in'-'i rr ti.i:i: 

ivi. .>.'i.:v;i:i",Ttli'-V.!:l 
äv.:li II :c ;fr;L':;[ i|i(M 
fii=i--:T f"-»=:i. ;'■ 
,ni;i c,:i :'Q!,r,- ::,.,: Km Ii,uf(t Sin. foN'ccn fiütlü .IjihVüc, Hilf (pnipiMiiitiriji M.ilur 

c.-.i,l[ .-.!■■■ V.:li-v ,;.-t .in; fil.l'iilf. ,-:.'i;i IVMirJtiilüii.LimH 

tiirtn. <£r ru*te tvni tic äjidCynmU. 
imni 8«[rlaB»i 
St. julim ur.6 Sin an unD Brsilüafle E»|<mbtr- 

Mm Cdilii« t>rt ilfbculint:!! j.H..6i."f rr: 

t f 1 " 'j' 

ü i i : d .1 -i' ■ \- : i ' ' i: i-! t 'l ^.r b ' 1 1 1 :'■[ i ;i. i)., -,;>:n 3,"!! VllM'n. 'jt L"r!J'.TI :n C-mnl, 

(f.iro. rvil-ui c: ,:iti'ii! iv.-.r, eil' 'Vi n: n:,+ »i-n rrn ins .i.it ■inj-: mit |.r::i r rnpi-n Ii'- 1- ■■ n.- i''"- 

,^:-.i:.' :>;.^:.:vi:5 ütuici-n Srultur.i Ikmiuium:. tutmtt mancnr Äl.imtrßiiFr. unt ivirc iv.-rr, 

Il'ii. .= :■ itvitt itin mitt(f* üfbni biiiturfii Pi'i't O-UfinlitH ,m.1> nithm t5:iMi:tii |Viii:r aUm «- 

(reff äHdlltl mit ■Ilviimüi mit' tr 'i:t>. Iii:;. 1 !-..\:; |-'.tii.. iv-iii.i tr ;i.t!.l f.t;s.i im f:ri<itl =ST:tl 

SS hin« Harr™™« m-.M'.rü f -s-.ti t.' NM'iif.i', ',.'.i' 1; Mi nüq.-mriiicn inl'iii in Btntur fsil« 

ll iü:.- ii,i:i:m:i-£]i:"!'M-.i;ii:; :t. :;:.oi:slfu t t,,,,..!)!«! injfflili. 

untitii tun i«6taft'a)tti CWmIbi ftt «ttin Btl« . ■ — 

(tm lintlr. prilöncle Otr tiorjOjil. ivfirHnbagi'itbM Ciptllt 

1707 entern 6«MgniI&i93«lS'wtn«M> bibfl Mm Stau eins tftfunp: 3<r in Wr Juris 
Ion. (f. im s^iT ,i; > ) rjjb»H"ctul( flfbilotHn äonfflnliltr. 

tm «*. ... tah tÄKSPÄ- •» 

StntE tbamfitti Siantltr, ttt tu iD'iIlliift 
fr.H')l im lii.oi.infLii, I» r ,e.U Mi:., ',5.1.11 11,1t 
ft!:i i.tjiUl:;.. äBil(i:i Ii.' .-inlJJ.-t ii.it. mit! Eiil.it 
Siitntnfl i!t :il'0J;i hui iürn:iM.Lt-.|.-,r ui-,6 sutm 

. eifttPMl (lasimiln uiMMn * ^tm™ »oam {«rt «nlitr. DigitizGd b/ Google. untmj4iwit(ilintct3«ls< Itijra cw 

i:l üiu-ill l.fli -ii.iiir, t;ti n -JüTlj.t ;;i.i;:,ri; f-.[V :,-.ui 'ft.c. 

8('ui. Wik» eihittnit Ciugl(iß) f,| t(1 ~V I,1 'n' '■' i| T'^' 1 w,v d:! "- ;: " 111 c ™' 

' Iii-'-''-! t-.-ur.l-,> i t [:iii.-,..i(t!(ii(i , :iotc 

"„ ^""o;"« < <.> iti.-'.t- i irti-ü j-ivLTb 

1(1, hirdj Mt in Unfein- ig.rioglid tn Militair- 
.-.«...-.■irMi- ,im .>i;o ii l,<t. r ;- iriiin Kftil.m.ii; Ür» 

ttitiit winou. 1 'i'' 1 - l! ^ !: *<« üit tcn 

aH-oi m\ ö.t.i:v i'i,r,:.-iö f.&r ,H|,,;]i.], r ■■'\ : \'- u '-< ;..(!. :i Iii rinun, miO 

;,.|-,i, ;l e.-v.i, ainsmt. ' 

51-nii fja -"(,ii r, en™i;.r. (.ML.tuiiUimr.'vcrii.liii, £),„■,,:,- ineti:nli- 

|Si£frÄ ... «». .ÄTÄ 5 SS 

■ ä>(hjftj"»(»™'<''l*« 111 Ml" al.lii-,i |iu:ri:.-|il f.,.:;; ;i : Ml. lT , II-K 

„ ,..„,,.. f>»f'l»-l: >" <"iill.n ■!! Ill.ljrt7.-r £[.;-.-£. ttlML'-cL'. 

S:i ^■i.l-.i a>.nj:i.-7i ■.-.(.frei i-;.;!i nin.i; i [ c c • n j . i r n loiiiMurtui ji, .i.;;,:,, - m . linfnii dud- tvi tvp V, 

ur.6 tfi .j tiLiy;3i.i:iru- [-.i^v..: -v.-^iai ü :m v.:;o nn.i.ci i f iint> mum tor* 

für. fi; ;7 c t.il-i:'V-.i.l':ri:l!i.-"[.-.::!lii!: i|-.3,l.ir.iill (c[iii::m,i ..n , Tiiüt: liili.iuis ,1. lir .r> 

):ht!>,ii !■■!• riii-;t. i;v!:t< l,.v 1 v:lU-.i,,i!,- [ 'M. lilxvlvuv: i7 rrf-i ,[ ir |(ir:i7i Jii i |1 frcitd ■ isrtf, 

tiLiI i[.t.!i ■3>'H..Ci^ ! i.u :iii:3,hV,i. ,;(!)i1>,t. miiiTdi. in r.ajr.tanl mit. m atihpiDinn XKUlffia*} (tat» 

S^TBttEIrlt.ll.ttinrtlldiniAn^iAllcrrorini. *J «mW* in »n «[«imiumlorm 

8 fC nfrg«l.E,lbi ; i ! rtti ( r £:i .. ä! . ! ;;ol t |itwttt,i. b „ 6(fl(n4|)| „„„^ m 

Slam uno »lOnunfl Sie 3«t°fll.tfir QnflriDnr nif n acty W<S( |u siHn, 

im; E.r, '5r;-.-i ,:> Hlöm^r ur5(, «,rin «, 'V" " C,t - ; " " >' fil .^■'^S''*"! 

S (i 

Wir*, »»s .JbtidTmecü.^bir.bmKrrifti jfffJ.I.Ä 1 ',^'"' f,II * rt wt W ° t,[ al,tttc 

ffi™;r.:t 1 ä.-l.i.7i.lrm:.7l\-.,!i.iiUi|-..,-rv;itOKlHrr J ^l-""»-" 1" l'-^n. 

fl-h.Li.v.v.u^/ir.iiiiii^.^.vIri-.r.i-.vriiiui-itätiatiaft SEogta.n 

»ofmiigtut Swrnisteif itjin», |)«M MfWfli'«« 

K W. UniV« Wamm Scrfditift fl.mi« unb flu! auf. 

BihiÜ unb ft»t|t ü* !u cntnltüi (iat futm, »ic fymt (wniu oifuäufii fl^tfWt »*P 

m«, Stllt tctiiitc inUi>f.r»i -drijooti. >«M MB 

-3..HK.-.III-:,. ü,,,t (1 -.;:i [(iUi.1,-,1, -r ; h Cr.-il.Kmfrtt tBa.s.rt 

"~ Uns gdt.n unl ttlt mftfD f HdUg w(rrj(n nuitijiiljliii (offnn «Kit Um pi. 

I an ir,m ift, jn firttrn vat ti.id infti.-.üni, i!)ii, u «■ fi-jj in fiiifr trfrJi.trni 

au« M) in ohm, nattt.nin JM« »ulfubcuna N» Shmfrtfr wc MlmHa* Di-gitizod b/ Google »otifiut, mit ttüntctibtit UmfUntm In füttern 
"thfrilt iu »n&ilTrnt. *) 

■) HunaiM ifl tblU Bdjilc auf 400 Salbu vitl . 

iniii «titt nntn. . . 

»(Ucn m awbrtm UtFan» Wir Unftr «hrrartli* an ' 6 0 10 8 ' *• 

«rhi.iMO.'.ürii'üii^iKiiSY^:: M-t tt;i!,-» MiT«. 5ä-> N'n tr.-W m.i.1>:'i »<i 

€0 8(f(ti!tti>arattji>Khii*i|t<niKi'ii. '781. tm fhni(fi*f ii tiiftni um'r.c SS'nrm ii« HS<f*fnf< 

(U S.) uut C:r F.^ii.n ^ukMiü; :yc .oti!.v S :. 

Copi. Mptt«. für thm 3Ss>hg «T *,,ofll. Sfr 9WlMhM S 6™, ( - „»« .« im ■««-«. 

1114/. B- 

ffompolmoit tiDolHii 6ai. 

Inlbript Patent f:ir Per. lvtvv X. V. tri 
8« ^Rioglidim Miliuir- Andern:!: 511 it-i^.irt 
- « Bio p«iff in 0« Cumpofrtioti Ott ITIufiE , (ff i'l Mj jn'fir; 11 Ad Am,™ , 77 8. fttl 9i<. all. 1. 

Dtnuifl» S"»« *r»3lirfi< »unMimitt SJ"" 1 ™'!* JS, , , ob 1 K ,i . 

' 11,1 1 v r , , , , „>'■'■' ?r, 

G^KlM'.! tillfäOllHII jSfilKn.i.i. 1IIID Uni IL.: C.I.-.I ' ' ' , - ' , 

nv.il! !.:-i.^.-.N-.!.n ifiicj Pti- 3i,.,-;:,6 in :!>t.-n ilf.i. ^ lt( c "„™ .<' T; '-•' 1 , :t ' " 

p.-iiiirtim (£rii(lii::i ur.t Siufifii icivüiiI, nlj .Miifi 

Hrti-.[ (tä 111 tili« «.ci! u,,^^.!^«^,,,,,!;. ^ »«I™««.! („,,,„. f!Kf,r * in. 

runä^rHicT«»-. iiiiM,,^...!.,,. ™£< ^ £7 ■ j; l;™ M;; 

» , 1 , 

*;.M.|f£rl;i..-f!l Cn^'Vlj.Ti v,*.-.Ii|f;r-J(.in>i|.-|,;.(it ■■<•"■ ; 

sffili:;:» [ufltiVHil 5)^iii^fnl t,r EK-ve 

üonensoji'flflbttrg rtrbflrn'fl, =i i/Oibralt, J»« 1 «'"J™* »' St'itjf ÜflKfiiiflrnjivt .üii.k. 

ben Prtifl in On S'or ;| ilViuri .,.,.(.■■!,■ 1 M.i 

»(■IM lVimt t-- .1 t 1 1- 1: .■ -i ,'vv.i^[?;i iipi(j..ilii:i;ii Gif. 'J'-'-t ■ ; im- 1 ■pi.,-.ii li v:i!;r-|,;,:\ 

rfSiflicDfdtCj.HNiii - ! lliit!::>(iil li-l.i).-! iiu:i--.tr -'J' m in.ij tjV;i ;h: v :^ i.- v:|.n \M<, iii[,:i.u 
,;i Mi lS.11fa.i9 M« i« 

Mltit.iir-AL- fll iantie j hi-,di onlllit UlirlunUt. m.ltSlII. IC. 

eüllU.lltfdl atttirl.l: ::,n ll.MM.ibrii, AüLuliii,, I.ki-faVj.-Jif.^trltit Ht (Kn ti(|(!tr. 'rtj*! 

mftm eiibinSuiit«ti Sictimüi uue itttt «t ti>!a« 3«»» ■>* «i »™ M-^tutn 1» (L. S.) C-.nl :Ci!--- (Eüsüii, !^ Ii[!)(t3"lnr>v!i 5 

fub Stut. SiubWi mie, Obtiff unb Hlijad. ™»W MflM€«mtD»lnigo|in, mirdif rcÄiun 

~" äSiiiitnti'lit. at.'^ifin 1 ii:a^h<., i ,]i L r J-i*; im5 Wup.ii^ aTo3< r:.^, iu u_ (in ifr <i:,;g 

töftSm». St. QHtat &c mit «Blr. fUd. Ctbou fuTcW Xcmglhtt 

■.3rt««'«6i. C CS»»«. . . *«.U£ cngojiitBBiHn. . greflt jf 

tut mtifif alifcfjcn SRealicitun« 
' 3af)C5a"g- 1789. 

ffljf ."• „ ■ 36^ W">.)«««i»l •«•'(»• 3- W-39S.3S1J. 

Stbt! fctn Stf. I7& ; tu/:) !-:::( ilMütT: t.v! lfm. i 7 y. 

ablutiainnj uSnNtWjiit fii« SStiarnis B*t> CM- ?5?, l *j l £j l ''^ tt ' "?*ffl f. 

iiiific. Stydftltlltt. mjb. 
i'.^ iij.iiii icrt.i rt-1 (Im. =.;4. 

r=- l'iii.'m im; III -[..ieiC. 4- 

i[ üRafif finrtf Inj tritt Bafasiu« (Su»'I)-H- '34. 38t. 

S^u:r i,ll:iO im nu;(; ■l'iclUolJäi. 35=. f. Stt." 
H ju Jleintl mrgifnii, g 7 j, 

... ZitoiV ilitoi&iit. i ... „„.Mins ip. 179. 34?- 

JM!- 17'. JSflÜatotri QUt) filt«lltpMt. S4>iflftMltt. US 

ajricola (miit.). 'Tl. „ »Mit [guiBt) 3oS. 3T3. 

2(ji:'.>i:a f!ll t.S:iltH(ütt. = t>0. . S(4UMIfi StOllffnil 3 Sitgtocli. 191. 

KIju-it-i v L---.ii! -_- l-.- ,111 ■J!i!Kp;i. i.|«. X'iOS t(v '.■(■-r.uiliij: (in Nuil. ksfct-l 1- tfif Mirr. 145. 

a;fc:.-ius -T] iii 11 Li «1: mm', (M'vinirllft. ri. iüUhtmi" 1 Set-) rrl?(iK;i li.-ji ist 3:-.f:[i;iiitiitiil. 

aiun*i (3ot SUSiUM äMctriift Sfr, |i;n:n i;l;l :f i, tt[Jtit;t>(. 3'.V ,-i'xiV, Ruit OfiCiinjinini MiÜHuf. 138, 
a.i CSl.-.(iuy) (in niiiIIü öcliti|[':(!l«. 143^ S'rSta ^aininil 
ö (Ott ft I 2 aiiiiitH,\i.-.icin (,a niiiiii, ^:n>ni!':;!iic. >■!.(. ■■■ f ■< . ~ , ... «nun» w«|t»25J dl" 

a3^ofinVf(iii(? i-:i(^.- mi V.iiir.tJü. l«. 3 ■■■■!< ™-< f^BS>- 1"»" , 

Jdi; : n^.--':l (in.".- -/i.uii, Ii Suu:!.:il. ;-(7. SJii ;l:isi»v:. 4=J. 

dilti» Storni 

•"S'i-ÄÄSS "««'BS 

f,|',-|: ,y;'.'(l. 237. ... j ... ,,t. Joe 

3tnrpM>iü«( Sflulfe am'»»«'' mit 9io4(i4toi BoMfSi (ein Srt. 34* ' 

I im »oh fr. 9J* i^^^iÄnftcr^iTs«; 

ardimbimiKt S>ip.Ui»(ifl«. +.H. . . . , aeflii« Blf*«f m fflWi-f- > ; ',<■')■ 

ai!ij:iMi:-=rs .-(,,■,■ -vnt.idiil! «im UitSBuSf. 137- » 

aiblcitf ^(WtitüiEi-, .in J l'ellrr. iüi. HO. 2Srf.i;3(n (-JüniMi- i:-.-.: ;!v.vaiii-.i-riii- >-«. 

XngnRum« ftiiiCBitVItnflt um tic Hilft, 371, B«io ( nfl (ln 0>S.»,J (In nmf.0Piri[tf»Un. ur. □ igifeeifby Google K * g i ft i v ' 1 78V »fllf aui «(Ilm r-it Ü.-l-i";,- ,- Irr Orrti' «Iii li'oljiorr ; Sun.) Orflanid, iig. 

iBmiM »»: "iirf: i tti:([iVi-.n. 3. i!or[i,;f;[i;ifr m C ; (iiüitiii SriTrn orifitnir saj. 
aus TOiirjtuM ubtrfa* raggr Stuiiii 16.34,- Co««« laitStfca «-rrnnf Nm<r ginMMIc. 161, 

auä Olm SUII;'-[f;:|'il;,.i. 30 'W äonlfaismi XI. ,in yli-t- Ijtibfr tfr <9)uiir. 

ci-.e 2iji::i iU-« an n-i:l(. fiurViSin ii'Hfu iTem»:«* MUrdi.) 

OtItifoiBi CtcbttiMia. 39. üsiijjjii (i'.iiK.! ra-ai iivi-1;. iiitiJf. soS. 

_-- ou4 Siblin tic Omt Smlta Mtfftnt. <ii. ffoidier (3- OifB »mtillif«. ass. 

- - t.ui iitriKf l'lU,-t um 1:111 351». iiiilriniiM. Hsmin.Jii rm «tifjn 111 [11 in 5)atU. 137, 

im «nfgcfütwtr üRoiiuiityc Outr. 62.198, (Trott) M mufic. ÜBuutttHnP. »03. 

übir MF eO aSuSttr MdMt 136. ffmpm (3Han.) 199, 

nu(»mcM»ii(lNt MfcK ffHogt. 91. »Top« CeUtRI] SS°. 

auf änlTil Abte US aBm[(rtoii|«t (of(lt|l. jCafjposina (Eunc.) flittt jni aiujlc. lillrcilnt 

190. Mfttgi Sfljrifltii. id7- 

ÄffilnntÄ' 1 "' "* <*Ö Bt°4i[ W w* *»• SM?- 

i.r ..... .»[ 1.0. 1 l.a.i . -4.. s fl „(.,ti^.;^ti-iri ü m'J |<:..( in.!'- S*:ir"«n. «*. 

»OBari (Dtiiir 

»Sita g B rk(i 

ffalombatJis niuflc. 6lt(l:f*cifl. 17-. J'j:i ij. 1« n« 

ffslrtfiri (CdiKlia) Sonfrjwlll. 101. Snctnitr Qo. fflat 

caiitHt ;;itu.; ifcctL-iii; in ■ mi. icri-j« ;:if.) ;-i.itn. m... 

(T»li<3r (ff<iii>.) fein »JaiKUDiiciri 140. »uttlüf ipieJer in eiijliiiiC. in. 
«■aniiMrios, .'in »ii[iq. ÄfiirifMdKr. 177. «Mm (In «ckfntci 3iftiii. jaj. 

<Ea»B»(lPiQftlBlD*.J40.ffiiiditl(SiniD«n 1)1111,404. 2>i».-rnots ein äö.ilbboriiiB. aoi. 

^IsHr *■ ä — - ssgBswssirs»"** * 

Cain» iffll*. «ll-i.! 'III itir.iilffclltr. 3r 3 . SAfi^':3<-S' ) rhiJT.idlf.-i-. 1-,-. itnlof.K.J. 

«Hfläl n*4H4l 'Mn Xtn 2»m* »« Statt - CiM. Utt.) ma*t fit* um bic (Sdünciu 

U«m. 7,7t- JS3. a'tei*!< fibt trtMint. 109. ■ _ _. 

Cr!-- Unit; i|jr 5oN 35S. " 3flriniUi 3Iiiiict(l|t icn fiincm &t(n unb€6o. 

ff.nliu si.i 111, [:tf. -5*^111 i'iiiiILii. ;Si. 347. »([((. 110. 35S- 

fTKii-hinr^ ^»rr I u.« r»rd u «t ifto S«"r(*n.»fi) BIa(W*l »«" f(lnni©*tlft«. 1« » * g | ft et i 7 1 y. Sinti (Jtofc) du ©ftiilillrllfr. aBi. 
9olnea.(Xt»Db.) ilinrhridii t™ Kimm ttttn 

unt> £*iifrrn. 9g+. 
flrjgin gnt> 3rariftl utrr llofll'iiftfcr ödpr. 3B7. 
Srwaitr f.uir niuifliincli*( Sttnfun. 137. 

.^.^J.VNr >V ; r-. in;-. HB. J . MS. än'rO ( ri-i ffliltilm T. !ln(ff ut( hi iim. 39g. 

SrtFn (Jtt.luimJ WfeUKI. iito<Ru.jtt.ü. 114. 

a%r Clo^rnvli. EUdffltldji uon ibm. ?7J. 
aJa'n'n ©inioir. In SBuriburj, flni ijrogi Ria. 

«Iniviilnta. 93. 
(BaffJtd (3af.) fitn firtcn unb eajrlftM. 313. 
«ailtnsi OB.) <i" 58atb«naiifrr. 341. 
«aiipp (IJr.) 9Jo«W 3IadjfolB<r. a9S. 
©(54hFüi -jJir N: ty-Jimtr, iijtSirinsli 1:11 1 9tuj(r] 

tri Örti, 6j. H7. 89- 
<i!^Ldi!{ imiiifaliftc. 3J9. 
(Dcibins Script, trch da Mut !ln|(fa,( ftrtf 

annftalll. IS. 
(S^itiiibir [<r ffiuli! ubir tat eiutlum bctjcb 

bin. 186. 193- »09. 137. 
«•emt ;eoiv) >ni e.ajr.fiiicrr. »oj. 
ffiippinBüf* lj.it) t.D Infqw. aca. 
«SiialM im jnrnumlla)n e*n[tf>rl IIa*..«. . ib 84tltt»i. 
* C*iifttu 9». frlnto Sd)I 
^S»6.l J.. ■ ■ b?i> ibm. 10O- loa. 10*. 
■ üü,«. , : , JJ,r: auf t<( SaJhU. all. 

t.:;a - . r.'5 '.r, £.■ ... ■ , 
•.ijftn.*« ■.6.-.tn)(iiiT.ji(.ä.(iifMiP« 3>.) 
«1U.. -'Ii ,.,: £-j:.V- -•; 
ÖammänSCtntii[.)Soniniriiio(Dr ^ffifaftnin. »78. 
tiarrifbn, tfifliitit nixä ülpnoltürtil- 1+6. 
WJ« tot la) «11 So mm in in [or btr. Wtcl. 319. ■jiitw (C(b.) (in rmifa. PttKtnt. 304. 
tiiinirlKn rln bitü&mlit £nrmBnl|t, 104. Sdi 
tob. 306. 

>ä«PP! Oi^anllif BIa4rf4l non ibm. afia, 
wWIlDcnufr- Ilm 6ana,triu In 5Bur|burg. 94- 
Öntxr tj-fl.) Ibir.laa.mif muf.eiribml.aro. 
^fimanir ( ffciuincliiO (tri fiontionljt b(i Xf 

«mt/Qo. fflilb.) |Wn leb. au). 

»Sir( (n Ca ) (in tciüSmt« 8IIat b(nio Uta. lof. 
*Jii 't'rfl Sltob. ÄaniiniifAnSftlii in5Biir|bUT4. 91. 
tfijfcr (Dan.) (In muf. e»riftlr(Irr. agi. 
^oiiftiur« C3obO bdlt (Int Mrtt Ibip. Mb( ttt 

Wufi!. 107. 
^ut*r K(giininj.JraItj rin gulit Qängrr. 163. 
tiumnul tin ndinfabrign «iapirripKKr. 156. 
3arabi(Bb. Sr.*.) rill ra»(it. SHtififfiDfc 34«. 
äantinlu» ftini ©rtHir'lfn. Hg. 
Uorr jii rinn nrurn Orr oon ^i>IWIrbi[n. 40. 
rr-nproBiflUri g?artrld)[ ddii (rnfrlbtn. 351. 
Jobjnn 'Srnfl, JJtini aen Sa*f(n . EJilnut (in 

XWftHt. 943. 
Joba"" Oforj II. aburfuri! (in Itriftin. 3:j. 
JjrrrU. iin^lC;irn jnb 3ia«l:«un t.-n 1(01. 4t. 

.9". J7B. 

3f.i»( r.n * «foitern bnOUR. 99. 

3un.u> a ^r.. .( .!■■ 1 -i Ii- f J^:, 

Jwfüa aSdilotn, fUni e4t!(l(o 4>. 

X. . . (riatmorlt la t»iinnr,ilc((tel( »>■ rbm 197. 

Kail Mi Pircir/ 'nnr Otrtunili um tii TOu"-t. V7. 

»«tariiMlI.erßrtrirriii Mt Sonluill. «13. 

»«'I (lim.) «0 IcoM«. 178. 

arU».. Htib'-i ib:: f|.n( m bd «nibblnair bef.it. 

Iiu)t <fbmp9H(ibBta. 397. ]6l 
Bfjili^ . i t-ii.}"::« LI -inl<r. 

»■•*(• f *ib.; atttiJii:! tu oiui- («ifiami. «1- 

Si:t-K"" .'.l-:..:.! <:l ftnl<|((. 398. 

B.mbnj.r |-.rm>,i(u : im: ©Hr. 

STitil b, gan ,a ro -r Sr^rtdL »13. 

«'.■ <m ■ - 19t. 

Rt.iflof» U:ljd. .itf: . i'o 

Rnt.r:» ."lv.- Jfti'*r ©imdoi bniittjdll. aiT. 

»nfieff. tMi%n*f|(r. allj. 
Xrafi rln munidbilä« SOwtoncetKft. 19S. 
Xiiigil (9m.) (nnr 1?I ib« (omni Inn g. 3*7. 
»ropfnana (|fr4) (in faminlfl. 389. 33g. 
Brarnpb'lj vctEffJlit Mr^irfc 117- Su6» GJWMtJ (in SthlfWllf«. ssA 

Hufinau (3(f0 ItW Sldtüiirlleii tum (cfiltm ftSfn 

u:iE> h'.-intn gittir:™. =33. 
Kuppltr ß, @.) rin SJtatnniltr. 371. 
R;boiB in »«n, ET^iirtr find («puttm Mit »I 

4 arm Olli [en, 237. 
Äombrii (in 9J!Jtfiemiili([c, 309. 
fisnii (vjfllli.i i-,;. ttlrmmoll (Sri.) iiu miif. eatnfi'jünt. 207. 
tntdodjiu» C6BP&-) '45. ,„ 
Htfctuüt '«;a'.)iaii!iiia!lj(ni.e*Trfl£il. 386 
m(il(>ini(9J!iir.)3lJ0Sliitt Cd) IViiic^üMd-.iSi 
njiliiMtfiVr;, 5;,;.: ri..-.:- Uli |(i.!(mSl*[P Uli" 
tll.i.ifiui.' (ii-ni.) fiiiit SrticifKiT. _ 
iT1.-.»tiu C U'.-Ö.iJC JT-c|--.ii LOP liüt e.Di 

lÜmMn (» BW(*t!*lffl wir i&m, «flu C3nf.) f=H" mm* m Kr fflluff- 2S6. 
a>uäHtf» (in (iijiifiUtr ffltJitimaiütr. 137. . 
»ianjm Ost.) triftn lircdiiii'ojc SctMcnjlc. w,' 
p»±tlM eM.1 fin ttnfaai rtr: 
bntdralKeoß.) 104. i*s. 
nptbndr fdn tot. 179, . 

por*ia« (St.J 3°8. 

;■,< i'iL.-idiTiitMili in t-?r T-)jiif. 4;;. 
purauli (dar!) 3M«tii»t oon fmi™ Gctxnjin» 
"triftin. Hl. 38'. Sa*. 346. . 
pfeife OoQ. W) «In HiHiqiiar. 39S. 
pbüipp flit-jM uon Oilt«(j UdicDWii cell tyin, 

aSi. 310. 

Philipp eon 3l!i0, SifiiiKt KJ aiilil.Sramai.siS. 
piciolomini (in muf. SttrlfllÄKr. 176. 
pignjrius (Bot,) (Ii! gtktiitf «nllqiuit. 316. 
fa,n ffutro- (El. ClO 176. 
Pippi"3 (£■) 'in muf. ©itrlftflrthr. 105. 
pltlirft (Kar.) BdidirlLti pon ibr. ija. 
pijjKoio d(|iei[l|it( Sein n tun am patiittr. 110. ,iii'[:mi: :sii'6ti(!iittTt. m. 
j-.-üü i'-S. 'O eis ilKiiKNM. 
pfLiiiJdii illiJpf. ti-lTin :C6. Ii:. 

Vit-fit,* du Ol'.'riifsiT^viiifL. :;£■. :i;i. 
^WMmu(Srlaj) 355- loMulici .. . 

tfirtn't V'nstt. 391. 
9HiPt(t3.M.)8(.no[(n. 400. 
SBtfccI ViiMc. 164. 

eiiif( antritt sitt. 165. 

SVlltllti lliiMjhlllTII Jlll. 

V: I 1 ■ ■ .; In'. !. 

t'slliopc, tir Üiomaf'Mirc. 393, 
£> f Ulli il j il( ' 5 [ J 9 11 1 i» II ( [ [I, 4 y, Surft ti IJiriiiHoi«. iss. ; - 

rt(r 139 

. 3fiB. 37 ö - 3S*- ■ 
eftltatM vamllitK Sinti (tilitt. 131. 

— fshuiRfnMiuii. acg. 
jjattn'ä Statmt nmtar. 171. 

III einoiHfon. ago. 

Auch'! üitt(r. 109, 

Saunt imxifirae fit Hl 3'«f. 7ti 

(Elatitrfdjiik. 75. 

— stMUaiif fürt uitte 70. 

Ä(Hll(i( Orgdllulr. 344- 
S'n(ft[< SompcfL Pti firtn V Rinnt, si. 
Sdjrludiä GiaiidfbtidKii. 196. 
taurotini St b 91111 Nun g ütn (it HttJatl Hl 

Wfalmtii. 340. 
BSadini'i Oc«: Piüa. j6a, 
SttnM Orflditic'i. 193. 
e^inulll GlaDltd'tn. 113, 
Gterfttt Blosfnftn. 336. 
Jiir» (IbijanCluiia ton Hü Ifili^itn iln(f 
Summ*. 9S. 

EGoadä i)tr. %Dutii. 331. 
fficiiilia'l 3)n(icnJctnr. 149. 
Sütc^cc öiranäoun;. 216. 
Sriogato («(.-PdiK.) a!aaj(ia>t tnt itw. 306. ' 
XliWB {3fc iSr.J B>i. 
K.-u^!''J'i jil ' n ; ■V[:i.tii M&r..-. 10 , 

Hii-.fi Ci.'i'.vU:) -ilnnffttn si>i) lim. iar. 3BI. 
R.mtut© .u : i Ii ( il 11 "ji i-i mir an 1 130 1 1- ä- * ' i ! rääf . 401. 
Kditrlj : .ii'.Milüi.) 1,11 muf. £iirit"]|](U[r. 396; 
■Rifb" CJI11K.) 138. r«H( 3B((((. 98. 
Ki(ö(] (St- 3rt-) (in nnif. <S4iifid([|». 504. 

Koinrt rä-flnfii(]|!iaf, !,n ifni.jri. S3j. 
SaH«Q.* j flTadjritti jon (6m. 408. 
J\^<- Jnii.iir? One MiUifi. 
Ror<in Ion* tffirfdl. 355 
KjiJl:iv.i!jMi*(iiti(n Bin f( . . 

t(II. 179-301. SIlKltfKU. »3. 2ija. alo.115 

KDiig« fcjo. (Bt.) (In jPMOn. 37i. 
Baccfcini ÜIiid)(iiS[(!i 1011 (tlB. 43. Ü 57. 
SänB.-', gmi «n fr ju Kfnn. 158. 
©iliiri, üJiiojtidji «tu fcinci Ocii latnrt. 173. 
Silmji.ii.., nr> anlif, SflnfnUrtT. 3St 
eaui, 9M*t!4 ( ran frlnrra Te Deom. gd. 

BAflll Lü.r (■-( miUl ftiH't Ofl'U/mtatiafill. 
33B. 3"S. ■ Digiiized b/ Google tum* 

ewu!srrr5n|HS(.*fiitJtif,K|[™i!ii.Brttiiii|(. m- 

■ ■ : 

' : :! ■■ ■ ■:■.!;■ 

*,i ..' 1 t;:\ '.■ J 

e i:nnH-Jii;rwri;!iiü-;r-i:ii:j:! Ii:, rniäü'iJjgji* .57. 
(.■itun-'U' ., . , i.:,!,rl,<,i , .. ta. mj. Ctttt f *t(»0 ■.'.■.v-ii.i-r i.ie.i. iiiM's.-ii. i;4. 
e-irii« .= . . 

Bmiitaiij::.--. jjs. N.:.: 1( , 

Coi)} (■'>««'■ 

■; ■YMUj.r. 

efif'Jiiü* (j- ■ ■■ 

Sfl«n Cn.j ... 

: ■ ■ : 

tcr!.; ,1l ä[i!i.) T," .- ii r ' : t l- .- r r r In iujUurj. jj 
Ii . ( ivfiif,(:ii K.-.!-ii.i...t.( ;uir'. [jo. 
u,r[:::ii.Cf.. 340. 
IriKrrfctcJSuiir.'asi. 
fiiiiiiu ;;r iif.ijit:i[ $(|nu|ir. 411. eiBiim a-ao.j m 

3:1:1!=. 

in,:.:i:Ki (Iii, : . ■ .- 
Sil it.'.I : ■. 
r \:~if ■ ja! ' ■■ 

irttttisiiMSf 

I-rt! itV hü.f ■ 

Itilitia. jti. 
UbllBl' (!■ m 1- Sfäl 
lieb» («mtli (rfärtt 

■.<:..' ■ 

:;,::ii-,i. l.-iit» !'■■ 
IPaDiC 3«b., frip Iii, s 1 ffl-iirrMaj, Siminimiii. unl 

tUrlujM, fillj.,..in OKnüim «ulmlDiii |k «im «, II). " ■irr,:... b\ir: 
, -r&if Jttnffl" itbec öic aitt&ologie. 
AlltKTQ füci Btgltt t>on tiiin llajtnauiun. ' 

. ,. : ■■ 

■ teMiflfn i-ii--.lt Sitt:t. ... .. 

>■ ffapiOi L. larteo» CnzoMtt- 1 - - — = s * * 
£t>riirman» Vitt um Ktain. 5,. 
tWfiH UhnittS mit Oarlanonm. so. 
«toJimt- (8cd6. ton) l!i<ntr. Si. 63. 
fflrbbaro MtirHt SUdhI. S+, 8v S t 7.. 
' C6trr>, Ouiftlurc 85. 

*(B Hin iip( Orr Ou« Bnlinonii* 173. 

fjurte an M( fiunwnica. S7. 

»iHmr Rafi, mit Wrü «ai linciti HiiSionJoMloT." 

4!.3)i>rN iiuäiin« itn m r L i'ari ^$ > <£a ntuf r. 
_ »54- SrtHtoiirr. IS). i8y. 
*hi*(, (mtlom. 9tili IniJair. 5. gan[a(if. si. 
8«)t[lf( Bnürirl. ag. SBctfiiiil 42. Jcc 
(an in, 3Jt.ilu(iuiniis. Snatiis. »Tb 
bitte 149- BnOMfeit*. iscwteios. 
SokIu* CatjWa fwS «lantcr. a, 
Itlatiuii cinijf eanetd. 50. 
t;tii(nb(i(iii((( fti Mtutfiäg t>M Bill* b'Bmsui 
nita teg ULtiunglillülfn. 1.50 ff. 14°. i+3 f. ' 
Riinbtf (ui(! Jiigm ioj, SKfliUl [lit dcHi OiM 

mit ohilj. -Jii-nl. 305. 
Jf. ff. SJ.irirlniirdi.t. ij?. 
galtej wo HiltailWi slritn in flott 'J. 33. Watibn ÜitB <iii Ben ^pintiltta. aor. 
nxmtr liu grtflUft» Ott. 71- 
t>ü'ih:h FKeciciiELD .ml (inen Uii6iiniot<lf. sf. Wttrt, lioii^.Bolllt., «iminTinmitui uit InUtti U DigilLmfl D» Google